Примірники в наявності

Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія

 • Рік видання номерів: 201

  • Номер журналу 3

   • ЦИНК - ZINC

    • Цинк і його значення для росту та статевого розвитку дітей / Большова О.В., Пахомова В.Г. // Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія.- 201.-№ 3,- C. 77-82

 • Рік видання номерів: 2008

  • Номер журналу 2

   • ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ НОВООБРАЗОВАНИЯ - THYROID OF NEW FORMATION

    • Віддалені результати хірургічного лікування раку щитоподібної залози / Ларін О.С. // Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія.- 2008.-№ 2,- C. 5-14

   • ГИПОТИРЕОЗ - ГИПОТИРЕОЗ

    • Клінічні прояви ураження серцево-судинної системи у хворих на гіпотиреоз / Зелінська Н.Б. // Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія.- 2008.-№ 2,- C. 22-32

   • ЭНДОКРИНОЛОГИЯ - ENDOCRINOLOGY

    • Актуальні питання дитячої та підліткової ендокринології ( вибрані матеріали науково- практичної конференції з міжнародною участю) // Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія.- 2008.-№ 2,- C. 60-69

  • Номер журналу 3

   • ГИПОТИРЕОЗ - ГИПОТИРЕОЗ

    • Стан мікроциркуляції у хворих на гіпотиреоз / Зелінська Н.Б. // Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія.- 2008.-№ 3,- C. 5-16

   • ЭНДОКРИННЫЕ БОЛЕЗНИ - ENDOCRINE ILLNESSES

    • Хірургічне лікування захворювань ендокринних органів / Павловський М.П. // Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія.- 2008.-№ 3,- C. 26-31

   • ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ НОВООБРАЗОВАНИЯ - THYROID OF NEW FORMATION

    • Папілярний рак щитоподібної залози у дітей і підлітків України як наслідок аварії на Чорнобильській АЕС /Комісаренко І.В. та ін. // Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія.- 2008.-№ 3,- C. 41-46

    • Рак щитоподібної залози фолікулярного походження: клініко-морфологічні характеристики та прогноз /Ларін О.С. та ін. // Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія.- 2008.-№ 3,- C. 50-56

  • Номер журналу 4

   • ДИАБЕТИЧЕСКАЯ СТОПА - DIABETIC FOOT

    • Інноваційні підходи до загоєння обширних ранових дефектів стоп у хірургії пізніх ускладнень у хворих із синдромом діабетичної стопи / Свиридов М.В. // Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія.- 2008.-№ 4,- C. 10-15

   • ЭНДОКРИНОЛОГИЯ - ENDOCRINOLOGY

    • Ендокринні дизраптори та їх вплив на формування тироїдної патології у дітей / Маменко М.Є. // Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія.- 2008.-№ 4,- C. 34-41

   • ОЖИРЕНИЕ - OBESITY

    • Корекція гормонально-метаболічних порушень у дітей і підлітків з ожирінням / Маліновська Т.М., Большова О.В. // Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія.- 2008.-№ 4,- C. 41-48

   • ЗОБ УЗЛОВОЙ - GOITRE OF KEY

    • Діагностика та добір операції за вузлового еутиреоїдного зоба / Гіленко Ш.Щ. та ін. // Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія.- 2008.-№ 4,- C. 67-70

   • ДИАБЕТ ГЕСТАЦИОННЫЙ - DIABETES OF GESTACIONNYY

    • Визначення, класифікація та діагностичні критерії гестаційного діабету: еволюція й сучасний стан / Медведь В.І., Бичкова Є.О. // Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія.- 2008.-№ 4,- C. 70-80

 • Рік видання номерів: 2009

  • Номер журналу 1

   • ДИАБЕТ САХАРНЫЙ - DIABETES IS SACCHARINE

    • Зміни системи гемостазу у хворих на цукровий діабет 2-го типу з кардіоміопатією / Сергієнко В.О. // Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія.- 2009.-№ 1,- C. 12-26

   • ДИАБЕТИЧЕСКИЕ НЕФРОПАТИИ - DIABETIC NEFROPATII

    • Клініко- лабораторне тлумачення діабетичної нефропатії / Корольов В.О., Глушкова О.В., Репинська І.Н. // Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія.- 2009.-№ 1,- C. 30-35

   • ЗОБ УЗЛОВОЙ - GOITRE OF KEY

    • Вузловий зоб та ендоскопічні втручання: поєднання діагностики та лікування / Грубнік В.В., Косован В.М., Парфентьєв Р.С. // Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія.- 2009.-№ 1,- C. 38-41

    • Сучасні аспекти діагностики та лікування вузлових форм зоба / Коваленко А.Є., Болгов М.Ю., Таращенко Ю.М. // Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія.- 2009.-№ 1,- C. 51-56

   • ЗОБ - GOITRE

    • Особливості хірургічного лікування пацієнтів із зобом великих розмірів / павловський М.П., Коломійцев В.І., Сироїд О.М. // Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія.- 2009.-№ 1,- C. 71- 74

   • ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ УЗЕЛ - THYROID KNOT

    • Діагностика та лікування солітарних кістозних вузлів щитоподібної залози /Павловський М.П. та ін. // Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія.- 2009.-№ 1,- C. 79-81

  • Номер журналу 2

   • ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА - PROPHYLACTIC MEDICINE

    • Регіональна модель профілактики йодного дефіциту / Н.Б.Зелінська, О.А.Труш, М.Є.Маменко та інш. // Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія.- 2009.-№ 2,- C. 17-23

   • ДИАБЕТ САХАРНЫЙ - DIABETES IS SACCHARINE

    • Особливості варіативності артеріального тиску у хворих із діабетичною кардіоміопатією / Сергієнко В.О. // Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія.- 2009.-№ 2,- C. 24-31

   • ЖЕЛЧНОКАМЕННАЯ БОЛЕЗНЬ - ЖЕЛЧНОКАМЕННАЯ ILLNESS

    • Хірургічне лікування пацієнтів із жовчнокам яною хворобою та метаболічним синдромом / Сироїд О.М. // Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія.- 2009.-№ 2,- C. 52-54

   • КСЕНОТРАНСПЛАНТАЦИЯ - КСЕНОТРАНСПЛАНТАЦИЯ

    • Комбінований метод лікування гіпокортицизму / І.С.Турчин, О.С.Ларін, Р.М.Січінава та інш. // Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія.- 2009.-№ 2,- C. 57-58

   • РОСТ ТЕЛА - GROWTH OF BODY

    • Диференційна діагностика високорослості у дітей / Зелінська Н.Б., Малашонок В.Б. // Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія.- 2009.-№ 2,- C. 67-75

  • Номер журналу 3

   • ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ НОВООБРАЗОВАНИЯ - THYROID OF NEW FORMATION

    • Папілярний рак щитоподібної залози із кістозними змінами: клініко-морфологічні особливості /Ларін О.С. та ін. // Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія.- 2009.-№ 3,- C. 7-11

   • ДИАБЕТ САХАРНЫЙ - DIABETES IS SACCHARINE

    • Клініко-епідеміологічні особливості поєднання артеріальної гіпертензії та ожиріння у хворих на цукровий діабет / Кашперська В.Я. // Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія.- 2009.-№ 3,- C. 11-17

   • ОЖИРЕНИЕ - OBESITY

    • Метаболічний синдром і його корекція / Звягинцева Т.Д., Плутенко І.М. // Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія.- 2009.-№ 3,- C. 31- 37

   • ВИТАМИНА D НЕДОСТАТОЧНОСТЬ - VITAMIN OF D INSUFFICIENCY

    • Дефіцит вітаміну D : медичні, молекулярнобіологічні та фармакологічні аспекти / Шварц Г.Я. // Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія.- 2009.-№ 3,- C. 66- 73

   • ГИПОТИРЕОЗ - ГИПОТИРЕОЗ

    • Вроджений гіпотиреоз : клініка, діагностика, лікування / Хижняк О.О. // Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія.- 2009.-№ 3,- C. 73- 80

  • Номер журналу 4

   • ДИАБЕТ САХАРНЫЙ - DIABETES IS SACCHARINE

    • Цукровий діабет 2-го типу і рак молочної залози: епідеміологія та можливі механізми взаємозвязку / Щепотін І.Б., Зотов О.С., Денисюк Т.В. // Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія.- 2009.-№ 4,- C. 3-8

    • Бальнеотерапія, грязелікування та фізіотерапія цукрового діабету / Кирилюк М.Л. // Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія.- 2009.-№ 4,- C. 68- 75

   • ИОД - IODINE

    • Проблема йододефициту: історія питання, шляхи вирішення / Булдигіна Ю.В. // Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія.- 2009.-№ 4,- C. 9-14

   • ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ НОВООБРАЗОВАНИЯ - THYROID OF NEW FORMATION

    • Диференційна діагностика гіперкальцитонінемії / Черенько М.С. // Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія.- 2009.-№ 4,- C. 57-60

 • Рік видання номерів: 2010

  • Номер журналу 1

   • ДИАБЕТ САХАРНЫЙ - DIABETES IS SACCHARINE

    • Проблеми цукрознижувальної терапії за цукрового діабету 2-го типу: уроки -мегатрайлів - / Смирнов І.І. // Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія.- 2010.-№ 1,- C. 3- 9

    • Бальнеотерапія, грязелікування та фізіотерапія цукрового діабету / Кирилюк М.Л. // Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія.- 2010.-№ 1,- C. 68- 77

   • ГИПЕРПАРАТИРЕОЗ ВТОРИЧНЫЙ - GIPERPARATIREOZ SECOND

    • Помилки та ризик у хірургічному лікуванні вторинного гіперпаратиреозу / Ларін О.С., Черенько С.М., Паламарчук В.О. // Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія.- 2010.-№ 1,- C. 10-12

   • ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ БОЛЕЗНИ - THYROID OF ILLNESS

    • Методи діагностики ятрогенних дисфоній у хірургії щитоподібної залози / Паламарчук В.О., Івановський Р.Г. // Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія.- 2010.-№ 1,- C. 13-15

   • ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ НОВООБРАЗОВАНИЯ - THYROID OF NEW FORMATION

    • Лікування та реабілітація хворих на рак щитоподібної залози з інвазією у верхні дихальні шляхи /Дейнеко І.В. та ін. // Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія.- 2010.-№ 1,- C. 20- 21

   • КОНТРАЦЕПЦИЯ - CONTRACEPTION

    • Порівняльна характеристика впливу різних методів контрацепції на якість життя жінки / Горбунова О.В., Новосад А.В. // Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія.- 2010.-№ 1,- C. 64- 67

   • НОВООБРАЗОВАНИЯ - NEW FORMATIONS

    • Труднощі діагностики пухлин заочеревинного простору / Бурдо І.С., Комісаренко І.В. // Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія.- 2010.-№ 1,- C. 78- 81

  • Номер журналу 2

   • НЕЛЬСОНА СИНДРОМ - NELSON SYNDROME

    • Лікування синдрому нельсона методом ксенотрансплантації тканинних культур надниркових залоз і печінки /Ларін О.С. та ін. // Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія.- 2010.-№ 2,- C. 3- 7

   • ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ НОВООБРАЗОВАНИЯ - THYROID OF NEW FORMATION

    • Прогностичне значення гістологічних варіантів папілярного раку щитоподібної залози / Кротевич М.С. // Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія.- 2010.-№ 2,- C. 11-13

   • ГИПЕРТИРЕОЗ - GIPERTIREOZ

    • Хвороба Грейвса: діагностика, лікування, інтерпретація сироваткової концентрації тиреоїдстимулюючих антитіл, кальцію, кальцитоніну / Черенько М.С., Дашук Т.І. // Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія.- 2010.-№ 2,- C. 21-24

   • ЩИТОВИДНАЯ ЖЕЛЕЗА - THYROID

    • Функціональний стан щитоподібної залози за наявності вузлових утворень у вагітних і його вплив на перебіг вагітності і здоров я новонароджених / Паєнок О.С. // Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія.- 2010.-№ 2,- C. 25- 29

   • ДИАБЕТ САХАРНЫЙ - DIABETES IS SACCHARINE

    • Цукровий діабет 1-го типу та його хронічні ускладнення у дітей і підлітків в Україні / Глоба Є.В. // Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія.- 2010.-№ 2,- C. 33- 39

    • Особливості самоконтролю цукрового діабету у дітей і підлітків / Самсон О.Я., Большова О.В.. Музь В.А. // Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія.- 2010.-№ 2,- C. 43- 47

    • Інсуліночутливі тканини та маркери інсулінорезистентності за цукрового діабету 2-го типу / Кігтяк О.П. // Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія.- 2010.-№ 2,- C. 58- 63

   • ЭНДОКРИНОЛОГИЯ - ENDOCRINOLOGY

    • Нестохастична ендокринна патологія: етапи розвитку (24 роки після аварії на ЧАЕС) / Камінський О.В., Коваленко О.М. // Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія.- 2010.-№ 2,- C. 64- 67

   • ТИРЕОТОКСИКОЗ - ТИРЕОТОКСИКОЗ

    • Диференційний діагноз тиреотоксикозу / Ляшук П.М. та ін. // Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія.- 2010.-№ 2,- C. 68- 70

  • Номер журналу 3

   • НАДПОЧЕЧНИКОВ БОЛЕЗНИ - НАДПОЧЕЧНИКОВ OF ILLNESS

    • Лапароскопічна адреналектомія: досвід перших 300 операцій у клініці ендокринної хірургії / Черенько С.М.. Ларін О.С. // Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія.- 2010.-№ 3,- C. 3- 8

   • ГИПОТИРЕОЗ - ГИПОТИРЕОЗ

    • Клініко-лабораторні особливості первинного гіпотиреозу в поєднанні з артеріальною гіпертензією / Н.Б. Зелінська, О.С. Ларін, В.І. Паньків та ін. // Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія.- 2010.-№ 3,- C. 15- 22

   • ДИАБЕТ САХАРНЫЙ - DIABETES IS SACCHARINE

    • Динаміка показників інсулінорезистентності залежно від виду цукрознижувальної терапії у хворих із вперше виявленим цукровим діабетом 2-го типу / Перцева Т.О., Маляр К.Ю. // Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія.- 2010.-№ 3,- C. 23- 27

    • Пошук лабораторних критеріїв добору оптимального цукрознижувального препарату для лікування хворих на ЦД-2 за даними перехресного дослідження / Кіхтяк О.П. // Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія.- 2010.-№ 3,- C. 28-35

   • ОЖИРЕНИЕ - OBESITY

    • Функціонування жирової тканини в огрядних хворих на цукровий діабет 2-го типу із синдромом діабетичної стопи /О.С. Ларін, Н.В.Горб, Т.С. Костюк та ін. // Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія.- 2010.-№ 3,- C. 36-39

   • ЗОБ - GOITRE

    • Генетичні особливості дифузного нетоксичного зоба у підлітковому віці / Багацька Н.В., Дєменкова І.Г., Глотка Л.І. // Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія.- 2010.-№ 3,- C. 44- 48

   • ЗОБ ДИФФУЗНЫЙ ТОКСИЧЕСКИЙ - A GOITRE IS DIFFUSE TOXIC

    • Особливості перебігу вагітності і пологів у жінок із дифузним токсичним зобом / Паєнок О.С. // Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія.- 2010.-№ 3,- C. 49- 53

   • ГЕПАТИТА B ВИРУС - HEPATITIS OF B VIRUS

    • Автоімунний тиреоїдит як позапечінковий прояв вірусного гепатиту В / Голубовська О.А., Чепілко К.І., Кондратюк Л.О. // Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія.- 2010.-№ 3,- C. 69-72

 • Рік видання номерів: 2011

  • Номер журналу 1

   • НАДПОЧЕЧНИКОВ НОВООБРАЗОВАНИЯ - НАДПОЧЕЧНИКОВ OF NEW FORMATION

    • Пухлини надниркових залоз: діагностика та сучасні хірургічні, зокрема малоінвазійні, методи лікування / Павловський М.П., Бойко Н.І., Гавриш Я.І. // Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія.- 2011.-№ 1,- C. 3-7

   • ФЕОХРОМОЦИТОМА - ФЕОХРОМОЦИТОМА

    • Синдров множинної ендокринної неоплазії 2-го типу / Н.І.Бойко, В.В.Хом як, М.П.Павловський та ін. // Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія.- 2011.-№ 1,- C. 19-21

   • МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ НОВООБРАЗОВАНИЯ - SUCKLING GLAND OF NEW FORMATION

    • Вплив метаболічного синдрому на перебіг раку молочної залози / І.Б.Щеоптін, О.С.Зотов, І.І.Любота та ін. // Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія.- 2011.-№ 1,- C. 22-27

   • ДИАБЕТ САХАРНЫЙ ИНСУЛИНЗАВИСИМЫЙ - DIABETES SACCHARINE INSULINZAVISIMYY

    • Кліничні особливості серцево-судинної патології у хворих на цукровий діабет 2-го типу залежно від ступеня порушення функції нирок / Козловська Х.Ю. // Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія.- 2011.-№ 1,- C. 33-38

   • ДЕТИ - CHILDREN

    • Вміст греліну у крові хворих на соматотропну недостатність / О.В.Большова, О.Я.Самсон, Н.О.Кульчицька та ін. // Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія.- 2011.-№ 1,- C. 45-49

    • Діагностика та лікування соматотропної недостатності у дітей / Вишневська О.А. // Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія.- 2011.-№ 1,- C. 50-52

    • Вплив інсулінотерапії на стан серцево-судинної системи у дітей, хворих на цукровий діабет / Леженко Г.О., Руднєва І.В., Пашкова О.Є. // Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія.- 2011.-№ 1,- C. 53-56

   • ЗОБ УЗЛОВОЙ - GOITRE OF KEY

    • Тонкоголкова аспіраційна пункційна біопсія вузлів щитоподібної залози: показання, техніка, кліничне застосування / Хоперія В.Г. // Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія.- 2011.-№ 1,- C. 57-67

   • ДИАБЕТ САХАРНЫЙ - DIABETES IS SACCHARINE

    • Помпова інсулінотерапія у дітей із цукровим діабетом 1-го типу: клінічні спостереження / Глоба Є.В., Зелінська Н.Б., Погадаєва Н.Л. // Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія.- 2011.-№ 1,- C. 68-72

   • ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ НОВООБРАЗОВАНИЯ - THYROID OF NEW FORMATION

    • Поєднання раку щитоподібної залози та тиреотоксикозу / Бурдо І.С., Комісаренко І.В., Гуда Б.Б. // Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія.- 2011.-№ 1,- C. 73-75

   • ИНСУЛИНОМА - ИНСУЛИНОМА

    • Інсулінома: випадок із лікарської практики / Н.І.Станкова, П.М.Лящук, О.В.Грабовецький та ін. // Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія.- 2011.-№ 1,- C. 76-77

   • ДИАБЕТ НЕСАХАРНЫЙ - DIABETES IS UNSACCHARINE

    • Нецукровий діабет як маска іншого захворювання / Т.Ю.Юзвенко, О.Я.Гирявенко, Л.О.Чуприна та ін. // Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія.- 2011.-№ 1,- C. 78-81

  • Номер журналу 2

   • ДИАБЕТ САХАРНЫЙ - DIABETES IS SACCHARINE

    • Цукровий діабет 2-го типу: шляхи профілактики, запобігання розвитку /Н.О. Кравчун, О.В. Козков, І.П. Романова та ін. // Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія.- 2011.-№ 2,- C. 3-9

    • Фармакоепідеміологічна та фармакоекономічна оцінка лікування хворих на цукровий діабет / Яковлева Л .В., Кириченко О.Н. // Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія.- 2011.-№ 2,- C. 10- 20

    • Стан компенсації цукрового діабету у хворих у Тернопільській області / Пасєчко Н.В., Наумова Л.В., Мартинюк Л.П. // Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія.- 2011.-№ 2,- C. 51-53

   • ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ НОВООБРАЗОВАНИЯ - THYROID OF NEW FORMATION

    • Роль BRAF- мутації у визначенні прогнозу папілярного раку щитоподібної залози / Хоперія В.Г. // Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія.- 2011.-№ 2,- C. 21- 28

    • Диференційований рак щитоподібної залози: особливості лімфогенного метастазування /Ю.М. Стернюк, М.А. Огорчак, Ю.Ю. Олійник та ін. // Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія.- 2011.-№ 2,- C. 29- 33

   • ГИПОТИРЕОЗ - ГИПОТИРЕОЗ

    • Адаптаційний потенціал і реабілітаційний прогноз у хворих на гіпотиреоз / Вернигородський В.С., Фетісова Н.М., Вернигородська М.В. // Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія.- 2011.-№ 2,- C. 34-36

   • ДИАБЕТ ГЕСТАЦИОННЫЙ - DIABETES OF GESTACIONNYY

    • Вивчення розповсюдженості та можливостей оптимізації діагностики гестаційного діабету / Медведь В.І., Бичкова Є.О., Бикова Л.М. // Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія.- 2011.-№ 2,- C. 37- 44

   • КОНЕЧНОСТИ НИЖНЕЙ ЯЗВА - EXTREMITIES OF NIZHNEY ARE ULCER

    • Оцінка клінічної ефективності комплексного лікування трофічних виразок нижніх кінцівок у хворих на цукровий діабет / Сергієнко О.О., Маркевич Ю.О., Сергієнко В.О. // Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія.- 2011.-№ 2,- C. 45- 50

   • ДИАБЕТИЧЕСКИЕ НЕВРОПАТИИ - DIABETIC NEUROLOGY

    • Препарати альфа-ліпоєвої кислоти у комплесному лікуванні діабетичної нейропатії у дітей і підлітків / Боьшова О.В. // Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія.- 2011.-№ 2,- C. 54- 59

   • ИОД - IODINE

    • Стан йодної забезпеченості вагітних і новонароджених на сході України /Н.А. Бєлих, О.А. Валієв, О.Я. Сапельников та ін. // Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія.- 2011.-№ 2,- C. 65- 72

   • АЛЬДОСТЕРОН - ALDOSTERONE

    • Клінічна оцінка вмісту альдостерону у сечі та його активності у дітей раннього неонатального віку / Ріга О.О. // Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія.- 2011.-№ 2,- C. 73- 77

   • ПСЕВДОГИПОПАРАТИРЕОЗ - PSEVDOGIPOPARATIREOZ

    • Клінічний випадок псевдогіпопаратиреозу / Писаренко С.Г. // Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія.- 2011.-№ 2,- C. 78- 79

   • ГИПЕРАЛЬДОСТЕРОНИЗМ - GIPERAL'DOSTERONIZM

    • Диференційна діагностика гіперальдостеронізму / Щекатурова Л.В. // Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія.- 2011.-№ 2,- C. 80-81

  • Номер журналу 3

   • ГИПОГЛИКЕМИЯ - ГИПОГЛИКЕМИЯ

    • Гіпоглікемічні стани у дітей і підлітків / Большова О.В. // Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія.- 2011.-№ 3,- C. 3-14

   • ТРАНСПЛАНТАЦИЯ - TRANSPLANTATION

    • Критерії повноцінності та безпечності трансплантата стовбурових клітин пуповинної крові людини /Р.В. Салютін, Г.С. Лобинцева, Г.А. Зубкова та ін. // Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія.- 2011.-№ 3,- C. 15-19

   • ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ НОВООБРАЗОВАНИЯ - THYROID OF NEW FORMATION

    • Медулярний рак щитоподібної залози з місцевими та віддаленими метастазами: тактика лікування та спостереження /О.С. Ларін, С.М. Черенько, О.П. Нечай та ін. // Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія.- 2011.-№ 3,- C. 20- 23

    • Особливості хірургічного лікування диференційованого раку щитоподібної залози / Стернюк Ю.М., Огорчак М.А., Нідерле Б. // Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія.- 2011.-№ 3,- C. 30- 34

    • Інтерлейкін -2-продукуюча активність лімфоцитів у хворих на рак щитоподібної залози у процесі радіойодтерапії / Степура Н.М., Замотаєва Г.А. // Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія.- 2011.-№ 3,- C. 35-40

   • ГИПЕРАЛЬДОСТЕРОНИЗМ - GIPERAL'DOSTERONIZM

    • Особливості роздільного відбору крові з надниркових вен у діагностиці первинного альдостеронізму / Щєкатурова .В., Черенько С.М., Макаренко Г.І. // Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія.- 2011.-№ 3,- C. 41-45

   • ЗОБ ДИФФУЗНЫЙ ТОКСИЧЕСКИЙ - A GOITRE IS DIFFUSE TOXIC

    • Можливість оптимізації лікування дифузного токсичного зоба шляхом корекції фнкціональних порушень печінки / Свистун І.І. // Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія.- 2011.-№ 3,- C. 46-50

   • ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ БОЛЕЗНИ - THYROID OF ILLNESS

    • Фолікулярні утворення щитоподібної залози: класифікація та цитологічні критерії / Гузь О.О., Белемець Н.І. // Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія.- 2011.-№ 3,- C. 61-65

   • ДИАБЕТ НЕСАХАРНЫЙ - DIABETES IS UNSACCHARINE

    • Нецукровий діабет: сучасні аспекти клініки, діагностики та лікування / Кравчун Н.О. // Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія.- 2011.-№ 3,- C. 66-76

 • Рік видання номерів: 2012

  • Номер журналу 1

   • ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ НОВООБРАЗОВАНИЯ - THYROID OF NEW FORMATION

    • Роль експресії Е-кадгерину в процесі інвазії папілярного раку щитоподібної залози /В.Г. Хоперія, О.С. Ларін, В.В. Васько / Хоперія В.Г., Ларін О.С., Васько В.В. // Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія.- 2012.-№ 1,- C. 3-8

    • Роль експресії Е-кадгерину в процесі інвазії папілярного раку щитоподібної залози /В.Г.Хоперія, О.С. Ларін, В.В. Васько / Хоерія В.Г. // Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія.- 2012.-№ 1,- C. 3-8

   • ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ БОЛЕЗНИ - THYROID OF ILLNESS

    • Стан церебрального венозного кровобігу у хворих в положенні для струмектомії /В.В. Грубнік, О.О. Тарабрін, О.О. Буднюк та ін. / Грубнік В.В. // Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія.- 2012.-№ 1,- C. 9- 11

   • ДИАБЕТИЧЕСКИЕ НЕФРОПАТИИ - DIABETIC NEFROPATII

    • Вивчення нефропротекторної ефективності ірбесартану у хворих із діабетичною нефропатією /О.С. Ларін, К.О. Зуєв, В.І. Паньків та ін. / Ларін О.С. // Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія.- 2012.-№ 1,- C. 12- 21

   • ОЖИРЕНИЕ - OBESITY

    • Неалкогольний стеатогепатит на тлі метаболічного синдрому: патоморфологічні особливості /Ю.І. Чайка / Чайка Ю.І. // Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія.- 2012.-№ 1,- C. 25- 31

   • ИОД - IODINE

    • Прогностичні чинники акушерсько-перинатальних завершень у жінок, які мешкають в умовах природного йодного дефіциту /О.С. Паєнок, В.І. Паньків, М.О. Костів / Паєнок О.С., Паньків В.І., Костів М.О. // Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія.- 2012.-№ 1,- C. 32- 38

    • Вплив йодного дефіциту на тиреоїдний гормоногенез матері та плода /Н.А. Бєлих / Бєлих Н.А. // Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія.- 2012.-№ 1,- C. 39- 46

   • МАТОЧНОЕ КРОВОТЕЧЕНИЕ - UTERINE BLEEDING

    • Характеристика ліпідного спектра крові у хворих із пубертатними матковими кровотечами / М.О. Щербина, О.О. Диннік, Т.Н. Суліма / Щербина М.О., Диннік О.О., Суліма Т.Н. // Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія.- 2012.-№ 1,- C. 47- 51

   • ДИАБЕТИЧЕСКАЯ СТОПА - DIABETIC FOOT

    • Патогенез пресорних виразок у хворих на цукровий діабет і можливості їх профілактики / О.С. Ларін, Є.В. Таран, Т.Ю. Юзвенко та ін. / Ларін О.С. // Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія.- 2012.-№ 1,- C. 58- 67

   • ДИАБЕТ САХАРНЫЙ - DIABETES IS SACCHARINE

    • Порівняльний аналіз методів, застосовуваних для ранньої діагностики цукрового діабету /А.П. Лихоносова, М.П. Лихоносов / Лихоносова А.П., Лихоносов М.П. // Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія.- 2012.-№ 1,- C. 68- 76

   • ГОРМОНЫ ЭКТОПИЧЕСКИЕ - HORMONES OF EKTOPICHESKIE

    • Клінічний випдок діагностики та лікування хворого з АКТГ- етопічним синдромом /С.М. Черенько, В.Г. Гетьман, О.В. Линчевський та ін. / Черенько С.М. // Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія.- 2012.-№ 1,- C. 77- 80

   • ХИРУРГИЯ - SURGERY

    • Е.Т.Кохер - засновник тиреоїдної хірургії / С.І.Рибаков / Рибаков, С.І. // Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія.- 2012.-№ 1,- C. 52-57

  • Номер журналу 2

   • ОЖИРЕНИЕ - OBESITY

    • Патогенез метаболічного синдрому та його звязок із перебігом доброякісної гіперплазії передміхурової залози /М.Л. Кирилюк, Ф.І. Костєв, Б.Д. Черпак та ін. / Кирилюк М.Л. // Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія.- 2012.-№ 2,- C. 3-15

    • Маркери ризику метаболічного синдрому у хворих із доброякісною гіперплазією передміхурової залози залежно від стадії захворювання / М.Л. Кирилюк, Ф.І. Костєв, А.В. Підаєв та ін. / Кирилюк М.Л. // Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія.- 2012.-№ 2,- C. 26- 29

   • ИНСУЛИНОРЕЗИСТЕНТНОСТЬ - INSULINOREZISTENTNOST'

    • Центральні важелі розвитку периферичної інсулінорезистентності / О.П. Кіхтяк, Ю.Г. Орел, Н. В. Скрипник та ін. / Кігтяк О.П. // Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія.- 2012.-№ 2,- C. 16-18

   • ФЕОХРОМОЦИТОМА - ФЕОХРОМОЦИТОМА

    • Феохромоцитома: сучасні підходи до діагностики та лікування /О.А. Товкай / Товкай О.А. // Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія.- 2012.-№ 2,- C. 19- 22

   • ДИАБЕТИЧЕСКАЯ СТОПА - DIABETIC FOOT

    • Хірургічна профілактика синдрому діабетичної стопи / Ю.С. Лисайчук, Р.В. Четверус, С.Є. Бондар та ін. / Лисайчук Ю.С. // Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія.- 2012.-№ 2,- C. 23- 25

   • ОЖИРЕНИЕ ПРИ ДИАБЕТЕ - OBESITY AT DIABETES

    • Гіперлептинемія та стан інсулінової резистентності у хворих на цукровий діабет 2-го типу з ожирінням / Г.І. Суслик / Суслик Г.І. // Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія.- 2012.-№ 2,- C. 41- 44

   • ЩИТОВИДНАЯ ЖЕЛЕЗА - THYROID

    • Йод і функціональна здатність щитоподібної залози у хворих на дифузний токсичний зоб /Н.В. Пасєчко, .І. Свистун / Пасєчко Н.В. // Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія.- 2012.-№ 2,- C. 50- 53

   • РОСТ ТЕЛА - GROWTH OF BODY

    • Шляхи оптимізації лікування хворих із незадовільним прогнозом кінцевого зросту /О.В. Большова, О.Я. Самсон, Н.А. Спринчук / Большова О.В. // Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія.- 2012.-№ 2,- C. 54-61

   • РУБИНШТЕЙНА-ТЕЙБИ СИНДРОМ - RUBINSHTEYNA-TEYBI SYNDROME

    • Синдром Рубінштейна-Тейбі у поєднанні з хворобою Мойамойа / Н.Б. Зелінська, О.О. Хорошая / Зелінська Н.Б. // Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія.- 2012.-№ 2,- C. 71-74

   • КАРЦИНОИД - KARCINOID

    • АКТГ-ектопічний синдром, обумовлений бронхіальним карциноїдом / П.М. Ляшук, Н.І.Станкова, О.А. Хорошая / Ляшук П.М. // Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія.- 2012.-№ 2,- C. 75-76

   • ЖЕЛЧНОКАМЕННАЯ БОЛЕЗНЬ - ЖЕЛЧНОКАМЕННАЯ ILLNESS

    • Особливості лікування пацієнтів із жовчнокам яною хворобою і тиреотоксикозом /М.П. Павловський, О.М. Сироїд, В.І. Коломійцев / Павловський М.П. // Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія.- 2012.-№ 2,- C. 77-79

   • ПЛЕЧЕВЫЕ БОЛИ - HUMERAL PAINS

    • Інструментальна діагностика структурно-функціональних порушень у випадку плечолопаткового больового синдрому /М.О. Корж, І.В. Котульський, С.М. Яковенко та ін. / Корж М.О. // Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія.- 2012.-№ 2,- C. 5-8

  • Номер журналу 3

   • ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ГИПЕРПЛАЗИЯ - ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ GLAND GIPERPLAZIYA

    • Біометричні та біохімічні показники метаболічного синдрому або ризику його виникнення у хворих із доброякісною гіперплазією передміхурової залози / М.Л. Кирилюк, Ф.І. Костєв, А.А. Підаєв та ін. / Кирилюк М.Л. // Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія.- 2012.-№ 3,- C. 53-58

   • ГОРТАНИ БОЛЕЗНИ - LARYNGES OF ILLNESS

    • Пряма нейрорафія поворотного нерва як засіб корекції дисфонічних розладів за однобічних паралічів голосових складок / В.О. Паламарчук / Паламарчук В.О. // Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія.- 2012.-№ 3,- C. 18- 22

   • ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ НОВООБРАЗОВАНИЯ - THYROID OF NEW FORMATION

    • Лімфаденектомія за папілярного та фолікулярного раків щитоподібної залоззи / В.С. Вовк, Т.Р. Цьолко, Ю.М. Стернюк / Вовк В.С. // Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія.- 2012.-№ 3,- C. 23- 28

   • ГИПОТИРЕОЗ - ГИПОТИРЕОЗ

    • Роль розчинної форми адгезійної молекули судинних клітин і дисліпідемії в розвитку атеросклерозу у хворих на гіпотиреоз / В.С. Вернигородський, Н.М. Фетісова / Вернигородський В.С. // Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія.- 2012.-№ 3,- C. 29- 32

   • ЧЕРНОБЫЛЬ - CHERNOBYL'

    • Зв язок стану щитоподібної залози з гормональним і метаболічним статусом у постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС / О.В. Камінський / Камінський О.В. // Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія.- 2012.-№ 3,- C. 33- 37

   • ДИАБЕТ САХАРНЫЙ - DIABETES IS SACCHARINE

    • Спрямування заходів вторинної профілактики серцево-судинних уражень у хворих на цукровий діабет 2-го типу / О.М. Приступюк / Приступюк О.М. // Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія.- 2012.-№ 3,- C. 38- 41

   • ПЕЧЕНИ БОЛЕЗНИ - LIVERS OF ILLNESS

    • Роль індексу згасання еходенситометрії у діагностиці неалкогольного стеатогепатозу у хворих на цукровий діабет 2-го типу / Н.М. Кобиляк, П.М. Боднар, О.. Динник та ін. / Кобиляк Н.М. // Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія.- 2012.-№ 3,- C. 42- 49

   • КОНЕЧНОСТЬ НИЖНЯЯ - EXTREMITY NIZHNYAYA

    • Роль низькочастотної ультразвукової терапії в лікуванні хронічних виразок нижніх кінцівок у хворих на цукровий діабет / О.С. Ларін, Т.С. Костюк, О.Е. Третяк та ін. / Ларін О.С. // Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія.- 2012.-№ 3,- C. 59- 61

   • ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ БОЛЕЗНИ - THYROID OF ILLNESS

    • Стан репродуктивного здоров я жінок із доброякісною тиреоїдною патологією / Б.В. Хабрат, О.О. Литвак, Б.М. Лисенко та ін. / Хабрат Б.В. // Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія.- 2012.-№ 3,- C. 74- 75

   • МЕНСТРУАЦИИ НАРУШЕНИЯ - MENSTRUATIONS OF VIOLATION

    • Особливості порушення менструальної функції у жінок із дифузним нетоксичним зобом / О.О. Литвак, Б.В. Хабрат, Б.М. Лисенко та ін. / Литвак О.О. // Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія.- 2012.-№ 3,- C. 76-78

   • ДЕТИ - CHILDREN

    • Автоімунний полігландулярний синдром 1-го типу у дитини / Н.Б. Зелінська, НЛ. Погадаєва, Л.В. Нифонтова та ін. / Зелінська Н.Б. // Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія.- 2012.-№ 3,- C. 79- 82

   • ГИПЕРАЛЬДОСТЕРОНИЗМ - GIPERAL'DOSTERONIZM

    • Випадок первинного гіперальдостеронізму /І.С.Бурдо, Н.В. Тихонова / Бурдо І.С. // Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія.- 2012.-№ 3,- C. 83- 84

  • Номер журналу 4

   • ЩИТОВИДНАЯ ЖЕЛЕЗА - THYROID

    • Лимфорея та набряковий синдром у поопераційний період у хворих, оперованих на щитоподібній залозі / О.Ф. Безруков, І.Б. Клішевич,, В.О. Паламарчук / Безруков О.Ф. // Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія.- 2012.-№ 4,- C. 3- 6

   • ГИПОТИРЕОЗ - ГИПОТИРЕОЗ

    • Дуплексне сканування екстракраніальних відділів хребтових артерій у хворих на гіпотиреоз / С.Т. Зубкова, О.Ю. Михайленко / Зубкова С.Т. // Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія.- 2012.-№ 4,- C. 19-22

    • Частота мікроальбумінурії у хворих на гіпотиреоз /О.М. Дідушко / Дідушко О.М. // Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія.- 2012.-№ 4,- C. 23- 27

   • ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ НОВООБРАЗОВАНИЯ - THYROID OF NEW FORMATION

    • Вплив радіойоду на склад лімфоцитів крові хворих на рак щитоподібної залози молодого віку з віддаленими метастазами / Г.А. Замотаєва, Н.М. Степура / Замотаєва Г.А. // Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія.- 2012.-№ 4,- C. 28- 32

   • ДИАБЕТ САХАРНЫЙ - DIABETES IS SACCHARINE

    • Гострі ускладнення цукрового діабету у дітей, які отримують помпову інсулінотерапію /Є.В. Глоба, Н.Б. Зелінська, Л.В. Ніфонтова та і. / Глоба Є.В. // Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія.- 2012.-№ 4,- C. 49- 52

   • ПУСТОГО ТУРЕЦКОГО СЕДЛА СИНДРОМ - EMPTY TURKISH SADDLE SYNDROME

    • Синдром (порожнього) турецького сідла / М.Л. Кирилюк / Кирилюк М .Л. // Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія.- 2012.-№ 4,- C. 72- 74

   • ДИАБЕТ ГЕСТАЦИОННЫЙ - DIABETES OF GESTACIONNYY

    • Доплерографічні показники стану фетоплацентарного бар єру у жінок із гестаційним діабетом / М.Л. Кирилюк, Л.В. Руських / Кирилюк М.Л. // Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія.- 2012.-№ 4,- C. 79- 80

   • ПОЛИНЕВРОПАТИИ - ПОЛИНЕВРОПАТИИ

    • Частота діабетичної полінейропатії серед дітей із цукровим діабетом 1-го типу / Р. Абедимова / Абедимова Р. // Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія.- 2012.-№ 4,- C. 58- 60

   • ДИАБЕТИЧЕСКАЯ СТОПА - DIABETIC FOOT

    • Характеристика мікрофлори стоп у хворих із синдромом діабетичної стопи / Є.В. Таран, Т.Ю. Юзвенко О.Я. Гирявенко та ін. / Таран Є.В. // Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія.- 2012.-№ 4,- C. 33- 37

 • Рік видання номерів: 2013

  • Номер журналу 1

   • РОСТ ТЕЛА - GROWTH OF BODY

    • Ідіопатична низькорослість : клініко-діагностичні критерії / О.В. Большова, О.Я. Самсон, Н.А. Спинчук та ін. / Большова О.В. // Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія.- 2013.-№ 1,- C. 52- 58

    • Клініко-діагностичні аспекти порушень репродуктивного здоров я жінок, які мешкають в йододефіцитних регіонах / Т.Ю. Юзвенко, Б.В. Хабрат, О.О. Литвак та ін. / Юзвенко Т.Ю. // Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія.- 2013.-№ 1,- C. 59- 61

   • НАДПОЧЕЧНИКИ - НАДПОЧЕЧНИКИ

    • Двобічні об ємні утворення надниркових залоз / С.М. Черненько , О.С. Ларін, О.А. Товкай / Черенько С.М. // Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія.- 2013.-№ 1,- C. 62-70

   • РЕПРОДУКТИВНАЯ МЕДИЦИНА - РЕПРОДУКТИВНАЯ MEDICINE

    • Гіперандрогенія як чинник репродуктивних втрат / Л.М. Семенюк / Семенюк Л.М. // Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія.- 2013.-№ 1,- C. 71- 89

   • ДЕТИ - CHILDREN

    • Статистика цукрового діабету у дітей в Україні ( Аналіз і прогноз) / Н.Б. Зелінська, Є.В. Глоба, Н.Л. Погадаєва / Зелінська Н.Б. // Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія.- 2013.-№ 1,- C. 80-

  • Номер журналу 2

   • ОЖИРЕНИЕ - OBESITY

    • Механізми формування дисфункції жирової тканини на етапах розвитку метаблічного синдрому / О.С. Ларін , М.Л. Кирилюк, О.Е. Третяк та ін. / Ларін О.С. // Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія.- 2013.-№ 2,- C. 10- 14

   • ДИАБЕТ САХАРНЫЙ - DIABETES IS SACCHARINE

    • Показники систем коагуляції та фібринолізу, маркери запалення у хворих на цукровий діабет 2-го типу ожиріння / Х.Ф. Кехіопуло / Кехіопуло Х.Ф. // Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія.- 2013.-№ 2,- C. 15- 20

    • Активне виявлення хворих на цукровий діабет 2-го типу як провідна складова вторинної профілактики серцево-судинних уражень / О.М. Приступюк / Приступюк О.М. // Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія.- 2013.-№ 2,- C. 30- 33

    • Диференційований підхід до лікування неалкогольної жирової хвороби печінки у хворих на цукровий діабет 2-го типу / Н.О. Кравчун, О.В. Земляніцина, О.Г. Дорош та ін. / Кравчун Н.О. // Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія.- 2013.-№ 2,- C. 47- 55

    • Можливості хірургічного лікування цукрового діабету 2-го типу / В.В. Грубнік, В.П. Голляк, М.С.Кресюн та ін. / Грубнік В.В. // Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія.- 2013.-№ 2,- C. 66- 70

   • ИНВАЛИДЫ - INVALIDS

    • Медико-соціальна характеристика первинної інвалідності внаслідок цукрового діабету в осіб молодого віку / М.В. Вернигородська, В.С. Вернгородський, В.Ю. Забур янова / Вернигородська М.В. // Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія.- 2013.-№ 2,- C. 34- 37

   • ТИРЕОИДИТ АУТОИММУННЫЙ - ТИРЕОИДИТ AUTOIMMUNNYY

    • Діагностика автоімунного тиреоїдиту у жінок із гінекологічними захворюваннями / Б.В. Хабрат, О.О. Литвак, О.Я. Гирявенко та ін. / Хабрат Б.В. // Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія.- 2013.-№ 2,- C. 56- 58

   • ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ НОВООБРАЗОВАНИЯ - THYROID OF NEW FORMATION

    • Роль тиретропного гормону у генезі раку щитоподібної залози / О.В. Черненко, В.Г. Хоперія / Черненко О.В. // Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія.- 2013.-№ 2,- C. 59- 65

   • НАДПОЧЕЧНИКОВ ГИПЕРПЛАЗИЯ ВРОЖДЕННАЯ - НАДПОЧЕЧНИКОВ GIPERPLAZIYA IS INNATE

    • Проблеми неонатального скринінгу на вроджену гіперплазію кори надниркових залоз / Н.Б. Зелінська, Н.Л. Погадаєва, Є.В. Глоба та ін. / Зелінська Н.Б. // Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія.- 2013.-№ 2,- C. 71- 77

  • Номер журналу 3

   • ПРОЛАКТИН - ПРОЛАКТИН

    • Сучасні погляди на діагностику та лікування пролактином / .О.Хижняк, М.Р. Микитюк, Т.Г. Гогітідзе / Хижняк О.О. // Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія.- 2013.-№ 3,- C. 3- 11

   • ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ БОЛЕЗНИ - THYROID OF ILLNESS

    • Доцільність комплексного підходу до використання імуногістохімічних досліджень у діагностиці пухлин / М. Туффаха, С.Г. Гичка, Д. Шмідт- Шнайдерс / Туффаха М. // Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія.- 2013.-№ 3,- C. 26- 28

   • ГИПОТИРЕОЗ - ГИПОТИРЕОЗ

    • Метаболічний вплив метаформіна та піоглітазону на тиреоїдний статус, вуглеводний і ліпідний обмін у хворих на гіпотиреоз з інсулінорезистентністю / Х.А. Москва, Л.Є. Лаповець, О.П. Кіхтяк / Москва Х.А. // Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія.- 2013.-№ 3,- C. 29- 34

   • СЕРДЦА БОЛЕЗНИ - HEARTS OF ILLNESS

    • Бенфотіамін та альфа- ліпоєва кислота у лікуванні автономної нейропатії серця у хворих на цукровий діабет 2-го типу / В.О. Сергієнко, В.Б. Сегін, Ажмі Самір та ін. / Сергієнко В.О. // Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія.- 2013.-№ 3,- C. 35- 40

   • МАТЕРИНСТВА ОХРАНА, СЛУЖБЫ - MATERNITIES are GUARD, SERVICES

    • Рання прегравідарна підготовка жінок із невиношуванням вагітності на тлі гіперандрогенії / Л.М. Семенюк, М.Є. Яроцький, Т.І. Дашук / Семенюк Л.М. // Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія.- 2013.-№ 3,- C. 51- 54

   • ТИРЕОИДИТ - ТИРЕОИДИТ

    • Місцеве лікування підгострого тиреоїдиту / І.С. Бурдо, Є.О. Моторний, І.В. Комісаренко / Бурдо І.С. // Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія.- 2013.-№ 3,- C. 78- 80

 • Рік видання номерів: 2014

  • Номер журналу 1

   • ОСТЕОПОРОЗ - ОСТЕОПОРОЗ

    • Остеопороз : вплив віку, статі ожиріння та цукрового діабету / О.С. Ларін, М.Л. Кирилюк. О.Е. Третяк та ін. / Ларін О.С. // Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія.- 2014.-№ 1,- C. 3- 14

   • ТОМОГРАФИЯ - ТОМОГРАФИЯ

    • Саіральна комп ютерна томографія шиї з різними варіантами техніки сканування у діагностиці нейропатичних тенозів гортані у пацієнтів із раком щитоподібної залози / В.А. Паламарчук, Я.І. Черноусов / Паламарчук В.А. // Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія.- 2014.-№ 1,- C. 15- 19

   • ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ НОВООБРАЗОВАНИЯ - THYROID OF NEW FORMATION

    • Органозберігаючі операції за раку щитоподібної залози : оцінка гормонального статусу у поопераційний період / С.В. Чернишов, А.І. Шептуха, С.Л. Шляхтич та ін. / Ченишов С.В. // Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія.- 2014.-№ 1,- C. 20- 23

   • НАДПОЧЕЧНИКИ - НАДПОЧЕЧНИКИ

    • Дифузна неходжкінська лімфома надниркових залоз у клінічній практиці /О.А. Товкай, С.М. Черенько / Товкай О.А. // Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія.- 2014.-№ 1,- C. 24- 27

    • Особливості замісної терапії вродженої дисфункції кори надниркових залоз у дітей / Н.Б. Зелінська, Н.Л. Погадаєва Є.В. Глоба та ін. / Зелінська Н.Б. // Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія.- 2014.-№ 1,- C. 53- 58

    • Характеристика екскреції катехоламінів із добовою сечею у дітей дошкільного віку з депривацією / А.Ю. Пеньков, Н.І. Макєєва, О.О. Ріга / Пеньков А.Ю. // Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія.- 2014.-№ 1,- C. 59-64

   • ДИАБЕТИЧЕСКАЯ СТОПА - DIABETIC FOOT

    • Медикаментозне лікування ішемії за синдрому діабетичної топи / М.Б. Горобейко / Горобейко М.Б. // Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія.- 2014.-№ 1,- C. 28- 32

   • ДИАБЕТ САХАРНЫЙ - DIABETES IS SACCHARINE

    • Рівень чинника некрозу пухлин альфа і його кореляційні взаємозв язки у хворих на цукровий діабет 2-го типу з неалкогольною жировою хворобо. печінки / Г.П. Михальишин, П.М. Боднар, Н.М. Кобиляк / Михальчишин Г.П. // Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія.- 2014.-№ 1,- C. 33- 40

   • ДИАБЕТИЧЕСКИЕ НЕФРОПАТИИ - DIABETIC NEFROPATII

    • Формування мікросудинних ускладнень у хворих із повільно прогресуючим автоімунним діабетом дорослих / Т.М. Тихонова / Тихонова Т.М. // Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія.- 2014.-№ 1,- C. 47- 52

   • ДИАБЕТ НЕСАХАРНЫЙ - DIABETES IS UNSACCHARINE

    • Нецукровий діабет : сучасний погляд на етіопатогенез, діагностику та лікування / М.Л. Кирилюк / Кирилюк М.Л. // Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія.- 2014.-№ 1,- C. 65- 76

   • ЗОБ ДИФФУЗНЫЙ ТОКСИЧЕСКИЙ - A GOITRE IS DIFFUSE TOXIC

    • Зміни чутливості до інсуліну в патогенезі дифузного токсичного зоба / О.З. Ліщук, О.П. Кіхтяк, Х.А. Москва та ін. / Ліщук О.З. // Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія.- 2014.-№ 1,- C. 77- 82

   • ПАРАГАНГЛИОМА - PARAGANGLIOMA

    • Парагангліома : випадок складного міжмагістральносудинного розташування пухлин / С.М. Завгородній, В.І. Перцов, А.І. Рилов та ін. / Завгородній С.М. // Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія.- 2014.-№ 1,- C. 83- 87