Примірники в наявності

Кровообіг та гемостаз

 • Рік видання номерів: 2008

  • Номер журналу 1

   • ПРЕДСЕРДИЙ ФИБРИЛЛЯЦИЯ - AURICLES FIBRILLYACIYA

    • Проблеми антитромботичної терапії у хворих похилого віку з фібриляцією передсердь / Лішневська В.Ю., Покрова Л.В. // Кровообіг та гемостаз.- 2008.-№ 1,- C. 22-31

   • ВЕНОЗНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ - VENOUS INSUFFICIENCY

    • Лікування хронічної венозної недостатності нижніх кінцівок. Нові альтернативи / Нікульніков П.І., Влайков Г.Г., Гуч А.А. // Кровообіг та гемостаз.- 2008.-№ 1,- C. 76-79

   • ГИПЕРТЕНЗИЯ - ГИПЕРТЕНЗИЯ

    • Антигіпертензивна ефективність Квінарду (квінаприлу) / Шатило В.Б., Іщук В.О. // Кровообіг та гемостаз.- 2008.-№ 1,- C. 79-88

   • ДЕПРЕССИВНЫЕ РАССТРОЙСТВА - DEPRESSED DISORDERS

    • Корекція депресивних розладів у соматоневрологічних хворих / Статинова О.О., Селезньова С.В. // Кровообіг та гемостаз.- 2008.-№ 1,- C. 93

  • Номер журналу 2

   • РЕЦЕПТОРЫ АДРЕНЕРГИЧЕСКИЕ БЕТА - RECEPTORS ADRENERGICHESKIE BETA

    • Стимуляція та блокада адренорецепторів кардіоміоцитів (огляд літератури) / Радченко О.М. // Кровообіг та гемостаз.- 2008.-№ 2,- C. 21-25

   • ИШЕМИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ СЕРДЦА - ISCHEMIC HEART TROUBLE

    • Метаболическая терапия как перспективное направление лечения пициентов с ишемической болезнью сердца /Коркушко О.В. и др. // Кровообіг та гемостаз.- 2008.-№ 2,- C. 5-16

   • ИОННЫЕ КАНАЛЫ - IONIC CHANNELS

    • Болезни ионных каналов-врожденные и приобретенные нарушения электрофизиологических свойств миокарда / Кучеренко О.Д. // Кровообіг та гемостаз.- 2008.-№ 2,- C. 25-30

   • ГИПЕРТЕНЗИЯ - ГИПЕРТЕНЗИЯ

    • Влияние монотерапии мелатонином на показатели суточного ритма артериального давления у пациентов пожилого возраста с гипертонической болезнью / Бондаренко Е.В. // Кровообіг та гемостаз.- 2008.-№ 2,- C. 79-83

  • Номер журналу 3

   • СОЛЕВОЙ РАСТВОР ГИПЕРТОНИЧЕСКИЙ - SALT SOLUTION IS HYPERTENSIVE

    • Характеристика сольової реактивності артеріального тиску при есенційній гіпертензії / Бобришев К.А. // Кровообіг та гемостаз.- 2008.-№ 3,- C. 11-16

   • ДИАБЕТ САХАРНЫЙ - DIABETES IS SACCHARINE

    • Ранні потенціали передсердь у пацієнтів з гіпертонічною хворобою та цукровим діабетом 2-го типу / Кондратюк В.Є. // Кровообіг та гемостаз.- 2008.-№ 3,- C. 35-41

   • ТРОМБОЦИТЫ - ТРОМБОЦИТЫ

    • Деякі питання фізіології та патології тромбоцитарної ланки системи гемостазу / Ватутін М.Т. та ін. // Кровообіг та гемостаз.- 2008.-№ 3,- C. 41-50

   • АРИТМИЯ - ARRHYTHMIA

    • Зміни лівого передсердя у пацієнтів похилого віку з ішемічною хворобою серця, ускладненою миготливою аритмією /Коркушко О.В. та ін. // Кровообіг та гемостаз.- 2008.-№ 3,- C. 78-85

  • Номер журналу 4

   • ТРОМБИН - ТРОМБИН

    • Тромбін-плазмінова система та історія її відкриття / Монастирський В.А. // Кровообіг та гемостаз.- 2008.-№ 4,- C. 5-13

   • ГЕМОСТАЗ - ГЕМОСТАЗ

    • Статини та гемостаз /Єна Л.М. та ін. // Кровообіг та гемостаз.- 2008.-№ 4,- C. 57-66

   • ИШЕМИЯ - ISCHEMIA

    • Імунологічні аспекти церебральної ішемії / Візір В.А., Волошина І.М. // Кровообіг та гемостаз.- 2008.-№ 4,- C. 80-87

  • Номер журналу 16- 21

   • ГИПЕРТЕНЗИЯ - ГИПЕРТЕНЗИЯ

    • Гендерні особливості метаболічних порушень у пацієнтів з артеріальною гіпертензією / Питецька Н.І. // Кровообіг та гемостаз.- 2008.-№ 16- 21,- C. 16-21

 • Рік видання номерів: 2009

  • Номер журналу 1-2

   • ОСТЕОПОРОЗ - ОСТЕОПОРОЗ

    • Дисліпідемія та остеопороз у менопаузі - сучасний погляд на проблему / Нішкумай О.І. // Кровообіг та гемостаз.- 2009.-№ 1-2,- C. 5-8

   • ИШЕМИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ СЕРДЦА - ISCHEMIC HEART TROUBLE

    • Феномен ускоренного развития атеросклероза при ревматических заболеваниях: роль системного воспаления / Петров А.В., Алексеева А.А., Белоглазова К.В. // Кровообіг та гемостаз.- 2009.-№ 1-2,- C. 30-36

  • Номер журналу 3-4

   • ТРОМБОЦИТОПЕНИЯ - ТРОМБОЦИТОПЕНИЯ

    • Діагностика та лікування гепариніндукованої тромбоцитопенії / Виговська Я.І. // Кровообіг та гемостаз.- 2009.-№ 3-4,- C. 22-25

   • ЭРИТРОЦИТЫ - RED CORPUSCLES

    • Скорость оседания эритроцитов / Ватутин Н.Т., Калинкина Н.В., Перуева И.А. // Кровообіг та гемостаз.- 2009.-№ 3-4,- C. 26-31