Примірники в наявності

Лікарська справа

 • Рік видання номерів: 2007

  • Номер журналу 5-6

   • КАНЦЕРОГЕНЫ - CARCINOGENS

    • Вирусный канцерогенез : современный взгляд на проблему /Алибек К. и др. // Лікарська справа.- 2007.-№ 5-6,- C. 3-25

   • ТЕРМОГРАФИЯ - ТЕРМОГРАФИЯ

    • Дистанционная инфракрасная термография: достижения, современные возможности, перспективы /Розенфельд Л.Г. и др. // Лікарська справа.- 2007.-№ 5-6,- C. 119-125

   • ЧАСТНЫЙ СЕКТОР - PRIVATE SECTOR

    • Приватний сектор в охороні здоров'я України: стан і перспективи розвитку (огляд літератури) / Камалов Р.Х., радиш Л.Я., Радиш Я.Ф. // Лікарська справа.- 2007.-№ 5-6,- C. 128-134

 • Рік видання номерів: 2008

  • Номер журналу 1-2

   • ИНФЕКЦИЯ - INFECTION

    • Пятая революция в медицине: о роли инфекций в патогенезе старения и хронических болезней человека /Алибек К. и др. // Лікарська справа.- 2008.-№ 1-2,- C. 3-30

   • МЕДИЦИНСКИЕ ОШИБКИ - MEDICAL ERRORS

    • Медична помилка, медична таємниця, біоетика: сутність і правовий вимір (до проблеми захисту прав лікаря і пацієнта в охороні здоров я ) / Радиш Я.Ф., Паращич І.М., Кузьмінський П.Й. // Лікарська справа.- 2008.-№ 1-2,- C. 30-43

   • СЕРДЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ ЗАСТОЙНАЯ - CARDIAC INSUFFICIENCY IS STAGNANT

    • Фармакотерапия больных с хронической сердечной недостаточностью и анализ результатов многоцентровых международных исследований / Чекман И.С. // Лікарська справа.- 2008.-№ 1-2,- C. 60-67

   • ХРОНИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ - CHRONIC ILLNESS

    • К вопросу о сущности явления времени и эффективной хронотерапии хронических заболеваний / Полищук Н.А. // Лікарська справа.- 2008.-№ 1-2,- C. 113-119

   • МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ КАЧЕСТВО - TO MEDICARE QUALITY

    • Ефективність впровадження програми Управління якістю медичної допомоги хворим з онкологічними захворюваннями / Зюков О.Л. // Лікарська справа.- 2008.-№ 1-2,- C. 119-124

  • Номер журналу 3-4

   • ПОДРОСТКИ - TEENAGERS

    • Фізичний розвиток підлітків, які зазнали внутрішньоутробного опромінення внаслідок аварії на ЧАЕС / Вдовенко В.Ю. // Лікарська справа.- 2008.-№ 3-4,- C. 34-38

   • ХРОНОТЕРАПИЯ - KHRONOTERAPIYA

    • Хрономедицина и теория относительности / Полищук Н.А. // Лікарська справа.- 2008.-№ 3-4,- C. 113-123

   • ТРУДОСПОСОБНОСТИ ОЦЕНКА - TO ABILITY TO WORK ESTIMATION

    • Комплексная психологическая оценка качества труда медицинского персонала и качества жизни четырех поколений украинцев /Розенбаум М.Д. и др. // Лікарська справа.- 2008.-№ 3-4,- C. 123-136

   • КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОТОКОЛЫ - CLINICAL PROTOCOLS

    • Клінічні протоколи надання медичної допомоги за спеціальністю (Психіатрія) // Лікарська справа.- 2008.-№ 3-4,- C. 146

  • Номер журналу 3

   • НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ - SCIENTIFIC RESEARCHES

    • Нанофармакологія експерементально-клінічний аспект / Чекман І.С. // Лікарська справа.- 2008.-№ 3,- C. 104-110

  • Номер журналу 5-6

   • МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ ПЕРВИЧНАЯ - MEDICARE IS PRIMARY

    • Народна і нетрадиційна медицина в системі надання медичної допомоги у світі / Поканевич В.В., Горбань Є.М. // Лікарська справа.- 2008.-№ 5-6,- C. 3-12

   • СОЯ - SOY

    • Соевые продукты в диетотерапии эрозивноязвенных поражений пищеварительного канала у детей / Колупаева Ю.И., Анисимова Ю.Н., Боровский В.Р. // Лікарська справа.- 2008.-№ 5-6,- C. 57-63

   • МЕДИЦИНСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ - MEDICAL DOCUMENT

    • Клінічні протоколи надання медичної допомоги за спеціальністю ( Пульмонологія) // Лікарська справа.- 2008.-№ 5-6,- C. 108

  • Номер журналу 7

   • РОТОВОЙ ПОЛОСТИ НОВООБРАЗОВАНИЯ - TO ORAL CAVITY OF NEW FORMATION

    • Рак ротової порожнини та роль стоматологів у його ранній діагностиці / Халілі Дж. // Лікарська справа.- 2008.-№ 7,- C. 10-19

   • ГИПЕРТЕНЗИЯ - ГИПЕРТЕНЗИЯ

    • Об оптимизации лечения и профилактики тромбообразования при артериальной гипертонии / Толстопятов С.М., Науменко Л.Е. // Лікарська справа.- 2008.-№ 7,- C. 60-68

   • МЕДИЦИНСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ МЕНЕДЖМЕНТ - MEDICAL SERVICE MANAGEMENT

    • Менеджмент в стоматології: теорія і практика / Камалов Р.Х., Радиш Л.Я., Гакало В.В. // Лікарська справа.- 2008.-№ 7,- C. 97-106

  • Номер журналу 7-8

   • ВРАЧИ СЕМЕЙНЫЕ - DOCTORS ARE DOMESTIC

    • Семейный врач: миф или реальность ? / Зарецкий М.М., Черников Е.Э., Черникова Н.М. // Лікарська справа.- 2008.-№ 7-8,- C. 10-15

   • СТЕНОКАРДИЯ - СТЕНОКАРДИЯ

    • Стан клітинного та гуморального імунітету у хворих із стабільною стенокардією /Лизогуб В.Г. та ін. // Лікарська справа.- 2008.-№ 7-8,- C. 15-22

   • СОЯ - SOY

    • Анти-ВИЧ активность соевых продуктов и перспективы их применения в качестве лечебно-профилактического питания / Рыбалко С.Л., Анисимова Ю.Н., Максименюк Е.В. // Лікарська справа.- 2008.-№ 7-8,- C. 63-70

   • ОЖИРЕНИЕ - OBESITY

    • Дієтотерапія при ожирінні у дітей та підлітків / Большова О.В., Маліновська Т.М. // Лікарська справа.- 2008.-№ 7-8,- C. 70-80

    • Питання фізичного обгрунтування біоенергоінформаційних процесів / Поканевич В.В., Горбань Є.М. // Лікарська справа.- 2008.-№ 7-8,- C. 80-87

   • ВРАЧИ - DOCTORS

    • Медицина у творчості письменників і художників та імена літературних і міфологічних героїв у практиці лікаря / Марцінковський І.Б. // Лікарська справа.- 2008.-№ 7-8,- C. 103-108

   • ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ СЛУЖБЫ - PROPHYLACTIC SERVICES

    • Зміни до Критеріїв (умови) державної акредитації лікувально-профілактичних закладів // Лікарська справа.- 2008.-№ 7-8,- C. 110-172

 • Рік видання номерів: 2009

  • Номер журналу 1-2

    • Коагуляційні дистрофії -новий, недавно відкритий вид дистрофій / Монастирський В.А. // Лікарська справа.- 2009.-№ 1-2,- C. 3-16

   • ШОК ТРАВМАТИЧЕСКИЙ - SHOCK IS TRAUMATIC

    • Використання Реосорбілакту в терапії травматичного шоку: порівняльне дослідження / Глумчер Ф.С., Чернишов В.І. // Лікарська справа.- 2009.-№ 1-2,- C. 33-44

   • ГИПЕРТЕНЗИЯ - ГИПЕРТЕНЗИЯ

    • Качество жизни и суточный профиль артериального давления у больных гипертонической болезнью / Серкова В.К., Кузьминова Н.В., Ясер С.Х. Алшантти // Лікарська справа.- 2009.-№ 1-2,- C. 49-55

   • КАЧЕСТВО ЖИЗНИ - QUALITY OF LIFE

    • Интеллектуальная активность и долголетие ( памяти академика Владимира Фролькиса) / Розенбаум М.Д., Греченкова Л.Н., Греченков С.В. // Лікарська справа.- 2009.-№ 1-2,- C. 80-95

   • ЗДРАВООХРАНЕНИЕ - HEALTH PROTECTION

    • Нормативн1 документи -Онкология // Лікарська справа.- 2009.-№ 1-2,- C. 113

  • Номер журналу 3-4

   • МИОКАРДИТ - MYOCARDITIS

    • Ферментна (плазмінова) система крові у хворих на гострий вірусний міокардит / Дорошенко Б.Г., Салюта М.Ю., Назар П.С. та інш. // Лікарська справа.- 2009.-№ 3-4,- C. 9-12

   • ДИСПЕПСИЯ - DYSPEPSIA

    • Особливості клінічного перебігу функціональної диспепсії у підлітків / Мосієнко Г.П. // Лікарська справа.- 2009.-№ 3-4,- C. 22-26

   • ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ НОВООБРАЗОВАНИЯ - THYROID OF NEW FORMATION

    • Факторы риска развития рака щитовидной железы / Хазиев В.В., Штандель С.А., Бариляк И.Р. // Лікарська справа.- 2009.-№ 3-4,- C. 63-67

   • ЭКОНОМИКА МЕДИЦИНСКАЯ - An ECONOMY IS MEDICAL

    • Надання медичної допомоги на вторинному і третинному рівні з економічної точки зору / Чурпій К.Л., Чурпій І.К. // Лікарська справа.- 2009.-№ 3-4,- C. 90-91

  • Номер журналу 5-6

   • ТЕХНОЛОГИЯ МЕДИЦИНСКАЯ - TECHNOLOGY IS MEDICAL

    • Нанонаука, нанотехнології, наномедицина: стан науково-практичних досліджень /Корпан М.І. та ін. // Лікарська справа.- 2009.-№ 5-6,- C. 3-8

   • ДИАБЕТ САХАРНЫЙ - DIABETES IS SACCHARINE

    • Зміни жирнокислотного спектора ліпідів крові і слини у дітей, хворих на цукровий діабет / Гирін В.В. // Лікарська справа.- 2009.-№ 5-6,- C. 51-57

   • ШКОЛЬНИКИ, СЛУЖБЫ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ - SCHOOLBOYS, SERVICES of HEALTH CARE

    • Оптимізація системи надання медичної доомоги дітям у навчальних закладах / Калиниченко І.О. // Лікарська справа.- 2009.-№ 5-6,- C. 87-93

  • Номер журналу 7-8

   • ОЖОГИ - BURNS

    • Вплив раннього хірургічного втручання на результат лікування обпечених / Фісталь Н.М. // Лікарська справа.- 2009.-№ 7-8,- C. 76- 81

   • ХОРДА - CHORD

    • Аномальные хорды левого желудочка / Кондрашова В.Г.. Шейко Л.П., Кондрашова Н.С. // Лікарська справа.- 2009.-№ 7-8,- C. 3-11

   • КОЛЕННЫЙ СУСТАВ - KNEE-JOINT

    • Методы лечения больных с внутрисуставными переломами проксимального конца большеберцовой кости / Попов В.А., Бондарчук В.И. // Лікарська справа.- 2009.-№ 7-8,- C. 15-24

   • МЕДИЦИНСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ, КАДРЫ И СЛУЖБЫ (ВНЕШ) - MEDICAL ESTABLISHMENTS, PERSONNELS And SERVICES (VNESH)

    • Кадрове забезпечення служби анестезіології та інтенсивної терапії лікувальних установ України 11-111 рівнів надання медичної допомоги /Князевич В.М. та ін. // Лікарська справа.- 2009.-№ 7-8,- C. 98- 105

   • ГЛАУКОМА - GLAUCOMA

    • Нормативно- правове забезпечення реалізації Національної стратегії боротьби з первинною глаукомою в Україні / Вітовська О.П., Тимченко О.І. // Лікарська справа.- 2009.-№ 7-8,- C. 106-112

 • Рік видання номерів: 2010

  • Номер журналу 1-2

   • ФАРМАКОЛОГИЯ - PHARMACOLOGY

    • Фармакологічні та фармацевтичні основи нанопрепаратів / Чекман !.С. // Лікарська справа.- 2010.-№ 1-2,- C. 3-9

   • РЕФЛЕКСОТЕРАПИЯ - РЕФЛЕКСОТЕРАПИЯ

    • Место рефлексотерапии и некоторіх других методов альтернативной медицині в современной медицинской практике / Бойчак М.П., Собецкий В.В. // Лікарська справа.- 2010.-№ 1-2,- C. 10- 30

   • АСТМА БРОНХИАЛЬНАЯ - ASTHMA IS BRONCHIAL

    • Бронхиальная астма: особенности своевременной диагностики / Сергиенко Д.В., Боклаг С.П. // Лікарська справа.- 2010.-№ 1-2,- C. 31- 38

   • ГИПЕРТЕНЗИЯ - ГИПЕРТЕНЗИЯ

    • Методика визначення індивідуальної норми артеріального тиску у людини / Волянский О.М. // Лікарська справа.- 2010.-№ 1-2,- C. 44- 48

   • ГЕМОГЛОБИН A - HAEMOGLOBIN OF A

    • Опыт и методология определения гликированного гемоглобина / Королев В.А. // Лікарська справа.- 2010.-№ 1-2,- C. 57- 69

   • ГЛАУКОМА - GLAUCOMA

    • Наукове обгрунтування концепції національної стратегії боротьби з первинною глаукомою в Україні /Москаленко В.Ф. та ін. // Лікарська справа.- 2010.-№ 1-2,- C. 121- 126

   • ЮБИЛЕИ И ДРУГИЕ ВАЖНЫЕ СОБЫТИЯ - ANNIVERSARIES AND OTHER IMPORTANT EVENTS

    • Відомий український фітотерапевт Данило Зубицький / Ансович Т.І. // Лікарська справа.- 2010.-№ 1-2,- C. 127- 129

    • Анатолій Родіонович Уваренко ( до 75-річчя від дня народження) // Лікарська справа.- 2010.-№ 1-2,- C. 130

  • Номер журналу 3-4

   • КАРЦИНОМА - КАРЦИНОМА

    • Целенаправленная терапия (таргет-терапия) почечно-клеточной карциномы / Возианов А.Ф., Бутенко А.К., Зак К.П. // Лікарська справа.- 2010.-№ 3-4,- C. 3- 11

   • ЛИМФАДЕНИТ - ЛИМФАДЕНИТ

    • Лімфедема: клініко-терапевтичний аспект /М.І. Корпан, І.С. Чекман, Р.В. Старостишин та ін. // Лікарська справа.- 2010.-№ 3-4,- C. 11- 20

   • КОСТЕЙ БОЛЕЗНИ - KOSTEY BOLEZNI

    • Результаты лечения больных с опухолями костей после сберегающих химических вмешательств / Дедков А.Г. // Лікарська справа.- 2010.-№ 3-4,- C. 46-56

   • МИЕЛОМА МНОЖЕСТВЕННАЯ - МИЕЛОМА IS PLURAL

    • Досвід застосування талідоміду в лікуванні множинної мієломи /О.І.Новосад, І.А.Крячок, Т.В. Каднікова та ін. // Лікарська справа.- 2010.-№ 3-4,- C. 79- 86

   • ЗДОРОВЬЕ - HEALTH

    • Моделювання управлінського впливу на суспільне здоров я в умовах зміни термінальних цінностей в процесі суспільної трансформації / Федько О.А. // Лікарська справа.- 2010.-№ 3-4,- C. 100- 107

  • Номер журналу 5-6

   • ГИПЕРТЕНЗИЯ - ГИПЕРТЕНЗИЯ

    • Украинский прорыв в Европейскую и Всемирну. стратегию индивидуальной профилактики ишемического инсульта при артериальной гипертонии / Толстопятов С. М. // Лікарська справа.- 2010.-№ 5-6,- C. 3-20

   • ТЕХНОЛОГИЯ МЕДИЦИНСКАЯ - TECHNOLOGY IS MEDICAL

    • Нанотехнології та наноматеріали в офтальмології / Жданова О.В., Чекман !.С.. Риков С.О. // Лікарська справа.- 2010.-№ 5-6,- C. 21- 29

    • Применение магнитных наночастиц в биоисследованиях и биомедицине (обзор литературы) / Вергун Л.Ю. // Лікарська справа.- 2010.-№ 5-6,- C. 30- 38

   • ДИАБЕТ САХАРНЫЙ - DIABETES IS SACCHARINE

    • Гормоны жировой ткани при сахарном диабете и его осложнениях (обзор литетаруры и собственные данные) / Зак К.П., Кондрацкая И.Н., Попова В.В. // Лікарська справа.- 2010.-№ 5-6,- C. 39- 55

   • МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ НОВООБРАЗОВАНИЯ - SUCKLING GLAND OF NEW FORMATION

    • Дослідження кісткового мозку на наявність пухлинних клітин та їх комплексів у хворих на рак грудної залози / Сівкович С.О., О.О. Литвиненко // Лікарська справа.- 2010.-№ 5-6,- C. 100- 104

   • ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ НОВООБРАЗОВАНИЯ - ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ GLAND OF NEW FORMATION

    • Диагностика рака предстательной железы с помощью современных лучевых методов / Мухомор А.И.,Бубнов Р.В. // Лікарська справа.- 2010.-№ 5-6,- C. 118- 123

  • Номер журналу 7-8

   • ТЕХНОЛОГИЯ МЕДИЦИНСКАЯ - TECHNOLOGY IS MEDICAL

    • Фізіологічні процеси в організмі : наномеханізми / Чекман І.С. // Лікарська справа.- 2010.-№ 7-8,- C. 3-10

   • ЛИМФОМА НЕ-ХОДЖКИНА - LIMFOMA of NE-KHODZHKINA

    • Проблемные вопросы диагностики и лечения лимфомы в Украине / Крячок И.А. // Лікарська справа.- 2010.-№ 7-8,- C. 11-15

   • КОГНИТИВНЫЕ РАССТРОЙСТВА - КОГНИТИВНЫЕ DISORDERS

    • Предиктори виникнення когнітивних порушень у хворих з есенціальною гіпертензією / Прибильська О.С. // Лікарська справа.- 2010.-№ 7-8,- C. 28-33

   • ПАНКРЕАТИТ - ПАНКРЕАТИТ

    • Характеристика гемокоагуляц1йних порушень у хворих на гострий панкреатит /О.І. Дронов, І.О. Ковальська, К.С. Бурміч та ін. // Лікарська справа.- 2010.-№ 7-8,- C. 38- 44

   • ДИФТЕРИЯ - DIPHTHERIA

    • Поражение почек в катамнезе дифтерии... / Туровец Е.В., Зрячкин Н.И. // Лікарська справа.- 2010.-№ 7-8,- C. 44-53

   • ИШЕМИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ СЕРДЦА - ISCHEMIC HEART TROUBLE

    • Эффективность кратковременного включения метформина в комплексную терапию больных ишемической болезнью сердца в сочетании с метаболическим синдромом /А.В. Лавренко, М.С. Расин, Л.А. Куценко и др. // Лікарська справа.- 2010.-№ 7-8,- C. 65-71

   • ДИАБЕТ САХАРНЫЙ - DIABETES IS SACCHARINE

    • Ефективність комплексної терапії хворих з метаболічним синдромом із застосуванням комбінації метформіну та раміприлу /І.П. Кайдашев, Л.Г. Савченко, Е.І. Кайдашева та ін. // Лікарська справа.- 2010.-№ 7-8,- C. 77-84

   • МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ РАССТРОЙСТВА - CEREBRAL CIRCULATION OF BLOOD OF DISORDER

    • Новые подходы к нейрометаболической фармакотерапии дисциркуляторной энцефалопатии / Бурчинский С.Г. // Лікарська справа.- 2010.-№ 7-8,- C. 84-90

   • ПАРКИНСОНА БОЛЕЗНЬ - PARKINSONA ILLNESS

    • Особенности двигательных, когнитивных и эмоциональных проявлений в зависимости от клинического варианта болезни Паркинсона / Слободин Т.Н. // Лікарська справа.- 2010.-№ 7-8,- C. 90- 97

   • ПРЕСТАРЕЛЫЕ - AGED

    • Прогнозування вартості медикаментозної допомоги хворим літнього віку на стаціонарному етапі лікування / Зозуля В.В. // Лікарська справа.- 2010.-№ 7-8,- C. 112-116

   • СПОРТ - SPORT

    • Динамический метод профилактики травматизма при занятиях массовым спортом / Иващенко С.Н. // Лікарська справа.- 2010.-№ 7-8,- C. 116- 119

   • ЮБИЛЕИ И ДРУГИЕ ВАЖНЫЕ СОБЫТИЯ - ANNIVERSARIES AND OTHER IMPORTANT EVENTS

    • Николай Иванович Пирогов- выдающийся хирург, ученый, педагог и общественный деятель ( к 200-летию со лня рождения) / Павловский Л.Н. // Лікарська справа.- 2010.-№ 7-8,- C. 119-129

   • ИСТОРИЯ МЕДИЦИНЫ - HISTORY OF MEDICINE

    • В.Я. Джунковский- первый историк отечественной медицины / Березюк Н.М. // Лікарська справа.- 2010.-№ 7-8,- C. 129- 134

 • Рік видання номерів: 2011

  • Номер журналу 1-2

   • ТУБЕРКУЛЕЗ ЛЕГКИХ - WHITE PLAGUE

    • Структурно-функциональное состояние сердца подростков, больных туберкулезом легких / Гаджиева Н.А. // Лікарська справа.- 2011.-№ 1-2,- C. 63-69

   • МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ НОВООБРАЗОВАНИЯ - SUCKLING GLAND OF NEW FORMATION

    • Сучасні принципи хіміотерапевтичного лікування метастатичного раку молочної залози /Л.А. Сивак, Н.М. Майданевич, С.А. Лялькін та ін. // Лікарська справа.- 2011.-№ 1-2,- C. 70- 75

   • ГЛАЗНЫЕ БОЛЕЗНИ - EYE ILLNESSES

    • Математичне моделювання та прогнозування поширеності очних хвороб / Черемухіна О.М. // Лікарська справа.- 2011.-№ 1-2,- C. 75-81

   • ИШЕМИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ СЕРДЦА - ISCHEMIC HEART TROUBLE

    • Клиническая характеристика эффективности поглитазона в комплексной терапии больных ишемической болезнью сердца на фоне метаболического синдрома / Винник Н.И., Кайдашев И.П. // Лікарська справа.- 2011.-№ 1-2,- C. 82-88

   • ГОШЕ БОЛЕЗНЬ - GOSHE ILLNESS

    • Клініко-лабораторні показники ефективності ферментозамісної терапії хвороби Гоше в Україні /Н.В. Ольхович, О.М. Грищенко, Н.О. Пічкур та ін. // Лікарська справа.- 2011.-№ 1-2,- C. 95- 104

   • ЛИМФОМА НЕ-ХОДЖКИНА - LIMFOMA of NE-KHODZHKINA

    • Ефективність лікування ритуксимабом хворих з неходжкінською лимфомою /І.А. Крячок, К.С. Філоненко, Г.О. Губарева та ін. // Лікарська справа.- 2011.-№ 1-2,- C. 117-121

   • АНЕСТЕЗИЯ - ANAESTHESIA

    • Проведення регіонарної анестезії нижніх кінцівок під контролем ультрасонографії та нейростимулятора: порівняльне дослідження / Бубнов Р.В., Строкань А.М., Адуллаєв Р.Я. // Лікарська справа.- 2011.-№ 1-2,- C. 126-131

  • Номер журналу 3-4

   • ТАЗОВЫЕ БОЛИ - PELVIC PAINS

    • Современный взгляд на проблему хронической тазовой боли у женщин / Удовика Н.А., Манщенков С.Н. // Лікарська справа.- 2011.-№ 3-4,- C. 20-29

   • ДЕРМАТИТ АТОПИЧЕСКИЙ - DERMATITIS ATOPICHESKIY

    • Атопічний дерматит: сучасний погляд педіатра і дитячого алерголога / Охотнікова О.М. // Лікарська справа.- 2011.-№ 3-4,- C. 29-41

   • МЕНИНГОКОККОВЫЕ ИНФЕКЦИИ - МЕНИНГОКОККОВЫЕ INFECTIONS

    • Менінгококова інфекція: актуальність проблеми / Терещук Т.О., Чугрієв А.М. // Лікарська справа.- 2011.-№ 3-4,- C. 41- 44

   • МИЕЛОМА МНОЖЕСТВЕННАЯ - МИЕЛОМА IS PLURAL

    • Тромбопрофілактика у хворих з діагнозом множинної мієломи на фоні режимів лікування з талідомідом / О.І. Новосад, І.А. Крячок, Т.В. Каднікова, К.С.Філоненко, І.Б. Титоренко, Ю.О. Гусаченко, І.А. Філоненко // Лікарська справа.- 2011.-№ 3-4,- C. 44-50

   • ХИМИОТЕРАПИЯ ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ - A CHEMOTHERAPY IS AUXILIARY

    • Кардиотоксичность консервативного лечения солидных опухолей /Л.А. Сивак, А.В.Аскольский, С.А. Лялькин и др. // Лікарська справа.- 2011.-№ 3-4,- C. 51-59

   • ПИЕЛОНЕФРИТ - PYELONEPHRITIS

    • Некоторые особенности этиологических факторов развития хронического пиелонефрита в детском возрасте / Буряк В.Н, Бабич В.Л. // Лікарська справа.- 2011.-№ 3-4,- C. 59-64

   • ИШЕМИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ СЕРДЦА - ISCHEMIC HEART TROUBLE

    • Постпрандіальні гемодинамічні реакції у хворих на ішемічну хворобу серця та супутній хронічний панкреатит / Лизогуб В.Г., Бондарчук О.М., Алтунна Н.В. // Лікарська справа.- 2011.-№ 3-4,- C. 64- 70

    • Эффективность пиоглитазона в комплексной терапии больных ишемической болезнью сердца в сочетании с метаболическим синдромом/Н.И. Винник, Л.А. Куценко, Н.Л. Куценко, И.Л. Солохина, М.В. Микитюк, Т.В. Мамонтова, И.П. Кайдашев // Лікарська справа.- 2011.-№ 3-4,- C. 71-78

   • ПУРПУРА ТРОМБОЦИТОПЕНИЧЕСКАЯ - PURPLE OF TROMBOCITOPENICHESKAYA

    • Місце спленектомії у лікуванні ідіопатичної тромбоцитопенічної пурпури /І.Д. Дужий, В.П. Шевченко, В.В. Шевченко та ін. // Лікарська справа.- 2011.-№ 3-4,- C. 83-86

   • САРКОМА КАПОШИ - SARCOMA OF KAPOSHI

    • Патоморфоз классической, саркомы Капоши : анамнез , катамнез, клиническая картина / Халидова Х.Р., Исмаилова Г.А. // Лікарська справа.- 2011.-№ 3-4,- C. 87-91

  • Номер журналу 5-6

   • ЛИМФЕДЕМА - LIMFEDEMA

    • Компресійна терапія лімфедеми / М.І. Корпан, І.С. Чекман, О.Г. Бєлова 1 др. // Лікарська справа.- 2011.-№ 5-6,- C. 3-12

   • МЕНИНГОКОККОВЫЕ ИНФЕКЦИИ - МЕНИНГОКОККОВЫЕ INFECTIONS

    • Клинико-патогенетические особенности менингококковой инфекции у детей / Буряк В.Н., Сергиенко А.С. // Лікарська справа.- 2011.-№ 5-6,- C. 12- 17

   • ПРЕДСЕРДИЙ ФИБРИЛЛЯЦИЯ - AURICLES FIBRILLYACIYA

    • Структурно-функціональні зміни міокарда в учасників ліквідації наслідків чорнобильської аварії з фібріляцією передсердь / Хомазюк І.М., Габулавічене Ж.М., Хомазюк В.А. // Лікарська справа.- 2011.-№ 5-6,- C. 18- 24

   • АРИТМИЯ - ARRHYTHMIA

    • Изменения вариабельности сердечного ритма у больных артериальной гипертензией и их прогностическое значение / Бильченко А.В. // Лікарська справа.- 2011.-№ 5-6,- C. 41-45

   • АНЕВРИЗМА - ANEURYSM

    • Ендоваскулярна оклюзія мішкоподібних аневризм у хворих з критичним ангіоспазмом в гострому періоді захворювання / Щеглов Д.В. // Лікарська справа.- 2011.-№ 5-6,- C. 46-51

   • ДИФТЕРИЯ - DIPHTHERIA

    • Клинико-лабораторное и комплексное ультразвуковое исследование больных с жидкостным образованием в катамнезе дифтерии / Туровец Е.В., Зрячкин Н.И. // Лікарська справа.- 2011.-№ 5-6,- C. 54-63

   • ЯИЧНИКОВ НОВООБРАЗОВАНИЯ - OVARIES OF NEW FORMATION

    • Комплексне л1кування рецидивного раку яєчника із застосуванням циторедуктивної операції та інтраопераційної гіпертермічної внутрішньочеревної хіміоперфузії /У.М. Дутчак, Т.Г. Фецич, Н.А. Володько та ін. // Лікарська справа.- 2011.-№ 5-6,- C. 63-70

   • ЛИМФОМА НЕ-ХОДЖКИНА - LIMFOMA of NE-KHODZHKINA

    • Л1кування хворих на неходжкінську злоякісну лімфому похилого віку / Титоренко І.Б., Крячок І.А. // Лікарська справа.- 2011.-№ 5-6,- C. 79-85

   • ТОМОГРАФИЯ - ТОМОГРАФИЯ

    • Роль компьютерной томографии в дифференциальной диагностике инсиденталомы надпочечников / А.Н. Кваченюк, Л.А. Луценко, Л.А. Галузинская и др. // Лікарська справа.- 2011.-№ 5-6,- C. 86- 90

   • ЭПИЛЕПСИЯ - EPILEPSY

    • Зміни кісткової тканини у хворих на епілепсію / Смоланка В.І., Орос М.М. // Лікарська справа.- 2011.-№ 5-6,- C. 99- 103

   • СЕЛЕЗЕНКИ БОЛЕЗНИ - SPLEENS OF ILLNESS

    • Плевральний випіт і абсцес селезінки / І.Д. Дужий, В.В. Шевченко, І.М. Медведєва та ін. // Лікарська справа.- 2011.-№ 5-6,- C. 103- 106

   • МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ ПЕРВИЧНАЯ - MEDICARE IS PRIMARY

    • Актуальні питання розвитку денного стаціонару в сучасних умовах реформування медичної допомоги / Дячук Д.Д. // Лікарська справа.- 2011.-№ 5-6,- C. 121- 125

   • ПРЕСТАРЕЛЫХ ЗДОРОВЬЯ ПОКАЗАТЕЛИ - AGED HEALTH INDEXES

    • Фармакоекономічний аналіз в геріатричній клініці / Безруков В.В., Гріненко Ю.О., Купраш Л.П. // Лікарська справа.- 2011.-№ 5-6,- C. 126-130

 • Рік видання номерів: 2012

  • Номер журналу 1-2

   • ГИПЕРТЕНЗИЯ - ГИПЕРТЕНЗИЯ

    • Вплив комплексного лікування з використанням агоністів дофамінових рецепторів та антагоністів альдостерону на показники добового моніторування артеріального тиску у хворих з артеріальною гіпертензією і супутнім ожирінням / В.Г. Лизогуб, В.О. Соболь,О.В. Долинна та ін. / Лизогуб В.Г. // Лікарська справа.- 2012.-№ 1-2,- C. 63- 68

   • ДИАБЕТ САХАРНЫЙ - DIABETES IS SACCHARINE

    • Результаты ангиографического исследования коронарних сосудов у больных сахарным диабетом типа 2 и инфарктом иокарда / Шатохина И.В. / Шатохина И.В. // Лікарська справа.- 2012.-№ 1-2,- C. 68-74

   • ЭПИЛЕПСИЯ - EPILEPSY

    • Новий алгоритм вибору тактики лікування хворих на епілепсію на основі генетичних досліджень / М.М. Орос, В.І. Смоланка / Орос М.М. // Лікарська справа.- 2012.-№ 1-2,- C. 74- 81

   • СЕРОТОНИН - SEROTONIN

    • Корекція порушень обміну серотоніну у підлітків з функціональним розладом системи травлення / Г.П. Мосієнко / Мосієнко Г.П. // Лікарська справа.- 2012.-№ 1-2,- C. 86- 89

   • СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ ЗДОРОВЬЕ - RURAL POPULATION HEALTH

    • Мобильная клиника: роль выездных бригад врачей- специалистов в оказании комплексной медицинской помощи населению, проживающему в сельской местности / Г.Ю. Кучер, В.В. Зинюков, О.Г. Терлюк и др. / Кучер Г.Ю. // Лікарська справа.- 2012.-№ 1-2,- C. 128-132

  • Номер журналу 2

   • МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ КАЧЕСТВО - TO MEDICARE QUALITY

    • Стан медичної допомоги хворим з онкогематологічними захворюваннями у Києві / С.О. Сівкевич , В.Н. Зінченко, Т.Б. Зубрицька / Сівкович С.О. // Лікарська справа.- 2012.-№ 2,- C. 134- 140

  • Номер журналу 3-4

   • ОНКОЛОГИЯ МЕДИЦИНСКАЯ - ONCOLOGY IS MEDICAL

    • Галектини як прогностичний фактор при злоякісних лімфопроліферативних захворюваннях / С.О. Сівкович, О.А. Кисельова , У.І. Мельник та ін. / Сівкович С.О. // Лікарська справа.- 2012.-№ 3-4,- C. 19- 24

   • ХИМИОТЕРАПИЯ ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ - A CHEMOTHERAPY IS AUXILIARY

    • Токсичний вплив хіміотерапії на травний канал / Л.А. Сивак, Н.М. Майданевич, Г.О. Губарєва та ін. / Сивак Л.А. // Лікарська справа.- 2012.-№ 3-4,- C. 25-30

   • ЗОБ - GOITRE

    • Особенности формирования, клинических проявлений и терапии диффузного нетоксического зоба у детей / В.Н. Буряк, Е.С. Мурашко / Буряк В.Н. // Лікарська справа.- 2012.-№ 3-4,- C. 31- 35

   • ПНЕВМОНИЯ - PNEUMONIA

    • Роль дисбалансу цинку та міді у перебігу негоспітальної пневмонії у дітей шкільного віку / .І. Сміян, В.А. Горбаь, .П. Бинда та ін. / Сміян О.І. // Лікарська справа.- 2012.-№ 3-4,- C. 67-70

   • АСТМА БРОНХИАЛЬНАЯ - ASTHMA IS BRONCHIAL

    • Гперсприйнятливість бронхів та показники їх запалення при бронхіальній атмі фізичної напруги у дітей шкільного віку / Л.А. Іванова / Іванова Л.А. // Лікарська справа.- 2012.-№ 3-4,- C. 71- 74

   • АППЕНДИЦИТ - APPENDICITIS

    • Раціональна антибактеріальна терапія при хірургічному лікуванні хворих з гострим апендициом / Б.Г. Безродний, І.В. Колосович, А.В. Іовіца та ін. / Безродний Б.Г. // Лікарська справа.- 2012.-№ 3-4,- C. 90- 96

   • ГРЫЖИ - HERNIA

    • Троакарная грыжа: причины возникновения, лечение, методы профилактики / А.В. Иванько / Иванько А.В. // Лікарська справа.- 2012.-№ 3-4,- C. 97- 99

   • ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ БОЛЕЗНИ - THYROID OF ILLNESS

    • Использование фитотерапии при лечении заболеваний щитовидной железы / А.Н. Кваченюк, Е.Л. Кваченюк / Кваченюк А.Н. // Лікарська справа.- 2012.-№ 3-4,- C. 99- 104

  • Номер журналу 5-6

   • МИЕЛОДИСПЛАСТИЧЕСКИЕ СИНДРОМЫ - MIELODISPLASTICHESKIE SYNDROMES

    • Цитогенетические особенности хромосомных аномалий у детей с миелодиспластическим синдромом / Андреева С.В. // Лікарська справа.- 2012.-№ 5-6,- C. 71-79

  • Номер журналу 5

   • СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫЕ БОЛЕЗНИ - SERDECHNO-SOSUDISTYE ILLNESSES

    • Хвороби системи кровообігу як проблема профілактичної медицини (огляд літератури та власні дослідження ) / Ю.О. Іщейкіна / Іщейкіна Ю.П. // Лікарська справа.- 2012.-№ 5,- C. 15- 26

   • ИШЕМИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ СЕРДЦА - ISCHEMIC HEART TROUBLE

    • Механізми пливу гіпоксії при хронгічних обструктивних захворюваннях легень на розвиток і прогресування кардіоваскулярних захворювань /В.Г. Лизогуб , О.В. Савченко, Т.В. Завальська та ін. / Лизогуб В.Г. // Лікарська справа.- 2012.-№ 5,- C. 63- 72

    • Мета-нализ рандомизированных исследований антимикробных препаратов в лечении ишемической болезни сердца / О.В. Скочко, И.П. Кайдашев / Скочко О.В. // Лікарська справа.- 2012.-№ 5,- C. 72- 86

   • ДЕРМАТИТЫ - DERMATITISES

    • (Нью-Йорк, США; Витебск, Беларусь ). Дерматит вульвы ограниченная локализация- больная проблема / В.В. Кзловская, И.В. Тихоновская / Козловская В.В. // Лікарська справа.- 2012.-№ 5,- C. 35- 43

   • МОЧЕВАЯ КИСЛОТА - URINARY ACID

    • Урахування гіперурикемії, подагри та гендерних нозологічних особливостей в діяльності лікаря загальної практики - сімейної медицини ... / В.М. Рудіченко / Рудіченко В.М. // Лікарська справа.- 2012.-№ 5,- C. 44- 57

   • ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ БОЛЕЗНИ - THYROID OF ILLNESS

    • Особенности тиреоидной патологии в детском возрасте / В.Н. Буряк, Е.С. Мурашко / Буряк В.Н. // Лікарська справа.- 2012.-№ 5,- C. 58- 63

   • БРОНХИТ - BRONCHITIS

    • Маркери активного запалення у хворих на хронічний бронхіт у поєднанні з інсулінорезистентністю / А.Л. Лоскутов, І.В. Лоскутова, Л.М.Іванова / Лоскутов А.Л. // Лікарська справа.- 2012.-№ 5,- C. 86- 92

   • ЖЕЛУДКА БОЛЕЗНИ - STOMACH OF ILLNESS

    • Ендоскопічні ознаки передракових змін шлунка у хворих з ерозіями шлунка при захворюваннях жовчовивідних шляхів / Г.А. Соловйова / Соловйова Г.А. // Лікарська справа.- 2012.-№ 5,- C. 97- 105

   • ЧЕРЕПНО-МОЗГОВЫЕ ТРАВМЫ - CRANIAL-CEREBRAL TRAUMAS

    • Можливості магнітолазерної терапії в комплексному лікуванні хворих із струсом головного мозку в гострому періоді / О.В. Зубкова, І.З. Самосюк, О.В. Поліщук та ін. / Зубкова О .В. // Лікарська справа.- 2012.-№ 5,- C. 106- 111

   • ЮБИЛЕИ И ДРУГИЕ ВАЖНЫЕ СОБЫТИЯ - ANNIVERSARIES AND OTHER IMPORTANT EVENTS

    • Выдающийся отечественный хирург Владимир Николаевич Шамов и его вклад в развитие учения о переливании крови / В.Н. Лесовой, Ж.Н. Перцева / Лесовой В.Н. // Лікарська справа.- 2012.-№ 5,- C. 147- 151

   • КОНФЕРЕНЦИИ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ КОНСЕНСУСА - CONFERENCES FOR ACHIEVEMENT OF CONSENSUS

    • ХХ щорічна конференція Асоціації серцево-судинних хірургів України /Г.В. Книшов / Книшов Г.В. // Лікарська справа.- 2012.-№ 5,- C. 152

   • ГЕПАТИТ C ХРОНИЧЕСКИЙ - HEPATITIS OF C IS CHRONIC

    • Эффективность энтеросорбента Белый Угол в лечении больных хроническим вирусным гепаттом С и его влияние на маркеры липопероксидации и эндогенной интоксикации / В.М. Фролов, Я.А. Соцкая, О.В. Круглова / Фролов В.М. // Лікарська справа.- 2012.-№ 5,- C. 119- 125

   • АКНЕПОДОБНЫЕ ВЫСЫПАНИЯ - AKNEPODOBNYE OF POURING OUT

    • Створення та валідація української версії кардифського індексу недієздатності при вугровій хворобі / П.В. Чернишов / Чернішов П.В. // Лікарська справа.- 2012.-№ 5,- C. 139- 142

  • Номер журналу 6

   • МЛАДЕНЕЦ НЕДОНОШЕННЫЙ - A BABY IS PREMATURELY BORN

    • Недоношенные дети: особенности ухода / Т.Гавриленко, Шахова С. / Гавриленко Т. // Лікарська справа.- 2012.-№ 6,- C. 30-35

   • МАРФАНА СИНДРОМ - MARFANA SYNDROME

    • Синдром Марфана у новорожденного / Н.П. Бондаренко, А.М. Пелых, М.Ю. Бондаренко / Бондаренко Н.П. // Лікарська справа.- 2012.-№ 6,- C. 35-39

   • НОВОРОЖДЕННОГО МАССА ТЕЛА - NEW-BORN MASS OF BODY

    • Стан здоров я дітей, народжених з екстремально низькою масою тіла (частина 1) / Т.К. Мавропуло, Д.М. Сурков / Мавропуло Т.К. // Лікарська справа.- 2012.-№ 6,- C. 40- 43

  • Номер журналу 7

   • ПОЗВОНОЧНАЯ АРТЕРИЯ - VERTEBRAL ARTERY

    • Особливості перебігу транзиторних ішемічних атак при поєднаних Інтра-та екстравазальних ураженнях хребтових артерій / Р.В. Сулік / Сулік Р.В. // Лікарська справа.- 2012.-№ 7,- C. 23- 29

   • ЗАПЯСТНОГО КАНАЛА СИНДРОМ - WRIST CHANNEL SYNDROME

    • Синдром карпального канала / Ю.В. Пономаренко / Пономаренко Ю.В. // Лікарська справа.- 2012.-№ 7,- C. 37- 43

   • ИНСУЛЬТ ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯРНЫЙ - STROKE OF CEREBROVASKULYARNYY

    • Новые подходы в реабилитации пациента с инсультом / Н.К. Мурашко / Мурашко Н.К. // Лікарська справа.- 2012.-№ 7,- C. 66- 67

   • ЧЕРНОБЫЛЬ - CHERNOBYL'

    • Реабілітація хворих з наслідками черепно-мозкових травм, що перебували в зоні катастрофи на ЧАЕС / М.М. Матяш / Матяш М.М. // Лікарська справа.- 2012.-№ 7,- C. 59- 63

   • РЕАБИЛИТАЦИЯ - REHABILITATION

    • Поетапна медична реабілітація хворих на інсульт / І.С. Зозуля, А.І. Зозуля , О.П.Онопрієнко / Зозуля І.С. // Лікарська справа.- 2012.-№ 7,- C. 76- 79

   • ЧЕРЕПНО-МОЗГОВЫЕ ТРАВМЫ - CRANIAL-CEREBRAL TRAUMAS

    • Депресивні розлади після закритої черепно- мозкової травми / М.М. Матяш / Матяш М.М. // Лікарська справа.- 2012.-№ 7,- C. 113- 116

    • Надання медичної допомоги хворим з віддаленими наслідками черепно-мозкової травми з використанням методів рефлексотерапії / Т.П. Парнікоза / Парнікоза Т.П. // Лікарська справа.- 2012.-№ 7,- C. 117-121

   • ВИРУСНЫЕ БОЛЕЗНИ - VIRAL ILLNESSES

    • Подострая воспалительная демиелинизирующая полирадикулонейропатия, ассоциированная с вирусной инфекцией Епштейна-Барра: клинический случай... / Ю.В. Пономаренко / Пономаренко Ю.В. // Лікарська справа.- 2012.-№ 7,- C. 126- 128

   • СЕМЕЙНАЯ ПРАКТИКА - DOMESTIC PRACTICE

    • Викладання реабілітації в неврології лікарям загальної практики- сімейної медицини / Н.К. Мурашко / Мурашко Н.К. // Лікарська справа.- 2012.-№ 7,- C. 152- 154

   • СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ БОЛЕЗНИ - TO CONNECTING FABRIC OF ILLNESS

    • Дисплазия соединительной ткани / А.С. Пянтковский / Пянтковский А.С. // Лікарська справа.- 2012.-№ 7,- C. 166-170

   • ПАРКИНСОНА БОЛЕЗНЬ - PARKINSONA ILLNESS

    • Значимость сосудистых факторов при когнитивной реабилитации больных болезнью Паркинсона / Т.Н. Слободин / Слободин Т.Н. // Лікарська справа.- 2012.-№ 7,- C. 176- 180

   • ГОЛОВНАЯ БОЛЬ - HEAD PAIN

    • Головний біль у вагітних / В.Г. Федорець / Федорець В.Г. // Лікарська справа.- 2012.-№ 7,- C. 192- 194

  • Номер журналу 8

   • ТЕХНОЛОГИЯ МЕДИЦИНСКАЯ - TECHNOLOGY IS MEDICAL

    • Природні нанотехнології у живій клітині : погляд на проблему / І.С. Чекман / Чекман І. // Лікарська справа.- 2012.-№ 8,- C. 3- 13

   • СТАРЕНИЕ - SENESCENCE

    • Вікові особливості нейрогуморального впливу дофамінергічної системи на діяльність серцево судинної системи в осіб похилого віку / В.Г. Лизогуб, О.В. Долинна, Т.В. Завальська / Лизогуб В.Г. // Лікарська справа.- 2012.-№ 8,- C. 13- 20

   • ГИПЕРТЕНЗИЯ - ГИПЕРТЕНЗИЯ

    • Порівняльний аналіз ефективності комбінованого антигіпертензивного лікування учасників ліквідації наслідків чорнобильської аварії, хворих на гіпертонічну хворобу / Ж.М. Габулавічене / Габулавічене Ж.М. // Лікарська справа.- 2012.-№ 8,- C. 21-28

   • ЛЕЙКОЗЫ - LEUCOSISES

    • Роль радіаційних та нерадіаційних факторів у розвитку та перебігу гострої лейкемії у дітей / В.Г. Бебешко, К.М. Бруслова, О.Є. Кузнєцова та ін. / Бебешко В.Г. // Лікарська справа.- 2012.-№ 8,- C. 29- 35

   • КИШЕЧНЫЕ БОЛЕЗНИ - INTESTINAL ILLNESSES

    • Клинико- лабораторная характеристика ацетонемического синдрома у детей с тяжелой формой острой кишечной инфекции / Н.И. Зрячкин, Т.К. Чудакова, Т.Н. Бучкова / Зрячкин Н.И. // Лікарська справа.- 2012.-№ 8,- C. 53- 58

   • АНЕМИЯ ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНАЯ - ANAEMIA ZHELEZODEFICITNAYA

    • Кирлианография при железодефицитной анемии у больных с гастроэнтерологической патологии // Л.А. Песоцкая , И.В. Евстигнеев / Песоцкая Л.А. // Лікарська справа.- 2012.-№ 8,- C. 58- 61

   • КИШЕЧНИК - INTESTINE

    • Особенности клинических проявлений у детей с синдромом раздраженного кишечника / В.Н. Буряк, П.А. Бессараб / Буряк В.Н. // Лікарська справа.- 2012.-№ 8,- C. 62- 65

   • ЛАПАРОСКОПИЯ - ЛАПАРОСКОПИЯ

    • Лапароскопические вмешательства в неотложной абдоминальной хирургии/ Шамсия А. / Абу Шамсия // Лікарська справа.- 2012.-№ 8,- C. 66- 70

   • ФАРМАКОГЕНЕТИКА - FARMAKOGENETIKA

    • Фармакогенетичні критерії фармакрезистентності епілапсії / М.М. Орос / Орос М.М. // Лікарська справа.- 2012.-№ 8,- C. 71-73

   • ПЕРЕЛОМЫ - BREAKS

    • Наш досвід оперативного лікування переломів виростків великогомілкової кістки / А.В. Самохін, І.В. Мельник, / Самохін А.В. // Лікарська справа.- 2012.-№ 8,- C. 81- 83

   • ЗУБОВ АНОМАЛИИ - TEETH OF ANOMALY

    • Функціональний стан скроневих та жувальних м язів у пацієнтів із зубощелепнми аномаліями, ускладненими скупченістю фронтальних зубів / / Дмитренко М.І. // Лікарська справа.- 2012.-№ 8,- C. 84- 89

   • МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ КАЧЕСТВО - TO MEDICARE QUALITY

    • Удосконалення діяльності лікувально-профілактичної установи-шлях до підвищення задоволеності пацієнтів якістю мединої допомоги / Д.Д. Дячук, О.Л. Зюков / Дячук Д.Д. // Лікарська справа.- 2012.-№ 8,- C. 126- 133

  • Номер журналу 10

   • МЕДСЕСТРИНСКАЯ ПОМОЩЬ СЕМЕЙНАЯ - TRAINED NURSE HELP IS DOMESTIC

    • Викладання навчальної програми інфекційнх уражень невової системи лікарям загальної практики- сімейної медицини / І.С. Зозуля / Зозуля І.С. // Лікарська справа.- 2012.-№ 10,- C. 59- 61

   • ИММУННАЯ СИСТЕМА - IMMUNE SYSTEM

    • Коррекция синдромов нарушения иммунологической реактивности / В.В. Афанасьев / Афанасьев В.В. // Лікарська справа.- 2012.-№ 10,- C. 62- 67

   • ЧЕРЕПНО-МОЗГОВЫЕ ТРАВМЫ - CRANIAL-CEREBRAL TRAUMAS

    • Факторы, указывающие на дифференцированный подход в лечении тяжелых очаговых поражений головного мозга / М.М. Мамытов, К.. Ырысов, Э.М. Мамытова / Мамытов М.М. // Лікарська справа.- 2012.-№ 10,- C. 68- 73

   • ЛАЙМА БОЛЕЗНЬ - LAYMA ILLNESS

    • Дифференциальная диагностика нейроинфекций: болезнь Лайма / О.В. Лобанченко, И.А. Хлызова, К.Ж. Жолдошев / Лобанченко О.В. // Лікарська справа.- 2012.-№ 10,- C. 74- 77

   • ЭПШТЕЙНА-БАРРА ВИРУСНЫЕ ИНФЕКЦИИ - EPSHTEYNA-BARRA VIRAL INFECTIONS

    • Епідеміологія, діагностика і лікування наслідків нейроінфекцій : синдром хронічної втомлюваності / О.М. Вернер, Н.К. Мурашко / Вернер О.М. // Лікарська справа.- 2012.-№ 10,- C. 78-81

 • Рік видання номерів: 2013

  • Номер журналу 1

   • ТЕХНОЛОГИЯ МЕДИЦИНСКАЯ - TECHNOLOGY IS MEDICAL

    • Нанобиофотоника:фотонассоциированные нанобиотехнологии для лазерной и персонализированной медицины / В.Н. Залесский, Б.А. Мовчан / Залесский В.Н. // Лікарська справа.- 2013.-№ 1,- C. 3- 21

   • ХОЛЕСТЕРИН - CHOLESTEROL

    • К вопросу об этиологии и патогенезе атеросклероза /С.К. Витрук / Витрук С.К. // Лікарська справа.- 2013.-№ 1,- C. 30- 41

   • ДЕТИ - CHILDREN

    • Синдром (Часто болеющий ребенок ) / И.М. Лысенко М.Г. Романцов / Лысенко И.М. // Лікарська справа.- 2013.-№ 1,- C. 48- 59

   • РЕПРОДУКТИВНАЯ МЕДИЦИНА - РЕПРОДУКТИВНАЯ MEDICINE

    • Особливості розвитку проатерогенних порушень у жінок з різним репродуктивним статусом / Л.Г. Спасьонова, С.М. Дмитрук / Спасьонова Л.Г. // Лікарська справа.- 2013.-№ 1,- C. 59- 66

   • СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ СИСТЕМА - SERDECHNO-SOSUDISTAYA SYSTEM

    • Распространенность малых аномалий развития сердца у детей, рожденных поздненедоношенными / С.В. Попов, С.И. Бокова / Попов С.В. // Лікарська справа.- 2013.-№ 1,- C. 67- 72

   • ДИАБЕТ САХАРНЫЙ - DIABETES IS SACCHARINE

    • Біомаркери та фактори ризику серцево-судинних уражень у хворих на цукровий діабет типу 2 / О.М. Приступюк / Приступюк О.М. // Лікарська справа.- 2013.-№ 1,- C. 73- 76

   • ОЖИРЕНИЕ - OBESITY

    • Клінічна характеристика ефективності комбінації метформіну та раміприлу в комплексній терапії хворих з метаболічним синдромом / Л.Г. Савченко , Е.І. Кайдашева, Л.О. Куценко та ін. / Савченко Л.Г. // Лікарська справа.- 2013.-№ 1,- C. 109- 116

   • ИСТОРИЯ МЕДИЦИНЫ - HISTORY OF MEDICINE

    • Життя і наукова діяльність видатного українського акушера-гінеколога Григорія Федоровича Писемського ( до 150-річчя від дня народження) /І.М. Сорока / Сорока І.М. // Лікарська справа.- 2013.-№ 1,- C. 130- 133

  • Номер журналу 2

   • ИШЕМИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ СЕРДЦА - ISCHEMIC HEART TROUBLE

    • Ишемическая болезнь сердца: от традиционных хирургических и консервативных подходов к клеточной кардиомиопластике и лазерной реваскуляризации / В.Н. Залесский, А.О. Нудчено / Залесский В.Н. // Лікарська справа.- 2013.-№ 2,- C. 3- 13

   • ИНСУЛЬТ ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯРНЫЙ - STROKE OF CEREBROVASKULYARNYY

    • Клінічні особливості екстрапірамідних порушень, пов язаних з феноменом діашізу, у хворих після ішемічного інсульту / Н.М. Оводюк / Оводюк Н.М. // Лікарська справа.- 2013.-№ 2,- C. 69- 73

   • МЛАДЕНЕЦ НЕДОНОШЕННЫЙ, БОЛЕЗНИ - A BABY is PREMATURELY BORN, ILLNESSES

    • Методи діагностики, диференційної діагностики та критерії прогнозу гіпоксично-ішемічного ураження головного мозку у недоношених новонароджених в гострому періоді / Т.К. Знаменська, .Г. Кирилова / Знаменська Т.К. // Лікарська справа.- 2013.-№ 2,- C. 74- 84

   • ТОНЗИЛЛИТ - TONSILLITIS

    • Стан імунної системи у дітей з тонзилогенними ураженнями серцево-судинної системи / О.І. Сміян, Ю.А. Мозгова, Т.П. Бинда / Сміян О.І. // Лікарська справа.- 2013.-№ 2,- C. 89 -92

   • ПЕРИТОНИТ - PERITONITIS

    • Математичний аналіз ускладненого перебігу гострих хірургічних захворювань органів чревної порожнини / С.М. Вознюк, В.П. Польовий Р.І. Паляниця / Вознюк С.М. // Лікарська справа.- 2013.-№ 2,- C. 63-66

   • ОСТЕОПОРОЗ ПОСТКЛИМАКТЕРИЧЕСКИЙ - ОСТЕОПОРОЗ POSTKLIMAKTERICHESKIY

    • Аспекти терапії постменопаузального остеопорозу в загальнолікарській практиці (клінічний випадок) / В.М. Ждан / Ждан В.М. // Лікарська справа.- 2013.-№ 2,- C. 85- 88

  • Номер журналу 3

   • КАПИЛЛЯРЫ - CAPILLARIES

    • Порушення жирнокилотного спектра тригліцеридів плазми крові та їх медикаментозна корекція статинами у хворих з нестабільною стенокардією / В.Г. Лизогуб, О.О. Артемчук, О.В. Долинна та ін. / Лизогуб В.Г. // Лікарська справа.- 2013.-№ 3,- C. 3- 10

   • ГИПЕРТЕНЗИЯ - ГИПЕРТЕНЗИЯ

    • Вплив факторів серцево- судинного ризику на виникнення та перебіг безбольової форми ішемічної хвороби серця у хворих з постінфарктним кардіосклерозом / Т.В. Передрук / Передрук Т.В. // Лікарська справа.- 2013.-№ 3,- C. 16- 24

    • Динаміка показників імунного та цитокінового статусу у хворих з есенціальною гіпертензією , поєднаною з остеоартрозом / Т.Д. Никула / Никула Т.Д. // Лікарська справа.- 2013.-№ 3,- C. 90-93

   • СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫЕ БОЛЕЗНИ - SERDECHNO-SOSUDISTYE ILLNESSES

    • Порівняльна оцінка ефективності різних схем корекції тиску в портальній системі у хворих на цироз печінки /Є.С. Сірчак / Сірчак Є.С. // Лікарська справа.- 2013.-№ 3,- C. 25- 31

   • ЦИРРОЗЫ ПЕЧЕНИ - CIRROZY OF LIVER

    • Визначення клінічних особливостей когнітивних порушень та депресивних розладів у хворих з метаболічним синдомом на фоні дисциркуляторної енцефалопатії / О.О. Копчак / Копчак О.О. // Лікарська справа.- 2013.-№ 3,- C. 32- 38

   • ПЕРЕЛОМЫ - BREAKS

    • Частота ендотеліальної дисфункції в осіб з хибним суглобом довгих кісток при гіпергомоцистеїнемії та асоційованих метаболічних порушеннях / Ю.О. Безсмертний / Безсмертний Ю.О. // Лікарська справа.- 2013.-№ 3,- C. 48-53

   • СТЕНОКАРДИЯ НЕСТАБИЛЬНАЯ - СТЕНОКАРДИЯ IS UNSTABLE

    • Вплив клопідогрелю і аспігрелю на ектопічну активність міокарда у хворих з нестабільною стенокардією / Т.В. Завальська / Завальська Т.В. // Лікарська справа.- 2013.-№ 3,- C. 54- 56

   • АРТРИТ РЕАКТИВНЫЙ - ARTHRITIS IS REACTIVE

    • Особенности диастолической функции левого желудочка сердца у больных с реактивным артритом / А.Спасская / Спасская А. // Лікарська справа.- 2013.-№ 3,- C. 56- 57

   • АСТМА БРОНХИАЛЬНАЯ - ASTHMA IS BRONCHIAL

    • Динамика функции внешнего дыхания и состояния сердечно-сосудистой системы у детей, больных бронхиальной астмой, на этапе длительного санаторно-курортного лечения / В.А. Танага / Танага В.А. // Лікарська справа.- 2013.-№ 3,- C. 58- 62

   • ЧЕЛЮСТЬ НИЖНЯЯ - A JAW NIZHNYAYA

    • Диагностика и лечение острого одонтогенного остеомиелита нижней челюсти с учетом функционального состояния нижнего альвеолярного нерва / В.А. Маланчук, Л.Л. Павловский / Маланчук В.А. // Лікарська справа.- 2013.-№ 3,- C. 73- 77

   • НОВОРОЖДЕННЫЙ, БОЛЕЗНИ - NEW-BORN, ILLNESSES

    • Імунні ланки патогенезу синдрому поліорганної недостатності у новонароджених / Д.А. Шкурупій, Н.Л. Куценко / Шкурупій Д.А. // Лікарська справа.- 2013.-№ 3,- C. 93- 97

   • ПСОРИАЗ - PSORIASIS

    • Механизмы иммуносупрессии системного воспаления при действии узкополосной ультрафиолет В -терапии (311 им) у больных псориазом / В.А. Бабанин / Бабанин В.А. // Лікарська справа.- 2013.-№ 3,- C. 97- 102

   • ПРЕСТАРЕЛЫХ ЗДОРОВЬЯ ПОКАЗАТЕЛИ - AGED HEALTH INDEXES

    • Прогнозування вартості медикаментозної допомоги хворим літнього віку на стаціонарному етапі лікування / В.В. Зозуля / Зозуля В.В. // Лікарська справа.- 2013.-№ 3,- C. 106- 109

   • ЛЕКАРСТВЕННОГО ЛЕЧЕНИЯ ОШИБКИ - MEDICINAL TREATMENT OF ERROR

    • Лікарська помилка з позицій взаємовідносин хворий-юрист- лікар / Я.Ф. Радиш, Є.В. Цема, В.П. Мегедь / Радиш Я.Ф. // Лікарська справа.- 2013.-№ 3,- C. 110- 122

  • Номер журналу 4

   • ЭРИТРОЦИТЫ - RED CORPUSCLES

    • Особенности структуры цитомембраны эритроцитов и лимфоцитов периферической крови у деей, проживающих на радиоактивно загрязненной территории в отдаленный период чернобыльской катастрофы / Е.И. Степанова, В.Ю. Вдовенко, О.М. Литвинец / Степанова Е.И. // Лікарська справа.- 2013.-№ 4,- C. 3- 6

   • ПОДЖЕЛУДОЧНАЯ ЖЕЛЕЗА - PANCREAS

    • Эффективность лечения нарушений функций поджелудочной железы у детей ( по результатам катамнеза) / И.С. Лембрик / Лембрик И.С. // Лікарська справа.- 2013.-№ 4,- C. 61-65

   • ПИЕЛОНЕФРИТ - PYELONEPHRITIS

    • Прозапальні цитокіни та С- реактивний білок: діагностині перспективи визначення у сечі хворих на хронічний пієлонефрит / І.С. Ліснянська, Р.І. Яцишин / Ліснянська І.С. // Лікарська справа.- 2013.-№ 4,- C. 66- 70

    • Особливості лікування хворих хворих на виразкову хворобу, поєднану з хронічним пієлонефритом / Т.Д. Никула, В.В. Фурлета / Никула Т.Д. // Лікарська справа.- 2013.-№ 4,- C. 71- 75

   • ГИПОТИРЕОЗ - ГИПОТИРЕОЗ

    • Вплив замісної терапії препаратами рекомбінантного гормону росту на стан гіпофізарно-тиреоїдної та гіпофізарно-наднирникової систем у дітей препубертатного віку із соматотропною недостатністю / О.А. Вишневська, О.В. Большова / Вишневська О.А. // Лікарська справа.- 2013.-№ 4,- C. 81- 86

   • ОСТЕОМИЕЛИТ - ОСТЕОМИЕЛИТ

    • Патоморфологические особенности хронического токсического остеомиелита у наркоманов, принимающих амфетамин кустарного производства / Г.П. Грузин, О.В. Ткаченко, М.С. Мирошниченко и др. / Рузин Г.П. // Лікарська справа.- 2013.-№ 4,- C. 87- 92

   • БЕРЕМЕННОСТЬ - PREGNANCY

    • Состояние эндотелиальной системы при физиологическом течении беременности и возникновении гестоза / .А. Тарабрин, Е.Н. Салех / Тарабрин О.А. // Лікарська справа.- 2013.-№ 4,- C. 93- 97

   • ЗУБНОЙ РЯД - DENTAL ROW

    • Нові підходи до комплексного лікування верхньої мікрогнатії, поєднаної із звуженням зубних рядів / В.О. Маланчук, О.О. Астапенко, Ю.В. Чепурний / Маланчук В.О. // Лікарська справа.- 2013.-№ 4,- C. 105- 108

   • ХЛАМИДИОЗЫ - KHLAMIDIOZY

    • Комплексна індивідуалізована терапія хворих на сечостатевий хламідіоз з урахуванням порушень прооксидантно-антиоксидантної та імунної систем / Т.Є. Дасюк / Дасюк Т.Є. // Лікарська справа.- 2013.-№ 4,- C. 109-119

   • СТОМАТИТ ГЕРПЕТИЧЕСКИЙ - СТОМАТИТ OF GERPETICHESKIY

    • Стан локального імунітету у хворих на герпетичний стоматит / І.В. Лоскутова, В.А. Макаревич / Лоскутова І.В. // Лікарська справа.- 2013.-№ 4,- C. 119- 121

   • МЕТАЛЛЫ ТЯЖЕЛЫЕ - METALS ARE HEAVY

    • Судинно-паренхіматозні співвідношення сімяників при корекції впливу сполук важких металів / А.М. Романюк, Ю.В. Москаленко, С.В. Сауляк та ін. / Романюк А.М. // Лікарська справа.- 2013.-№ 4,- C. 122- 126

   • КЛЮЧИЦА - COLLAR-BONE

    • Результати застосування малоінвазивної методики лікування вивихів акроміального кінця ключиці / М.Л. Головаха, І.Н. Забєлін, І.В. Шишка / Головаха М.Л. // Лікарська справа.- 2013.-№ 4,- C. 127

   • ИШЕМИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ СЕРДЦА - ISCHEMIC HEART TROUBLE

    • Механізми розвитку та прогностичне значення безбольової ішемії міокарда /В.Г. Лізогуб Т.В. Завольська, Л.А. Стахурська / Лізогуб В.Г. // Лікарська справа.- 2013.-№ 4,- C. 13- 17

   • КАРЦИНОМА - КАРЦИНОМА

    • Клініко-епідеміологічні аспекти медулярної карциноми щитоподібної залози в Україні / А.М. Кваченюк , Д.В. Рейзін / Кваченюк А.М. // Лікарська справа.- 2013.-№ 4,- C. 55- 60

   • ПЕЧЕНИ БОЛЕЗНИ - LIVERS OF ILLNESS

    • Кореляційний аналіз функціонального стану та артеріального кровотоку печінки у дітей, хворих на хронічний холецистохоланіт / В.В. Ходан / Ходан В.В. // Лікарська справа.- 2013.-№ 4,- C. 28- 32

  • Номер журналу 5

   • ДЕТИ - CHILDREN

    • Мікроелеметний профіль дитячого організму як індикатор техногенного забрудненого навколишнього середовща / Б.П. Кузьмінов, НМ. Скалецька / Кузьмінов Б.П. // Лікарська справа.- 2013.-№ 5,- C. 9- 17

   • ПОРОКИ СЕРДЦА ВРОЖДЕННЫЕ - HEART-DISEASES ARE INNATE

    • Вроджена вада серця у вагітних-фактор ризику розвитку дистресу плода / М.Є. Кирильчук / Кирильчук М.Є. // Лікарська справа.- 2013.-№ 5,- C. 31- 37

   • ЦИРРОЗЫ ПЕЧЕНИ - CIRROZY OF LIVER

    • Особливості функціонування вегетативної нервової системи у хворих на цироз печінки / О.О. Абрагамович, М.О. Абрагамович / Абрагамович О.О. // Лікарська справа.- 2013.-№ 5,- C. 38- 45

   • ПЕЧЕНИ БОЛЕЗНИ - LIVERS OF ILLNESS

    • Дослідження рівня тривожності у хворих з хронічними захворюваннями печінки / О.В. Ткаченко, Н.В. Харченко, Ю.Л. Корженевський / Ткаченко О.В. // Лікарська справа.- 2013.-№ 5,- C. 46- 49

   • КАЧЕСТВО ЖИЗНИ - QUALITY OF LIFE

    • Сон як фізіологічна складова показника якості життя у дітей / Н.І. Ковтюк / Ковюк Н.І. // Лікарська справа.- 2013.-№ 5,- C. 50- 53

   • ТУБЕРКУЛЕЗ - TUBERCULOSIS

    • Вплив кабінетів консультування на ефективність лікування хворих на вперше діагностований туберкульоз легень / А.О. Михайлова / Михайлова А.О. // Лікарська справа.- 2013.-№ 5,- C. 60- 65

   • АСТМА БРОНХИАЛЬНАЯ - ASTHMA IS BRONCHIAL

    • Функціональна значимість генів детоксикації ксенобіотиків у дітей , хворих на бронхіальну астму / Л.Я. Литвинець / Литвинець Л.Я. // Лікарська справа.- 2013.-№ 5,- C. 65- 69

   • ЦИНК - ZINC

    • Вміст цинку в організмі дітей та підлітків із соматотропною недостатністю / О.В. Большова, / Большова О.В. // Лікарська справа.- 2013.-№ 5,- C. 70- 75

  • Номер журналу 6

   • ГИПЕРТЕНЗИЯ - ГИПЕРТЕНЗИЯ

    • Ендотеліальна дисфункція як маркер синдрому раннього судинного старіння на фоні артеріальної гіпертензії , ішемічної хвороби серця, подагри та ожиріння / М.О. Вацеба / Вацеба М.О. // Лікарська справа.- 2013.-№ 6,- C. 10- 15

   • СТЕНОКАРДИЯ - СТЕНОКАРДИЯ

    • Жирнокислотний спектр тромбоцитів у хворих з вперше виниклою і прогресуючою стенокардією / Т.В. Завальська / Завальська Т.В. // Лікарська справа.- 2013.-№ 6,- C. 16- 18

   • СЕРДЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ ЗАСТОЙНАЯ - CARDIAC INSUFFICIENCY IS STAGNANT

    • Рівень деяких показників метаболізму заліза та маркерів запалення у хворих з хронічною серцевою недостатністю при різних варіантах дисфункції лівого шлуночка / В.К. Казимирко, В.В. Кутовий, Л.М.Іваницька та ін. / Казимирко В.К. // Лікарська справа.- 2013.-№ 6,- C. 19- 21

   • ГИПОТИРЕОЗ - ГИПОТИРЕОЗ

    • Нетрадиційні фактори ризику розвитку атеросклерозу при синдромі гіпотиреозу / О.Ю. Михайленко / Михайленко О.Ю. // Лікарська справа.- 2013.-№ 6,- C. 22- 26

   • ЖЕЛЧНОКАМЕННАЯ БОЛЕЗНЬ - ЖЕЛЧНОКАМЕННАЯ ILLNESS

    • Діагностичний алгоритм ускладненої жовчнокам яної хвороби / П.В. Огородник, А.Г. Дейниченко, Д.І. Христюк та ін. / Огородник П.В. // Лікарська справа.- 2013.-№ 6,- C. 27- 31

   • ПИЕЛОНЕФРИТ КСАНТОГРАНУЛЕМАТОЗНЫЙ - PYELONEPHRITIS OF KSANTOGRANULEMATOZNYY

    • Провоспалительные цитокины у больных пиелонефритом / Ф.З. Гайсенюк, В.Е. Дриянская, Г.Н. Дранник и др. / Гайсенюк Ф.З. // Лікарська справа.- 2013.-№ 6,- C. 32- 36

   • ВИТАМИН D - VITAMIN OF D

    • Частота дефіциту вітаміну D у хворих на цукровий діабет типу 2 з ожирінням / А.С. Єфімов, Л.М. Михальчук / Єфімов А.С. // Лікарська справа.- 2013.-№ 6,- C. 37- 42

   • СТРЕСС ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ - STRESS IS PSYCHOLOGICAL

    • Психологічний статус хворих з різними клінічними варіантами синдрому подразненої кишки / А.С. Свінціцький, Г.А. Соловйова, С.О. МАляров та ін. / Свінціцький А.С. // Лікарська справа.- 2013.-№ 6,- C. 43- 46

   • ГЕПАТИТА B ВИРУС - HEPATITIS OF B VIRUS

    • Биохимические показатели метаболизма соединительной ткани у больных хроническим гепатитом В и С / Т.Л. МАРТЫНОВИЧ, Б. Г.БЕЗРОДНИЙ, П.В. Чемоданов и др. / Мартынович Т.Л. // Лікарська справа.- 2013.-№ 6,- C. 53- 59

   • ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНАЯ КИШКА - DUODENUM

    • Хірургічна тактика при (складній) перфоративній дуоденальній виразці / І.В. Колосович, Б.Г. Безродний / Колосович І.В. // Лікарська справа.- 2013.-№ 6,- C. 60-67

   • ХИРУРГИЯ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВАЯ - SURGERY CHELYUSTNO-LICEVAYA

    • Антенатальные факторы формирования кариесвосприимчивости у детей / С.А. Морозов, О.С. Решетникова, О.В. Деньга / Морозов С.А. // Лікарська справа.- 2013.-№ 6,- C. 88- 95

   • ЗДРАВООХРАНЕНИЕ - HEALTH PROTECTION

    • Концептуальні засади створення галузевої бази даних про технології та майнові права інтелектуальної власності, що належать науковим установам, організаціям, вищим медичним навчальним закладам та підприємствам сфери охорони здоров я України / А.Є. Горбань / Горбань А.Є. // Лікарська справа.- 2013.-№ 6,- C. 105- 110

   • ЗДОРОВЬЯ ПОПУЛЯЦИИ МОНИТОРИНГ - HEALTH OF POPULYACII MONITORING

    • Моніторування серцево-судинного ризику у хворих з дисфункцією жовчного міхура як елемент скринінгу в роботі сімейного лікаря / Г.І. Лисенко, Н.В. Кіча, С.В. Данилюк / Лисенко Г.І. // Лікарська справа.- 2013.-№ 6,- C. 115-119

  • Номер журналу 7

   • ЧЕРНОБЫЛЬ - CHERNOBYL'

    • Проблеми морфологічної верифікації впливу чорнобильського чинника на яєчка шахтарів донбасу - ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС / Ю.В. Данилов / Данилов Ю.В. // Лікарська справа.- 2013.-№ 7,- C. 9- 14

   • ПЛОД - FRUIT

    • Особенности развития плода у женщины с uterus duplex ( клинический случай) /С.Г. Беляев, А.М. Федота, Ю.В. Гонтарь / Беляев С.Г. // Лікарська справа.- 2013.-№ 7,- C. 15-20

   • ГИПЕРТЕНЗИЯ - ГИПЕРТЕНЗИЯ

    • Прогноз гипертензивных нарушений у беременных / Т.А. Лоскутова, В.Н. Турчин / Лоскутова Т.А. // Лікарська справа.- 2013.-№ 7,- C. 25- 30

   • ПЕЧЕНИ БОЛЕЗНИ - LIVERS OF ILLNESS

    • Процеси перекисного окислення ліпідів та стан системи антиоксидантного захисту у хворих на неалкогольну жирову хворобу печінки / О.Ю. Філіппова / Філіппова О.Ю. // Лікарська справа.- 2013.-№ 7,- C. 31-35

   • ИНФАРКТ - HEART ATTACK

    • Особливості атаксичних порушень у хворих з гострим ізольованим інфарктом мозочка / С.М. Віничук, Г.С. Трепет , М.М. Прокопів та ін. / Віничук С.М. // Лікарська справа.- 2013.-№ 7,- C. 43- 52

   • ЛИЦЕВОЙ НЕРВ - FACIAL NERVE

    • Динаміка показників ендотеліальної функції та маркери гіпокії при невропатії лицевого нерва у дітей в процесі лікування / М.І. Пітик, І.І. Ліскевич / Пітик М.І. // Лікарська справа.- 2013.-№ 7,- C. 53- 56

   • ХРУСТАЛИК - LENS OF THE EYE

    • Аберрометрическое исследование модели искусственного хрусталика с изменяемой преломляющей поверхностью / Н.М. Сергиенко, И.Г. Чиж, Д.В. Владимиров / Сергиенко Н.М. // Лікарська справа.- 2013.-№ 7,- C. 57- 61

   • ЭПИЛЕПСИЯ - EPILEPSY

    • Риски развития и особенности симптоматической эпилепсии у детей, рожденных недоношенными / Е.В. Варешнюк, Г.И. Гасюк / Варешнюк Е.В. // Лікарська справа.- 2013.-№ 7,- C. 67- 69

   • КРОВЬ - BLOOD

    • Биохимические показатели сыворотки крови больных идиопатическим и диспластическим коксартрозом в зависимости от формы прогрессирования / Г.В. Гайко, А.М. Магомедов, Ал. Калашников и др. / Гайко Г.В. // Лікарська справа.- 2013.-№ 7,- C. 70- 76

   • ГИНГИВИТ - GINGIVITIS

    • Стан кислотно-лужного гомеостазу рідини ротової порожнини в період гестації / П.В. Польовий / Польовий П.В. // Лікарська справа.- 2013.-№ 7,- C. 77- 79

   • ОБРАЗОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОЕ - EDUCATION IS MEDICAL

    • Гигиенические требования к уровню интенсивности интеллектуальных нагрузок в процессе изучения иностранных языков / С.Н. Иващенко / Иващенко С.Н. // Лікарська справа.- 2013.-№ 7,- C. 117- 120

  • Номер журналу 8

   • ОЖИРЕНИЕ ПРИ ДИАБЕТЕ - OBESITY AT DIABETES

    • Ожирение и сахарный диабет / Н.Д. Тронько, К.П. Зак / Тронько Н.Д. // Лікарська справа.- 2013.-№ 8,- C. 3- 20

   • ПРЕДСТАТЕЛЬНАЯ ЖЕЛЕЗА - ПРЕДСТАТЕЛЬНАЯ GLAND

    • Проблеми морфологічної верифікації впливу чорнобильського чинника на стан передміхурової залози шахтарів Донбасу -ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС / Ю.В. Данилов, К.В. Мотков, Т.І. Шевченко / Данилов Ю.В. // Лікарська справа.- 2013.-№ 8,- C. 31- 37

   • ЛЕГКИХ БОЛЕЗНИ ОБСТРУКТИВНЫЕ - LIGHTS OF ILLNESS OBSTRUCTIVE

    • Аналіз газового складу видихуваного повітря та його застосування для діагностики порушень газообміну у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень / Ю.І. Фещенко, Л.О.Яшина, С.Г. Опімах / Фещенко Ю.І. // Лікарська справа.- 2013.-№ 8,- C. 43- 54

   • ТУБЕРКУЛЕЗ - TUBERCULOSIS

    • Функціональний стан симпатико-адреналової системи хворих на туберкульоз , асоційований з ВІЛ- інфекцією / Ю.Б. Загута / Загута Ю.Б. // Лікарська справа.- 2013.-№ 8,- C. 63- 65

   • МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ НОВООБРАЗОВАНИЯ - SUCKLING GLAND OF NEW FORMATION

    • Про епідеміологічний характер порушень перебігу менструального циклу та перименопаузи у жінок як чинник ризику виникнення раку грудної залози ( С .50) (за даними соціологічного дослідження ) / Москв як- Лесняк Д.Є. // Лікарська справа.- 2013.-№ 8,- C. 66-73

   • ЦИРРОЗЫ ПЕЧЕНИ - CIRROZY OF LIVER

    • Нові можливості ультразвукової допплерофлоуметричної діагностик портальної гіпертензії, ускладненої варикозно розширеними венами стравоходу, та прогнозування кровотечі / О.О. Абрагамович М.О. Абрагамович, М.Р. Ферко та ін. / Абрагамович О.О. // Лікарська справа.- 2013.-№ 8,- C. 74- 78

   • АРТРИТ РЕВМАТОИДНЫЙ - ARTHRITIS REVMATOIDNYY

    • Можливості артроскопії в діагностиці та лікуванні ревматоїдного артриту / О.Б. Комарова, Б.О. Ребров, К.С. Лібстер та ін. / Комарова О .Б. // Лікарська справа.- 2013.-№ 8,- C. 79- 84

   • ДИАБЕТИЧЕСКАЯ СТОПА - DIABETIC FOOT

    • Комплексний міждисциплінарний підхід до лікування хворих із синдромом діабетичної ступні / О.І. Пітик, В.О. Прасол, В.В. Бойко та ін. / Пітик О.І. // Лікарська справа.- 2013.-№ 8,- C. 85- 89

   • ВИЧ - HIV

    • Особливості клінічного перебігу та причини смерті хворих на ВІЛ/СНІД- асоційований туберкульоз / О.С. Шалмін, О.М. Разнатовська, Р.М. Ясінський та ін. / Шалмін О.С. // Лікарська справа.- 2013.-№ 8,- C. 90- 93

   • ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ БОЛЕЗНИ - THYROID OF ILLNESS

    • Клинические возможности применения лапчатки белой в профилактике и лечении больных с патологией щитовидной железы / А.В. Каминский, И.А. Киселева, Е.В. Теплая / Каминский А.В. // Лікарська справа.- 2013.-№ 8,- C. 99- 107

   • ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ - SOFTWARE

    • Стандартизация и архивирование результатов клинических осмотров : поиск оптимальных решений /М.В. Безуглая / Безуглая М.В. // Лікарська справа.- 2013.-№ 8,- C. 133- 136

 • Рік видання номерів: 2014

  • Номер журналу 4

   • ДЮПЮИТРЕНА КОНТРАКТУРА - DYUPYUITRENA KONTRAKTURA

    • Оцінка функціональної активності фагоцитарної системи у хворих з контрактурою Дюпюітрена та фіброзом печінки / Н.І. Іскра, К.М. Шатрова, С.О. Гур єв та ін. / Іскра Н.І. // Лікарська справа.- 2014.-№ 4,- C. 7-12

  • Номер журналу 7

   • АЛЬЦГЕЙМЕРА БОЛЕЗНЬ - AL'CGEYMERA ILLNESS

    • Застосування мемантину гідрохлориду у хворих похилого віку на початкових стадіях судинної деменції і хвороби Альцгеймера / Н.Ю. Бачинська, І.Ф. Рожелюк, К.М. Полєтаєва та ін. / Бачинська Н.Ю. // Лікарська справа.- 2014.-№ 7,- C. 80- 95

  • Номер журналу 7-8

   • ИММУНОГЛОБУЛИН E - ИММУНОГЛОБУЛИН OF E

    • Частота дефіциту імуноглобуліну Е серед хворих з імунозалежною патологією / В.Є. Казмірчук, В.В. Царик, О.І. Сидоренко та ін. / Кузмірчук В.Є. // Лікарська справа.- 2014.-№ 7-8,- C. 3-10

   • БРОНХОЛЕГОЧНАЯ ДИСПЛАЗИЯ - BRONKHOLEGOCHNAYA DISPLAZIYA

    • Особливості імунітету у дітей з бронхолегеневою дисплазією / Г.С. Сенаторова, О.Л. Логвинова / Сенаторова Г.С. // Лікарська справа.- 2014.-№ 7-8,- C. 15-22

   • ЛЕГКИХ БОЛЕЗНИ ОБСТРУКТИВНЫЕ - LIGHTS OF ILLNESS OBSTRUCTIVE

    • Лікування та профілактика поєднаної кардіореспіраторної патології при загостренні хронічного обструктивного захворювання легень (новий підхід) / П.Р. Герич / Герич П.Р. // Лікарська справа.- 2014.-№ 7-8,- C. 38- 45

   • СЕРДЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ ЗАСТОЙНАЯ - CARDIAC INSUFFICIENCY IS STAGNANT

    • Оцінка впливу диссинхроннії серця на якість життя хворих з хронічною серцевою недостатністю, поєднаною з цукровим діабетом типу 2 / М.А. Власенко, Ю.В. Радіонова, Д.О. Лопін / Власенко М.А. // Лікарська справа.- 2014.-№ 7-8,- C. 46- 50

   • ГЕНЕТИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ - GENETIC MARKERS

    • Цитогенетичні маркери перебігу бронхіальної астми у дітей / Л.Я. Литвинець / Литвинець Л.Я. // Лікарська справа.- 2014.-№ 7-8,- C. 51-54

   • АСТМА БРОНХИАЛЬНАЯ - ASTHMA IS BRONCHIAL

    • Діагностична цінність показників метаболічної та фагоцитарної активності сегментоядерних гранулоцитів крові у верифікації атопічного фенотипу бронхіальної астми у дітей / О.К. Колоскова, О.В. Бєлашова / Колоскова О.К. // Лікарська справа.- 2014.-№ 7-8,- C. 60- 65

   • ТУБЕРКУЛЕЗ - TUBERCULOSIS

    • Порушення репродуктивної функції у жінок, хворих на туберкулльоз легень / В.В. Гарбузюк, С.П. Польова., Н.В. Корандо / Гарбузок В.В. // Лікарська справа.- 2014.-№ 7-8,- C. 73- 76

   • НОВОРОЖДЕННЫЙ, БОЛЕЗНИ - NEW-BORN, ILLNESSES

    • Сукцинат натрію як засіб оптимізації інтенсивної терапії синдрому поліорганної недостатності у новонароджених / Д.А. Шкурупій, Д.А. Холод / Шкурупій Д.А. // Лікарська справа.- 2014.-№ 7-8,- C. 76- 80

    • Сукцинат натрію як засіб оптимізації інтенсивної терапії синдрому полі органної недостатності у новонароджених / Д. А. Шкурупій, Д.А. Холод / Шкурупій, Д.А. // Лікарська справа.- 2014.-№ 7-8,- C. 76-80. – УМСА.

   • ЛЕГКИХ ВЕНТИЛЯЦИЯ - LIGHTS VENTILATION

    • Оцінка показників газообміну у хворих на позагоспітальну пневмонію , які перебувають на неінвазивній вентиляції легень / А.М. Сем янків / Сем янків А.М. // Лікарська справа.- 2014.-№ 7-8,- C. 80- 85

   • ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОЕ КРОВОТЕЧЕНИЕ - ZHELUDOCHNO-KISHECHNOE BLEEDING

    • Досвід діагностики та лікування хвороби Делафуа / Г.І. П ятикоп, О.В. Кравець, Р.А. Москаленко та ін. / П ятикоп Г.І. // Лікарська справа.- 2014.-№ 7-8,- C. 85- 88

   • ЗОБ ДИФФУЗНЫЙ ТОКСИЧЕСКИЙ - A GOITRE IS DIFFUSE TOXIC

    • Дослідження ефективності препаратів селену в профілактиці та комплексному лікуванні дифузного зоба / О.І. Осадців, В.І. Кравченко / Осадців О.І. // Лікарська справа.- 2014.-№ 7-8,- C. 110- 116

   • СТВОЛОВЫЕ КЛЕТКИ КРОВИ - BARREL MEWS OF BLOOD

    • Стан розвитку трансплантації гемоноетичних стовбурових клітин у Європі та світі / В.І. Хоменко, В.В. Бичков, Д.А. Базика / Хоменко В.І. // Лікарська справа.- 2014.-№ 7-8,- C. 117-121

   • САНИТАРИЯ - SANITATION

    • Аналіз організації санітарного нагляду на різних етапах соціально-економічного розвитку України / А.М. Гринзовський / Гринзовський А.М. // Лікарська справа.- 2014.-№ 7-8,- C. 137-145

   • ЮБИЛЕИ И ДРУГИЕ ВАЖНЫЕ СОБЫТИЯ - ANNIVERSARIES AND OTHER IMPORTANT EVENTS

    • Вячеслав Савич Прокопчук (до 75-річчя від дня народження). [Dідомий український патолог.] // Лікарська справа.- 2014.-№ 7-8,- C. 146-147

  • Номер журналу 7-8

   • АСТМА БРОНХИАЛЬНАЯ - ASTHMA IS BRONCHIAL

    • Показники імунного та атопічного статусу школярів , хворих на бронхіальну астму, з урахуванням астма-фенотипів / У.І. Марусик, / Марусик У.І. // Лікарська справа.- 2014.-№ 7-8,- C. 10- 15

  • Номер журналу 9-10

   • ЖЕВАТЕЛЬНЫЕ МЫШЦЫ - MASTICATORY MUSCLES

    • Дослідження біоелектричної активності скроневих та власне жувальних м’язів після лікування зубощеплепних аномалій, ускладнених скупченістю зубів / М.І. Дмитренко / Дмитренко, М.І. // Лікарська справа.- 2014.-№ 9-10,- C. 128-134. – УМСА

   • ЮБИЛЕИ И ДРУГИЕ ВАЖНЫЕ СОБЫТИЯ - ANNIVERSARIES AND OTHER IMPORTANT EVENTS

    • Ілля Ісайович Нікберг (до 85-річчя від дня народження) / К. Печковський, Є. Анісімов. Вчений-генетик / Печковський, К. // Лікарська справа.- 2014.-№ 9-10,- C. 167-169

    • Кравчук Павло Григорович (до 70-річчя від дня народження). Професор // Лікарська справа.- 2014.-№ 9-10,- C. 169-172

  • Номер журналу 11

   • ПАНКРЕАТИТ - ПАНКРЕАТИТ

    • (Черновцы) Персистенция хронической воспалительной реакции, ее роль в развитии хронического панкреатита, ожирения и рака поджелудочной железы / Т.Н. Христич / Христич Т.Н. // Лікарська справа.- 2014.-№ 11,- C. 3- 9

    • (Тернопіль) Структурний стан підшлункової залози та параметри копрограми в оцінці хворих на хронічний панкреатит після холецистектомії /Л.С. Бабінець, Н.В. Назарчук, К.Ю. Кицай / Бабінець Л.С. // Лікарська справа.- 2014.-№ 11,- C. 82-85

    • Ефективність етіологічної корекції супутнього аскаридозу в комплексному лікуванні хронічного панкреатиту / Л.С. Бабінець, Ю.В. Дроняк, К.О. Пляшко та ін. / Бабінець Л.С. // Лікарська справа.- 2014.-№ 11,- C. 116-119

    • Патогенетичне обгрунтування трофлогічних впливів комплексної терапії хронічного панкреатиту / Л.С. Бабінець, І.М. Галабіцька, Н.Є. Боцюк та ін. / Бабінець Л.С. // Лікарська справа.- 2014.-№ 11,- C. 128-130

    • Параметри оцінки якості життя хворих на хронічний панкреатит із супутнім цукровим діабетом в амбулаторній практиці / У.. Захарчук, Л.С. Бабінець, О.І. Крисько / Захарчук У.М. // Лікарська справа.- 2014.-№ 11,- C. 131- 134

    • Параметри оцінки якості життя хворих на хронічний панкреатит із супутнім цукровим діабетом в амбулаторній практиці / У.М. Захарчук, Л.С. Бабінець, О.І. Криськів / Захарчук У.М. // Лікарська справа.- 2014.-№ 11,- C. 134-137

   • КИШЕЧНИКА ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ БОЛЕЗНИ - INTESTINE INFLAMMATORY ILLNESSES

    • Эпидемиология и факты риска вопалительных заболеваний кишечника / А.Э. Дорофеев, О.В. Швец / Дорофеев А.Э. // Лікарська справа.- 2014.-№ 11,- C. 22- 28

   • ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ БОЛЕЗНИ - DIGESTIVE SYSTEM OF ILLNESS

    • Ураження травної системи як прояв плейотропної дії генів при мітохондріальній дисфункції / О,Я. Гречаніна, Ю.Б. Гречаніна, В.А. Гусар та ін. / Гречанына О.Я. // Лікарська справа.- 2014.-№ 11,- C. 29- 39

   • ПЕЧЕНИ БОЛЕЗНИ - LIVERS OF ILLNESS

    • Корекція порушень реологічних властивостей жовчі у хворих на неалкогольну жирову хворобу печінки в поєднанні з гіперурикемією / О.В. Барабанчик, А.С. Свінціцький, Н.П. Козак / Барабанчук О.В. // Лікарська справа.- 2014.-№ 11,- C. 49- 52

   • КИШЕЧНЫЕ БОЛЕЗНИ - INTESTINAL ILLNESSES

    • Стан ланок гомеостазу у дітей з кишковою колькою / О.М. Горленко, У.Г. Дубініна / Горленко О.М. // Лікарська справа.- 2014.-№ 11,- C. 53- 57

   • ПИЩЕВАЯ ГИПЕРСЕНСИБИЛИЗАЦИЯ - FOOD ГИПЕРСЕНСИБИЛИЗАЦИЯ

    • Современные перспективы диагностики и лечения пищевой непереносимости / А.А. Мартынчук, Е.Ю. Губская / Мартынчук А.А. // Лікарська справа.- 2014.-№ 11,- C. 64- 67

   • ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЯ - GASTROENTEROLOGY

    • Оценка микроскопического состояния слизистой оболочки желудка при функциональной диспепсии у детей / Н.В. Павленко, К.В. Волошин / Павленко Н.В. // Лікарська справа.- 2014.-№ 11,- C. 72- 75

   • ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ БОЛЕЗНИ - PANCREAS OF ILLNESS

    • Современные аспекты клинического применения С дыхательных тестов при заболеваниях поджелудочной железы / В.В. Чернявский / Чернявский В.В. // Лікарська справа.- 2014.-№ 11,- C. 76-81

   • ПИЩЕВАРИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА - DIGESTIVE SYSTEM

    • Сочетанная патология верхних отделов пищеварительного канала у детей : современніе тенденции / О.Ю. Белоусова, Н.В. Павленко, И.Г. Солодовниченко и др. / Белоусова О.Ю. // Лікарська справа.- 2014.-№ 11,- C. 85- 89

    • Поражение пищеварительного канала при аутизме / Ю.Б. Гречанина, Е.Я. Гречанина, С.В. Белецкая / Гречанина Ю.Б. // Лікарська справа.- 2014.-№ 11,- C. 89-92

   • ОСТЕОАРТРИТ - ОСТЕОАРТРИТ

    • (Днепропетровск) Роль хронического гастрита в анамнезе при приеме нестероидных противоспалительных средств у больных с остеоартрозом / М.Ю. Зак / Зак М.Ю. // Лікарська справа.- 2014.-№ 11,- C. 93- 96

   • ГИПОТИРЕОЗ - ГИПОТИРЕОЗ

    • Раціональна терапія хворих на гіпертонічну хворобу та абдомінальне ожиріння при супутньому субклінічному гіпотиреозі / В.М. Пліговка / Пліговка В.М. // Лікарська справа.- 2014.-№ 11,- C. 97- 101

   • ИНФАРКТ МИОКАРДА - HEART ATTACK OF MYOCARDIUM

    • (Полтава) Негативні наслідки припинення татинотерапії у хворих, які перенесли гостру коронарну подію, із супутнім неалкогольним стеатогепатитом / І.М. Скрипник, Т.В. Дубровінська / Скрипник І.М. // Лікарська справа.- 2014.-№ 11,- C. 106- 111

   • ЖЕЛЧНОКАМЕННАЯ БОЛЕЗНЬ - ЖЕЛЧНОКАМЕННАЯ ILLNESS

    • (Харьков) Клинико-параклинические особенности гепатобилиарной системы у детей с желчнокаменной болезнью / Е.В. Шутова / Шутова Е.В. // Лікарська справа.- 2014.-№ 11,- C. 111-115

   • ЗОБ - GOITRE

    • Дисбаланс микроэлементов и витаминов у подростков с диффузным нетоксичным зобом и сопутствующей дискинезией желчевыводящих путей / Е.И. Плехова, Д.А. Кашкалда, Ю.В. Волкова и др. / Плехова Е.И. // Лікарська справа.- 2014.-№ 11,- C. 138- 141

   • КАЛЬЦИЙ - CALCIUM

    • Особливості вмісту кальцію у шлунковому соку у хворих на гастроезофагеальну рефлюксну хворобу / М.А. Бичков / Бичков М.А. // Лікарська справа.- 2014.-№ 11,- C. 142-145

   • МИТОХОНДРИАЛЬНЫЕ ЭНЦЕФАЛОМИОПАТИИ - МИТОХОНДРИАЛЬНЫЕ ENCEFALOMIOPATII

    • Синдром митохондриальной нейрогастроинтестинальной энцефаломиопатии / Ю.Б.Гречанина / Гречанина Ю.Б. // Лікарська справа.- 2014.-№ 11,- C. 146- 149

   • ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНЫЙ ТРАКТ - ZHELUDOCHNO-KISHECHNYY HIGHWAY

    • Желудочно-кишечные и метаболические нарушения при муковисцидозе / Е.Я. Гречанина / Гречанина Е.Я. // Лікарська справа.- 2014.-№ 11,- C. 149-153

  • Номер журналу 12

   • ФЛЕГМОНА - PHLEGMON

    • Роль антиоксидантов и антигипоксантов в комплексном лечении одонтогенной флегмоны челюстно-лицевой области / Д.С. Аветиков, Ву Вьет Куонг, С.А. Ставицкий [и др.] // Лікарська справа.- 2014.-№ 12,- C. 82-86. – УМСА

   • СИНУСИТ - СИНУСИТ

    • Лікування рефрактерного риносинуситу , асоційованого з дефіцитом імуноглобуліну Е / В.В. Царик / Царик В.В. // Лікарська справа.- 2014.-№ 12,- C. 3-10

   • ГЕПАРИН - GEPARIN

    • Предиктори атеросклерозу: нові досягнення / А.І. Гоженко, С.Г. Котюжинська, Л.А. Ковалевська / Гоженко А.І. // Лікарська справа.- 2014.-№ 12,- C. 18-26

   • ЛИМФОМА НЕ-ХОДЖКИНА - LIMFOMA of NE-KHODZHKINA

    • Імуногістохімічні фактори перебігу дрібноклітинної неходжкінської лімфоми та вибір лікування з урахуванням їх рівня / І.А. Крячок, О.М. Алексик / Крячок І.А. // Лікарська справа.- 2014.-№ 12,- C. 40- 45

   • АРТРИТ РЕВМАТОИДНЫЙ - ARTHRITIS REVMATOIDNYY

    • Пробіотикотерапія хворих на ревматоїдний артрит / О.Б. Кучмак, С.І. Климнюк, Л.Б. Романюк та ін. / Кучмак О.Б. // Лікарська справа.- 2014.-№ 12,- C. 63-65

  • Номер журналу 2014

   • ПИЩЕВАЯ ГИПЕРСЕНСИБИЛИЗАЦИЯ - FOOD ГИПЕРСЕНСИБИЛИЗАЦИЯ

    • Харчова сенсибілізація як фактор формування функціональних захворювань травної системи у дітей / В.А. Клименко, Ю.В. Карпушенко / Клименко В.А. // Лікарська справа.- 2014.-№ 2014,- C. 68-71

 • Рік видання номерів: 2015

  • Номер журналу 1-2

   • ВИЧ ИНФЕКЦИИ - HIV OF INFECTION

    • Динамика заболеваемости оппортунистическими инфекциями и соматическими заболеваниями ВИЧ- инфицированных больных, получавших стационарное лечение в 2006-2012 гг. / А.И. Гоженко, В.С. Гойдык, В.В. Шухтин и др. / Гоженко А.И. // Лікарська справа.- 2015.-№ 1-2,- C. 9-16

   • КАЧЕСТВО ЖИЗНИ - QUALITY OF LIFE

    • Якість життя дітей з малими аномаліями розвитку серця, які народилися від батьків, опромінених в дитячому віці в результаті аварыії на ЧАЕС / В.Г. Кондрашова / Кондрашова В.Г. // Лікарська справа.- 2015.-№ 1-2,- C. 17-21

   • БЕРЕМЕННОСТИ ОСЛОЖНЕНИЯ - PREGNANCIES OF COMPLICATION

    • Особливості перебігу вагітності та наслідки розродження жінок з прееклампсією в умовах природного дефіциту йоду / Г.В. Фединчук, В.А. Маляр / Фединчук Г.В. // Лікарська справа.- 2015.-№ 1-2,- C. 22- 25

   • ТРАВМАТОЛОГИЯ - ТРАВМАТОЛОГИЯ

    • Реакція клітинної ланки системного імунітету хворих на травматичну хворобу / І.М. Плегуца, Р.І. Сидорчук, О.М. Плегуца / Плегуца І.М. // Лікарська справа.- 2015.-№ 1-2,- C. 26- 31

   • ПОДАГРА - GOUT

    • Подагра и артериальная гипертензия / А.Н. Беловол, И.И. Князькова, И.А. Мирошникова / Беловол А.Н. // Лікарська справа.- 2015.-№ 1-2,- C. 32-38

   • ИШЕМИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ СЕРДЦА - ISCHEMIC HEART TROUBLE

    • Особливості діагностики ішемічної хвороби серця, обумовленої звивистістю коронарних артерій / Є.О. Лебедєва, В.В. Лазоришинець , В.М. Бешляга та ін. / Лебедєва Є.О. // Лікарська справа.- 2015.-№ 1-2,- C. 38- 42

   • ГРИПП - FLU

    • Ретроспективна оцінка епідемії грипу А ( Н1N1) в Україні з позиції патолога / Ю.В. Діброва / Діброва Ю.В. // Лікарська справа.- 2015.-№ 1-2,- C. 55-59

   • ПЛЕВРИТ - PLEURISY

    • Плевректомія як основний метод функціональної реабілітації хворих на хронічний туберкульозний плеврит / І.Д. Дужий, І.Я. Гресько, Р.З. Ельасталь / Дужий І.Д. // Лікарська справа.- 2015.-№ 1-2,- C. 77-81

   • БРОНХИТ - BRONCHITIS

    • Динаміка вмісту цитокінів у дітей раннього віку з гострим обструктивним бронхітом на фоні тимомегалії / О.І. Сміян, В.А. Плахута, Т.П. Бинда та ін. / Сміян О.І. // Лікарська справа.- 2015.-№ 1-2,- C. 81- 85

   • ЛЕГКИХ НОВООБРАЗОВАНИЯ - LIGHTS OF NEW FORMATION

    • Диференціальна діагностика пухлиноподібного варіанта абсцесу і раку легень / Р.Ю. Чурилін / Чурилін Р.Ю. // Лікарська справа.- 2015.-№ 1-2,- C. 85-93

   • ХОЛЕЦИСТЭКТОМИЯ ЛАПАРОСКОПИЧЕСКАЯ - ХОЛЕЦИСТЭКТОМИЯ LAPAROSKOPICHESKAYA

    • Способы выполнения конверсии при лапароскопической холецистэктомии / А.Х. Юлдашев, / Юлдашев А.Х. // Лікарська справа.- 2015.-№ 1-2,- C. 93-96

   • ДИАБЕТ САХАРНЫЙ - DIABETES IS SACCHARINE

    • Вплив комбінованих хондропротекторів на перебіг діабетичної артропатії / В.Л. Орленко / Орленко В.Л. // Лікарська справа.- 2015.-№ 1-2,- C. 102-107

   • МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ НОВООБРАЗОВАНИЯ - SUCKLING GLAND OF NEW FORMATION

    • Прогнозування та профілактика гастроінтестинальної токсичності хіміотерапії у хворих на рак грудної залози / Л.А. Сивак, Н.М. Майданевич, С.А. Лялькін та ін. / Сивак Л.А. // Лікарська справа.- 2015.-№ 1-2,- C. 108-112

   • ПОРОКИ СЕРДЦА ВРОЖДЕННЫЕ - HEART-DISEASES ARE INNATE

    • Біохімічні маркери ураження міокарда у дітей після оперативної корекції вроджених вад серця / В.М. Дудник, О.О. Зборовська / Дудник В.М. // Лікарська справа.- 2015.-№ 1-2,- C. 127- 128

   • СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ СИСТЕМА - SERDECHNO-SOSUDISTAYA SYSTEM

    • Характеристика змін з боку серцево-судинної системи у дітей з грипозною інфекцією / В.М. Дудник, Г.І. Мантак, І.І. Андрікевич / Дудник В.М. // Лікарська справа.- 2015.-№ 1-2,- C. 131- 132

   • АРТРИТ РЕВМАТОИДНЫЙ ЮВЕНИЛЬНЫЙ - ARTHRITIS REVMATOIDNYY YUVENIL'NYY

    • Медико-соціальна експертиза як складова реабілітації дітей та підлітків з ювенільним ревматоїдним артритом / В.М. Дудник, В.П. Попов, З.А. Скакун та ін. / Дудник В.М. // Лікарська справа.- 2015.-№ 1-2,- C. 131- 132

   • ГИПЕРТЕНЗИЯ - ГИПЕРТЕНЗИЯ

    • Особливості клінічної картини та оптимізація лікування дітей з поєднаною патологією гастродуоденальної зони та первинною артеріальною гіпертензією/ Ю.В. Марушко, А.С. Злобинець / Марушко Ю.В. // Лікарська справа.- 2015.-№ 1-2,- C. 132- 134

   • ДЕТИ - CHILDREN

    • Переваги каліперометричного методу оцінки жировідкладення у дітей / В.Л. Михайленко / Михайленко В.Л. // Лікарська справа.- 2015.-№ 1-2,- C. 137-139

    • Реалізація прав дітей-пацієнтів при наданні медичної допомоги в Україні / А.Б. Віленський / Віленський А.Б. // Лікарська справа.- 2015.-№ 1-2,- C. 177

   • НОВОРОЖДЕННЫЙ, БОЛЕЗНИ - NEW-BORN, ILLNESSES

    • Вплив характеру вигодовування на формування атопії у немовлят групи ризику /І.С. Іванців-Гріга / Іванців-Гріга І.С. // Лікарська справа.- 2015.-№ 1-2,- C. 139-141

   • МЛАДЕНЕЦ - BABY

    • Терапія транзиторної лактазної недостатності у дітей грудного віку / Ю.В. Марушко, Т.В. Іовіца / Марушко Ю.В. // Лікарська справа.- 2015.-№ 1-2,- C. 141- 142

   • ДЕТЕЙ ПИТАНИЕ - CHILDREN FEED

    • Харчування підлітків як чинник здорового способу життя / О.Л. Таринська, Ю.В. Марушко / Таринська О.Л. // Лікарська справа.- 2015.-№ 1-2,- C. 142- 144

   • ЭЗОФАГИТ - EZOFAGIT

    • Особливості лікування еозинофільного езофагіту у школярів / М.І. Городиловська / Городиловська М.І. // Лікарська справа.- 2015.-№ 1-2,- C. 144-145

   • ГРУДНОЕ ВСКАРМЛИВАНИЕ - PECTORAL REARING

    • Грудное вскармливание и формирование постнатальной тревоги матерей / В.А. Клименко, О.С. Лупальцова / Клименко В.А. // Лікарська справа.- 2015.-№ 1-2,- C. 145-147

   • АСТМА БРОНХИАЛЬНАЯ - ASTHMA IS BRONCHIAL

    • Роль психологічних факторів в етіології бронхіальної астми в дітей / В.Р. Уська / Уська В.Р. // Лікарська справа.- 2015.-№ 1-2,- C. 148-150

   • БРОНХОВ БОЛЕЗНИ - BRONCHIAL TUBES OF ILLNESS

    • Значення рецидивуючого інфекційноасоційованого бронхообструктивного синдрому у дітей раннього віку / О.О. Юхименко / Юхименко О.О. // Лікарська справа.- 2015.-№ 1-2,- C. 150- 151

    • Гематологічні індекси в діагностиці обструктивного бронхіту у дітей / Д.В. Самарін, Н.М. Вдовіна / Самарін Д.В. // Лікарська справа.- 2015.-№ 1-2,- C. 151-153

   • ПНЕВМОНИЯ - PNEUMONIA

    • Проблеми вітамінодефіциту у дітей із позашпитальною пневмонією / С.Л. Няньковський, І.В. Бабік / Няньковський С.Л. // Лікарська справа.- 2015.-№ 1-2,- C. 153-155

   • ТУБЕРКУЛЕЗ - TUBERCULOSIS

    • СлучайВрожденного туберкулеза у недоношенного новорожденного / А.С.Сивопляс-Романова, В.А. Клименко, О.В. Пионтковская / Сивопляс-Романова А.С. // Лікарська справа.- 2015.-№ 1-2,- C. 155-156

   • ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТ - ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТ

    • Генетичні аспекти хронічного гломерулонефриту у дітей / В.М. Дудник, Г.Ю. Звенігородська / Дудник В.М. // Лікарська справа.- 2015.-№ 1-2,- C. 159- 161

   • СПИНА, БОЛИ - BACK, PAINS

    • Вегетативна та вертебральна дисфункції у дітей /А.А. Цапок / Цапок А.А. // Лікарська справа.- 2015.-№ 1-2,- C. 161-162

   • МОНОНУКЛЕОЗ ИНФЕКЦИОННЫЙ - МОНОНУКЛЕОЗ IS INFECTIOUS

    • Особливості клінічного перебігу інфекційного мононуклеозу у дітей залежно від етіології / Ю.П. Харченко, А.В. Зарецька, Л.М. Слободніченко та ін. / Харченко Ю.П. // Лікарська справа.- 2015.-№ 1-2,- C. 162-164

   • ПЛОДА БОЛЕЗНИ - FRUIT OF ILLNESS

    • Бактерійний чинник та внутрішньоутробне інфікування плоду / Л.М. Куновська, О.В. Куновська / Куновська Л.М. // Лікарська справа.- 2015.-№ 1-2,- C. 164-165

   • ЛИПОПОЛИСАХАРИДЫ - ЛИПОПОЛИСАХАРИДЫ

    • Особливості ліпідного обміну тварин під дією бактеріального ліпополісахариду / В.І. Величко, О.В. Саід, Г.Р. Аствацатрян та ін. / Величко В.І. // Лікарська справа.- 2015.-№ 1-2,- C. 165-166

   • СЛУХ - EAR

    • Порушення слуху у новонароджених : рання діагностика / О.І. Ізюмець, Т.В. Неживенко, Т.В. Марушко / Ізюмець О.І. // Лікарська справа.- 2015.-№ 1-2,- C. 172 -174

   • РЕПРОДУКТИВНАЯ МЕДИЦИНА - РЕПРОДУКТИВНАЯ MEDICINE

    • Стан здоров я та розвиток дітей, народжених внаслідок допоміжних репродуктивних технологій / Т.В. Стоєва, В.В. Синенко / Стоєва Т.В. // Лікарська справа.- 2015.-№ 1-2,- C. 174-175

   • ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВЫЕ АНОМАЛИИ - JAW-FACIAL ANOMALIES

    • Динаміка показників карієсу у дітей із зубощелепними аномаліями під впливом профілактичних заходів / Л.Ф. Каськова, К.В. Марченко, О.Е. Бережна, Л.І. Амосова // Лікарська справа.- 2015.-№ 1-2,- C. 63-67. – УМСА.

  • Номер журналу 3-4

   • МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ НОВООБРАЗОВАНИЯ - SUCKLING GLAND OF NEW FORMATION

    • Сучасні погляди на діагностику та лікування токсичних проявів хіміотерапії у хворих на злоякісні пухлини грудної залози / Л.А. Сивак, Г.О. Губарева, К.С. Філонненко та ін. / Сивак Л.А. // Лікарська справа.- 2015.-№ 3-4,- C. 3-15

   • ПСОРИАЗ - PSORIASIS

    • Динаміка показників імунітету хворих на Т- клітинну лімфому шкіри та псоріаз при лікуванні методами активізації механізмів саногенезу / Д.М. Курган, М.В. Кокоруз, М.Г. Курган та ін. / Курган Д.М. // Лікарська справа.- 2015.-№ 3-4,- C. 31-38

   • ОДОНТОГЕННЫЕ КИСТЫ - ОДОНТОГЕННЫЕ CYSTS

    • Роль імунологічних змін при одонтогенній кісті / У.Є. Литвинець-Голутяк / Литвинець-Голутяк У.Є. // Лікарська справа.- 2015.-№ 3-4,- C. 38-43

   • ЛЕГКИХ БОЛЕЗНИ ОБСТРУКТИВНЫЕ - LIGHTS OF ILLNESS OBSTRUCTIVE

    • Активність ліпонероксидації та стан антиоксидантної системи у хворих на гастроезофагеальну рефлюксну хворобу на фоні хронічного обструктивного захворювання легень / О.В. Єрмоленко, Я.А. Соцька / Єрмоленко О.В. // Лікарська справа.- 2015.-№ 3-4,- C. 52-57

   • ГЛУТАТИОН - GLUTATION

    • Патогенетическое значение нарушений со стороны системы глутатиона у больных неалкогольным стеатогепатитом на фоне сахарного диабета типа 2 / И.К. Костьев / Костьев И.К. // Лікарська справа.- 2015.-№ 3-4,- C. 57-61

  • Номер журналу 7-8

   • ТУБЕРКУЛЕЗ ЛЕГКИХ - WHITE PLAGUE

    • Особливості вуглеводного обміну у хворих на туберкульоз легень з доклінічним порушенням глікемії / В.І. Петренко, О.Г. Андрєєва, О.М. Приступюк та ін. / Петренко В.І. // Лікарська справа.- 2015.-№ 7-8,- C. 69-72

  • Номер журналу 9-10

   • ДИАБЕТ САХАРНЫЙ - DIABETES IS SACCHARINE

    • Аналіз інформативності імунологічних маркерів повільно прогресуючого аутоімунного діабету дорослих / Т.М. Тихонова / Тихонова Т.М. // Лікарська справа.- 2015.-№ 9-10,- C. 13-19

   • ВИБРАЦИЯ - VIBRATION

    • Баланс эйкозаноидов у больных вибрационной болезнью в сочетании с гипертонической болезнью / В.А. Капустник / Капустник В.А. // Лікарська справа.- 2015.-№ 9-10,- C. 61-64

   • ЦИРРОЗЫ ПЕЧЕНИ - CIRROZY OF LIVER

    • Новий підхід до лікування цирозу печінки у поєднанні з дисбіозом кишечника / І.В. Гавриш / Гавриш І.М. // Лікарська справа.- 2015.-№ 9-10,- C. 70- 76

   • АСТМА БРОНХИАЛЬНАЯ - ASTHMA IS BRONCHIAL

    • Роль вегетативної дизрегуляції у формуванні бронхіальної астми у дітей / Л.Я. Литвинець / Литвинець Л.Я. // Лікарська справа.- 2015.-№ 9-10,- C. 76-81

   • ПИЕЛОНЕФРИТ - PYELONEPHRITIS

    • Прогнозування розвитку рецидивуючого перебігу пієлонефриту за індексом оксидативного стресу / М.О. Колесник / Колесник М.О. // Лікарська справа.- 2015.-№ 9-10,- C. 81-88

   • ХОДЖКИНА БОЛЕЗНЬ - KHODZHKINA ILLNESS

    • Прогностичні фактори ризику для первинних хворих з пізніми стадіями лімфоми Ходжкіна / О.І. Новосад, І.А. Крячок, О.М. Грабовой / Новосад О.І. // Лікарська справа.- 2015.-№ 9-10,- C. 88-94

   • КРАПИВНИЦА - HIVES

    • Диференційована терапія хворих на кропивянку / Т.І. Рудник / Рудник Т.І. // Лікарська справа.- 2015.-№ 9-10,- C. 94-103

   • БРОНХОЛЕГОЧНАЯ ДИСПЛАЗИЯ - BRONKHOLEGOCHNAYA DISPLAZIYA

    • Предиктори формування нової форми бронхолегеневої дисплазії на пренатальному етапі / О.Л. Логвінова / Логвінова О.Л. // Лікарська справа.- 2015.-№ 9-10,- C. 113-118

   • ЗУБОВ АНОМАЛИИ - TEETH OF ANOMALY

    • Дослідження біоелектричної активності скроневих та власне жувальних м язів після лікування зубощелепних аномалій, ускладнених скупченістю зубів / М.І. Дмитренко / Дмитренко М.І. // Лікарська справа.- 2015.-№ 9-10,- C. 128-135

   • ПНЕВМОТОРАКС - ПНЕВМОТОРАКС

    • Складнощі інтерпретації спонтанного пневмотораксу при гістіоцитозі Х / І.Д. Дужий, С.О. Голубничий, В.М. Пустовий / Дужий І.Д. // Лікарська справа.- 2015.-№ 9-10,- C. 135-139

   • РАДИАЦИИ КОНТРОЛЬ - RADIATIONS ARE CONTROL

    • Аналіз радіаційного стану території дислокації військових частин міністерства оборони України /Р.М. Січінова / Січінова Р.М. // Лікарська справа.- 2015.-№ 9-10,- C. 158-164