Примірники в наявності

Мед. реабилитация, курортология, физиотерапия

 • Рік видання номерів: 2007

  • Номер журналу 4

   • АСТМА БРОНХИАЛЬНАЯ - ASTHMA IS BRONCHIAL

    • Галоаерозольтерапія: сьогодення і перспективи / Лемко І.С., Лемко О.І. // Мед. реабилитация, курортология, физиотерапия.- 2007.-№ 4,- C. 9-12

   • РЕАБИЛИТАЦИЯ - REHABILITATION

    • Якість життя-перспективний напрямок оцінки ефективності заходів медичної реабілітації / Юшковська О.Г. // Мед. реабилитация, курортология, физиотерапия.- 2007.-№ 4,- C. 28-32

   • УХО - EAR

    • Комбинированный способ лечения келоидов мочки уха / Тагунова И.К., Андреев А.В. // Мед. реабилитация, курортология, физиотерапия.- 2007.-№ 4,- C. 41-44

 • Рік видання номерів: 2008

  • Номер журналу 1

   • ФИБРОМИАЛГИЯ - FIBROMIALGIYA

    • Санаторно-курортне лікування пацієнтів з хронічними м язовими больовими синдромами / Мудрий С. І. // Мед. реабилитация, курортология, физиотерапия.- 2008.-№ 1,- C. 7-11

   • НОВООБРАЗОВАНИЯ - NEW FORMATIONS

    • Доцільність санаторно- курортної реабілітації дітей із злоякісними новоутвореннями / Лобода М.В., Бабок К.Д., Поберська В.О. // Мед. реабилитация, курортология, физиотерапия.- 2008.-№ 1,- C. 35-38

   • ВОДА - WATER

    • К вопросу о биологической контаминации подземных вод / Мокиенко А.В., Николенко С.И., Хмелевская О.Н. // Мед. реабилитация, курортология, физиотерапия.- 2008.-№ 1,- C. 38-42

   • РЕАБИЛИТАЦИЯ - REHABILITATION

    • Перспективы подготовки специалистов по физической реабилитации в Украине / Марченко О.К. // Мед. реабилитация, курортология, физиотерапия.- 2008.-№ 1,- C. 47-49

   • КУРОРТЫ - RESORTS

    • Миргородській оздоровниці- 90 років / Гавловський О.Д. // Мед. реабилитация, курортология, физиотерапия.- 2008.-№ 1,- C. 55-57

  • Номер журналу 2

   • УТОМЛЕНИЯ СИНДРОМ ХРОНИЧЕСКИЙ - FATIGUES SYNDROME IS CHRONIC

    • Цветоимпульсная офтальмотерапия в комплексном лечении синдрома хронической усталости /Гаврюшенко Н.В. и др. // Мед. реабилитация, курортология, физиотерапия.- 2008.-№ 2,- C. 33

   • КУРОРТЫ - RESORTS

    • Комплексна оцінка природної території санаторію (Сосновий бір) Полтавської області щодо надання їй статусу курорту місцевого значення / Леонова С.В., Новодран О.В., Мокієнко А.В. // Мед. реабилитация, курортология, физиотерапия.- 2008.-№ 2,- C. 38

  • Номер журналу 3

   • ХИМИЧЕСКИЕ И ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ ФЕНОМЕНЫ (ВНЕШ) - CHEMICAL AND PHARMACOLOGICAL PHENOMENA (VNESH)

    • Протекторний вплив розведеного Полтавського бішофіту при експриментальному моделюванні ерозивно-виразкових ушкоджень слизової оболонкт шлунка щурів / Алексеєнко Н.О., Рудько І.В. // Мед. реабилитация, курортология, физиотерапия.- 2008.-№ 3,- C. 23-26

   • ОНКОЛОГИЯ МЕДИЦИНСКАЯ - ONCOLOGY IS MEDICAL

    • Перспективи використання природних курортно-рекреаційних територій та методів реабілітації дітей з онкологічними захворюваннями / Польщакова Т.В., Біличенко Т.О., паненко А.В. // Мед. реабилитация, курортология, физиотерапия.- 2008.-№ 3,- C. 26-31

   • АРОМАТОТЕРАПИЯ - AROMATOTERAPIYA

    • Применение ароматерапии с использованием эфирного масла сосны в комплексной программе реабилитации больных острым бронхитом /Марченко О.К. и др. // Мед. реабилитация, курортология, физиотерапия.- 2008.-№ 3,- C. 43-45

   • ГОЛОВНАЯ БОЛЬ - HEAD PAIN

    • Современные подходы к санаторно-курортному лечению пациентов с головными болями / Бабов К.Д., Мустафаева Е.Л., Стеблюк В.В. // Мед. реабилитация, курортология, физиотерапия.- 2008.-№ 3,- C. 45-51

  • Номер журналу 4

   • ГИПЕРТЕНЗИЯ - ГИПЕРТЕНЗИЯ

    • Медицинская реабилитация больных артериальной гипертензией-тактика и стратегия успеха в глобальном и частном / Андриевская С.А., Калинчук С.В., Кротенко В.К. // Мед. реабилитация, курортология, физиотерапия.- 2008.-№ 4,- C. 41-44

   • ПУЛЬМОНОЛОГИЯ - ПУЛЬМОНОЛОГИЯ

    • Інгаляційна терапія- варіант фармакотерапевтичного впливу на пульмонологічних хворих у періоді реабілітації / Галаченко О.О. // Мед. реабилитация, курортология, физиотерапия.- 2008.-№ 4,- C. 32-36

   • ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ БОЛЕЗНИ - THYROID OF ILLNESS

    • Використання фізичних чинників при лікуванні захворювань щитовидної залози / Колоденко О.В. // Мед. реабилитация, курортология, физиотерапия.- 2008.-№ 4,- C. 36-39

   • МЕЖПОЗВОНКОВЫЕ ДИСКИ - МЕЖПОЗВОНКОВЫЕ DISKS

    • Кинезотерапия при грыжах межпозвонковых дисков / Лазарев И.А., Пилипенко О.В., Пилашевич А.А. // Мед. реабилитация, курортология, физиотерапия.- 2008.-№ 4,- C. 39- 44

 • Рік видання номерів: 2009

  • Номер журналу 1

   • ПЕРИТОНИТ - PERITONITIS

    • Проблемні питання відновлювального лікування дітей з апендикулярними перитонітами / Ніколаєва Н.Г., Мельниченко М.Г., Гріняєва Л.Я. // Мед. реабилитация, курортология, физиотерапия.- 2009.-№ 1,- C. 3-8

   • КУРОРТЫ - RESORTS

    • Стандартизация медицинской помощи в санаторно-курортных условиях /Бабов К.Д. и др. // Мед. реабилитация, курортология, физиотерапия.- 2009.-№ 1,- C. 36- 39

   • РЕАБИЛИТАЦИЯ - REHABILITATION

    • Восстановительная медицина и превентивная реабилитация: постановка проблемы в Украине и России / Апанасенко Г.Л. // Мед. реабилитация, курортология, физиотерапия.- 2009.-№ 1,- C. 39- 43

  • Номер журналу 3

   • УРОЛИТИАЗ - УРОЛИТИАЗ

    • Аппаратная физиотерапия и фитотерапия в комплексном лечении больных уролитиазом / Рожков В.С. // Мед. реабилитация, курортология, физиотерапия.- 2009.-№ 3,- C. 28-32

   • ГИПЕРТЕНЗИЯ - ГИПЕРТЕНЗИЯ

    • Бальнеотерапія артеріальної гіпертензії: сучасність, перспективи / Алипова О.Є. // Мед. реабилитация, курортология, физиотерапия.- 2009.-№ 3,- C. 36-39

   • АСТМА БРОНХИАЛЬНАЯ - ASTHMA IS BRONCHIAL

    • Методика лікувальної фізкультури в реабілітації хворих на бронхіальну астму із синдромом хронічної втоми / Пілецький А.М. // Мед. реабилитация, курортология, физиотерапия.- 2009.-№ 3,- C. 46-49

   • ОНКОЛОГИЯ МЕДИЦИНСКАЯ - ONCOLOGY IS MEDICAL

    • Основные принципы диетотерапии детей с онкогематологической патологией /Беличенко Т.А. и др. // Мед. реабилитация, курортология, физиотерапия.- 2009.-№ 3,- C. 52-57

  • Номер журналу 4

   • ЛЕГКИХ БОЛЕЗНИ - LIGHTS OF ILLNESS

    • Медицинская реабилитация в пульмонологической клинике: современное состояние вопроса / Солдатченко С.С., Донич С.Г.. Рачко Ю.В. // Мед. реабилитация, курортология, физиотерапия.- 2009.-№ 4,- C. 3-7

   • БРОНХИТ - BRONCHITIS

    • Физиотерапия в решении проблемы лечения острого бронхита у детей на современном этапе / Нечипуренко О.Н. // Мед. реабилитация, курортология, физиотерапия.- 2009.-№ 4,- C. 8- 11

   • ЭНДОМЕТРИОЗ - ЭНДОМЕТРИОЗ

    • Застосування радонотерапії в комплексній реабілітації жінок з генітальним ендометріозом / Татарчук Т.Ф., Бурлака О.В., Штика А.Ю. // Мед. реабилитация, курортология, физиотерапия.- 2009.-№ 4,- C. 26-28

   • МАССАЖ - MASSAGE

    • Методичні аспекти проведення та організації масажної гімнастики у ранньому дитячому віці / Романчук О.П., Бєсєда В.В. // Мед. реабилитация, курортология, физиотерапия.- 2009.-№ 4,- C. 37- 39

 • Рік видання номерів: 2010

  • Номер журналу 1

   • МАГНИЙ - MAGNESIUM

    • Внутреннее применение бишофита как магнийсодержащего природного фактора / Золотарева Т.А., Павлова Е.С. // Мед. реабилитация, курортология, физиотерапия.- 2010.-№ 1,- C. 24-27

   • МАГНЕТИЗМ И МАГНИТНЫЕ ПОЛЯ - MAGNETISM AND MAGNETIC FIELDS

    • Магнитотерапия в этапном восстановительном лечении при заболеваниях и травмах опорно-двигательной системы / Поливода А.Н., Щербина И.Е. // Мед. реабилитация, курортология, физиотерапия.- 2010.-№ 1,- C. 28-30

   • РЕАБИЛИТАЦИЯ - REHABILITATION

    • Санаторный этап медицинской реабилитации больных цереброваскулярными заболеваниями.Сообщение 1/ Самосюк И.З. и др. // Мед. реабилитация, курортология, физиотерапия.- 2010.-№ 1,- C. 33- 39

   • РЕСПИРАТОРНЫЕ ИНФЕКЦИИ - RESPIRATOR INFECTIONS

    • Сезонные респираторные заболевания и их комплексная немедикаментозная профилактика с использованием ароматерапии / Беличенко Т.А. // Мед. реабилитация, курортология, физиотерапия.- 2010.-№ 1,- C. 57- 61

  • Номер журналу 2

   • МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ - MINERAL WATERS

    • Обоснование прменения минеральных вод в восстановительном лечении детей с онкогематологической патологией /Паненко А.В. и др. // Мед. реабилитация, курортология, физиотерапия.- 2010.-№ 2,- C. 8- 11

   • МИОФАСЦИАЛЬНЫЕ БОЛЕВЫЕ СИНДРОМЫ - MIOFASCIAL'NYE PAIN SYNDROMES

    • Оценка эффективности ультрафонофореза Полтавского бишофита при лечении миофасциальной цервикалгии / Субботин Ф.А. // Мед. реабилитация, курортология, физиотерапия.- 2010.-№ 2,- C. 21-23

  • Номер журналу 3

   • ОСТЕОАРТРИТ - ОСТЕОАРТРИТ

    • Санаторно- курортное лечение больных каксартрозом /Н.Г. Николаева , И.В. Балашова, А.Н.Арват и др. // Мед. реабилитация, курортология, физиотерапия.- 2010.-№ 3,- C. 5- 7

   • СОХРАНЕНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ - SAVING OF NATURAL RESOURCES

    • Природні лікувальні ресурси в системі медичної реабілітації АР Крим /В.В.Лазоришинець, М.К. Хобзей, К.д.Бабов та ін. // Мед. реабилитация, курортология, физиотерапия.- 2010.-№ 3,- C. 3-5

   • ЖЕЛУДКА БОЛЕЗНИ - STOMACH OF ILLNESS

    • Фізична реабілітація при виразковій хворобі шлунка та двнадцятипалої кишки у пацієнтів хірургічних стаціонарів / Білозерцев О.М., М.І.Томашевський, Ксенофонтов С.С. // Мед. реабилитация, курортология, физиотерапия.- 2010.-№ 3,- C. 27- 29

  • Номер журналу 4

   • МИОФАСЦИАЛЬНЫЕ БОЛЕВЫЕ СИНДРОМЫ - MIOFASCIAL'NYE PAIN SYNDROMES

    • Электромиостимуляция в лечении мифасциального болевого синдрома / Субботин Ф.А., Юшковская О.Г., Ежов В.В. // Мед. реабилитация, курортология, физиотерапия.- 2010.-№ 4,- C. 9- 12

   • ОНКОЛОГИЯ МЕДИЦИНСКАЯ - ONCOLOGY IS MEDICAL

    • Реабилитация онкологических пациентов: обзор проблемы /С.Г.Бугайцов, Н.А. Добровольский. Т.А. Машуков и др. // Мед. реабилитация, курортология, физиотерапия.- 2010.-№ 4,- C. 21- 25

    • Комплексные программы санаторно-курортной реабилитации детей с онкогематологическими заболеваниями / Поберская В.А. // Мед. реабилитация, курортология, физиотерапия.- 2010.-№ 4,- C. 33- 36

   • ЛЕЙКОЗЫ - LEUCOSISES

    • К вопросу о применении минеральных вод в раннем восстановительном лечении детей с онкогематологической патологией / Т.А. Золотарева, Т.А. Беличенко, // Мед. реабилитация, курортология, физиотерапия.- 2010.-№ 4,- C. 26-28

   • ЧЕРЕПНО-МОЗГОВЫЕ ТРАВМЫ - CRANIAL-CEREBRAL TRAUMAS

    • Магнітолазерна терапія хворих з кохлео-вестибулярними порушеннями внаслідок легкої черепно-мозкової травми / Зубкова О.В. // Мед. реабилитация, курортология, физиотерапия.- 2010.-№ 4,- C. 37-39

   • ФИЗИОТЕРАПИЯ - PHYSIOTHERAPY

    • ФІзичний реабілітолог чи фізичний терапевт: національне та міжнародне тлумачення назв професій / Герцик А.М. // Мед. реабилитация, курортология, физиотерапия.- 2010.-№ 4,- C. 43- 46

 • Рік видання номерів: 2011

  • Номер журналу 1

   • ОСТЕОАРТРИТ - ОСТЕОАРТРИТ

    • Принципи післяопераційної реабілітації хворих з гонартрозом на грунті спондилоепіфізарної дисплазії / Гужевський І.В., Герасименко С.І. // Мед. реабилитация, курортология, физиотерапия.- 2011.-№ 1,- C. 6- 9

   • ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ БОЛЕЗНИ - RESPIRATORY TRACTS OF ILLNESS

    • Застосування реабілітаційних комплексів для дітей, хворих на неспецифічні рецидивуючі запальні захворювання органів дихання, інфікованих на туберкульоз / Польщакова Т.В. // Мед. реабилитация, курортология, физиотерапия.- 2011.-№ 1,- C. 17- 22

   • ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЯ - GASTROENTEROLOGY

    • Синдром подразненого кишечника: нові підходи в лікуванні / Драгомирецька Н.В., Федірко А.М. // Мед. реабилитация, курортология, физиотерапия.- 2011.-№ 1,- C. 31-35

   • ФИЗИОТЕРАПИЯ - PHYSIOTHERAPY

    • Использование лазерной и магнитной терапии у детей / Балашова И.В. // Мед. реабилитация, курортология, физиотерапия.- 2011.-№ 1,- C. 35- 39

   • ГАСТРИТ - GASTRITIS

    • Перспективи внутрішнього застосування бішофіту для лікування запальних захворювань гастродуоденальної зони / Шевченко Н.О. // Мед. реабилитация, курортология, физиотерапия.- 2011.-№ 1,- C. 39-41

   • СОМАТОФОРМНЫЕ РАССТРОЙСТВА - SOMATOFORMNYE OF DISORDER

    • Дипрессивный синдром в структуре психоэмоциональных нарушений у больных соматоформной вегетативной дисфункцией и принципы его лечения / Земляная О.В., Васильева-Линецкая Л.Я. // Мед. реабилитация, курортология, физиотерапия.- 2011.-№ 1,- C. 45--48

   • АСТМА БРОНХИАЛЬНАЯ - ASTHMA IS BRONCHIAL

    • Порівняльна характеристика лікувальних видів масажу в реабілітації хворих на бронхіальну астму із синдромом хронічної втоми / Пілецький А.М. // Мед. реабилитация, курортология, физиотерапия.- 2011.-№ 1,- C. 48-51

  • Номер журналу 2

   • ДИСТОНИЯ - ДИСТОНИЯ

    • НВЧ-терапія вегетосудинної дистонії у хворих з наслідками перенесеної нейроінфекції /Б.А. Насібулін , В.О. Коршняк , О.А. Гоженко та ін. // Мед. реабилитация, курортология, физиотерапия.- 2011.-№ 2,- C. 3- 7

   • ЛЕГКИХ БОЛЕЗНИ - LIGHTS OF ILLNESS

    • Лазеротерапия у больных хроническим обструктивным заболеванием легких в условиях санаторно-курортного лечения / Юсупалиева М.М. // Мед. реабилитация, курортология, физиотерапия.- 2011.-№ 2,- C. 20-24

   • ПЕЧЕНИ БОЛЕЗНИ - LIVERS OF ILLNESS

    • Сучасні принципи реабілітаційно-відновлювального лікування хворих на хронічні дифузні захворювання печінки у поєднанні з цукровим діабетом типу 2 / Скрипник І.М. Мандрика Л.Ю. // Мед. реабилитация, курортология, физиотерапия.- 2011.-№ 2,- C. 28- 31

   • ЖЕНСКИЕ БОЛЕЗНИ - WOMANISH ILLNESSES

    • Історія та перспективи застосування нафталанотерапії в лікуванні захворювань жіночої репродуктивної системи / Бурлака О.В. // Мед. реабилитация, курортология, физиотерапия.- 2011.-№ 2,- C. 48- 52

  • Номер журналу 3

   • ОРТОПЕДИЯ - ORTHOPAEDY

    • Деякі аспекти ортопедичної реабілітації дітей / Бабов К.Д., Ніолаєва Н.Г. // Мед. реабилитация, курортология, физиотерапия.- 2011.-№ 3,- C. 3-6

   • ДЕЛЬФИНЫ - DOLPHINS

    • Вплив дельфінотерапії на функціонування серцево-судинної системи дітей з різними ураженнями ЦНС /О.П. Романчук, Н.Ю. Василевська, М.Ю. Сорокін та ін. // Мед. реабилитация, курортология, физиотерапия.- 2011.-№ 3,- C. 10- 13

   • ГЕПАТИТ C ХРОНИЧЕСКИЙ - HEPATITIS OF C IS CHRONIC

    • Современные возможности и перспективы лечения больных хроническим вирусным гепатитом С /Н.В. Драгомирецкая, И.Б.Заболотная, Т.И. Малыхина и др. // Мед. реабилитация, курортология, физиотерапия.- 2011.-№ 3,- C. 34-36

  • Номер журналу 4

   • СКОЛИОЗ - СКОЛИОЗ

    • Зонная электропунктура (СКЭНАР-терапия ) в комплексном лечении сколиотической болезни у детей / Бойко В.В., Расторгуев А.Л., Мороз В.А. // Мед. реабилитация, курортология, физиотерапия.- 2011.-№ 4,- C. 11- 13

   • ПЕРЕЛОМЫ - BREAKS

    • Принципи рухової реабілітації після блокуючого інтрамедулярного остеосинтезу переломів кісток нижніх кінцівок у постраждалих з політравмою / Герасименко С.І., Байчук Б.П., Аршулік М.А. // Мед. реабилитация, курортология, физиотерапия.- 2011.-№ 4,- C. 24- 25

   • ИНФАРКТ МИОКАРДА - HEART ATTACK OF MYOCARDIUM

    • Применение биосинхронизированных синусоидальных модулированных токов для корекции нарушений вегетативного гомеостаза у больных инфарктом миокарда в фазе реконвалесцении / Новиков С.А. // Мед. реабилитация, курортология, физиотерапия.- 2011.-№ 4,- C. 31- 33

   • ГИПЕРТЕНЗИЯ - ГИПЕРТЕНЗИЯ

    • Перспективы применения электрических токов у лиц молодого возраста с артериальной гипертензией / Бондаренко Н.В. // Мед. реабилитация, курортология, физиотерапия.- 2011.-№ 4,- C. 43- 47

  • Номер журналу 21-23

   • ЛЕГГА-ПЕРТЕСА БОЛЕЗНЬ - LEGGA-PERTESA ILLNESS

    • Комплексне лікування дітей з хворобою Пертеса / Перевозниченко О.Б. // Мед. реабилитация, курортология, физиотерапия.- 2011.-№ 21-23,- C. 21-23

 • Рік видання номерів: 2012

  • Номер журналу 1

   • ЦЕРЕБРАЛЬНЫЙ ПАРАЛИЧ - CEREBRAL PARALYSIS

    • Етапне відновлювальне лікування дітей з дисплазією кульшових суглобів при дитячому церебральному паралічі /А.В. Пчеляков, І.В. Балашова, С.В. Прусс / Пчеляков А.В. // Мед. реабилитация, курортология, физиотерапия.- 2012.-№ 1,- C. 3-6

   • ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ БОЛЕЗНИ - RESPIRATORY TRACTS OF ILLNESS

    • Динаміка фунціональної реакції на терапевтичну дію лікувально-оздоровчих чинників /О.М. Торохтін, Г.І. Мороз, В.М. Біркович / Торохтін О.М. // Мед. реабилитация, курортология, физиотерапия.- 2012.-№ 1,- C. 7-12

   • КУРОРТЫ - RESORTS

    • Санаторно- курортная реабилитация детей в периоде ремиссии онкологических заболеваний с применением минеральной воды (Нафтуся) / Поберская В.А. // Мед. реабилитация, курортология, физиотерапия.- 2012.-№ 1,- C. 13- 17

   • ОНКОЛОГИЯ МЕДИЦИНСКАЯ - ONCOLOGY IS MEDICAL

    • Вплив комлексної санаторно-курортної реабілітації на загальний стан організму та показники фізіологічної адаптації у дітей з онкогематологічними захворюваннями /Т.О. Біличенко, Т.В. Польщакова, А.В. Паненко та ін. / Біличенко Т.О. // Мед. реабилитация, курортология, физиотерапия.- 2012.-№ 1,- C. 17- 20

   • ГИПЕРТЕНЗИЯ - ГИПЕРТЕНЗИЯ

    • Застосування психокорекції та антистресової пластичної гімнастики в санаторно-курортному лікуванні хворих на артеріальну гіпертензію / В.В. Стеблюк, О.А. Золотарева, О.В. Подольський / Стеблюк В.В. // Мед. реабилитация, курортология, физиотерапия.- 2012.-№ 1,- C. 24- 28

   • ПИЯВКИ - LEECHES

    • Вплив процедури гірудотерапії на стан серцево-судинної системи /В.О. Горбенко, К.Д. Бабов, О.П. Романчук / Горбенко В.О. // Мед. реабилитация, курортология, физиотерапия.- 2012.-№ 1,- C. 28-33

   • АРТРИТ РЕВМАТОИДНЫЙ - ARTHRITIS REVMATOIDNYY

    • Профілактика післяопераційних контрактур суглобів верхніх кінцівок у хворих на ревматоїдний артрит / Герасименко С.І. // Мед. реабилитация, курортология, физиотерапия.- 2012.-№ 1,- C. 50- 52

  • Номер журналу 2

   • ЦЕРЕБРАЛЬНЫЙ ПАРАЛИЧ - CEREBRAL PARALYSIS

    • Саногенетична роль реабілітаційного впливу на м язові спіралі у формуванні правильного рухового стереотипу тіла хворих на спастичні форми дитячого церебрального паралічу / О.Г. Юшковська, Є.Ю. Страшко / Юшковська О.Г. // Мед. реабилитация, курортология, физиотерапия.- 2012.-№ 2,- C. 34- 38

   • ЛЕГКИХ БОЛЕЗНИ ОБСТРУКТИВНЫЕ - LIGHTS OF ILLNESS OBSTRUCTIVE

    • Клиническая эффективность ароматерапии при хроническом обструктивном заболевании легких на этапе медицинской реабилитации / М.М. Юсупалиева, М.М. Круглова, В.И. Яковлев / Юсупалиева М.М. // Мед. реабилитация, курортология, физиотерапия.- 2012.-№ 2,- C. 3- 8

   • КУРОРТЫ - RESORTS

    • Комплексные программы санаторно-курортной реабилитации детей в периоде ремиссии онкологических заболеваний с применением минеральной воды Полтавского месторождения / В.А. Поберская, Т.С. Янченко / Поберская В.А. // Мед. реабилитация, курортология, физиотерапия.- 2012.-№ 2,- C. 9-12

    • Матеріали Х11 Підсумкової наукової сесії ДУ ( Український НДІ медичної реабілітації та курортології МОЗ України) // Мед. реабилитация, курортология, физиотерапия.- 2012.-№ 2,- C. 54- 68

   • ИШЕМИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ СЕРДЦА - ISCHEMIC HEART TROUBLE

    • Современное состояние и перспективы медицинской реабилитации больных ишемической болезнью сердца, ассоциированной с артериальной гипертензией / К.Д. Бобов, В.П. Мегедь , Е.А. Усенко и др. / Бобов К.Д. // Мед. реабилитация, курортология, физиотерапия.- 2012.-№ 2,- C. 49- 54

  • Номер журналу 3

   • ДЕТЕЙ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ СЛУЖБЫ - CHILDREN OF HEALTH OF SERVICE CARE

    • Основні напрями удосконалення роботи в дитячих санаторіях нетуберкульозного профілю, підпорядкованих МОЗ України / Н.А. Хаджинова / Хаджинова Н.А. // Мед. реабилитация, курортология, физиотерапия.- 2012.-№ 3,- C. 3- 5

   • ОЖИРЕНИЕ - OBESITY

    • Клініко-патогенетичні аспекти преорбідного ожиріння, асоційованого з артеріальною гіпертензією, у хворих різних вікових груп / Т.А. Золотарьова, Т.В. Старчевська, Є.О. Косоверов та ін. / Золотарьова Т.А. // Мед. реабилитация, курортология, физиотерапия.- 2012.-№ 3,- C. 6-9

   • ГИПЕРТЕНЗИЯ - ГИПЕРТЕНЗИЯ

    • Клиническая эффективность комплексной терапии больных гипертонической болезнью с метаболическим синдромом / А.В. Чернецкая, С.В. Янко, С.В. Циповяз / Чернецькая А.В. // Мед. реабилитация, курортология, физиотерапия.- 2012.-№ 3,- C. 13- 14

   • АСТМА БРОНХИАЛЬНАЯ - ASTHMA IS BRONCHIAL

    • Эффективность неинвазивной магнитолазеротерапии в сочетании с эндоназальным лазерным облучением при бронхиальной астме на санаторно-курортном этапе реабилитационного лечения / М.М. Юсупалиева, В.И. Яковлев, Н.С. Федоров / Юсупалиева М.М. // Мед. реабилитация, курортология, физиотерапия.- 2012.-№ 3,- C. 19- 22

   • ЛЕГКИХ БОЛЕЗНИ ОБСТРУКТИВНЫЕ - LIGHTS OF ILLNESS OBSTRUCTIVE

    • Немедикаментозне лікування як засіб корекції окислювального гомеостазу у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень / Д.В. Решетар / Решетар Д.В. // Мед. реабилитация, курортология, физиотерапия.- 2012.-№ 3,- C. 23- 25

   • ГЕПАТИТА C-ПОДОБНЫЕ ВИРУСЫ - HEPATITIS C-ПОДОБНЫЕ VIRUSES

    • Ефективність віброакустичної терапії у комплексному лікуванні хворих на хронічний вірусний гепатит С / Н.В. Драгомирецька, І.Б. Заболотна, Г.М. Іжа та ін. / Драгомирецька Н.В. // Мед. реабилитация, курортология, физиотерапия.- 2012.-№ 3,- C. 26- 30

   • МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ - MINERAL WATERS

    • Состояние почечного кровотока и функции почек при лечении минеральной водой (Нафтуся) больных мочекаменной болезнью после устранения продолжительной окклюзии мочеточников камнем / Р.В. Габчак / Габчак Р.В. // Мед. реабилитация, курортология, физиотерапия.- 2012.-№ 3,- C. 35- 37

    • Медико-біологічна оцінка якості та цінності мінеральної води свердловини № 1086- Г с. Микілка Котелевського району Полтавської області / Н.В. Драгомирецька, І.Б. Заболотна, Г.М. Іжа та ін. / Драгомирецька Н.В. // Мед. реабилитация, курортология, физиотерапия.- 2012.-№ 3,- C. 62- 63

   • БЕРЕМЕННОСТЬ - PREGNANCY

    • Особливості фетоплацентарного комплексу у жінок із туберкульозом легенів, обтяженим залізодефіцитною анемією / О.А. Задорожний, В.О. Ситнікова / Задорожний О.А. // Мед. реабилитация, курортология, физиотерапия.- 2012.-№ 3,- C. 42- 43

   • ПЛАЦЕНТА - PLACENTA

    • Стреспротекторні властивості магнійвмісних природних маломінералізованих вод / Н.О. Алексеенко, С.Г. Гуща / Алексєєнко Н.О. // Мед. реабилитация, курортология, физиотерапия.- 2012.-№ 3,- C. 42- 43

   • ТЕХНОЛОГИЯ МЕДИЦИНСКАЯ - TECHNOLOGY IS MEDICAL

    • Механизмы действия оригинальных кинезиотейпов ( К-Active) / В.Г. Крючок, С.С. Василевский / Крючок В.Г. // Мед. реабилитация, курортология, физиотерапия.- 2012.-№ 3,- C. 56- 59

   • КУРОРТЫ - RESORTS

    • Лікувальні грязі (пелоїди ) озера Кароліно-Бугаз /О.М. Нікіпелова, О.В. Новодран, Л.Б. Солодова / Нікіпелова О.М. // Мед. реабилитация, курортология, физиотерапия.- 2012.-№ 3,- C. 60- 61

   • ЛЕГГА-ПЕРТЕСА БОЛЕЗНЬ - LEGGA-PERTESA ILLNESS

    • Наш досвід використання нетрадиційних методів лікування дітей з хворобою Легга-Кальве-Пертеса / Т.І. Сємашко, І.В. Балашова, А.А. Садовник та ін. / Сємашко Т.І. // Мед. реабилитация, курортология, физиотерапия.- 2012.-№ 3,- C. 66-67

   • ЮБИЛЕИ И ДРУГИЕ ВАЖНЫЕ СОБЫТИЯ - ANNIVERSARIES AND OTHER IMPORTANT EVENTS

    • Доктору медичних наук ЛЕМКУ ІВАНУ СТЕПАНОВИЧУ - 60 // Мед. реабилитация, курортология, физиотерапия.- 2012.-№ 3,- C. 68

    • Доктору медичних наук КИРТИЧ ЛЮДМИЛІ ПРОКОПІВНІ -70 // Мед. реабилитация, курортология, физиотерапия.- 2012.-№ 3,- C. 69

 • Рік видання номерів: 2013

  • Номер журналу 1

   • ГИПЕРТЕНЗИЯ - ГИПЕРТЕНЗИЯ

    • Санаторно-курортне лікування хворих на есенціальну артеріальну гіпертензію у поєднанні з дисциркулярною енцефалопатією / К.Д. Бабов, О.А. Гоженко, О.С. Крамаренко та ін. / Бабов К.Д. // Мед. реабилитация, курортология, физиотерапия.- 2013.-№ 1,- C. 3- 6

   • ИШЕМИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ СЕРДЦА - ISCHEMIC HEART TROUBLE

    • Эффективность комплексного санаторно-курортного лечения больных ишемической блезнью сердца, ассоциированной с артериальной гипертензией / Е.А. Усенко / Усенко Е.А. // Мед. реабилитация, курортология, физиотерапия.- 2013.-№ 1,- C. 6- 11

   • ГОЛОВНАЯ БОЛЬ - HEAD PAIN

    • О применении мануальной терапии при лечении посттравматической головной боли / Т.А. Шитиков / Шитиков Т.А. // Мед. реабилитация, курортология, физиотерапия.- 2013.-№ 1,- C. 14-17

   • ДЕРМАТИТ АТОПИЧЕСКИЙ - DERMATITIS ATOPICHESKIY

    • Влияние обогащенной тромбоцитами плазмы на регенерацию кожи при атопическом дерматите / Е.Л. Холодкова, Е.А. Мазниченко, А. Аппельханса, Н.В . и др. / Холодкова Е.Л. // Мед. реабилитация, курортология, физиотерапия.- 2013.-№ 1,- C. 26- 29

  • Номер журналу 2

   • ТУБЕРКУЛЕЗ ЛЕГКИХ - WHITE PLAGUE

    • Удосконалення технології хіміотерапії вперше діагностованого деструктивного туберкульозу легень / С.О. Полякова, Н.А. Герасимова, С.М. Суханов / Полякова С.О. // Мед. реабилитация, курортология, физиотерапия.- 2013.-№ 2,- C. 35- 36

   • РЕАБИЛИТАЦИЯ - REHABILITATION

    • Клинико-лабораторные особенности течения дисметаболического синдрома / И.В. Зубенко / Зубенко И.В. // Мед. реабилитация, курортология, физиотерапия.- 2013.-№ 2,- C. 13- 14

  • Номер журналу 4

   • ПСОРИАЗ - PSORIASIS

    • Ефективність комплексного відновлюваного лікування хворих на псоріаз із використанням пробіотика Субаліну / Н.В. Вантюх / Вантюх Н.В. // Мед. реабилитация, курортология, физиотерапия.- 2013.-№ 4,- C. 6-9

   • СЕКСУАЛЬНЫЕ РАССТРОЙСТВА - SEXUAL DISORDERS

    • Озонотерапия в комплексному лечении сексуальной дисфункции у больных с метаболическим синдромом / Д.В. Жунько / Жунько Д.В. // Мед. реабилитация, курортология, физиотерапия.- 2013.-№ 4,- C. 10- 12

    • О глинолечении / А.Б. Перевозниченко / Перевозниченко А.Б. // Мед. реабилитация, курортология, физиотерапия.- 2013.-№ 4,- C. 25- 28