Примірники в наявності

Журнал вушних, носових і горлових хвороб

 • Рік видання номерів: 2008

  • Номер журналу 1

   • УХО СРЕДНЕЕ - An EAR IS MIDDLE

    • Нові тенденції в хірургічному лікуванні хворих з гнійними внутрішньочерепними ускладненнями гострого запалення середнього вуха / Почуєва Т.В. // Журнал вушних, носових і горлових хвороб.- 2008.-№ 1,- C. 30-39

   • РИНИТ - РИНИТ

    • Причини виникнення хронічного катарального риніту і вплив даного захворювання на основні функції порожнини носа / Свєтлєйший Р.А. // Журнал вушних, носових і горлових хвороб.- 2008.-№ 1,- C. 39-45

   • РЕЧЬ - SPEECH

    • Формирование человеческой речи в процессе эволюции жизни на земле / Портманн М. // Журнал вушних, носових і горлових хвороб.- 2008.-№ 1,- C. 65-70

  • Номер журналу 2

   • ОТОСКЛЕРОЗ - ОТОСКЛЕРОЗ

    • Слухова реабілітація хворих на отосклероз: хірургія чи електроакустична корекція? /Блувштейн Г.М. та ін. // Журнал вушних, носових і горлових хвороб.- 2008.-№ 2,- C. 21-30

   • СЛУХ - EAR

    • Нова ера в отохірургії / Скаржиньскі Г., Бариляк Р., Лоренс А // Журнал вушних, носових і горлових хвороб.- 2008.-№ 2,- C. 35-43

   • ОТИТ - OTITIS

    • Інші форми зовнішнього отиту / Протасевич Г.С., Савчук Е.В. // Журнал вушних, носових і горлових хвороб.- 2008.-№ 2,- C. 86-92

   • ВЕРХНЕЧЕЛЮСТНОЙ ПАЗУХИ НОВООБРАЗОВАНИЯ - ВЕРХНЕЧЕЛЮСТНОЙ BOSOM OF NEW FORMATION

    • Способ повышения эффективности лучевой терапии больных раком верхнечелюстной пазухи /Розенфельд Л.Г. и др. // Журнал вушних, носових і горлових хвороб.- 2008.-№ 2,- C. 2-9

   • ГОРТАНИ НОВООБРАЗОВАНИЯ - LARYNGES OF NEW FORMATION

    • Местнораспространенный рак гортани- нерешенные аспекты проблемы / Эгамбердиев С.К., Абдухакимов А.Н. // Журнал вушних, носових і горлових хвороб.- 2008.-№ 2,- C. 70-78

  • Номер журналу 4

   • ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ РЕСПИРАТОРНЫЕ - DIAGNOSTIC METHODS ARE RESPIRATOR

    • Способ патогистологической диагностики доброкачественных и злокачественных опухолей верхних дыхательных путей / Розенфельд Л.Г., Дыкан И.Н., Колотилов Н.Н. // Журнал вушних, носових і горлових хвороб.- 2008.-№ 4,- C. 2-7

   • ГЛУХОТА - DEAFNESS

    • Хирургическая реабилитация детей с сенсоневральной глухотой /Тимен Г.Э. и др. // Журнал вушних, носових і горлових хвороб.- 2008.-№ 4,- C. 21-28

   • КИСТЫ - CYSTS

    • Преаурикулярные свищи и кисты / Тимен Г.Э., Писанко В.Н. // Журнал вушних, носових і горлових хвороб.- 2008.-№ 4,- C. 34-38

  • Номер журналу 5

   • НОСА БОЛЕЗНИ - NOSE OF ILLNESS

    • Сравнительное изучение анамнестических и клинических данных у больных полипозом носа / Завадский Н.В., Завадский А.В., Завадская Е.А. // Журнал вушних, носових і горлових хвороб.- 2008.-№ 5,- C. 2-12

   • РИНИТ АЛЛЕРГИЧЕСКИЙ ПОСТОЯННЫЙ - РИНИТ IS ALLERGIC PERMANENT

    • Новые аспекты комплексного лечения больных аллергическим ринитом / Яремчук С.Э. // Журнал вушних, носових і горлових хвороб.- 2008.-№ 5,- C. 12-17

   • ХРАПЕНИЕ - SNORE

    • Комбіноване лікування хворих з хропінням і обструктивних апное під час сну / Чорній Л.В., Мінін Ю.В., Карась А.Ф. // Журнал вушних, носових і горлових хвороб.- 2008.-№ 5,- C. 17-25

   • УШНЫЕ БОЛЕЗНИ - УШНЫЕ ILLNESSES

    • Келоїди вушних рковин. Повідомлення 2 /Протасевич Г.С. та ін. // Журнал вушних, носових і горлових хвороб.- 2008.-№ 5,- C. 72-79

   • ЛИМФОМА - ЛИМФОМА

    • Злокачественная лимфома области головы и шеи / Лукач Э.В., Дихтярук В.Я. // Журнал вушних, носових і горлових хвороб.- 2008.-№ 5,- C. 79- 86

   • СЛУХА РАССТРОЙСТВА - EAR OF DISORDER

    • Слухові порушення в рецепторному, стовбуромозковому та корковому відділах слухового аналізатора при дії шуму з урахуванням його інтенсивності та характеру / Яворовський О.П., Вертеленко М.В., Шидловська Т.В. // Журнал вушних, носових і горлових хвороб.- 2008.-№ 5,- C. 2-12

   • МАСТОИДИТ - МАСТОИДИТ

    • Гострий мастоїдит- нова тактика консервативного та хірургічного лікування / Безега М.І. // Журнал вушних, носових і горлових хвороб.- 2008.-№ 5,- C. 28-32

   • ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЧЕСКИЕ БОЛЕЗНИ - ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЧЕСКИЕ ILLNESSES

    • Система профилактики и раннего выявления врожденных пороков и наследственных заболеваний в оториноларингологии / Панахиан В.М. // Журнал вушних, носових і горлових хвороб.- 2008.-№ 5,- C. 32-37

 • Рік видання номерів: 2009

  • Номер журналу 1

   • ГЛУХОТА - DEAFNESS

    • Психофізіологічний реабілітаційний потенціал хворих із сенсоневральною приглухуватістю та шляхи його оптимізації / Рахманов В.М., Клименко Д.І. // Журнал вушних, носових і горлових хвороб.- 2009.-№ 1,- C. 7-12

   • СКЛЕРОЗ РАССЕЯННЫЙ - A SCLEROSIS IS DISSIPATED

    • Показники вестибулярної функції у хворих на розсіяний склероз різного ступеня тяжкості / Мітін Ю.В. та ін. // Журнал вушних, носових і горлових хвороб.- 2009.-№ 1,- C. 12-16

   • ГОРТАНИ БОЛЕЗНИ - LARYNGES OF ILLNESS

    • Отдаленные клинические результаты двусторонней пластической аритенохордотомии в лечении больных со срединными стенозами гортани / Ягудин Р.К. // Журнал вушних, носових і горлових хвороб.- 2009.-№ 1,- C. 39-48

   • КАШЕЛЬ - COUGH

    • Кашель с точки зрения отоларинголога / Пухлик С.М. // Журнал вушних, носових і горлових хвороб.- 2009.-№ 1,- C. 48-55

   • УХО - EAR

    • Кровотеча з вуха (повыдомлення 2) /Протасевич Г.С. та 1н. // Журнал вушних, носових і горлових хвороб.- 2009.-№ 1,- C. 76-84

    • Волоскові клітини слухового аналізатора: основні ультраструктурні та біологічні характеристики / Яшан О.І., Хоружий І.В. // Журнал вушних, носових і горлових хвороб.- 2009.-№ 1,- C. 84- 92

   • ВЕСТИБУЛЯРНОГО АППАРАТА БОЛЕЗНИ - VESTIBULAR VEHICLE OF ILLNESS

    • Лечение больных с периферической вестибулярной дисфункцией при наличии у них церебрального гипертонического криза / Митин Ю.В., Гомза Я.Ю. // Журнал вушних, носових і горлових хвороб.- 2009.-№ 1,- C. 7-14

  • Номер журналу 2

   • ГОРТАНИ НОВООБРАЗОВАНИЯ - LARYNGES OF NEW FORMATION

    • Значення куріння в розвитку раку гортані у хворих віком до 50 років / Крук М.Б., Москалик О.Є., Бариляк А.Ю. // Журнал вушних, носових і горлових хвороб.- 2009.-№ 2,- C. 64-71

   • НОСА БОЛЕЗНИ - NOSE OF ILLNESS

    • Аспіринова тріада - як метаболічне захворювання /Попович В.І. та ін. // Журнал вушних, носових і горлових хвороб.- 2009.-№ 2,- C. 76- 86

   • УХО - EAR

    • Отгематома.Повідомлення 1 / Протасевич Г.С., Мальована І.В., Савчук Е.В. // Журнал вушних, носових і горлових хвороб.- 2009.-№ 2,- C. 86

   • ГЛОТКИ БОЛЕЗНИ - GULLETS OF ILLNESS

    • Инфицированность больных воспалительными заболеваниями глотки и гортани ассоциацией микоплазмы и герпесвирусов (ВПГ и ВГЧ-6 типа) /Гарюк Г.И., Куликова Е.А., Панченко Л.А., Кандзюба С.В., Звягольская И.Н., Павленко Н.В., Крисько Ю.А. // Журнал вушних, носових і горлових хвороб.- 2009.-№ 2,- C. 25-31

  • Номер журналу 3

   • ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ БОЛЕЗНИ - RESPIRATORY TRACTS OF ILLNESS

    • Клініко- імунологічні особливості фарингомікозів /Заболотний Д.І. та ін. // Журнал вушних, носових і горлових хвороб.- 2009.-№ 3,- C. 2- 7

   • РИНИТ - РИНИТ

    • Взаимосвязь искривления перегородки носа с хроническим ринитом и ее влияние на выбор оперативного лечения / Заводский Н.В., Заводский А.В. // Журнал вушних, носових і горлових хвороб.- 2009.-№ 3,- C. 12- 18

   • НОСА НОВООБРАЗОВАНИЯ - NOSE OF NEW FORMATION

    • Хирургическая тактика при распространенном раке решетчатого лабиринта /Евчев Ф.Д. и др. // Журнал вушних, носових і горлових хвороб.- 2009.-№ 3,- C. 33-39

   • ГОРТАНИ НОВООБРАЗОВАНИЯ - LARYNGES OF NEW FORMATION

    • Особливості морфогенезу високодиференційованого плоскоклітинного рака гортані з ороговінням при локалізації на голосових складках / Безшапочний С.Б., Гасюк Ю.А., Лобурець В.В. // Журнал вушних, носових і горлових хвороб.- 2009.-№ 3,- C. 22-28

  • Номер журналу 4

   • АЛЛЕРГЕНЫ - ALLERGENS

    • Биогенные микро- и наночастицы и их аллергенное действие / Д.И.Заболотный, И.В.Гогунская, Л.В.Забродская и др. // Журнал вушних, носових і горлових хвороб.- 2009.-№ 4,- C. 2-8

   • НОСА ПОЛИПЫ - NOSE POLYPUSES

    • Метод цитологического исследования при полипозе носа / Завадский А.В. // Журнал вушних, носових і горлових хвороб.- 2009.-№ 4,- C. 8-10

   • ГОРТАНИ НОВООБРАЗОВАНИЯ - LARYNGES OF NEW FORMATION

    • Значення мікроваскулярної інвазії злоякісної пухлини для перебігу захворювання у пацієнтів при раку гортані / А.Ю.Бариляк, М.Б.Крук, Ю.О.Поспішіль та інш. // Журнал вушних, носових і горлових хвороб.- 2009.-№ 4,- C. 46-51

   • ОТИТ НАРУЖНЫЙ - An OTITIS NARUZHNYY

    • Злоякісний зовнішній отит. Повідомлення ІІ / Протасевич Г.С., Савчук Е.В. // Журнал вушних, носових і горлових хвороб.- 2009.-№ 4,- C. 78-86

  • Номер журналу 5

   • НОВООБРАЗОВАНИЯ - NEW FORMATIONS

    • Злокачественные краниофациальные опухоли, пути распространения, тактика лечения /Заболотный Д.И. и др. // Журнал вушних, носових і горлових хвороб.- 2009.-№ 5,- C. 8-14

   • ГОРТАНИ НОВООБРАЗОВАНИЯ - LARYNGES OF NEW FORMATION

    • Аналіз проліферативної активності в плоскоклітинних раках гортані / Ковтуненко О.В. // Журнал вушних, носових і горлових хвороб.- 2009.-№ 5,- C. 14-22

   • АНЕСТЕЗИЯ - ANAESTHESIA

    • Анестезия на основе газовых анестетиков в детской оториноларингологии /Тимен Г.Э. и др. // Журнал вушних, носових і горлових хвороб.- 2009.-№ 5,- C. 27-32

   • НОСА БОЛЕЗНИ - NOSE OF ILLNESS

    • Эффективность прменения местного аэрозольного антибиотика при обострениях хронического гайморита / Шамсиев Д.Ф. // Журнал вушних, носових і горлових хвороб.- 2009.-№ 5,- C. 47-51

    • Методы обследования при аллергическом риносинусите / Гурбанов Ф.А. // Журнал вушних, носових і горлових хвороб.- 2009.-№ 5,- C. 51- 56

  • Номер журналу 6

   • ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ БОЛЕЗНИ - RESPIRATORY TRACTS OF ILLNESS

    • Ефективність специфічної імунотерапії при алергічних захворюваннях органів дихання з позиції доказової медицини .Повідомлення 1. /Пухлик Б.М. // Журнал вушних, носових і горлових хвороб.- 2009.-№ 6,- C. 29-39

   • СОН - SLEEP

    • Причины ронхопатии.Эффективность различных методов леченния / Селезнев К.Г., Байрак Д.М. // Журнал вушних, носових і горлових хвороб.- 2009.-№ 6,- C. 54-60

   • АДЕНОИДЫ - ADENOIDS

    • Методы консервативной терапии детей при аденоидитах/Безшапочный С.Б., Кищук В.В., Лобурец В.В., Молочек Ю.А., Самсонов А.П. // Журнал вушних, носових і горлових хвороб.- 2009.-№ 6,- C. 74- 82

 • Рік видання номерів: 2010

  • Номер журналу 1

   • ОТИТ СРЕДНИЙ ГНОЙНЫЙ - An OTITIS MIDDLE FESTERING

    • Спільність і відмінності неврологічного статусу хворих на гострий і хронічний гнійний середній отит з гнійним менінгітом / Почуєва Т.В. // Журнал вушних, носових і горлових хвороб.- 2010.-№ 1,- C. 8-19

   • УХО СРЕДНЕЕ - An EAR IS MIDDLE

    • Разнообразие патологического процесса и находок при санирующих операциях на ухїе. Хирургическая тактика / Бобров В.М. // Журнал вушних, носових і горлових хвороб.- 2010.-№ 1,- C. 36-45

   • ЭТМОИДАЛЬНЫЙ СИНУСИТ - ETMOIDAL'NYY SINUSIT

    • Ефективність лікування хворих на хронічний поліпозний етмоїдит при дисбіотичних порушеннях слизової оболонки порожнини носа / Запорожець Т.Ю., Лоскутова І.В. // Журнал вушних, носових і горлових хвороб.- 2010.-№ 1,- C. 58-63

   • СИНУСИТ - СИНУСИТ

    • Гострий синусит у дітей / Юрочко Ф. // Журнал вушних, носових і горлових хвороб.- 2010.-№ 1,- C. 84-89

  • Номер журналу 2

   • ГОРТАНИ БОЛЕЗНИ - LARYNGES OF ILLNESS

    • Вплив прогресування низькодиференційованого плоскоклітинного рака гортані на механізми променевого патоморфозу / Безшапочний С.Б., Гасюк Ю.А. // Журнал вушних, носових і горлових хвороб.- 2010.-№ 2,- C. 2-6

    • До питання клінічної класифікації неспецифічних гранульом гортані / Ковалик А.П., Антонів В.Ф.. Антонів Т.В. // Журнал вушних, носових і горлових хвороб.- 2010.-№ 2,- C. 13-16

    • Профілактика розвитку набряку гортані при анестезіологічному забезпеченні операцій на щитоподібній залозі / Буднюк О.О. // Журнал вушних, носових і горлових хвороб.- 2010.-№ 2,- C. 17-19

    • Восстановление голосовой функции после ларингэктомии по поводу рака гортани с применением голосових протезов / Амиралиев Н.М., Исаева Э.Г. // Журнал вушних, носових і горлових хвороб.- 2010.-№ 2,- C. 20-23

   • ТОНЗИЛЛИТ - TONSILLITIS

    • Экстренная помощь при паратонзиллитах (разнообразие и особенности редких форм, вопросы тактики) / Бобров В.М. // Журнал вушних, носових і горлових хвороб.- 2010.-№ 2,- C. 49- 56

   • ОТИТ СРЕДНИЙ - An OTITIS IS MIDDLE

    • Рекомендації з усьго світу для середнього отиту / Юрочко Ф. // Журнал вушних, носових і горлових хвороб.- 2010.-№ 2,- C. 57- 63

   • УШНЫЕ БОЛЕЗНИ - УШНЫЕ ILLNESSES

    • Перихондрит і хондроперихондрит вушної раковини. Повідомлення 1 / Протасевич Г.С., Мальована І.В., Савчук Е.В. // Журнал вушних, носових і горлових хвороб.- 2010.-№ 2,- C. 82- 91

  • Номер журналу 3

   • ОТИТ СРЕДНИЙ - An OTITIS IS MIDDLE

    • Негнойные внутричерепные осложнения острых средних отитов (особенности клинических проявлений и современные подходы к дифференцированному лечению) / Почуева Т.В. // Журнал вушних, носових і горлових хвороб.- 2010.-№ 3,- C. 18-27

   • УШНЫЕ БОЛЕЗНИ - УШНЫЕ ILLNESSES

    • Передний эпитимпанит / Кокоркин Д.Н., Гусаков А.Д., Диденко В.Й. // Журнал вушних, носових і горлових хвороб.- 2010.-№ 3,- C. 28- 34

  • Номер журналу 4

   • РИНИТ АЛЛЕРГИЧЕСКИЙ ПОСТОЯННЫЙ - РИНИТ IS ALLERGIC PERMANENT

    • Эффективность и безопасность комбинации ксилометазолина и ипратропия при аллергическом рините / Зайков С.В., Стремедловский Б.А. // Журнал вушних, носових і горлових хвороб.- 2010.-№ 4,- C. 21- 30

   • СИНУСИТ - СИНУСИТ

    • Застосування гінсоміну в комплексному лікуванні молодих людей при синуситах /В.В. Чопяк, Г.О.Потьомкіна, Р.М. Пукаляк та ін. // Журнал вушних, носових і горлових хвороб.- 2010.-№ 4,- C. 31-38

   • ВВЕДЕНИЕ ЛЕКАРСТВ ИНГАЛЯЦИОННОЕ - INTRODUCTION OF MEDICATIONS IS INHALATION

    • Небулайзерная терапия при воспалительных заболеваниях ЛОР-органов / В.С. Зайцев, Л.А.. Буцукина, Л.А. Чигрина // Журнал вушних, носових і горлових хвороб.- 2010.-№ 4,- C. 39- 43

   • ГОРТАНИ НОВООБРАЗОВАНИЯ - LARYNGES OF NEW FORMATION

    • Віддалені результати лікування хворих на рак гортані / Ковтуненко О.В. // Журнал вушних, носових і горлових хвороб.- 2010.-№ 4,- C. 44-51

   • ДИАГНОСТИКА - DIAGNOSTICS

    • Значение комплексного ультразвукового исследования в диагностике новообразований парафарингеального пространства (НПП) / Евчев Ф.Д., Варешкина М.А., Пилипюк Н.В. // Журнал вушних, носових і горлових хвороб.- 2010.-№ 4,- C. 52- 58

   • УХО - EAR

    • Особливості структурної організації Кортієвого органа та характеристики утворення і циркуляції рідин внутрішнього вуха / Яшан О.І., Хоружий І.В. // Журнал вушних, носових і горлових хвороб.- 2010.-№ 4,- C. 83- 91

  • Номер журналу 5

   • МЕНЬЕРА БОЛЕЗНЬ - MEN'ERA ILLNESS

    • Некоторые размышления о проблеме болезни Меньера и возможных путях ее решения / Шварцман Н.А. // Журнал вушних, носових і горлових хвороб.- 2010.-№ 5,- C. 2- 22

   • ОТИТ СРЕДНИЙ - An OTITIS IS MIDDLE

    • Негнойные внутричерепные осложнения острых средних отитов (особенности клинических проявлений и современные подходы к дифференцированному лечению). Сообщение 2. / Почуева Т.В. // Журнал вушних, носових і горлових хвороб.- 2010.-№ 5,- C. 23- 32

   • НОСА БОЛЕЗНИ - NOSE OF ILLNESS

    • Лікарські засоби з антимікотичною дією в лікуванні пацієнтів з синуситами грибкової етіології / Зарицька І.С. // Журнал вушних, носових і горлових хвороб.- 2010.-№ 5,- C. 43- 50

    • Стан вегетативної нервової системи у хворих на хронічний одонтогенний гайморит /В.О.Маланчук, В.М.Єфисько, Ізадкхах Фаршад, та ін. // Журнал вушних, носових і горлових хвороб.- 2010.-№ 5,- C. 51- 54

   • ИММУНИТЕТ - IMMUNITY

    • Экспериментальные исследования влияния имупрета и синупрета на ключевые параметры иммунитета /О.Ф. Мельников, М.Д. Тимченко, С.В. Тимченко и др. // Журнал вушних, носових і горлових хвороб.- 2010.-№ 5,- C. 55- 59

   • ВОЗДЕЙСТВИЯ ОБЛУЧЕНИЯ - INFLUENCES OF IRRADIATION

    • Історичні аспекти променевої лікувальної технології в онкоотоларингології. Повідомлення 1 / Паламарчук В.В. // Журнал вушних, носових і горлових хвороб.- 2010.-№ 5,- C. 60- 67

   • СИНУСИТ - СИНУСИТ

    • Сумамед в лечении больных острым синуситом / Савченко Т.Д., Мусич И.Н. // Журнал вушних, носових і горлових хвороб.- 2010.-№ 5,- C. 68- 74

   • СЛУХА РАССТРОЙСТВА - EAR OF DISORDER

    • Застосування фізіотерапевтичних методів при сенсоневральній приглухуватості /Т.В. Шидловська, Т.А. Шидловська, К.Ю.Куреньова та ін. // Журнал вушних, носових і горлових хвороб.- 2010.-№ 5,- C. 75- 82

   • УХО - EAR

    • Связь воспалительных заболеваний среднего уха с функциональным состоянием слуховой трубы и тактика хирургического лечения / Запорощенко А.Ю. // Журнал вушних, носових і горлових хвороб.- 2010.-№ 5,- C. 83- 88

    • Окостеніння вушних раковин /Г.С. Протасевич, О.В. Говда, А.І. Гавура та ін. // Журнал вушних, носових і горлових хвороб.- 2010.-№ 5,- C. 89

  • Номер журналу 6

   • ОТИТ СРЕДНИЙ ГНОЙНЫЙ - An OTITIS MIDDLE FESTERING

    • Лечение и профилактика (болезни трапанационной полости) у детей и подростков при хроническом гнойном и среднем отите / Кокоркин Д.Н. // Журнал вушних, носових і горлових хвороб.- 2010.-№ 6,- C. 8-15

   • СИНУСИТ - СИНУСИТ

    • Резултаты комплексного лечения больных с обострением хронического гнойного синусита / Завалий М.А., Безшапочный С.Б. // Журнал вушних, носових і горлових хвороб.- 2010.-№ 6,- C. 16- 21

   • НОСА БОЛЕЗНИ - NOSE OF ILLNESS

    • Про застосування препаратів ( Умкалор) та (Цинабсин) при лікуванні хворих на гострий риносинуїт / Косаковський А.Л., Безшапочний С.Б. // Журнал вушних, носових і горлових хвороб.- 2010.-№ 6,- C. 36- 41

   • ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ БОЛЕЗНИ - RESPIRATORY TRACTS OF ILLNESS

    • Особливості імунного статусу у дітей з риносинуситами при супутньому паразитозі /Г.І. Гарюк, Є.І. Бодня, І.В. Філатова та ін. // Журнал вушних, носових і горлових хвороб.- 2010.-№ 6,- C. 42- 48

   • ТОНЗИЛЛИТ - TONSILLITIS

    • Применение препаратов растительного происхождения в послеоперационном периоде у больных хроническим тонзиллитом / Дидиченко Ю.А. // Журнал вушних, носових і горлових хвороб.- 2010.-№ 6,- C. 49- 53

 • Рік видання номерів: 2011

  • Номер журналу 1

   • НОСА БОЛЕЗНИ - NOSE OF ILLNESS

    • Цитология полипоза носа и ее отношение к патогенезу заболевания / Завадский А.В.. Завадский Н.В. // Журнал вушних, носових і горлових хвороб.- 2011.-№ 1,- C. 8- 17

    • Поиск этиологических и патогенетических факторов острого риносинусита купального сезона / Пухлик С.М., Щелкунов А.П. // Журнал вушних, носових і горлових хвороб.- 2011.-№ 1,- C. 23- 27

   • МАСТОИДИТ - МАСТОИДИТ

    • Острый мастоидит. Алгоритм консервативного и хирургического лечения / Безега М.И., Розкладка А.И., Римар В.В. // Журнал вушних, носових і горлових хвороб.- 2011.-№ 1,- C. 45- 48

   • ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЧЕСКИЕ НОВООБРАЗОВАНИЯ - ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЧЕСКИЕ NEW FORMATIONS

    • Історичні аспекти променевої технології в онкооториноларингології / Паламарчук В.В. // Журнал вушних, носових і горлових хвороб.- 2011.-№ 1,- C. 64- 68

   • ГОРТАНИ НОВООБРАЗОВАНИЯ - LARYNGES OF NEW FORMATION

    • Сочетанное развитие липомы подбородочной области и плоскоклеточного рака гортани / Евчев Ф.Д., Варешкина М.А., Евчева А.Ф. // Журнал вушних, носових і горлових хвороб.- 2011.-№ 1,- C. 75-77

   • УШНЫЕ БОЛЕЗНИ - УШНЫЕ ILLNESSES

    • Серома вушної раковини: особливості перебігу і лікування /В.В. Кіщук, А.І. Барціховський, А.В. Верба та ін. // Журнал вушних, носових і горлових хвороб.- 2011.-№ 1,- C. 78- 80

   • УШНЫЕ ХИРУРГИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ - УШНЫЕ SURGICAL OPERATIONS

    • Коррекция ушных раковин при их аномальном строении / Скоробогатый В.В., Гусаков А.Д. // Журнал вушних, носових і горлових хвороб.- 2011.-№ 1,- C. 87- 89

  • Номер журналу 2

   • ГЛУХОТА - DEAFNESS

    • Збереження слуху при лікуванні хворих з частковою глухотою (РDT) /Г.Скаржинські, А.Лоренс, Р.Бариляк та ін. // Журнал вушних, носових і горлових хвороб.- 2011.-№ 2,- C. 2- 10

   • ПОЛИНЕЗИЯ - POLYNESIA

    • Порівняльна ефективність парентеральної і пероральної алерген-спицифічної імунотерапії у хворих на поліноз / Дитятковська Є.М. // Журнал вушних, носових і горлових хвороб.- 2011.-№ 2,- C. 20- 24

   • КЛИНОВИДНАЯ ПАЗУХА - WEDGE-SHAPED BOSOM

    • Особливості запальних захворювань клинчастих пазух залежно від анатомічних варіантів їх будови Ю.В. Думанський, С.К. Боєнко, О.О. Савченко та ін. // Журнал вушних, носових і горлових хвороб.- 2011.-№ 2,- C. 29- 34

   • МИКОЗЫ - МИКОЗЫ

    • Микозы в оториноларингологии. Опыт применения препарата (Микофин) / Пухлик С.М., Титаренко О.В. // Журнал вушних, носових і горлових хвороб.- 2011.-№ 2,- C. 35- 49

   • КИСТЫ - CYSTS

    • Совершенствование способов диагностики и лечения врожденных кист шеи / Пилипюк М.В., Гобжелянова Т.О. // Журнал вушних, носових і горлових хвороб.- 2011.-№ 2,- C. 50- 57

   • ЦИТОЛОГИЯ - CYTOLOGY

    • Импрессионная цитология в диагностике ранних стадий рака гортани /Ф.Д. Евчев, В.В. Гаевский, К.Д.Гаевская и др. // Журнал вушних, носових і горлових хвороб.- 2011.-№ 2,- C. 58- 62

   • УХО - EAR

    • Біль у вусі у дітей: від діагностики до лікування / Юрочко Ф. // Журнал вушних, носових і горлових хвороб.- 2011.-№ 2,- C. 63- 69

   • СЛУХА ПОТЕРЯ ЧАСТИЧНАЯ - EAR LOSS IS PARTIAL

    • Порушення кісткового обміну- як причина приглухуватості / Александрук Н.В. // Журнал вушних, носових і горлових хвороб.- 2011.-№ 2,- C. 81-89

  • Номер журналу 3

   • УШНЫЕ БОЛЕЗНИ - УШНЫЕ ILLNESSES

    • Редкая патология: синдром Костена ( к характеристике клинических и аудиологических проявлений) /Г.М.Блувштейн , Ю.М.Калашник, О.А. Павлова и др. // Журнал вушних, носових і горлових хвороб.- 2011.-№ 3,- C. 2- 12

   • ОТИТ НАРУЖНЫЙ - An OTITIS NARUZHNYY

    • Состояние системного иммунитета у больных рецидивирующим наружным отитом /О.Ф. Мельников, О.Н. Борисенко, Т.Ю. Панченко и др. // Журнал вушних, носових і горлових хвороб.- 2011.-№ 3,- C. 13-16

   • ТОНЗИЛЛИТ - TONSILLITIS

    • Иммунологическая характеристика локального и системного иммунитета небных миндалин при их гипертрофии и хроническом воспалении у детей. Сообщение 5. Локальные иммунодиагностические критерии при гипертрофии и воспалении небных миндалин / Бредун А.Ю.,Мельников О.Ф., Лайко А.А. // Журнал вушних, носових і горлових хвороб.- 2011.-№ 3,- C. 23-26

   • ПРОБИОТИКИ - PROBIOTIKI

    • Вплив пробіотиків на фагоцитарну активність поліморфноядерних лейкоцитів крові /О.Ф. Мельніков, С.В. Тимченко, М.Д. Тимченко та ін. // Журнал вушних, носових і горлових хвороб.- 2011.-№ 3,- C. 27- 31

   • ПОЛИНЕЗИЯ - POLYNESIA

    • Вплив різних методів алерген-специфічної імунотерапії на динаміку клінічної симптоматики у хворих на поліноз / Дитятковська Є.М. // Журнал вушних, носових і горлових хвороб.- 2011.-№ 3,- C. 32- 36

   • НОСА БОЛЕЗНИ - NOSE OF ILLNESS

    • Характеристика микробного (пейзажа) отделяемого из полости носа и околоносовых пазух у больных купальными риносинуситами в сравнении с риносинуситами, развившимися в зимне-весенний период / Щелкунов А.П., Пухлик С.М., Пушкина В. // Журнал вушних, носових і горлових хвороб.- 2011.-№ 3,- C. 42- 46

    • Особенности послеоперационного ведения больных при внутриносовых операциях / Шамсиев Д.Ф., Каримов О.М. // Журнал вушних, носових і горлових хвороб.- 2011.-№ 3,- C. 67-69

   • ГЛОТКИ НОВООБРАЗОВАНИЯ - GULLETS OF NEW FORMATION

    • Функціональні проби при мультидетекторній комп ютерній томографії у хворих на рак гортані та гортанної частини глотки / Т.М. Козаренко, К.Ю. Логаніхіна, Е.В. Лукач та ін. // Журнал вушних, носових і горлових хвороб.- 2011.-№ 3,- C. 47- 52

   • ЛАРИНГИТ - LARYNGITIS

    • Лікування хворих з хронічними гіперпластичними вузликами голосових складок / В.Ф. Антонів, Н.П. Ковалик, А.П. Ковалик та ін. // Журнал вушних, носових і горлових хвороб.- 2011.-№ 3,- C. 53- 55

   • ГОРТАНИ БОЛЕЗНИ - LARYNGES OF ILLNESS

    • В 20 в практике оториноларинголога / Евчев Ф.Д., Чернышова И.Э., Евчева А.Ф. // Журнал вушних, носових і горлових хвороб.- 2011.-№ 3,- C. 56-59

   • КРОНА БОЛЕЗНЬ - A CROWN IS ILLNESS

    • Отоларингологические проявления болезни Крона /В.В. Богданов, А.Г.Балабанцев ,Р.Ф. Юнусов и др. // Журнал вушних, носових і горлових хвороб.- 2011.-№ 3,- C. 60-62

   • РАНЫ ОГНЕСТРЕЛЬНЫЕ - WOUNDS OGNESTREL'NYE

    • Послідовність надання медичної допомоги при вогнепальному пораненні органів шиї в практиці отоларинголога /Я.В. Шкоба, Р.А. Абизов, Ю.І. Марухно та ін. // Журнал вушних, носових і горлових хвороб.- 2011.-№ 3,- C. 63-64

   • ХИРУРГИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ - SURGICAL INSTRUMENTS

    • Біполярний електроскальпель /А.Л. Косаковський , Р.Г. Семенов, І.А. Косаківська та ін. // Журнал вушних, носових і горлових хвороб.- 2011.-№ 3,- C. 65-66

   • ИСТОРИЯ МЕДИЦИНЫ - HISTORY OF MEDICINE

    • Н.И. Пирогов на Украине. Очерк 1. -Попечитель Одесского и Киевского учебных округов / Киселев А.С. // Журнал вушних, носових і горлових хвороб.- 2011.-№ 3,- C. 86-91

  • Номер журналу 4

   • ГОРТАНИ БОЛЕЗНИ - LARYNGES OF ILLNESS

    • Стан клітинного та гуморального імунітету у пацієнтів з передраковими захворюваннями гортані /М.Б. Самбур, Д.І. Заболотний, Т.Д. Савченко та ін. // Журнал вушних, носових і горлових хвороб.- 2011.-№ 4,- C. 2- 6

    • Ювенильный папилломатоз гортани. Методы диагностики и лечения / Махамадаминова Ш.А. // Журнал вушних, носових і горлових хвороб.- 2011.-№ 4,- C. 65-68

   • ТОМОГРАФИЯ РЕНТГЕНОВСКАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ - ТОМОГРАФИЯ IS X-RAY PHOTOGRAPHY COMPUTER

    • Значение комплексной спиральной рентген-компьютерной томографии в диагностике новообразований фаринго-парафарингеальной области/ Ф.Д. Евчев, М.А. Варешкина, О.Ю. Кравченко и др. // Журнал вушних, носових і горлових хвороб.- 2011.-№ 4,- C. 7- 15

   • ПОЛИНЕЗИЯ - POLYNESIA

    • Взаємозв язок клінічної симптоматики і характеру сенсибілізації у хворих на поліноз / Дитятковська Є.М. // Журнал вушних, носових і горлових хвороб.- 2011.-№ 4,- C. 16-21

   • ТОНЗИЛЛИТ - TONSILLITIS

    • Стан місцевого імунітету при хронічному тонзиліті у вагітних / К.А. Лобко, О.Ф. Мельников В.В. Кіщук та ін. // Журнал вушних, носових і горлових хвороб.- 2011.-№ 4,- C. 28- 34

   • ТРАХЕОСТОМИЯ - ТРАХЕОСТОМИЯ

    • Оптмизация ухода за трахеостомой у больных после ларингэктомии / Абызов Р.А., Божко Н.В., Шкоба Я.В. // Журнал вушних, носових і горлових хвороб.- 2011.-№ 4,- C. 60-64

   • КАРЦИНОМА - КАРЦИНОМА

    • Молекулярні маркери при плоскоклітинних карциномах гортані / Безшапочний С.Б., Гасюк Ю.А., Лобурець В.В. // Журнал вушних, носових і горлових хвороб.- 2011.-№ 4,- C. 69-74

   • ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЯ - ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЯ

    • Бактерійні біоплівки в оториноларингології / Кіцера Ол. Ом., Кіцера Ол. Ол. // Журнал вушних, носових і горлових хвороб.- 2011.-№ 4,- C. 75-81

  • Номер журналу 5

   • НОСА БОЛЕЗНИ - NOSE OF ILLNESS

    • Эозинофилы и роль эозинофильного воспаления в патогенезе полипоза носа / Завадский А.В., Завадский Н.В. // Журнал вушних, носових і горлових хвороб.- 2011.-№ 5,- C. 2- 7

    • Клініко-епідеміологічна характеристика контингенту обстежених хворих на поліпозний риносинуїт / Лупир А.В. // Журнал вушних, носових і горлових хвороб.- 2011.-№ 5,- C. 8- 16

    • Ринохирургия и продленное дренирование слуховой трубы в лечении больных с ее дисфункцией / Ивашин И.А // Журнал вушних, носових і горлових хвороб.- 2011.-№ 5,- C. 57-60

   • РИНИТ АЛЛЕРГИЧЕСКИЙ ПОСТОЯННЫЙ - РИНИТ IS ALLERGIC PERMANENT

    • Динамика фаций носового секрета у больных сезонным аллергическим ринитом при лечении назонексом / Селезнев К.Г., Мохамед Макни , Окунь О.С. // Журнал вушних, носових і горлових хвороб.- 2011.-№ 5,- C. 17- 22

    • Частота виявлення грибкової флори у хворих на сезонний та цілорічний алергічний риніт / Волосевич Л.І., Поляковська О.О. // Журнал вушних, носових і горлових хвороб.- 2011.-№ 5,- C. 23- 27

   • ЛАРИНГИТ - LARYNGITIS

    • Прогностическое значение иммунологических показателей и маркеров герпесвирусной инфекции у больнх обостренным хроническим ларингитом / Гарюк Г.И., Куликова Е.А., Зуетир Самир // Журнал вушних, носових і горлових хвороб.- 2011.-№ 5,- C. 38- 44

   • ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ БОЛЕЗНИ - RESPIRATORY TRACTS OF ILLNESS

    • Ангиноваг- новые аспекты в терапии больных в раннем послеоперационном периоде после инвазивных вмешательств в области глотки / Кикоть Ю.В. // Журнал вушних, носових і горлових хвороб.- 2011.-№ 5,- C. 45-48

   • ВЕСТИБУЛЯРНОГО АППАРАТА БОЛЕЗНИ - VESTIBULAR VEHICLE OF ILLNESS

    • Медикаментозна корекц1я посттравматичних вестибулярних порушень / Розкладка А.І., Шевченко Т.О., Бєлякова І.А. // Журнал вушних, носових і горлових хвороб.- 2011.-№ 5,- C. 49- 53

   • СЛУХ - EAR

    • Достоверность метода регистрации звуковой вызванной отоакустической эмиссии в определении состояния слуха у детей / Аббасова А.А. // Журнал вушних, носових і горлових хвороб.- 2011.-№ 5,- C. 54- 56

   • МИНДАЛИН НОВООБРАЗОВАНИЯ - МИНДАЛИН OF NEW FORMATION

    • Паратонзиллярный абсцесс и парафарингеальная флегмона у больной раком небной миндалины / Гинькут В.Н., Андреев В.Н. // Журнал вушних, носових і горлових хвороб.- 2011.-№ 5,- C. 61-62

   • ФЛЕГМОНА - PHLEGMON

    • Паратонзиллярный абсцесс, осложненный флегмоной шеи, медиастинитом и торакоабдоминальным синдромом / Харьковский А.В., Харьковский В.К. // Журнал вушних, носових і горлових хвороб.- 2011.-№ 5,- C. 63-64

   • ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ НОВООБРАЗОВАНИЯ - RESPIRATORY TRACTS OF NEW FORMATION

    • Стереотаксическая радиохирургия у больных со злокачественными опухолями верхних дыхательных путей. Первые результаты /Д.И. Заболотный, Ю.П. Спиженко, Э.В. Лукач и др. // Журнал вушних, носових і горлових хвороб.- 2011.-№ 5,- C. 65- 68

   • ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЧЕСКИЕ НОВООБРАЗОВАНИЯ - ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЧЕСКИЕ NEW FORMATIONS

    • Наш досвід лікування онкоотоларингологічних хворих з хіміотерапевтичними ускладненнями / Паламарчук В.В. // Журнал вушних, носових і горлових хвороб.- 2011.-№ 5,- C. 69- 71

   • ГОРТАНИ НОВООБРАЗОВАНИЯ - LARYNGES OF NEW FORMATION

    • Устройство для забора мазков-перепечатков со слизистой оболочки гортанной части глотки / Евчев Ф.Д., Гаевский В.В., Евчева А.Ф. // Журнал вушних, носових і горлових хвороб.- 2011.-№ 5,- C. 72- 73

  • Номер журналу 6

   • ХОЛЕСТЕАТОМА - KHOLESTEATOMA

    • Агрессивная холестеатома / Кокоркин Д.Н. // Журнал вушних, носових і горлових хвороб.- 2011.-№ 6,- C. 2-10

   • СЛУХА РАССТРОЙСТВА - EAR OF DISORDER

    • Ранняя диагностика и профилактика врожденных нарушений слуха у детей /Д.С.Джалилов, В.М. Панахиан, Т.Б. Керимова и др. // Журнал вушних, носових і горлових хвороб.- 2011.-№ 6,- C. 15- 16

    • Рання діагностика слуху у недоношенних дітей / Кузьмин В.М., Вутто М.Л. // Журнал вушних, носових і горлових хвороб.- 2011.-№ 6,- C. 54-55

   • ПОЛИНЕЗИЯ - POLYNESIA

    • Динаміка рівня імуноглобуліну Е під впливом різної кількості курсів та методів проведення алерген-специфічної імунотерапії у хворих на поліноз / Дитятковська Є.М. // Журнал вушних, носових і горлових хвороб.- 2011.-№ 6,- C. 17-23

   • РИНИТ - РИНИТ

    • Дослідження протекторної дії препарату (Синупрет) на миготливий епітелій при риніті /С.Е. Яремчук, М.Ю. Макарчук, С.П. Весельський та ін. // Журнал вушних, носових і горлових хвороб.- 2011.-№ 6,- C. 24-28

   • РОТОГЛОТКИ НОВООБРАЗОВАНИЯ - ROTOGLOTKI OF NEW FORMATION

    • Обоснование и эффективность применения антиоксидантного комплекса (Новомин) у больных с ЛОР -онко-патологией /Ф.Д.Евчев, В.Й. Кресюн, В.В. Гаевский и др. // Журнал вушних, носових і горлових хвороб.- 2011.-№ 6,- C. 33-36

   • ГОРТАНИ НОВООБРАЗОВАНИЯ - LARYNGES OF NEW FORMATION

    • Рентгенологическая диагностика злокачественных опухолей гортани и гортанной части глотки /С.Н.Кочникова, Ю.А. Сережко, Д.А. Кравченко и др. // Журнал вушних, носових і горлових хвороб.- 2011.-№ 6,- C. 37-39

   • ШУМ В УШАХ - NOISE IS IN EARS

    • Ушной шум: клиника, диагностика, лечение / Макарова Т.Т., Чемеркина И.А. // Журнал вушних, носових і горлових хвороб.- 2011.-№ 6,- C. 47-49

   • ГЛОТКИ БОЛЕЗНИ - GULLETS OF ILLNESS

    • Плеоморфна аденома ротової частини глотки / Свєтлєйший А.М., Свєтлєйший Р.А., Синиця В.О. // Журнал вушних, носових і горлових хвороб.- 2011.-№ 6,- C. 50-51

   • ГОРТАНИ БОЛЕЗНИ - LARYNGES OF ILLNESS

    • Инородное тело гортанной части глотки, вызвавшее острый стеноз гортани /В.Н. Гинькут, Н.Д. Тищенко, А.В. Филипенко и др. // Журнал вушних, носових і горлових хвороб.- 2011.-№ 6,- C. 52- 53

   • ЛУЧЕВАЯ ТЕРАПИЯ - RADIAL THERAPY

    • Класифікація місцевих променевих уражень у онкоотоларингологічних хворих / Попович В.І., Абизов Р.А., Самойленко С.С. // Журнал вушних, носових і горлових хвороб.- 2011.-№ 6,- C. 56-61

   • ОНКОЛОГИЯ МЕДИЦИНСКАЯ - ONCOLOGY IS MEDICAL

    • Біотерапія в онкооториноларингології. Повідомлення 1 / Паламарчук В.В. // Журнал вушних, носових і горлових хвороб.- 2011.-№ 6,- C. 62-65

   • МЕНЬЕРА БОЛЕЗНЬ - MEN'ERA ILLNESS

    • Хвороба Меньєра, етіологія, патогенез та консервативне лікування / Шевченко Т.О., Борисенко О.М., Сушко Ю.О. // Журнал вушних, носових і горлових хвороб.- 2011.-№ 6,- C. 69-73

   • УХО - EAR

    • Оперізуючий лишай вуха .Повідомлення 2 /Г.С. Протасевич, П.В. Ковалик, А.П. Ковалик та ін. // Журнал вушних, носових і горлових хвороб.- 2011.-№ 6,- C. 74-83

 • Рік видання номерів: 2012

  • Номер журналу 1

   • НОСА БОЛЕЗНИ - NOSE OF ILLNESS

    • Патоморфологія і морфогенез хронічних запальних захворювань задньої групи навколоносових пазух / Боєнко Д.С., Шлопов В.Г. // Журнал вушних, носових і горлових хвороб.- 2012.-№ 1,- C. 2-10

   • ВИСОЧНАЯ КОСТЬ - TEMPORAL BONE

    • Експерементальне обгрунтування застосування вилуженого зразку біокомпозиту (Синтекість) для облітерації післяопераційних порожнин вискової кісти /В.В. Кіщук, О.О. Стечишин, А.П. Король та ін. // Журнал вушних, носових і горлових хвороб.- 2012.-№ 1,- C. 11- 17

    • Компьютерная томография височной кости в диагностике агрессивной холестеатомы у детей / Кокоркин Д.Н. // Журнал вушних, носових і горлових хвороб.- 2012.-№ 1,- C. 18-23

   • ОТИТ СРЕДНИЙ - An OTITIS IS MIDDLE

    • Экссудативный отит у детей. Причины развития, лечение / Пухлик С.М., Силаков В.И. // Журнал вушних, носових і горлових хвороб.- 2012.-№ 1,- C. 24-31

   • ВЕСТИБУЛЯРНЫЙ АППАРАТ - VESTIBULAR VEHICLE

    • Рівень та характер вестибулярних порушень у хворих з метаболічним синдромом (повідомлення 1) / Дєєва Ю.В. // Журнал вушних, носових і горлових хвороб.- 2012.-№ 1,- C. 32- 38

   • ПОЛИНЕЗИЯ - POLYNESIA

    • Динаміка рівня В-лімфоцитів та імуноглобулінів під впливом різних підходів до проведення алерген-специфічної імунотерапії при полінозі / Дитятковська Є.М. // Журнал вушних, носових і горлових хвороб.- 2012.-№ 1,- C. 39- 45

   • РИНИТ АЛЛЕРГИЧЕСКИЙ ПОСТОЯННЫЙ - РИНИТ IS ALLERGIC PERMANENT

    • Опыт лечения больных поллинозом методом специфической иммунотерапии с использованием регионарных аллергенов / Пухлик С.М., Насер Шамхи Али Эль-Хабиб, Карпович В.Д. // Журнал вушних, носових і горлових хвороб.- 2012.-№ 1,- C. 46- 52

   • ТОНЗИЛЛИТ - TONSILLITIS

    • Динамика клинико-иммунологических характеристик небных миндалин у пациентов, перенесших острый тонзиллит / Лаврентьева Е.С. // Журнал вушних, носових і горлових хвороб.- 2012.-№ 1,- C. 53-58

   • ГОЛОСА РАССТРОЙСТВА - VOICES OF DISORDER

    • Харктеристика сопутствующей патологии носовий полости и околоносовых пазух у больных с функциональными дисфониями / Хакимов Р.А., Шамсиев Д.Ф. // Журнал вушних, носових і горлових хвороб.- 2012.-№ 1,- C. 59- 64

   • ОБОРУДОВАНИЕ, АППАРАТУРА, ИНСТРУМЕНТЫ - EQUIPMENT, APPARATUS, INSTRUMENTS

    • Результати дослідження бактерицидної дії високочастотного струму при використанні біполярних оториноларингологічних електроінструментів / Косаківська І.А.,, Красько О.П. // Журнал вушних, носових і горлових хвороб.- 2012.-№ 1,- C. 60- 69

   • СЛЮННЫХ ЖЕЛЕЗ БОЛЕЗНИ - SALIVARY GLANDS OF ILLNESS

    • Комплексная диагностика и хирургическое вмешательство при опухолях околоушной слюнной железы . Сообщение 3 / Евчев Ф.Д., Варешкина М.А., Евчева А.Ф. // Журнал вушних, носових і горлових хвороб.- 2012.-№ 1,- C. 70- 76

   • ГОРТАНИ НОВООБРАЗОВАНИЯ - LARYNGES OF NEW FORMATION

    • Радіочастотна термоабляція в комбінованому лікуванні хворих на рак гортані Т-1-2No Mo / Лобова О.В., Лукач Е.В., Троян В.!. // Журнал вушних, носових і горлових хвороб.- 2012.-№ 1,- C. 77- 82

   • ФАРИНГИТ - PHARYNGITIS

    • Опыт применения препарата на основе гипертонического раствора морской воды в лечении больных острым фарингитом / Рязанцев С.В., Тимчук Л.Э. // Журнал вушних, носових і горлових хвороб.- 2012.-№ 1,- C. 83- 87

   • УШНЫЕ БОЛЕЗНИ - УШНЫЕ ILLNESSES

    • Відмороження і остуда вушної раковини /Г.С. Протасевич, І.В. Хоружий, О.В. Говда та ін. // Журнал вушних, носових і горлових хвороб.- 2012.-№ 1,- C. 88- 93

  • Номер журналу 2

   • ЧЕРЕПНО-МОЗГОВЫЕ ТРАВМЫ - CRANIAL-CEREBRAL TRAUMAS

    • Оцінка інформативної значущості отоневрологічного обстеження та комплексу нейровізуалізуючих методів дослідження у верифікації перелому піраміди вискової кістки у хворих в гострому періоді черепно-мозкової травми /О.Є. Скобська Ю.П. Терницька / Скобська О.Є., Терницька Ю.П. // Журнал вушних, носових і горлових хвороб.- 2012.-№ 2,- C. 2-7

   • ХОЛЕСТЕАТОМА СРЕДНЕГО УХА - KHOLESTEATOMA OF MIDDLE EAR

    • Холестеатома середнього вуха у віковому аспекті (клініко-лабораторні кореляції) /І.А. Скребняк / Скребняк І.А. // Журнал вушних, носових і горлових хвороб.- 2012.-№ 2,- C. 8- 11

   • ХОЛЕСТЕАТОМА - KHOLESTEATOMA

    • Передний аттиковый синус у детей с холестеатомой /Д.Н. Кокоркин / Кокоркин Д.Н. // Журнал вушних, носових і горлових хвороб.- 2012.-№ 2,- C. 12- 19

   • ОЖИРЕНИЕ - OBESITY

    • Рівень та характер вестибулярних порушень у хворих з метаболічним синдромом (повідомлення 2) /Ю.В. Дєєва / Дєєва Ю.В. // Журнал вушних, носових і горлових хвороб.- 2012.-№ 2,- C. 20- 25

   • НОСОВЫЕ РАКОВИНЫ - NASAL SHELLS

    • Мікотичні ураження навколоносових пазух: особливості перебігу /Бен Хассін Мохамед Алі, С.Б. Безшапочний / Бен Хассін Мохамед Алі // Журнал вушних, носових і горлових хвороб.- 2012.-№ 2,- C. 36- 45

   • ПОЛИНЕЗИЯ - POLYNESIA

    • Клінічна та економічна оцінка ефективності фармакотерапії і алерген-специфічної імунотерапії хворих на поліноз /Є.М. Дитятковська / Дитятковська Є.М. // Журнал вушних, носових і горлових хвороб.- 2012.-№ 2,- C. 46- 50

   • ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ - ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЕ COMPLICATIONS

    • Прогнозирование возможных послеоперационных осложнений у больных с опухолями фаринго-парафарингеальной области / Ф.Д. Евчев, М.А. Варешкина / Евчев Ф.Д., Варешкина М.А. // Журнал вушних, носових і горлових хвороб.- 2012.-№ 2,- C. 51-60

   • ХРАПЕНИЕ - SNORE

    • Досвід лікування хворих на ронхопатію та СОАС за даними клініки /В.В. Кіщук, І.В. Дмитренко, К.А. Лобко та ін. / Кіщук В.В. // Журнал вушних, носових і горлових хвороб.- 2012.-№ 2,- C. 61-64

   • РАБДОМИОМА - RABDOMIOMA

    • Рабдоміома парафарингеального простору / Ю.Р. Барилюк, Ю.О. Поспішіль, А.Ю. Бариляк та ін. / Бариляк Ю.Р. // Журнал вушних, носових і горлових хвороб.- 2012.-№ 2,- C. 74-79

   • ОТИТ СРЕДНИЙ - An OTITIS IS MIDDLE

    • Особенности диагностики и лечения при экссудативных средних отитах /А.Ю. Запорощенко, А.С. Чемеркин, Н.П. Запорощенко и др. / Запорощенко А.Ю. // Журнал вушних, носових і горлових хвороб.- 2012.-№ 2,- C. 80-84

  • Номер журналу 4

   • ГОРТАНИ НОВООБРАЗОВАНИЯ - LARYNGES OF NEW FORMATION

    • Комплексная диагностика и выбор способа хирургического вмешательства у больных раком гортани Т1- Т2 / Ф.Д. Евчев, В.В. Гаевский, А.Ф. Евчева, и др. / Евчев Ф.Д. // Журнал вушних, носових і горлових хвороб.- 2012.-№ 4,- C. 2-8

   • ХОЛЕСТЕАТОМА - KHOLESTEATOMA

    • Лечебная тактика у детей и подростков с ретракционной холестеатомой / Д.Н. Кокоркин, А.Д. Гусаков / Кокоркин Д.Н. // Журнал вушних, носових і горлових хвороб.- 2012.-№ 4,- C. 14- 23

   • ОТИТ СРЕДНИЙ - An OTITIS IS MIDDLE

    • Стан вестибулярної функції у хворих на хронічний гнійний середній отит з холестеатомою до та у різні строки після комплексного (хірургічного і медикаментозного )лікування /Н.С. Міщанчук, І.А. Сребняк, Ю.О. Сушко та ін. / Міщанчук Н.С. // Журнал вушних, носових і горлових хвороб.- 2012.-№ 4,- C. 24-30

   • ВЕСТИБУЛЯРНЫЙ АППАРАТ - VESTIBULAR VEHICLE

    • Порушення вестибулярної функції ятрогенного генезу / А.І. Розкладка, І.А. Бєлякова, В.І. Луценко та ін. / Розкладка А.І. // Журнал вушних, носових і горлових хвороб.- 2012.-№ 4,- C. 37-44

   • СИНУСИТ - СИНУСИТ

    • Спірально- комп ютерно-томографічна семіотика грибкових синуситів /П.Ф. Дудій / Дудій П.Ф. // Журнал вушних, носових і горлових хвороб.- 2012.-№ 4,- C. 55- 58

   • НОСОВЫЕ РАКОВИНЫ - NASAL SHELLS

    • Эндогенная интоксикация при воспалительных заболеваниях околоносовых пазух у больных с апластическими анемиями / Ш.Х. Бакиева / Бакиева Ш.Х. // Журнал вушних, носових і горлових хвороб.- 2012.-№ 4,- C. 63-66

   • РИНИТ АЛЛЕРГИЧЕСКИЙ ПОСТОЯННЫЙ - РИНИТ IS ALLERGIC PERMANENT

    • Застосування інтраназальних кортикостероїдів з позиції отоларинголога / В.І. Попович / Попович В. І. // Журнал вушних, носових і горлових хвороб.- 2012.-№ 4,- C. 67-71

   • ТОНЗИЛЛЭКТОМИЯ - TONZILLEKTOMIYA

    • Парафарингеальна флегмона, бічна фарингостома, тромбоз загальної, зовнішньої і внутрішньої сонних артерій після тонзилектомії / З.С. Щурук, Г.З. Щурук, О.З. Щурук та ін. / Щурук З.С. // Журнал вушних, носових і горлових хвороб.- 2012.-№ 4,- C. 79- 82

  • Номер журналу 5

   • НОСА ПОЛИПЫ - NOSE POLYPUSES

    • Цитология хоанальных полипов и ее отношение к развитию заболевания у взрослых /А.В. Завадский / Завадский А.В. // Журнал вушних, носових і горлових хвороб.- 2012.-№ 5,- C. 8- 13

   • СЛУХА РАССТРОЙСТВА - EAR OF DISORDER

    • Характеристика якісних показників реоенцефалографії у хворих з акутравмою /Т.А. Шидловський / Шидловська Т.А. // Журнал вушних, носових і горлових хвороб.- 2012.-№ 5,- C. 24-30

   • ЗВУК - SOUND

    • Состояние церебральной гемодинамики у пользователей плееров при длительных звуковых нагрузках / Е.В. Демина / Демина Е.В. // Журнал вушних, носових і горлових хвороб.- 2012.-№ 5,- C. 33-36

   • НОСА БОЛЕЗНИ - NOSE OF ILLNESS

    • Роль и место ирригационно-осмотической терапии при острых риносинуситах у детей /Д.Н. Кокоркин / Кокоркин Д.Н. // Журнал вушних, носових і горлових хвороб.- 2012.-№ 5,- C. 42-46

   • ОТИТ СРЕДНИЙ - An OTITIS IS MIDDLE

    • К вопросу о рациональном лечении больных острым средним отитом /А.Ю. Запорощенко, О.Г. Рыльская, Н.О. Пелешенко и др. / Запорощенко А.Ю. // Журнал вушних, носових і горлових хвороб.- 2012.-№ 5,- C. 64-69

   • КОНФЕРЕНЦИИ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ КОНСЕНСУСА, NIH - CONFERENCES FOR ACHIEVEMENT of CONSENSUS, NIH

    • Сучасні тенденції дитячої оториноларингології / Ф.Б. Юрочко / Юрочко Ф.Б. // Журнал вушних, носових і горлових хвороб.- 2012.-№ 5,- C. 88-94

  • Номер журналу 6

   • ХОЛЕСТЕАТОМА - KHOLESTEATOMA

    • Хирургическая тактика у детей с агрессивной холестеатомой / Д.Н. Кокоркин, А.Д. Гусаков, В.И. Диденко / Кокоркин Д.Н. // Журнал вушних, носових і горлових хвороб.- 2012.-№ 6,- C. 2-13

   • ГЛУХОТА - DEAFNESS

    • Характеристика показників мовної аудіометрії у хворих з сенсоневральною приглухуватістю при вертебрально-базилярній недостатності / Ю.В. Мітін, А.Ю. Шидловський / Мітін Ю.В. // Журнал вушних, носових і горлових хвороб.- 2012.-№ 6,- C. 14-18

   • МЕНЬЕРА БОЛЕЗНЬ - MEN'ERA ILLNESS

    • Використання пневмомасажу вікон лабіринта при хворобі Меньєра / Т.О. Шевченко, І.А. Бєлякова / Шевченко Т.О. // Журнал вушних, носових і горлових хвороб.- 2012.-№ 6,- C. 24- 31

   • ГОЛОСА РАССТРОЙСТВА - VOICES OF DISORDER

    • Динаміка показників відеоларингостробоскопії під час комплексного лікування хворих зі стійкими функціональними дисфоніями, які супроводжуються вираженим гіпотонусом голосового апарата / Т.А. Шидловська, Т.В. Волкова / Шидловська Т.А. // Журнал вушних, носових і горлових хвороб.- 2012.-№ 6,- C. 32- 39

   • ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЯ - ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЯ

    • Проблеми диференційної діагностики хронічного гнійного середнього отиту та злоякісних пухлин привушної слинної залози / В.І. Попович, Н.В. Василюк / Попович В.І. // Журнал вушних, носових і горлових хвороб.- 2012.-№ 6,- C. 46- 49

   • НЕВРИЛЕММА - NEVRILEMMA

    • Невринома левого блуждающего нерва и шейного отдела пограничног симпатического ствола / Ф.Д. Евчев, М.А. Варешкина, А.Н. Чумаков / Евчев Ф.Д. // Журнал вушних, носових і горлових хвороб.- 2012.-№ 6,- C. 50- 52

   • СЛУХА РАССТРОЙСТВА - EAR OF DISORDER

    • Сенсоневральная тугоухость: современное состояние проблемы / А.И. Розкладка, Е.В. Демина, А.С. Журавлев / Розкладка А.И. // Журнал вушних, носових і горлових хвороб.- 2012.-№ 6,- C. 56- 64

   • ИСТОРИЯ МЕДИЦИНЫ - HISTORY OF MEDICINE

    • Триумф и трагедия ( из истории мировой отохирургии ) /А.С. Киселев / Киселев А.С. // Журнал вушних, носових і горлових хвороб.- 2012.-№ 6,- C. 65- 74

   • ЮБИЛЕИ И ДРУГИЕ ВАЖНЫЕ СОБЫТИЯ - ANNIVERSARIES AND OTHER IMPORTANT EVENTS

    • АнатолІй Лук янович Косаковський - 60 років ! // Журнал вушних, носових і горлових хвороб.- 2012.-№ 6,- C. 85- 87

  • Номер журналу 10

   • ОТРАВЛЕНИЕ - POISONING

    • Пути повышения эффективности терапии у больных с острыми тяжелыми отравлениями азалептином, осложненными острой дыхательной недостаточностью смешанного генеза / В.В. Шилов, А.Ю. Андрианов, А.Т. Лоладзе и др. / Шилов В.В. // Журнал вушних, носових і горлових хвороб.- 2012.-№ 10,- C. 24- 27

 • Рік видання номерів: 2013

  • Номер журналу 1

   • УХО СРЕДНЕЕ - An EAR IS MIDDLE

    • Порівняльна характеристика показників слуху на тони у дітей із змішаною приглухуватістю при негнійних та гнійних захворюваннях середнього вуха з випотом / О.М. Голод / Голод О.М. // Журнал вушних, носових і горлових хвороб.- 2013.-№ 1,- C. 19- 25

   • ГОЛОСА РАССТРОЙСТВА - VOICES OF DISORDER

    • Комплексне лікування хворих зі стійкими функціональними дисфоній з вираженим гіпотонусом голосового апарата під контролем електрофізіологічних досліджень / Т.А. Шадловська, Т.В. Волкова / Шидловська Т.В. // Журнал вушних, носових і горлових хвороб.- 2013.-№ 1,- C. 30-39

   • СИНУСИТ - СИНУСИТ

    • Патогенетические аспекты хирургического лечения осложненных синуситов / Г.И. Гарюк, И.В. Филатова, Э.Г. Азизов / Гарюк Г.И. // Журнал вушних, носових і горлових хвороб.- 2013.-№ 1,- C. 59- 68

    • Резорбция костных пластинок в зоне естественных соустий околоносовых пазух при хроническом синусите / Ю.В. Думанский, Д.С. Боенко, В.Г. Шлопов и др. / Думанский Ю.В. // Журнал вушних, носових і горлових хвороб.- 2013.-№ 1,- C. 69- 72

   • НОСА БОЛЕЗНИ - NOSE OF ILLNESS

    • Роль препаратов морской воды в восстановлении физиологической активности слизистой оболочки полости носа при риносинуитах / Акил Али Фарид, В.Н. Козаков, К.Г. Селезнев и др. / Акил Али Фарид // Журнал вушних, носових і горлових хвороб.- 2013.-№ 1,- C. 73- 78

  • Номер журналу 2

   • НОСА БОЛЕЗНИ - NOSE OF ILLNESS

    • Результаты лечения детей с острыми гнойными риносинуситами / Л.А. Кудь / Кудь Л.А. // Журнал вушних, носових і горлових хвороб.- 2013.-№ 2,- C. 22- 30

   • МОНОНУКЛЕОЗ ИНФЕКЦИОННЫЙ - МОНОНУКЛЕОЗ IS INFECTIOUS

    • Етіологічна структура тонзилофарингіту у дітей, хворих на інфекційний мононуклеоз / В.В. Кущ, В.П. Ковальчук, І.І. Незгода та ін. / Кіщук В.В. // Журнал вушних, носових і горлових хвороб.- 2013.-№ 2,- C. 31- 35

   • ГОЛОСА РАССТРОЙСТВА - VOICES OF DISORDER

    • Показники довголатентних слухових викликаних потенціалів у хворих з функціональною дисфонією з різною вираженістю порушення голосової функції / Т.А. Шидловська, Т.В. Шевцова, Шемлі Мохамед / Шидловська Т.А. // Журнал вушних, носових і горлових хвороб.- 2013.-№ 2,- C. 39-44

   • СЛУХА РАССТРОЙСТВА - EAR OF DISORDER

    • Состояние слуховой, сердечно-сосудистой систем и мозгового кровообращения у жителей Украины пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы / В.В. Римар / Римар В.В. // Журнал вушних, носових і горлових хвороб.- 2013.-№ 2,- C. 45- 49

   • ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВЫЕ АНОМАЛИИ - JAW-FACIAL ANOMALIES

    • Патология ЛОР-органов при врожденных зубочелюстных аномалиях / Д.С. Джалилов, Д.Л. Гасымов, В.М. Панахиан и др. / Джалилов Д.С. // Журнал вушних, носових і горлових хвороб.- 2013.-№ 2,- C. 54- 56

   • АРТЕРИИ - ARTERIES

    • Эхографические критерии гемодинамики артерий языка / В.Н. Кулыгина, И.А. Дорош, А.В. Капица / Кулыгина В.Н. // Журнал вушних, носових і горлових хвороб.- 2013.-№ 2,- C. 57- 60

   • ОТИТ - OTITIS

    • Острый туберкулезный средний отит, осложненный парезом лицевого нерва / А.Н. Шрамко / Шрамко А.Н. // Журнал вушних, носових і горлових хвороб.- 2013.-№ 2,- C. 75- 80

   • УХО СРЕДНЕЕ - An EAR IS MIDDLE

    • Осложненный хронический двусторонний эпитимпанит / В.В. Березнюк, А.В. Зайцев, Н.В.Хоботова и др. / Березнюк В.В. // Журнал вушних, носових і горлових хвороб.- 2013.-№ 2,- C. 81-83

   • ГОРТАНИ БОЛЕЗНИ - LARYNGES OF ILLNESS

    • Застосування ендоскопічних методів діагностики і невідкладної допомоги у хворих на рубцевий стеноз гортані та трахеї / І.М. Багірова / Багірова І.М. // Журнал вушних, носових і горлових хвороб.- 2013.-№ 2,- C. 84- 87

  • Номер журналу 3

   • МЕНЬЕРА БОЛЕЗНЬ - MEN'ERA ILLNESS

    • Сучасні погляди на ефективність лікування пацієнтів з хворобою Меньєра з точки зору якості їх життя / Т.О. Шевченко / Шевченко Т.О. // Журнал вушних, носових і горлових хвороб.- 2013.-№ 3,- C. 13- 20

  • Номер журналу 4

   • НОСА ПОЛИПЫ - NOSE POLYPUSES

    • Роль миофибробластов в формировании антрохоанальных полипов / А.В. Завадский / Завадский А.В. // Журнал вушних, носових і горлових хвороб.- 2013.-№ 4,- C. 11- 17

   • НОСА БОЛЕЗНИ - NOSE OF ILLNESS

    • Постназальный синдром, ассоциированный с заложенностью носа- признак хронического риносинусита. Поиск путей решения проблемы / В.В. Березнюк, М.В. Таран / Березнюк В.В. // Журнал вушних, носових і горлових хвороб.- 2013.-№ 4,- C. 26-34

   • СИНУСИТ - СИНУСИТ

    • Щодо ролі риносинусоназальної мікрофлори в етіології постімплантаційної їхвороби верхньощелепної пазухи / М.Б. Піонтковська, А.М. Осадчук / Піонтковська М.Б. // Журнал вушних, носових і горлових хвороб.- 2013.-№ 4,- C. 35- 40

   • ОТИТ СРЕДНИЙ - An OTITIS IS MIDDLE

    • Герпесвирус-ассоциированные экссудативные средние отиты в детском возрасте / И.В. Савенко / Савенко И.В. // Журнал вушних, носових і горлових хвороб.- 2013.-№ 4,- C. 47-51

   • РИНИТ АЛЛЕРГИЧЕСКИЙ ПОСТОЯННЫЙ - РИНИТ IS ALLERGIC PERMANENT

    • Лечение аллергического ринита: разносторонний взгляд на междисциплинарную проблему / Н. Мищенко / Мищенко Н. // Журнал вушних, носових і горлових хвороб.- 2013.-№ 4,- C. 73-78

  • Номер журналу 5

   • ХОЛЕСТЕАТОМА - KHOLESTEATOMA

    • Патогистология агрессивной детской холестеатомы / Д.Н. Кокоркин / Кокоркин Д.Н. // Журнал вушних, носових і горлових хвороб.- 2013.-№ 5,- C. 2-12

   • ГОЛОС - VOICE

    • Стан церебральної гемодинаміки у хворих з ускладненим перебігом функціональних дисфоній / Т.А. Шидловська, Т.В. Шидловська, М.С. Козак та ін. / Шидловська Т.А. // Журнал вушних, носових і горлових хвороб.- 2013.-№ 5,- C. 20- 25

   • ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ БОЛЕЗНИ - RESPIRATORY TRACTS OF ILLNESS

    • Клініко-морфологічне обгрунтування клітинної терапії для лікування атрофічних захворювань верхніх дихальних шляхів . Повідомлення 1 . / Ю.В. Мінін, А.Ф. Карась, Е.Г. Дерябіна та ін. / Мінін Ю.В. // Журнал вушних, носових і горлових хвороб.- 2013.-№ 5,- C. 31-36

   • СИНУСИТ - СИНУСИТ

    • Некоторые особенности и структурная характеристика осложненных синуситов с показаниями к оперативному лечению / Г.И. Гарюк, И.В. Филатова, В .М. Арнольди и др. / Гарюк Г.И. // Журнал вушних, носових і горлових хвороб.- 2013.-№ 5,- C. 37- 47

   • НОСА ПОЛИПЫ - NOSE POLYPUSES

    • Опыт изучения фаций при клиновидной дегидратации биологической жидкости стромы полипов носа / А.В. Завадский / Завадский А.В. // Журнал вушних, носових і горлових хвороб.- 2013.-№ 5,- C. 48-52

   • ГОРТАНИ НОВООБРАЗОВАНИЯ - LARYNGES OF NEW FORMATION

    • Профилактика местных послеоперационных осложнений у больных раком гортани Т1-2 No Mo / В.И. Троян, И.А. Синайко / Троян В.И. // Журнал вушних, носових і горлових хвороб.- 2013.-№ 5,- C. 53- 55

   • НОСА НОВООБРАЗОВАНИЯ - NOSE OF NEW FORMATION

    • Злокачественные краниофациальные опухоли, их гистобиологические особенности и прогноз / О.И. Паламар / Паламар О.И. // Журнал вушних, носових і горлових хвороб.- 2013.-№ 5,- C. 59-65

   • АМИЛОИДОЗ - AMYLOIDOSIS

    • Случаи локального амилоидоза верхних дыхательных путей / Д.И. Заболотный, А.А. Белоуова, Т.Д. Савченко и др. / Заболотный Д.И. // Журнал вушних, носових і горлових хвороб.- 2013.-№ 5,- C. 75- 79

   • СЛУХА РАССТРОЙСТВА - EAR OF DISORDER

    • Стовбурові клітини спірального органа внутрішнього вуха / Ю.Б. Чайковський, О.І. Дєльцова, С.Б. Геращенко / Чайковський Ю.Б. // Журнал вушних, носових і горлових хвороб.- 2013.-№ 5,- C. 80-89

   • ЮБИЛЕИ И ДРУГИЕ ВАЖНЫЕ СОБЫТИЯ - ANNIVERSARIES AND OTHER IMPORTANT EVENTS

    • ПРОФЕСОР Іван Артемович Яшан // Журнал вушних, носових і горлових хвороб.- 2013.-№ 5,- C. 93

  • Номер журналу 6

   • ОТИТ СРЕДНИЙ - An OTITIS IS MIDDLE

    • Сучасний погляд на проблему діагностики і лікування хворих на гострий середній отит, ускладнений або поєднаний з абсцесами головного мозку / Т.В. Почуєва / Почуєва Т.В. // Журнал вушних, носових і горлових хвороб.- 2013.-№ 6,- C. 8- 20

   • ХОЛЕСТЕАТОМА СРЕДНЕГО УХА - KHOLESTEATOMA OF MIDDLE EAR

    • Гистоморфометрия агрессивной детской холестеатомы / Д.Н. Кокоркин / Кокоркин Д .Н. // Журнал вушних, носових і горлових хвороб.- 2013.-№ 6,- C. 21- 27

   • НОСА БОЛЕЗНИ - NOSE OF ILLNESS

    • Роль противовирусных препаратов в комплексной терапии больных хроническим гайморитом / В.М. Васильев, Ю.В. Деева / Васильев В.М. // Журнал вушних, носових і горлових хвороб.- 2013.-№ 6,- C. 55-58

   • ТОНЗИЛЛИТ - TONSILLITIS

    • Цитокіновий профіль у хворих на хронічний тонзиліт в залежності від форми захворювання та методу патогенетичної терапії / А.С. Журавльов / Журавльов А.С. // Журнал вушних, носових і горлових хвороб.- 2013.-№ 6,- C. 63- 68

   • ШЕЯ - NECK

    • Гнойно-воспалительные заболевания шеи и верхнего средостения : клиника, диагностика и лечение / М.В. Калашник, Н.В. Красносельский / Калашник М.В. // Журнал вушних, носових і горлових хвороб.- 2013.-№ 6,- C. 69- 74

   • РОТОВОЙ ПОЛОСТИ СЛИЗИСТАЯ ОБОЛОЧКА - TO ORAL CAVITY MUCOUS MEMBRANE

    • Ефективність комплексної терапії та профілактики захворювань пародонту і слизової оболонки порожнини рота у хворих з супутнім депресивним синдромом / К.М. Косенко, Л.Х. Дурягіна / Косенко К.М. // Журнал вушних, носових і горлових хвороб.- 2013.-№ 6,- C. 75- 79

   • НЕЙРОБЛАСТОМА - НЕЙРОБЛАСТОМА

    • Нейробластома ольфакторна : стан діагностики і лікування в Україні / Е.В. Лукач / Лукач Е.В. // Журнал вушних, носових і горлових хвороб.- 2013.-№ 6,- C. 84- 87

 • Рік видання номерів: 2014

  • Номер журналу 5

   • РИНИТ АЛЛЕРГИЧЕСКИЙ ПОСТОЯННЫЙ - РИНИТ IS ALLERGIC PERMANENT

    • Комплексне обстеження хворих на сезонний алергічний риніт з перехресною харчовою алергією та без неї . Результати клінічного , оториноларингологічного та алергологічного обстеження / Д.Д. Заболотна, О.О. Наумова, І.В. Гогунська та ін. / Заболотна Д.Д. // Журнал вушних, носових і горлових хвороб.- 2014.-№ 5,- C. 6-15

   • НОСА БОЛЕЗНИ - NOSE OF ILLNESS

    • Значение обследодования внутриносовых структур и проведение предоперационной подготовки при лечении больных хроническим гнойным риноинуситом / М.А. Завалий / Завалий М.А. // Журнал вушних, носових і горлових хвороб.- 2014.-№ 5,- C. 16- 21

   • ХОЛЕСТЕАТОМА - KHOLESTEATOMA

    • Тактика лікування пацієнтів при наявності холестеатоми на єдиному чуючому вусі / І.А. Сребняк / Сребняк І.А. // Журнал вушних, носових і горлових хвороб.- 2014.-№ 5,- C. 22- 26

    • Предикторы агрессивной детской холестеатомы /Д.Н. Кокоркин / Кокоркин Д.Н. // Журнал вушних, носових і горлових хвороб.- 2014.-№ 5,- C. 34- 42

   • НЕВРИНОМА - НЕВРИНОМА

    • Особенности клинического течения акустической невриномы в зависимости от расположения опухоли во внутреннем слуховом проходе / А.Ю. Минина / Минина А.Ю. // Журнал вушних, носових і горлових хвороб.- 2014.-№ 5,- C. 27- 33

   • ТОНЗИЛЛИТ - TONSILLITIS

    • Мікробіоценоз піднебінних мигдаликів у дітей, хворих на цукровий діабет 1 типу, з наявністю хронічного тонзиліту / Ю.В. Гавриленко, А.А. Лайко, О.М. Головня / Гавриленко Ю.В. // Журнал вушних, носових і горлових хвороб.- 2014.-№ 5,- C. 49- 54

    • Исмижен в комплексном лечении больных хроническим декомпенсированным тонзиллитом / А.С. Журавлев, Ханс Мани, Е.В. Демина / Журавлев А.С. // Журнал вушних, носових і горлових хвороб.- 2014.-№ 5,- C. 55- 62

   • ГОРТАНИ НОВООБРАЗОВАНИЯ - LARYNGES OF NEW FORMATION

    • Состояние микроциркуляции в перихондрии щитовидного хряща у больных раком гортани в периоперационном периоде / В.И. Троян, И.А. Синайко, А.Н. Костровский / Троян В.И. // Журнал вушних, носових і горлових хвороб.- 2014.-№ 5,- C. 63- 69

   • МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ - METEOROLOGICAL FACTORS

    • Метеорологічні фактори і стенозуючий ларинготрахеїт у дітей : результати пятирічного спостереження / Л.М. Станіславчук / Станіславчук Л.М. // Журнал вушних, носових і горлових хвороб.- 2014.-№ 5,- C. 70- 76

   • АДЕНОИДЫ - ADENOIDS

    • Аденидные вегетации. Показания к удалению / Г.Э. Тимен / Тимен Г.Э. // Журнал вушних, носових і горлових хвороб.- 2014.-№ 5,- C. 77- 84

   • ДАУНА СИНДРОМ - DAUNA SINDROM

    • Порушення слуху у дітей з синдромом Дауна / А.Л. Косаковський / Косаковський А.Л. // Журнал вушних, носових і горлових хвороб.- 2014.-№ 5,- C. 85- 91

  • Номер журналу 6

   • НЕВРИНОМА - НЕВРИНОМА

    • Сравнительная характеристика уровней иммуноглобулина и антител к тканевым антигенам периферических нервов у больных акустической невриномой при различных методах лечения / О.Ф. Мельников, О.Н. Борисенко, А.Ю. Минина / Мельников О.Ф. // Журнал вушних, носових і горлових хвороб.- 2014.-№ 6,- C. 6-12

   • УХО СРЕДНЕЕ - An EAR IS MIDDLE

    • Клініко-лабораторні ообливоті холестеатоми середнього вуха / І.А. Серебняк / Серебняк І.А. // Журнал вушних, носових і горлових хвороб.- 2014.-№ 6,- C. 12- 16

   • СЛУХА РАССТРОЙСТВА - EAR OF DISORDER

    • Якісні характеристики реоенцефалографії в каротидній та вертебрально-базилярній системах у хворих з акутравмою / Т.А. Шидловська, Л.Г. Петрук / Шидловська Т.А. // Журнал вушних, носових і горлових хвороб.- 2014.-№ 6,- C. 17-23

   • МЕНЬЕРА БОЛЕЗНЬ - MEN'ERA ILLNESS

    • Сучасні погляди на ефективність лікування пацієнтів з хворобою Меньєра з точки зору якості їх життя / Т.О. Шевченко / Шевченко Т.О. // Журнал вушних, носових і горлових хвороб.- 2014.-№ 6,- C. 23-31

   • ГОРТАНИ НОВООБРАЗОВАНИЯ - LARYNGES OF NEW FORMATION

    • Оптимизация ведения послеоперацонного перида у больных раком гортани / В.И. Троян, И.А. Синайко / Троян В.И. // Журнал вушних, носових і горлових хвороб.- 2014.-№ 6,- C. 32- 38

   • ГОРТАНИ БОЛЕЗНИ - LARYNGES OF ILLNESS

    • Застосування ліофілізованих ксенодермоімплантів в хірургічній реабілітації хворих з рубцевим стенозом гортані / А.П. Ковалик, В.Ф. Антонів, П.В. Ковалик / Ковалик А.П. // Журнал вушних, носових і горлових хвороб.- 2014.-№ 6,- C. 39- 43

   • ЛЕГКИХ ВЕНТИЛЯЦИЯ - LIGHTS VENTILATION

    • Використання підскладкової високочатотної струменевої вентиляції легень в мікрохірургії гортані / Д.О. Покришень / Покришень Д.О. // Журнал вушних, носових і горлових хвороб.- 2014.-№ 6,- C. 44- 48

   • НАЗОФАРИНГИТ - НАЗОФАРИНГИТ

    • Особливості етіології, патогенезу, клінічного перебігу та лікування гострого вірусного назофарингіту в сучасних умовах / В.І. Попович, І.В. Кошель / Попович В.І. // Журнал вушних, носових і горлових хвороб.- 2014.-№ 6,- C. 57-69

   • НОСА БОЛЕЗНИ - NOSE OF ILLNESS

    • Динамика жалоб у больных полипозным риносинуитом под действием бактериальной аутовакцины / А.В. Лупырь / Лупырь А.В. // Журнал вушних, носових і горлових хвороб.- 2014.-№ 6,- C. 69- 77

   • ВЕРХНЕЧЕЛЮСТНОЙ СИНУСИТ - ВЕРХНЕЧЕЛЮСТНОЙ SINUSIT

    • Особенности рентгенологической картины одонтогенных верхнечелюстных синуситов / В.А. Маланчук, И.Ю. Гарляускайте , Д.Н. Кеян / Маланчук В.А. // Журнал вушних, носових і горлових хвороб.- 2014.-№ 6,- C. 78-88

   • ГОЛОСА РАССТРОЙСТВА - VOICES OF DISORDER

    • Стан стовбуромозкового відділу слухового аналізатора за даними коротколатентних слухових викликаних потенціалів у хворих з функціональною гіпотонусною дисфонією з різним ступенем порушень у голосовому апараті / Т.А. Шидловська, Шемлі Мохамед / Шидловська Т.А. // Журнал вушних, носових і горлових хвороб.- 2014.-№ 6,- C. 49-57

 • Рік видання номерів: 2015

  • Номер журналу 1

   • СЛУХ - EAR

    • Клініко-аудіологічна характеристика початкової сенсоневральної приглухуватості судинного походження / Д.І. Заболотний, Т.В. Шидловська, А.Ю. Шидловська / Заболотний Д.І. // Журнал вушних, носових і горлових хвороб.- 2015.-№ 1,- C. 6-13

    • Слухова дисфункція у пацієнтів з хворобою Меньєра до та після лікування / Т.О. Шевченко / Шевченко Т.О. // Журнал вушних, носових і горлових хвороб.- 2015.-№ 1,- C. 21- 27

   • УХО СРЕДНЕЕ - An EAR IS MIDDLE

    • Активність протеїназ в ексудаті з середнього вуха та холестеатомі до та після комплексного лікування / І.А. Сребняк / Сребняк І.А. // Журнал вушних, носових і горлових хвороб.- 2015.-№ 1,- C. 14- 20

   • МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ РАССТРОЙСТВА - CEREBRAL CIRCULATION OF BLOOD OF DISORDER

    • Механизмы компенсации коллатерального кровоснабжения в послеоперационном периоде у больных с параганглиомой фаринго-парафарингеальной локализации / Ф.Д. Евчев, М.А. Зайцева, О.В. Титаренко и др. / Евчев Ф.Д. // Журнал вушних, носових і горлових хвороб.- 2015.-№ 1,- C. 35-40

   • ГОРТАНИ БОЛЕЗНИ - LARYNGES OF ILLNESS

    • Тактика лечения больных с парезами и параличами гортани после операций на щитовидной железе / И.А. Котова, Е.А. Шаповаленко, О.В. Довоян / Котова И.А. // Журнал вушних, носових і горлових хвороб.- 2015.-№ 1,- C. 40- 45

   • ИММУНИТЕТ - IMMUNITY

    • Стан місцевого імунітету у дітей, хворих на цукровий діабет 1 типу / А.А. Лайко, Ю.В. Гавриленко, О.Ф. Мельников / Лайко А.А. // Журнал вушних, носових і горлових хвороб.- 2015.-№ 1,- C. 54- 58

   • ГУБЫ РАСЩЕЛИНА - LIPS ARE CLEFT

    • Патогенетичні з вязки захворювань ЛОр- органів з вродженими незрощеннями верхньої губи та піднебіння / Л.В. Харьков, Г.Е. Тімен, Л.М. Яковенко та ін. / Харьков Л.В. // Журнал вушних, носових і горлових хвороб.- 2015.-№ 1,- C. 59-65

   • АБСЦЕСС - ABSCESS

    • Внутриминдаликовый абсцесс после травмирования рыбьей костью / В.Н. Гинькут / Гинькут В.Н. // Журнал вушних, носових і горлових хвороб.- 2015.-№ 1,- C. 69- 71

   • БЕРЕМЕННОСТЬ - PREGNANCY

    • Роль ЛОР- лікаря під час вагітності / К.А. Лобко / Лобко К.А. // Журнал вушних, носових і горлових хвороб.- 2015.-№ 1,- C. 72-75

   • СИНУСИТ - СИНУСИТ

    • Синупрет в профилактическом лечении хронических рецидивирующих риноситнуситов / А.С. Журавлев / Журавлев А.С. // Журнал вушних, носових і горлових хвороб.- 2015.-№ 1,- C. 76-79

   • УХО - EAR

    • Оперізуючий лишай вуха / Г.С. Протасевич, О.І. Яшан, В.В. Ніколов та ін. / Протасевич Г.С. // Журнал вушних, носових і горлових хвороб.- 2015.-№ 1,- C. 80-91

  • Номер журналу 2

   • ХОЛЕСТЕАТОМА СРЕДНЕГО УХА - KHOLESTEATOMA OF MIDDLE EAR

    • Сравнительная гистоморфометрия приобретенной холестеатомы у взрослых и детей с хроническим гнойным средним отитом / Д.Н. Кокоркин / Кокоркин Д.Н. // Журнал вушних, носових і горлових хвороб.- 2015.-№ 2,- C. 6-14

   • ТОНЗИЛЛИТ - TONSILLITIS

    • Гуморальные факторы иммунитета в крови и слюне у больных при обострении хронического тонзиллита / В.Н. Писанко, О.М. Горбач, Э.О. Мурзына и др. / Писанко В.Н. // Журнал вушних, носових і горлових хвороб.- 2015.-№ 2,- C. 35- 39

   • ГОРТАНИ НОВООБРАЗОВАНИЯ - LARYNGES OF NEW FORMATION

    • Функціональні проби при мультидетекторній комп ютерній томографії у хворих на рак гортані та гортанної частини глотки / Т.М. Козаренко, К.Ю. Логаніхіна, Е.В. Лукач та ін. / Козаренко Т.М. // Журнал вушних, носових і горлових хвороб.- 2015.-№ 2,- C. 40- 46

   • ГОРТАНИ БОЛЕЗНИ - LARYNGES OF ILLNESS

    • Методи респіраторної підтримки під ас ендоскопічних мікрохірургічних втручань з приводу паралітичного стенозу гортані / Д.О. Покришень Б.І. Палик, Д.І. Безбах та ін. / Покришень Д.О. // Журнал вушних, носових і горлових хвороб.- 2015.-№ 2,- C. 47- 52

    • Киста гортани / В.А. Каширин, П.П. Шевлюк, А.М. Гиря / Каширин В.А. // Журнал вушних, носових і горлових хвороб.- 2015.-№ 2,- C. 73- 75

   • НОСА НОВООБРАЗОВАНИЯ - NOSE OF NEW FORMATION

    • Дослідження активності протелітичних ферментів та вмісту а2- макроглобуліну в плазмі крові у хворих із злоякісними новоутвореннями навколоносових пазух і порожнини носа / Н.В. Гринь, Ю.Г. Клись, Н.М. Ворошилова та ін. / Гринь Н.В. // Журнал вушних, носових і горлових хвороб.- 2015.-№ 2,- C. 53- 58

   • РИНИТ - РИНИТ

    • Перехресна харчова алергія у пацієнтів з сезонним алергічним ринітом / О.А. НАумова / Наумова О.А. // Журнал вушних, носових і горлових хвороб.- 2015.-№ 2,- C. 59-72

   • ОСТЕОМА - ОСТЕОМА

    • Остеома лобної пазухи гігантських розмірів з деформацією лицевого скелету / В.В. Кіщук, І.В. Дмитренко, О.Д. Бондарчук та ін. / Кіщук В.В. // Журнал вушних, носових і горлових хвороб.- 2015.-№ 2,- C. 76- 80

   • НОСА БОЛЕЗНИ - NOSE OF ILLNESS

    • Досвід діагностики та лікування хворих на хронічний гнійний мезотимпаніт з гіперплазією задніх кінців нижніх носових раковин / Г.С. Протасевич, О.І. Яшан, Ю.М. Андрейчин та ін. / Протасевич Г.С. // Журнал вушних, носових і горлових хвороб.- 2015.-№ 2,- C. 81- 85

   • ОТИТ СРЕДНИЙ - An OTITIS IS MIDDLE

    • Критерії можливого збереження слухової функції при деструктивних формах хронічного гнійного середнього отиту / Т.В. Почуєва / Почуєва Т.В. // Журнал вушних, носових і горлових хвороб.- 2015.-№ 2,- C. 86- 94

    • Гістологічні та морфометричні зміни структурних компонентів середнього та внутрішнього вуха при експериментальному гострому середньому отиті / І.В. Хоружий, К.С. Волков, О.І. Яшин / Хоружий І.В. // Журнал вушних, носових і горлових хвороб.- 2015.-№ 2,- C. 15-20

   • ВРАЧИ БОЛЬНИЧНЫЕ - DOCTORS ARE HOSPITAL

    • Телекомунікаційні системи як один з факторів підвищення якості підготовки лікарів-отоларингологів / О.Г. Подовжний / Подовжний, О.Г. // Журнал вушних, носових і горлових хвороб.- 2015.-№ 2,- C. 95-98. (УМСА)

  • Номер журналу 3

   • НОСА БОЛЕЗНИ - NOSE OF ILLNESS

    • Ефективний спосіб формування співвустя клиноподібної пазухи при трансназальному доступі / В.В. Березнюк / Березнюк В.В. // Журнал вушних, носових і горлових хвороб.- 2015.-№ 3,- C. 4-10

    • Особливості деяких клініко-епідеміологічних показників у хворих на поліпозний риносинусит / А.В. Лупир / Лупир А.В. // Журнал вушних, носових і горлових хвороб.- 2015.-№ 3,- C. 10- 21

    • Алгоритм мікробіологічної діагностики хворих на гострий бактеріальний риносинусит з підозрою на позалікарняну пневмонію / О.В. Діхтярук / Діхтярук О.В. // Журнал вушних, носових і горлових хвороб.- 2015.-№ 3,- C. 87-95

   • ОТИТ СРЕДНИЙ ГНОЙНЫЙ - An OTITIS MIDDLE FESTERING

    • Клинико- морфологические аспеекты (болезни трепанационной полости ) у детей и подростков с хроническим гнойным средним отитом / Д.Н. Кокоркин / Кокоркин Д.Н. // Журнал вушних, носових і горлових хвороб.- 2015.-№ 3,- C. 29-36

   • СЛУХА РАССТРОЙСТВА - EAR OF DISORDER

    • Значення величин реографічного індексу в оцінці стану мозкового кровообігу у хворих з сенсоневральною приглухуватістю судинного генезу / Т.В. Шидловська, О.М. Науменко, А.Ю. Шидловський / Шидловська Т.В. // Журнал вушних, носових і горлових хвороб.- 2015.-№ 3,- C. 37-46

   • СЛУХ - EAR

    • Еквіпресорно-вентиляційна функція слухової труби при алергічних ринітах / Д.І. Заболотний / Заболотний Д.І. // Журнал вушних, носових і горлових хвороб.- 2015.-№ 3,- C. 46-56

  • Номер журналу 4

   • ЭПШТЕЙНА-БАРРА ВИРУСНЫЕ ИНФЕКЦИИ - EPSHTEYNA-BARRA VIRAL INFECTIONS

    • Особливості назофарингеальної карциноми, асоціаційованої з Епштейн-Барр вірусом / В.І. Лешак, В.І. Попович / Лещак В.І. // Журнал вушних, носових і горлових хвороб.- 2015.-№ 4,- C. 16-22

   • ТОНЗИЛЛИТ - TONSILLITIS

    • Клініко-епідеміологічні паралелі хронічного тонзиліту і карієсу зубів у дітей молодшого шкільного віку / Т.В. Почуєва, Є.Є. Ямпольська, І.М. Сапожнікова / Почуєва Т.В. // Журнал вушних, носових і горлових хвороб.- 2015.-№ 4,- C. 27-37

   • УШНЫЕ БОЛЕЗНИ - УШНЫЕ ILLNESSES

    • Довголатентні слухові викликані потенціали при ранніх проявах сенсоневральної приглухуватості судинного генезу в хворих з наявністю вушного шуму та без нього / А.Ю. Шидловський / Шидловський А.Ю. // Журнал вушних, носових і горлових хвороб.- 2015.-№ 4,- C. 52-62

   • БАРАБАННАЯ ПЕРЕПОНКА - EAR-DRUM

    • Еквіпресорно-вентиляційна функція слухової труби та методики її визначення при інтактній ( неперфорованій ) барабанній перетинці / М.Б. Крук, М.М. Крук, В.М. Пушкарьова / Крук М.Б. // Журнал вушних, носових і горлових хвороб.- 2015.-№ 4,- C. 62-78

   • НОВОРОЖДЕННЫЙ, БОЛЕЗНИ - NEW-BORN, ILLNESSES

    • Впровадження аудіологічного скринінгу у новонароджених та дітей раннього віку / Н.В. МАтвієнко, Н.Я. Гаврилюк, С.Б. Зайцева / Матвієнко Н.В. // Журнал вушних, носових і горлових хвороб.- 2015.-№ 4,- C. 84-87

   • МЕНЬЕРА БОЛЕЗНЬ - MEN'ERA ILLNESS

    • Лекція : хвороба Меньєра / О.Г. Плаксивий / Плаксивий О.Г. // Журнал вушних, носових і горлових хвороб.- 2015.-№ 4,- C. 87-94

  • Номер журналу 5

   • ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ БОЛЕЗНИ - RESPIRATORY TRACTS OF ILLNESS

    • ММСК з жирової тканини.Можливість використання для корекції атрофії слизової оболонки верхніх дихальних шляхів .Повідомлення 1. / Ю.В. Мінін / Мінін Ю.В. // Журнал вушних, носових і горлових хвороб.- 2015.-№ 5,- C. 6-13

   • УХО - EAR

    • Терапевтична дія трофіну та глутаргіну при аміноглікозидному ототоксикозі ( морфологічне дослідження ) Г.Е. Тімен, А.О. Бєлоусова, К.Л. Руденька та ін. / Тімен Г.Е. // Журнал вушних, носових і горлових хвороб.- 2015.-№ 5,- C. 13-22

   • СЛУХА РАССТРОЙСТВА - EAR OF DISORDER

    • Дані об єктивних методів дослідження слухового аналізатора у осіб, які знаходилися у зоні проведення антитерористичної операції /Т.А. Шидловська, Л.Г. Петрук / Шидловська Т.А. // Журнал вушних, носових і горлових хвороб.- 2015.-№ 5,- C. 22-30

   • МЕНЬЕРА БОЛЕЗНЬ - MEN'ERA ILLNESS

    • Вплив пролонгованої тимпаностомії на вестибулярну функцію при хворобі Меньєра / Т.О. Шевченко / Шевченко Т.О. // Журнал вушних, носових і горлових хвороб.- 2015.-№ 5,- C. 39- 49

   • СФЕНОИДАЛЬНЫЙ СИНУСИТ - SFENOIDAL'NYY SINUSIT

    • Диагностика и хирургическое лечение изолированніх сфеноидитов / В.В. Березнюк, Е.В. Сапронова / Березнюк В.В. // Журнал вушних, носових і горлових хвороб.- 2015.-№ 5,- C. 49-58

   • ТОНЗИЛЛИТ - TONSILLITIS

    • Возможности иммунопрофилактики у больных хроническим тонзиллитом / В.Н. Писанко, О.Н. Горбач, В.В. Сегал и др. / Писанко В.Н. // Журнал вушних, носових і горлових хвороб.- 2015.-№ 5,- C. 58- 64

   • ПОЛИПЫ - POLYPUSES

    • Добов рН -метрія у пацієнтов з поліпами гортані / К.О. Юренко / Юренко К.О. // Журнал вушних, носових і горлових хвороб.- 2015.-№ 5,- C. 64-73

   • СИНУСИТ - СИНУСИТ

    • Оптимизация методики энуклеации глазного яблока при опухолях глаза, орбиты и решетчатого лабиринта путем использования высокочастотной электросварки биологических тканей ( клинико- экспериментальное исследование ) / Е.С. Пухлик, Е.П. Чеботарев / Пухлик Е.С. // Журнал вушних, носових і горлових хвороб.- 2015.-№ 5,- C. 84-91

   • УШНЫЕ БОЛЕЗНИ - УШНЫЕ ILLNESSES

    • Рідкісні захворювання вушної раковини . Повідомлення 1. / Г.С. Протасевич, В.В. Ніколов, А.О. Яшан / Протасевич Г.С. // Журнал вушних, носових і горлових хвороб.- 2015.-№ 5,- C. 91-98

   • ЮБИЛЕИ И ДРУГИЕ ВАЖНЫЕ СОБЫТИЯ - ANNIVERSARIES AND OTHER IMPORTANT EVENTS

    • До 55-річчя з дня народження Старшого ординатора клініки отоларингології, полковника медичної служби МО України Головка Володимира Володимировича // Журнал вушних, носових і горлових хвороб.- 2015.-№ 5,- C. 98

  • Номер журналу 6

   • ТИМПАНОПЛАСТИКА - TIMPANOPLASTIKA

    • Выбор оссикулярного протеза при втором типе тимпанопластика / Д.И. Заболотный, Ю.А. Сушко, О.Н. Борисенко / Заболотный Д.И. // Журнал вушних, носових і горлових хвороб.- 2015.-№ 6,- C. 6-13

   • ОТИТ СРЕДНИЙ ГНОЙНЫЙ - An OTITIS MIDDLE FESTERING

    • Сравнительная патоморфология приобретенной холестеатомы у детей с хроническим гнойным средним отитом / Д.Н. Кокоркин / Кокоркин Д.Н. // Журнал вушних, носових і горлових хвороб.- 2015.-№ 6,- C. 13-26

   • ШУМ В УШАХ - NOISE IS IN EARS

    • Лікування хворих з суб єктивним вушним шумом та початковою сенсоневральною приглухуватістю судинного генезу / Д.І. Заболотний, Т.А. Шидловська, А.Ю. Шидловський / Заболотний Д.І. // Журнал вушних, носових і горлових хвороб.- 2015.-№ 6,- C. 26-38

   • РОТОВОЙ ПОЛОСТИ НОВООБРАЗОВАНИЯ - TO ORAL CAVITY OF NEW FORMATION

    • Зміни якості життя хворих на рак ротової порожнини під впливом індукційної хіміотерапії та променевої терапії / Є.В. Коробко / Коробко Є.В. // Журнал вушних, носових і горлових хвороб.- 2015.-№ 6,- C. 48-56

   • ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ УЗЕЛ - THYROID KNOT

    • Выбор способа лечения больных с узловыми образованиями щитовидной железы / Ф.Д. Евчев, А.Ф. Евчева, Д.Ф. Евчев / Евчев Ф.Д. // Журнал вушних, носових і горлових хвороб.- 2015.-№ 6,- C. 56-62

   • ГОРТАНИ БОЛЕЗНИ - LARYNGES OF ILLNESS

    • Прогностическое значение электромиографии при выборе тактики лечения нарушений двигательной иннервации гортани / С.Э. Яремчук, Д.Д. Заболотная, Т.Б. Земляк / Яремчук С.Э. // Журнал вушних, носових і горлових хвороб.- 2015.-№ 6,- C. 62-68

   • МИНДАЛИНА - МИНДАЛИНА

    • Сравнительное исследование влияния иммуномодуляторов различного происхождения на продукцию цитокинов клетками периферической крови у детей с гипертрофией глоточной миндалины in vitro / В.В. Сегал / Сегал В.В. // Журнал вушних, носових і горлових хвороб.- 2015.-№ 6,- C. 73-77

   • НОСА БОЛЕЗНИ - NOSE OF ILLNESS

    • Системная сенсибилизация к грибковым аллергенам у больных хроническим полипозным риносинуитом / О.Ф. Мельников, О.М. Герич / Мельников О.Ф. // Журнал вушних, носових і горлових хвороб.- 2015.-№ 6,- C. 77-82

   • ГОРТАНИ НОВООБРАЗОВАНИЯ - LARYNGES OF NEW FORMATION

    • Скарги хворих та (сотовий) тест як ознака раку середнього відділу гортані / Д.А. Кравченко / Кравченко Д.А. // Журнал вушних, носових і горлових хвороб.- 2015.-№ 6,- C. 82-88

   • НАСЛЕДСТВЕННЫЕ БОЛЕЗНИ - INHERITED ILLNESSES

    • Випадки поєднаного ураження слухового та зорового аналізаторів при генетичних синдромах у дітей раннього віку / М.Л. Вутто, В.М. Кузьмин, О.В. Рибачук / Вутто М.Л. // Журнал вушних, носових і горлових хвороб.- 2015.-№ 6,- C. 88-91

   • ЮБИЛЕИ И ДРУГИЕ ВАЖНЫЕ СОБЫТИЯ - ANNIVERSARIES AND OTHER IMPORTANT EVENTS

    • Владимир Васильевич Березнюк: к 60-летию со дня рождения. Зав. кафедрою оторингології Дніпропетровської медичної академії // Журнал вушних, носових і горлових хвороб.- 2015.-№ 6,- C. 91-93

    • Крук Мирослав Богданович (до 75-річчя з дня народження). Професор кафедри оторингології Львівського Нац. мед. університету ім. Данила Галицького // Журнал вушних, носових і горлових хвороб.- 2015.-№ 6,- C. 94-96

    • До славетного ювілею Міщанчук Ніни Сергіївни. Лікар-оторинголог // Журнал вушних, носових і горлових хвороб.- 2015.-№ 6,- C. 97-98

 • Рік видання номерів: 2017

  • Номер журналу 1

   • ОТИТ СРЕДНИЙ ГНОЙНЫЙ - An OTITIS MIDDLE FESTERING

    • Ближайшие и отдаленные результаты реконструктивных операций с использованием губчатой аутокости, костного мозга и эпифизарного хряща у детей и подростков с хроническими гнойными средними отитами / Д.Н. Кокоркин, А.Д. Гусаков, В.И. Диденко / Кокоркин Д.Н. // Журнал вушних, носових і горлових хвороб.- 2017.-№ 1,- C. 4-12

    • Гуморальные маркеры воспаления при хроническом гнойном среднем отите / Макарина-Кибак Л.Э. / Макарина-Кибак Л.Э. // Журнал вушних, носових і горлових хвороб.- 2017.-№ 1,- C. 12-16

   • ОТИТ СРЕДНИЙ - An OTITIS IS MIDDLE

    • Вестибуломерія у комплексній діагностиці, лікуванні та оцінці його функціональної ефективності у хворих на секреторний середній отит / Н.С. Міщанчук / Міщанчук Н.С. // Журнал вушних, носових і горлових хвороб.- 2017.-№ 1,- C. 16-28

   • КОХЛЕАРНАЯ ИМПЛАНТАЦИЯ - КОХЛЕАРНАЯ IMPLANTACIYA

    • Кохлеарная имплантация при аномалии Мондини у детей /А.Ш. Амонов / Амонов А.Ш. // Журнал вушних, носових і горлових хвороб.- 2017.-№ 1,- C. 28-32

   • СИНУСИТ - СИНУСИТ

    • Особливості аналізу термограм у хворих з гострими параназальними синуситами / О.О. Карчинський / Карчинський О.О. // Журнал вушних, носових і горлових хвороб.- 2017.-№ 1,- C. 38-46

   • ГОРТАНИ БОЛЕЗНИ - LARYNGES OF ILLNESS

    • Характеристика імунологічної реактивності хворих на папіломатоз гортані до та після комплексного лікування із застосуванням противірусної квадривалентної вакцини / М.Б. Самбур, Д.І. Заболотний, Т.Д. Савченко та ін. / Самбур М.Б. // Журнал вушних, носових і горлових хвороб.- 2017.-№ 1,- C. 56-63

   • НАДГОРТАННИК - НАДГОРТАННИК

    • Можливості ультразвукового дослідження гострих запалень надгортанника / Г.І. Гарюк, Т.В. Почуєва, О.А. Кулікова та ін. / Гарюк Г.І. // Журнал вушних, носових і горлових хвороб.- 2017.-№ 1,- C. 63-71

   • АФОНИЯ - APHONIA

    • Діагностичні та лікувально-фонопедичні заходи при функціональній афонії в підлітковому віці / Т.А. Шидловська, К.Ю. Куреньова, Т.Г. Іванченко / Шидловська Т.А. // Журнал вушних, носових і горлових хвороб.- 2017.-№ 1,- C. 71-77

   • ВРАЧИ - DOCTORS

    • Світлані Іванівні Назаренко. Світла пам'ять... – Оториноларинголог // Журнал вушних, носових і горлових хвороб.- 2017.-№ 1,- C. 88-90

  • Номер журналу 2

   • СЛУХА РАССТРОЙСТВА - EAR OF DISORDER

    • Типи аудіометричних кривих у пацієнтів, які отримали акутравму в зоні проведення антитерористичної операції / Т.А. Шидловська, Л.Г. Петрук, К.Ю. Куреньова та ін. / Шидловська Т.А. // Журнал вушних, носових і горлових хвороб.- 2017.-№ 2,- C. 4-22

   • ДЫХАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ АНОМАЛИИ - RESPIRATORY SYSTEM OF ANOMALY

    • Показники локальної реактивності в слині хворих з патологією верхніх дихальних шляхів Повідомлення 4. Імуно-біохімічні та цитологічні особливості ротоглоткового секрету у хворих на хронічний фарингіт на різних стадіях перебігу хвороби / О.Ф. Мельніков, С.В. Тимченко, О.Й. Кизим та ін. / Мельников О.Ф. // Журнал вушних, носових і горлових хвороб.- 2017.-№ 2,- C. 22-28

    • Шилоподъязычный синдром , варианты диагностики и лечения / С.М. Пухлик, А.П. Щелкунов / Пухлик С.М. // Журнал вушних, носових і горлових хвороб.- 2017.-№ 2,- C. 46-54

   • РУБЕЦ - SCAR

    • Тактика лечения келоидных образований ушных раковин и туловища / Ф.Д. Евчев, А.Ф. Евчева, Д.Ф. Евчев / Евчев Ф.Д. // Журнал вушних, носових і горлових хвороб.- 2017.-№ 2,- C. 54-61

   • ГОЛОВЫ И ШЕИ НОВООБРАЗОВАНИЯ - HEADS AND NECKS OF NEW FORMATION

    • Внутриартериальная химиотерапия при злокачественных опухолях головы и шеи. Состояние вопроса, собственный опыт / Ю.В. Думанский, П.С. Ласачко, Р.В. Никулин / Думанский Ю.В. // Журнал вушних, носових і горлових хвороб.- 2017.-№ 2,- C. 61-69

   • ТОНЗИЛЛИТ - TONSILLITIS

    • Обгрунтування необхідності застосування імунокорегуючої терапії у дітей молодшого шкільного віку, хворих на рекурентний тонзиліт з супутнім карієсом зубів / Т.В. Почуєва, О.Ф. Мельников, К.Е. Ямпольська / Почуєва Т.В. // Журнал вушних, носових і горлових хвороб.- 2017.-№ 2,- C. 69-76

   • ГЛОТКИ БОЛЕЗНИ - GULLETS OF ILLNESS

    • Передопераційна підготовка та анестезіологічне забезпечення при операціях на лімфоепітеліальних структурах глотки у дітей, хворих на цукровий діабет 1 типу /Ю.В. Гавриленко, М.В. Трікаш, М.Г. Хоменко / Гавриленко Ю.В. // Журнал вушних, носових і горлових хвороб.- 2017.-№ 2,- C. 76-80

   • ИНОРОДНЫЕ ТЕЛА - FOREIGN BODIES

    • Ятрогенне стороннє тіло гайморової пазухи / О.Г. Плаксивий, О.О. Мазур, В.В. Яцків та ін. / Плаксивий О.Г. // Журнал вушних, носових і горлових хвороб.- 2017.-№ 2,- C. 80-83

   • СЛУХ - EAR

    • Слуховідновлювальним операціям при отосклерозі в Україні - 60 ! // Журнал вушних, носових і горлових хвороб.- 2017.-№ 2,- C. 83-87

   • МИКОЗЫ - МИКОЗЫ

    • Мікози зовнішнього вуха та їх раціональне лікування / С.Б. Безшапочний, В.Г. Кравченко, І.Г. Гришина / Безшапочний, С.Б. // Журнал вушних, носових і горлових хвороб.- 2017.-№ 2,- C. 22-27. – УМСА

   • РЕАБИЛИТАЦИЯ - REHABILITATION

    • Анализ эффективности комплексного применения препаратов, содержащих гиалуронат натрия, в реабилитации пациентов после эндоназальной фронтотомии / С.Б. Безшапочный, А.В. Лобурец / Безшапочный, С.Б. // Журнал вушних, носових і горлових хвороб.- 2017.-№ 2,- C. 37-45. – УМСА.

  • Номер журналу 3

   • ЛАПАРОСКОПИЯ - ЛАПАРОСКОПИЯ

    • Лифтинговая лапароскопия в симультанной хирургии / Б.С. Запорожченко, В.В. Колодий, А.А. Горбунов и др. / Запорожченко Б.С. // Журнал вушних, носових і горлових хвороб.- 2017.-№ 3,- C. 5-8

   • ГОРТАНИ НОВООБРАЗОВАНИЯ - LARYNGES OF NEW FORMATION

    • Епідеміологічна ситуація та аналіз організації спеціалізованої допомоги хворим на рак гортані в Запорізькій області ( 2001-2015 ) / В.О. Каширін, О.В. Томашевський, О.В. Хоролец та ін. / Каширін В.О. // Журнал вушних, носових і горлових хвороб.- 2017.-№ 3,- C. 4-10

   • ВЕРХНЕЧЕЛЮСТНОЙ ПАЗУХИ НОВООБРАЗОВАНИЯ - ВЕРХНЕЧЕЛЮСТНОЙ BOSOM OF NEW FORMATION

    • Прогностичне значення показників експресії маркерів кісткової інвазії у хворих на плоскоклітинний рак верхньощелепневої пазухи / А.В. Ковтуненко, С.М. Тимчук, А.А. Бакаєв / Ковтуненко А.В. // Журнал вушних, носових і горлових хвороб.- 2017.-№ 3,- C. 10- 22

   • ГОРТАНИ БОЛЕЗНИ - LARYNGES OF ILLNESS

    • Застосування стандартизованого інтерв ювання при оцінюванні якості життя хворих з ознаками рухових порушень гортані / С.Е. Яремчук, Т.А. Шидловська, Т.Б. Земляк / Яремчук С.Е. // Журнал вушних, носових і горлових хвороб.- 2017.-№ 3,- C. 22-35

   • ШУМ В УШАХ - NOISE IS IN EARS

    • Характеристика суб єктивного вушного шуму у пацієнтів, які отримали акутравму в зоні проведення антитерористичної операції / Т.А. Шидловська, Л.Г. Петрук, А.Ю. Шидловський та ін. / Шидловська Т.А. // Журнал вушних, носових і горлових хвороб.- 2017.-№ 3,- C. 35-45

    • Результати лікування хворих з початковою сенсоневральною приглухуватістю судиннного генезу та наявністю вушного шуму і без нього у віддаленому періоді / Д.І. Заболотний, Т.А. Шидловська, А.Ю. Шидловський / Заболотний Д.І. // Журнал вушних, носових і горлових хвороб.- 2017.-№ 3,- C. 51-62

   • ОТИТ СРЕДНИЙ - An OTITIS IS MIDDLE

    • Порівняльна оцінка стану слухової труби у хворих на хронічний туботимпанальний середній отит за даними інфляційно-дефляційного тесту та проби Вальсальва / І.І. Гринько, О.М. Борисенко / Гринько І.І. // Журнал вушних, носових і горлових хвороб.- 2017.-№ 3,- C. 45-51

   • ОТИТ - OTITIS

    • Комбінована дія евгенолу та протигрибкових препаратів на музейний штам С . albicans АТСС 10231 та клінічні штами С. albicans, виділені від хворих на зовнішній отит / С.Б. Безшапочний, В.П. Полянська, С.В. Зачепило та ін. / Безшапочний С.Б. // Журнал вушних, носових і горлових хвороб.- 2017.-№ 3,- C. 62-69

   • НОСА БОЛЕЗНИ - NOSE OF ILLNESS

    • Ефективність застосування бактеріальної аутовакцини у протирецидивному лікуванні хворих на поліпозний риносинусит / А.В. Лупир / Лупир А.Ю. // Журнал вушних, носових і горлових хвороб.- 2017.-№ 3,- C. 69-77

   • ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЧЕСКИЕ БОЛЕЗНИ - ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЧЕСКИЕ ILLNESSES

    • Хірургічні методи усунення велофарингеальної дисфункції у пацієнтів з вторинними дефектами та деформаціями твердого та мякого піднебення / А.В. Копчак, В.Л. Дідковський , А.Ю. Романова / Копчак А.В. // Журнал вушних, носових і горлових хвороб.- 2017.-№ 3,- C. 77-88

  • Номер журналу 4

   • СЛУХА РАССТРОЙСТВА - EAR OF DISORDER

    • Особливості підходів до надання медичної допомоги пацієнтам з сенсоневральними порушеннями слуху, які отримали акутравму в зоні проведення антитерористичної операції / Т.А. Шидловська, Т.В. Шидловська , Л.Г. Петрук / Шидловська Т.А. // Журнал вушних, носових і горлових хвороб.- 2017.-№ 4,- C. 4-27

    • Дослідження стану слухового аналізатора у тварин в умовах експериментальної сенсоневральної приглухуватості / Ю.В. Дєєва, О.В. Васильєв / Дєєва Ю.В. // Журнал вушних, носових і горлових хвороб.- 2017.-№ 4,- C. 34-40

    • Порівняльний аналіз даних слухових викликаних потенціалів та електроенцефалографії у хворих з помірно вираженою сенсоневральною приглухуватістю судинного та шумового генезу / Т.А. Шидловська, Т.В. Шидловська, М.С. Козак та ін. / Шидловська Т.А. // Журнал вушних, носових і горлових хвороб.- 2017.-№ 4,- C. 40- 47

   • КОХЛЕАРНАЯ ИМПЛАНТАЦИЯ - КОХЛЕАРНАЯ IMPLANTACIYA

    • Количественные показатели оптокинетического нистагма у детей после кохлеарной имплантации / В.И. Луценко, М.И. Ситухо / Луценко В.И. // Журнал вушних, носових і горлових хвороб.- 2017.-№ 4,- C. 27-34

   • МАСТОИДИТ - МАСТОИДИТ

    • Этиологический и патогенетический подход к лечению больных острым мастоидитом / М.И. Безега / Безега М.И. // Журнал вушних, носових і горлових хвороб.- 2017.-№ 4,- C. 57-64

   • ЛИЦЕВОЙ НЕРВ - FACIAL NERVE

    • Під язиково-лицевий анастомоз при ураженні лицевого нерва різної етіології / А.Л. Бобров / Бобров А.Л. // Журнал вушних, носових і горлових хвороб.- 2017.-№ 4,- C. 64-71

   • ГИПОФИЗА БОЛЕЗНИ - HYPOPHYSIS OF ILLNESS

    • Назальная ликворея при хирургическом лечении пациентов с аденомой гипофиза / Э.Р. Исмагилов, Д.Д. Заболотная, О.И. Паламар и др. / Исмагилов Э.Р. // Журнал вушних, носових і горлових хвороб.- 2017.-№ 4,- C. 71-76

   • ТОНЗИЛЛИТ - TONSILLITIS

    • Зміна субпопуляційного складу лімфоцитів крові та їх співвідношення з елементами цитокінового спектру при різних методах лікування хворих на хронічний тонзиліт / М.І. Герасимюк / Герасимюк М.І. // Журнал вушних, носових і горлових хвороб.- 2017.-№ 4,- C. 89-98

   • РОТОВОЙ ПОЛОСТИ ХИРУРГИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ - TO ORAL CAVITY SURGICAL OPERATIONS

    • Роторозширювач / І.А. Косаківська / Косаківська І.А. // Журнал вушних, носових і горлових хвороб.- 2017.-№ 4,- C. 98-101

  • Номер журналу 5

   • СЛУХА РАССТРОЙСТВА - EAR OF DISORDER

    • Аналіз обставин (умов) отримання акутравми та основних скарг у осіб, які постраждали в зоні проведення антитерооистичної операції , з різним ступенем сенсоневральних порушень слуху / Т.А. Шадловський , Л.Г. Петрук, Т.В. Волкова та ін. / Шидловська Т.А. // Журнал вушних, носових і горлових хвороб.- 2017.-№ 5,- C. 4-13

   • СЛУХА ПОТЕРЯ ЧАСТИЧНАЯ - EAR LOSS IS PARTIAL

    • Отоакустична емісія як діагностичний метод при експериментальній сенсоневральній приглухуватості / Г.Е. Тімен, К.Л. Руденька, С.А. Найда та ін. / Тімен Г.Е. // Журнал вушних, носових і горлових хвороб.- 2017.-№ 5,- C. 13-20

    • Коркові та стовбуромозкові слухові викликані потенціали у хворих з початковою сенсоневральною приглухуватістю в залежності від судинного чинника, який її супроводжує / А.Ю. Шидловський / Шидловський А.Ю. // Журнал вушних, носових і горлових хвороб.- 2017.-№ 5,- C. 20-31

   • ФРОНТАЛЬНЫЙ СИНУСИТ - FRONTAL SINUSIT

    • Хирургическое лечение пациентов с хроническим фронтитом с применением пластики лобно-носового соустья / А.В. Лобурец / Лобурец А.В. // Журнал вушних, носових і горлових хвороб.- 2017.-№ 5,- C. 31-39

   • ВЕРХНЕЧЕЛЮСТНОЙ СИНУСИТ - ВЕРХНЕЧЕЛЮСТНОЙ SINUSIT

    • Клініко-лабораторні особливості перебігу хронічного гнійного верхньощелепного синуситу у хворих на цукровий діабет 1-го типу / О.О. Мазур, Д.Д. Заболотна, Г.Д. Коваль та ін. / Мазур О.О. // Журнал вушних, носових і горлових хвороб.- 2017.-№ 5,- C. 39-51

   • ГОРТАНИ БОЛЕЗНИ - LARYNGES OF ILLNESS

    • Акустичні показники Jitter та Shinner у пацієнтів з руховими розладами гортані /Т.А. Шадловська, С.Е. Яремчук, Т.Б. Земляк / Шидловська Т.А. // Журнал вушних, носових і горлових хвороб.- 2017.-№ 5,- C. 51-60

   • ЯЗЫКА НОВООБРАЗОВАНИЯ - LANGUAGE OF NEW FORMATION

    • Пластичне заміщення половинних дефектів язика регіонарним субментальним клаптем у онкологічних хворих / О.В. Кравець / О.В. Кравець / Кравець О.В. // Журнал вушних, носових і горлових хвороб.- 2017.-№ 5,- C. 60-67

   • РОТОВОЙ ПОЛОСТИ НОВООБРАЗОВАНИЯ - TO ORAL CAVITY OF NEW FORMATION

    • Способ системной нейтрализации агрессивных окислительных радикалов у больных с распространенным раком дна полости рта и ротовой части глотки / Ф.Д. Евчев, А.Ф. Евчева / Евчев Ф.Д. // Журнал вушних, носових і горлових хвороб.- 2017.-№ 5,- C. 67

   • НОСОГЛОТКИ НОВООБРАЗОВАНИЯ - НОСОГЛОТКИ OF NEW FORMATION

    • Клініко-лабораторні критерії формування групи ризику хворих на рак носоглотки / В.І. Попович, В.І. Лешак / Попович В.І. // Журнал вушних, носових і горлових хвороб.- 2017.-№ 5,- C. 75

   • ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЯ - ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЯ

    • Результати дослідження бактерицидної дії високочастотного струму при використанні біполярних оториноларингологічних електроінструментів / І.А. Косаківська, О.П. Красько / Косаківська І.А. // Журнал вушних, носових і горлових хвороб.- 2017.-№ 5,- C. 82

   • ХИРУРГИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ - SURGICAL OPERATIONS

    • Хирургическое лечение пациентов с хроническим фронтитом с применением пластики лобно-носового соустья / А.В. Лобурец / Лобурец, А.В. // Журнал вушних, носових і горлових хвороб.- 2017.-№ 5,- C. 31-38. – УМСА

  • Номер журналу 6

   • СЛУХА РАССТРОЙСТВА - EAR OF DISORDER

    • Показники суб єктивної аудіометрії у осіб, які отримали акутравму в зоні проведення бойових дій, з різним ступенем порушень слухової функції / Т.А. Шадловська, Л.Г. Петрук, Т.В. Шевцова / Шидловська Т.А. // Журнал вушних, носових і горлових хвороб.- 2017.-№ 6,- C. 4- 14

    • Профілактика сенсоневральної приглухуватися судинного та шумового генезу / Д.І.Заболотний, А.Ю. Шидловський / Заболотний Д.І. // Журнал вушних, носових і горлових хвороб.- 2017.-№ 6,- C. 25-36

   • ОТИТ СРЕДНИЙ ГНОЙНЫЙ - An OTITIS MIDDLE FESTERING

    • Оцінка вентиляційної функції слухової труби у хворих на хронічний туботимпанальний гнійний середній отит після тимпанопластики в динаміці спостереження / І.І. Гринько, О.М. Борисенко / Гринько І.І. // Журнал вушних, носових і горлових хвороб.- 2017.-№ 6,- C. 14-25

   • ОТИТ СРЕДНИЙ - An OTITIS IS MIDDLE

    • Отдаленные результаты хирургического лечения детей, страдающих патологией глоточной миндалины и секреторным средним отитом / А.Я. Желтов, А.Д. Гусаков, А.А. Гусакова / Желтов А.Я. // Журнал вушних, носових і горлових хвороб.- 2017.-№ 6,- C. 36-43

    • Особенности лечения больных острым средним отитом и секреторным отитом / А.Ю. Запорощенко / Запорощенко А.Ю. // Журнал вушних, носових і горлових хвороб.- 2017.-№ 6,- C. 63-68

   • УХО СРЕДНЕЕ - An EAR IS MIDDLE

    • К вопросу о воспалительных заболеваниях среднего уха у новорожденных детей / П.П. Шевлюк, А.Д. Гусаков / Шевлюк П.П. // Журнал вушних, носових і горлових хвороб.- 2017.-№ 6,- C. 43-48

   • КЕЛОИД - КЕЛОИД

    • Порівняльна морфологічна характеристика тканин келоїдів вушних раковин при світловій та поляризаційній мікроскопії / А.О. Белоусова, С.В. Верьовка / Белоусова А.О. // Журнал вушних, носових і горлових хвороб.- 2017.-№ 6,- C. 48-54

   • НОСА БОЛЕЗНИ - NOSE OF ILLNESS

    • Методика транссфеноїдального доступу зі збереженням слизової оболонки передньої стінки клиновидної пазухи у хірургічному лікуванні пацієнтів з пухлинами селярно-хіазмальної ділянки / Д.Д. Заболотна, І.Р. Цвірінько / Заболотна Д.Д. // Журнал вушних, носових і горлових хвороб.- 2017.-№ 6,- C. 54-63

   • СИНУСИТ - СИНУСИТ

    • Лечение боли у пациентов с хроническим риносинуситом / Н.А. Пелешенко / Пелешенко Н.А. // Журнал вушних, носових і горлових хвороб.- 2017.-№ 6,- C. 68-72