Примірники в наявності

Променева діагностика, променева терапія

 • Рік видання номерів: 2007

  • Номер журналу 4

   • ПЕЧЕНИ НОВООБРАЗОВАНИЯ - LIVERS OF NEW FORMATION

    • Інтраопераційне ультразвукове дослідження при злоякісних новоутвореннях печінки / Лаврик Г.В. // Променева діагностика, променева терапія.- 2007.-№ 4,- C. 18-24

   • МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ БОЛЕЗНИ - SUCKLING GLAND OF ILLNESS

    • Комплексная рентгенологическая и ультразвуковая маммография в диагностике узловой мастопатии /Головко Т.С. и др. // Променева діагностика, променева терапія.- 2007.-№ 4,- C. 38-49

   • МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ РАССТРОЙСТВА - CEREBRAL CIRCULATION OF BLOOD OF DISORDER

    • Современные аспекты диагностики острого нарушения мозгового кровообращения по ишемическому типу по данным перфузионной спиральной компьютерной томографии / Савченко Е.А., Думанский Ю.В., Середенко Е.В. // Променева діагностика, променева терапія.- 2007.-№ 4,- C. 62-67

    • Ультразвукова діагностика стану брахіоцефальних артерій у хворих на ішемічний інсульт / Мазур С.Г. // Променева діагностика, променева терапія.- 2007.-№ 4,- C. 67-70

 • Рік видання номерів: 2008

  • Номер журналу 1

   • ЛЕГКИХ БОЛЕЗНИ - LIGHTS OF ILLNESS

    • Ренгеноендоскопічна діагностика карциноїду легенів / Орищин Н.Д., Іванів Ю.А. // Променева діагностика, променева терапія.- 2008.-№ 1,- C. 19-22

   • ПЕЧЕНЬ - LIVER

    • Особливості ультразвукової діагностики захворювань печінки у дітей / Тарасюк Б.А. // Променева діагностика, променева терапія.- 2008.-№ 1,- C. 32-36

   • УХО - EAR

    • Сучасні можливості діагностики аномалій розвитку внутрішнього вуха / Скорохода А.О. // Променева діагностика, променева терапія.- 2008.-№ 1,- C. 39-45

   • ПОЗВОНОЧНИКА БОЛЕЗНИ - SPINE OF ILLNESS

    • Актуальні питання променевої діагностики захворювань опорно-рухової системи.Реалії та перспективи / Спузяк М.І., Шармазанова О.П. // Променева діагностика, променева терапія.- 2008.-№ 1,- C. 48-54

   • РАДИОИЗОТОПНАЯ ТЕЛЕТЕРАПИЯ - RADIOISOTOPE ТЕЛЕТЕРАПИЯ

    • Перспективи і сьогодення радіоізотопної діагностики і терапії в Україні / Афанасьєва Н.І., Дикан І.М., Луховицька Н.І. // Променева діагностика, променева терапія.- 2008.-№ 1,- C. 76-86

  • Номер журналу 2

   • ПРЯМОЙ КИШКИ НОВООБРАЗОВАНИЯ - RECTUM OF NEW FORMATION

    • Лікування неоперабельного місцевопоширеного раку прямої кишки /Бондар Г.В. та ін. // Променева діагностика, променева терапія.- 2008.-№ 2,- C. 11-14

    • Хіміопроменеве лікування первинно- неоперабельного раку прямої кишки з індукційною поліхіміотерапією на першому етапі / Чорнобай А.В., Васько Л.Н. // Променева діагностика, променева терапія.- 2008.-№ 2,- C. 82-85

   • МАТКИ НОВООБРАЗОВАНИЯ - UTERUSES OF NEW FORMATION

    • Клінічна ефективність імуномодулюючої терапії у комплексному лікуванні хворих на рак тіла матки /Бугайцов С.Г. та ін. // Променева діагностика, променева терапія.- 2008.-№ 2,- C. 14-18

   • РАДИОЛОГИЯ - RADIOLOGY

    • Визначення індивідуальної радіаційної чутливості онкологічних хворих (Радіобіологічні дослідження) /Дьоміна Е.А. та ін. // Променева діагностика, променева терапія.- 2008.-№ 2,- C. 32-37

   • ШЕЙКИ МАТКИ НОВООБРАЗОВАНИЯ - NECKS OF UTERUS OF NEW FORMATION

    • Консервативне лікування місцевопоширених форм раку шийки матки та можливості його удосконалення / Іванкова В.С. та ін. // Променева діагностика, променева терапія.- 2008.-№ 2,- C. 37- 42

    • Токсичність радіохіміотерапії при місцево поширеному раку шийки матки /Сухіна О.М. та ін. // Променева діагностика, променева терапія.- 2008.-№ 2,- C. 72-77

  • Номер журналу 3-4

   • ПАНКРЕАТИТ - ПАНКРЕАТИТ

    • Значення ультразвукового дослідження у діагностиці гострих та посттравматичних панкреатитів / Новікова М.М. // Променева діагностика, променева терапія.- 2008.-№ 3-4,- C. 8-12

   • МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ БОЛЕЗНИ - SUCKLING GLAND OF ILLNESS

    • Сучасні можливості медичної візуалізації грудних залоз при запальних процесах, не пов язаних із лактацією /Білоненко Г.А. та ін. // Променева діагностика, променева терапія.- 2008.-№ 3-4,- C. 16-21

   • СЕРДЦА БОЛЕЗНИ - HEARTS OF ILLNESS

    • Комбіновані порушення ритму серця у дітей. Ехокардіографічні паралелі / Андрущенко І.В., Глєбова Л.П. // Променева діагностика, променева терапія.- 2008.-№ 3-4,- C. 25-29

   • ПИЩЕВОДА НОВООБРАЗОВАНИЯ - GULLET OF NEW FORMATION

    • Рентгенологическое сопровождение стентирования больных с онкологической патологией пищевода / Киркилевский С.И., Чернобай Т.Н., Головко Т.С. // Променева діагностика, променева терапія.- 2008.-№ 3-4,- C. 36-41

   • МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ НОВООБРАЗОВАНИЯ - SUCKLING GLAND OF NEW FORMATION

    • Методи ядерної медицини у хворих на рак молочної залози / Мечев Д.С., Щербына О.В. // Променева діагностика, променева терапія.- 2008.-№ 3-4,- C. 65-73

 • Рік видання номерів: 2009

  • Номер журналу 1

   • ИШЕМИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ СЕРДЦА - ISCHEMIC HEART TROUBLE

    • Возможности 64-срезовой компьютерной томографии в диагностике поражения коронарніх сосудов /Бахтеева Т.Д. и др. // Променева діагностика, променева терапія.- 2009.-№ 1,- C. 21-30

   • ОТИТ СРЕДНИЙ ГНОЙНЫЙ - An OTITIS MIDDLE FESTERING

    • Діагностика хронічних гнійних середніх отитів та отогенних ускладнень / Скорохода А.О. // Променева діагностика, променева терапія.- 2009.-№ 1,- C. 30-39

   • ЯИЧНИКОВ БОЛЕЗНИ - OVARIES OF ILLNESS

    • Спектр эхографических характеристик кистозных тератом яичников / Волик Н.К. // Променева діагностика, променева терапія.- 2009.-№ 1,- C. 39- 44

   • СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫЕ БОЛЕЗНИ - SERDECHNO-SOSUDISTYE ILLNESSES

    • Методика дослідження та оцінка результатів під час проведення МСКТ-коронарографії з ЕКГ -синхронізацією у здорових осіб та пацієнтів з ознаками коронарного атеросклерозу / Дикан І.М., Федьків С.В. // Променева діагностика, променева терапія.- 2009.-№ 1,- C. 50- 60

  • Номер журналу 2

   • ПЕЧЕНИ БОЛЕЗНИ - LIVERS OF ILLNESS

    • Ультразвукова діагностика дисфункції ендотелію у хворих з хронічними дифузними захворюваннями печінки / Динник О.Б., Мостовий С.Є.,Мишанич О.М. // Променева діагностика, променева терапія.- 2009.-№ 2,- C. 10-17

   • ТУБЕРКУЛЕЗ ЛЕГКИХ - WHITE PLAGUE

    • Інфільтративний туберкульоз легень у хворих з системною дисплазією сполуної тканини / Суханова Л.А., Шармазанова О.П. // Променева діагностика, променева терапія.- 2009.-№ 2,- C. 24-27

   • ДИАГНОСТИКА - DIAGNOSTICS

    • Цветокартирование МРТ-изображений в диагностике доброкачественніх и злокачественных опухолей верхних дыхательных путей / Колотилов Н.Н. // Променева діагностика, променева терапія.- 2009.-№ 2,- C. 31-36

    • Променеві методи діагностики метастазів у головний мозок у пацієнток з гестаційною трофобластичною хворобою / Козаренко Т.М., Воробйова Л.1., Ц1п Н.П. // Променева діагностика, променева терапія.- 2009.-№ 2,- C. 44-47

   • ГРЫЖА БЕДРЕННАЯ - HERNIA IS THIGH

    • Комп ютерна томографія в діагностиці стегнової грижі / Микитюк С.Р., Власов В.В. // Променева діагностика, променева терапія.- 2009.-№ 2,- C. 51-57

   • НЕРВНАЯ СИСТЕМА ЦЕНТРАЛЬНАЯ - NERVOUS SYSTEM IS CENTRAL

    • КТ и МРТ в диагностике пороков развития ЦНС, связанных с нарушением нейрональной миграции, пролиферации, дифференциации и гистогенеза / Мироняк Л.А. // Променева діагностика, променева терапія.- 2009.-№ 2,- C. 57-66

  • Номер журналу 3-4

   • ГИПЕРТЕНЗИЯ ПОРТАЛЬНАЯ - ГИПЕРТЕНЗИЯ IS PORTAL

    • Діагностика портальної гіпертензії у дітей: інструментально-патологічні паралелі /Тарасюк Б.А. та ін. // Променева діагностика, променева терапія.- 2009.-№ 3-4,- C. 6- 10

   • УЛЬТРАЗВУК - ULTRASOUND

    • Ультразвуковая голографическая система визуализации /Огир А.С. и др. // Променева діагностика, променева терапія.- 2009.-№ 3-4,- C. 29- 37

  • Номер журналу 3

   • ЯИЧНИКОВ БОЛЕЗНИ - OVARIES OF ILLNESS

    • Склерокистоз яичников / Бабкина Т.М., Дельва К.М., Черепанов В.В. // Променева діагностика, променева терапія.- 2009.-№ 3,- C. 47- 50

   • СВИЩ - СВИЩ

    • Лигатурные свищи- диагностика, лечение, роль лучевых методов визуализации / Губанов Д.М. // Променева діагностика, променева терапія.- 2009.-№ 3,- C. 51- 54

 • Рік видання номерів: 2010

  • Номер журналу 1

   • ЛЕЙКОЗЫ - LEUCOSISES

    • Радиоиммунологические методы в контролировании течения острого миелобластного лейкоза / Миронова Е.В., Мазур А.Г., Горяинова Н.В. // Променева діагностика, променева терапія.- 2010.-№ 1,- C. 23- 26

   • ПАНКРЕАТИТ - ПАНКРЕАТИТ

    • Ультразвукова діагностика хронічного панкреатиту / Медведєв В.Є., Яцик В.І., Остапенко Т.А. // Променева діагностика, променева терапія.- 2010.-№ 1,- C. 32- 35

   • ТОНКАЯ КИШКА - THIN BOWEL

    • Випадок трансобдомінальної ультразвукової діагностики раку тонкої кишки /Динник О.Б. та ін. // Променева діагностика, променева терапія.- 2010.-№ 1,- C. 36- 37

   • ПЛАЦЕНТАРНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ - PLACENTA INSUFFICIENCY

    • Плацентарная недостаточность Волик Н.К. и др. // Променева діагностика, променева терапія.- 2010.-№ 1,- C. 42- 47

  • Номер журналу 2

   • ЛУЧЕВАЯ ТЕРАПИЯ - RADIAL THERAPY

    • 50-річний досвід променевої діагностики і терапії /Розенфельд Л.Г. та ін. // Променева діагностика, променева терапія.- 2010.-№ 2,- C. 42- 50

   • ПЕЧЕНИ БОЛЕЗНИ - LIVERS OF ILLNESS

    • Особенности метода дистанционной акустической пальпации в диагностике диффузных поражений печени /Полищук Е.В. и др. // Променева діагностика, променева терапія.- 2010.-№ 2,- C. 51- 54

   • ТОМОГРАФИЯ ЭМИССИОННАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ - ТОМОГРАФИЯ IS EMISSION COMPUTER

    • Вивчення анатомічних характеристик серця та визначення структурно-функціонального стану міокарду лівого шлуночка в нормі методом МСКТ-вентрикулографії / Федьків С.В. // Променева діагностика, променева терапія.- 2010.-№ 2,- C. 70-75

   • АОРТЫ БОЛЕЗНИ - AORTAS OF ILLNESS

    • Врожденные сосудистые кольца /Раад Таммо и др. // Променева діагностика, променева терапія.- 2010.-№ 2,- C. 76-82

   • НОВОРОЖДЕННЫЙ, БОЛЕЗНИ - NEW-BORN, ILLNESSES

    • МРТ головного мозга у новорожденных с транспозицией больших артерий на дооперационном этапе /Ершова Е.Б. и др. // Променева діагностика, променева терапія.- 2010.-№ 2,- C. 83-87

  • Номер журналу 3-4

   • ТОМОГРАФИЯ - ТОМОГРАФИЯ

    • Цифровая объемная томография в стоматологической имплантологии / Серова Н.С. // Променева діагностика, променева терапія.- 2010.-№ 3-4,- C. 5-8

   • МЕНИНГИОМА - МЕНИНГИОМА

    • Особливості променевих проявів менінгіом (рентген, КТ, МРТ дослідження) / КовальГ.Ю., Грабовецький С.А. // Променева діагностика, променева терапія.- 2010.-№ 3-4,- C. 9- 16

   • ГОРТАНИ НОВООБРАЗОВАНИЯ - LARYNGES OF NEW FORMATION

    • Трехмерная реконструкция и виртуальная эндоскопия злокачественных опухолей гортаноглотки и гортани / В.Н. Соколов, З.Н. Шавладзе, Н.В. Пилипюк и др. // Променева діагностика, променева терапія.- 2010.-№ 3-4,- C. 17- 22

   • АНГИОГРАФИЯ - ANGIOGRAPHY

    • Компьютерно-томографическая ангиография: новое место в диагностике болезней сердца и коронарных артерий / Синицын В.Е. // Променева діагностика, променева терапія.- 2010.-№ 3-4,- C. 23-27

   • ДИАГНОСТИКА КОМПЬЮТЕРНАЯ - DIAGNOSTICS IS COMPUTER

    • Особливості променевої діагностики переломів ребер / Панченко О.В. // Променева діагностика, променева терапія.- 2010.-№ 3-4,- C. 46- 49

   • МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ПЛАСТИКА - SUCKLING GLAND OF PLASTIC

    • Роль современных методов лучевой диагностики в оценке состояния силиконового имплантата и окружающих его тканей после увеличивающей маммопластики / Терновой С.К., Абдураимов А.Б. // Променева діагностика, променева терапія.- 2010.-№ 3-4,- C. 54- 59

   • ПАНКРЕАТИТ - ПАНКРЕАТИТ

    • Ультразвукова діагностика хронічного панкреатиту / Яцик В.І., Медведєв В.Є. // Променева діагностика, променева терапія.- 2010.-№ 3-4,- C. 60- 65

   • КИШЕЧНАЯ НЕПРОХОДИМОСТЬ - INTESTINAL IMPASSABILITY

    • Клинико- рентгенологические диагностические критерии острой кишечной непроходимости / Крадинов А.И., Чемоданов Е.Б. // Променева діагностика, променева терапія.- 2010.-№ 3-4,- C. 66- 71

   • ЛУЧЕВАЯ ТЕРАПИЯ - RADIAL THERAPY

    • Можливості удосконалення поєднаної променевої терапії місцево поширених форм раку шийки матки / В.С. Іванкова, Н.М. Храновська, Г.М. Шевченко та ін. // Променева діагностика, променева терапія.- 2010.-№ 3-4,- C. 72- 77

   • УЛЬТРАЗВУК - ULTRASOUND

    • Ультразвуковое исследование в диагностике и выборе метода лечения при хроническом парапроктите / В.Е. Медведев. М.в. Яцышин. А.О. тараненко и др. // Променева діагностика, променева терапія.- 2010.-№ 3-4,- C. 78-82

   • РЕНТГЕНОГРАФИЯ - SCIAGRAPHY

    • Возможности клинического применения цифровой микрофокусной рентгенографии /Ю.Н. Коваленко, С.И. Мирошниченко, С.В. Балашов и др. // Променева діагностика, променева терапія.- 2010.-№ 3-4,- C. 83-86

   • ЧЕРЕПНО-МОЗГОВЫЕ ТРАВМЫ - CRANIAL-CEREBRAL TRAUMAS

    • Применение МСКТ при травмах головы / Рогожин В.А. // Променева діагностика, променева терапія.- 2010.-№ 3-4,- C. 92-96

   • СЕЛЕЗЕНКА - SPLEEN

    • Изолированное повреждение селезенки при тупой травме живота: ультразвуковое исследование / Новикова М.Н., Бабкина Т.М. // Променева діагностика, променева терапія.- 2010.-№ 3-4,- C. 97- 101

   • ПИЩЕВОД - GULLET

    • Возможности лучевой диагностики химических ожогов пищевода и их осложнений / Бойко В.В., Е.П. Шармазанова, Е.А. Кравцова // Променева діагностика, променева терапія.- 2010.-№ 3-4,- C. 102- 107

 • Рік видання номерів: 2011

  • Номер журналу 1-2

   • ЭНЦЕФАЛОПАТИЯ ГИПЕРТЕНЗИВНАЯ - ЭНЦЕФАЛОПАТИЯ GIPERTENZIVNAYA

    • Диференціальна діагностика дисциркуляторних енцефалопатій демієлінізуючих захворювань / Рижик В.М., Скальський Л.В., Лемішка О.В. // Променева діагностика, променева терапія.- 2011.-№ 1-2,- C. 11- 16

   • СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ СИСТЕМА - SERDECHNO-SOSUDISTAYA SYSTEM

    • Зміни судинного русла головного мозку у пацієнтів з високим рівнем сумарного серцево-судинного ризику / Романко Н.М., Дудій П.Ф., Вакалюк І.П. // Променева діагностика, променева терапія.- 2011.-№ 1-2,- C. 17-21

   • ЛЕГКИХ НОВООБРАЗОВАНИЯ - LIGHTS OF NEW FORMATION

    • Труднощі та діагностика помилки променевої діагностики синдрому круглої тіні в легені / Бортний М.О. // Променева діагностика, променева терапія.- 2011.-№ 1-2,- C. 22- 23

    • Комплексна рентген- ендоскопічна діагностика порожнинних форм периферичного раку легенів / Спузяк Р.М. // Променева діагностика, променева терапія.- 2011.-№ 1-2,- C. 31- 34

   • ЛЕГКИХ БОЛЕЗНИ - LIGHTS OF ILLNESS

    • Диагностика локализованной формы буллезной эмфиземы легких: возможности мультисрезовой компьютерной томографии / Первак М.Б., Момот Н.В., Пацкань И.И. // Променева діагностика, променева терапія.- 2011.-№ 1-2,- C. 24-27

    • Современные аспекты лучевой диагностики доброкачественных опухолей легких / Мягков О.П. // Променева діагностика, променева терапія.- 2011.-№ 1-2,- C. 74- 78

   • ГРИПП - FLU

    • Особливості постгрипозних пневмоній, що супроводжували пандемію грипу в Україні в жовтні-грудні 2009 року /В.М. Рижик, П.Ф. Дудій, М.М. Багрій та ін. // Променева діагностика, променева терапія.- 2011.-№ 1-2,- C. 28- 30

   • МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ НОВООБРАЗОВАНИЯ - SUCKLING GLAND OF NEW FORMATION

    • Возможности ультразвукового метода исследования молочных желез при нормальной маммографической картине (В1-RADS -1) / Шпатюкова И.С., Зубов .Д. // Променева діагностика, променева терапія.- 2011.-№ 1-2,- C. 35- 39

   • ПЕЧЕНИ БОЛЕЗНИ - LIVERS OF ILLNESS

    • Кореляція даних ультразвукових та магнітно-резонансних досліджень у виявленні вогнищевих уражень печінки / Трускавецький Б.Л., Уралова Л.Т. // Променева діагностика, променева терапія.- 2011.-№ 1-2,- C. 40- 42

   • ПОЧЕК НОВООБРАЗОВАНИЯ - BUDS OF NEW FORMATION

    • Особенности рентгенологической картины опухолей почек у детей /И.А. Вороньжев, Крамной И.Е., М.И. Спузяк и др. // Променева діагностика, променева терапія.- 2011.-№ 1-2,- C. 43-44

   • СВИЩ - СВИЩ

    • Эхографическая характеристика и ултразвуковая классификация поверхностных лигатурных свищей / Зубов А.Д., Губанов Д.М. // Променева діагностика, променева терапія.- 2011.-№ 1-2,- C. 45-50

   • КОЛЕННЫЙ СУСТАВ - KNEE-JOINT

    • МРТ в діагностиці патології колінного суглобу / Рижик В.М., Скальський Л.В., Лемышка О.В. // Променева діагностика, променева терапія.- 2011.-№ 1-2,- C. 51- 57

   • ПЛЕЧЕВОЙ СУСТАВ - HUMERAL JOINT

    • Магнитно-резонансная томография и ультрасонография в диагностике травматических повреждений вращательной манжеты плеча/ Спузяк М.И., Литвин Ю.П., Новичихин А.В. и др. // Променева діагностика, променева терапія.- 2011.-№ 1-2,- C. 58- 61

   • ЛИМФОМА - ЛИМФОМА

    • Множинна лімфома шлунка / Бортний М.О. // Променева діагностика, променева терапія.- 2011.-№ 1-2,- C. 62-63

   • СЕЛЕЗЕНКИ ИНФАРКТ - SPLEENS ARE HEART ATTACK

    • Геморрагический инфаркт селезенки вседствие тромбоза ветвей селезеночных сосудов. Абсцесс селезенки/А.Н. Петриченко, О.И. Балашова, Д.Л. Власенко и др. // Променева діагностика, променева терапія.- 2011.-№ 1-2,- C. 64-67

   • МАГНИТНОГО РЕЗОНАНСА ИЗОБРАЖЕНИЕ - MAGNETIC RESONANCE IMAGE

    • Возможности мр исследований в гинекологической практике / Рогожин В.А. // Променева діагностика, променева терапія.- 2011.-№ 1-2,- C. 79- 89

  • Номер журналу 3-4

   • ИНСУЛЬТ ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯРНЫЙ - STROKE OF CEREBROVASKULYARNYY

    • Ультразвуковые предикторы ишемического мозгового инсульта и возрастная динамика параметров жесткости артерий / Линская А.В. // Променева діагностика, променева терапія.- 2011.-№ 3-4,- C. 5-10

   • ЧЕРЕПНО-МОЗГОВЫЕ ТРАВМЫ - CRANIAL-CEREBRAL TRAUMAS

    • Современные томографические методы визуализации изменений в отдаленном периоде закрытой черепно-мозговой травмы / Матяш М.И. // Променева діагностика, променева терапія.- 2011.-№ 3-4,- C. 11-15

   • АНГИОГРАФИЯ - ANGIOGRAPHY

    • КТ-ангіографія судин головного мозку / Романко Н.М. // Променева діагностика, променева терапія.- 2011.-№ 3-4,- C. 16-19

   • БРОНХОЛЕГОЧНАЯ ДИСПЛАЗИЯ - BRONKHOLEGOCHNAYA DISPLAZIYA

    • Рентгенологічна характеристика змін легень при бронхолегеневій дисплазії та їх ускладнень у новонароджених та дітей раннього віку (повідомлення 1)В.В. Шаповалова, М.І. Спузяк, І.О. Вороньжев та ін. // Променева діагностика, променева терапія.- 2011.-№ 3-4,- C. 24-31

   • КОРОНАРНОЙ АРТЕРИИ АНЕВРИЗМА - TO CORONAL ARTERY OF ANEURISM

    • 64-зрізова КТ-коронарографія у скринінгу атеросклеротичного ураження і звуження коронарних артерій / Мангов А.В., Кушнір А.В., Куль піна К.О. // Променева діагностика, променева терапія.- 2011.-№ 3-4,- C. 32-38

   • ПОДКОЖНАЯ ВЕНА - HYPODERMIC VIENNA

    • Классификация гемодинамических вариантов варикозной болезни малой подкожной вены(на основании дуплексных характеристик) / Рябинская О.С., Османов Р.Р. // Променева діагностика, променева терапія.- 2011.-№ 3-4,- C. 39- 42

   • МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ НОВООБРАЗОВАНИЯ - SUCKLING GLAND OF NEW FORMATION

    • Ультразвукова візуалізація підвищення внутрішньопухлинного кровотоку у хворих на рак грудної залози під впливом локальної радіочастотної гіпертермії /В.Е. Орел, Т.С.Головко, І.І.Смоланка та ін. // Променева діагностика, променева терапія.- 2011.-№ 3-4,- C. 43-47

    • Стадирование рака мочевого пузыря : компьютерная томография / Косенко А.Н., Бабкина Т.М. // Променева діагностика, променева терапія.- 2011.-№ 3-4,- C. 65-70

   • ТОМОГРАФИЯ - ТОМОГРАФИЯ

    • Роль мультизрізової комп ютерної томографії в диференційній діагностиці вогнищевих уражень печінки /Н.В. Момот, Н.В. анасічук-Гажиєва, С.О. Шпак та ін. // Променева діагностика, променева терапія.- 2011.-№ 3-4,- C. 48-56

   • ПОЧЕК НОВООБРАЗОВАНИЯ - BUDS OF NEW FORMATION

    • Мультиспиральная компьютерная томография в диагностике мелких образований в почке / Дыкан И.Н., Степаненко Н.А. // Променева діагностика, променева терапія.- 2011.-№ 3-4,- C. 57-64

   • ПОЧКИ - BUDS

    • Комплексная лучевая диагностика аномалий развития почек (нефроптоз) / Шкондин Л.А., Шумаков А.В., Шкондина М.Л. // Променева діагностика, променева терапія.- 2011.-№ 3-4,- C. 71-74

   • БИОПСИЯ - BIOPSY

    • Биопсия предстательной железы под контролем трансректальной сонографии. Наш опыт и современные аспекты /.Д. Резников, Р.П. Федоришин, Д.Б. Резников и др. // Променева діагностика, променева терапія.- 2011.-№ 3-4,- C. 75-77

   • УЛЬТРАЗВУК - ULTRASOUND

    • Ультразвуковая диагностика кистозных образований органов малого таза во время беременности / Черняева Ю.В. // Променева діагностика, променева терапія.- 2011.-№ 3-4,- C. 78-83

   • ЛЕГКИЕ - LIGHTS

    • Легеневий рисунок у норм1 та при патолог11 / Каменецький М.С., Первак М.Б. // Променева діагностика, променева терапія.- 2011.-№ 3-4,- C. 89-95

   • ЛЕГКИХ НОВООБРАЗОВАНИЯ - LIGHTS OF NEW FORMATION

    • Рентгендиагностика рака легкого / Спузяк Р.М., Шаповалова В.В. // Променева діагностика, променева терапія.- 2011.-№ 3-4,- C. 96-103

   • ПОЧЕК БОЛЕЗНИ - BUDS OF ILLNESS

    • Диффузные поражения почек. УЗ-и КТ-визуализация / Федусенко А.А., Мягков А.П., Губарь А.А. // Променева діагностика, променева терапія.- 2011.-№ 3-4,- C. 104-113

 • Рік видання номерів: 2012

  • Номер журналу 1

   • ТОМОГРАФИЯ ЭМИССИОННАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ - ТОМОГРАФИЯ IS EMISSION COMPUTER

    • Застосування позитронної емісійної томографії у нейроонкології /С.С. Макєєв, Д.С. Мечев / Макеєв С.С. // Променева діагностика, променева терапія.- 2012.-№ 1,- C. 7- 10

   • НОСОГЛОТКИ БОЛЕЗНИ - НОСОГЛОТКИ OF ILLNESS

    • Спіральна комп ютерна томографія в оцінці результатів лікування хронічного поліпозного риносинуситу та визначення тактики подальшої реабілітації хворих / О.М. Герич, В.М. Рижик, П.Ф. Дудій та ін. / Герич О.М. // Променева діагностика, променева терапія.- 2012.-№ 1,- C. 11- 14

   • НОСА БОЛЕЗНИ - NOSE OF ILLNESS

    • Конусно-променева комп ютерна томографія в діагностиці одонтогенних гайморитів / П.Ф. Дудій, З.І. Дичек, В.В. Пеца та ін. / Дудій П.Ф. // Променева діагностика, променева терапія.- 2012.-№ 1,- C. 15-18

   • МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ БОЛЕЗНИ - SUCKLING GLAND OF ILLNESS

    • Лучевая диагностика редких заболеваний грудной железы с клиническим синдромом узловых мастопатий / Т.С. Головко, С.Ю. Скляр, А.С. Крахмалева и др. / Головко Т.С. // Променева діагностика, променева терапія.- 2012.-№ 1,- C. 19- 32

   • НОВОРОЖДЕННЫЙ, БОЛЕЗНИ - NEW-BORN, ILLNESSES

    • Рентгенодиагностика ступеня тяжкост1 асп1рац1йногосиндрому у новонароджених з перинатальними ураженнями ЦНС /1.О. Вороньжев, М.!. Спузяк, !.О. Крамний та 1н. / Вороньжев !.О. // Променева діагностика, променева терапія.- 2012.-№ 1,- C. 43- 45

   • ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНЫЕ БОЛЕЗНИ - ZHELUDOCHNO-KISHECHNYE ILLNESSES

    • Рентгенодиагностика желудочно-толсто-тонко-кишечных свищей /А.И. Крадинов, В.А. Черноротов, Е.И. Черноротова / Крадинов А.И. // Променева діагностика, променева терапія.- 2012.-№ 1,- C. 33- 36

   • ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ НОВООБРАЗОВАНИЯ - ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ GLAND OF NEW FORMATION

    • Сучасний стан питання щодо д1агностики раку передм1хурово1 залози / А.О. Губарь, О.А. Федусенко, М.А. Довбиш та 1н. / Губарь А.О. // Променева діагностика, променева терапія.- 2012.-№ 1,- C. 37- 42

   • ТОМОГРАФИЯ РЕНТГЕНОВСКАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ - ТОМОГРАФИЯ IS X-RAY PHOTOGRAPHY COMPUTER

    • Комп ютерна томограф1я в діагностиці змін легень при бронхолегеневій дисплазії (повідомлення 1) /В.В. Шаповалова, М.І. Спузяк, І.О. Вороньжев та ін. / Шаповалова В.В. // Променева діагностика, променева терапія.- 2012.-№ 1,- C. 46- 51

    • Актуальні питання рентгенодіагностики, комп ютерної та магнітно-резонансної томографії- 5-ті курси Української школи безперервної післядипломної освіти в радіології // Променева діагностика, променева терапія.- 2012.-№ 1,- C. 97

   • ПЕЧЕНИ БОЛЕЗНИ - LIVERS OF ILLNESS

    • Ранняя диагностика трансформации хронического гепатита в цирроз печени у детей (МДКТ-перфузиография) /И.Н. Дыкан, Б.А. Тарасюк, Е.В. Полищук / Дыкан И.Н. // Променева діагностика, променева терапія.- 2012.-№ 1,- C. 52-54

   • БОЛИ - PAINS

    • Эхография в дифференциальной диагностике обдоминальной боли у детей /П.А. Лепихов, Г.Н. Турпакова / Лепихов П.А. // Променева діагностика, променева терапія.- 2012.-№ 1,- C. 55-71

   • ТЕХНОЛОГИЯ МЕДИЦИНСКАЯ - TECHNOLOGY IS MEDICAL

    • Микрофокусная рентгенография - подрывная технология в медицинской диагностике /Н.Н. Потрахов / Потрахов Н.Н. // Променева діагностика, променева терапія.- 2012.-№ 1,- C. 80- 81

  • Номер журналу 2-3

   • МОЗГА ГОЛОВНОГО НОВООБРАЗОВАНИЯ - BRAIN OF HEAD NEW FORMATION

    • Радиохирургическое лечение солитарных метастазов рака в головной мозг / А.Б. Грязов / Грязов А.Б. // Променева діагностика, променева терапія.- 2012.-№ 2-3,- C. 9-12

   • ПЕРИОДОНТИТ - ПЕРИОДОНТИТ

    • Способи рентгенологічної діагностики репаративних процесів періапікальних тканин після лікування верхівкових періодонтитів / П.Ф. Дудій / Дудій П.Ф. // Променева діагностика, променева терапія.- 2012.-№ 2-3,- C. 18-22

   • ТРОМБОЗ - THROMBOSIS

    • Компьютерная томография в диагностике тромбозов нижней полой вены у молодых пациентов / Д.Г. Петренко, Е.П. Шармазанова / Петренко Д.Г. // Променева діагностика, променева терапія.- 2012.-№ 2-3,- C. 23-25

   • МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ НОВООБРАЗОВАНИЯ - SUCKLING GLAND OF NEW FORMATION

    • Воспаление или рак: возможности маммо- и эхографии при воспалительных изменениях груди / Е.Г. Аксенова, М.Б. Первак, Г.А. Белоненко и др. / Аксенова Е.Г. // Променева діагностика, променева терапія.- 2012.-№ 2-3,- C. 26-30

   • ПЕЧЕНИ БОЛЕЗНИ - LIVERS OF ILLNESS

    • Принципи диференційної діагностики пухлинного ураження печінки за допомогою комп ютерної томографії Н.В. Дереш / Дереш Н.В. // Променева діагностика, променева терапія.- 2012.-№ 2-3,- C. 34-41

   • БЕСПЛОДИЕ МУЖСКОЕ - FRUITLESSNESS IS MASCULINE

    • Роль ультразвукового обстеження калитки та простати у виявленні причини чоловічого безпліддя: два випадки обструктивної азооспермії / І.Є. Гайда, Ю.А. Іванів / Гойда І.Є. // Променева діагностика, променева терапія.- 2012.-№ 2-3,- C. 42- 45

   • ПОЧКИ - BUDS

    • Экскреторная урография в диагностическом алгоритме патологии почек /Т.М. Бабкина, С.А. Кондрачук, В.В. Черепанов и др. / Бабкина Т.М. // Променева діагностика, променева терапія.- 2012.-№ 2-3,- C. 53-57

   • РАДИОЛОГИЯ МЕДИЦИНСКАЯ - RADIOLOGY IS MEDICAL

    • Значення непрямої ренангіографії в комплексному сцинтиграфічному дослідженні у дітей при міхурово-сечоводному рефлюксі / М.М. Ткаченко, Г.О. Романенко, А.Л. Камінська / Ткаченко М.М. // Променева діагностика, променева терапія.- 2012.-№ 2-3,- C. 58- 60

   • ШЕЙНЫЕ ПОЗВОНКИ - NECK VERTEBRAE

    • Променеві методи дослідження в діагностиці травматичних пошкоджень верхньошийного відділу хребта у дітей першого року життя / М.І. Спузяк, О.П. Шармазанова, Ю.А. Коломійченко та ін. / Спузяк М.І. // Променева діагностика, променева терапія.- 2012.-№ 2-3,- C. 61- 69

   • ПЛЕЧЕВОЙ СУСТАВ - HUMERAL JOINT

    • Можливості променевих методів дослідження в діагностиці нестабільності плечового суглоба /В.В. Логвиненко / Логвиненко В.В. // Променева діагностика, променева терапія.- 2012.-№ 2-3,- C. 70- 76

   • ОСТЕОАРТРИТ ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА - ОСТЕОАРТРИТ OF HIP JOINT

    • Діагностичне застосування остеосцинтиграфії та рентгенологічного дослідження при ревізійному ендопротезуванні кульшових суглобів / П.О. Король, Н.М. Пономаренко, Н.В. Шинкаренко / Король П.О. // Променева діагностика, променева терапія.- 2012.-№ 2-3,- C. 77-79

   • АРТЕРИОСКЛЕРОЗ ОБЛИТЕРИРУЮЩИЙ - ARTERIOSCLEROSIS OBLITERIRUYUSCHIY

    • Стан кісткової тканини при хронічній ішемії нижніх кінцівок (облітеруючий атеросклероз) /В.М. Мацкевич, В.М. Рижик, П.Ф. Дудій та ін. / Мацькевич В.М. // Променева діагностика, променева терапія.- 2012.-№ 2-3,- C. 80- 84

   • ЛУЧЕВАЯ ТЕРАПИЯ - RADIAL THERAPY

    • Забезпечення якості дистанційної променевої терапії у онкологічних хворих /В.С. Іванкова, Т.В. Скоморохова, Г.М. Шевченко та ін. / Іванкова В.С. // Променева діагностика, променева терапія.- 2012.-№ 2-3,- C. 85- 87

    • Місцеві променеві ураження у онкоотоларингологічних хворих. Класифікація /В.І. Попович, Р.А. Абизов, С.С. Самойленко / Попович В.І. // Променева діагностика, променева терапія.- 2012.-№ 2-3,- C. 88- 92

   • ТЕХНОЛОГИЯ МЕДИЦИНСКАЯ - TECHNOLOGY IS MEDICAL

    • Эластография : анатомия метода / Б.И. Зыкин, Н.А. Постнова, М.Е. Медведев / Зыкин Б.И. // Променева діагностика, променева терапія.- 2012.-№ 2-3,- C. 107- 113

  • Номер журналу 4

   • МОЗГА ГОЛОВНОГО БОЛЕЗНИ - BRAIN OF HEAD ILLNESSES

    • Вікові особливоті стану сонних артерій та церебральної гемодинаміки у хворих, що перенесли ішемічний інсульт, залежно від півкульової локалізації вогнища /С.Г. Мазур / Мазур С.Г. // Променева діагностика, променева терапія.- 2012.-№ 4,- C. 5-16

   • АОРТА - AORTA

    • Перерыв дуги аорты: диагностика порока методом мультидетекторной компьютерной томографии / Т.А. Ялынская / Ялынская Т.А. // Променева діагностика, променева терапія.- 2012.-№ 4,- C. 17- 20

   • МОЧЕТОЧНИКА КАМНИ - URETER STONE

    • Комплексная лучевая диагностика при камнях в мочеточнике / Л.А. Шкондин, А.В. Шумаков, М.Л. Шкондина и др. / Шкондин Л.А. // Променева діагностика, променева терапія.- 2012.-№ 4,- C. 32- 39

   • ТАЗОБЕДРЕННЫЙ СУСТАВ - HIP JOINT

    • Проблемные вопросы ультразвуковой диагностики п патологии тазобедренных суставов у детей первого года жизни / А.И. Корольков, С.Д. Шевченко, Т.В. Спилиотина и др. / Корольков А.И. // Променева діагностика, променева терапія.- 2012.-№ 4,- C. 40- 45

   • ШЕЙНЫЕ ПОЗВОНКИ - NECK VERTEBRAE

    • Диагностические и прогностические критерии остеохондроза шейного отдела позвоночника при санаторно-курортной медицинской реабилитации /А.И. Крадинов, В.А. Черноротов, Е.В. Черноротова / Крадинов А.И. // Променева діагностика, променева терапія.- 2012.-№ 4,- C. 49- 53

   • ОНКОЛОГИЯ МЕДИЦИНСКАЯ - ONCOLOGY IS MEDICAL

    • Підходи до планування та лікування онкологічних хворих на сучасних високоенергетичних апаратах / В.С. Іванкова, Т.В. Хруленко, Г.М. Шевченко та ін. / Іванкова В.С. // Променева діагностика, променева терапія.- 2012.-№ 4,- C. 54- 56

 • Рік видання номерів: 2013

  • Номер журналу 1-2

   • ТОМОГРАФИЯ - ТОМОГРАФИЯ

    • Нейровізуалізаційні показники хворих на множинний склероз за результатами МРТ досліджень головного мозку / К.О. Степанюк, О.В. Ковальський, О.О. Ковальська та ін. / Степанюк К.О. // Променева діагностика, променева терапія.- 2013.-№ 1-2,- C. 10- 13

   • ГИПЕРТЕНЗИЯ - ГИПЕРТЕНЗИЯ

    • Особливості судин головного мозку у пацієнтів із гіпертонічною хворобою низького рівня сумарного серцево-судинного ризику за даними СКТ- ангіографії / Н.М. Романко / Романко Н.М. // Променева діагностика, променева терапія.- 2013.-№ 1-2,- C. 16- 18

   • ИНФАРКТ МИОКАРДА - HEART ATTACK OF MYOCARDIUM

    • Порівняльна характеристика стану малого кола кровообігу і внутрішньосерцевої гемодинаміки у хворих на інфаркт міокарда лівого і правого шлуночків /М.О. Бортний, О.П. Шармазанова, Є.Л. Сиротніков та ін. / Бортний М.О. // Променева діагностика, променева терапія.- 2013.-№ 1-2,- C. 19- 21

   • СЛЮННЫЕ ЖЕЛЕЗЫ - SALIVARY GLANDS

    • Можливості ультрасонографії в діагностиці сіалолітіазу / А.Р. Кучер, .В. Румянцева, Т.А. Філіпська та ін. / Кучер А.Р. // Променева діагностика, променева терапія.- 2013.-№ 1-2,- C. 22- 23

   • ВИЧ ИНФЕКЦИИ - HIV OF INFECTION

    • Актуальные вопросы лучевой диагностики сочетанной туберкулезной и ВИЧ инфекции / А.И.Крадинов, Е.В. Черноротова, Л.С. Кочемазова / Крадинов А.И. // Променева діагностика, променева терапія.- 2013.-№ 1-2,- C. 24- 25

   • МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ НОВООБРАЗОВАНИЯ - SUCKLING GLAND OF NEW FORMATION

    • Роль ПЕТ-КТ при обстеженні хворих на рак молочної залози / М.М. Фірсова / Фірсова М.М. // Променева діагностика, променева терапія.- 2013.-№ 1-2,- C. 29- 30

   • БОЛИ - PAINS

    • МРТ діагностика синдрому хронічного перевантаження сухожилків як причини пахових болів / І.М. Тютюнник, Н.М. Негря, А.О. Скорохода та ін. / Тютюнник І.М. // Променева діагностика, променева терапія.- 2013.-№ 1-2,- C. 31- 33

   • ХРЯЩ СУСТАВНОЙ - CARTILAGE OF JOINT

    • Непряма магнітно-резонансна артрографія кульшових суглобів в оцінці анатомічних структур з метою диференційованого проведення реконструктивних втручань у пацієнтів із синдромом фемороацетабулярного конфлікту / Н.М. Негря, В.В. Філіпчук / Негря Н.М. // Променева діагностика, променева терапія.- 2013.-№ 1-2,- C. 34- 37

   • ЛИМФАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ БОЛЕЗНИ - LYMPHATIC SYSTEM OF ILLNESS

    • Рентгено- томографическая картина лимфопролиферативных заболеваний / В.Н. Соколов, Е.П. Овчаренко, Г.М. Рожковская и др. / Соколов В.Н. // Променева діагностика, променева терапія.- 2013.-№ 1-2,- C. 51- 56

   • ДИАГНОСТИКА - DIAGNOSTICS

    • Удосконалення служби променевої діагностики на догоспітальному етапі /М.М. Ткаченко, Н.Л. Морозова / Ткаченко М.М. // Променева діагностика, променева терапія.- 2013.-№ 1-2,- C. 64- 66

   • РАДИОЛОГИЯ МЕДИЦИНСКАЯ - RADIOLOGY IS MEDICAL

    • Трирічний досвід проведення курсів української школи безперервної післядипломної освіти в радіології / М.І. Спузяк О.П. Шармазанова / Спузяк М.І. // Променева діагностика, променева терапія.- 2013.-№ 1-2,- C. 67- 70

    • ТЕЗИ доповідей Національного форума з міжнародною участю (Радіологія в Україні) // Променева діагностика, променева терапія.- 2013.-№ 1-2,- C. 79

   • ОБРАЗОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ - EDUCATION IS PROFESSIONAL

    • Зауваження стосовно типового положення про безперервний професійний розвиток педагогічних та науково-педагогічних працівників вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів, закладів післядипломної освіти та медичних університетів України / В.Є. Медведєв, Д.С. МЕчев, Я.С. Бабій та ін. / Медведєв В.Е. // Променева діагностика, променева терапія.- 2013.-№ 1-2,- C. 71- 72

   • ВИСОЧНО-НИЖНЕЧЕЛЮСТНОГО СУСТАВА БОЛЕЗНИ - VISOCHNO-NIZHNECHELYUSTNOGO JOINT of ILLNESS

    • МРТ діагностика уражень скронево-нижньощелепних суглобів при ревматоїдному артриті / В.М. Новіков, М.І. Спузяк В.М. Митченок / Новіков В.М. // Променева діагностика, променева терапія.- 2013.-№ 1-2,- C. 109-110

  • Номер журналу 3-4

   • МОЗГА ГОЛОВНОГО ИНФАРКТ - BRAIN OF HEAD HEART ATTACK

    • Роль современных методов лучевой диагностики в выявлении венозных инфарктов головного мозга / В.Ю. Шкаредных, Л.Ю. Ростовцева / Шкаредных В.Ю. // Променева діагностика, променева терапія.- 2013.-№ 3-4,- C. 5-8

   • ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ УЗЕЛ - THYROID KNOT

    • Особливості комплексної діагностики дрібновогнищевих уражень щитоподібної залози / А. Рейті, Н.В. Вітюк, В.Є. Медведєв та ін. / Рейті А. // Променева діагностика, променева терапія.- 2013.-№ 3-4,- C. 11-15

   • ХИРУРГИЯ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВАЯ - SURGERY CHELYUSTNO-LICEVAYA

    • Возможности планарной маммосцинтиграфии по методу ВSGI в ранней диагностике рака молочной железы /Е.Л. Мальчугина, В.Н. Диомидова / Мальчугина Е.Л. // Променева діагностика, променева терапія.- 2013.-№ 3-4,- C. 16-18

   • МОЗГА ГОЛОВНОГО ИШЕМИЯ - BRAIN OF HEAD ISCHEMIA

    • Характеристика кровотока в позвоночных артериях при ишемическом инсульте мозга и ишемической болезни сердца / И.П. Вакуленко, А.А. Палкина, Джемая Ахмед и др. / Вакуленко И.П. // Променева діагностика, променева терапія.- 2013.-№ 3-4,- C. 32- 34

   • ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ БОЛЕЗНИ - DUODENUM OF ILLNESS

    • Роль рентгенологических методов исследования в диагностике дуоденальных язв на фоне хронических моторно-эвакуаторных нарушений двенадцатиперстной кишки / В.М. Припа, В.Т. Хотиняну, В.П. Дынга / Припа В.М, // Променева діагностика, променева терапія.- 2013.-№ 3-4,- C. 46- 48

   • ПАНКРЕАТИТ - ПАНКРЕАТИТ

    • Применение эластографии сдвиговой волной в комплексной диагностике хронического панкреатита / А.Г. Самарин, А.Б. Бабочкин / Самарин А.Г. // Променева діагностика, променева терапія.- 2013.-№ 3-4,- C. 49- 53

   • МИОМА - МИОМА

    • Роль ультразвуковой визуализации в лечении миомы матки методом эмболизации маточных артерий у пациенток с планируемой беременностью / Ю.В. Черняева / Черняева Ю.В. // Променева діагностика, променева терапія.- 2013.-№ 3-4,- C. 60- 64

   • ТАЗОБЕДРЕННЫЙ СУСТАВ - HIP JOINT

    • Ефективність консервативного лікування дисплазії кульшових суглобів у дітей раннього віку за даними рентгенографії / М.І. Спузяк, О.П. Шармазанова, Н.С. Лисенко та ін. / Спузяк М.І. // Променева діагностика, променева терапія.- 2013.-№ 3-4,- C. 70- 75

   • ЛЕГКИХ ВЕНТИЛЯЦИЯ - LIGHTS VENTILATION

    • Особливості рентгенологічної картини ускладнень штучної вентиляції легень у недоношених новонароджених / В.В. Шаповалова, М.І. Спузяк, І.О. Крамний та ін. / Шаповалова В.В. // Променева діагностика, променева терапія.- 2013.-№ 3-4,- C. 76- 83

   • СКЛЕРОЗ ТУБЕРОЗНЫЙ - A SCLEROSIS IS TUBEROSE

    • Случай продолжительного наблюдения пациентки с туберозным склерозом и трудности диагностики / О.Н. Чернова, А.В. Важенин, В.А. Суханов и др. / Чернова О.Н. // Променева діагностика, променева терапія.- 2013.-№ 3-4,- C. 84

   • ЮБИЛЕИ И ДРУГИЕ ВАЖНЫЕ СОБЫТИЯ - ANNIVERSARIES AND OTHER IMPORTANT EVENTS

    • Вітаємо КАменецького Михайла Соломоновича // Променева діагностика, променева терапія.- 2013.-№ 3-4,- C. 107-108

    • Пам яті професора Спузяка Михайло Івановича // Променева діагностика, променева терапія.- 2013.-№ 3-4,- C. 109