Примірники в наявності

Сімейна медицина

 • Рік видання номерів:

  • Номер журналу 2008

   • ДИАБЕТ САХАРНЫЙ - DIABETES IS SACCHARINE

    • Цукровий діабет у дітей та підлітків України: епідеміологія , діагностика, лікування, ускладнення /Большова О.В. та ін. // Сімейна медицина.-№ 2008,- C. 1

 • Рік видання номерів: 201

  • Номер журналу 4

   • ДИАБЕТ ГЕСТАЦИОННЫЙ - DIABETES OF GESTACIONNYY

    • Прогнозування розвитку склеротичних процесів у яєчниках як один з реабілітаційних напрямів первинного рівня надання медичної допомоги / Т.М. Сіліна / Сіліна Т.М. // Сімейна медицина.- 201.-№ 4,- C. 172

 • Рік видання номерів: 2008

  • Номер журналу 1

   • ДИАБЕТ САХАРНЫЙ - DIABETES IS SACCHARINE

    • Лечение и профилактика осложнений инсулинотерапии у больных сахарным диабетом / Буглак Н.И. // Сімейна медицина.- 2008.-№ 1,- C. 40-45

   • ДИАБЕТИЧЕСКАЯ СТОПА - DIABETIC FOOT

    • Синдром диабетической стопы / Ефимов А.С., Болгарская С.В., Таран Е.В. // Сімейна медицина.- 2008.-№ 1,- C. 45-56

   • ОЖИРЕНИЕ - OBESITY

    • Ожир1ння / Боднар П.М., Михальчишин Г.П., Пешко А.О. // Сімейна медицина.- 2008.-№ 1,- C. 82-86

  • Номер журналу 2

   • ВРАЧИ СЕМЕЙНЫЕ - DOCTORS ARE DOMESTIC

    • Обсяг амбулаторного прийому сільських дітей у закладах загальної практики сімейної медицини /Корєнев М.М. и др. // Сімейна медицина.- 2008.-№ 2,- C. 28-31

    • Співпраця сімейного лікаря та медичної сестри в умовах реформування первинної медико-санітарної допомоги /Лисенко Г.І. та ін. // Сімейна медицина.- 2008.-№ 2,- C. 41-45

   • ПЕЧЕНЬ - LIVER

    • Роль печени в иммунной системе организма человека / Кузнецова Л.В. // Сімейна медицина.- 2008.-№ 2,- C. 37-41

   • МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ РАССТРОЙСТВА - CEREBRAL CIRCULATION OF BLOOD OF DISORDER

    • Визначення етіологічних чинників та факторів ризику цереброваскулярної патології в практиці сімейного лікаря (огляд) / Коваленко О.Є., Мачерет Є.Л. // Сімейна медицина.- 2008.-№ 2,- C. 59-62

   • РЕВМАТИЧЕСКИЕ БОЛЕЗНИ - RHEUMATIC ILLNESSES

    • Современные подходы к диагностике ревматических заболеваний /Бабынина Л.Я. и др. // Сімейна медицина.- 2008.-№ 2,- C. 62-66

  • Номер журналу 3

   • СЕМЕЙНАЯ ПРАКТИКА - DOMESTIC PRACTICE

    • Нові підходи до організації спеціалізації (інтернатури) на кафедрі (Загальної практики- сімейної медицини) /Ждан В.М., Кітура Є.М., Бабаніна М.Ю., Лебідь В.Г., Крачек Г.О.,Ткаченко М.В. // Сімейна медицина.- 2008.-№ 3,- C. 25

    • Значение научных исследований в семейной медицине / Корж А.Н. // Сімейна медицина.- 2008.-№ 3,- C. 25

    • Упровадження нової навчальної програми зі спеціальності (Загальна практика-сімейна медицина) на кафедрі інфекційних хвороб із епідеміологією /Дубинська Г.М., Козюк П.М., Ізюмська О.М., Полторапавлов В.А., Коваль Т.І., Єсіпов А.В., Богініч Л.Ф., Лимаренко Н.П., Баштан Н.З., Минак О.М., Кузь Т.В., Литвиненко Ю.В., Боднар В.А. // Сімейна медицина.- 2008.-№ 3,- C. 27-28

   • ВРАЧИ СЕМЕЙНЫЕ - DOCTORS ARE DOMESTIC

    • Досвід вдосконалення підготовки сімехних лікарів в умовах сільських медичних амбулаторій /Ждан В.М., Шилкіна Л.М., Скрипник І.М., Волченко Г.В., Ткаченко М.В., Лебідь В.Г. // Сімейна медицина.- 2008.-№ 3,- C. 26

    • Підготовка лікарів-курсантів за фахом (Загальна практика-сімейна медицина) на кафедрі шкірних і венеричних хвороб /Дудченко М.О., Дуденко Л.І., Іщейкін К.Є., ВасильєваК.В., Євдошенко К.І., Мартиросян А.М. // Сімейна медицина.- 2008.-№ 3,- C. 28

    • Средства мультимедийной визуализации в подготовке семейного врача/Ждан В.Н., Волченко Г.В., Шилкина Л.Н., Китура Е.М., Стародубцев С.Г., Лебедь В.Г. // Сімейна медицина.- 2008.-№ 3,- C. 29-31

  • Номер журналу 4

   • ТУБЕРКУЛЕЗ - TUBERCULOSIS

    • Сучасне уявлення про туберкульозне запалення / Мельник І.О., Новожилова І.О. // Сімейна медицина.- 2008.-№ 4,- C. 11-17

   • КРАСНУХА - GERMAN MEASLES

    • Краснуха / Крамерєв С.О. // Сімейна медицина.- 2008.-№ 4,- C. 23-27

   • ДИСБАКТЕРИОЗ КИШЕЧНИКА - ДИСБАКТЕРИОЗ OF INTESTINE

    • Методи діагностики дисбактеріозів у людини (лекція) / Білко І.П. // Сімейна медицина.- 2008.-№ 4,- C. 27-32

   • ГЕРПЕСВИРУС 1 ЧЕЛОВЕКА - GERPESVIRUS of a 1 MAN

    • Ураження нервової системи, спричинені ірусами простого герпесу та варіцелла зостер /Руденко А.О. та ін. // Сімейна медицина.- 2008.-№ 4,- C. 32-37

   • КОРЬ - MEASLES

    • Кір (клінічна лекція) / Крамарєв С.О. // Сімейна медицина.- 2008.-№ 4,- C. 41-44

   • ИШЕМИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ СЕРДЦА - ISCHEMIC HEART TROUBLE

    • Первичная профилактика ишемической болезни сердца в практике семейного врача / Апанасенко Г.Л. // Сімейна медицина.- 2008.-№ 4,- C. 53-60

   • СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫЕ БОЛЕЗНИ - SERDECHNO-SOSUDISTYE ILLNESSES

    • Тревожные состояния у больных сердечно-сосудистыми заболеваниями / Ениколопов С.Н. // Сімейна медицина.- 2008.-№ 4,- C. 63-68

   • ВРАЧИ СЕМЕЙНЫЕ - DOCTORS ARE DOMESTIC

    • Медичне обслуговування дітей на прийомі лікарів при різних формах його орган1зації /Корэнев М.М. та 1н. // Сімейна медицина.- 2008.-№ 4,- C. 74-78

 • Рік видання номерів: 2009

  • Номер журналу 1

   • СЕМЕЙНАЯ ПРАКТИКА - DOMESTIC PRACTICE

    • Загальна практика- сімейна медицина: концепція освіти в Європі / Матюха Л.Ф., Гойда Н.Г., Олійник М.В. // Сімейна медицина.- 2009.-№ 1,- C. 3-6

   • ПСИХОСОМАТИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА - PSYCHOSOMATIC MEDICINE

    • Психосоматичні розлади / Чабан О.С., Кутько І.І., Хаустова О.О. // Сімейна медицина.- 2009.-№ 1,- C. 15-19

   • НЕЙРОЦИРКУЛЯТОРНАЯ ДИСТОНИЯ - НЕЙРОЦИРКУЛЯТОРНАЯ DISTONIYA

    • Нейроциркуляторная дистония: диагностика и лечение / Швец Н.И., Бенца Т.М., Дидух Л.А. // Сімейна медицина.- 2009.-№ 1,- C. 23-29

   • ЭПИДЕМИОЛОГИЯ - EPIDEMIOLOGY

    • Епідеміологія та чинники ризику повторного ішемічного інсульту (огляд літератури) / Маркулан О.Л.,Головченко Ю.И. // Сімейна медицина.- 2009.-№ 1,- C. 37-40

   • БОЛИ - PAINS

    • Современная стратегия лечения невропатичсеского болевого синдрома / Колосова Т.В., Насонова Т.И. // Сімейна медицина.- 2009.-№ 1,- C. 45-48

   • ИНФЕКЦИЯ - INFECTION

    • Принципи лікування хронічних нейроінфекцій / Левченко 1.Л. // Сімейна медицина.- 2009.-№ 1,- C. 52-56

   • НЕЙРОФАРМАКОЛОГИЯ - НЕЙРОФАРМАКОЛОГИЯ

    • Побочные эффекты ноотропных средств и проблема безопасности нейрофармакотерапии / Бурчинский С.Г. // Сімейна медицина.- 2009.-№ 1,- C. 56-60

   • ХРОНОБИОЛОГИЯ - KHRONOBIOLOGIYA

    • Хронотропические особенности человека (обзор литературы) / Тананакина Т.П. // Сімейна медицина.- 2009.-№ 1,- C. 66-71

   • ЖЕЛЕЗА ОБМЕНА НАРУШЕНИЯ - GLAND OF EXCHANGE OF VIOLATION

    • Железодефицитные состояния у детей: актуальность проблемы и возможности оптимальной коррекции / Охотникова Е.Н., Поночевная Е.В. // Сімейна медицина.- 2009.-№ 1,- C. 79-82

   • ИММУННАЯ СИСТЕМА - IMMUNE SYSTEM

    • Стан імунної системи на етапі формування переддіабету (огляд літератури) / Гирін В.В. // Сімейна медицина.- 2009.-№ 1,- C. 85-87

  • Номер журналу 2

   • ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЯ - GASTROENTEROLOGY

    • Актуальні проблеми сучасної гастроентерології в практиці сімейного лікаря / Лисенко Г.І., Скрипник І.М. // Сімейна медицина.- 2009.-№ 2,- C. 3-5

   • ЦЕЛИАКИЯ - CELIAKIYA

    • Современные представления о проблеме целиакии: диагностика и лечебная тактика / Журавлева Л.В., Лахно О.В., Цивенко О.И. // Сімейна медицина.- 2009.-№ 2,- C. 8-11

   • ПАТОЛОГИЯ ХИРУРГИЧЕСКАЯ - PATHOLOGY IS SURGICAL

    • Абдоминальный синдром у детей: принципы диагностики и терапии / Белоусова О.Ю. // Сімейна медицина.- 2009.-№ 2,- C. 44-47

   • КАНДИДОЗ - КАНДИДОЗ

    • Хронічні гастродоуденіти в дітей і підлітків / Бекетова Г.В. // Сімейна медицина.- 2009.-№ 2,- C. 52-57

   • ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ АНАЛИЗ - FOOD PRODUCTS ANALYSIS

    • Харчова алергія та харчова толерантність: сучасні аспекти етіології та патофізіології / О.І.Волошин, І.О.Руснак, О.І.Сплавський та інш. // Сімейна медицина.- 2009.-№ 2,- C. 61-66

  • Номер журналу 3

   • ДИАБЕТ САХАРНЫЙ - DIABETES IS SACCHARINE

    • Інсулінотерапія: шляхи випробувань і сподівань / СкробонськаН.А., Страфун Л.С.. Безверха Т.П. // Сімейна медицина.- 2009.-№ 3,- C. 5-12

    • Фактори ризику та профілактика цукрового діабету в практиці сімейного лікаря /Лисенко Г. І. та ін. // Сімейна медицина.- 2009.-№ 3,- C. 12-18

   • ДИАБЕТИЧЕСКАЯ РЕТИНОПАТИЯ - DIABETIC RETINOPATIYA

    • Диабетическая ретинопатия- тяжелое проявления сахарного диабета / Бездетко П.А., Добрица Я.В., Мужичук Е.П. // Сімейна медицина.- 2009.-№ 3,- C. 40-44

   • ГЕПАТИТ - HEPATITIS

    • Особливості перебігу та позапечінкові прояви хронічних вірусних гепатитів В і С (огляд) / Гук-Лешневська З.О., Чубучна І.І. // Сімейна медицина.- 2009.-№ 3,- C. 63-67

   • САНИТАРИЯ - SANITATION

    • Про хід виконання в Полтавській області заходів щодо розвитку первинної медико-санітарної допомоги / Ждан В.М., Скрипник І.М., Шилкіна Л.М. // Сімейна медицина.- 2009.-№ 3,- C. 108

  • Номер журналу 4

   • АРИТМИЯ - ARRHYTHMIA

    • Аритмії серця: роль лікаря загальної практики / Жарінов О.й. // Сімейна медицина.- 2009.-№ 4,- C. 3-8

   • ДИУРЕТИКИ - ДИУРЕТИКИ

    • Сучасні погляди на роль діуретиків у лікуванні серцево-судинних захворювань / Нетяженко В.З., Мальчевська Т.Й. // Сімейна медицина.- 2009.-№ 4,- C. 19-23

   • СЕМЕЙНАЯ ПРАКТИКА - DOMESTIC PRACTICE

    • Реформування системи медичного обслуговування на базі закладів сімейної медицини / Апчел О.С. // Сімейна медицина.- 2009.-№ 4,- C. 84-88

   • ПНЕВМОНИЯ - PNEUMONIA

    • Проблемные вопросы эмпирической антибиотикотерапии стационарных больных с негоспитальной пневмонией / Демчук А.В. // Сімейна медицина.- 2009.-№ 4,- C. 101-106

   • ДИАБЕТ САХАРНЫЙ - DIABETES IS SACCHARINE

    • Сучасна терапія цукрового діабету типу 2 з використанням препаратів компанії (Фармак) / Катеренчук В.І. // Сімейна медицина.- 2009.-№ 4,- C. 110- 115

 • Рік видання номерів: 2010

  • Номер журналу 1

   • РЕВМАТИЧЕСКИЕ БОЛЕЗНИ - RHEUMATIC ILLNESSES

    • Терапія невідкладних станів у хворих на ревматичні хвороби / Шуба Н.М. // Сімейна медицина.- 2010.-№ 1,- C. 3- 11

   • ВАСКУЛИТЫ - ВАСКУЛИТЫ

    • Лечение гранулематозніх васкулитов /Казимирко В.К. и др. // Сімейна медицина.- 2010.-№ 1,- C. 12-18

   • ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА НЕСТЕРОИДНЫЕ - ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ FACILITIES НЕСТЕРОИДНЫЕ

    • Побічні ефекти нестероїдних протизапальних засобів та їх оптимальний вибір у практиці сімейного лікаря / Катеренчук І.П. // Сімейна медицина.- 2010.-№ 1,- C. 19-28

   • СЕМЕЙНАЯ ПРАКТИКА - DOMESTIC PRACTICE

    • Оцінка процесу реформування первинної медико-санітарної допомоги окремого району / Одринський В.А. // Сімейна медицина.- 2010.-№ 1,- C. 53-57

    • Забезпечення доступності ПМСД на засадах загальної практики-сімейної медицини для населення сільських районів / Жаліна Ю.В. // Сімейна медицина.- 2010.-№ 1,- C. 58-60

   • ЛЕЙКОЗЫ - LEUCOSISES

    • Сучасні методи лікування гострих лейкозів / Журавльова Л.В., Хворостінка В.М., Власенко А.В. // Сімейна медицина.- 2010.-№ 1,- C. 65-71

   • ПИЩЕВАЯ ГИПЕРСЕНСИБИЛИЗАЦИЯ - FOOD ГИПЕРСЕНСИБИЛИЗАЦИЯ

    • Харчова алергія та харчова інтолерантність: сучасні аспекти клініки, діагностики, лікування (огляд літератури, повідомлення) /Волошин О.І. та ін. // Сімейна медицина.- 2010.-№ 1,- C. 100-106

   • УТОМЛЕНИЯ СИНДРОМ ХРОНИЧЕСКИЙ - FATIGUES SYNDROME IS CHRONIC

    • Синдром хронічної втомленості: актуальні аспекти в діяльності лікаря загальної практики-сімейної медицини / Гиріна О.М., Пілецький А.М., Рудіченко В.М. // Сімейна медицина.- 2010.-№ 1,- C. 107-111

   • АЛКОГОЛИЗМ - ALCOHOLISM

    • Алкогольна хвороба печінки та ураження інших внутрішніх органів внаслідок надуживання алкоголю (огляд літератури) / Гук-Лешневська З.О., Чубучна І.І.. Радченко О.М. // Сімейна медицина.- 2010.-№ 1,- C. 112- 117

  • Номер журналу 2

   • ИНФЕКЦИОННЫЕ БОЛЕЗНИ - INFECTIOUS DISEASES

    • Аналіз інфекційної захворюваності населення України за 2009 рік / Зубленко О.В., Петрусевич Т.В. // Сімейна медицина.- 2010.-№ 2,- C. 5- 8

    • Досягнення та проблеми імунопрофілактики інфекційних захворювань / Чернишова Л.І. // Сімейна медицина.- 2010.-№ 2,- C. 9-13

   • ГРИПП - FLU

    • Епідеміологічні особливості грипу в Україні / Колеснікова І.П., Маківська А.П. // Сімейна медицина.- 2010.-№ 2,- C. 14-17

   • ПНЕВМОНИЯ - PNEUMONIA

    • Діагностика та лікування хворих на негоспітальну пневмонію вірусної етіології нетяжкого перебігу /Дзюблик О.Я. та ін. // Сімейна медицина.- 2010.-№ 2,- C. 18- 23

   • ВАГИНИТ БАКТЕРИАЛЬНЫЙ - ВАГИНИТ IS BACTERIAL

    • Бактеріальний вагіноз у вагітних / Гнатко О.П. // Сімейна медицина.- 2010.-№ 2,- C. 32-35

   • ГЕПАТИТ A - HEPATITIS OF A

    • Епідемічна ситуація з гепатиту А в Україні / Петрусевич Т.В., Зубленко О.В., Ігнатенков О.С. // Сімейна медицина.- 2010.-№ 2,- C. 45-47

   • ГИПЕРТЕНЗИЯ ПОРТАЛЬНАЯ - ГИПЕРТЕНЗИЯ IS PORTAL

    • Багатогранність торасеміду: особливості терапевтичного застосування / Іщук В.О., Шатило В.Б. // Сімейна медицина.- 2010.-№ 2,- C. 56- 62

   • ХОЛЕЦИСТИТ - ХОЛЕЦИСТИТ

    • Особливості метаболічних порушень у хворих із поєднаним перебігом хронічного холециститу та гіпертонічної хвороби / Хворостінка В.М. // Сімейна медицина.- 2010.-№ 2,- C. 63- 67

   • ГИПЕРТЕНЗИЯ - ГИПЕРТЕНЗИЯ

    • Проблеми прийнятності ліків у хворих на артеріальну гіпертензію похилого й старечого віку /Купраш Л.П. та ін. // Сімейна медицина.- 2010.-№ 2,- C. 76- 79

   • ОСТЕОАРТРИТ - ОСТЕОАРТРИТ

    • Можливості вторинної профілактики прогресування остеоартрозу за допомогою аплікаційних методів лікування / Жебель В.М. // Сімейна медицина.- 2010.-№ 2,- C. 95- 101

   • УТОМЛЕНИЯ СИНДРОМ ХРОНИЧЕСКИЙ - FATIGUES SYNDROME IS CHRONIC

    • Синдром хронічної втомленості: актуальні аспекти в діяльності лікаря загальної практики-сімейної медицини: критерії, діагностика, клінічне ведення (повідомлення 2) / Гиріна О.М., Пілецький А.М., Рудіченко В.М. // Сімейна медицина.- 2010.-№ 2,- C. 107-111

  • Номер журналу 3

   • ВРАЧИ СЕМЕЙНЫЕ - DOCTORS ARE DOMESTIC

    • Доцільність реформування амбулаторно- поліклінічної системи та переходу до практики сімейного обслуговування населення /О.М. Гиріна, В.О. Сірик, Н.М. Горобець та ін. // Сімейна медицина.- 2010.-№ 3,- C. 8-11

    • Першочергові завдання вдосконалення діяльності закладів загальної практики- сімейної медицини (за результатами структурно-функціонального аналізу ) / Жиліна Ю.В. // Сімейна медицина.- 2010.-№ 3,- C. 11- 14

   • ГЕРПЕС ГЕНИТАЛЬНЫЙ - ГЕРПЕС GENITAL'NYY

    • Генитальный герпес у мужчин: клинические формы и особенности современного лечения / Живица Д.Г. // Сімейна медицина.- 2010.-№ 3,- C. 43- 46

   • ВНУТРЕННИЕ ОРГАНЫ - INTERNAL ORGANS

    • Значення г1похолестеринемії для внутрішньої медицини / Радченко О.М., Панчишин Ю.М. // Сімейна медицина.- 2010.-№ 3,- C. 67- 70

   • ЖЕЛЧНЫЕ ПУТИ - BILIOUS WAYS

    • Огляд сучасних методів діагностики захворювань біліарної системи / Ягмур В.Б., Ягмур С.С. // Сімейна медицина.- 2010.-№ 3,- C. 80- 85

   • ИНФЕКЦИОННЫЕ БОЛЕЗНИ - INFECTIOUS DISEASES

    • Острый респираторный дистресс-синдром в инфектологии(лекция) / Дуда А.К., Жигарев Ю.А., Трихлеб В.И. // Сімейна медицина.- 2010.-№ 3,- C. 93- 97

   • ДИЕТА - DIET

    • Нові підходи до організації аліментарної профілактики вё Україні /П.О. Карпенко, А.В. Якобчик , Н.О. Мельничук та ін. // Сімейна медицина.- 2010.-№ 3,- C. 101-103

  • Номер журналу 4

   • КОКЛЮШ - WHOOPING-COUGH

    • Епідеміологічні та імунологічні передумови удосконалення календаря щеплень проти кашлюку / Романенко Т.А., Колеснікова І.П. // Сімейна медицина.- 2010.-№ 4,- C. 10-14

   • РИНИТ - РИНИТ

    • Насморк (ринит)- многообразие форм (лекция) / Абызов Р.А., Божко Н.В. // Сімейна медицина.- 2010.-№ 4,- C. 15-19

   • МЕНИНГОКОККОВЫЕ ИНФЕКЦИИ - МЕНИНГОКОККОВЫЕ INFECTIONS

    • Стан захворюваності на менінгококову інфекцію в Україні / Мохорт Г.А., НіколаєнкоО.М. // Сімейна медицина.- 2010.-№ 4,- C. 34- 37

   • РЕСПИРАТОРНЫЕ ИНФЕКЦИИ - RESPIRATOR INFECTIONS

    • Мікоплазмова респіраторна інфекція (лекція) / Дуда О.К., Жигарєв Ю.О. // Сімейна медицина.- 2010.-№ 4,- C. 52- 56

   • ИШЕМИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ СЕРДЦА - ISCHEMIC HEART TROUBLE

    • Особливості інсулінової регуляції у хворих на ішемічну хворобу серця з порушенням обміну глюкози /О.Королюк, О.Радченко, В.Коваль та ін. // Сімейна медицина.- 2010.-№ 4,- C. 61- 70

   • ДИАБЕТ САХАРНЫЙ - DIABETES IS SACCHARINE

    • Дискусійні питання класифікації синдрому діабетичної стопи / Заремба В.С., Миськів А.В. // Сімейна медицина.- 2010.-№ 4,- C. 75- 78

   • ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ БОЛЕЗНИ - DIGESTIVE SYSTEM OF ILLNESS

    • Можливості сучасної медицини в терапії захворювань біліарної системи (огляд) / Меланіч С.Л. // Сімейна медицина.- 2010.-№ 4,- C. 79- 85

   • АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА - АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЕ FACILITIES

    • Применение антибактериальных препаратов в гастроэнтерологии (обзор) / Журавлева Л.В., Цивенко О.И., Лахно О.В. // Сімейна медицина.- 2010.-№ 4,- C. 86-94

 • Рік видання номерів: 2011

  • Номер журналу 1

   • АСТМА БРОНХИАЛЬНАЯ - ASTHMA IS BRONCHIAL

    • Бронхіальна астма: погляд на проблему з позицій практикуючого лікаря / Журавльова Л.В., Кривоносова О.М. // Сімейна медицина.- 2011.-№ 1,- C. 7-13

    • Моніторинг контролю бронхіальної астми в підлітків : ефективність антигістамінних засобів 11 покоління / Шахова О.О. // Сімейна медицина.- 2011.-№ 1,- C. 20-24

   • НЕРВНАЯ СИСТЕМА ВЕГЕТАТИВНАЯ - NERVOUS SYSTEM IS VEGETATIVE

    • Вегетативна дисфункція у хворих на ХОЗЛ і бронхіальну астму / Радченко О.М., Радченко Л.М. // Сімейна медицина.- 2011.-№ 1,- C. 14- 19

   • РЕСПИРАТОРНЫЕ ИНФЕКЦИИ - RESPIRATOR INFECTIONS

    • Гострі респіраторні вірусні захворювання: сучасні підходи до лікування та профілактики / Бенца Т.М. // Сімейна медицина.- 2011.-№ 1,- C. 25- 29

   • ЛЕГКИХ БОЛЕЗНИ - LIGHTS OF ILLNESS

    • Роль семейного врача в диагностике и лечении хронического обструктивного заболевания легких / Корж А.Н. // Сімейна медицина.- 2011.-№ 1,- C. 34- 40

    • Складнощі діагностики та лікування негоспітальної пневмонії у хворого з ХОЗЛ (клінічний випадок) / Демчук Г.В. // Сімейна медицина.- 2011.-№ 1,- C. 50- 54

   • ЛЕГИОНЕЛЛЕЗ - LEGIONELLEZ

    • Легіонельоз: питання діагностики та лікування (лекція) / Дуда О.К. // Сімейна медицина.- 2011.-№ 1,- C. 56- 60

   • ГИПЕРТЕНЗИЯ - ГИПЕРТЕНЗИЯ

    • Алгоритм терапии дисциркуляторной єнцнфалопатии у больніх с артериальной гипертензией общей врачебной практике / Дадашева М.Н. // Сімейна медицина.- 2011.-№ 1,- C. 81- 86

   • ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ И ТРЕНИНГ - PHYSICAL EDUCATION AND TRAINING

    • Роль фізичного виховання в розвитку дітей дошкільного віку / Івахно О.П. // Сімейна медицина.- 2011.-№ 1,- C. 109-115

  • Номер журналу 2

   • ПСИХИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА - PSYCHICAL DISORDERS

    • Лечебно-реабилитационные мероприятия для больных гипертонической болезнью с непсихотическими психическими расстройствами /Л.Н. Юрьева, А.И. Мамчур, Ю.Н. Завалко и др. // Сімейна медицина.- 2011.-№ 2,- C. 9- 21

   • МИЕЛОМА МНОЖЕСТВЕННАЯ - МИЕЛОМА IS PLURAL

    • Імунні порушення у хворих на множинну мієлому / Видиборець С.В., Костюкова Н.!. // Сімейна медицина.- 2011.-№ 2,- C. 29-32

   • АМЛОДИПИН - AMLODIPIN

    • Застосування Амлодипіну в кардіологічній практиці / Осовська Н.Ю. // Сімейна медицина.- 2011.-№ 2,- C. 37-40

   • ГИПЕРТЕНЗИЯ - ГИПЕРТЕНЗИЯ

    • Возрастные особенности коррекции эндотелиальной дисфункции у больных гипертонической болезнью / Лишневская В.Ю., Парасюк Е.И. // Сімейна медицина.- 2011.-№ 2,- C. 54-56

   • ИШЕМИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ СЕРДЦА - ISCHEMIC HEART TROUBLE

    • Пациенты с мультифокальным атеросклерозом и сахарным диабетом: выбор рационального медикаментозного лечения / Ханюков А.А. // Сімейна медицина.- 2011.-№ 2,- C. 57- 62

   • МИКРОЭЛЕМЕНТЫ - MICROELEMENTS

    • Зміни вмісту мікроелементів кальцію, міді, селену й сірки в дітей, що хворі на цукровий діабет / Зубкова С.Т., Музь Н.М., Рибицька М.О. // Сімейна медицина.- 2011.-№ 2,- C. 75- 78

   • ДЕПРЕССИЯ - DEPRESSION

    • Депрессии у детей: особенности клинической картины и возможности лечения / Литвин Л.Б. // Сімейна медицина.- 2011.-№ 2,- C. 79- 80

   • ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БОЛЕЗНИ - PROFESSIONAL ILLNESSES

    • Синдром эмоционального выгорания медицинских работников (конспект врача) / Мельник Л. // Сімейна медицина.- 2011.-№ 2,- C. 81- 85

   • МЕНСТРУАЛЬНЫЙ ЦИКЛ - MENSTRUAL CYCLE

    • Роль лікаря загальної практики -сімейної медицини у виявленні розладів функції статевої системи та їх профілактика в дівчаток і дівчат-підлітків / Левенець С.О., Перевозчиков В.В. // Сімейна медицина.- 2011.-№ 2,- C. 97- 99

   • БЮДЖЕТЫ - BUDGETS

    • Методи фінансування провайдерів первинної медико-санітарної допомоги в м. Комсомольську Полтавської області / Надута-Скринник О.К. // Сімейна медицина.- 2011.-№ 2,- C. 107-110

  • Номер журналу 3

   • СЕМЕЙНАЯ ПРАКТИКА - DOMESTIC PRACTICE

    • Підготовка сімейнх лікарів на сучасному етапі: вирішені та невирішені проблеми /Г.І. Лисенко, О.Б. Ященко, Л.В.Хіміон та ін. // Сімейна медицина.- 2011.-№ 3,- C. 5-6

   • ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ - FIRST AID

    • Упровадження формулярної системи в практику роботи центрів первинної медико-санітарної допомоги / Кабачна А.В., Кабачний О.Г., Шелкова Е.В. // Сімейна медицина.- 2011.-№ 3,- C. 12-14

   • МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ ПЕРВИЧНАЯ - MEDICARE IS PRIMARY

    • Механізми управління системою ПМСД на засадах сімейної медицини з урахуванням існуючих ризиків / Матюха Л.Ф. // Сімейна медицина.- 2011.-№ 3,- C. 19-24

   • ЭНТЕРИТ - ENTERITIS

    • Хронічний ентерит та абдомінальний ішемічний синдром у практиці сімейного лікаря: проблема диференційної діагностики / Радченко О.М. // Сімейна медицина.- 2011.-№ 3,- C. 31- 36

   • КИШЕЧНЫЕ БОЛЕЗНИ - INTESTINAL ILLNESSES

    • Терапия при кишечных инфекциях: фокус на неинвазивные эфферентные методы (обзор) / Козловский В.А., Шмалий В.И. // Сімейна медицина.- 2011.-№ 3,- C. 37- 40

   • ДИСПЕПСИЯ - DYSPEPSIA

    • Функциональная диспепсия: возможности применения препарата ОМЕЗ Д (обзор) / Щербинина М.Б. // Сімейна медицина.- 2011.-№ 3,- C. 54-56

   • ИЗЖОГА - HEARTBURN

    • Оптимизация лечения больных с изжогой / Чубенко С.С., Имамова .Р., Чубенко Д.С. // Сімейна медицина.- 2011.-№ 3,- C. 59- 64

   • ПЕЧЕНИ БОЛЕЗНИ - LIVERS OF ILLNESS

    • Силимаринсодержащие гепатопротекторы в современной терапии хронических диффузных заболеваний печени (обзор) / Скрыпник И.Н., Маслова А.С // Сімейна медицина.- 2011.-№ 3,- C. 65-70

   • КИШЕЧНИК - INTESTINE

    • Постінфекційний синдром подразненого кишечника : питання дігностики та лікування (огляд) / Дуда О.К., Колесник Р.О. // Сімейна медицина.- 2011.-№ 3,- C. 71- 75

   • ГАСТРИТ - GASTRITIS

    • Особливості мікроелементного обміну у хворих із гастритом типу В 1 супутнім анемічним синдромом / Албок Є.Й., Чопей І.В. // Сімейна медицина.- 2011.-№ 3,- C. 80- 84

   • ПОЧЕК БОЛЕЗНИ - BUDS OF ILLNESS

    • Малобілкова дієта поєднана з кетокислотами в лікуванні хронічної хвороби нирок /І. Дудар, О. Лобода, Д. Рамусь та ін. // Сімейна медицина.- 2011.-№ 3,- C. 85- 89

   • ОСТЕОПОРОЗ - ОСТЕОПОРОЗ

    • Ранняя диагностика остеопороза у больных остеохондрозом позвоночника на фоне синдрома раздраженного кишечника /Л.М. Пасиешвили, А.Б. Андруша, А.В. Паровина // Сімейна медицина.- 2011.-№ 3,- C. 94-96

   • ОТИТ СРЕДНИЙ - An OTITIS IS MIDDLE

    • Острый средний отит у детей / Ю.К.Больбот , Т.А. Бордий , Е.В.Братусь и др. // Сімейна медицина.- 2011.-№ 3,- C. 112-115

   • РЕПРОДУКТИВНАЯ МЕДИЦИНА - РЕПРОДУКТИВНАЯ MEDICINE

    • Роль сімейного лікаря в збереженні репродуктивного здоров я нації / Гойда Н.Г. Бісярин О.Ю. // Сімейна медицина.- 2011.-№ 3,- C. 119- 122

   • КУРЕНИЕ - SMOKING

    • Никотиновая зависимость в практике семейного врача /Г.С. Попик, Л.Д. Колобанова, Г.В. Корнован и др. // Сімейна медицина.- 2011.-№ 3,- C. 123-127

  • Номер журналу 4

   • ДИАРЕЯ - ДИАРЕЯ

    • Длительная диарея при сахарном диабете - не всегда -диабетическая энтеропатия (клинический случай випомы у больной сахарным диабетом) /А.С. Ефимов, О.Е. Липская, Н.А. Скробонская и др. // Сімейна медицина.- 2011.-№ 4,- C. 10- 13

   • ДИАБЕТ САХАРНЫЙ - DIABETES IS SACCHARINE

    • Современные аспекты лечения диабетической нейропатии (обзор) / Журавлева Л.В., Кривоносова Е.М. // Сімейна медицина.- 2011.-№ 4,- C. 14-17

    • Фактори кардіоваскулярного ризику у хворих на цукровий діабет 2 типу (огляд) / Лисенко Г.І., Ткаченко В.І., Рибицька М.О. // Сімейна медицина.- 2011.-№ 4,- C. 27-30

   • ДИАБЕТИЧЕСКИЕ НЕФРОПАТИИ - DIABETIC NEFROPATII

    • Діабетична нефропатія: деякі нетрадиційні фактори патогенезу, основні напрямки діагностики та лікування (огляд літератури та власні дані) / Скробонська Н.А., Цимбал Т.С. // Сімейна медицина.- 2011.-№ 4,- C. 18-22

    • Вплив Омега 3 поліненасичених жирних кислот на ліпідний спектр плазми й моноцитів крові у хворих на діабетичну нефропатію / Топчій І.І., Семенових П.С., Гальчинська В.Ю. // Сімейна медицина.- 2011.-№ 4,- C. 23-26

   • СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ СИСТЕМА - SERDECHNO-SOSUDISTAYA SYSTEM

    • Факторы сердечно-сосудистого риска при гипотиреозе / Зубкова С.Т., Бульдыгина Ю.В., Михайленко Е.Ю. // Сімейна медицина.- 2011.-№ 4,- C. 31- 36

   • ОЖИРЕНИЕ - OBESITY

    • Особливості метаболічного синдрому у хворих на ревматоїдний артрит / Лисенко Г.!., Хіміон Л.В., Климась І.В. // Сімейна медицина.- 2011.-№ 4,- C. 41-43

    • Оцінка функції нирок у хворих з артеріальною гіпертензією за наявності метаболічного синдрому / Чопей І.В., Фейса С.В., Вовчок О.В. // Сімейна медицина.- 2011.-№ 4,- C. 50- 53

    • Насколько безопасна фитотерапия ожирения? / Богун Л.В., Герасименко Ж.М., Лавренко Т.А. // Сімейна медицина.- 2011.-№ 4,- C. 54- 59

   • КИШЕЧНИК - INTESTINE

    • Комплексная оценка клинико-микробиологической эффективности синбиотика БИОН-3 у больных синдромом раздраженного кишечника / А.Э.Дорофеев, О.А. Рассохина, М.Д. Ардатская и др. // Сімейна медицина.- 2011.-№ 4,- C. 70- 75

    • Комплексная терапия пациентов с кардиопатологией и синдромом раздраженного кишечника в амбулаторной практике /Г.С. Попик, С.Ф. Коваленко, Л.И. Колотвина и др. // Сімейна медицина.- 2011.-№ 4,- C. 134-136

    • Позакишкові прояви запальних захворювань кишки / Тернущак Т.М., Чопей К.1 .,Чопей І.В. // Сімейна медицина.- 2011.-№ 4,- C. 137-139

   • КРОВЯНОЕ ДАВЛЕНИЕ - BLOODY PRESSURE

    • Доцільність застосування комбінованих форм еналаприлу в пацієнтів із високими цифрами артериального тиску (огляд) / Осовська Н.Ю. // Сімейна медицина.- 2011.-№ 4,- C. 76-80

   • АРТРИТ РЕВМАТОИДНЫЙ - ARTHRITIS REVMATOIDNYY

    • Корекція остеодефіциту у хворих на ревматоїдний артрит, ускладнений гастроезофагеальним рефлюксом / Заздравнов А.А. // Сімейна медицина.- 2011.-№ 4,- C. 92- 94

   • ЛИХОРАДКА - FEVER

    • Актуальные проблемы ведения детей с лихорадкой в общеврачебной практике (лекция) / Гайдук О.И. // Сімейна медицина.- 2011.-№ 4,- C. 97- 100

   • НУКЛЕИНОВЫЕ КИСЛОТЫ - NUCLEIC ACIDS

    • Метаболізм нуклеїнових кислот та їх затосування в профілактичній медицині (огляд) / Заремба Є.Х., Васильєва Р.О. // Сімейна медицина.- 2011.-№ 4,- C. 101-103

   • МИЕЛОМА МНОЖЕСТВЕННАЯ - МИЕЛОМА IS PLURAL

    • Сучасні можливості діагностики та лікування плазмоклітинної мієломи (клінічний випадок) / Родіонова І.О., Скрипниченко С.В. // Сімейна медицина.- 2011.-№ 4,- C. 104-107

   • ГИПЕРТЕНЗИЯ - ГИПЕРТЕНЗИЯ

    • Комплексне лікування артеріальної гіпертензії з використанням системної ензимотерапії /Є.Х. Заремба, О.В. Заремба -Федчишин, О.В. Заремба та ін. // Сімейна медицина.- 2011.-№ 4,- C. 114- 116

   • ПРЕДСЕРДИЙ ФИБРИЛЛЯЦИЯ - AURICLES FIBRILLYACIYA

    • Особливості профілактики тромботичних ускладнень у пацієнтів із фібріляцією передсердь / Гойдаш І.М., Чопей І.В. // Сімейна медицина.- 2011.-№ 4,- C. 117- 119

   • ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЯ - GASTROENTEROLOGY

    • ОМЕЗ ДСР : Расширение возможностей лечения функциональных заболеваний гастродуоденальной области / Щербинина М.Б. // Сімейна медицина.- 2011.-№ 4,- C. 143-148

 • Рік видання номерів: 2012

  • Номер журналу 4

   • СЕМЕЙНАЯ ПРАКТИКА - DOMESTIC PRACTICE

    • Особливості підготовки сімейних лікарів на факультеті післядипломної освіти ВДНЗУ (УМСА) / В.М. Ждан, Л.М. Шилкіна, І.М. Скрипник, та ін. / Ждан В.М. // Сімейна медицина.- 2012.-№ 4,- C. 84- 85

    • Особливості роботи сімейного лікаря на етапі первинної медичної допомоги / В.М. Ждан, Д.С. Зазикіна, Б.Л. Флегантова / Ждан В.М. // Сімейна медицина.- 2012.-№ 4,- C. 86

    • Визначенн компетентності сімейних лікарів в діагностуванні психоемоційнх порушень та проеденні реабілітаційних заходів у пацієнтів літнього віку з соматичною патологією/ Л.Г. Матвієць, .Ф. МАтюха / Матвієць Л.Г. // Сімейна медицина.- 2012.-№ 4,- C. 5- 10

    • Системна регуляція та добова динаміка артеріального тиску у пацієнтів з дисфункцією жовчного міхура: оцінка в практиці сімейного лікаря / Г.І. Лисенко, Н.В. Кіча, О.Г. Дубчак / Лисенко Г.І. // Сімейна медицина.- 2012.-№ 4,- C. 27- 29

   • АРТРИТ ПОДАГРИЧЕСКИЙ - ARTHRITIS IS GOUTY

    • Актуальність ранньої діагностики подагричного артриту в практиці сімейного лікаря / В.М. Ждан Л.М. Шилкіна, А.А. Капустянська / Ждан В.М. // Сімейна медицина.- 2012.-№ 4,- C. 86-88

   • ИНСУЛЬТ ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯРНЫЙ - STROKE OF CEREBROVASKULYARNYY

    • Особливості надання первинної медичної допомоги хворим з ішемічним інсультом на догоспітальному етапі / Н.В. Литвиненко, В.А. Пінчук, А.М. Кривчун / Литвиненко Н.В. // Сімейна медицина.- 2012.-№ 4,- C. 114-116

   • ОСТЕОАРТРИТ - ОСТЕОАРТРИТ

    • Корекція торвастатином ниркових втрат кальцію у хворих на остеоартроз і есенціальну гіпертензію / Т.А. Рогачова, В.В. Коломієць / Рогачова Т.А. // Сімейна медицина.- 2012.-№ 4,- C. 114-116

   • ТРАВМАТОЛОГИЯ - ТРАВМАТОЛОГИЯ

    • Упровадження медичних стандартів в травматології та ортопедії на етапі первинної медичної допомоги / С.М. Павленко, О.В. Пелипенко, Ю.М. Півень / Павленко С.М. // Сімейна медицина.- 2012.-№ 4,- C. 148- 149

   • МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ ПЕРВИЧНАЯ - MEDICARE IS PRIMARY

    • Оцінювання якості первинної медичної допомоги пацієнтам диспансерних груп / О.К. Надута-Скринник, І.А. Голованова / Надута-Скринник О.К. // Сімейна медицина.- 2012.-№ 4,- C. 20-23

   • МОЧЕВЫХ ПУТЕЙ ИНФЕКЦИИ - URINARY WAYS OF INFECTION

    • Роль фитопрепаратов в комплексном лечении инфекций мочевой системі у детей / М.А. Мамаева / Мамаева М.А. // Сімейна медицина.- 2012.-№ 4,- C. 30-32

   • ИНТЕРНЕТ - INTERNET

    • Практичні аспекти застосування сучасних Інтернет-технологій для підвищення поінформованості пацієнтів / М.В. Безугла / Безугла М.В. // Сімейна медицина.- 2012.-№ 4,- C. 36-39

   • ДИЕТОТЕРАПИЯ - ДИЕТОТЕРАПИЯ

    • Харчова поведінка в комплексі формування адекватної дієтотерапії / П.О. Карпенко, Н.О. Мельничук / Карпенко П.О. // Сімейна медицина.- 2012.-№ 4,- C. 40- 41

   • ГЕПАТИТА A ЧЕЛОВЕКА ВИРУС - HEPATITIS OF An OF MAN VIRUS

    • Вирусные гепатиты : взгляд на реалии сегодняшнего дня. Часть 1. Вирусный гепатит А / А.К. Дуда, В.А. Бойко / Дуда А.К. // Сімейна медицина.- 2012.-№ 4,- C. 59- 64

   • МАЛЯРИЯ - MALARIA

    • Рівень паразитемії у хворих на малярію, котрі отримували індивідуальну хіміопрофілактику / В.І. Трихліб / Трихліб В.І. // Сімейна медицина.- 2012.-№ 4,- C. 65- 68

   • СИБИРСКАЯ ЯЗВА - ANTHRAX

    • Особливо небезпечні інфекції: сибірка /О.К. Дуда, О.Є. Морозик / Дуда О.К. // Сімейна медицина.- 2012.-№ 4,- C. 69- 74

   • КОНФЕРЕНЦИИ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ КОНСЕНСУСА, NIH - CONFERENCES FOR ACHIEVEMENT of CONSENSUS, NIH

    • Методичні стандарти- шлях до забезпечення якісної та ефективної загальнолікарської практики - Киев,25-26 октября 2012 г. // Сімейна медицина.- 2012.-№ 4,- C. 77

  • Номер журналу 5

   • КОНФЕРЕНЦИИ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ КОНСЕНСУСА, NIH - CONFERENCES FOR ACHIEVEMENT of CONSENSUS, NIH

    • Медичні стандарти- шлях до забезпечення якісної та ефективної загальнолікарської практики (За результатами науково-практичної конференції 25-26 жовтня 2012 р.)/Г.І. Лисенко, В.І. Ткаченко / Лисенко Г.І. // Сімейна медицина.- 2012.-№ 5,- C. 4-5

   • ВРАЧИ СЕМЕЙНЫЕ - DOCTORS ARE DOMESTIC

    • Лікар Наталя Акімова : (Сімейний лікар- це європейський підхід до забезпечення якісного медичного обслуговування всієї родини ) / Акімова Н. // Сімейна медицина.- 2012.-№ 5,- C. 8

   • ГИПЕРТЕНЗИЯ - ГИПЕРТЕНЗИЯ

    • Проблеми ведення хворих з артеріальною гіпертензією в сполученні з цукровим діабетом / О.М. Корж / Корж О.М. // Сімейна медицина.- 2012.-№ 5,- C. 48- 51

   • ДЕПРЕССИЯ - DEPRESSION

    • Депресія у практиці сімейного лікаря / О.А. Мазур / Мазур О.А. // Сімейна медицина.- 2012.-№ 5,- C. 57- 58

   • МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ РАССТРОЙСТВА - CEREBRAL CIRCULATION OF BLOOD OF DISORDER

    • Гострі порушення мозкового кровообігу у практиці сімейного лікаря / Г.І. Лисенко, І.С. Зозуля, І.О. Латоха / Лисенко Г.І. // Сімейна медицина.- 2012.-№ 5,- C. 59-63

   • СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ТКАНЬ - CONNECTING FABRIC

    • Взаємозв язок дисплазії сполучної тканини зі ступенем тяжкості бронхіальної астми у дітей / Л.Я. Литвинець / Литвинець Л.Я. // Сімейна медицина.- 2012.-№ 5,- C. 94- 97

   • ДЕРМАТИТ АТОПИЧЕСКИЙ - DERMATITIS ATOPICHESKIY

    • Сучасний погляд на лікування атопічного дерматиту / С.А. Бондар, А.Д. Агакіна / Бондар С.А. // Сімейна медицина.- 2012.-№ 5,- C. 82- 86

  • Номер журналу 6

   • МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ ПЕРВИЧНАЯ - MEDICARE IS PRIMARY

    • Модель надання первинної медичної допомоги міському населенню (методичні рекомендації) // Сімейна медицина.- 2012.-№ 6,- C. 4-9

    • Медицинские стандарты- основа качественного лечения на этапе первичной медицинской помощи / Г.С. Попик, Л.И. Колотвина, Г.В. Корнован / Попик Г.С. // Сімейна медицина.- 2012.-№ 6,- C. 10

   • ТЕЛЕМЕДИЦИНА - ТЕЛЕМЕДИЦИНА

    • Стан провадження телемедичних технологій в практичну охорону здоров я / Є.Є. Латишев, І.І. Рязанцев / Латишев Є.Є. // Сімейна медицина.- 2012.-№ 6,- C. 11- 14

   • МИТРАЛЬНОГО КЛАПАНА ПРОЛАПС - MITER VALVE PROLAPS

    • Влияние частных респираторных заболеваний на вегетативний гомеостаз у детей с пролапсом митрального клапана / Г.С. Попик, Г.А. Данильчук / Попик Г.С. // Сімейна медицина.- 2012.-№ 6,- C. 15- 18

   • КАШЕЛЬ - COUGH

    • Тактика лечения сухого кашля при воспалительных заболеваниях органов дыхания. Выбор препарата для лечения сухого кашля / М.Н. Селюк, Н.Н. Козачок, .В. Селюк / Селюк М.Н. // Сімейна медицина.- 2012.-№ 6,- C. 24- 26

   • ПНЕВМОНИЯ СТАФИЛОКОККОВАЯ - PNEUMONIA STAFILOKOKKOVAYA

    • Клінічний випадок позалікарняної стафілококової пневмонії / Л.Ф. Матюха, В.І. Ткаченко, О.В. Маяцька та ін. / Матюха Л.Ф. // Сімейна медицина.- 2012.-№ 6,- C. 27- 30

   • ЖЕЛЧЬ - BILE

    • Желчегонные препараты в практике детского врача / Н.П. Гляделова, В.В. Корнева / Гляделова Н.П. // Сімейна медицина.- 2012.-№ 6,- C. 31- 36

   • ПРОБИОТИКИ - PROBIOTIKI

    • Застосування пробіотиків у гастроентерологічній практиці / О.В. Швець / Швець О.В. // Сімейна медицина.- 2012.-№ 6,- C. 37- 42

   • ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ БОЛЕЗНИ - RESPIRATORY TRACTS OF ILLNESS

    • Выбор оптимального препарата при лечении инфекционных заболеваний ЛОР- органов / М.Н. Селюк, Н.Н. Козачок, О.В. Селюк / Селюк М.Н. // Сімейна медицина.- 2012.-№ 6,- C. 43- 47

   • НАТРИЙУРЕЗ - НАТРИЙУРЕЗ

    • Натрийурез и артериальная гипертония / Н.Л. Закирова, А.А. Кириченко / Закирова Н.Л. // Сімейна медицина.- 2012.-№ 6,- C. 48-51

   • ЛИХОРАДКА - FEVER

    • Новый подход к лечению марсельской лихорадки / М.Т. Гафарова, Е.А. Вербенець / Гафарова М.Т. // Сімейна медицина.- 2012.-№ 6,- C. 95- 97

   • ГЕПАТИТ ВИРУСНЫЙ ЧЕЛОВЕКА - HEPATITIS IS VIRAL MAN

    • Вирусные гепатиты: взгляд на реалии сегодняшнего дня. Част 111А. Вирусный гепатит С - особенности клинического течения и диагностики /А.К. Дуда, Н.В. Окружнов / Дуда А.К. // Сімейна медицина.- 2012.-№ 6,- C. 98- 103

   • ГЕПАТИТ C ХРОНИЧЕСКИЙ - HEPATITIS OF C IS CHRONIC

    • Біохімічна і вірусологічна характеристика хронічного гепатиту С / І.А. Боброва / Боброва І.А. // Сімейна медицина.- 2012.-№ 6,- C. 104- 106

 • Рік видання номерів: 2013

  • Номер журналу 1

   • ВРАЧИ СЕМЕЙНЫЕ - DOCTORS ARE DOMESTIC

    • Роль сімейного лікаря у наданні медичної допомоги при соціально значущих захворюваннях / О.Г. Назарова, О.К. Дуда, С.М. Зоріна та ін. / Назарова О.Г. // Сімейна медицина.- 2013.-№ 1,- C. 10- 13

   • ХОСПИСЫ, МЕДИКО-СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ - KHOSPISY, MEDIKO-SOCIAL'NAYA HELP

    • Організація міжвідомчої співпраці сімейних лікарів при наданні амбулаторної паліативної допомоги пацієнтам похилого віку / А.В. Царенко, Ю.І. Губський / Царенко А.В. // Сімейна медицина.- 2013.-№ 1,- C. 14- 17

   • ГИПЕРТЕНЗИЯ - ГИПЕРТЕНЗИЯ

    • Гипертензивные кризы в практике семейного врача / .Н. Селюк, Н.Н. Козачок, Т.В. Куц и др. / Селюк М.Н. // Сімейна медицина.- 2013.-№ 1,- C. 45-50

    • Клінічна ефективність комбінованого антигіпертензивного засобу і варіабельність серцевого ритму у хворих на артеріальну гіпертензію / Є.Х. Заремба, О.В. Заремба-Федчшин, .С. Була та ін. / Заремба Є.Х. // Сімейна медицина.- 2013.-№ 1,- C. 123- 126

   • МАКРОЛИДЫ - МАКРОЛИДЫ

    • Небактериальные эффекты макролидов / Н.Е. Моногарова, В.Н. Ткаченко / Моногарова Н.Е. // Сімейна медицина.- 2013.-№ 1,- C. 59- 66

   • ГЕПАТОВИРУС - GEPATOVIRUS

    • Вирусные гепатиты: взгляд на реалии сегодняшнего дня. Часть 111Б, Вирусный гепатит С (ВГС) - современные принципы лечения А.К. Дуда, В.А. Бойко / Дуда А.К. // Сімейна медицина.- 2013.-№ 1,- C. 127- 134

   • МАЛЯРИЯ - MALARIA

    • Аналіз важкх випадків тропічної малярії / В.І. Трихліб, І.З. КАрімов, В.В. Кондратюк та ін. / Трихліб В.І. // Сімейна медицина.- 2013.-№ 1,- C. 135- 139

   • ГЕМОРРАГИЧЕСКАЯ ЛИХОРАДКА ОМСКАЯ - ГЕМОРРАГИЧЕСКАЯ FEVER OMSKAYA

    • Омська геморагічна гарячка: клініко- епідеміологічні особливості / О.К. Дуда, І.М. Діжа, Н.В. Ралец / Дуда О.К. // Сімейна медицина.- 2013.-№ 1,- C. 140-144

  • Номер журналу 2

   • МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ ПЕРВИЧНАЯ - MEDICARE IS PRIMARY

    • Наказ- Про оцінку оснащеності лікувально- профілактичних підрозділів закладів охорони здоров я, що надають первинну медичну (медико-санітарну) допомогу та моніторинг модернізації первинної медичної допомоги // Сімейна медицина.- 2013.-№ 2,- C. 4- 5

   • ЗДРАВООХРАНЕНИЕ - HEALTH PROTECTION

    • Соціальний вимір показників розвитку охорони здоров я / О.П. Корнійчук / Корнійчук О.П. // Сімейна медицина.- 2013.-№ 2,- C. 6- 9

   • СЕМЕЙНАЯ ПРАКТИКА - DOMESTIC PRACTICE

    • Нормативно- правовые аспекты формирования семейной медицины / О.Г. Шекера / Шекера О.Г. // Сімейна медицина.- 2013.-№ 2,- C. 10- 12

   • ИНФЕКЦИОННЫЕ БОЛЕЗНИ, БОРЬБА - INFECTIOUS DISEASES, FIGHT

    • Роль лікарів первинної медичної допомоги в боротьбі з інфекційними хворобами / Н.Г. Гойда, Р.О. Харитонюк / Гойда Н.Г. // Сімейна медицина.- 2013.-№ 2,- C. 13- 17

   • ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ - FIRST AID

    • Розвиток первинної медико-санітарної допомоги на засадах загальної лікарської практики- сімейної медицини в Україні / Г.І. Лисенко, Г.О. Слабкий, С.О. Закревська / Лисенко Г.І. // Сімейна медицина.- 2013.-№ 2,- C. 18- 21

   • ПОЛИОМИЕЛИТ - POLIOMYELITIS

    • Імунологічні аспекти поліовірусної інфекції в Україні / В.І. Бондаренко, А.Ю. Фесенко, А.К. Дуда та ін. / Бондаренко В.І. // Сімейна медицина.- 2013.-№ 2,- C. 22- 27

   • АНТИБИОТИКИ - ANTIBIOTICS

    • Пути решения антибиотикорезистентности / М.Н. Селюк, Н.Н. Козачок, О.В. Селюк / Селюк М.Н. // Сімейна медицина.- 2013.-№ 2,- C. 28- 33

   • ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ БОЛЕЗНИ - RESPIRATORY TRACTS OF ILLNESS

    • Муколитическая терапия при острых и хронических экссудативных синуситах / С.М. Пухлик, М.С. Бучацкий / Пухлик С.М. // Сімейна медицина.- 2013.-№ 2,- C. 62- 65

   • ВЕНОЗНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ - VENOUS INSUFFICIENCY

    • Проблема хронической венозной недостаточности в практике семейного врача / А.Н. Корж / Корж А.Н. // Сімейна медицина.- 2013.-№ 2,- C. 66- 70

   • ЦЕФАЛОСПОРИНЫ - ЦЕФАЛОСПОРИНЫ

    • Современные цефалоспорины в клинической практике / М.Н. Селюк, Н.Н. Козачок, О.В. Селюк / Селюк М.Н. // Сімейна медицина.- 2013.-№ 2,- C. 76- 78

   • КАШЕЛЬ - COUGH

    • Современные алгоритмы диагностики и лечения кашля / М.Н. Селюк, Н.Н. Козачок, О.В. Селюк / Селюк М.Н. // Сімейна медицина.- 2013.-№ 2,- C. 87- 91

   • ДИАРЕЯ - ДИАРЕЯ

    • Антибиотик- ассоциированная диарея /О.В. Швец / Швец О.В. // Сімейна медицина.- 2013.-№ 2,- C. 97-102

   • ЛЕГКИХ БОЛЕЗНИ ОБСТРУКТИВНЫЕ - LIGHTS OF ILLNESS OBSTRUCTIVE

    • Кардіоінтервалографія як метод визначення вегетативної реактивності у хворих із ХОЗЛ / М.М. Кочуєва, М.В. Савохіна / Кочуєва М.М. // Сімейна медицина.- 2013.-№ 2,- C. 103- 108

   • ВИСОЧНО-НИЖНЕЧЕЛЮСТНОГО СУСТАВА БОЛЕЗНИ - VISOCHNO-NIZHNECHELYUSTNOGO JOINT of ILLNESS

    • Особливості медикаментозного лікування хворих з гострими посттравматичними артртами скронево-нижньощелепних суглобів / С.В. Максимча / Максимча С.В. // Сімейна медицина.- 2013.-№ 2,- C. 121-122

   • ЭНЦЕФАЛОПАТИЯ ГИПЕРТЕНЗИВНАЯ - ЭНЦЕФАЛОПАТИЯ GIPERTENZIVNAYA

    • Особливості мозкового кровопостачання у хворих на гіпертонічну дисциркуляторну енцефалопатію та супутній гіпотиреоз / О.Є. Коваленко, О.В. Литвин / Коваленко О.Є. // Сімейна медицина.- 2013.-№ 2,- C. 140- 143

   • ГЕПАТИТ ВИРУСНЫЙ ЧЕЛОВЕКА - HEPATITIS IS VIRAL MAN

    • Вирусные гепатиты : взгляд на реалии сегодняшнего дня .Часть VA, Вирусный гепатит В - особенности клинического течения и диагностики / А.К. Дуда Л.Ф. Матюха / Дуда А.К. // Сімейна медицина.- 2013.-№ 2,- C. 144- 151

   • ЛИХОРАДКА - FEVER

    • Марсельська лихоманка / О.Д. Дуда, Л.Ф.Матюха / Дуда О.Д. // Сімейна медицина.- 2013.-№ 2,- C. 152-154

   • МАЛЯРИЯ - MALARIA

    • Алгоритм дій лікаря при малярії залежно від результатів обстеження хворого / В.І. Трихліб / Трихліб В. І. // Сімейна медицина.- 2013.-№ 2,- C. 155

  • Номер журналу 3

   • КОНФЕРЕНЦИИ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ КОНСЕНСУСА, NIH - CONFERENCES FOR ACHIEVEMENT of CONSENSUS, NIH

    • Науково-практична конференція з міжнародною участю (Актуальні проблеми сімейної медицини в Україні) // Сімейна медицина.- 2013.-№ 3,- C. 4- 5

   • ВРАЧИ СЕМЕЙНЫЕ - DOCTORS ARE DOMESTIC

    • Сімейний лікар- акушер-гінеколог . Готоність до співпраці / О.О. Воронцов, Л.С. Бабінець, Л.Ф. Матюха та ін. / Воронцов О.О. // Сімейна медицина.- 2013.-№ 3,- C. 5-7

   • ЛИХОРАДКА - FEVER

    • Геморагічна гарячка з нирковим синдромом : проблема залишається актуальною / О.К. Дуда, Г.В. Марчук / Дуда О.К. // Сімейна медицина.- 2013.-№ 3,- C. 8- 12

   • СЕМЕЙНАЯ ПРАКТИКА - DOMESTIC PRACTICE

    • Кадрова політика в контексті розвитку сімейної медицини в Україні / О.Г. Шекера / Шекера О.Г. // Сімейна медицина.- 2013.-№ 3,- C. 13- 16

   • ЛАКТОЗА - LACTOSE

    • Особливості перебігу та лікування лактазної недостатності у дітей та дорослих з позиції сімейного лікаря / Ю.І. Решетілов, І.І. Редько, Н.М. Проценко та ін. / Решетілов Ю.І. // Сімейна медицина.- 2013.-№ 3,- C. 43- 46

   • АРТРИТ ПОДАГРИЧЕСКИЙ - ARTHRITIS IS GOUTY

    • Трудный пациент : подагрический артрит в практике семейного врача / Е.А. Гармиш / Гарми Е.А. // Сімейна медицина.- 2013.-№ 3,- C. 47- 52

   • ПУРПУРА ТРОМБОТИЧЕСКАЯ ТРОМБОЦИТОПЕНИЧЕСКАЯ - PURPLE OF TROMBOTICHESKAYA TROMBOCITOPENICHESKAYA

    • Гематологічні маски системного червоного вовчака / Г.І. Лисенко, Л.В. Хіміон, С.О. Ротова та ін. / Лисенко Г.І. // Сімейна медицина.- 2013.-№ 3,- C. 56- 60

   • ПИТАНИЕ - FEED

    • Роль здорового харчування у підтриманні соціальних аспектів життя молоді / І.П. Козярін, О.П. Івахно, Ю.В. Нємцева та ін. / Козярін І.П. // Сімейна медицина.- 2013.-№ 3,- C. 77- 79

   • БРОНХОПНЕВМОНИЯ - БРОНХОПНЕВМОНИЯ

    • Спектр інфекційних збудників пневмоній у хворих з порушеннями імунітету на тлі онкогематологічних захворювань / Т.О. Перцева, І.С. Борисова / Перцева Т.О. // Сімейна медицина.- 2013.-№ 3,- C. 80- 83

   • МЕНИНГОЭНЦЕФАЛИТ - МЕНИНГОЭНЦЕФАЛИТ

    • Особливості стану вегетативної нервової системи залежно від віку та статі хворих на менінгоенцефаліт / В.І. Матяш, Н.В. Ралець, Л.В. Березіна / Матяш В.І. // Сімейна медицина.- 2013.-№ 3,- C. 94- 96

   • АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ - AMBULATORY-POLICLINIC HELP

    • Альтернативи процесу надання первинної медичної допомоги в амбулаторії загальної практики- сімейної медицини / А.В. Купкіна, С.В. Купкіна, В.І. Дубина / Купкіна А.В. // Сімейна медицина.- 2013.-№ 3,- C. 129- 130

   • НЕРВНАЯ СИСТЕМА ВЕГЕТАТИВНАЯ - NERVOUS SYSTEM IS VEGETATIVE

    • Варіабельність серцевого ритму як індикатор адаптивних можливостей у дітей з бронхіальною астмою / Л.Я. Литвинець / Литвинець Л.Я. // Сімейна медицина.- 2013.-№ 3,- C. 131- 134

  • Номер журналу 4

   • ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, МЕДСЕСТРИНСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ - Health PROTECTION, trained NURSE ACTIVITY

    • Історія винекнення і розвитку медичного страхування та систем охорони здоров я деяких розвинених країн світу / О.Г. Шекера / Шекера О.Г. // Сімейна медицина.- 2013.-№ 4,- C. 10- 16

   • HERPESVIRIDAE ИНФЕКЦИИ - HERPESVIRIDAE OF INFECTION

    • Герпесвірусні інфекції : раціональні підходи до лікування та діагностики / Г.Б. Матейко / Матейко Г.Б. // Сімейна медицина.- 2013.-№ 4,- C. 17- 24

   • ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИННОВАЦИИ И УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ - HEALTH PROTECTIONS OF INNOVATION AND IMPROVEMENT

    • Досвід впровадження новітніх інформаційних технологій у післядипломній підготовці сімейних лікарів в Українській медичній стоматологічній академії / В.М. Ждан, Л.М. Шилкіна, В.Ю. Штомпель та ін. / Ждан В.М. // Сімейна медицина.- 2013.-№ 4,- C. 25- 27

   • ДИСБАКТЕРИОЗ КИШЕЧНИКА - ДИСБАКТЕРИОЗ OF INTESTINE

    • Синдром избыточного бактериального роста : современные подходы к лечению / Т.Д. Звягинцева, А.И. Чернобай / Звягинцева Т.Д. // Сімейна медицина.- 2013.-№ 4,- C. 31- 38

   • РИНИТ - РИНИТ

    • Риниты у детей раннего возраста / С.И. Эрдес, Н.М. Леоневская / Эрдес С.И. // Сімейна медицина.- 2013.-№ 4,- C. 47- 51

   • ДЕПРЕССИВНЫЕ РАССТРОЙСТВА - DEPRESSED DISORDERS

    • Диагностика депрессивных состояний у детей и подростков в общесоматической практике / Г.Я. Пилягина / Пилягина Г.Я. // Сімейна медицина.- 2013.-№ 4,- C. 65- 69

   • СКЛЕРОЗ РАССЕЯННЫЙ - A SCLEROSIS IS DISSIPATED

    • Підхід до рефлексотерапії у комплексному лікуванні хворих із розсіяним склерозом з урахуванням коморбідності / Г.М. Чупріна, Н.К. Мурашко / Чуприна Г.М. // Сімейна медицина.- 2013.-№ 4,- C. 77- 79

   • ОНКОЛОГИЯ МЕДИЦИНСКАЯ - ONCOLOGY IS MEDICAL

    • Розроблення комп ютерних програм для організації скринінгу раку для сімейного лікаря / Р.В. Сенютович, А.О. Гонца, О.І. Іващук, та ін. / Сенютович Р .В. // Сімейна медицина.- 2013.-№ 4,- C. 80- 84

   • ВРАЧИ СЕМЕЙНЫЕ - DOCTORS ARE DOMESTIC

    • Експертне оцінювання протоколів надання медичної допомоги - шлях до якості / Л.Ф. Матюха, Н.Г. Гойда, О .Є. Коваленко та ін. / Матюха Л.Ф. // Сімейна медицина.- 2013.-№ 4,- C. 91- 95

    • Питання підготовки сімейних лікарів, які потребують вирішення на сучасному етапі / Г.І. Лисенко, О.Б. Ященко, Л.В. Хіміон та ін. / Лисенко Г.І. // Сімейна медицина.- 2013.-№ 4,- C. 155- 156

   • ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БОЛЕЗНИ - PROFESSIONAL ILLNESSES

    • Професійний стрес та стан здоров я лікарів загальної практики-сімейної медицини (пілотне дослідження ) / Л.В. Хіміон, О.Б. Ященко, С.В. Данилюк та ін. / Хіміон Л.В. // Сімейна медицина.- 2013.-№ 4,- C. 96- 100

   • СТОПА - FOOT

    • Тактика хірургічного лікування при закритих переломах таранної кістки / М.Л. Анкін, А.М. Турчин, Т.М. Омельченко / Анкін М .Л. // Сімейна медицина.- 2013.-№ 4,- C. 103- 105

   • СЕМЬЯ, ЖЕСТОКОЕ ОБРАЩЕНИЕ - FAMILY, LEGAL CRUELTY

    • Скринінгові методи виявлення насльства в сім ї у рктиці сімейного лікаря / Л.В. Хіміон, І.В. Климась / Хіміон Л.В. // Сімейна медицина.- 2013.-№ 4,- C. 106- 109

   • ВРАЧИ - DOCTORS

    • Особливості ведення пацієнтів лікарями загальної практики в амбулаторних умовах / С.В. Данилюк, Л.В. Хіміон, О.Б. Ященко та ін. / Данилюк С.В. // Сімейна медицина.- 2013.-№ 4,- C. 115- 117

    • Пам яті Галини Степанівни Попик / Волошина О.Б. // Сімейна медицина.- 2013.-№ 4,- C. 176

   • ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ БОЛЕЗНИ - RESPIRATORY TRACTS OF ILLNESS

    • Актуальні питання лікування пацієнтів з хронічними захворюваннями органів дихання на амбулаторному етапі / Т.С. Ласиця / Ласиця Т.С. // Сімейна медицина.- 2013.-№ 4,- C. 133- 135

   • АСКАРИДОЗ - АСКАРИДОЗ

    • Аскаридоз і його наслідки в клінічній практиці / Л.Ф. Матюха, В.І. Ткаченко, О.В. Маяцька та ін. / Матюха Л.Ф. // Сімейна медицина.- 2013.-№ 4,- C. 136-138

   • КОНФЕРЕНЦИИ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ КОНСЕНСУСА, NIH - CONFERENCES FOR ACHIEVEMENT of CONSENSUS, NIH

    • Використання оцінки клінічних симптомів гастроезофагеальної рефлюксної хвороби у сільських жителів за допомогою скороченої шкали Re Guest / В.Г. Міщук, В.Б. Бойчук, Ю.Т. Манюх та ін. / Міщук В.Г. // Сімейна медицина.- 2013.-№ 4,- C. 142- 143

    • Позиція Міністерства охорони здоров я стосовно деяких проблемних питань реформування первинної медичної допомоги, що виникають у регіонах / О.К. Толстанов, К.О. Надутий, Л.Ф. Матюха / Толстанов О.К. // Сімейна медицина.- 2013.-№ 4,- C. 159

   • СТУДЕНТЫ МЕДИЦИНСКИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ - STUDENTS OF MEDICAL EDUCATIONAL ESTABLISHMENTS

    • Підготовка студентів з дисципліни (Загальна практика-сімейна медицина) на додипломному рівні / В.Г. Міщук, О.З. Венгрович, Н.С. Гаврилюк та ін. / Міщук В.Г. // Сімейна медицина.- 2013.-№ 4,- C. 144-146

   • МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ ПЕРВИЧНАЯ - MEDICARE IS PRIMARY

    • Особливості післядипломної освіти та медико- технологічне забезпечення підготовки кадрів в умовах реформування первинної медичної допомоги в Україні /Г.І. Лисенко, В.І. Ткаченко / Лисенко Г.І. // Сімейна медицина.- 2013.-№ 4,- C. 155

    • Персоніфікована немедикаментозна профілактика кардіоваскулярної патології у закладах первинної медикосанітарної допомоги /О .А. Каштелян / Каштелян О.А. // Сімейна медицина.- 2013.-№ 4,- C. 166

   • АРТРИТ ПСОРИАТИЧЕСКИЙ - ARTHRITIS IS PSORIASIS

    • Ультразвукові маркери атеросклерозу у хворих на псоріатичний артрит / Г.І. Лисенко, Л.В. Хіміон, О.В. Риполовська та ін. / Лисенко Г.І. // Сімейна медицина.- 2013.-№ 4,- C. 156

   • СЕМЕЙНАЯ ПРАКТИКА - DOMESTIC PRACTICE

    • Становлення нової моделі надання первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини в УКраїі - не данина моді, а об єктивна реальність / Л.Ф. Матюха, Н.Г. Гойда, В.А. Одринський та ін. / Матюха Л.Ф. // Сімейна медицина.- 2013.-№ 4,- C. 157- 158

    • Опрацювання можливості застосування кейс-методу при підготовці лікарів загальної практики- сімейної медицини на додипломному етапі / С.О. Величко, Г.О. Данильчук, О.В. Саід та ін. / Величко С.О. // Сімейна медицина.- 2013.-№ 4,- C. 162-162

    • Досвід підговки лікарів загальної практики на Прикарпатті / Л.В. Глушко, Т.Ю. Гавриш, Н.В. Чаплинська та ін. / Глушко Л .В. // Сімейна медицина.- 2013.-№ 4,- C. 164-165

    • Особливості неврологічної допомоги в практиці сімейного лікаря / О.Є. Коваленко, Л.Ф. Матюха / Коваленко О.Є. // Сімейна медицина.- 2013.-№ 4,- C. 167

    • Медична реабілітація пацієнтів похилого та старечого віку з гіпертонічною хворобою в практиці сімейного лікаря / Л.Г. Матвієць, Н.Г. Лерман, Г.Ю. Гальчанська / Матвієць Л .Г. // Сімейна медицина.- 2013.-№ 4,- C. 169

    • Про науковий супровід пріоритетного розвитку первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини / Г.О. Слабкий, В.В. Євтушенко, В.А. Русняк / Слабкий Г.О. // Сімейна медицина.- 2013.-№ 4,- C. 174- 175

   • ДИАБЕТ САХАРНЫЙ - DIABETES IS SACCHARINE

    • Стандартизована допомога: командний підхід до ведення цукрового діабету 2-го типу / В.І. Ткаченко / Ткаченко В.І. // Сімейна медицина.- 2013.-№ 4,- C. 158-159

   • КЛЕЩАМИ ПЕРЕДАВАЕМЫЕ БОЛЕЗНИ - BY TICKS THE PASSED ILLNESSES

    • Проблема кліщових інфекцій в пррактиці сімейного лікаря / Г.В. Бацюра, Д.Ф. Матюха / Бацюра Г.В. // Сімейна медицина.- 2013.-№ 4,- C. 160

   • ГИПЕРТЕНЗИЯ - ГИПЕРТЕНЗИЯ

    • Надання медичної допомоги хворим із резистентною артеріальною гіпертензією на первинному етапі / В.В. Бугерук, О.Б. Волошина, І.С. Лисий та ін. / Бугерук В.В. // Сімейна медицина.- 2013.-№ 4,- C. 160- 161

   • ДЕТЕЙ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ СЛУЖБЫ - CHILDREN OF HEALTH OF SERVICE CARE

    • Сучасні підходи сімейного лікаря до збереження та поліпшення здоров я дітей / Т.М. Бухановська, Л.О. Мальцева / Бухановска Т.М. // Сімейна медицина.- 2013.-№ 4,- C. 161- 162

   • АСТМА БРОНХИАЛЬНАЯ - ASTHMA IS BRONCHIAL

    • Рівень фізичної активності дітей з бронхіальною астмою на тлі надмірної маси тіла / В.І. Величко, Я.І. Венгер, С.Ф. Коваленко та ін. / Величко В.І. // Сімейна медицина.- 2013.-№ 4,- C. 163

   • КОГНИТИВНЫЕ РАССТРОЙСТВА - КОГНИТИВНЫЕ DISORDERS

    • Когнітивні розлади в осіб похилого віку в практиці сімейного лікаря / О.Р. Дукова, В.В. Бугерук, І.С. Лисий та ін. / Дукова О.Р. // Сімейна медицина.- 2013.-№ 4,- C. 165

   • МЕНОПАУЗА - МЕНОПАУЗА

    • Особливості терапії артеріальної гіпертензії у жінок з менопаузальним метаболічним синдромом / В.М. Ждан, Є.М. Кітура, О.Є. Кітура та ін. / Ждан В.М. // Сімейна медицина.- 2013.-№ 4,- C. 165- 166

   • СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ БОЛЕЗНИ - TO CONNECTING FABRIC OF ILLNESS

    • Стан перекисного окислення білків та ліпідів при недиференційованій дисплазії сполучної тканин у дітей / Т.В. Починок, Т.В. Веселова / Починок Т.В. // Сімейна медицина.- 2013.-№ 4,- C. 170

   • НОВОРОЖДЕННЫЙ, БОЛЕЗНИ - NEW-BORN, ILLNESSES

    • Профілактика гестаційного діабету як передумова зменшення частоти вродженої патології серед новонароджених / О.В. Процюк, О.В. Линчак, Л.Ф. Матюха / Процюк О.В. // Сімейна медицина.- 2013.-№ 4,- C. 172

   • ЗДОРОВЬЕ - HEALTH

    • Сучасні погляди на профілактику і диспансеризацію з урахуванням оцінки стану здоров я , віку, статі індивідуума та визначення факторів рівня ризику /В.О. Сірик, С.О. Величко / Сірик В.О. // Сімейна медицина.- 2013.-№ 4,- C. 173

  • Номер журналу 5

   • ВИЧ ИНФЕКЦИИ - HIV OF INFECTION

    • Проблеми ВІЛ- інфекції в практиці сімейного лікаря / М.Б. Служинська, .. КУтинська, І.В. Штойко та ін. / Служинська М.Б. // Сімейна медицина.- 2013.-№ 5,- C. 26- 29

   • ВРАЧИ - DOCTORS

    • Академику М.М. Амосову -100 років // Сімейна медицина.- 2013.-№ 5,- C. 12- 13

   • НОВООБРАЗОВАНИЯ - NEW FORMATIONS

    • Сучасні дослідження захворюваності на новоутворення та фактори, що спричинюють її зростання / Ю.В. Медведовська / Медведовська Ю.В. // Сімейна медицина.- 2013.-№ 5,- C. 30- 34

   • ЗДРАВООХРАНЕНИЕ - HEALTH PROTECTION

    • Фінансово-економічні аспекти реформування системи охорони здоров я України / О.Г. Шекера / Шекера О.Г. // Сімейна медицина.- 2013.-№ 5,- C. 35- 37

   • ВРАЧИ СЕМЕЙНЫЕ - DOCTORS ARE DOMESTIC

    • Перший досвід викладання основних положень медико-соціальної експертизи на етапі післядипломної освіти сімейного лікаря / Л.Ю. Науменко, І.С. Борисова, В.М. Березовський та ін. / Науменко Л.Ю. // Сімейна медицина.- 2013.-№ 5,- C. 42- 43

   • ЛИХОРАДКА - FEVER

    • Надання медичної допомоги хворим на гостру ревматичну лихоманку в практиці сімейного лікаря (клінічна лекція ) / Тихонова С.А. // Сімейна медицина.- 2013.-№ 5,- C. 47- 50

   • ОЖИРЕНИЕ - OBESITY

    • Метаболическая терапия в комплексном лечении пациентов с метаболическим синдромом и неалкогольной жировой болезнью печени / В.Ю. Приходько, И.Р. Микропуло, Е.А. Кононенко и др. / Приходько В.Ю. // Сімейна медицина.- 2013.-№ 5,- C. 55- 62

    • Особенности патогенетической терапии больных с артериальной гипертензией и ожирением с позиций нефропротекции / В.А. Гаврилюк / Гаврилюк В.А. // Сімейна медицина.- 2013.-№ 5,- C. 102- 104

   • БЕРЕМЕННОСТИ ОСЛОЖНЕНИЯ - PREGNANCIES OF COMPLICATION

    • Прогностично значущі фактори ризику розвитку холестатичного гепатозу вагітних / Н.С. Величко / Величко Н.С. // Сімейна медицина.- 2013.-№ 5,- C. 63- 64

   • МОЗГА ГОЛОВНОГО БОЛЕЗНИ - BRAIN OF HEAD ILLNESSES

    • Синдром хронічної венозної дисциркуляції головного мозку /В.Ю. Приходько, Д.О. Кашковський / Приходько В.Ю. // Сімейна медицина.- 2013.-№ 5,- C. 65- 72

   • ПОСЛЕРОДОВОЙ ПЕРИОД, КРОВОТЕЧЕНИЯ - POST-NATAL PERIOD, BLEEDING

    • Покращення точності оцінювання об єму крововтрати після пологів за допомогою градуйованого приймача / А.В. Чернов, В.В. Камінський, О.В. ГОляновський та ін. / Чернов А.В. // Сімейна медицина.- 2013.-№ 5,- C. 73-78

   • ПАНКРЕАТИТ - ПАНКРЕАТИТ

    • Комплексна корекція ентеропанкреатичного синдрому при хронічному панкреатиті в практиці сімейного лікаря / Ю.Я. Коцаба, Л.С. Бабінець, О.В. Денефіль / Коцаба Ю.Я. // Сімейна медицина.- 2013.-№ 5,- C. 79- 80

   • ПНЕВМОНИЯ - PNEUMONIA

    • Спектр інфекційних збудників пневмоній у хворих з порушеннями імунітету на тлі онкогематологічних захворювань / Т.О. Перцева, І.С. Борисова / Перцева Т.О. // Сімейна медицина.- 2013.-№ 5,- C. 81- 84

   • СКЛЕРОЗ РАССЕЯННЫЙ - A SCLEROSIS IS DISSIPATED

    • Аналіз коморбідності та чинників стилю життя у хворих із розсіяним склерозом / Н.К. Мурашко, Г.М. Чуприна / Мурашко Н.К. // Сімейна медицина.- 2013.-№ 5,- C. 85- 87

   • ЛЕПТОСПИРОЗ - ЛЕПТОСПИРОЗ

    • Патогенетичні аспекти ураження легень при лептоспірозі : сучасний погляд / О.К. Дуда, Р.О. Колесник, В.В. Сидоренко та ін. / Дуда О.К. // Сімейна медицина.- 2013.-№ 5,- C. 96- 101

   • КОГНИТИВНЫЕ РАССТРОЙСТВА - КОГНИТИВНЫЕ DISORDERS

    • Клінічні особливості розвитку хронічної ішемії мозку на тлі виражених знижень когнітивних функцій / Ю.Д. Залісна / Залісна Ю.Д. // Сімейна медицина.- 2013.-№ 5,- C. 105- 107

   • МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ ПЕРВИЧНАЯ - MEDICARE IS PRIMARY

    • Вибір послуг первинної медико-санітарної допомоги у сільській місцевості за умов бідності / О.П. Корнійчук / Корнійчук О.П. // Сімейна медицина.- 2013.-№ 5,- C. 129- 132

   • КОЖНЫЕ БОЛЕЗНИ - SKIN ILLNESSES

    • Диференціальна діагностика плямисто-папульозної висипки у дітей / А.В. Бондаренко / Бондаренко А.В. // Сімейна медицина.- 2013.-№ 5,- C. 139- 143

   • ДЕТЕЙ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ СЛУЖБЫ - CHILDREN OF HEALTH OF SERVICE CARE

    • Оцінювання фізичного розвитку та індивідуального здоров я дітей в практиці сімейного лікаря / В.Л. Весельський / Весельський В.Л. // Сімейна медицина.- 2013.-№ 5,- C. 144- 148

   • ГРУДНОЕ ВСКАРМЛИВАНИЕ - PECTORAL REARING

    • Грудне вигодовування як превентивний фактор розвитку метаболічного синдрому у дітей і підлітків / Н.М. Громнацька / Громнацька Н.М. // Сімейна медицина.- 2013.-№ 5,- C. 149-152

   • АСТМА БРОНХИАЛЬНАЯ - ASTHMA IS BRONCHIAL

    • Патогенетичні механізми розвитку та прогресування бронхіальної астми у дітей / Л.Я. Литвинець / Литвинець Л.Я. // Сімейна медицина.- 2013.-№ 5,- C. 153

  • Номер журналу 6

   • ВРАЧИ СЕМЕЙНЫЕ - DOCTORS ARE DOMESTIC

    • Роль сімейної медицини в організації медичної допомоги дітям / Н.Г. Гойда, Л.Ф. Матюха / Гойда Н.Г. // Сімейна медицина.- 2013.-№ 6,- C. 4- 5

    • Роль сімейної медицини в організації медичної допомоги дітям / Н.Г. Гойда, Л.Ф. Матюха / Гойда Н.Г. // Сімейна медицина.- 2013.-№ 6,- C. 4-5

    • Розроблення компетентнісної моделі лікаря загальної практики - сімейного лікаря / О.Г. Шекера / Шекера О.Г. // Сімейна медицина.- 2013.-№ 6,- C. 21- 23

   • ЗДРАВООХРАНЕНИЕ - HEALTH PROTECTION

    • Реформа здравоохранения Украині (семейная медицина) О.Г. Шекера / Шекера О.Г. // Сімейна медицина.- 2013.-№ 6,- C. 14- 17

    • Реформа здравоохранения Украины (семейная медицина ) /О.Г. Шекера / Шекера О.Г. // Сімейна медицина.- 2013.-№ 6,- C. 14- 17

   • СЕМЕЙНАЯ ПРАКТИКА - DOMESTIC PRACTICE

    • Розробления копетентніної моделі лікаря загальної практики-сімейного лікаря /О.Г. Шекера, В.В. Краснов / Шекера О.Г. // Сімейна медицина.- 2013.-№ 6,- C. 21- 23

   • СТРЕПТОКОККОВЫЕ ИНФЕКЦИИ - STREPTOCOCCUS INFECTIONS

    • Сучасні аспекти стрептококової інфекції і гострої ревматичної лихоманки / Л.В. Хіміон / Хіміон Л.В. // Сімейна медицина.- 2013.-№ 6,- C. 27-36

    • Сучасні аспекти стрептококової інфекції і гострої ревматичної лихоманки / Л.В. Хіміон / Хіміон Л.В. // Сімейна медицина.- 2013.-№ 6,- C. 27- 36

   • КЕСАРЕВО СЕЧЕНИЕ - SECTION A CAESAR

    • Кесарів розтин у жінок із різними формами безпліддя в анамнезі / В.І. Бойко, Б.Г. Салдадзе / Бойко В.І. // Сімейна медицина.- 2013.-№ 6,- C. 43- 44

    • Кесарів розтин у жінок із різними формами безпліддя в анамнезі / В.І. БОйко, Б.Г. Салдадзе / Бойко В.І. // Сімейна медицина.- 2013.-№ 6,- C. 43- 44

   • БЕРЕМЕННОСТИ ОСЛОЖНЕНИЯ - PREGNANCIES OF COMPLICATION

    • Фактори ризику розвитку істміко-цервікальної недостатності при вагітності / Т.Г. Романенко, О.І. Кротік / Романенко Т.Г. // Сімейна медицина.- 2013.-№ 6,- C. 49- 51

   • АНЕСТЕЗИЯ - ANAESTHESIA

    • Досвід 15-річного застосування спінальної анестезії при кесаревому розтині у КЗ (Вишгородська центральна районна лікарня ) /С.В. Крилов, С.М. Недашківський, О.А. Галушко та ін. / Крилов С.В. // Сімейна медицина.- 2013.-№ 6,- C. 57- 61

   • БЕРЕМЕННОСТЬ МНОГОПЛОДНАЯ - PREGNANCY MNOGOPLODNAYA

    • Особливості антенатального догляду за жінками з багатоплідною вагітністю / Л.Г. Бойчук, / Бойчук Л.Г. // Сімейна медицина.- 2013.-№ 6,- C. 68-71

   • ЛЕПТОСПИРОЗ - ЛЕПТОСПИРОЗ

    • Патогенетичні аспекти ниркової недостатності при лептоспірозі : сучасний погляд / О.К. Дуда, Р.О. Колесник, В.В. Сидоренко та ін. / Дуда О.К. // Сімейна медицина.- 2013.-№ 6,- C. 77- 79

   • РЕПРОДУКТИВНАЯ МЕДИЦИНА - РЕПРОДУКТИВНАЯ MEDICINE

    • Фактори ризику розвитку істміко-цервікальної недостатності при вагітності / Т.Г. Романенко, О.І. Кротік / Романенко Т.Г. // Сімейна медицина.- 2013.-№ 6,- C. 49- 51

   • ИНФЕКЦИЯ - INFECTION

    • Медико-социальные аспекты генитальных инфекций в раннем репродуктивном возрасте / А.Н. Марченко / Марченко А.Н. // Сімейна медицина.- 2013.-№ 6,- C. 52- 53

   • ДЕТИ - CHILDREN

    • Комплексний підхід до профілактики порушень постави у дітей у загальноосвітніх навчальних закладах /В.Й. Шатило / Шатило В.Й. // Сімейна медицина.- 2013.-№ 6,- C. 92- 95

   • ПИТАНИЕ - FEED

    • Аліментарні чинники підвищення опірності організму дітей дошкільного віку до дії іонізувального випромінювання / О.Г. Луценко / Луценко О.Г. // Сімейна медицина.- 2013.-№ 6,- C. 96- 99

   • ОЖИРЕНИЕ - OBESITY

    • Метаболічний синдром та ураження печінки у хворих на ревматоїдний артрит / І.В. Климась / Климась І.В. // Сімейна медицина.- 2013.-№ 6,- C. 105- 108

   • ГИПЕРТЕНЗИЯ - ГИПЕРТЕНЗИЯ

    • Вплив а-ліпоєвої кислоти на оксидативний стрес у пацієнтів з гіпертонічною хворобою і цукровим діабетом 2-го типу / А.С. Шалімова / Шалімова А.С. // Сімейна медицина.- 2013.-№ 6,- C. 116- 119

   • СКЛЕРОЗ РАССЕЯННЫЙ - A SCLEROSIS IS DISSIPATED

    • Розсіяний склероз на тлі гастроентерологічної коморбідності : особливості перебігу , підходи до медикаментозного та акупунктурного лікування /Г.М. Чуприна, Н.К. Мурашко / Чуприна Г.М. // Сімейна медицина.- 2013.-№ 6,- C. 120- 122

   • ГИПЕРАНДРОГЕНИЗМ - GIPERANDROGENIZM

    • Современный взгляд на гиперандрогению и ее лечение / П.Н. Веропотвелян, И.В. Гужевская, Н.П. Веропотвелян и др. / Веропотвелян П.Н. // Сімейна медицина.- 2013.-№ 6,- C. 123-128

  • Номер журналу 2013

   • ВРАЧИ СЕМЕЙНЫЕ - DOCTORS ARE DOMESTIC

    • Актуальність застосування гомеопатії як холістичного методу в діяльності лікаря загальної практики- сімейної медицини / Л.П. Гуцол, О.П. Мощич / Гуцол Л.П. // Сімейна медицина.- 2013.-№ 2013,- C. 112-114