Примірники в наявності

Сімейна медицина

 • Рік видання номерів:

  • Номер журналу 2008

   • ДИАБЕТ САХАРНЫЙ - DIABETES IS SACCHARINE

    • Цукровий діабет у дітей та підлітків України: епідеміологія , діагностика, лікування, ускладнення /Большова О.В. та ін. // Сімейна медицина.-№ 2008,- C. 1

 • Рік видання номерів: 201

  • Номер журналу 4

   • ДИАБЕТ ГЕСТАЦИОННЫЙ - DIABETES OF GESTACIONNYY

    • Прогнозування розвитку склеротичних процесів у яєчниках як один з реабілітаційних напрямів первинного рівня надання медичної допомоги / Т.М. Сіліна / Сіліна Т.М. // Сімейна медицина.- 201.-№ 4,- C. 172

 • Рік видання номерів: 2008

  • Номер журналу 1

   • ДИАБЕТ САХАРНЫЙ - DIABETES IS SACCHARINE

    • Лечение и профилактика осложнений инсулинотерапии у больных сахарным диабетом / Буглак Н.И. // Сімейна медицина.- 2008.-№ 1,- C. 40-45

   • ДИАБЕТИЧЕСКАЯ СТОПА - DIABETIC FOOT

    • Синдром диабетической стопы / Ефимов А.С., Болгарская С.В., Таран Е.В. // Сімейна медицина.- 2008.-№ 1,- C. 45-56

   • ОЖИРЕНИЕ - OBESITY

    • Ожир1ння / Боднар П.М., Михальчишин Г.П., Пешко А.О. // Сімейна медицина.- 2008.-№ 1,- C. 82-86

  • Номер журналу 2

   • ВРАЧИ СЕМЕЙНЫЕ - DOCTORS ARE DOMESTIC

    • Обсяг амбулаторного прийому сільських дітей у закладах загальної практики сімейної медицини /Корєнев М.М. и др. // Сімейна медицина.- 2008.-№ 2,- C. 28-31

    • Співпраця сімейного лікаря та медичної сестри в умовах реформування первинної медико-санітарної допомоги /Лисенко Г.І. та ін. // Сімейна медицина.- 2008.-№ 2,- C. 41-45

   • ПЕЧЕНЬ - LIVER

    • Роль печени в иммунной системе организма человека / Кузнецова Л.В. // Сімейна медицина.- 2008.-№ 2,- C. 37-41

   • МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ РАССТРОЙСТВА - CEREBRAL CIRCULATION OF BLOOD OF DISORDER

    • Визначення етіологічних чинників та факторів ризику цереброваскулярної патології в практиці сімейного лікаря (огляд) / Коваленко О.Є., Мачерет Є.Л. // Сімейна медицина.- 2008.-№ 2,- C. 59-62

   • РЕВМАТИЧЕСКИЕ БОЛЕЗНИ - RHEUMATIC ILLNESSES

    • Современные подходы к диагностике ревматических заболеваний /Бабынина Л.Я. и др. // Сімейна медицина.- 2008.-№ 2,- C. 62-66

  • Номер журналу 3

   • СЕМЕЙНАЯ ПРАКТИКА - DOMESTIC PRACTICE

    • Нові підходи до організації спеціалізації (інтернатури) на кафедрі (Загальної практики- сімейної медицини) /Ждан В.М., Кітура Є.М., Бабаніна М.Ю., Лебідь В.Г., Крачек Г.О.,Ткаченко М.В. // Сімейна медицина.- 2008.-№ 3,- C. 25

    • Значение научных исследований в семейной медицине / Корж А.Н. // Сімейна медицина.- 2008.-№ 3,- C. 25

    • Упровадження нової навчальної програми зі спеціальності (Загальна практика-сімейна медицина) на кафедрі інфекційних хвороб із епідеміологією /Дубинська Г.М., Козюк П.М., Ізюмська О.М., Полторапавлов В.А., Коваль Т.І., Єсіпов А.В., Богініч Л.Ф., Лимаренко Н.П., Баштан Н.З., Минак О.М., Кузь Т.В., Литвиненко Ю.В., Боднар В.А. // Сімейна медицина.- 2008.-№ 3,- C. 27-28

   • ВРАЧИ СЕМЕЙНЫЕ - DOCTORS ARE DOMESTIC

    • Досвід вдосконалення підготовки сімехних лікарів в умовах сільських медичних амбулаторій /Ждан В.М., Шилкіна Л.М., Скрипник І.М., Волченко Г.В., Ткаченко М.В., Лебідь В.Г. // Сімейна медицина.- 2008.-№ 3,- C. 26

    • Підготовка лікарів-курсантів за фахом (Загальна практика-сімейна медицина) на кафедрі шкірних і венеричних хвороб /Дудченко М.О., Дуденко Л.І., Іщейкін К.Є., ВасильєваК.В., Євдошенко К.І., Мартиросян А.М. // Сімейна медицина.- 2008.-№ 3,- C. 28

    • Средства мультимедийной визуализации в подготовке семейного врача/Ждан В.Н., Волченко Г.В., Шилкина Л.Н., Китура Е.М., Стародубцев С.Г., Лебедь В.Г. // Сімейна медицина.- 2008.-№ 3,- C. 29-31

  • Номер журналу 4

   • ТУБЕРКУЛЕЗ - TUBERCULOSIS

    • Сучасне уявлення про туберкульозне запалення / Мельник І.О., Новожилова І.О. // Сімейна медицина.- 2008.-№ 4,- C. 11-17

   • КРАСНУХА - GERMAN MEASLES

    • Краснуха / Крамерєв С.О. // Сімейна медицина.- 2008.-№ 4,- C. 23-27

   • ДИСБАКТЕРИОЗ КИШЕЧНИКА - ДИСБАКТЕРИОЗ OF INTESTINE

    • Методи діагностики дисбактеріозів у людини (лекція) / Білко І.П. // Сімейна медицина.- 2008.-№ 4,- C. 27-32

   • ГЕРПЕСВИРУС 1 ЧЕЛОВЕКА - GERPESVIRUS of a 1 MAN

    • Ураження нервової системи, спричинені ірусами простого герпесу та варіцелла зостер /Руденко А.О. та ін. // Сімейна медицина.- 2008.-№ 4,- C. 32-37

   • КОРЬ - MEASLES

    • Кір (клінічна лекція) / Крамарєв С.О. // Сімейна медицина.- 2008.-№ 4,- C. 41-44

   • ИШЕМИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ СЕРДЦА - ISCHEMIC HEART TROUBLE

    • Первичная профилактика ишемической болезни сердца в практике семейного врача / Апанасенко Г.Л. // Сімейна медицина.- 2008.-№ 4,- C. 53-60

   • СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫЕ БОЛЕЗНИ - SERDECHNO-SOSUDISTYE ILLNESSES

    • Тревожные состояния у больных сердечно-сосудистыми заболеваниями / Ениколопов С.Н. // Сімейна медицина.- 2008.-№ 4,- C. 63-68

   • ВРАЧИ СЕМЕЙНЫЕ - DOCTORS ARE DOMESTIC

    • Медичне обслуговування дітей на прийомі лікарів при різних формах його орган1зації /Корэнев М.М. та 1н. // Сімейна медицина.- 2008.-№ 4,- C. 74-78

 • Рік видання номерів: 2009

  • Номер журналу 1

   • СЕМЕЙНАЯ ПРАКТИКА - DOMESTIC PRACTICE

    • Загальна практика- сімейна медицина: концепція освіти в Європі / Матюха Л.Ф., Гойда Н.Г., Олійник М.В. // Сімейна медицина.- 2009.-№ 1,- C. 3-6

   • ПСИХОСОМАТИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА - PSYCHOSOMATIC MEDICINE

    • Психосоматичні розлади / Чабан О.С., Кутько І.І., Хаустова О.О. // Сімейна медицина.- 2009.-№ 1,- C. 15-19

   • НЕЙРОЦИРКУЛЯТОРНАЯ ДИСТОНИЯ - НЕЙРОЦИРКУЛЯТОРНАЯ DISTONIYA

    • Нейроциркуляторная дистония: диагностика и лечение / Швец Н.И., Бенца Т.М., Дидух Л.А. // Сімейна медицина.- 2009.-№ 1,- C. 23-29

   • ЭПИДЕМИОЛОГИЯ - EPIDEMIOLOGY

    • Епідеміологія та чинники ризику повторного ішемічного інсульту (огляд літератури) / Маркулан О.Л.,Головченко Ю.И. // Сімейна медицина.- 2009.-№ 1,- C. 37-40

   • БОЛИ - PAINS

    • Современная стратегия лечения невропатичсеского болевого синдрома / Колосова Т.В., Насонова Т.И. // Сімейна медицина.- 2009.-№ 1,- C. 45-48

   • ИНФЕКЦИЯ - INFECTION

    • Принципи лікування хронічних нейроінфекцій / Левченко 1.Л. // Сімейна медицина.- 2009.-№ 1,- C. 52-56

   • НЕЙРОФАРМАКОЛОГИЯ - НЕЙРОФАРМАКОЛОГИЯ

    • Побочные эффекты ноотропных средств и проблема безопасности нейрофармакотерапии / Бурчинский С.Г. // Сімейна медицина.- 2009.-№ 1,- C. 56-60

   • ХРОНОБИОЛОГИЯ - KHRONOBIOLOGIYA

    • Хронотропические особенности человека (обзор литературы) / Тананакина Т.П. // Сімейна медицина.- 2009.-№ 1,- C. 66-71

   • ЖЕЛЕЗА ОБМЕНА НАРУШЕНИЯ - GLAND OF EXCHANGE OF VIOLATION

    • Железодефицитные состояния у детей: актуальность проблемы и возможности оптимальной коррекции / Охотникова Е.Н., Поночевная Е.В. // Сімейна медицина.- 2009.-№ 1,- C. 79-82

   • ИММУННАЯ СИСТЕМА - IMMUNE SYSTEM

    • Стан імунної системи на етапі формування переддіабету (огляд літератури) / Гирін В.В. // Сімейна медицина.- 2009.-№ 1,- C. 85-87

  • Номер журналу 2

   • ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЯ - GASTROENTEROLOGY

    • Актуальні проблеми сучасної гастроентерології в практиці сімейного лікаря / Лисенко Г.І., Скрипник І.М. // Сімейна медицина.- 2009.-№ 2,- C. 3-5

   • ЦЕЛИАКИЯ - CELIAKIYA

    • Современные представления о проблеме целиакии: диагностика и лечебная тактика / Журавлева Л.В., Лахно О.В., Цивенко О.И. // Сімейна медицина.- 2009.-№ 2,- C. 8-11

   • ПАТОЛОГИЯ ХИРУРГИЧЕСКАЯ - PATHOLOGY IS SURGICAL

    • Абдоминальный синдром у детей: принципы диагностики и терапии / Белоусова О.Ю. // Сімейна медицина.- 2009.-№ 2,- C. 44-47

   • КАНДИДОЗ - КАНДИДОЗ

    • Хронічні гастродоуденіти в дітей і підлітків / Бекетова Г.В. // Сімейна медицина.- 2009.-№ 2,- C. 52-57

   • ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ АНАЛИЗ - FOOD PRODUCTS ANALYSIS

    • Харчова алергія та харчова толерантність: сучасні аспекти етіології та патофізіології / О.І.Волошин, І.О.Руснак, О.І.Сплавський та інш. // Сімейна медицина.- 2009.-№ 2,- C. 61-66

  • Номер журналу 3

   • ДИАБЕТ САХАРНЫЙ - DIABETES IS SACCHARINE

    • Інсулінотерапія: шляхи випробувань і сподівань / СкробонськаН.А., Страфун Л.С.. Безверха Т.П. // Сімейна медицина.- 2009.-№ 3,- C. 5-12

    • Фактори ризику та профілактика цукрового діабету в практиці сімейного лікаря /Лисенко Г. І. та ін. // Сімейна медицина.- 2009.-№ 3,- C. 12-18

   • ДИАБЕТИЧЕСКАЯ РЕТИНОПАТИЯ - DIABETIC RETINOPATIYA

    • Диабетическая ретинопатия- тяжелое проявления сахарного диабета / Бездетко П.А., Добрица Я.В., Мужичук Е.П. // Сімейна медицина.- 2009.-№ 3,- C. 40-44

   • ГЕПАТИТ - HEPATITIS

    • Особливості перебігу та позапечінкові прояви хронічних вірусних гепатитів В і С (огляд) / Гук-Лешневська З.О., Чубучна І.І. // Сімейна медицина.- 2009.-№ 3,- C. 63-67

   • САНИТАРИЯ - SANITATION

    • Про хід виконання в Полтавській області заходів щодо розвитку первинної медико-санітарної допомоги / Ждан В.М., Скрипник І.М., Шилкіна Л.М. // Сімейна медицина.- 2009.-№ 3,- C. 108

  • Номер журналу 4

   • АРИТМИЯ - ARRHYTHMIA

    • Аритмії серця: роль лікаря загальної практики / Жарінов О.й. // Сімейна медицина.- 2009.-№ 4,- C. 3-8

   • ДИУРЕТИКИ - ДИУРЕТИКИ

    • Сучасні погляди на роль діуретиків у лікуванні серцево-судинних захворювань / Нетяженко В.З., Мальчевська Т.Й. // Сімейна медицина.- 2009.-№ 4,- C. 19-23

   • СЕМЕЙНАЯ ПРАКТИКА - DOMESTIC PRACTICE

    • Реформування системи медичного обслуговування на базі закладів сімейної медицини / Апчел О.С. // Сімейна медицина.- 2009.-№ 4,- C. 84-88

   • ПНЕВМОНИЯ - PNEUMONIA

    • Проблемные вопросы эмпирической антибиотикотерапии стационарных больных с негоспитальной пневмонией / Демчук А.В. // Сімейна медицина.- 2009.-№ 4,- C. 101-106

   • ДИАБЕТ САХАРНЫЙ - DIABETES IS SACCHARINE

    • Сучасна терапія цукрового діабету типу 2 з використанням препаратів компанії (Фармак) / Катеренчук В.І. // Сімейна медицина.- 2009.-№ 4,- C. 110- 115

 • Рік видання номерів: 2010

  • Номер журналу 1

   • РЕВМАТИЧЕСКИЕ БОЛЕЗНИ - RHEUMATIC ILLNESSES

    • Терапія невідкладних станів у хворих на ревматичні хвороби / Шуба Н.М. // Сімейна медицина.- 2010.-№ 1,- C. 3- 11

   • ВАСКУЛИТЫ - ВАСКУЛИТЫ

    • Лечение гранулематозніх васкулитов /Казимирко В.К. и др. // Сімейна медицина.- 2010.-№ 1,- C. 12-18

   • ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА НЕСТЕРОИДНЫЕ - ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ FACILITIES НЕСТЕРОИДНЫЕ

    • Побічні ефекти нестероїдних протизапальних засобів та їх оптимальний вибір у практиці сімейного лікаря / Катеренчук І.П. // Сімейна медицина.- 2010.-№ 1,- C. 19-28

   • СЕМЕЙНАЯ ПРАКТИКА - DOMESTIC PRACTICE

    • Оцінка процесу реформування первинної медико-санітарної допомоги окремого району / Одринський В.А. // Сімейна медицина.- 2010.-№ 1,- C. 53-57

    • Забезпечення доступності ПМСД на засадах загальної практики-сімейної медицини для населення сільських районів / Жаліна Ю.В. // Сімейна медицина.- 2010.-№ 1,- C. 58-60

   • ЛЕЙКОЗЫ - LEUCOSISES

    • Сучасні методи лікування гострих лейкозів / Журавльова Л.В., Хворостінка В.М., Власенко А.В. // Сімейна медицина.- 2010.-№ 1,- C. 65-71

   • ПИЩЕВАЯ ГИПЕРСЕНСИБИЛИЗАЦИЯ - FOOD ГИПЕРСЕНСИБИЛИЗАЦИЯ

    • Харчова алергія та харчова інтолерантність: сучасні аспекти клініки, діагностики, лікування (огляд літератури, повідомлення) /Волошин О.І. та ін. // Сімейна медицина.- 2010.-№ 1,- C. 100-106

   • УТОМЛЕНИЯ СИНДРОМ ХРОНИЧЕСКИЙ - FATIGUES SYNDROME IS CHRONIC

    • Синдром хронічної втомленості: актуальні аспекти в діяльності лікаря загальної практики-сімейної медицини / Гиріна О.М., Пілецький А.М., Рудіченко В.М. // Сімейна медицина.- 2010.-№ 1,- C. 107-111

   • АЛКОГОЛИЗМ - ALCOHOLISM

    • Алкогольна хвороба печінки та ураження інших внутрішніх органів внаслідок надуживання алкоголю (огляд літератури) / Гук-Лешневська З.О., Чубучна І.І.. Радченко О.М. // Сімейна медицина.- 2010.-№ 1,- C. 112- 117

  • Номер журналу 2

   • ИНФЕКЦИОННЫЕ БОЛЕЗНИ - INFECTIOUS DISEASES

    • Аналіз інфекційної захворюваності населення України за 2009 рік / Зубленко О.В., Петрусевич Т.В. // Сімейна медицина.- 2010.-№ 2,- C. 5- 8

    • Досягнення та проблеми імунопрофілактики інфекційних захворювань / Чернишова Л.І. // Сімейна медицина.- 2010.-№ 2,- C. 9-13

   • ГРИПП - FLU

    • Епідеміологічні особливості грипу в Україні / Колеснікова І.П., Маківська А.П. // Сімейна медицина.- 2010.-№ 2,- C. 14-17

   • ПНЕВМОНИЯ - PNEUMONIA

    • Діагностика та лікування хворих на негоспітальну пневмонію вірусної етіології нетяжкого перебігу /Дзюблик О.Я. та ін. // Сімейна медицина.- 2010.-№ 2,- C. 18- 23

   • ВАГИНИТ БАКТЕРИАЛЬНЫЙ - ВАГИНИТ IS BACTERIAL

    • Бактеріальний вагіноз у вагітних / Гнатко О.П. // Сімейна медицина.- 2010.-№ 2,- C. 32-35

   • ГЕПАТИТ A - HEPATITIS OF A

    • Епідемічна ситуація з гепатиту А в Україні / Петрусевич Т.В., Зубленко О.В., Ігнатенков О.С. // Сімейна медицина.- 2010.-№ 2,- C. 45-47

   • ГИПЕРТЕНЗИЯ ПОРТАЛЬНАЯ - ГИПЕРТЕНЗИЯ IS PORTAL

    • Багатогранність торасеміду: особливості терапевтичного застосування / Іщук В.О., Шатило В.Б. // Сімейна медицина.- 2010.-№ 2,- C. 56- 62

   • ХОЛЕЦИСТИТ - ХОЛЕЦИСТИТ

    • Особливості метаболічних порушень у хворих із поєднаним перебігом хронічного холециститу та гіпертонічної хвороби / Хворостінка В.М. // Сімейна медицина.- 2010.-№ 2,- C. 63- 67

   • ГИПЕРТЕНЗИЯ - ГИПЕРТЕНЗИЯ

    • Проблеми прийнятності ліків у хворих на артеріальну гіпертензію похилого й старечого віку /Купраш Л.П. та ін. // Сімейна медицина.- 2010.-№ 2,- C. 76- 79

   • ОСТЕОАРТРИТ - ОСТЕОАРТРИТ

    • Можливості вторинної профілактики прогресування остеоартрозу за допомогою аплікаційних методів лікування / Жебель В.М. // Сімейна медицина.- 2010.-№ 2,- C. 95- 101

   • УТОМЛЕНИЯ СИНДРОМ ХРОНИЧЕСКИЙ - FATIGUES SYNDROME IS CHRONIC

    • Синдром хронічної втомленості: актуальні аспекти в діяльності лікаря загальної практики-сімейної медицини: критерії, діагностика, клінічне ведення (повідомлення 2) / Гиріна О.М., Пілецький А.М., Рудіченко В.М. // Сімейна медицина.- 2010.-№ 2,- C. 107-111

  • Номер журналу 3

   • ВРАЧИ СЕМЕЙНЫЕ - DOCTORS ARE DOMESTIC

    • Доцільність реформування амбулаторно- поліклінічної системи та переходу до практики сімейного обслуговування населення /О.М. Гиріна, В.О. Сірик, Н.М. Горобець та ін. // Сімейна медицина.- 2010.-№ 3,- C. 8-11

    • Першочергові завдання вдосконалення діяльності закладів загальної практики- сімейної медицини (за результатами структурно-функціонального аналізу ) / Жиліна Ю.В. // Сімейна медицина.- 2010.-№ 3,- C. 11- 14

   • ГЕРПЕС ГЕНИТАЛЬНЫЙ - ГЕРПЕС GENITAL'NYY

    • Генитальный герпес у мужчин: клинические формы и особенности современного лечения / Живица Д.Г. // Сімейна медицина.- 2010.-№ 3,- C. 43- 46

   • ВНУТРЕННИЕ ОРГАНЫ - INTERNAL ORGANS

    • Значення г1похолестеринемії для внутрішньої медицини / Радченко О.М., Панчишин Ю.М. // Сімейна медицина.- 2010.-№ 3,- C. 67- 70

   • ЖЕЛЧНЫЕ ПУТИ - BILIOUS WAYS

    • Огляд сучасних методів діагностики захворювань біліарної системи / Ягмур В.Б., Ягмур С.С. // Сімейна медицина.- 2010.-№ 3,- C. 80- 85

   • ИНФЕКЦИОННЫЕ БОЛЕЗНИ - INFECTIOUS DISEASES

    • Острый респираторный дистресс-синдром в инфектологии(лекция) / Дуда А.К., Жигарев Ю.А., Трихлеб В.И. // Сімейна медицина.- 2010.-№ 3,- C. 93- 97

   • ДИЕТА - DIET

    • Нові підходи до організації аліментарної профілактики вё Україні /П.О. Карпенко, А.В. Якобчик , Н.О. Мельничук та ін. // Сімейна медицина.- 2010.-№ 3,- C. 101-103

  • Номер журналу 4

   • КОКЛЮШ - WHOOPING-COUGH

    • Епідеміологічні та імунологічні передумови удосконалення календаря щеплень проти кашлюку / Романенко Т.А., Колеснікова І.П. // Сімейна медицина.- 2010.-№ 4,- C. 10-14

   • РИНИТ - РИНИТ

    • Насморк (ринит)- многообразие форм (лекция) / Абызов Р.А., Божко Н.В. // Сімейна медицина.- 2010.-№ 4,- C. 15-19

   • МЕНИНГОКОККОВЫЕ ИНФЕКЦИИ - МЕНИНГОКОККОВЫЕ INFECTIONS

    • Стан захворюваності на менінгококову інфекцію в Україні / Мохорт Г.А., НіколаєнкоО.М. // Сімейна медицина.- 2010.-№ 4,- C. 34- 37

   • РЕСПИРАТОРНЫЕ ИНФЕКЦИИ - RESPIRATOR INFECTIONS

    • Мікоплазмова респіраторна інфекція (лекція) / Дуда О.К., Жигарєв Ю.О. // Сімейна медицина.- 2010.-№ 4,- C. 52- 56

   • ИШЕМИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ СЕРДЦА - ISCHEMIC HEART TROUBLE

    • Особливості інсулінової регуляції у хворих на ішемічну хворобу серця з порушенням обміну глюкози /О.Королюк, О.Радченко, В.Коваль та ін. // Сімейна медицина.- 2010.-№ 4,- C. 61- 70

   • ДИАБЕТ САХАРНЫЙ - DIABETES IS SACCHARINE

    • Дискусійні питання класифікації синдрому діабетичної стопи / Заремба В.С., Миськів А.В. // Сімейна медицина.- 2010.-№ 4,- C. 75- 78

   • ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ БОЛЕЗНИ - DIGESTIVE SYSTEM OF ILLNESS

    • Можливості сучасної медицини в терапії захворювань біліарної системи (огляд) / Меланіч С.Л. // Сімейна медицина.- 2010.-№ 4,- C. 79- 85

   • АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА - АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЕ FACILITIES

    • Применение антибактериальных препаратов в гастроэнтерологии (обзор) / Журавлева Л.В., Цивенко О.И., Лахно О.В. // Сімейна медицина.- 2010.-№ 4,- C. 86-94

 • Рік видання номерів: 2011

  • Номер журналу 1

   • АСТМА БРОНХИАЛЬНАЯ - ASTHMA IS BRONCHIAL

    • Бронхіальна астма: погляд на проблему з позицій практикуючого лікаря / Журавльова Л.В., Кривоносова О.М. // Сімейна медицина.- 2011.-№ 1,- C. 7-13

    • Моніторинг контролю бронхіальної астми в підлітків : ефективність антигістамінних засобів 11 покоління / Шахова О.О. // Сімейна медицина.- 2011.-№ 1,- C. 20-24

   • НЕРВНАЯ СИСТЕМА ВЕГЕТАТИВНАЯ - NERVOUS SYSTEM IS VEGETATIVE

    • Вегетативна дисфункція у хворих на ХОЗЛ і бронхіальну астму / Радченко О.М., Радченко Л.М. // Сімейна медицина.- 2011.-№ 1,- C. 14- 19

   • РЕСПИРАТОРНЫЕ ИНФЕКЦИИ - RESPIRATOR INFECTIONS

    • Гострі респіраторні вірусні захворювання: сучасні підходи до лікування та профілактики / Бенца Т.М. // Сімейна медицина.- 2011.-№ 1,- C. 25- 29

   • ЛЕГКИХ БОЛЕЗНИ - LIGHTS OF ILLNESS

    • Роль семейного врача в диагностике и лечении хронического обструктивного заболевания легких / Корж А.Н. // Сімейна медицина.- 2011.-№ 1,- C. 34- 40

    • Складнощі діагностики та лікування негоспітальної пневмонії у хворого з ХОЗЛ (клінічний випадок) / Демчук Г.В. // Сімейна медицина.- 2011.-№ 1,- C. 50- 54

   • ЛЕГИОНЕЛЛЕЗ - LEGIONELLEZ

    • Легіонельоз: питання діагностики та лікування (лекція) / Дуда О.К. // Сімейна медицина.- 2011.-№ 1,- C. 56- 60

   • ГИПЕРТЕНЗИЯ - ГИПЕРТЕНЗИЯ

    • Алгоритм терапии дисциркуляторной єнцнфалопатии у больніх с артериальной гипертензией общей врачебной практике / Дадашева М.Н. // Сімейна медицина.- 2011.-№ 1,- C. 81- 86

   • ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ И ТРЕНИНГ - PHYSICAL EDUCATION AND TRAINING

    • Роль фізичного виховання в розвитку дітей дошкільного віку / Івахно О.П. // Сімейна медицина.- 2011.-№ 1,- C. 109-115

  • Номер журналу 2

   • ПСИХИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА - PSYCHICAL DISORDERS

    • Лечебно-реабилитационные мероприятия для больных гипертонической болезнью с непсихотическими психическими расстройствами /Л.Н. Юрьева, А.И. Мамчур, Ю.Н. Завалко и др. // Сімейна медицина.- 2011.-№ 2,- C. 9- 21

   • МИЕЛОМА МНОЖЕСТВЕННАЯ - МИЕЛОМА IS PLURAL

    • Імунні порушення у хворих на множинну мієлому / Видиборець С.В., Костюкова Н.!. // Сімейна медицина.- 2011.-№ 2,- C. 29-32

   • АМЛОДИПИН - AMLODIPIN

    • Застосування Амлодипіну в кардіологічній практиці / Осовська Н.Ю. // Сімейна медицина.- 2011.-№ 2,- C. 37-40

   • ГИПЕРТЕНЗИЯ - ГИПЕРТЕНЗИЯ

    • Возрастные особенности коррекции эндотелиальной дисфункции у больных гипертонической болезнью / Лишневская В.Ю., Парасюк Е.И. // Сімейна медицина.- 2011.-№ 2,- C. 54-56

   • ИШЕМИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ СЕРДЦА - ISCHEMIC HEART TROUBLE

    • Пациенты с мультифокальным атеросклерозом и сахарным диабетом: выбор рационального медикаментозного лечения / Ханюков А.А. // Сімейна медицина.- 2011.-№ 2,- C. 57- 62

   • МИКРОЭЛЕМЕНТЫ - MICROELEMENTS

    • Зміни вмісту мікроелементів кальцію, міді, селену й сірки в дітей, що хворі на цукровий діабет / Зубкова С.Т., Музь Н.М., Рибицька М.О. // Сімейна медицина.- 2011.-№ 2,- C. 75- 78

   • ДЕПРЕССИЯ - DEPRESSION

    • Депрессии у детей: особенности клинической картины и возможности лечения / Литвин Л.Б. // Сімейна медицина.- 2011.-№ 2,- C. 79- 80

   • ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БОЛЕЗНИ - PROFESSIONAL ILLNESSES

    • Синдром эмоционального выгорания медицинских работников (конспект врача) / Мельник Л. // Сімейна медицина.- 2011.-№ 2,- C. 81- 85

   • МЕНСТРУАЛЬНЫЙ ЦИКЛ - MENSTRUAL CYCLE

    • Роль лікаря загальної практики -сімейної медицини у виявленні розладів функції статевої системи та їх профілактика в дівчаток і дівчат-підлітків / Левенець С.О., Перевозчиков В.В. // Сімейна медицина.- 2011.-№ 2,- C. 97- 99

   • БЮДЖЕТЫ - BUDGETS

    • Методи фінансування провайдерів первинної медико-санітарної допомоги в м. Комсомольську Полтавської області / Надута-Скринник О.К. // Сімейна медицина.- 2011.-№ 2,- C. 107-110

  • Номер журналу 3

   • СЕМЕЙНАЯ ПРАКТИКА - DOMESTIC PRACTICE

    • Підготовка сімейнх лікарів на сучасному етапі: вирішені та невирішені проблеми /Г.І. Лисенко, О.Б. Ященко, Л.В.Хіміон та ін. // Сімейна медицина.- 2011.-№ 3,- C. 5-6

   • ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ - FIRST AID

    • Упровадження формулярної системи в практику роботи центрів первинної медико-санітарної допомоги / Кабачна А.В., Кабачний О.Г., Шелкова Е.В. // Сімейна медицина.- 2011.-№ 3,- C. 12-14

   • МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ ПЕРВИЧНАЯ - MEDICARE IS PRIMARY

    • Механізми управління системою ПМСД на засадах сімейної медицини з урахуванням існуючих ризиків / Матюха Л.Ф. // Сімейна медицина.- 2011.-№ 3,- C. 19-24

   • ЭНТЕРИТ - ENTERITIS

    • Хронічний ентерит та абдомінальний ішемічний синдром у практиці сімейного лікаря: проблема диференційної діагностики / Радченко О.М. // Сімейна медицина.- 2011.-№ 3,- C. 31- 36

   • КИШЕЧНЫЕ БОЛЕЗНИ - INTESTINAL ILLNESSES

    • Терапия при кишечных инфекциях: фокус на неинвазивные эфферентные методы (обзор) / Козловский В.А., Шмалий В.И. // Сімейна медицина.- 2011.-№ 3,- C. 37- 40

   • ДИСПЕПСИЯ - DYSPEPSIA

    • Функциональная диспепсия: возможности применения препарата ОМЕЗ Д (обзор) / Щербинина М.Б. // Сімейна медицина.- 2011.-№ 3,- C. 54-56

   • ИЗЖОГА - HEARTBURN

    • Оптимизация лечения больных с изжогой / Чубенко С.С., Имамова .Р., Чубенко Д.С. // Сімейна медицина.- 2011.-№ 3,- C. 59- 64

   • ПЕЧЕНИ БОЛЕЗНИ - LIVERS OF ILLNESS

    • Силимаринсодержащие гепатопротекторы в современной терапии хронических диффузных заболеваний печени (обзор) / Скрыпник И.Н., Маслова А.С // Сімейна медицина.- 2011.-№ 3,- C. 65-70

   • КИШЕЧНИК - INTESTINE

    • Постінфекційний синдром подразненого кишечника : питання дігностики та лікування (огляд) / Дуда О.К., Колесник Р.О. // Сімейна медицина.- 2011.-№ 3,- C. 71- 75

   • ГАСТРИТ - GASTRITIS

    • Особливості мікроелементного обміну у хворих із гастритом типу В 1 супутнім анемічним синдромом / Албок Є.Й., Чопей І.В. // Сімейна медицина.- 2011.-№ 3,- C. 80- 84

   • ПОЧЕК БОЛЕЗНИ - BUDS OF ILLNESS

    • Малобілкова дієта поєднана з кетокислотами в лікуванні хронічної хвороби нирок /І. Дудар, О. Лобода, Д. Рамусь та ін. // Сімейна медицина.- 2011.-№ 3,- C. 85- 89

   • ОСТЕОПОРОЗ - ОСТЕОПОРОЗ

    • Ранняя диагностика остеопороза у больных остеохондрозом позвоночника на фоне синдрома раздраженного кишечника /Л.М. Пасиешвили, А.Б. Андруша, А.В. Паровина // Сімейна медицина.- 2011.-№ 3,- C. 94-96

   • ОТИТ СРЕДНИЙ - An OTITIS IS MIDDLE

    • Острый средний отит у детей / Ю.К.Больбот , Т.А. Бордий , Е.В.Братусь и др. // Сімейна медицина.- 2011.-№ 3,- C. 112-115

   • РЕПРОДУКТИВНАЯ МЕДИЦИНА - РЕПРОДУКТИВНАЯ MEDICINE

    • Роль сімейного лікаря в збереженні репродуктивного здоров я нації / Гойда Н.Г. Бісярин О.Ю. // Сімейна медицина.- 2011.-№ 3,- C. 119- 122

   • КУРЕНИЕ - SMOKING

    • Никотиновая зависимость в практике семейного врача /Г.С. Попик, Л.Д. Колобанова, Г.В. Корнован и др. // Сімейна медицина.- 2011.-№ 3,- C. 123-127

  • Номер журналу 4

   • ДИАРЕЯ - ДИАРЕЯ

    • Длительная диарея при сахарном диабете - не всегда -диабетическая энтеропатия (клинический случай випомы у больной сахарным диабетом) /А.С. Ефимов, О.Е. Липская, Н.А. Скробонская и др. // Сімейна медицина.- 2011.-№ 4,- C. 10- 13

   • ДИАБЕТ САХАРНЫЙ - DIABETES IS SACCHARINE

    • Современные аспекты лечения диабетической нейропатии (обзор) / Журавлева Л.В., Кривоносова Е.М. // Сімейна медицина.- 2011.-№ 4,- C. 14-17

    • Фактори кардіоваскулярного ризику у хворих на цукровий діабет 2 типу (огляд) / Лисенко Г.І., Ткаченко В.І., Рибицька М.О. // Сімейна медицина.- 2011.-№ 4,- C. 27-30

   • ДИАБЕТИЧЕСКИЕ НЕФРОПАТИИ - DIABETIC NEFROPATII

    • Діабетична нефропатія: деякі нетрадиційні фактори патогенезу, основні напрямки діагностики та лікування (огляд літератури та власні дані) / Скробонська Н.А., Цимбал Т.С. // Сімейна медицина.- 2011.-№ 4,- C. 18-22

    • Вплив Омега 3 поліненасичених жирних кислот на ліпідний спектр плазми й моноцитів крові у хворих на діабетичну нефропатію / Топчій І.І., Семенових П.С., Гальчинська В.Ю. // Сімейна медицина.- 2011.-№ 4,- C. 23-26

   • СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ СИСТЕМА - SERDECHNO-SOSUDISTAYA SYSTEM

    • Факторы сердечно-сосудистого риска при гипотиреозе / Зубкова С.Т., Бульдыгина Ю.В., Михайленко Е.Ю. // Сімейна медицина.- 2011.-№ 4,- C. 31- 36

   • ОЖИРЕНИЕ - OBESITY

    • Особливості метаболічного синдрому у хворих на ревматоїдний артрит / Лисенко Г.!., Хіміон Л.В., Климась І.В. // Сімейна медицина.- 2011.-№ 4,- C. 41-43

    • Оцінка функції нирок у хворих з артеріальною гіпертензією за наявності метаболічного синдрому / Чопей І.В., Фейса С.В., Вовчок О.В. // Сімейна медицина.- 2011.-№ 4,- C. 50- 53

    • Насколько безопасна фитотерапия ожирения? / Богун Л.В., Герасименко Ж.М., Лавренко Т.А. // Сімейна медицина.- 2011.-№ 4,- C. 54- 59

   • КИШЕЧНИК - INTESTINE

    • Комплексная оценка клинико-микробиологической эффективности синбиотика БИОН-3 у больных синдромом раздраженного кишечника / А.Э.Дорофеев, О.А. Рассохина, М.Д. Ардатская и др. // Сімейна медицина.- 2011.-№ 4,- C. 70- 75

    • Комплексная терапия пациентов с кардиопатологией и синдромом раздраженного кишечника в амбулаторной практике /Г.С. Попик, С.Ф. Коваленко, Л.И. Колотвина и др. // Сімейна медицина.- 2011.-№ 4,- C. 134-136

    • Позакишкові прояви запальних захворювань кишки / Тернущак Т.М., Чопей К.1 .,Чопей І.В. // Сімейна медицина.- 2011.-№ 4,- C. 137-139

   • КРОВЯНОЕ ДАВЛЕНИЕ - BLOODY PRESSURE

    • Доцільність застосування комбінованих форм еналаприлу в пацієнтів із високими цифрами артериального тиску (огляд) / Осовська Н.Ю. // Сімейна медицина.- 2011.-№ 4,- C. 76-80

   • АРТРИТ РЕВМАТОИДНЫЙ - ARTHRITIS REVMATOIDNYY

    • Корекція остеодефіциту у хворих на ревматоїдний артрит, ускладнений гастроезофагеальним рефлюксом / Заздравнов А.А. // Сімейна медицина.- 2011.-№ 4,- C. 92- 94

   • ЛИХОРАДКА - FEVER

    • Актуальные проблемы ведения детей с лихорадкой в общеврачебной практике (лекция) / Гайдук О.И. // Сімейна медицина.- 2011.-№ 4,- C. 97- 100

   • НУКЛЕИНОВЫЕ КИСЛОТЫ - NUCLEIC ACIDS

    • Метаболізм нуклеїнових кислот та їх затосування в профілактичній медицині (огляд) / Заремба Є.Х., Васильєва Р.О. // Сімейна медицина.- 2011.-№ 4,- C. 101-103

   • МИЕЛОМА МНОЖЕСТВЕННАЯ - МИЕЛОМА IS PLURAL

    • Сучасні можливості діагностики та лікування плазмоклітинної мієломи (клінічний випадок) / Родіонова І.О., Скрипниченко С.В. // Сімейна медицина.- 2011.-№ 4,- C. 104-107

   • ГИПЕРТЕНЗИЯ - ГИПЕРТЕНЗИЯ

    • Комплексне лікування артеріальної гіпертензії з використанням системної ензимотерапії /Є.Х. Заремба, О.В. Заремба -Федчишин, О.В. Заремба та ін. // Сімейна медицина.- 2011.-№ 4,- C. 114- 116

   • ПРЕДСЕРДИЙ ФИБРИЛЛЯЦИЯ - AURICLES FIBRILLYACIYA

    • Особливості профілактики тромботичних ускладнень у пацієнтів із фібріляцією передсердь / Гойдаш І.М., Чопей І.В. // Сімейна медицина.- 2011.-№ 4,- C. 117- 119

   • ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЯ - GASTROENTEROLOGY

    • ОМЕЗ ДСР : Расширение возможностей лечения функциональных заболеваний гастродуоденальной области / Щербинина М.Б. // Сімейна медицина.- 2011.-№ 4,- C. 143-148

 • Рік видання номерів: 2012

  • Номер журналу 4

   • СЕМЕЙНАЯ ПРАКТИКА - DOMESTIC PRACTICE

    • Особливості підготовки сімейних лікарів на факультеті післядипломної освіти ВДНЗУ (УМСА) / В.М. Ждан, Л.М. Шилкіна, І.М. Скрипник, та ін. / Ждан В.М. // Сімейна медицина.- 2012.-№ 4,- C. 84- 85

    • Особливості роботи сімейного лікаря на етапі первинної медичної допомоги / В.М. Ждан, Д.С. Зазикіна, Б.Л. Флегантова / Ждан В.М. // Сімейна медицина.- 2012.-№ 4,- C. 86

    • Визначенн компетентності сімейних лікарів в діагностуванні психоемоційнх порушень та проеденні реабілітаційних заходів у пацієнтів літнього віку з соматичною патологією/ Л.Г. Матвієць, .Ф. МАтюха / Матвієць Л.Г. // Сімейна медицина.- 2012.-№ 4,- C. 5- 10

    • Системна регуляція та добова динаміка артеріального тиску у пацієнтів з дисфункцією жовчного міхура: оцінка в практиці сімейного лікаря / Г.І. Лисенко, Н.В. Кіча, О.Г. Дубчак / Лисенко Г.І. // Сімейна медицина.- 2012.-№ 4,- C. 27- 29

   • АРТРИТ ПОДАГРИЧЕСКИЙ - ARTHRITIS IS GOUTY

    • Актуальність ранньої діагностики подагричного артриту в практиці сімейного лікаря / В.М. Ждан Л.М. Шилкіна, А.А. Капустянська / Ждан В.М. // Сімейна медицина.- 2012.-№ 4,- C. 86-88

   • ИНСУЛЬТ ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯРНЫЙ - STROKE OF CEREBROVASKULYARNYY

    • Особливості надання первинної медичної допомоги хворим з ішемічним інсультом на догоспітальному етапі / Н.В. Литвиненко, В.А. Пінчук, А.М. Кривчун / Литвиненко Н.В. // Сімейна медицина.- 2012.-№ 4,- C. 114-116

   • ОСТЕОАРТРИТ - ОСТЕОАРТРИТ

    • Корекція торвастатином ниркових втрат кальцію у хворих на остеоартроз і есенціальну гіпертензію / Т.А. Рогачова, В.В. Коломієць / Рогачова Т.А. // Сімейна медицина.- 2012.-№ 4,- C. 114-116

   • ТРАВМАТОЛОГИЯ - ТРАВМАТОЛОГИЯ

    • Упровадження медичних стандартів в травматології та ортопедії на етапі первинної медичної допомоги / С.М. Павленко, О.В. Пелипенко, Ю.М. Півень / Павленко С.М. // Сімейна медицина.- 2012.-№ 4,- C. 148- 149

   • МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ ПЕРВИЧНАЯ - MEDICARE IS PRIMARY

    • Оцінювання якості первинної медичної допомоги пацієнтам диспансерних груп / О.К. Надута-Скринник, І.А. Голованова / Надута-Скринник О.К. // Сімейна медицина.- 2012.-№ 4,- C. 20-23

   • МОЧЕВЫХ ПУТЕЙ ИНФЕКЦИИ - URINARY WAYS OF INFECTION

    • Роль фитопрепаратов в комплексном лечении инфекций мочевой системі у детей / М.А. Мамаева / Мамаева М.А. // Сімейна медицина.- 2012.-№ 4,- C. 30-32

   • ИНТЕРНЕТ - INTERNET

    • Практичні аспекти застосування сучасних Інтернет-технологій для підвищення поінформованості пацієнтів / М.В. Безугла / Безугла М.В. // Сімейна медицина.- 2012.-№ 4,- C. 36-39

   • ДИЕТОТЕРАПИЯ - ДИЕТОТЕРАПИЯ

    • Харчова поведінка в комплексі формування адекватної дієтотерапії / П.О. Карпенко, Н.О. Мельничук / Карпенко П.О. // Сімейна медицина.- 2012.-№ 4,- C. 40- 41

   • ГЕПАТИТА A ЧЕЛОВЕКА ВИРУС - HEPATITIS OF An OF MAN VIRUS

    • Вирусные гепатиты : взгляд на реалии сегодняшнего дня. Часть 1. Вирусный гепатит А / А.К. Дуда, В.А. Бойко / Дуда А.К. // Сімейна медицина.- 2012.-№ 4,- C. 59- 64

   • МАЛЯРИЯ - MALARIA

    • Рівень паразитемії у хворих на малярію, котрі отримували індивідуальну хіміопрофілактику / В.І. Трихліб / Трихліб В.І. // Сімейна медицина.- 2012.-№ 4,- C. 65- 68

   • СИБИРСКАЯ ЯЗВА - ANTHRAX

    • Особливо небезпечні інфекції: сибірка /О.К. Дуда, О.Є. Морозик / Дуда О.К. // Сімейна медицина.- 2012.-№ 4,- C. 69- 74

   • КОНФЕРЕНЦИИ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ КОНСЕНСУСА, NIH - CONFERENCES FOR ACHIEVEMENT of CONSENSUS, NIH

    • Методичні стандарти- шлях до забезпечення якісної та ефективної загальнолікарської практики - Киев,25-26 октября 2012 г. // Сімейна медицина.- 2012.-№ 4,- C. 77

  • Номер журналу 5

   • КОНФЕРЕНЦИИ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ КОНСЕНСУСА, NIH - CONFERENCES FOR ACHIEVEMENT of CONSENSUS, NIH

    • Медичні стандарти- шлях до забезпечення якісної та ефективної загальнолікарської практики (За результатами науково-практичної конференції 25-26 жовтня 2012 р.)/Г.І. Лисенко, В.І. Ткаченко / Лисенко Г.І. // Сімейна медицина.- 2012.-№ 5,- C. 4-5

   • ВРАЧИ СЕМЕЙНЫЕ - DOCTORS ARE DOMESTIC

    • Лікар Наталя Акімова : (Сімейний лікар- це європейський підхід до забезпечення якісного медичного обслуговування всієї родини ) / Акімова Н. // Сімейна медицина.- 2012.-№ 5,- C. 8

   • ГИПЕРТЕНЗИЯ - ГИПЕРТЕНЗИЯ

    • Проблеми ведення хворих з артеріальною гіпертензією в сполученні з цукровим діабетом / О.М. Корж / Корж О.М. // Сімейна медицина.- 2012.-№ 5,- C. 48- 51

   • ДЕПРЕССИЯ - DEPRESSION

    • Депресія у практиці сімейного лікаря / О.А. Мазур / Мазур О.А. // Сімейна медицина.- 2012.-№ 5,- C. 57- 58

   • МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ РАССТРОЙСТВА - CEREBRAL CIRCULATION OF BLOOD OF DISORDER

    • Гострі порушення мозкового кровообігу у практиці сімейного лікаря / Г.І. Лисенко, І.С. Зозуля, І.О. Латоха / Лисенко Г.І. // Сімейна медицина.- 2012.-№ 5,- C. 59-63

   • СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ТКАНЬ - CONNECTING FABRIC

    • Взаємозв язок дисплазії сполучної тканини зі ступенем тяжкості бронхіальної астми у дітей / Л.Я. Литвинець / Литвинець Л.Я. // Сімейна медицина.- 2012.-№ 5,- C. 94- 97

   • ДЕРМАТИТ АТОПИЧЕСКИЙ - DERMATITIS ATOPICHESKIY

    • Сучасний погляд на лікування атопічного дерматиту / С.А. Бондар, А.Д. Агакіна / Бондар С.А. // Сімейна медицина.- 2012.-№ 5,- C. 82- 86

  • Номер журналу 6

   • МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ ПЕРВИЧНАЯ - MEDICARE IS PRIMARY

    • Модель надання первинної медичної допомоги міському населенню (методичні рекомендації) // Сімейна медицина.- 2012.-№ 6,- C. 4-9

    • Медицинские стандарты- основа качественного лечения на этапе первичной медицинской помощи / Г.С. Попик, Л.И. Колотвина, Г.В. Корнован / Попик Г.С. // Сімейна медицина.- 2012.-№ 6,- C. 10

   • ТЕЛЕМЕДИЦИНА - ТЕЛЕМЕДИЦИНА

    • Стан провадження телемедичних технологій в практичну охорону здоров я / Є.Є. Латишев, І.І. Рязанцев / Латишев Є.Є. // Сімейна медицина.- 2012.-№ 6,- C. 11- 14

   • МИТРАЛЬНОГО КЛАПАНА ПРОЛАПС - MITER VALVE PROLAPS

    • Влияние частных респираторных заболеваний на вегетативний гомеостаз у детей с пролапсом митрального клапана / Г.С. Попик, Г.А. Данильчук / Попик Г.С. // Сімейна медицина.- 2012.-№ 6,- C. 15- 18

   • КАШЕЛЬ - COUGH

    • Тактика лечения сухого кашля при воспалительных заболеваниях органов дыхания. Выбор препарата для лечения сухого кашля / М.Н. Селюк, Н.Н. Козачок, .В. Селюк / Селюк М.Н. // Сімейна медицина.- 2012.-№ 6,- C. 24- 26

   • ПНЕВМОНИЯ СТАФИЛОКОККОВАЯ - PNEUMONIA STAFILOKOKKOVAYA

    • Клінічний випадок позалікарняної стафілококової пневмонії / Л.Ф. Матюха, В.І. Ткаченко, О.В. Маяцька та ін. / Матюха Л.Ф. // Сімейна медицина.- 2012.-№ 6,- C. 27- 30

   • ЖЕЛЧЬ - BILE

    • Желчегонные препараты в практике детского врача / Н.П. Гляделова, В.В. Корнева / Гляделова Н.П. // Сімейна медицина.- 2012.-№ 6,- C. 31- 36

   • ПРОБИОТИКИ - PROBIOTIKI

    • Застосування пробіотиків у гастроентерологічній практиці / О.В. Швець / Швець О.В. // Сімейна медицина.- 2012.-№ 6,- C. 37- 42

   • ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ БОЛЕЗНИ - RESPIRATORY TRACTS OF ILLNESS

    • Выбор оптимального препарата при лечении инфекционных заболеваний ЛОР- органов / М.Н. Селюк, Н.Н. Козачок, О.В. Селюк / Селюк М.Н. // Сімейна медицина.- 2012.-№ 6,- C. 43- 47

   • НАТРИЙУРЕЗ - НАТРИЙУРЕЗ

    • Натрийурез и артериальная гипертония / Н.Л. Закирова, А.А. Кириченко / Закирова Н.Л. // Сімейна медицина.- 2012.-№ 6,- C. 48-51

   • ЛИХОРАДКА - FEVER

    • Новый подход к лечению марсельской лихорадки / М.Т. Гафарова, Е.А. Вербенець / Гафарова М.Т. // Сімейна медицина.- 2012.-№ 6,- C. 95- 97

   • ГЕПАТИТ ВИРУСНЫЙ ЧЕЛОВЕКА - HEPATITIS IS VIRAL MAN

    • Вирусные гепатиты: взгляд на реалии сегодняшнего дня. Част 111А. Вирусный гепатит С - особенности клинического течения и диагностики /А.К. Дуда, Н.В. Окружнов / Дуда А.К. // Сімейна медицина.- 2012.-№ 6,- C. 98- 103

   • ГЕПАТИТ C ХРОНИЧЕСКИЙ - HEPATITIS OF C IS CHRONIC

    • Біохімічна і вірусологічна характеристика хронічного гепатиту С / І.А. Боброва / Боброва І.А. // Сімейна медицина.- 2012.-№ 6,- C. 104- 106

 • Рік видання номерів: 2013

  • Номер журналу 1

   • ВРАЧИ СЕМЕЙНЫЕ - DOCTORS ARE DOMESTIC

    • Роль сімейного лікаря у наданні медичної допомоги при соціально значущих захворюваннях / О.Г. Назарова, О.К. Дуда, С.М. Зоріна та ін. / Назарова О.Г. // Сімейна медицина.- 2013.-№ 1,- C. 10- 13

   • ХОСПИСЫ, МЕДИКО-СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ - KHOSPISY, MEDIKO-SOCIAL'NAYA HELP

    • Організація міжвідомчої співпраці сімейних лікарів при наданні амбулаторної паліативної допомоги пацієнтам похилого віку / А.В. Царенко, Ю.І. Губський / Царенко А.В. // Сімейна медицина.- 2013.-№ 1,- C. 14- 17

   • ГИПЕРТЕНЗИЯ - ГИПЕРТЕНЗИЯ

    • Гипертензивные кризы в практике семейного врача / .Н. Селюк, Н.Н. Козачок, Т.В. Куц и др. / Селюк М.Н. // Сімейна медицина.- 2013.-№ 1,- C. 45-50

    • Клінічна ефективність комбінованого антигіпертензивного засобу і варіабельність серцевого ритму у хворих на артеріальну гіпертензію / Є.Х. Заремба, О.В. Заремба-Федчшин, .С. Була та ін. / Заремба Є.Х. // Сімейна медицина.- 2013.-№ 1,- C. 123- 126

   • МАКРОЛИДЫ - МАКРОЛИДЫ

    • Небактериальные эффекты макролидов / Н.Е. Моногарова, В.Н. Ткаченко / Моногарова Н.Е. // Сімейна медицина.- 2013.-№ 1,- C. 59- 66

   • ГЕПАТОВИРУС - GEPATOVIRUS

    • Вирусные гепатиты: взгляд на реалии сегодняшнего дня. Часть 111Б, Вирусный гепатит С (ВГС) - современные принципы лечения А.К. Дуда, В.А. Бойко / Дуда А.К. // Сімейна медицина.- 2013.-№ 1,- C. 127- 134

   • МАЛЯРИЯ - MALARIA

    • Аналіз важкх випадків тропічної малярії / В.І. Трихліб, І.З. КАрімов, В.В. Кондратюк та ін. / Трихліб В.І. // Сімейна медицина.- 2013.-№ 1,- C. 135- 139

   • ГЕМОРРАГИЧЕСКАЯ ЛИХОРАДКА ОМСКАЯ - ГЕМОРРАГИЧЕСКАЯ FEVER OMSKAYA

    • Омська геморагічна гарячка: клініко- епідеміологічні особливості / О.К. Дуда, І.М. Діжа, Н.В. Ралец / Дуда О.К. // Сімейна медицина.- 2013.-№ 1,- C. 140-144

  • Номер журналу 2

   • МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ ПЕРВИЧНАЯ - MEDICARE IS PRIMARY

    • Наказ- Про оцінку оснащеності лікувально- профілактичних підрозділів закладів охорони здоров я, що надають первинну медичну (медико-санітарну) допомогу та моніторинг модернізації первинної медичної допомоги // Сімейна медицина.- 2013.-№ 2,- C. 4- 5

   • ЗДРАВООХРАНЕНИЕ - HEALTH PROTECTION

    • Соціальний вимір показників розвитку охорони здоров я / О.П. Корнійчук / Корнійчук О.П. // Сімейна медицина.- 2013.-№ 2,- C. 6- 9

   • СЕМЕЙНАЯ ПРАКТИКА - DOMESTIC PRACTICE

    • Нормативно- правовые аспекты формирования семейной медицины / О.Г. Шекера / Шекера О.Г. // Сімейна медицина.- 2013.-№ 2,- C. 10- 12

   • ИНФЕКЦИОННЫЕ БОЛЕЗНИ, БОРЬБА - INFECTIOUS DISEASES, FIGHT

    • Роль лікарів первинної медичної допомоги в боротьбі з інфекційними хворобами / Н.Г. Гойда, Р.О. Харитонюк / Гойда Н.Г. // Сімейна медицина.- 2013.-№ 2,- C. 13- 17

   • ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ - FIRST AID

    • Розвиток первинної медико-санітарної допомоги на засадах загальної лікарської практики- сімейної медицини в Україні / Г.І. Лисенко, Г.О. Слабкий, С.О. Закревська / Лисенко Г.І. // Сімейна медицина.- 2013.-№ 2,- C. 18- 21

   • ПОЛИОМИЕЛИТ - POLIOMYELITIS

    • Імунологічні аспекти поліовірусної інфекції в Україні / В.І. Бондаренко, А.Ю. Фесенко, А.К. Дуда та ін. / Бондаренко В.І. // Сімейна медицина.- 2013.-№ 2,- C. 22- 27

   • АНТИБИОТИКИ - ANTIBIOTICS

    • Пути решения антибиотикорезистентности / М.Н. Селюк, Н.Н. Козачок, О.В. Селюк / Селюк М.Н. // Сімейна медицина.- 2013.-№ 2,- C. 28- 33

   • ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ БОЛЕЗНИ - RESPIRATORY TRACTS OF ILLNESS

    • Муколитическая терапия при острых и хронических экссудативных синуситах / С.М. Пухлик, М.С. Бучацкий / Пухлик С.М. // Сімейна медицина.- 2013.-№ 2,- C. 62- 65

   • ВЕНОЗНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ - VENOUS INSUFFICIENCY

    • Проблема хронической венозной недостаточности в практике семейного врача / А.Н. Корж / Корж А.Н. // Сімейна медицина.- 2013.-№ 2,- C. 66- 70

   • ЦЕФАЛОСПОРИНЫ - ЦЕФАЛОСПОРИНЫ

    • Современные цефалоспорины в клинической практике / М.Н. Селюк, Н.Н. Козачок, О.В. Селюк / Селюк М.Н. // Сімейна медицина.- 2013.-№ 2,- C. 76- 78

   • КАШЕЛЬ - COUGH

    • Современные алгоритмы диагностики и лечения кашля / М.Н. Селюк, Н.Н. Козачок, О.В. Селюк / Селюк М.Н. // Сімейна медицина.- 2013.-№ 2,- C. 87- 91

   • ДИАРЕЯ - ДИАРЕЯ

    • Антибиотик- ассоциированная диарея /О.В. Швец / Швец О.В. // Сімейна медицина.- 2013.-№ 2,- C. 97-102

   • ЛЕГКИХ БОЛЕЗНИ ОБСТРУКТИВНЫЕ - LIGHTS OF ILLNESS OBSTRUCTIVE

    • Кардіоінтервалографія як метод визначення вегетативної реактивності у хворих із ХОЗЛ / М.М. Кочуєва, М.В. Савохіна / Кочуєва М.М. // Сімейна медицина.- 2013.-№ 2,- C. 103- 108

   • ВИСОЧНО-НИЖНЕЧЕЛЮСТНОГО СУСТАВА БОЛЕЗНИ - VISOCHNO-NIZHNECHELYUSTNOGO JOINT of ILLNESS

    • Особливості медикаментозного лікування хворих з гострими посттравматичними артртами скронево-нижньощелепних суглобів / С.В. Максимча / Максимча С.В. // Сімейна медицина.- 2013.-№ 2,- C. 121-122

   • ЭНЦЕФАЛОПАТИЯ ГИПЕРТЕНЗИВНАЯ - ЭНЦЕФАЛОПАТИЯ GIPERTENZIVNAYA

    • Особливості мозкового кровопостачання у хворих на гіпертонічну дисциркуляторну енцефалопатію та супутній гіпотиреоз / О.Є. Коваленко, О.В. Литвин / Коваленко О.Є. // Сімейна медицина.- 2013.-№ 2,- C. 140- 143

   • ГЕПАТИТ ВИРУСНЫЙ ЧЕЛОВЕКА - HEPATITIS IS VIRAL MAN

    • Вирусные гепатиты : взгляд на реалии сегодняшнего дня .Часть VA, Вирусный гепатит В - особенности клинического течения и диагностики / А.К. Дуда Л.Ф. Матюха / Дуда А.К. // Сімейна медицина.- 2013.-№ 2,- C. 144- 151

   • ЛИХОРАДКА - FEVER

    • Марсельська лихоманка / О.Д. Дуда, Л.Ф.Матюха / Дуда О.Д. // Сімейна медицина.- 2013.-№ 2,- C. 152-154

   • МАЛЯРИЯ - MALARIA

    • Алгоритм дій лікаря при малярії залежно від результатів обстеження хворого / В.І. Трихліб / Трихліб В. І. // Сімейна медицина.- 2013.-№ 2,- C. 155

  • Номер журналу 3

   • КОНФЕРЕНЦИИ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ КОНСЕНСУСА, NIH - CONFERENCES FOR ACHIEVEMENT of CONSENSUS, NIH

    • Науково-практична конференція з міжнародною участю (Актуальні проблеми сімейної медицини в Україні) // Сімейна медицина.- 2013.-№ 3,- C. 4- 5

   • ВРАЧИ СЕМЕЙНЫЕ - DOCTORS ARE DOMESTIC

    • Сімейний лікар- акушер-гінеколог . Готоність до співпраці / О.О. Воронцов, Л.С. Бабінець, Л.Ф. Матюха та ін. / Воронцов О.О. // Сімейна медицина.- 2013.-№ 3,- C. 5-7

   • ЛИХОРАДКА - FEVER

    • Геморагічна гарячка з нирковим синдромом : проблема залишається актуальною / О.К. Дуда, Г.В. Марчук / Дуда О.К. // Сімейна медицина.- 2013.-№ 3,- C. 8- 12

   • СЕМЕЙНАЯ ПРАКТИКА - DOMESTIC PRACTICE

    • Кадрова політика в контексті розвитку сімейної медицини в Україні / О.Г. Шекера / Шекера О.Г. // Сімейна медицина.- 2013.-№ 3,- C. 13- 16

   • ЛАКТОЗА - LACTOSE

    • Особливості перебігу та лікування лактазної недостатності у дітей та дорослих з позиції сімейного лікаря / Ю.І. Решетілов, І.І. Редько, Н.М. Проценко та ін. / Решетілов Ю.І. // Сімейна медицина.- 2013.-№ 3,- C. 43- 46

   • АРТРИТ ПОДАГРИЧЕСКИЙ - ARTHRITIS IS GOUTY

    • Трудный пациент : подагрический артрит в практике семейного врача / Е.А. Гармиш / Гарми Е.А. // Сімейна медицина.- 2013.-№ 3,- C. 47- 52

   • ПУРПУРА ТРОМБОТИЧЕСКАЯ ТРОМБОЦИТОПЕНИЧЕСКАЯ - PURPLE OF TROMBOTICHESKAYA TROMBOCITOPENICHESKAYA

    • Гематологічні маски системного червоного вовчака / Г.І. Лисенко, Л.В. Хіміон, С.О. Ротова та ін. / Лисенко Г.І. // Сімейна медицина.- 2013.-№ 3,- C. 56- 60

   • ПИТАНИЕ - FEED

    • Роль здорового харчування у підтриманні соціальних аспектів життя молоді / І.П. Козярін, О.П. Івахно, Ю.В. Нємцева та ін. / Козярін І.П. // Сімейна медицина.- 2013.-№ 3,- C. 77- 79

   • БРОНХОПНЕВМОНИЯ - БРОНХОПНЕВМОНИЯ

    • Спектр інфекційних збудників пневмоній у хворих з порушеннями імунітету на тлі онкогематологічних захворювань / Т.О. Перцева, І.С. Борисова / Перцева Т.О. // Сімейна медицина.- 2013.-№ 3,- C. 80- 83

   • МЕНИНГОЭНЦЕФАЛИТ - МЕНИНГОЭНЦЕФАЛИТ

    • Особливості стану вегетативної нервової системи залежно від віку та статі хворих на менінгоенцефаліт / В.І. Матяш, Н.В. Ралець, Л.В. Березіна / Матяш В.І. // Сімейна медицина.- 2013.-№ 3,- C. 94- 96

   • АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ - AMBULATORY-POLICLINIC HELP

    • Альтернативи процесу надання первинної медичної допомоги в амбулаторії загальної практики- сімейної медицини / А.В. Купкіна, С.В. Купкіна, В.І. Дубина / Купкіна А.В. // Сімейна медицина.- 2013.-№ 3,- C. 129- 130

   • НЕРВНАЯ СИСТЕМА ВЕГЕТАТИВНАЯ - NERVOUS SYSTEM IS VEGETATIVE

    • Варіабельність серцевого ритму як індикатор адаптивних можливостей у дітей з бронхіальною астмою / Л.Я. Литвинець / Литвинець Л.Я. // Сімейна медицина.- 2013.-№ 3,- C. 131- 134

  • Номер журналу 4

   • ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, МЕДСЕСТРИНСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ - Health PROTECTION, trained NURSE ACTIVITY

    • Історія винекнення і розвитку медичного страхування та систем охорони здоров я деяких розвинених країн світу / О.Г. Шекера / Шекера О.Г. // Сімейна медицина.- 2013.-№ 4,- C. 10- 16

   • HERPESVIRIDAE ИНФЕКЦИИ - HERPESVIRIDAE OF INFECTION

    • Герпесвірусні інфекції : раціональні підходи до лікування та діагностики / Г.Б. Матейко / Матейко Г.Б. // Сімейна медицина.- 2013.-№ 4,- C. 17- 24

   • ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИННОВАЦИИ И УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ - HEALTH PROTECTIONS OF INNOVATION AND IMPROVEMENT

    • Досвід впровадження новітніх інформаційних технологій у післядипломній підготовці сімейних лікарів в Українській медичній стоматологічній академії / В.М. Ждан, Л.М. Шилкіна, В.Ю. Штомпель та ін. / Ждан В.М. // Сімейна медицина.- 2013.-№ 4,- C. 25- 27

   • ДИСБАКТЕРИОЗ КИШЕЧНИКА - ДИСБАКТЕРИОЗ OF INTESTINE

    • Синдром избыточного бактериального роста : современные подходы к лечению / Т.Д. Звягинцева, А.И. Чернобай / Звягинцева Т.Д. // Сімейна медицина.- 2013.-№ 4,- C. 31- 38

   • РИНИТ - РИНИТ

    • Риниты у детей раннего возраста / С.И. Эрдес, Н.М. Леоневская / Эрдес С.И. // Сімейна медицина.- 2013.-№ 4,- C. 47- 51

   • ДЕПРЕССИВНЫЕ РАССТРОЙСТВА - DEPRESSED DISORDERS

    • Диагностика депрессивных состояний у детей и подростков в общесоматической практике / Г.Я. Пилягина / Пилягина Г.Я. // Сімейна медицина.- 2013.-№ 4,- C. 65- 69

   • СКЛЕРОЗ РАССЕЯННЫЙ - A SCLEROSIS IS DISSIPATED

    • Підхід до рефлексотерапії у комплексному лікуванні хворих із розсіяним склерозом з урахуванням коморбідності / Г.М. Чупріна, Н.К. Мурашко / Чуприна Г.М. // Сімейна медицина.- 2013.-№ 4,- C. 77- 79

   • ОНКОЛОГИЯ МЕДИЦИНСКАЯ - ONCOLOGY IS MEDICAL

    • Розроблення комп ютерних програм для організації скринінгу раку для сімейного лікаря / Р.В. Сенютович, А.О. Гонца, О.І. Іващук, та ін. / Сенютович Р .В. // Сімейна медицина.- 2013.-№ 4,- C. 80- 84

   • ВРАЧИ СЕМЕЙНЫЕ - DOCTORS ARE DOMESTIC

    • Експертне оцінювання протоколів надання медичної допомоги - шлях до якості / Л.Ф. Матюха, Н.Г. Гойда, О .Є. Коваленко та ін. / Матюха Л.Ф. // Сімейна медицина.- 2013.-№ 4,- C. 91- 95

    • Питання підготовки сімейних лікарів, які потребують вирішення на сучасному етапі / Г.І. Лисенко, О.Б. Ященко, Л.В. Хіміон та ін. / Лисенко Г.І. // Сімейна медицина.- 2013.-№ 4,- C. 155- 156

   • ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БОЛЕЗНИ - PROFESSIONAL ILLNESSES

    • Професійний стрес та стан здоров я лікарів загальної практики-сімейної медицини (пілотне дослідження ) / Л.В. Хіміон, О.Б. Ященко, С.В. Данилюк та ін. / Хіміон Л.В. // Сімейна медицина.- 2013.-№ 4,- C. 96- 100

   • СТОПА - FOOT

    • Тактика хірургічного лікування при закритих переломах таранної кістки / М.Л. Анкін, А.М. Турчин, Т.М. Омельченко / Анкін М .Л. // Сімейна медицина.- 2013.-№ 4,- C. 103- 105

   • СЕМЬЯ, ЖЕСТОКОЕ ОБРАЩЕНИЕ - FAMILY, LEGAL CRUELTY

    • Скринінгові методи виявлення насльства в сім ї у рктиці сімейного лікаря / Л.В. Хіміон, І.В. Климась / Хіміон Л.В. // Сімейна медицина.- 2013.-№ 4,- C. 106- 109

   • ВРАЧИ - DOCTORS

    • Особливості ведення пацієнтів лікарями загальної практики в амбулаторних умовах / С.В. Данилюк, Л.В. Хіміон, О.Б. Ященко та ін. / Данилюк С.В. // Сімейна медицина.- 2013.-№ 4,- C. 115- 117

    • Пам яті Галини Степанівни Попик / Волошина О.Б. // Сімейна медицина.- 2013.-№ 4,- C. 176

   • ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ БОЛЕЗНИ - RESPIRATORY TRACTS OF ILLNESS

    • Актуальні питання лікування пацієнтів з хронічними захворюваннями органів дихання на амбулаторному етапі / Т.С. Ласиця / Ласиця Т.С. // Сімейна медицина.- 2013.-№ 4,- C. 133- 135

   • АСКАРИДОЗ - АСКАРИДОЗ

    • Аскаридоз і його наслідки в клінічній практиці / Л.Ф. Матюха, В.І. Ткаченко, О.В. Маяцька та ін. / Матюха Л.Ф. // Сімейна медицина.- 2013.-№ 4,- C. 136-138

   • КОНФЕРЕНЦИИ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ КОНСЕНСУСА, NIH - CONFERENCES FOR ACHIEVEMENT of CONSENSUS, NIH

    • Використання оцінки клінічних симптомів гастроезофагеальної рефлюксної хвороби у сільських жителів за допомогою скороченої шкали Re Guest / В.Г. Міщук, В.Б. Бойчук, Ю.Т. Манюх та ін. / Міщук В.Г. // Сімейна медицина.- 2013.-№ 4,- C. 142- 143

    • Позиція Міністерства охорони здоров я стосовно деяких проблемних питань реформування первинної медичної допомоги, що виникають у регіонах / О.К. Толстанов, К.О. Надутий, Л.Ф. Матюха / Толстанов О.К. // Сімейна медицина.- 2013.-№ 4,- C. 159

   • СТУДЕНТЫ МЕДИЦИНСКИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ - STUDENTS OF MEDICAL EDUCATIONAL ESTABLISHMENTS

    • Підготовка студентів з дисципліни (Загальна практика-сімейна медицина) на додипломному рівні / В.Г. Міщук, О.З. Венгрович, Н.С. Гаврилюк та ін. / Міщук В.Г. // Сімейна медицина.- 2013.-№ 4,- C. 144-146

   • МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ ПЕРВИЧНАЯ - MEDICARE IS PRIMARY

    • Особливості післядипломної освіти та медико- технологічне забезпечення підготовки кадрів в умовах реформування первинної медичної допомоги в Україні /Г.І. Лисенко, В.І. Ткаченко / Лисенко Г.І. // Сімейна медицина.- 2013.-№ 4,- C. 155

    • Персоніфікована немедикаментозна профілактика кардіоваскулярної патології у закладах первинної медикосанітарної допомоги /О .А. Каштелян / Каштелян О.А. // Сімейна медицина.- 2013.-№ 4,- C. 166

   • АРТРИТ ПСОРИАТИЧЕСКИЙ - ARTHRITIS IS PSORIASIS

    • Ультразвукові маркери атеросклерозу у хворих на псоріатичний артрит / Г.І. Лисенко, Л.В. Хіміон, О.В. Риполовська та ін. / Лисенко Г.І. // Сімейна медицина.- 2013.-№ 4,- C. 156

   • СЕМЕЙНАЯ ПРАКТИКА - DOMESTIC PRACTICE

    • Становлення нової моделі надання первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини в УКраїі - не данина моді, а об єктивна реальність / Л.Ф. Матюха, Н.Г. Гойда, В.А. Одринський та ін. / Матюха Л.Ф. // Сімейна медицина.- 2013.-№ 4,- C. 157- 158

    • Опрацювання можливості застосування кейс-методу при підготовці лікарів загальної практики- сімейної медицини на додипломному етапі / С.О. Величко, Г.О. Данильчук, О.В. Саід та ін. / Величко С.О. // Сімейна медицина.- 2013.-№ 4,- C. 162-162

    • Досвід підговки лікарів загальної практики на Прикарпатті / Л.В. Глушко, Т.Ю. Гавриш, Н.В. Чаплинська та ін. / Глушко Л .В. // Сімейна медицина.- 2013.-№ 4,- C. 164-165

    • Особливості неврологічної допомоги в практиці сімейного лікаря / О.Є. Коваленко, Л.Ф. Матюха / Коваленко О.Є. // Сімейна медицина.- 2013.-№ 4,- C. 167

    • Медична реабілітація пацієнтів похилого та старечого віку з гіпертонічною хворобою в практиці сімейного лікаря / Л.Г. Матвієць, Н.Г. Лерман, Г.Ю. Гальчанська / Матвієць Л .Г. // Сімейна медицина.- 2013.-№ 4,- C. 169

    • Про науковий супровід пріоритетного розвитку первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини / Г.О. Слабкий, В.В. Євтушенко, В.А. Русняк / Слабкий Г.О. // Сімейна медицина.- 2013.-№ 4,- C. 174- 175

   • ДИАБЕТ САХАРНЫЙ - DIABETES IS SACCHARINE

    • Стандартизована допомога: командний підхід до ведення цукрового діабету 2-го типу / В.І. Ткаченко / Ткаченко В.І. // Сімейна медицина.- 2013.-№ 4,- C. 158-159

   • КЛЕЩАМИ ПЕРЕДАВАЕМЫЕ БОЛЕЗНИ - BY TICKS THE PASSED ILLNESSES

    • Проблема кліщових інфекцій в пррактиці сімейного лікаря / Г.В. Бацюра, Д.Ф. Матюха / Бацюра Г.В. // Сімейна медицина.- 2013.-№ 4,- C. 160

   • ГИПЕРТЕНЗИЯ - ГИПЕРТЕНЗИЯ

    • Надання медичної допомоги хворим із резистентною артеріальною гіпертензією на первинному етапі / В.В. Бугерук, О.Б. Волошина, І.С. Лисий та ін. / Бугерук В.В. // Сімейна медицина.- 2013.-№ 4,- C. 160- 161

   • ДЕТЕЙ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ СЛУЖБЫ - CHILDREN OF HEALTH OF SERVICE CARE

    • Сучасні підходи сімейного лікаря до збереження та поліпшення здоров я дітей / Т.М. Бухановська, Л.О. Мальцева / Бухановска Т.М. // Сімейна медицина.- 2013.-№ 4,- C. 161- 162

   • АСТМА БРОНХИАЛЬНАЯ - ASTHMA IS BRONCHIAL

    • Рівень фізичної активності дітей з бронхіальною астмою на тлі надмірної маси тіла / В.І. Величко, Я.І. Венгер, С.Ф. Коваленко та ін. / Величко В.І. // Сімейна медицина.- 2013.-№ 4,- C. 163

   • КОГНИТИВНЫЕ РАССТРОЙСТВА - КОГНИТИВНЫЕ DISORDERS

    • Когнітивні розлади в осіб похилого віку в практиці сімейного лікаря / О.Р. Дукова, В.В. Бугерук, І.С. Лисий та ін. / Дукова О.Р. // Сімейна медицина.- 2013.-№ 4,- C. 165

   • МЕНОПАУЗА - МЕНОПАУЗА

    • Особливості терапії артеріальної гіпертензії у жінок з менопаузальним метаболічним синдромом / В.М. Ждан, Є.М. Кітура, О.Є. Кітура та ін. / Ждан В.М. // Сімейна медицина.- 2013.-№ 4,- C. 165- 166

   • СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ БОЛЕЗНИ - TO CONNECTING FABRIC OF ILLNESS

    • Стан перекисного окислення білків та ліпідів при недиференційованій дисплазії сполучної тканин у дітей / Т.В. Починок, Т.В. Веселова / Починок Т.В. // Сімейна медицина.- 2013.-№ 4,- C. 170

   • НОВОРОЖДЕННЫЙ, БОЛЕЗНИ - NEW-BORN, ILLNESSES

    • Профілактика гестаційного діабету як передумова зменшення частоти вродженої патології серед новонароджених / О.В. Процюк, О.В. Линчак, Л.Ф. Матюха / Процюк О.В. // Сімейна медицина.- 2013.-№ 4,- C. 172

   • ЗДОРОВЬЕ - HEALTH

    • Сучасні погляди на профілактику і диспансеризацію з урахуванням оцінки стану здоров я , віку, статі індивідуума та визначення факторів рівня ризику /В.О. Сірик, С.О. Величко / Сірик В.О. // Сімейна медицина.- 2013.-№ 4,- C. 173

  • Номер журналу 5

   • ВИЧ ИНФЕКЦИИ - HIV OF INFECTION

    • Проблеми ВІЛ- інфекції в практиці сімейного лікаря / М.Б. Служинська, .. КУтинська, І.В. Штойко та ін. / Служинська М.Б. // Сімейна медицина.- 2013.-№ 5,- C. 26- 29

   • ВРАЧИ - DOCTORS

    • Академику М.М. Амосову -100 років // Сімейна медицина.- 2013.-№ 5,- C. 12- 13

   • НОВООБРАЗОВАНИЯ - NEW FORMATIONS

    • Сучасні дослідження захворюваності на новоутворення та фактори, що спричинюють її зростання / Ю.В. Медведовська / Медведовська Ю.В. // Сімейна медицина.- 2013.-№ 5,- C. 30- 34

   • ЗДРАВООХРАНЕНИЕ - HEALTH PROTECTION

    • Фінансово-економічні аспекти реформування системи охорони здоров я України / О.Г. Шекера / Шекера О.Г. // Сімейна медицина.- 2013.-№ 5,- C. 35- 37

   • ВРАЧИ СЕМЕЙНЫЕ - DOCTORS ARE DOMESTIC

    • Перший досвід викладання основних положень медико-соціальної експертизи на етапі післядипломної освіти сімейного лікаря / Л.Ю. Науменко, І.С. Борисова, В.М. Березовський та ін. / Науменко Л.Ю. // Сімейна медицина.- 2013.-№ 5,- C. 42- 43

   • ЛИХОРАДКА - FEVER

    • Надання медичної допомоги хворим на гостру ревматичну лихоманку в практиці сімейного лікаря (клінічна лекція ) / Тихонова С.А. // Сімейна медицина.- 2013.-№ 5,- C. 47- 50

   • ОЖИРЕНИЕ - OBESITY

    • Метаболическая терапия в комплексном лечении пациентов с метаболическим синдромом и неалкогольной жировой болезнью печени / В.Ю. Приходько, И.Р. Микропуло, Е.А. Кононенко и др. / Приходько В.Ю. // Сімейна медицина.- 2013.-№ 5,- C. 55- 62

    • Особенности патогенетической терапии больных с артериальной гипертензией и ожирением с позиций нефропротекции / В.А. Гаврилюк / Гаврилюк В.А. // Сімейна медицина.- 2013.-№ 5,- C. 102- 104

   • БЕРЕМЕННОСТИ ОСЛОЖНЕНИЯ - PREGNANCIES OF COMPLICATION

    • Прогностично значущі фактори ризику розвитку холестатичного гепатозу вагітних / Н.С. Величко / Величко Н.С. // Сімейна медицина.- 2013.-№ 5,- C. 63- 64

   • МОЗГА ГОЛОВНОГО БОЛЕЗНИ - BRAIN OF HEAD ILLNESSES

    • Синдром хронічної венозної дисциркуляції головного мозку /В.Ю. Приходько, Д.О. Кашковський / Приходько В.Ю. // Сімейна медицина.- 2013.-№ 5,- C. 65- 72

   • ПОСЛЕРОДОВОЙ ПЕРИОД, КРОВОТЕЧЕНИЯ - POST-NATAL PERIOD, BLEEDING

    • Покращення точності оцінювання об єму крововтрати після пологів за допомогою градуйованого приймача / А.В. Чернов, В.В. Камінський, О.В. ГОляновський та ін. / Чернов А.В. // Сімейна медицина.- 2013.-№ 5,- C. 73-78

   • ПАНКРЕАТИТ - ПАНКРЕАТИТ

    • Комплексна корекція ентеропанкреатичного синдрому при хронічному панкреатиті в практиці сімейного лікаря / Ю.Я. Коцаба, Л.С. Бабінець, О.В. Денефіль / Коцаба Ю.Я. // Сімейна медицина.- 2013.-№ 5,- C. 79- 80

   • ПНЕВМОНИЯ - PNEUMONIA

    • Спектр інфекційних збудників пневмоній у хворих з порушеннями імунітету на тлі онкогематологічних захворювань / Т.О. Перцева, І.С. Борисова / Перцева Т.О. // Сімейна медицина.- 2013.-№ 5,- C. 81- 84

   • СКЛЕРОЗ РАССЕЯННЫЙ - A SCLEROSIS IS DISSIPATED

    • Аналіз коморбідності та чинників стилю життя у хворих із розсіяним склерозом / Н.К. Мурашко, Г.М. Чуприна / Мурашко Н.К. // Сімейна медицина.- 2013.-№ 5,- C. 85- 87

   • ЛЕПТОСПИРОЗ - ЛЕПТОСПИРОЗ

    • Патогенетичні аспекти ураження легень при лептоспірозі : сучасний погляд / О.К. Дуда, Р.О. Колесник, В.В. Сидоренко та ін. / Дуда О.К. // Сімейна медицина.- 2013.-№ 5,- C. 96- 101

   • КОГНИТИВНЫЕ РАССТРОЙСТВА - КОГНИТИВНЫЕ DISORDERS

    • Клінічні особливості розвитку хронічної ішемії мозку на тлі виражених знижень когнітивних функцій / Ю.Д. Залісна / Залісна Ю.Д. // Сімейна медицина.- 2013.-№ 5,- C. 105- 107

   • МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ ПЕРВИЧНАЯ - MEDICARE IS PRIMARY

    • Вибір послуг первинної медико-санітарної допомоги у сільській місцевості за умов бідності / О.П. Корнійчук / Корнійчук О.П. // Сімейна медицина.- 2013.-№ 5,- C. 129- 132

   • КОЖНЫЕ БОЛЕЗНИ - SKIN ILLNESSES

    • Диференціальна діагностика плямисто-папульозної висипки у дітей / А.В. Бондаренко / Бондаренко А.В. // Сімейна медицина.- 2013.-№ 5,- C. 139- 143

   • ДЕТЕЙ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ СЛУЖБЫ - CHILDREN OF HEALTH OF SERVICE CARE

    • Оцінювання фізичного розвитку та індивідуального здоров я дітей в практиці сімейного лікаря / В.Л. Весельський / Весельський В.Л. // Сімейна медицина.- 2013.-№ 5,- C. 144- 148

   • ГРУДНОЕ ВСКАРМЛИВАНИЕ - PECTORAL REARING

    • Грудне вигодовування як превентивний фактор розвитку метаболічного синдрому у дітей і підлітків / Н.М. Громнацька / Громнацька Н.М. // Сімейна медицина.- 2013.-№ 5,- C. 149-152

   • АСТМА БРОНХИАЛЬНАЯ - ASTHMA IS BRONCHIAL

    • Патогенетичні механізми розвитку та прогресування бронхіальної астми у дітей / Л.Я. Литвинець / Литвинець Л.Я. // Сімейна медицина.- 2013.-№ 5,- C. 153

  • Номер журналу 6

   • ВРАЧИ СЕМЕЙНЫЕ - DOCTORS ARE DOMESTIC

    • Роль сімейної медицини в організації медичної допомоги дітям / Н.Г. Гойда, Л.Ф. Матюха / Гойда Н.Г. // Сімейна медицина.- 2013.-№ 6,- C. 4- 5

    • Роль сімейної медицини в організації медичної допомоги дітям / Н.Г. Гойда, Л.Ф. Матюха / Гойда Н.Г. // Сімейна медицина.- 2013.-№ 6,- C. 4-5

    • Розроблення компетентнісної моделі лікаря загальної практики - сімейного лікаря / О.Г. Шекера / Шекера О.Г. // Сімейна медицина.- 2013.-№ 6,- C. 21- 23

   • ЗДРАВООХРАНЕНИЕ - HEALTH PROTECTION

    • Реформа здравоохранения Украині (семейная медицина) О.Г. Шекера / Шекера О.Г. // Сімейна медицина.- 2013.-№ 6,- C. 14- 17

    • Реформа здравоохранения Украины (семейная медицина ) /О.Г. Шекера / Шекера О.Г. // Сімейна медицина.- 2013.-№ 6,- C. 14- 17

   • СЕМЕЙНАЯ ПРАКТИКА - DOMESTIC PRACTICE

    • Розробления копетентніної моделі лікаря загальної практики-сімейного лікаря /О.Г. Шекера, В.В. Краснов / Шекера О.Г. // Сімейна медицина.- 2013.-№ 6,- C. 21- 23

   • СТРЕПТОКОККОВЫЕ ИНФЕКЦИИ - STREPTOCOCCUS INFECTIONS

    • Сучасні аспекти стрептококової інфекції і гострої ревматичної лихоманки / Л.В. Хіміон / Хіміон Л.В. // Сімейна медицина.- 2013.-№ 6,- C. 27-36

    • Сучасні аспекти стрептококової інфекції і гострої ревматичної лихоманки / Л.В. Хіміон / Хіміон Л.В. // Сімейна медицина.- 2013.-№ 6,- C. 27- 36

   • КЕСАРЕВО СЕЧЕНИЕ - SECTION A CAESAR

    • Кесарів розтин у жінок із різними формами безпліддя в анамнезі / В.І. Бойко, Б.Г. Салдадзе / Бойко В.І. // Сімейна медицина.- 2013.-№ 6,- C. 43- 44

    • Кесарів розтин у жінок із різними формами безпліддя в анамнезі / В.І. БОйко, Б.Г. Салдадзе / Бойко В.І. // Сімейна медицина.- 2013.-№ 6,- C. 43- 44

   • БЕРЕМЕННОСТИ ОСЛОЖНЕНИЯ - PREGNANCIES OF COMPLICATION

    • Фактори ризику розвитку істміко-цервікальної недостатності при вагітності / Т.Г. Романенко, О.І. Кротік / Романенко Т.Г. // Сімейна медицина.- 2013.-№ 6,- C. 49- 51

   • АНЕСТЕЗИЯ - ANAESTHESIA

    • Досвід 15-річного застосування спінальної анестезії при кесаревому розтині у КЗ (Вишгородська центральна районна лікарня ) /С.В. Крилов, С.М. Недашківський, О.А. Галушко та ін. / Крилов С.В. // Сімейна медицина.- 2013.-№ 6,- C. 57- 61

   • БЕРЕМЕННОСТЬ МНОГОПЛОДНАЯ - PREGNANCY MNOGOPLODNAYA

    • Особливості антенатального догляду за жінками з багатоплідною вагітністю / Л.Г. Бойчук, / Бойчук Л.Г. // Сімейна медицина.- 2013.-№ 6,- C. 68-71

   • ЛЕПТОСПИРОЗ - ЛЕПТОСПИРОЗ

    • Патогенетичні аспекти ниркової недостатності при лептоспірозі : сучасний погляд / О.К. Дуда, Р.О. Колесник, В.В. Сидоренко та ін. / Дуда О.К. // Сімейна медицина.- 2013.-№ 6,- C. 77- 79

   • РЕПРОДУКТИВНАЯ МЕДИЦИНА - РЕПРОДУКТИВНАЯ MEDICINE

    • Фактори ризику розвитку істміко-цервікальної недостатності при вагітності / Т.Г. Романенко, О.І. Кротік / Романенко Т.Г. // Сімейна медицина.- 2013.-№ 6,- C. 49- 51

   • ИНФЕКЦИЯ - INFECTION

    • Медико-социальные аспекты генитальных инфекций в раннем репродуктивном возрасте / А.Н. Марченко / Марченко А.Н. // Сімейна медицина.- 2013.-№ 6,- C. 52- 53

   • ДЕТИ - CHILDREN

    • Комплексний підхід до профілактики порушень постави у дітей у загальноосвітніх навчальних закладах /В.Й. Шатило / Шатило В.Й. // Сімейна медицина.- 2013.-№ 6,- C. 92- 95

   • ПИТАНИЕ - FEED

    • Аліментарні чинники підвищення опірності організму дітей дошкільного віку до дії іонізувального випромінювання / О.Г. Луценко / Луценко О.Г. // Сімейна медицина.- 2013.-№ 6,- C. 96- 99

   • ОЖИРЕНИЕ - OBESITY

    • Метаболічний синдром та ураження печінки у хворих на ревматоїдний артрит / І.В. Климась / Климась І.В. // Сімейна медицина.- 2013.-№ 6,- C. 105- 108

   • ГИПЕРТЕНЗИЯ - ГИПЕРТЕНЗИЯ

    • Вплив а-ліпоєвої кислоти на оксидативний стрес у пацієнтів з гіпертонічною хворобою і цукровим діабетом 2-го типу / А.С. Шалімова / Шалімова А.С. // Сімейна медицина.- 2013.-№ 6,- C. 116- 119

   • СКЛЕРОЗ РАССЕЯННЫЙ - A SCLEROSIS IS DISSIPATED

    • Розсіяний склероз на тлі гастроентерологічної коморбідності : особливості перебігу , підходи до медикаментозного та акупунктурного лікування /Г.М. Чуприна, Н.К. Мурашко / Чуприна Г.М. // Сімейна медицина.- 2013.-№ 6,- C. 120- 122

   • ГИПЕРАНДРОГЕНИЗМ - GIPERANDROGENIZM

    • Современный взгляд на гиперандрогению и ее лечение / П.Н. Веропотвелян, И.В. Гужевская, Н.П. Веропотвелян и др. / Веропотвелян П.Н. // Сімейна медицина.- 2013.-№ 6,- C. 123-128

  • Номер журналу 2013

   • ВРАЧИ СЕМЕЙНЫЕ - DOCTORS ARE DOMESTIC

    • Актуальність застосування гомеопатії як холістичного методу в діяльності лікаря загальної практики- сімейної медицини / Л.П. Гуцол, О.П. Мощич / Гуцол Л.П. // Сімейна медицина.- 2013.-№ 2013,- C. 112-114

 • Рік видання номерів: 2014

  • Номер журналу 5

   • ВРАЧИ СЕМЕЙНЫЕ - DOCTORS ARE DOMESTIC

    • Ключові аспекти підготовки та роботи лікаря загальної практики в Угорщині / Л.С. Бабінець, І.О. Боровик, Л.М. Матюк та ін. / Бабінець Л.С. // Сімейна медицина.- 2014.-№ 5,- C. 4- 7

    • Полипрагмазия в условиях развития семейной медицны в Украине /Е.П. Федорова / Федорова Е.П. // Сімейна медицина.- 2014.-№ 5,- C. 9- 11

    • Інтегрований неврологічний огляд хворого у практиці сімейного лікаря / О.Є. Коваленко / Коваленко О.Є. // Сімейна медицина.- 2014.-№ 5,- C. 124- 126

    • Роль Мультидисциплінарного підходу при навчанні лікарів на циклах спеціалізації за фахом (Загальна практика-сімейна медицина ) / Л.Ф. Матюха, Т.М. Сіліна, Т.М. Бухановська та ін. / Матюха Л.Ф. // Сімейна медицина.- 2014.-№ 5,- C. 127- 128

    • Особенности тематического наполнения циклов повышения квалификации в системе последипломного образования семейных врачей / Н.А. Цубанова / Цубанова Н.А. // Сімейна медицина.- 2014.-№ 5,- C. 131- 133

    • Сучасні проблеми та перспективи підготовки сімейних лікарів на післядипломному етапі навчання / Л.В. Глушко, В.М. Кулаєць / Глушко Л.В. // Сімейна медицина.- 2014.-№ 5,- C. 141- 144

    • Шляхи підвищення мотивації до професійного росту у лікарів загальної практики-сімейної медицини /М.В. Гребеник, С.Є. Шостак, Я.М. Кіцак та ін. / Гребеник М.В. // Сімейна медицина.- 2014.-№ 5,- C. 149- 151

    • Роль сімейного лікаря в системі охорони здоров я Польщі / М.І. Кінаш, О.Р. Боярчук, Н.Б. Галіяш / Кінаш М.І. // Сімейна медицина.- 2014.-№ 5,- C. 152- 154

    • Досвід підготовки лікарів-інтернів на кафедрі акушерства і гінекології ЗДМУ з фаху (Загальна практика- сімейна медицина ) / Ю.Я. Круть, Н.Г. Ізбицька, В.Г. Сюсюка та ін. / Круть Ю.Я. // Сімейна медицина.- 2014.-№ 5,- C. 155- 156

   • АКРОМЕГАЛИЯ - АКРОМЕГАЛИЯ

    • Акромегалия в жизни женщины / П.Н. Веропотвелян , Н.П. Веропотвелян, Ю.С. Погуляй и др. / Веропотвелян П.Н. // Сімейна медицина.- 2014.-№ 5,- C. 17- 21

   • НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ ВЕГЕТАТИВНОЙ ДИСФУНКЦИЯ НАСЛЕДСТВЕННАЯ - NERVOUS SYSTEM VEGETATIVE DISFUNCTION IS INHERITED

    • Суточное мониторирование ЭКГ у больных с ревматоидным артритом / Х.И. Сафарова / Сафарова Х.И. // Сімейна медицина.- 2014.-№ 5,- C. 22- 25

   • ЧЕРНОБЫЛЬ - CHERNOBYL'

    • Гігієнічна оцінка використання нанорозмірних систем для дезактивації радіоактивно забруднених продуктів харчування у віддалений період після Чорнобильської катастрофи / І.М. Хоменко, В.В. Олішевський, О.В. Кочубей- Литвиненко та ін. / Хоменко І.М. // Сімейна медицина.- 2014.-№ 5,- C. 35- 37

   • ДЕПРЕССИЯ - DEPRESSION

    • Эффекты Мексиприма у больных с артериальной гипертензией / М.Н. Долженко, А.О. Нудченко, С.З. Лурье и др. / Долженко М.Н. // Сімейна медицина.- 2014.-№ 5,- C. 38- 43

   • СЕРДЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ ЗАСТОЙНАЯ - CARDIAC INSUFFICIENCY IS STAGNANT

    • Клінічна храктеристика хворих із серцевою недостатністю на етапі первинної ланки медико-санітарної допомоги /Л.В. Глушко, С.В. Федоров / Глушко Л.В. // Сімейна медицина.- 2014.-№ 5,- C. 44- 46

   • ЦИРРОЗЫ ПЕЧЕНИ - CIRROZY OF LIVER

    • Особливості лікування хворих на цироз печінки у поєднанні з дисбіозом кишечнику / І.М. Гавриш / Гавриш І.М. // Сімейна медицина.- 2014.-№ 5,- C. 94- 98

   • ДИАБЕТ САХАРНЫЙ - DIABETES IS SACCHARINE

    • Роль гликированного гемоглобина в диагностике и мониторинге сахарного диабета / Л.А. Луценко / Луценко Л.А. // Сімейна медицина.- 2014.-№ 5,- C. 105- 109

   • ПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА - ПРЕНАТАЛЬНАЯ DIAGNOSTICS

    • Влияние внутриутробного инфицирования на тератогенез : критерии диагностики и эффективности лечения / Н.В. Авраменко, Д.Е. Барковский, О.. Бачурина / Авраменко Н.В. // Сімейна медицина.- 2014.-№ 5,- C. 110- 112

   • ТОКСОПЛАЗМОЗ - TOKSOPLAZMOZ

    • Хроническая форма приобретенного токсоплазмоза : проблемы диагностического поиска у иммунокомпетентных пациентов / В.А. Бойко, Л.А. Волевач, В.А. Даневский и др. / Бойко В.А. // Сімейна медицина.- 2014.-№ 5,- C. 114- 120

   • ПАНКРЕАТИТ - ПАНКРЕАТИТ

    • Лейкоцитарні індекси інтоксикації у реалізації імунологічних механізмів формування гострого панкреатиту : новий погляд на (стару ) проблему / С.І. Іващук / Іващук С.І. // Сімейна медицина.- 2014.-№ 5,- C. 120- 124

   • АСТМА БРОНХИАЛЬНАЯ - ASTHMA IS BRONCHIAL

    • Вплив стандартизованого підходу до лікування бронхіальної астми на ефективність надання медичної допомоги / І.В. Непрядкіна / Непрядкіна І.В. // Сімейна медицина.- 2014.-№ 5,- C. 129- 130

    • Клинические и функциональные особенности бронхиальной астмы у детей с избыточной массой тела / Я.И. Венгер / Венгер Я.И. // Сімейна медицина.- 2014.-№ 5,- C. 90- 93

    • Дослідження клінічної ефективності комплексної терапії у дітей , хворих на бронхіальну астму / Л.Я. Литвинець, О.Б. Синоверська / Литвинець Л.Я. // Сімейна медицина.- 2014.-№ 5,- C. 137-140

   • ПОЛИЦИТЕМИЯ ИСТИННАЯ - POLICITEMIYA TRUE

    • Особенности костномозгового кроветворения при истинной полицитемии в эритремической стадии / С.Н. Гайдукова, Л.А. Сивак / Гайдукова С.Н. // Сімейна медицина.- 2014.-№ 5,- C. 62- 64

   • ИНСУЛЬТ ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯРНЫЙ - STROKE OF CEREBROVASKULYARNYY

    • Асимптомний інсульт : особливості клінічного перебігу / В.Й. Ліпко / Ліпко В.Й. // Сімейна медицина.- 2014.-№ 5,- C. 64- 66

   • МОЗГА ГОЛОВНОГО ИШЕМИЯ - BRAIN OF HEAD ISCHEMIA

    • Диференціально-діагностичні критерії початкових цереброваскулярних порушень у хворих з метаболічним синдромом / Т.І. Насонова / Насонова Т.І. // Сімейна медицина.- 2014.-№ 5,- C. 67- 70

   • ЭНЦЕФАЛОПАТИЯ ГИПЕРТЕНЗИВНАЯ - ЭНЦЕФАЛОПАТИЯ GIPERTENZIVNAYA

    • Афективні розлади у хворих похилого віку з хронічною ішемією мозку / В.В. Яворський / Яворський В.В. // Сімейна медицина.- 2014.-№ 5,- C. 71- 72

   • СИНУСИТ - СИНУСИТ

    • Особенности ведения больных с затяжными формами острых синуситов / Е.Ю. Радциг, Н.В. Ермилова, Н.А. Лобеева и др. / Радциг Е.Ю. // Сімейна медицина.- 2014.-№ 5,- C. 73- 77

   • ЛЕГКИХ БОЛЕЗНИ ОБСТРУКТИВНЫЕ - LIGHTS OF ILLNESS OBSTRUCTIVE

    • Ефективність медикаментозної терапії з позицій її впливу на стан системного імунітету у хворих із загостренням хронічного обструктивного захворювання легень / П.Ф. Дудка, Д.В. Добрянський, Р.І. Ільницький та ін. / Дудка П.Ф. // Сімейна медицина.- 2014.-№ 5,- C. 82- 85

   • ОДОНТОГЕННЫЕ КИСТЫ - ОДОНТОГЕННЫЕ CYSTS

    • Стан перекисного окиснення білків та антиоксидантний захист у хворих з одонтогенними кістами / У.Є. Литвинець-Голутяк / Литвинець-Голутяк У.Є. // Сімейна медицина.- 2014.-№ 5,- C. 134-136

   • ЛЕГКИХ НОВООБРАЗОВАНИЯ - LIGHTS OF NEW FORMATION

    • Якість життя як одна зі складових оптимізації надання медичної допомоги хворим на рак легенів / В.А. Огнєв, А.М. Зінчук, О.Г. Зінчук та ін. / Огнєв В.А. // Сімейна медицина.- 2014.-№ 5,- C. 164

  • Номер журналу 6

   • ЦИСТИТ - CYSTITIS

    • Сучасна фітотерапія гострого циститу / О.Д. Нікітін / Нікітін О.Д. // Сімейна медицина.- 2014.-№ 6,- C. 8- 13

   • ВЕНОЗНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ - VENOUS INSUFFICIENCY

    • Хроническая венозная недостаточность / В.Н. Серов, Е.В. Жаров / Серов В.Н. // Сімейна медицина.- 2014.-№ 6,- C. 14- 21

   • РЕСПИРАТОРНЫЕ ИНФЕКЦИИ - RESPIRATOR INFECTIONS

    • Мукоактивная терапия при лечении острых респираторных инфекций у детей / Н.А. Соловьева, Г.А. Кулакова, Е.А. Курмаева / Соловьева Н.А. // Сімейна медицина.- 2014.-№ 6,- C. 22- 28

   • ТРОМБОЗ - THROMBOSIS

    • К проблеме тромботических осложнений у больных с гепатолиенальным синдромом / Т.П. Николаенко-Камышова / Николаенко-Камышова Т.П. // Сімейна медицина.- 2014.-№ 6,- C. 32- 35

   • СТЕНОКАРДИЯ - СТЕНОКАРДИЯ

    • Особенности случаев ишемии миокарда у больных сахарным диабетом после аортокоронарного шунтирования / Т.Г. Садыхов / Садыхов Т.Г. // Сімейна медицина.- 2014.-№ 6,- C. 51- 54

   • ГИПЕРТЕНЗИЯ - ГИПЕРТЕНЗИЯ

    • Адипокіни та ліпідний профіль у хворих на артеріальну гіпертензію і ожиріння з урахуванням генетичної компоненти / А.А. Соколенко / Соколенко А.А. // Сімейна медицина.- 2014.-№ 6,- C. 55- 58

   • МИОКАРДА БОЛЕЗНИ - MYOCARDIUM OF ILLNESS

    • ЭКГ при гипертрофии различных отделов сердца / А.П. Вережникова / Вережникова А.П. // Сімейна медицина.- 2014.-№ 6,- C. 59- 66

   • ОСТЕОАРТРИТ - ОСТЕОАРТРИТ

    • Раціональний підхід у виборі нестероїдних протизапальних препаратів для лікування хворих на остеоартроз / О.Б. Яременко, Д.Л. Федьков / Яременко О.Б. // Сімейна медицина.- 2014.-№ 6,- C. 67- 72

   • СУСТАВЫ - JOINTS

    • Особливості показників ультразвукового дослідження суглобів у хворих на ревматоїдний артрит / О.Б. Комарова / Комарова О.Б. // Сімейна медицина.- 2014.-№ 6,- C. 73- 75

   • ПНЕВМОНИЯ - PNEUMONIA

    • Эффективное лечение внебольничных пневмоний - реалии сегодняшнего дня / М.Н. Селюк, Н.Н. Козачок, О.В. Селюк / СелюкМ.Н. // Сімейна медицина.- 2014.-№ 6,- C. 76- 83

    • Позалікарняна пневмонія у дітей до 5 років : індивідуальні фактори ризику , можливості профілактики, підходи до емпіричної антибактеріальної терапії / А.М. Гільфанова / Гільфанова А.М. // Сімейна медицина.- 2014.-№ 6,- C. 142- 146

   • ЭНДОТЕЛИЙ - ЭНДОТЕЛИЙ

    • Роль ендотелію у морфогенезі змін судин головного мозку при метаболічному синдромі, ускладненому інсультом / Н.Я. Чуйко / Чуйко Н.Я. // Сімейна медицина.- 2014.-№ 6,- C. 87- 89

   • ПОЛИНЕВРОПАТИИ - ПОЛИНЕВРОПАТИИ

    • Клінічні особливості перебігу дібетичної полінейропатії / Н.В. Терентьєва / Терентьєва Н.В. // Сімейна медицина.- 2014.-№ 6,- C. 90- 91

   • ДИАБЕТ САХАРНЫЙ - DIABETES IS SACCHARINE

    • Ураження травного каналу у хворих на цукровий діабет 11 типу / В.І. Вдовиченко, М.А. Бичков, А.В. Острогляд / Вдовиченко В.І. // Сімейна медицина.- 2014.-№ 6,- C. 92- 95

   • СЛУХА РАССТРОЙСТВА - EAR OF DISORDER

    • Проблема зниження слуху у хворих на артеріальну гіпертензію в практиці сімейного лікаря / Л.Ф. Матюха, .Є. Кононов, Л.В. Клименко та ін. / Матюха Л.Ф. // Сімейна медицина.- 2014.-№ 6,- C. 96- 99

   • НОСА БОЛЕЗНИ - NOSE OF ILLNESS

    • Эффективное лечение детей с риносинуситом / Katrin Biebach // Сімейна медицина.- 2014.-№ 6,- C. 102- 107

   • ЭНДОКРИНОЛОГИЯ - ENDOCRINOLOGY

    • Оцінювання основних положень уніфікованого клінічного протоколу з ведення цукрового діабету 2-го типу та прихильності до його застосування на практиці у 2013-2014 рр. / Ткаченко В.І. // Сімейна медицина.- 2014.-№ 6,- C. 115- 119

   • ГЕПАТИТ B ХРОНИЧЕСКИЙ - HEPATITIS OF B IS CHRONIC

    • Взаємозвязок кількісного вмісту НВ s Ag зі ступенем імуносупресії та вірусним навантаженням у хворих на коінфекцію ВІЛ/хронічний гепатит В / Л.В. Мороз, Т.О. Мельник / Мороз Л.В. // Сімейна медицина.- 2014.-№ 6,- C. 123- 126

   • ТОНЗИЛЛИТ - TONSILLITIS

    • Состояние ЛОР-органов у детей с подчелюстными и шейными лимфаденитами / Л.Ф. Матюха, О.С. Михнушева, А.Е. Кононов и др. / Матюха Л.Ф. // Сімейна медицина.- 2014.-№ 6,- C. 140- 142

   • НОВОРОЖДЕННЫЙ, БОЛЕЗНИ - NEW-BORN, ILLNESSES

    • Уроджені порушення метаболізму у новонароджених- необхідність скринінгу / Т.К. Мавропуло / Мавропуло Т.К. // Сімейна медицина.- 2014.-№ 6,- C. 147- 152

   • СВИНЕЦ - LEAD

    • Прогностичний потенціал маркерів клітинного та гуморального імунітету при експозиції свинцем / .О. Карлова,, О.П. Яворовський, ОюБю Тонковид та ін. / Карлова О.О. // Сімейна медицина.- 2014.-№ 6,- C. 153-156

   • АКУШЕРСТВО - OBSTETRICS

    • Гормонльная терапия при угасании репродуктивной функции в переходный период и ранней постменопаузы / П,н, Веропотвелян, И.В. Гужевская, Н.П. Веропотвелян и др. / Веропотвелян П.Н. // Сімейна медицина.- 2014.-№ 6,- C. 157- 162

    • Акушерські і перинатальні результати розродження жінок з аномаліями розвитку матки / А.П. Садовий / Садовий А.П. // Сімейна медицина.- 2014.-№ 6,- C. 176- 177

   • ЦИТОЛОГИЯ - CYTOLOGY

    • Цитологічна характеристика цервікальноїінтраепітеальної неоплазії у жінок з розладами репродуктивної функції / Е.О. Кіндратів / Кіндратів Е.О. // Сімейна медицина.- 2014.-№ 6,- C. 163- 166

   • БЕРЕМЕННОСТЬ ТРУБНАЯ - PREGNANCY IS PIPE

    • Особенности микробиоценоза и вирусной нагрузки половых путей у женщин с ранними репродуктивными потерями / О.В. Трохимович, М.В. Бражук / Тохимович О.В. // Сімейна медицина.- 2014.-№ 6,- C. 167- 170

   • ВАРИКОЗНОЕ РАСШИРЕНИЕ ВЕН - VARICOSE EXPANSION OF VEINS

    • Порівняльні аспекти акушерських і перинатальних результатів у жінок з варикозною хворобою / Л.В. Манжула / Манжула Л.В. // Сімейна медицина.- 2014.-№ 6,- C. 178

 • Рік видання номерів: 2015

  • Номер журналу 1

   • ГОРТАНИ БОЛЕЗНИ - LARYNGES OF ILLNESS

    • Моніторинг лікування хворих на рак гортані та гортаноглотки / Т.О. Жукова / Жукова, Т.О. // Сімейна медицина.- 2015.-№ 1,- C. 155-159. (УМСА)

    • Лечение больных раком гортани и гортаноглотки [Тезиси ІV з’їзду сімейних лікарів України м. Полтава, 2-3 квіт. 2015 р.] / Т.О. Жукова / Жукова, Т.О. // Сімейна медицина.- 2015.-№ 1,- C. 176-177. (УМСА)

   • ГИПЕРТЕНЗИЯ - ГИПЕРТЕНЗИЯ

    • Амбулаторний контроль тканинної складової первинного гемостазу у хворих на контрольовану есенціальну гіпертензію у поєднанні з виразковою хворобою дванадцятипалої кишки [Тезиси ІV з’їзду сімейних лікарів України м. Полтава, 2-3 квіт. 2015 р.] / Ю.Г. Бурмак, Т.В. Козленко / Бурмак, Ю.Г. // Сімейна медицина.- 2015.-№ 1,- C. 173. (УМСА)

   • АНЕМИЯ ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНАЯ - ANAEMIA ZHELEZODEFICITNAYA

    • Поширеність залізодефіцитної анемії серед сільського населення [Тезиси ІV з’їзду сімейних лікарів України м. Полтава, 2-3 квіт. 2015 р.] / Д.С. Зазикіна, Б.Л. Флегантова / Зазикіна, Д.С. // Сімейна медицина.- 2015.-№ 1,- C. 175. (УМСА)

   • МЕДИЦИНА - MEDICINE

    • Реалії становлення сімейної медицини в Україні [Тезиси ІV з’їзду сімейних лікарів України м. Полтава, 2-3 квіт. 2015 р.] / Ю.М. Казаков, Н.І. Чекаліна / Казаков, Ю.М. // Сімейна медицина.- 2015.-№ 1,- C. 178-179. (УМСА)

   • ПРЯМАЯ КИШКА - RECTUM

    • Особливості комплексної діагностики раку прямої кишки [Тезиси ІV з’їзду сімейних лікарів України м. Полтава, 2-3 квіт. 2015 р.] / А.В. Чорнобай, Л.М. Васько,І.Є. Кривякова / Чорнобай, А.В. // Сімейна медицина.- 2015.-№ 1,- C. 186. (УМСА,

   • СЕМЕЙНАЯ ТЕРАПИЯ - DOMESTIC THERAPY

    • Тактика сімейного лікаря в попередженні розвитку церебральних інсультів у хворих на артеріальну гіпертензію : інформаційний лист МОЗ України 2013 р. № 200 / Більченко О.В., Закрутько Л.І. / Більченко, О.В. // Сімейна медицина.- 2015.-№ 1,- C. 5-6

  • Номер журналу 2

   • СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫЕ БОЛЕЗНИ - SERDECHNO-SOSUDISTYE ILLNESSES

    • Корекція гіперурикемії як фактора ризику серцево-судинної захворюваності й смертності // Сімейна медицина.- 2015.-№ 2,- C. 6- 8

   • ДЫХАНИЕ - BREATHING

    • Розлади дихання під час сну : вагітність - фактор ризику / Л.І. Воробей / Воробей Л.І. // Сімейна медицина.- 2015.-№ 2,- C. 12-15

   • ВРАЧИ СЕМЕЙНЫЕ - DOCTORS ARE DOMESTIC

    • Опыт применения симуляционных методов в обучении семейных врачей / В.И. Величко, В.В. Артеменко, Г.А. Данильчук и др. / Величко В.И. // Сімейна медицина.- 2015.-№ 2,- C. 15-17

    • Шляхи удосконалення підготовки лікарів загальної практики - сімейної медицини на додипломному рівні, роль університетьської клініки / В.Г. Міщук / Міщук В.Г. // Сімейна медицина.- 2015.-№ 2,- C. 176- 279

   • АНЕМИЯ - ANAEMIA

    • Роль меди и марганца в метаболизме железа / Е. СЕменова, М. Кунина, Н. Стуклов / Семенова Е. // Сімейна медицина.- 2015.-№ 2,- C. 18-22

   • КОГНИТИВНЫЕ РАССТРОЙСТВА - КОГНИТИВНЫЕ DISORDERS

    • Когнітивні розлади у літніх людей і їхня профілактика у практиці сімейного лікаря / В.Ю. Приходько, І.Р. Мікропуло, О.А. Кононенко / Приходько В.Ю. // Сімейна медицина.- 2015.-№ 2,- C. 23- 30

   • СНА РАССТРОЙСТВА - SLEEP OF DISORDER

    • Циркадные ритмы и нарушения сна: возможности патогенетической фармакотерапии / С.Г. Бурчинський / Бурчинський С.Г. // Сімейна медицина.- 2015.-№ 2,- C. 30- 34

   • МОЧЕВЫХ ПУТЕЙ ИНФЕКЦИИ - URINARY WAYS OF INFECTION

    • Інфекції сечових шляхів у практиці сімейного лікаря / Д.Д. Іванов, С.В. Кушніренко / Іанов Д.Д. // Сімейна медицина.- 2015.-№ 2,- C. 46-52

   • ВЕНОЗНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ - VENOUS INSUFFICIENCY

    • Отеки при хронической венозной недостаточности нижних конечностей : клинические проявления, медикаментозное и хирургическое лечение / Г.Н. Гороховская, В.Л. Юн / Гороховская Г.Н. // Сімейна медицина.- 2015.-№ 2,- C. 52- 57

   • АСТМА БРОНХИАЛЬНАЯ - ASTHMA IS BRONCHIAL

    • Препарати з хіральним переключенням для лікування бронхіальної астми та алергій : реальні переваги чи маркетинговий обман / Kathryn Blake // Сімейна медицина.- 2015.-№ 2,- C. 57- 60

   • ТОЛСТОЙ КИШКИ НОВООБРАЗОВАНИЯ - COLON OF NEW FORMATION

    • Зв язок між варфарин-асоційованими інтестинальними геморагіями та онкопатологією кишечнику (клінгічне спостереження ) / С.А. Тихонова / Тихонова С.А. // Сімейна медицина.- 2015.-№ 2,- C. 61- 63

   • КОРОНАРНАЯ АНГИОГРАФИЯ - CORONAL ANGIOGRAPHY

    • Зміни коронарних артерій при гострому коронарному синдромі / Є.Х. Заремба, В.М. Сало, Я.В. Мизак / Заремба Є.Х. // Сімейна медицина.- 2015.-№ 2,- C. 63- 67

   • ГИПЕРТЕНЗИЯ - ГИПЕРТЕНЗИЯ

    • Фактори кардіоваскулярного ризику і ураження органів-мішеней у хворих з артеріальною гіпертензією залежно від функціонального стану нирок / В.Ю. Приходько, О.А. Кононенко / Приходько В.Ю. // Сімейна медицина.- 2015.-№ 2,- C. 71- 80

   • СКЛЕРОЗ РАССЕЯННЫЙ - A SCLEROSIS IS DISSIPATED

    • Больові поперекові синдроми і артрози суглобів нижніх кінцівок як прояв коморбідності у хворих на розсіяний склероз: особливості перебігу , підходи до медикаментозного та акупунктурного лікування / Г.М. Чуприна / Чуприна Г.М. // Сімейна медицина.- 2015.-№ 2,- C. 88-90

   • МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ РАССТРОЙСТВА - CEREBRAL CIRCULATION OF BLOOD OF DISORDER

    • Возможности и пути фармакологической коррекции энергетического метаболизма мозга в клинической практике / С.Г. Бурчинский / Бурчинський С.Г. // Сімейна медицина.- 2015.-№ 2,- C. 91-97

   • ТРЕВОГИ СОСТОЯНИЕ - ALARMS ARE THE STATE

    • Возможности комплексной коррекции регуляторных функций центральной нервной системы при психосоматической патологии / С.Г. Бурчинский / Бурчинский С.Г. // Сімейна медицина.- 2015.-№ 2,- C. 100-105

   • АКНЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ - AKNE USUAL

    • Вульгарні акне у практиці сімейного лікаря : етіологія, патогенез, діагностика та лікування / О.В. Веретельник, Н.Ю. Резніченко, М.П. Красько та ін. / Веретельник О.В. // Сімейна медицина.- 2015.-№ 2,- C. 126-134

   • КОЖА - SKIN

    • Хронічний алергійні захворювання шкіри : сучасні підходи до діагностики та лікування / Н.Ю. Резніченко / Резніченко Н.Ю. // Сімейна медицина.- 2015.-№ 2,- C. 134-142

    • Інновації в гематології : бендамустин у лікуванні лімфопроліферативних захворювань / І.Р. Гартовська / Гартовська І.Р. // Сімейна медицина.- 2015.-№ 2,- C. 142-149

   • ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ БОЛЕЗНИ - DIGESTIVE SYSTEM OF ILLNESS

    • Некоторые аспекты диагностики и ведения гастроэзофагеальной рефлюксной болезни , актуальные для врача общей практики / Н.Д. Чухриенко, И.В. Василевская / Чухриенко Н.Д. // Сімейна медицина.- 2015.-№ 2,- C. 166-172

   • ЛЕГКИХ БОЛЕЗНИ ОБСТРУКТИВНЫЕ - LIGHTS OF ILLNESS OBSTRUCTIVE

    • Влияние клинико-анамнестических параметров на формирование эндотелиальной дисфункции у пациентов с хроническим обструктивным заболеванием легких / Н.А. Ефимова / Ефимова Н.А. // Сімейна медицина.- 2015.-№ 2,- C. 179- 182

   • ЛЕКАРСТВА - MEDICATIONS

    • Хронофармакология. Возможности и перспективы хронотерапевтического подхода в кардиологии / Н.А. Цубанова / Цубанова Н.А. // Сімейна медицина.- 2015.-№ 2,- C. 182-186

  • Номер журналу 3

   • ОБУЧЕНИЕ, ПЕРЕГРУЗКА - TEACHING, OVERLOAD

    • Післядипломна освіта лікарів сімейної медицини зі спеціальності Онкологія / В.М. Ждан, П.В. Шелешко, В.П. Баштан [та ін.] // Сімейна медицина.- 2015.-№ 3,- C. 25-27. – УМСА

   • СЕМЕЙНАЯ ПРАКТИКА - DOMESTIC PRACTICE

    • Планування сім’ї як складова діяльності сучасного сімейного лікаря / В.К. Ліхачов, Л.М. Добровольська, Т.Ю. Ляховська, О.Г. Макаров // Сімейна медицина.- 2015.-№ 3,- C. 31-32. – УМСА

    • Оптимізація лікування хворих на артеріальну гіпертензію у поєднанні з хронічним обструктивним захворюванням легень у практиці сімейного лікаря / Н.В. Настрога / Настрога, Т.В. // Сімейна медицина.- 2015.-№ 3,- C. 95-97. – УМСА

    • Використання статинів при комор бідній патології у прктиці сімейного лікаря / В.М. Ждан, М.М. Потяженко, Н.Л. Соколюк [та ін.] // Сімейна медицина.- 2015.-№ 3,- C. 145-147. – УМСА

    • Лікування гострої попереково-крижової радикулопатії у практиці сімейного лікаря / Н.В. Литвиненко, Г.Я. Силенко, І.І. Ковтун [та ін.] // Сімейна медицина.- 2015.-№ 3,- C. 232-234. – УМСА

   • ЭНДОКРИННЫЕ ЖЕЛЕЗЫ - ENDOCRINE GLANDS

    • Регіональні особливості гіпотиреозу в Полтавській області / О.Ю. Городинська / Городинськка, О.Ю. // Сімейна медицина.- 2015.-№ 3,- C. 186-188. – УМСА

   • ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ ЯЗВА - DUODENUM ULCER

    • Динаміка змін метаболічних показників у амбулаторному лікуванні хворих на пептичну виразку дванадцятипалої кишки у поєднанні з ессенціальною гіпертензією / Ю.Г. Бурмак, Д.В. Білокобильська / Бурмак, Ю.Г. // Сімейна медицина.- 2015.-№ 3,- C. 199-200. – УМСА

   • БРОНХОЛЕГОЧНАЯ ДИСПЛАЗИЯ - BRONKHOLEGOCHNAYA DISPLAZIYA

    • Медико-соціальне обґрунтування моделі надання медичної допомоги передчасно народженим дітям з бронхолегеневою дисплазією на постгоспітальному етапі / О.М. Ковальова, В.І. Похилько, Ю.О. Гончарова [та ін.] // Сімейна медицина.- 2015.-№ 3,- C. 239-242. – УМСА, ПОК

   • ЮБИЛЕИ И ДРУГИЕ ВАЖНЫЕ СОБЫТИЯ - ANNIVERSARIES AND OTHER IMPORTANT EVENTS

    • До 75-річчя з дня народження Озара Петровича Мінцера // Сімейна медицина.- 2015.-№ 3,- C. 10-11

  • Номер журналу 4

   • ВРАЧИ СЕМЕЙНЫЕ - DOCTORS ARE DOMESTIC

    • Основні тенденції маніторингу розвитку сімейної медицини в Україні / А.В. Кудря / Кудря А.В. // Сімейна медицина.- 2015.-№ 4,- C. 6-12

   • ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ ВРАЧЕЙ - LICENSING OF DOCTORS

    • Шляхи оптимізації підготовки лікарів-інтернів до ліцензійного іспиту (Крок-3.Загальна лікарська підготовка) / Т.О. Ситюк, Л.В. Хіміон, С.В. Данилюк та ін. / Ситюк Т.О. // Сімейна медицина.- 2015.-№ 4,- C. 12-14

   • ОЖИРЕНИЕ - OBESITY

    • Мультидисциплінарний підхід до терапії метаболічного синдрому та ожиріння як запорука ефективності їхнього лікування / К.М. Милиця, М.М. Милиця, М.Д. Постоленко та ін. / Милиця К.М. // Сімейна медицина.- 2015.-№ 4,- C. 38-41

    • Роль гормонів жирової тканини в патогенезі ожиріння у хворих з постінфарктним кардіосклерозом / П.П. Кравчун / Кравчун П.П. // Сімейна медицина.- 2015.-№ 4,- C. 94-98

   • СТРЕСС - STRESS

    • Циркадные ритмы, хронический стресс и фармакопрофилактика: новые возможности / С.Г. Бурчинский / Бурчинский С.Г. // Сімейна медицина.- 2015.-№ 4,- C. 44- 48

   • СПИНА, БОЛИ - BACK, PAINS

    • Мультимодальная терапия рецидивирующей боли в спимне ( описание клинического случая ) / О.В. Воробьева / Воробьева О.В. // Сімейна медицина.- 2015.-№ 4 ,- C. 51-55

   • ГИПЕРТЕНЗИЯ - ГИПЕРТЕНЗИЯ

    • Резистентная гипертензия (клинический случай лекарственно-зависимой гипертензии ) /Е.П. Свищенко / Свищенко Е.П. // Сімейна медицина.- 2015.-№ 4,- C. 55-58

    • Гіперурикемія і артеріальна гіпертензія у загально лікарській практиці / В.М. Ждан, О.Є. Кітура, Є.М. Кітура [та ін.] // Сімейна медицина.- 2015.-№ 4,- C. 48-50. – УМСА

   • РАНЫ ОГНЕСТРЕЛЬНЫЕ - WOUNDS OGNESTREL'NYE

    • Структура бойової травми залежно від характеру уражувальних факторів під час деяких сучасних локальних війн, військових конфліктів (огляд літератури) / В.І. Трихліб, О.К. Дуда, В.П. Майданюк та ін. / Трихліб В.І. // Сімейна медицина.- 2015.-№ 4,- C. 63-71

   • НОСА БОЛЕЗНИ - NOSE OF ILLNESS

    • Риносинуситы на фоне ОРВИ в практике семейной медицины / М.Н. Селюк / Селюк М.Н. // Сімейна медицина.- 2015.-№ 4,- C. 71-77

   • МОЧЕВЫХ ПУТЕЙ ИНФЕКЦИИ - URINARY WAYS OF INFECTION

    • Антибиотикорезистентность в контексте инфекции мочевыводящих путей / Т.В. Будник / Будник Т.В. // Сімейна медицина.- 2015.-№ 4,- C. 77-85

   • СТРЕСС ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ - STRESS IS PSYCHOLOGICAL

    • Расстройства адаптации при психосоциальних стрессах:: диагностика, профиактика и коррекция / Л.Н. Юрьева / Юрьева Л.Н. // Сімейна медицина.- 2015.-№ 4,- C. 89-94

   • СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫЕ БОЛЕЗНИ - SERDECHNO-SOSUDISTYE ILLNESSES

    • Параметри плазмового гемостазу у пацієнтів із гострим коронарним синдрмом та елевацією сегмента ST і мікроальбумінуріє/ Н.В. Нетяженко / Нетяженко Н.В. // Сімейна медицина.- 2015.-№ 4,- C. 98-102

   • ГИПЕРТЕНЗИЯ ПОЧЕЧНАЯ - ГИПЕРТЕНЗИЯ IS KIDNEY

    • Ефективність антигіпертензивного лікування пацієнтів з артеріальною гіпертензією залежно від функціонального стану нирок / В.Ю. Приходько, О.А.Кононенко / Приходько В.Ю. // Сімейна медицина.- 2015.-№ 4,- C. 102-106

   • МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ РАССТРОЙСТВА - CEREBRAL CIRCULATION OF BLOOD OF DISORDER

    • К вопросу лечения пациентов с хроническим нарушением мозгового кровообращения на фоне артериальной гипертензии и сахарного диабета / И.В. Юров / Юров И.В. // Сімейна медицина.- 2015.-№ 4,- C. 110-115

   • КОГНИТИВНЫЕ РАССТРОЙСТВА - КОГНИТИВНЫЕ DISORDERS

    • Мексипром в лечении больных с дисциркуляторной энцефалопатией,обусловленной атеросклерозом и артериальной гипертензией / Т.С. Мищенко, Е.В.Дмитриева / Мищенко Т.С. // Сімейна медицина.- 2015.-№ 4,- C. 115-121

   • МОЗГА ГОЛОВНОГО БОЛЕЗНИ - BRAIN OF HEAD ILLNESSES

    • Антагонисты кальциевых каналов и их возможности в современной неврологии, терапии и нейрохирургии / С.Г. Бурчинский / Бурчинский С.Г. // Сімейна медицина.- 2015.-№ 4,- C. 121-126

   • ДИАБЕТ САХАРНЫЙ - DIABETES IS SACCHARINE

    • Порівняльна характеристика якості медичного супроводу пацієнтів з цукровим діабетом 2-го типа / Л.Ф. Матюха, Т.А. Титова, Т.М. Бухановська та ін. / Матюха Л.Ф. // Сімейна медицина.- 2015.-№ 4,- C. 126-130

   • ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ПСЕВДОКИСТА - PANCREAS PSEUDOCYST

    • Аспекти лікування післянекротичних псевдокіст підшлункової залози / В.В. Бобро / Бобро В.В. // Сімейна медицина.- 2015.-№ 4,- C. 134-137

   • ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ БОЛЕЗНИ - DIGESTIVE SYSTEM OF ILLNESS

    • Хвороби органів травлення: історичні паралелі змін класифікації та епідеміологічної ситуації / Н.О. Рингач, А.О. Керецман / Рингач Н.О. // Сімейна медицина.- 2015.-№ 4,- C. 137-142

   • АРТРИТ - ARTHRITIS

    • Динаміка показників запальної реакції у хворих на ревматоїдний артрит під впливом різних видів лікування / О.М. Гиріна, В.С. Пехенько, Н.М. Горобець / Гиріна О.М. // Сімейна медицина.- 2015.-№ 4,- C. 145-149

   • АСТМА БРОНХИАЛЬНАЯ - ASTHMA IS BRONCHIAL

    • Відповідність лікування пацієнтів із загостренням бронхіальної астми стандартизованому протоколу / Л.Ф. МАтюха / Матюха Л.Ф. // Сімейна медицина.- 2015.-№ 4,- C. 149-151

   • ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ БОЛЕЗНИ - RESPIRATORY TRACTS OF ILLNESS

    • Досвід застосування азитроміцину для лікування імунозапальних хвороб дихальної системи / Д.В. Мальцев / Мальцев Д.В. // Сімейна медицина.- 2015.-№ 4,- C. 151-154

   • ДЕТИ - CHILDREN

    • Діагностика первинних імунодефіцитів у дітей / А.В. БОндаренко / Бондаренко А.В. // Сімейна медицина.- 2015.-№ 4,- C. 154-161

   • РЕСПИРАТОРНЫЕ ИНФЕКЦИИ - RESPIRATOR INFECTIONS

    • Значення вроджених респіраторних вірусних інфекцій у патології дітей раннього віку / І.І. Редько, О.М. Чакмазова / Редько І.І. // Сімейна медицина.- 2015.-№ 4,- C. 161-165

   • КОЖА - SKIN

    • Клинические аспекты сухости кожи и возможности лечебно-косметического ухода / Т.В. Проценко, О.А. Проценко, И.Н. Богатырева и др. / Проценко Т.В. // Сімейна медицина.- 2015.-№ 4,- C. 165-169

   • УХО - EAR

    • Біль у вусі в практиці сімейного лікаря /Н.С. Башкірова / Башкірова Н.С. // Сімейна медицина.- 2015.-№ 4,- C. 169-172

   • КРАСНУХА - GERMAN MEASLES

    • Випадки захворювань на паровірусну інфекцію у дорослих / В.І.Трихліб / Трихліб В.І. // Сімейна медицина.- 2015.-№ 4,- C. 172-175

   • ТУБЕРКУЛЕЗ - TUBERCULOSIS

    • Результаты лечения рецидивов туберкулеза легких / Е.Ю. Гриб, Н.А. Грицова / Гриб Е.Ю. // Сімейна медицина.- 2015.-№ 4,- C. 175-178

   • СЕРДЦА БОЛЕЗНИ - HEARTS OF ILLNESS

    • Приобретенные пороки сердца, течение и исходы беременности /П.Н. Веропотвелян, А.Ю. Соломкина, Н.П.Веропотвелян и др. / Веропотвелян П.Н. // Сімейна медицина.- 2015.-№ 4,- C. 178-182

   • ЗАПОРЫ - CONSTIPATIONS

    • Хронічні закрепи у хворих літнього віку. Оптимізація лікування / В.Ю. Приходько / Приходько В.Ю. // Сімейна медицина.- 2015.-№ 4,- C. 182

   • СЕМЕЙНАЯ ПРАКТИКА - DOMESTIC PRACTICE

    • Шляхи оптимізації впровадження інформаційних технологій у післядипломну підготовку сімейних лікарів на кафедрі сімейної медицини і терапії в Українській медичній стоматологічній академії / В.М. Ждан, Л.М. Шилкіна, М.Ю. бабаніна / Ждан, В.М. // Сімейна медицина.- 2015.-№ 4,- C. 20-21. – УМСА

   • АВТОРСКОЕ ПРАВО - COPYRIGHT

    • Авторське право в дистанційній освіті / В.М. Ждан, М.Ю. Бабаніна, Г.В. Волченко [та ін.] // Сімейна медицина.- 2015.-№ 4,- C. 26-28. – УМСА

   • ГЛАЗА СУХОГО СИНДРОМЫ - EYES OF DRY ARE SYNDROMES

    • Інформативність методу нативної кристалографії сльози у діагностиці цукрового діабету при супутньому синдрому «сухого ока» в практиці сімейного лікаря / І.М. Безкоровайна, Д.О. Наконечний / Безкоровайна, І.М. // Сімейна медицина.- 2015.-№ 4,- C. 130-132. – УМСА

   • АРТРИТ РЕВМАТОИДНЫЙ - ARTHRITIS REVMATOIDNYY

    • Нові підходи у діагностиці хворих з ранньою стадією ревматоїдного артриту у поєднанні з тривожно-депресивними розладами на первинному рівні медичної допомоги / С.С. Касинець, Т.М. Жабо, І.А. Голованова, І.В. Пилипенко // Сімейна медицина.- 2015.-№ 4,- C. 142-144. – УМСА

  • Номер журналу 5

   • ВРАЧИ СЕМЕЙНЫЕ - DOCTORS ARE DOMESTIC

    • Додипломна і післядипломна підготовка сімейних лікарів в Україні. Застосування сучасних дистанційних технологій у навчальному процесі / С.І. Треумова, Ю.М. Казаков, Є.Є. Петров / Треумова, С.І. // Сімейна медицина.- 2015.-№ 5,- C. 40-42. - УМСА

    • Роль сімейного лікаря у діагностиці депресії у пацієнтів із серцевою недостатністю. Огляд і власні дані / О.І. Катеренчук / Катеренчук, О.І. // Сімейна медицина.- 2015.-№ 5,- C. 66-68. – УМСА

    • Додипломна і післядипломна підготовка сімейних лікарів в Україні. Застосування сучасних дистанційних технологій у навчальному процесі / С.І. Треумова, Ю.М. Казаков, Є.Є. Петров / Треумова С.І. // Сімейна медицина.- 2015.-№ 5,- C. 40- 43

   • ГРУДНОЕ ВСКАРМЛИВАНИЕ - PECTORAL REARING

    • Впалив соціальних,інформаційних та психологічних чинників на тривалість грудного вигодовування / О.Б. Козакевич / Казакевич, О.Б. // Сімейна медицина.- 2015.-№ 5,- C. 74-76. – УМСА

    • Вплив соціальних, інформаційних та психологічних чинників на тривалість грудного вигодовування / О.Б. Козакевич / Козакевич О.Б. // Сімейна медицина.- 2015.-№ 5,- C. 74-77

   • РЕВМАТИЧЕСКИЕ БОЛЕЗНИ - RHEUMATIC ILLNESSES

    • Терапия боли при ревматических заболеваниях / Р. М. Балабанова / Балабанова Р.М. // Сімейна медицина.- 2015.-№ 5,- C. 8-11

   • ДАУНА СИНДРОМ - DAUNA SINDROM

    • Аналіз рівня поінформованості лікарів різних спеціальностей про сучасні методи надання медико-соціальної допомоги людям з синдромом Дауна / Ю.П. Вдовиченко , Н.Г. Горовенко, О.Г. Євсеєнкова / Вдовиченко Ю.П. // Сімейна медицина.- 2015.-№ 5,- C. 11-15

   • ВИЧ - HIV

    • Перспективи профілактики передачі ВІЛ від матері до дитини: роль лікаря загальної практики- сімейного лікаря / Н.Я. Жилка, О.О. Орлова, А.В. Кудря / Жилка Н.Я. // Сімейна медицина.- 2015.-№ 5,- C. 15-19

    • Окремі питання організації медичної допомоги людям, які живуть з ВІЛ, в Україні на сучасному етапі і в перспрективі / Н.Г. Гойда, О.Г. Єщенко / Гойда Н.Г. // Сімейна медицина.- 2015.-№ 5,- C. 22-26

   • МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ ПЕРВИЧНАЯ - MEDICARE IS PRIMARY

    • Концептуальні підходи до забезпечення відновного лікування на первинному рівні медичної допомоги /Г.О. Слабкий, С.П. Троянов / Слабкий Г.О. // Сімейна медицина.- 2015.-№ 5,- C. 34-37

   • ПНЕВМОНИЯ - PNEUMONIA

    • Негоспітальна пневмонія / В.Ю. Приходько / Приходько В.Ю. // Сімейна медицина.- 2015.-№ 5,- C. 46-53

   • ШЕЯ, БОЛИ - NECK, PAINS

    • Біль у шиї . Лікування пацієнтів вимагає особливо ретельного та індивідуального підходу / К.В. Харіна, О.В. Дмитрієва / Харіна К.В. // Сімейна медицина.- 2015.-№ 5,- C. 53-59

   • ЖЕЛУДКА НОВООБРАЗОВАНИЯ - STOMACH OF NEW FORMATION

    • Робота сімейного лікаря з виявлення та своєчасного лікування методом ендоскопічної, малоінвазивної хірургії деяких передракових захворювань шлунка / В.М. Ждан, К.В. Баранніков, В.П. Баштан та ін. / Ждан В.М. // Сімейна медицина.- 2015.-№ 5,- C. 63-66

   • ДЕПРЕССИЯ - DEPRESSION

    • Роль сімейного лікаря у діагностиці депресії у пацієнтів із серцевою недостатністю . Огляд і власні дані / О.І. Катеренчук / Катеренчук О.І. // Сімейна медицина.- 2015.-№ 5,- C. 66-69

    • Биполярная депрессия в практике семейного врача: диагностики, курация и превенция суицида / Л.Н. Юрьева, А.И. Мамчур, А.Н. Лазаренко и др. / Юрьева Л.Н. // Сімейна медицина.- 2015.-№ 5,- C. 77-80

   • СТРЕСС - STRESS

    • Особенности ведения пациентов с посттравматическим стрессовым расстройством в практике семейного врача / Л.Н. Юрьева / Юрьева Л.Н. // Сімейна медицина.- 2015.-№ 5,- C. 69- 74

   • ГОЛОВНАЯ БОЛЬ - HEAD PAIN

    • Головная боль в практике терапевта и семейного врача Часть 1./ В.Ю. Приходько / Приходько В.Ю. // Сімейна медицина.- 2015.-№ 5,- C. 86-94

    • Головная боль в практике терапевта и семейного врача / Часть 2 / Приходько В.Ю. // Сімейна медицина.- 2015.-№ 5,- C. 94-100

   • ОЖИРЕНИЕ - OBESITY

    • Корекуція порушень вуглеводного обміну у хворих на ожиріння у поєднанні з ураженнями жовчного міхура / Л.Ф. Матюха, І.А. Якубовська / Матюха Л.Ф. // Сімейна медицина.- 2015.-№ 5,- C. 100-104

   • ГИПЕРТЕНЗИЯ - ГИПЕРТЕНЗИЯ

    • Добовий профіль артеріального тиску у хворих із перенесеним інфарктом міокарда та асоційованими станами / Т.Й. МАльчевська / Мальчевська Т.Й. // Сімейна медицина.- 2015.-№ 5,- C. 109-113

    • Відмінності параметрів артеріального тиску та крові у чоловіків з різною масою тіла / В.С. Потаскалова / Потаскалова В.С. // Сімейна медицина.- 2015.-№ 5,- C. 122-125

   • СЕРДЦА БОЛЕЗНИ - HEARTS OF ILLNESS

    • Превентивна терапія обструктивної форми ішемічної хвороби серця на тлі раку грудної залози в умовах роботи сімейного лікаря / В.І. Кошля, Шах Фероз, О.С. Кульбачук та ін. / Кошля В.І. // Сімейна медицина.- 2015.-№ 5,- C. 125-128

   • СКЛЕРОЗ РАССЕЯННЫЙ - A SCLEROSIS IS DISSIPATED

    • Психопатологічні розлади у хворих на розсіяний склероз за умов коморбідності : поширеність та особливості перебігу залежно від виду супутньої патології / Г.М. Чуприна / Чуприна Г.М. // Сімейна медицина.- 2015.-№ 5,- C. 168-171

   • ЦИСТИТ - CYSTITIS

    • Растительные препараты в фармакотерапии циститов : клинико-экономический аспект/ Л.В. Яковлева, О.Я. Мищенко / Яковлева Л.В. // Сімейна медицина.- 2015.-№ 5,- C. 190-195

   • РЕСПИРАТОРНЫЕ ИНФЕКЦИИ - RESPIRATOR INFECTIONS

    • Досвід застосування препарату римантадин при лікуванні дітей з грипом та гострими респіраторними інфекціями, що супроводжуються грипоподібним синдромом / С.О. Крамарьов, В.В. Эвтушенко, Л.О. Палатна / Крамарьов С.О. // Сімейна медицина.- 2015.-№ 5,- C. 195-200

   • ОНКОЛОГИЯ МЕДИЦИНСКАЯ - ONCOLOGY IS MEDICAL

    • Особенности дерматоглифики у детей с острой лейкемией с учетом кариотипа клеток опухолевого клона / Е.В. Кучер / Кучер Е.В. // Сімейна медицина.- 2015.-№ 5,- C. 200

  • Номер журналу 6

   • АЛКОГОЛИЗМ - ALCOHOLISM

    • Алкоголизм : взаимодействие врача общей практики-семейной медицины, анестезиолога-реаниматолога и нарколога / Л.Н. Юрьева, А.И. Мамчур, В.Н. Солонский и др. / Юрьева Л.Н. // Сімейна медицина.- 2015.-№ 6,- C. 20- 22

   • МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ ПЕРВИЧНАЯ - MEDICARE IS PRIMARY

    • Вивчення обізнаності та ставлення лікарів первинної ланки щодо профілактики неінфекційних захворювань / Н.В. Гречишкіна / Гречишкіна Н.В. // Сімейна медицина.- 2015.-№ 6,- C. 22-25

   • ПРОФИЛАКТИКА ПЕРВИЧНАЯ - A PROPHYLAXIS IS PRIMARY

    • Профілактична діяльність Діагностичного центру здоров я / В.І. Кривенко, Т.Ю. Гріненко / Кривенко В.І. // Сімейна медицина.- 2015.-№ 6,- C. 27-30

   • ЭТИКА МЕДИЦИНСКАЯ - ETHICS IS MEDICAL

    • Медична деонтологія очима лікаря за фахом (Загальна практика-сімейна медицина / В.В. Єхалов, О.. Клигуненко, О.Ю. Муризіна / Єхалов В.В. // Сімейна медицина.- 2015.-№ 6,- C. 33-36

   • ЭПИЛЕПСИЯ - EPILEPSY

    • Лечение больных эпилепсией с проявлениями психических расстройств в практике семейного врача / С.Г. Носов / Носов С.Г. // Сімейна медицина.- 2015.-№ 6,- C. 46-49

   • ГЛАЗНЫЕ БОЛЕЗНИ - EYE ILLNESSES

    • Наш досвід лікування каналікуліту / Л.П. Тутченко / Тутченко Л.П. // Сімейна медицина.- 2015.-№ 6,- C. 49-51

   • КОГНИТИВНЫЕ РАССТРОЙСТВА - КОГНИТИВНЫЕ DISORDERS

    • Деякі аспекти догляду сімейним лікарем пацієнтів з когнітивними порушеннями / Н.В. Малик / Малик Н.В. // Сімейна медицина.- 2015.-№ 6,- C. 65-69

   • ЛЕГКИХ БОЛЕЗНИ ОБСТРУКТИВНЫЕ - LIGHTS OF ILLNESS OBSTRUCTIVE

    • Особливості клінічної маніфестації хронічного обструктивного захворювання легень у хворих на хронічний панкреатит / Н.М. Железнякова, Т.М. Пасієшвілі / Железнякова Н.М. // Сімейна медицина.- 2015.-№ 6,- C. 69-73

   • ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ БОЛЕЗНИ - RESPIRATORY TRACTS OF ILLNESS

    • Цикличность заболеваемости острыми инфекциями верхних дыхательных путей и некоторых демографических показателей у взрослого населения Украины / В.И. Трихлеб, В.И. Задорожная, В.Р. Шагинян и др. / Трихлеб В.И. // Сімейна медицина.- 2015.-№ 6,- C. 73-80

   • БРОНХИТ - BRONCHITIS

    • Підходи до антибіотикотерапії хворих на хронічний обструктивний бронхіт на первинній ланці медичної допомоги / Л.Ф. Матюха, Т.А. Титова, О.Б. Тиш та ін. / Матюха Л.Ф. // Сімейна медицина.- 2015.-№ 6,- C. 80- 84

   • ГИПЕРТЕНЗИЯ - ГИПЕРТЕНЗИЯ

    • Вплив мікроальбумінорії на стан тромбоцитарного гемостазу у хворих на есенціальну артеріальну гіпертензію / А.І. Пастушина / Пастушина А.І. // Сімейна медицина.- 2015.-№ 6,- C. 91- 94

    • Артеріальна гіпертензія у дітей та підлітків : фактори ризику, аспекти діагностики та основи профілактики / Л.Ф. Матюха, Н.В. Орловська, О.В. Маяцька / Матюха Л.Ф. // Сімейна медицина.- 2015.-№ 6,- C. 131-136

   • МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ НОВООБРАЗОВАНИЯ - SUCKLING GLAND OF NEW FORMATION

    • Стан активності судинного ендотеліального фактора росту, нітрогену та матриксної металопротеїнази-9 у жінок з раком грудної залози та ішемічною хворобою серця / В.І. Кошля, Шах Фероз / Кошля В.І. // Сімейна медицина.- 2015.-№ 6,- C. 94-96

   • МОЗГА ГОЛОВНОГО ИШЕМИЯ - BRAIN OF HEAD ISCHEMIA

    • Новые возможности в патогенетической терапии пациентов с хронической ишемией мозга и хронической ишемической болезнью сердца / В.Ю. Приходько / Приходько В.Ю. // Сімейна медицина.- 2015.-№ 6,- C. 96-102

   • СЕРДЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ ЗАСТОЙНАЯ - CARDIAC INSUFFICIENCY IS STAGNANT

    • Особливості імунної реактивності у хворих із синдромом хронічної серцевої недостатності / С.В. Федоров, Л.В. Глушко / Федоров С.В. // Сімейна медицина.- 2015.-№ 6,- C. 104-107

   • СПИНА, БОЛИ - BACK, PAINS

    • Возможности фармакотерапии пациентов с болью в нижней части спины / Л.А. Терещенко / Терещенко Л.А. // Сімейна медицина.- 2015.-№ 6,- C. 113-116

   • СЕМЕЙНАЯ ПРАКТИКА - DOMESTIC PRACTICE

    • Пути совершенствования подготовки врачей-интернов общей практики- семейной медицины по разделу (Педиатрия) / С.А. Мокия-Сербина / Мокия- Сербина С.А. // Сімейна медицина.- 2015.-№ 6,- C. 136-138

    • Оптимізація інноваційних технологій у навчальні сімейних лікарів клінічної фармакології / А.А. Капустянська, А.В. Вахненко, Н.В. Моісєєва. – УМСА. / Капустянська, А.А. // Сімейна медицина.- 2015.-№ 6,- C. 25-26

    • Особливості підготовки лікарів-інтернів з фаху Загальна практика-сімейна медицина на кафедрі травматології та ортопедії / О.В. Пилепенко, С.М. Павленко, Ю.М. Півень. – УМСА. / Пилепенко, О.В. // Сімейна медицина.- 2015.-№ 6,- C. 41-42

    • Що необхідно знати і робити сімейним лікарям для немедикаментозної профілактики гострих порушень мозкового кровообігу / М.Ю. Дельва, О.В. Саник, І.І. Дельва . – УМСА. / Дельва, М.Ю. // Сімейна медицина.- 2015.-№ 6,- C. 51-53

    • Окремі аспекти вікового андрогенного дефіциту у чоловіків у діяльності лікаря загальної практики-сімейної медицини / Г.Л. Пустовойт, Л.П. Саричев, Т.І. Ярмола [та ін.]. – УМСА. // Сімейна медицина.- 2015.-№ 6,- C. 54-56

    • Діагностика болю у спині в роботі лікаря загальної практики – сімейної медицини / Л.А. Ткаченко, Т.І. Ярмола, Г.Л. Пустовойт, Л.А. М’якінькова. – УМСА. // Сімейна медицина.- 2015.-№ 6,- C. 60-62

    • Проблема хронічної хвороби нирок у практиці сімейної медицини / М.М. Потяженко,Г.С. Хайменова, О.С. Калаптуровська. – УМСА. / Потяженко, М.М. // Сімейна медицина.- 2015.-№ 6,- C. 128-130

   • ПАЛЛИАТИВНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ - PALLIATIVE MEDICARE

    • Проблеми та перспективи розвитку дитячої паліативної допомоги в Україні / О.О. Ріга, Р.В. Марабян, А.Ю. Пеньков та ін. / Ріга О.О. // Сімейна медицина.- 2015.-№ 6,- C. 138-141

   • РОТАВИРУСНЫЕ ИНФЕКЦИИ - ROTAVIRUSNYE OF INFECTION

    • Застосування пробіотиків різних груп у комплексній терапії ротавірусної інфекції у дітей раннього віку / С.О. Мокія-Сербіна / Мокія-Сербіна С.О. // Сімейна медицина.- 2015.-№ 6,- C. 143-147

   • ЦИТОЛОГИЯ - CYTOLOGY

    • Цитологическая диагностика фоновых и предопухолевых процессов эпителия шейки матки у женщин репродуктивного возраста / Т.И. Ельчанинова / Ельчанинова Т.И. // Сімейна медицина.- 2015.-№ 6,- C. 150- 153

   • БЕРЕМЕННОСТЬ - PREGNANCY

    • Роль санаторного оздоровления беременных с экстрагенитальной патологией в снижении частоты акушерских осложнений / В.Г. Сюсюка / Сюсюка В.Г. // Сімейна медицина.- 2015.-№ 6,- C. 153-156

   • ПРЕЭКЛАМПСИЯ - PREEKLAMPSIYA

    • Стан вегетативної нервової системи та центральної гемодинаміки у жінок з повторною прееклампсією / Д.О. Говсєєв / Говсєєв Д.О. // Сімейна медицина.- 2015.-№ 6,- C. 156

   • ПЕЧЕНИ БОЛЕЗНИ АЛКОГОЛЬНЫЕ - THE LIVERS OF ILLNESS ARE ALCOHOLIC

    • Алкогольна хвороба печінки: шляхи підвищення детоксикаційної функції печінки / І.М. Скрипник, Г.С. Маслова. – УМСА. / Скрипник, І.М. // Сімейна медицина.- 2015.-№ 6,- C. 7-15

    • Шляхи оптимізації та об’єктивізації оцінювання знань за допомогою нормування та ранжування / С.О. Гаєвська, М.М. Потяженко, К.В. Васильєва, Т.О. Панасенко. – УМСА // Сімейна медицина.- 2015.-№ 6,- C. 36-37

   • ВРАЧИ СЕМЕЙНЫЕ - DOCTORS ARE DOMESTIC

    • Застосування сучасних технологій під час післядипломної підготовки сімейних лікарів в Україні / К.В. Пікуль. - УМСА. / Пікуль, К.В. // Сімейна медицина.- 2015.-№ 6,- C. 38-40

   • ТИРЕОИДИТ АУТОИММУННЫЙ - ТИРЕОИДИТ AUTOIMMUNNYY

    • Автоімунний тиреоїдит: особливості клінічного перебігу та терапії / О.В. Муравльова. – УМСА. / Муравльова, О.В. // Сімейна медицина.- 2015.-№ 6,- C. 124-127

   • ПЕДИАТРИЯ - PAEDIATRICS

    • Роль педіатра в умовах реформування галузі охорони здоров’я / Т.О. Крючко, Т.В. Кушнерева, Ю.О. Вовк. – УМСА. / Крючко, Т.О. // Сімейна медицина.- 2015.-№ 6,- C. 147-149

 • Рік видання номерів: 2016

  • Номер журналу 5

   • БРОНХИТ - BRONCHITIS

    • Возможности фитотерапии в профилактике острого бронхита как осложнения ОРВИ / Л.И. Вакуленко, И.И. Самохина / Вакуленко Л.И. // Сімейна медицина.- 2016.-№ 5,- C. 181-186

 • Рік видання номерів: 2017

  • Номер журналу 1

   • ХОНДРОКАЛЬЦИНОЗ - KHONDROKAL'CINOZ

    • Сучасні підходи до діагностики та ведення хворих із псевдоподагрою / Л.В. Хіміон, О.Б. Ященко, С.В. Данилюк та ін. / Хіміон Л.В. // Сімейна медицина.- 2017.-№ 1,- C. 8- 14

   • ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ БОЛЕЗНИ - DIGESTIVE SYSTEM OF ILLNESS

    • Поширеність серед дітей хвороб органів травлення та виразкової хвороби дванадцятипалої кишки - актуальна проблема сімейної медицини / О.Г. Шекера, Д.В. Мельник / Шекера О.Г. // Сімейна медицина.- 2017.-№ 1,- C. 16-21

   • КОГНИТИВНЫЕ РАССТРОЙСТВА - КОГНИТИВНЫЕ DISORDERS

    • Когнитивные нарушения в практике семейного врача (актуальность проблемы, факторы риска, патогенез, возможности лечения и профилактики) / Т.С. Мищенко / Мищенко Т.С. // Сімейна медицина.- 2017.-№ 1,- C. 21-26

   • ПНЕВМОНИЯ - PNEUMONIA

    • Динаміка показників клітинного та гуморального імунітету в динаміці лікування пневмонії у хворих на тлі гострих лімфобластних лейкозів / Т.О. Перцева, І.С. Борисова / Перцева Т.О. // Сімейна медицина.- 2017.-№ 1,- C. 26-33

    • Сучасний підхід долікування пацієнтів з негоспітальною пневмонією в умовах стаціонару. Фокус на ефективності та безпечності / М.М. Селюк, М.М. Козачок, М.І. Омеляшко та ін. / Селюк М.М. // Сімейна медицина.- 2017.-№ 1,- C. 84-90

   • ГРИППА A ВИРУС - FLU OF A VIRUS

    • Противірусна терапія хворих на грип типу А /В.П. Малий / Малий В.П. // Сімейна медицина.- 2017.-№ 1,- C. 46-52

   • ОФТАЛЬМОЛОГИЯ - OPHTHALMOLOGY

    • Вивчення змін якості життя при вродженій патології органа зору у дітей раннього віку, як інструмент формування їхньої соціальної адаптації у майбутньому / С.О. Риков, Н.В. Медведовська, Ю.В. Баринов та ін. / Риков С.О. // Сімейна медицина.- 2017.-№ 1,- C. 52-56

   • ЛЕГКИХ НОВООБРАЗОВАНИЯ - LIGHTS OF NEW FORMATION

    • Возможности магнитно-резонансной томографии в визуализации лимфатического аппарата грудной полости у больных раком легкого / А.Ю. Мехтиева / Мехтиева А.Ю. // Сімейна медицина.- 2017.-№ 1,- C. 56-60

   • АНЕМИЯ ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНАЯ - ANAEMIA ZHELEZODEFICITNAYA

    • Анемия у женщин репродуктивного возраста с ревматоидным артритом в практике семейного врача: терапевтические и гинекологические грани / А.А. Заздравнов, Н.М. Пасиешвили / Заздравнов А.А. // Сімейна медицина.- 2017.-№ 1,- C. 60- 65

   • СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫЕ БОЛЕЗНИ - SERDECHNO-SOSUDISTYE ILLNESSES

    • Оцінювання серцево-судинного ризику у пацієнтів без дисліпідемії /Л.В. Хіміон, В.В. Ватага, О.Б. Ященко / Хіміон Л.В. // Сімейна медицина.- 2017.-№ 1,- C. 65-69

   • ГИПЕРТЕНЗИЯ - ГИПЕРТЕНЗИЯ

    • Зміни артерій і вен у хворих на артеріальну гіпертензію при недиференційованій дисплазії сполучної тканини / Є.Х. Заремба, Н.О. Рак / Заремба Є.Х. // Сімейна медицина.- 2017.-№ 1,- C. 69-72

   • ПАНКРЕАТИТ - ПАНКРЕАТИТ

    • Вплив варіабельності артеріального тиску на функціональний нирковий резерв при есенціальній артеріальній гіпертенхзії 1 стадії / Л.В. Хіміон, Л.С. Тимощук / Хіміон Л.В. // Сімейна медицина.- 2017.-№ 1,- C. 72-77

    • Порівняльна ефективність таблетованих фермантних препаратів у лікуванні хронічного панкреатиту (за результатами багатоцентрового подвійного сліпого плацебо-контрольованого дослідження ) / В.В. Чернявський, Л.С. Гвоздецька, Л.М. Парунян / Чернявський В.В. // Сімейна медицина.- 2017.-№ 1,- C. 77-84

   • РЕСПИРАТОРНЫЕ ИНФЕКЦИИ - RESPIRATOR INFECTIONS

    • Гострий риносинуїт : вибір тактики фармакотерапії залежно від функціонального стану співусть навколоносових пазух / В.І. Попович, І.В. Кошель, П.Ф. Дудій / Попович В.І. // Сімейна медицина.- 2017.-№ 1,- C. 90-97

   • НЕБО - SKY

    • Фіксація м якого піднебіння при аденотомії / І.А. Косаківська / Косаківська І.А. // Сімейна медицина.- 2017.-№ 1,- C. 97-100

   • ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ БОЛЕЗНИ - RESPIRATORY TRACTS OF ILLNESS

    • Ефективне лікування вірусних захворювань горла та гортані / Ю.В. Дєєва / Дєєва Ю.В. // Сімейна медицина.- 2017.-№ 1,- C. 100-102

   • ДИАБЕТ САХАРНЫЙ - DIABETES IS SACCHARINE

    • Оцінка якості життя при цукровому діабеті : методика та їхнє клінічне значення / О.В. Пронюк, Л.С. Бабінець, П.В. Старичков та ін. / Пронюк О.В. // Сімейна медицина.- 2017.-№ 1,- C. 102-105

   • ЭНТЕРОКОЛИТ - ЭНТЕРОКОЛИТ

    • Рольентеропатогенних кишкових паличок у розвитку гострого ентероколіту / Б.В. Сирота, Л.П. Сидрчук / Сирота Б.В. // Сімейна медицина.- 2017.-№ 1,- C. 111-115

   • ТРОМБОЦИТОЗ - TROMBOCITOZ

    • Тромбоцитоз - диференційно-діагностична проблема у клінічній практиці / С.В. Видиборець / Видиборець С.В. // Сімейна медицина.- 2017.-№ 1,- C. 115-120

   • ДОНОРЫ КРОВИ - DONORS OF BLOOD

    • Надання гемотрансфузійної допомоги у військово-лікувальних закладах під час збройних конфліктів / А.Д. Замковий / Замковий А.Д. // Сімейна медицина.- 2017.-№ 1,- C. 120- 125

   • КАШЕЛЬ - COUGH

    • Кашель у дітей : алгоритм дій сімейного лікаря / В.С. Андрух, В.Н. Андрух / Андрух В.С. // Сімейна медицина.- 2017.-№ 1,- C. 125-127

   • СПИНА, БОЛИ - BACK, PAINS

    • Деякі аспекти патогенетичної терапії болю спини / С.С. Пшик, Н.Л. Боженко, Р.С. Пшик та ін. / Пшик С.С. // Сімейна медицина.- 2017.-№ 1,- C. 127-135

   • ИШЕМИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ СЕРДЦА - ISCHEMIC HEART TROUBLE

    • Эффективность терапии больных ишемической болезнью сердца с дисбиозом кишечника при использовании в схеме лечения комбинации пребиотика и пробиотика / О.С. Бусыгина / Бусыгина О.С. // Сімейна медицина.- 2017.-№ 1,- C. 135-141

   • МАТОЧНОЕ КРОВОТЕЧЕНИЕ - UTERINE BLEEDING

    • Рентгеноэндоваскулярная окклюзия артериальных сосудов в лечении и профилактике массивных акушерских кровотечений / П.Н. Веропотвелян, И.С. Цехмистренко, И.В. Гужевская и др. / Веропотвелян П.Н. // Сімейна медицина.- 2017.-№ 1,- C. 148-154

   • ОЖИРЕНИЕ - OBESITY

    • Вплив компонентного складу тіла на ліпідний обмін та корекція його порушень у хворих на хронічні захворювання біліарної системи на тлі ожиріння / І.А. Якубовська / Якубовська І.А. // Сімейна медицина.- 2017.-№ 1,- C. 141- 145

   • ВЕТРЯНАЯ ОСПА - CHICKEN-POX

    • Клініко-епідеміологічна характеристика сучасної вітряної віспи / Л.Р. Шостакович-Корецька , Г.О. Ревенко, І.В. Будаєва та ін. / Шостакович- Корецька Л.Р. // Сімейна медицина.- 2017.-№ 1,- C. 145-148

   • ВРАЧИ СЕМЕЙНЫЕ - DOCTORS ARE DOMESTIC

    • Дистанційна освіта для професійного росту лікарів в питаннях медичної етики і психології хворих та людей з інвалідністю / Л.Ю. Науменко, І.Ф. Аршава, І.С. Борисова, та ін. / Науменко Л.Ю. // Сімейна медицина.- 2017.-№ 1,- C. 158-161

    • Застосування методики ( Стандартизований пацієнт ) у післядипломному навчанні лікарів загальної практики - сімейної медицини / О.М. Хвисюк, В.Г. Марченко, О.А. Цодікова та ін. / Хвисюк О.М. // Сімейна медицина.- 2017.-№ 1,- C. 161

  • Номер журналу 2

   • СТРЕСС - STRESS

    • Організація та моніторинг своєчасного надання медико-психологічної допомоги на первинному рівні при гострих та посттравматичних стресових розладах / Л.Г. Матвієць / Матвієць Л.Г. // Сімейна медицина.- 2017.-№ 2,- C. 6-11

   • ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ БОЛЕЗНИ - DIGESTIVE SYSTEM OF ILLNESS

    • Визначення періодичності проведення диспансерних оглядів дітей шкільного віку з виразковою хворобою дванадцятипалої кишки за допомогою формалізованої моделі/ О.Г. Шекера, П.М. Яблонський, Д.В. Мельник / Шекера О.Г. // Сімейна медицина.- 2017.-№ 2,- C. 12-17

   • ФАРМАЦИЯ - ФАРМАЦИЯ

    • Фармакотерапевтические грани левофлоксацина / В.И. Мамчур, С.Н. Дронов / Мамчур В.И. // Сімейна медицина.- 2017.-№ 2,- C. 17-24

   • МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ НОВООБРАЗОВАНИЯ - SUCKLING GLAND OF NEW FORMATION

    • Анемічні стани у хворих на рак грудної залози з множинними метастазами у кістки під час проведення курсів лікування методом системної радіонуклідної терапії / М.М. Фірсова / Фірсова М.М. // Сімейна медицина.- 2017.-№ 2,- C. 24-28

   • ГИПЕРТЕНЗИЯ - ГИПЕРТЕНЗИЯ

    • Эффективность терапии гипертонической болезни, коморбидной с синдромом раздраженного кишечника / В.И. Тарасова / Тарасова В.И. // Сімейна медицина.- 2017.-№ 2,- C. 37-40

    • Ризик виникнення хронічної хвороби нирок та цукрового діабету у хворих на артеріальну гіпертензію / В.С. Джуряк, І.В. Бондарчук, Л.П. Сидорчук та ін. / Джуряк В.С. // Сімейна медицина.- 2017.-№ 2,- C. 51-56

    • Анализ показателей суточного мониторирования ЭКГ у пациентов пожилого возраста с артериальной гипертензией и фибрилляцией предсердий / Л.В. Бевзюк, Л.М. Ена / Бевзюк Л.В. // Сімейна медицина.- 2017.-№ 2,- C. 80- 84

   • ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ БОЛЕЗНИ - RESPIRATORY TRACTS OF ILLNESS

    • Раціональне застосування антибіотиків при інфекціях дихальних шляхів в амбілаторній практиці / Л.В. Хіміон, О.Б. Ященко, С.В. Данилюк та ін. / Хіміон Л.В. // Сімейна медицина.- 2017.-№ 2,- C. 40- 51

   • ПЕЧЕНИ БОЛЕЗНИ - LIVERS OF ILLNESS

    • Неалкогодьна жирова хвороба печінки, поєднана з підвищеною масою тіла: гендерні показники функціональних судинних змін / О.Д. Терсіна / Терсіна О.Д. // Сімейна медицина.- 2017.-№ 2,- C. 56-112

   • СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫЕ БОЛЕЗНИ - SERDECHNO-SOSUDISTYE ILLNESSES

    • Вибір оптимальної комбінації метаболічних препаратів для лікування пацієнтів з кардіоваскулярною патологією / М.М. Селюк / Селюк М.М. // Сімейна медицина.- 2017.-№ 2,- C. 60-67

   • СЕРДЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ ЗАСТОЙНАЯ - CARDIAC INSUFFICIENCY IS STAGNANT

    • Стан кардіогемодинаміки та функції нирок при хронічній серцевій недостатності у хворих з артеріальною гіпертензією і фібриляцією передсердь / О.В. Курята, Мухаммад Мухаммад, О.С. Митрохіна / Курята О.В. // Сімейна медицина.- 2017.-№ 2,- C. 72-80

   • СТЕНОКАРДИЯ НЕСТАБИЛЬНАЯ - СТЕНОКАРДИЯ IS UNSTABLE

    • Вплив факторів ризику на метаболізм сполучної тканини у хворих з нестабільною стенокардією / Є.Х. Заремба, О.О. Капустинський, О.С. Капустинська / Заремба Є.Х. // Сімейна медицина.- 2017.-№ 2,- C. 90- 94

   • ТРОЙНИЧНЫЙ НЕРВ - ТРОЙНИЧНЫЙ NERVE

    • Диагностика и лечение послеоперационніх нейропатий тройничного нерва при его ушибе и растяжении / Н.А. Ушко / Ушко Н.А. // Сімейна медицина.- 2017.-№ 2,- C. 94-97

   • СПИНАЛЬНЫЙ ДИЗРАФИЗМ - СПИНАЛЬНЫЙ DIZRAFIZM

    • Визначення неврологічного стану пацієнтів зі спінальними дизрафіями залежно від нейросегментарного рівня ураження спинного мозку / Ю.М. Гук, Т.М. Секер, А.І. Чеверда / Гук Ю.М. // Сімейна медицина.- 2017.-№ 2,- C. 103-107

   • БРОНХИТ - BRONCHITIS

    • Ведение пациентов пожилого возраста с острым бронхитом на фоне коморбидной патологии / И.М. Фуштейн, С.Л. Подсевахина, Е.С. Чабанная и др. / Фуштей И.М. // Сімейна медицина.- 2017.-№ 2,- C. 107-112

   • ДЫХАНИЯ РАССТРОЙСТВА - BREATHINGS OF DISORDER

    • Як покращити носове дихання, не застосовуючи назальні деконгестанти і хірургічні втручання / І.І. Горішній, В.І. Ткаченко, О.І. Горішня / Горішній І.І. // Сімейна медицина.- 2017.-№ 2,- C. 112-115

   • ПАНКРЕАТИТ - ПАНКРЕАТИТ

    • Ефективність мельдоній-електрофорезу у лікуванні хворих на хронічний панкреатит у поєднанні зі стабільною ішемічною хворобою серця / Л.С. Бабінець, Н.А. Мельник / Бабінець Л.С, // Сімейна медицина.- 2017.-№ 2,- C. 115-120

   • ТРОМБОЦИТОПЕНИЯ - ТРОМБОЦИТОПЕНИЯ

    • Тромбоцитопенія як диференційно-діагностична проблема у клінічній практиці / С.В. Видиборець / Видиборець С.В. // Сімейна медицина.- 2017.-№ 2,- C. 128-134

   • ПЛАЗМАФЕРЕЗ - ПЛАЗМАФЕРЕЗ

    • Содержание свободного гепарина в плазме крови, заготовленной методом мануального плазмафереза / А.В. Корж / Корж А.В. // Сімейна медицина.- 2017.-№ 2,- C. 138- 142

   • ДОНОРЫ КРОВИ - DONORS OF BLOOD

    • Діагностика порушень обміну заліза і морфометричний аналіз еритроцитів у донорів крові /Л.А. Песоцька / Песоцька Л.А. // Сімейна медицина.- 2017.-№ 2,- C. 142-145

    • Комплексне біохімічне дослідження показників гліколізу в еритроцитах активних донорів крові / В.В. Орлик / Орлик В.В. // Сімейна медицина.- 2017.-№ 2,- C. 145-147

   • МОЧЕВЫХ ПУТЕЙ ИНФЕКЦИИ - URINARY WAYS OF INFECTION

    • Емпірична антибіотикотерапія гострих інфекцій сечової системи фторхінолоном левофлоксации у практиці сімейного лікаря / В.В. Козлов, М.В. Трофімов, Д.А. Ісаєвський / Козлов В.В. // Сімейна медицина.- 2017.-№ 2,- C. 152-156