Примірники в наявності

Укр. журн. з проблем медицини праці

 • Рік видання номерів: 2008

  • Номер журналу 1

   • УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫЕ ЛУЧИ - ULTRAVIOLET RAYS

    • Індивідуальні особливості реакцій організму людини на дію ультрафіолетового випромінювання /Гвозденко Л.А. та ін. // Укр. журн. з проблем медицини праці.- 2008.-№ 1,- C. 3-8

   • ГИГИЕНА - HYGIENE

    • Гігієнічна оцінка умов праці при використанні фотополімерних матеріалів у стоматології / Буря Л.В. // Укр. журн. з проблем медицини праці.- 2008.-№ 1,- C. 54-60

   • МЕДСЕСТРЫ - TRAINED NURSES

    • Повышение работоспособности медсестр / Янушкявичюс В., Думчене А. // Укр. журн. з проблем медицини праці.- 2008.-№ 1,- C. 60-64

   • ЛЕГКИХ НОВООБРАЗОВАНИЯ - LIGHTS OF NEW FORMATION

    • Полициклические ароатические углеводороды и профессиональный рак легких (обзор иностранной литературы) / Добровольский Л.А., Белашова И.Г., Радванская Е.С. // Укр. журн. з проблем медицини праці.- 2008.-№ 1,- C. 77-85

   • РТУТЬ - MERCURY

    • Профілактика меркуріалізму: внесок українських вчених в розробку пріоритетної проблеми / Трахтенберг І.М., Коршун М.М. // Укр. журн. з проблем медицини праці.- 2008.-№ 1,- C. 85-92

  • Номер журналу 2

   • НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ ОЦЕНКА - TO DISABILITY ESTIMATION

    • Стан виробничого травматизму та наглядової діяльності за охороною праці в Україні /Кундієв Ю.І. та ін. // Укр. журн. з проблем медицини праці.- 2008.-№ 2,- C. 3-15

   • ПАМЯТЬ - MEMORY

    • Методи дослідження властивостей пам яті у працінків для потреб професійного відбору / Шевцова В.М., Кулікова Т.П., Ходовська Е.В. // Укр. журн. з проблем медицини праці.- 2008.-№ 2,- C. 41-48

  • Номер журналу 3

   • КАТАРАКТА - CATARACT

    • Комбінований вплив професійно-зумовленого радіаційного опромінення, токсичних речовин та віку на розвиток катаракти у когорти ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС / Вітте П.М. // Укр. журн. з проблем медицини праці.- 2008.-№ 3,- C. 10-20

   • ПСИХОФИЗИОЛОГИЯ - ПСИХОФИЗИОЛОГИЯ

    • Психофизиологические аспекты изучения надежности операторской деятельности / Кальниш В.В. // Укр. журн. з проблем медицини праці.- 2008.-№ 3,- C. 81-89

  • Номер журналу 4

   • ВОЗДУХА ЗАГРЯЗНИТЕЛИ ПРОМЫШЛЕННЫЕ - AIR ZAGRYAZNITELI IS INDUSTRIAL

    • Промислова токсикологія: досвід наукової діяльності, екскурс в минуле, реалії сьогодення і перспективи /Трахтенберг І.М. та ін. // Укр. журн. з проблем медицини праці.- 2008.-№ 4,- C. 3-13

   • ТРУДОСПОСОБНОСТИ ОЦЕНКА - TO ABILITY TO WORK ESTIMATION

    • Ключеві етапи розвитку лабораторної фізіології праці в Інституті медицини праці / Кальниш В.В., Пишнов Г.Ю. // Укр. журн. з проблем медицини праці.- 2008.-№ 4,- C. 20-28

 • Рік видання номерів: 2009

  • Номер журналу 1

   • ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БОЛЕЗНИ - PROFESSIONAL ILLNESSES

    • Проблеми професійної патології та шляхи їх вирішення на сучасному етапі / Басанець А.В., Лубянова І.П. // Укр. журн. з проблем медицини праці.- 2009.-№ 1,- C. 3-13

   • ТРУДОСПОСОБНОСТИ ОЦЕНКА - TO ABILITY TO WORK ESTIMATION

    • К вопросу об определении понятий работоспособность и трудоспособность / Кальниш В.В. // Укр. журн. з проблем медицини праці.- 2009.-№ 1,- C. 13-23

   • МЕДСЕСТРЫ - TRAINED NURSES

    • До питання гігієнічної оцінки праці середнього медичного персоналу навчальних закладів / Калиниченко І.О., Полька Н.С. // Укр. журн. з проблем медицини праці.- 2009.-№ 1,- C. 72-78

   • ГИГИЕНА - HYGIENE

    • Концептуальні основи удосконалення державного санітарно-епідеміологічного нагляду з гігієни праці / Тімошіна Д.П. // Укр. журн. з проблем медицини праці.- 2009.-№ 1,- C. 78-88

   • БИОТЕХНОЛОГИЯ - BIOTECHNOLOGY

    • Гігієнічні аспекти виробництва біопалива із рослинної сільськогосподаоської сировини (огляд) /Цапко В.Г. та ін. // Укр. журн. з проблем медицини праці.- 2009.-№ 1,- C. 88-92

  • Номер журналу 2

   • ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БОЛЕЗНИ - PROFESSIONAL ILLNESSES

    • Порівняльна характеристика стану професійної захворюваності в Україні і світі / Кундієв Ю.І., Нагорна А.М., Доброволь ський Л.О. // Укр. журн. з проблем медицини праці.- 2009.-№ 2,- C. 3-12

   • КАНЦЕРОГЕНЫ - CARCINOGENS

    • Санітарно- гігієнічний моніторинг за канцерогенними агентами в Україні: стан та песпективи удосконалення / Варивончик Д.В. // Укр. журн. з проблем медицини праці.- 2009.-№ 2,- C. 12-21

  • Номер журналу 3

   • ГИГИЕНА - HYGIENE

    • Конвенції та рекомендації МОП з гігієни праці / Нагорна А.М., Вітте П.М., Добровольський Л.О. // Укр. журн. з проблем медицини праці.- 2009.-№ 3,- C. 5-12

    • Психофізіологічні кореляти професійної діяльності диспетчерів енергосистем / Єна Т.А., Кальниш В.В. // Укр. журн. з проблем медицини праці.- 2009.-№ 3,- C. 41-46

   • БИОЛОГИЧЕСКИЕ РИТМЫ - BIOLOGICAL RHYTHMS

    • Нарушения фазовой структуры суточных биоритмов у операторов при сменном труде / Ластовченко В.Б., Ткаченко О.М. // Укр. журн. з проблем медицини праці.- 2009.-№ 3,- C. 46-52

  • Номер журналу 4

   • СПИД - AIDS

    • Стан та удосконалення системи профілактики інфікування вірусом імунодефіциту людини серед працюючих в закладах охорони здоров я України // Укр. журн. з проблем медицини праці.- 2009.-№ 4,- C. 3- 16

   • ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ГИГИЕНА - PROFESSIONAL HYGIENE

    • Гіггієнічні особливості умов праці лікарів-хірургів багатопрофільної клінічної лікарні / Яворовський О.П., Зенкіна В.І., Паустовський Ю.О. // Укр. журн. з проблем медицини праці.- 2009.-№ 4,- C. 16- 23

 • Рік видання номерів: 2010

  • Номер журналу 1

   • ТРАВМАТОЛОГИЯ - ТРАВМАТОЛОГИЯ

    • Проблема виробничого травматизму в глобальному вимірі та стан в Україні / Кундієв Ю.І., Нагорна А.М., Добровольський Л.О. // Укр. журн. з проблем медицини праці.- 2010.-№ 1,- C. 3-8

   • ЛЕГКИХ БОЛЕЗНИ - LIGHTS OF ILLNESS

    • Хронічні обструктивні захворювання легень у професійній патології / Єрмакова О.В. // Укр. журн. з проблем медицини праці.- 2010.-№ 1,- C. 61- 73

  • Номер журналу 2

   • ТУБЕРКУЛЕЗ - TUBERCULOSIS

    • Захворюваність на професійний туберкульоз в Україні (1993-2008 рр.) /Кундієв Ю.І. та ін. // Укр. журн. з проблем медицини праці.- 2010.-№ 2,- C. 3-8

   • ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ГИГИЕНЫ СЛУЖБЫ - PROFESSIONAL HYGIENE OF SERVICE

    • Оцінка сучасного стану санітарно- епідеміологічного нагляду фахівцями з гігієни та охорони праці / Кононова І.Г. // Укр. журн. з проблем медицини праці.- 2010.-№ 2,- C. 21-28

   • КАДМИЙ - CADMIUM

    • До питання нефротоксичної дії кадмію / Дмитруха Н.М. // Укр. журн. з проблем медицини праці.- 2010.-№ 2,- C. 36- 42

  • Номер журналу 3

   • ДЫХАНИЕ - BREATHING

    • Акустическая объективизация звуков дыхания больных ХОБЛ /А.В. Басанец, О.В. Ермакова, А.П. Макаренков и др. // Укр. журн. з проблем медицини праці.- 2010.-№ 3,- C. 47- 55

   • БИОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ - BIOLOGICAL FACTORS

    • Гігієнічна характеристика виробництва біопалива з рослинної сировини/В.Г. Цапко, М.Ю.Стеренбоген, А.Я.Чудновець та ін. // Укр. журн. з проблем медицини праці.- 2010.-№ 3,- C. 56- 61

   • СТУДЕНТЫ - STUDENTS

    • Гігієнічна оцінка впливу кредитно-модульної системи навчання на функціональний стан студентів вищих медичних навчальних закладів / Коробчанський В.О., Резніченко О.Г. // Укр. журн. з проблем медицини праці.- 2010.-№ 3,- C. 62-66

  • Номер журналу 4

   • ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БОЛЕЗНИ - PROFESSIONAL ILLNESSES

    • Моніторинг професійної захворюваності та шляхи збереження здоров я і працездатності в робітників сільського господарства / Родіонова В.В., Риженко С.А., Іванченко О.І. // Укр. журн. з проблем медицини праці.- 2010.-№ 4,- C. 28- 34

   • СВЕТ - LIGHT

    • Физиологические реакции организма при действии света энергосберегающих систем освещения /Л.А. Гвозденко, Н.С. Тихонова, И.Н. Чередниченко и др. // Укр. журн. з проблем медицини праці.- 2010.-№ 4,- C. 44- 50

   • РАБОТОЙ УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ - BY WORK SATISFACTION

    • Содержательные аспекты использования терминов (успешность, производительность, результативность, Эффективность) в гигиене труда / Кальниш В.В. // Укр. журн. з проблем медицини праці.- 2010.-№ 4,- C. 63-69

 • Рік видання номерів: 2011

  • Номер журналу 1

   • ЧЕРНОБЫЛЬ - CHERNOBYL'

    • Заходи з ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Хроніка подій / Добровольський Л.О. // Укр. журн. з проблем медицини праці.- 2011.-№ 1,- C. 7- 11

   • ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БОЛЕЗНИ - PROFESSIONAL ILLNESSES

    • Оцінка ефективності періодичних медичних оглядів працюючих у шкідливих та небезпечних умовах / Соколова М.П. // Укр. журн. з проблем медицини праці.- 2011.-№ 1,- C. 46-52

   • ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ГИГИЕНА - PROFESSIONAL HYGIENE

    • До проблеми гігієнічного контролю за забрудненням виробничого середовища хімічними речовинами / Александрова Л.Г. // Укр. журн. з проблем медицини праці.- 2011.-№ 1,- C. 71- 81

  • Номер журналу 2

   • УТОМЛЕНИЕ - FATIGUE

    • Концепция универсальности трансформаций функциональных состояний организма работающего человека при развити утомления. Сообщение 1. Термины, понятия, гипотезы / Пышнов Г.Ю., Кальниш В.В. // Укр. журн. з проблем медицини праці.- 2011.-№ 2,- C. 11- 19

   • КСЕНОН - XENON

    • Профилактика и лечение ксеноном нарушений адаптационных механизмов в условиях стресса / Головенко Н.Я., Гоженко А.И., Сачура В.А. // Укр. журн. з проблем медицини праці.- 2011.-№ 2,- C. 20-26

   • РИСКА ОЦЕНКА - RISK ESTIMATION

    • Підходи до оцінки ризику впливу наночастинок та наноматеріалів на робочому місці / Демецька О.В. // Укр. журн. з проблем медицини праці.- 2011.-№ 2,- C. 62- 67

  • Номер журналу 3

   • БРОНХОВ НОВООБРАЗОВАНИЯ - BRONCHIAL TUBES OF NEW FORMATION

    • До проблеми формування діагнозу професійного раку бронхів та легень в клініці професійних хвороб / Варивончик Д.В. // Укр. журн. з проблем медицини праці.- 2011.-№ 3,- C. 3-8

 • Рік видання номерів: 2012

  • Номер журналу 3

   • ТУБЕРКУЛЕЗ - TUBERCULOSIS

    • Клініко- епідеміологічні особливості професійного туберкульозу в працівників охорони здоров я України / В.Л. Штанько, Д.В. Варивончик / Штанько В.Л. // Укр. журн. з проблем медицини праці.- 2012.-№ 3,- C. 21-30