Примірники в наявності

Укр. журн. клінічної та лабораторної медицини

 • Рік видання номерів: 201

  • Номер журналу 3

   • ЛЕКАРСТВА - MEDICATIONS

    • Порівняння протизапальної активності комбінованих мазей вітчизняного виробництва для лікування гнійних ран на різних моделях гострого запалення / Іванцик Л.Б., Я.О. Бутко, Булига Л.О. // Укр. журн. клінічної та лабораторної медицини.- 201.-№ 3,- C. 48- 52

 • Рік видання номерів: 2008

  • Номер журналу 1

   • ИНФЕКЦИЯ ВНУТРИБОЛЬНИЧНАЯ - An INFECTION VNUTRIBOL'NICHNAYA

    • Оптимізація епідеміологічного нагляду за пісяопераційними інфекціями / Салманов А.Г. // Укр. журн. клінічної та лабораторної медицини.- 2008.-№ 1,- C. 3-9

   • ПАНКРЕАТИТ - ПАНКРЕАТИТ

    • Антибактеріальна терапія інфікованого панкреонекрозу / Петрушенко В.В. // Укр. журн. клінічної та лабораторної медицини.- 2008.-№ 1,- C. 41-45

   • КОЛЕННЫЙ СУСТАВ - KNEE-JOINT

    • Артроскопічна діагностика та лікування уражень суглобового хряща колінного суглоба / Хвисюк О.М., Король О.Є., Завгородня А.А. // Укр. журн. клінічної та лабораторної медицини.- 2008.-№ 1,- C. 52-56

  • Номер журналу 2

   • АСТМА БРОНХИАЛЬНАЯ - ASTHMA IS BRONCHIAL

    • Бронхиальная обструкция у детей: современный взгляд на проблему / Нестеренко З.В. // Укр. журн. клінічної та лабораторної медицини.- 2008.-№ 2,- C. 71-78

   • ПОДРОСТКИ, СЛУЖБЫ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ - TEENAGERS, SERVICES of HEALTH CARE

    • Проблеми збереження здоров я підлітків під час навчання в професійно-технічних навчальних закладах / Стельмахівська В.П., Берзінь В.І. // Укр. журн. клінічної та лабораторної медицини.- 2008.-№ 2,- C. 78-83

  • Номер журналу 3

   • ОВЕС - OAT

    • Овес посівний (Avtna sativa,L.) : фармакогностична характеристика та аспекти застосування / Тернинко І.І.,Бурцева О.В. // Укр. журн. клінічної та лабораторної медицини.- 2008.-№ 3,- C. 18-25

   • АПТЕКИ - PHARMACIES

    • Влияние качества обстуживания клиентов в условиях рынка на экономические показатели аптеки /Гудзенко А.П. и др. // Укр. журн. клінічної та лабораторної медицини.- 2008.-№ 3,- C. 5-9

   • ЛЕКАРСТВА - MEDICATIONS

    • Антидепрессивные и антиагрессивные свойства диакамфа / Есева О.А., Штрыголь С.Ю., Мерзликин С.И. // Укр. журн. клінічної та лабораторної медицини.- 2008.-№ 3,- C. 60-65

   • КИСЛОТЫ - ACIDS

    • Вплив похідних 2-оксоіндолін -3-гліоксилової кислоти на фізичну витривалість тварин за умов гіпотермії /Луценко Р.В., Дев яткіна Т.О., Колісник С.В.,Болотов В.В. // Укр. журн. клінічної та лабораторної медицини.- 2008.-№ 3,- C. 89-93

  • Номер журналу 4

   • АНЕМИЯ ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНАЯ - ANAEMIA ZHELEZODEFICITNAYA

    • Железодефицитные состояния у берменных с отягощенным течением беременности /Симрок В.В. и др. // Укр. журн. клінічної та лабораторної медицини.- 2008.-№ 4,- C. 3-7

   • ЗОБ ЭНДЕМИЧЕСКИЙ - A GOITRE IS ENDEMIC

    • Прогнозування розвитку ендемічного зобу та вузлової патології щетовидної залози у дітей в межах медико-соціального моніторингу їх здоров я / Маменко М.Є.,Єрохіна О.І. // Укр. журн. клінічної та лабораторної медицини.- 2008.-№ 4,- C. 76-81

   • МОЧЕТОЧНИКА КАМНИ - URETER STONE

    • Факторы, определяющие эффективность уретероскопии и контактной литотрипсии при лечении камней мочеточника / Рощин Ю.В. // Укр. журн. клінічної та лабораторної медицини.- 2008.-№ 4,- C. 81-89

   • ЖИВОТНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ - ANIMALS ARE LABORATORY

    • Зміни структури привушної залози щурів після введення адреналіну та ацетилхоліну / Єрошенко Г.А. // Укр. журн. клінічної та лабораторної медицини.- 2008.-№ 4,- C. 39-46

   • НЕБО - SKY

    • Варіанти мінливості кровозабезпечення піднебіння людини і їх пркладне значення для клінічної практики /Проніна О.М., Білич А.М., Половик О.Ю., Білаш С.М., Данильченко С.І. // Укр. журн. клінічної та лабораторної медицини.- 2008.-№ 4,- C. 46-49

   • ЧЕЛЮСТЬ НИЖНЯЯ - A JAW NIZHNYAYA

    • Особенности строения альвеолярной дуги нижней челюсти человека в эмбриогенезе / Старченко И.И., Прилуцкий М.К. // Укр. журн. клінічної та лабораторної медицини.- 2008.-№ 4,- C. 49-53

 • Рік видання номерів: 2009

  • Номер журналу 1

   • АПТЕКИ - PHARMACIES

    • Структура відпуску лікарських препаратів з аптек за рецептами та без рецептів /Гудзенко О.П. и др. // Укр. журн. клінічної та лабораторної медицини.- 2009.-№ 1,- C. 3-7

    • Аналіз сучасних напрямків розвитку ринкової діяльності аптечних підприємств / Бабічева Г.С., Мнушко З.М. // Укр. журн. клінічної та лабораторної медицини.- 2009.-№ 1,- C. 7-12

   • РАСТЕНИЙ ЭКСТРАКТЫ - PLANTS EXTRACTS

    • Розробка технології отримання сухого екстракту з рослинного збору /Гладух Є.В. та ін. // Укр. журн. клінічної та лабораторної медицини.- 2009.-№ 1,- C. 19- 22

   • КРОВЬ - BLOOD

    • К вопросу об эффективности гемоконсервантов / Малыш П.Н. // Укр. журн. клінічної та лабораторної медицини.- 2009.-№ 1,- C. 49-54

   • ОСТЕОАРТРИТ - ОСТЕОАРТРИТ

    • К вопросу о локальном лечении некоторых типов первичного гонартроза у взрослы /Гужевский И.В. и др. // Укр. журн. клінічної та лабораторної медицини.- 2009.-№ 1,- C. 70-75

   • ЭЛЕКТРОФОРЕЗ - ЭЛЕКТРОФОРЕЗ

    • Использование электрофореза в комплексном лечении сосудистых заболеваний /Топоркова О.А. и др. // Укр. журн. клінічної та лабораторної медицини.- 2009.-№ 1,- C. 98- 100

  • Номер журналу 2

   • АНТИБИОТИКИ - ANTIBIOTICS

    • Антибіотики у профілактиці нозокоміальних гнійно-запальних інфекцій в хірургії / Салманов А.Г. // Укр. журн. клінічної та лабораторної медицини.- 2009.-№ 2,- C. 4-9

   • ПАКЛИТАКСЕЛ - PAKLITAKSEL

    • Применение паклитаксела в лечении больных раком верхних дыхательных путей / Ковтуненко А.В. // Укр. журн. клінічної та лабораторної медицини.- 2009.-№ 2,- C. 171-177

   • ПАРОДОНТОЛОГИЯ - PARODONTOLOGIYA

    • Корекція патологічних змін тканин пародонта за умов експериментальної виразки шлунка та цукрового діабету глутаргіном / Давиденко .В., Непорада К.С. // Укр. журн. клінічної та лабораторної медицини.- 2009.-№ 2,- C. 113-116

  • Номер журналу 3

   • ГОРМОНЫ - HORMONES

    • Периопераційна динаміка кортизолемії у дітей / Фесенко У.А. // Укр. журн. клінічної та лабораторної медицини.- 2009.-№ 3,- C. 143-149

  • Номер журналу 4

   • ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА - DEMOGRAPHIC STATISTICS

    • Демографічні критерії- одна з важливих характеристик стану здоров я населення / Торбін В.Ф., Хобзей М.К. // Укр. журн. клінічної та лабораторної медицини.- 2009.-№ 4,- C. 7-11

 • Рік видання номерів: 2010

  • Номер журналу 1

   • ЦЕРЕБРАЛЬНЫЙ ПАРАЛИЧ - CEREBRAL PARALYSIS

    • Новий підхід щодо лікування дітей, хворих на ДЦП, з порушенням мовлення /Бринзяник І.Г. та ін. // Укр. журн. клінічної та лабораторної медицини.- 2010.-№ 1,- C. 102- 104

   • ПИЕЛОНЕФРИТ - PYELONEPHRITIS

    • Особливості перебігу та лікування пієлонефриту у вагітних із цукровим діабетом /Крохмаль І.П. та ін. // Укр. журн. клінічної та лабораторної медицини.- 2010.-№ 1,- C. 105- 107

    • Патогенетически обоснованная терапия гестационного пиелонефрита / Климов В.А., Чуб В.В., Креминский Я.Н. // Укр. журн. клінічної та лабораторної медицини.- 2010.-№ 1,- C. 112- 118

   • РЕСПИРАТОРНЫЕ ИНФЕКЦИИ - RESPIRATOR INFECTIONS

    • Особливості перебігу вагітності у жінок, схильних до гострих респіраторних захворювань /Ковтонюк І.О. та ін. // Укр. журн. клінічної та лабораторної медицини.- 2010.-№ 1,- C. 108- 111

  • Номер журналу 2

   • ДИАРЕЯ - ДИАРЕЯ

    • Обзор антидиарейных лекарственных средств и применение препаратов, содержащих цинк, для лечения диареи /Губин Ю.И. и др. // Укр. журн. клінічної та лабораторної медицини.- 2010.-№ 2,- C. 14-20

   • СОЯ - SOY

    • Фармакологічне вивчення густого екстракту трави сої щетинистої /Зайченко Г.В. та ін. // Укр. журн. клінічної та лабораторної медицини.- 2010.-№ 2,- C. 31- 36

   • НЕРВНАЯ СИСТЕМА - NERVOUS SYSTEM

    • Маркетингові дослідження ринку лікарських засобів для лікування захворювань нервової системи / Мнушко З.М., Карам Ахмед, І.В. Софронова // Укр. журн. клінічної та лабораторної медицини.- 2010.-№ 2,- C. 53-57

   • РАНЫ И ТРАВМЫ - WOUNDS AND TRAUMAS

    • Імунореактивність при політравмі з домінуванням скелетної травми / Матолінець Н.В., Клигуненко О.М. // Укр. журн. клінічної та лабораторної медицини.- 2010.-№ 2,- C. 134- 137

   • СЕПСИС - SEPSIS

    • Вплив транспорту кисню на тяжкість органних розладів та прогноз при септичних станах у дітей / Корсунов В.А. // Укр. журн. клінічної та лабораторної медицини.- 2010.-№ 2,- C. 145-149

  • Номер журналу 3

   • ЩИТОВИДНАЯ ЖЕЛЕЗА - THYROID

    • Перинатальные исходы беременности при аутоиммунных тиреопатиях /А.Ю. Щербаков, В.Ю. Щербаков, Е.А. Новикова и др. // Укр. журн. клінічної та лабораторної медицини.- 2010.-№ 3,- C. 5-8

   • ПОДСОЛНЕЧНИК - SUNFLOWER

    • Отходы производства подсолнечного масла- перспективный источник биологически активных веществ / Гапоненко В.П., И.Г.Левашова // Укр. журн. клінічної та лабораторної медицини.- 2010.-№ 3,- C. 27- 29

   • СОЯ - SOY

    • Фітоінжиніринг як сучасний напрям створення анаболічних засобів нової генерації /У.В. Карпюк, В.С. Кисличенко, Г.В. Зайченко та ін. // Укр. журн. клінічної та лабораторної медицини.- 2010.-№ 3,- C. 46- 51

   • ИНФЕКЦИЯ ВНУТРИБОЛЬНИЧНАЯ - An INFECTION VNUTRIBOL'NICHNAYA

    • Аналіз етіологічної структури збудників нозокоміальних інфекцій у хірургічних стаціонарах України в 2009 р. / Салманов А.Г., Марієвський В.Ф., Доан С.І. // Укр. журн. клінічної та лабораторної медицини.- 2010.-№ 3,- C. 120- 125

   • ЭПИЛЕПСИЯ ПОСТТРАВМАТИЧЕСКАЯ - EPILEPSY POSTTRAVMATICHESKAYA

    • Состояние мозговой гемодинамики у пациентов с посттравматической эпилепсией (по данным ультразвуковой допплерографии) / Смирнова М.П. // Укр. журн. клінічної та лабораторної медицини.- 2010.-№ 3,- C. 141-144

  • Номер журналу 4

   • СПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНА - SPORTING MEDICINE

    • Предпатологические состояния и заболевания спортсменов при нерациональных занятиях спортом /Н.К. Казимирко, Е.Р. Линниченко, В.А. Гаврилин и др. // Укр. журн. клінічної та лабораторної медицини.- 2010.-№ 4,- C. 4-19

   • ДИАБЕТ САХАРНЫЙ - DIABETES IS SACCHARINE

    • Хронобиологические аспекты сахарного диабета / Бухтиярова И.П., Уланова В.А. // Укр. журн. клінічної та лабораторної медицини.- 2010.-№ 4,- C. 20- 23

   • ЛИПА - LINDEN-TREE

    • Розробка складу сиропу з фенольним комплексом 1з суцв1ть липи / Бреусова С.В., Дем яненко В.Г.. Дем яненко Д.В. // Укр. журн. клінічної та лабораторної медицини.- 2010.-№ 4,- C. 32- 36

   • ПЕРИТОНИТ - PERITONITIS

    • Выбор метода анестезиологического обеспечения послеоперационной санации брюшной полости у больных с острым разлитым перитонитом / Сацута С.В. // Укр. журн. клінічної та лабораторної медицини.- 2010.-№ 4,- C. 164- 166

   • ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ СЛУЖБЫ - PHARMACEUTICAL SERVICES

    • Фармацевтичне право: фармацевтичне законодавство в державній системі регулювання обігу безрецептурних лікарських засобів / Шаповалов В.В., Шаповалова В.О., Пересипкін О.В. // Укр. журн. клінічної та лабораторної медицини.- 2010.-№ 4,- C. 173-176

 • Рік видання номерів: 2011

  • Номер журналу 1

   • ГИГИЕНА - HYGIENE

    • Системні помилки в практиці гігієни рук: виявлення, наслідки та шляхи усунення / Клименко І.В. // Укр. журн. клінічної та лабораторної медицини.- 2011.-№ 1,- C. 12- 18

   • ДОНОРЫ КРОВИ - DONORS OF BLOOD

    • Визначення вмісту серитоніну в плазмі крові донорів плазми / Михайленко С.М., Видиборець С.В. // Укр. журн. клінічної та лабораторної медицини.- 2011.-№ 1,- C. 139-141

   • ЭРИТРОЦИТЫ - RED CORPUSCLES

    • Изменение метаболизма глюкозы в эритроцитах больных железодефицитной анемией пожилого и старческого возраста / Сергиенко А.В. // Укр. журн. клінічної та лабораторної медицини.- 2011.-№ 1,- C. 142-144

   • ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФИЯ - ELECTROCARDIOGRAPHY

    • Анализ электроеардиограмм при поражениях центральной нервной системы / Усатов С.А. Горобинская С.Н., Шопин В.Н. // Укр. журн. клінічної та лабораторної медицини.- 2011.-№ 1,- C. 162- 163

   • ПОЗВОНОЧНИКА ПЕРЕЛОМЫ - SPINE BREAKS

    • Стабилизация переломов грудопоясничного и поясничного отделов позвоночника транспедикулярными фиксаторами / Швец А.И., Ивченко В.К., Самойленко А.А. // Укр. журн. клінічної та лабораторної медицини.- 2011.-№ 1,- C. 168- 172

  • Номер журналу 2

   • ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ГИГИЕНА - PROFESSIONAL HYGIENE

    • Системні помилки в практиці гігієни рук: виявлення наслідки та шляхи усунення, Повідомлення 2 : технічні помилки при обробці рук / Клименко І.В. // Укр. журн. клінічної та лабораторної медицини.- 2011.-№ 2,- C. 9-16

   • ВРЕМЯ - TIME

    • Временные особенности фармакотерапии / Рощупкин А.О. // Укр. журн. клінічної та лабораторної медицини.- 2011.-№ 2,- C. 25- 28

   • ХОЛЕЦИСТИТ - ХОЛЕЦИСТИТ

    • Роль порушень біоенергетичного метаболізму у хворих з поєднаним перебігом хронічного холециститу та гіпертонічної хвороби / Боброннікова Л.Р., Журавльова Л.В. // Укр. журн. клінічної та лабораторної медицини.- 2011.-№ 2,- C. 49-54

   • ЛИПИДЫ - ЛИПИДЫ

    • Зміни ліпідного й вуглеводного обмінів та гемокоагуляції у вагітних з метаболічним синдромом /С.М. Сергієнко, Н.В. Терехова , Г.П. Безрутченко та ін. // Укр. журн. клінічної та лабораторної медицини.- 2011.-№ 2,- C. 55- 60

   • ЛУЧЕВАЯ ТЕРАПИЯ - RADIAL THERAPY

    • Аналіз вираженості лімфоцитопенії залежно від тривалості променевої терапії та стадії поширеності злоякісного процесу /С.В. Антіпова, М.А. Надірашвілі, І.Ф. Височіна та ін. // Укр. журн. клінічної та лабораторної медицини.- 2011.-№ 2,- C. 61-63

   • АНКИЛОЗЫ - ANKILOZY

    • Нутритивний статус у детей с анкилозом височно-нижнечелюстного сустава / Любченко А.В. // Укр. журн. клінічної та лабораторної медицини.- 2011.-№ 2,- C. 79- 81

   • АПТЕКИ - PHARMACIES

    • Основні проблеми організаційно-управлінської діяльності персоналу аптечних закладів / Толочко В.М., Кайдалова А.В., Артюх Т.О. // Укр. журн. клінічної та лабораторної медицини.- 2011.-№ 2,- C. 120- 124

  • Номер журналу 3

   • РУК МЫТЬЕ - HANDS WASHING

    • Системні помилки в практиці гігієни рук: виявлення, наслідки та шляхи усунення. Повідомлення 3. Навчання персоналу належній гігієні рук. Тринінги з техніки втирання спиртовмісних антисептиків для рук . Контроль і самоконтроль / Клименко І.В. // Укр. журн. клінічної та лабораторної медицини.- 2011.-№ 3,- C. 4-8

   • ПРОМЕЖНОСТЬ - CROTCH

    • Анальная инконтиненция при послеродовых разрывах промежности: постановка задачи / Султанова С.Г., Алиев Э.А. // Укр. журн. клінічної та лабораторної медицини.- 2011.-№ 3,- C. 12-17

   • ПАНКРЕАТИТ - ПАНКРЕАТИТ

    • Состояние системы гемостаза у больных острым деструктивным панкреатитом / Щербаков С.С. // Укр. журн. клінічної та лабораторної медицини.- 2011.-№ 3,- C. 18- 27

   • КОНТРАЦЕПТИВНЫЕ СРЕДСТВА - CONTRACEPTIVE FACILITIES

    • Медична реабілітація жінок на етапі прегравідарної підготовки , які тривало використовували гормональну контрацепцію /С.С. Луб яна, Н.О. Удовіка, Я.М. Кремінський та ін. // Укр. журн. клінічної та лабораторної медицини.- 2011.-№ 3,- C. 28-31

   • АРТРИТ РЕВМАТОИДНЫЙ - ARTHRITIS REVMATOIDNYY

    • Фактор росту фібробластів у хворих на ревматоїдний артрит / Комарова О.Б. // Укр. журн. клінічної та лабораторної медицини.- 2011.-№ 3,- C. 32- 34

   • НОВОРОЖДЕННЫЙ, БОЛЕЗНИ - NEW-BORN, ILLNESSES

    • Зависимость между степенью тяжести перинатальных гипоксических повреждений ЦНС и ответной реакции фетоплацентарной системы на воспаление /С.А. Гусейнова,В.А. Велиева, С.Н. Мухтарова и др. // Укр. журн. клінічної та лабораторної медицини.- 2011.-№ 3,- C. 40- 43

   • СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ БОЛЕЗНИ - TO CONNECTING FABRIC OF ILLNESS

    • Некоторые вопросы диагностики и лечения остеоартроза при спондилоэпифизарной дисплазии / Гужевский .В. // Укр. журн. клінічної та лабораторної медицини.- 2011.-№ 3,- C. 44- 47

   • ТАЗОБЕДРЕННЫЙ СУСТАВ - HIP JOINT

    • Наш досвід ультрасонографічного вимірювання торелі стегнової кістки у хворих на дисплазію і деформуючий артроз кульшового суглоба / С.І. Герасименко, В.М. Майко, А.С. Герасименко та ін. // Укр. журн. клінічної та лабораторної медицини.- 2011.-№ 3,- C. 53- 55

   • АНКИЛОЗЫ - ANKILOZY

    • Применение отечественного двухполюсного полного эндопротеза височно-нижнечелюстного сустава при лечении двухстороннего костного анкилоза / Любченко А.В. // Укр. журн. клінічної та лабораторної медицини.- 2011.-№ 3,- C. 62-66

   • ЛЕГКИХ БОЛЕЗНИ ОБСТРУКТИВНЫЕ - LIGHTS OF ILLNESS OBSTRUCTIVE

    • Малоинвазивные технологии в лечении больных с хроническим обструктивным заболеванием легких / Дикая Э.А., Никонова Е.М. // Укр. журн. клінічної та лабораторної медицини.- 2011.-№ 3,- C. 67- 70

   • ГИНЕКОЛОГИЯ - GYNAECOLOGY

    • Диагностическая значимость цервикальной слизи при хронических воспалительных процессах органов репродуктивной системы и бесплодии / Байрамова Э.В., Алиева Э.М. // Укр. журн. клінічної та лабораторної медицини.- 2011.-№ 3,- C. 71- 74

   • ГЕМОРРОЙ - PILES

    • Преимущества усовершенствованной компрессионной геморроидэктомии / Искендеров Н.А. // Укр. журн. клінічної та лабораторної медицини.- 2011.-№ 3,- C. 75- 80

   • БРОНХИТ - BRONCHITIS

    • Особливост1 окисного гомеостазу у дітей, хворих на рецидивуючий бронхіт і супутню патологію гепатобіліарної системи / Третьякевич З.М., Бабінова О.В. // Укр. журн. клінічної та лабораторної медицини.- 2011.-№ 3,- C. 81-85

   • ХОЛОД - COLD

    • Фрігопротекторні властивості та вплив рекомбінантного рецепторного антагоніста на рівень інтерлейкіну -1 при гострому загальному охолодженні /К.Г. Щокіна, С.Ю. Штриголь, С.М. Дроговоз та ін. // Укр. журн. клінічної та лабораторної медицини.- 2011.-№ 3,- C. 92-96

   • ЛЕКАРСТВ СТОИМОСТЬ ДЛЯ ПАЦИЕНТА - MEDICATIONS COST FOR PATIENT

    • Маркетингові дослідження антианемічних препаратів, представлених на ринку України / Мнушко З.М., Кобець Ю.М., Вальдовський А.О. // Укр. журн. клінічної та лабораторної медицини.- 2011.-№ 3,- C. 97-110

   • ПРОТИВОЯЗВЕННЫЕ СРЕДСТВА - ANTIULCEROUS FACILITIES

    • Оцінка конкурентного потенціалу сегментів противиразкових лікарських препаратів / Слободянюк М.М., Івченко А.В. // Укр. журн. клінічної та лабораторної медицини.- 2011.-№ 3,- C. 102-105

   • ЛЕКАРСТВА СОЗДАНИЕ - MEDICATIONS ARE CREATION

    • Пошук біологічно активних речовин як потенційних складових нових лікарських засобів / О.В. Вельчинська, Н.І. Шарикіна, Н.Є. Чумак та ін. // Укр. журн. клінічної та лабораторної медицини.- 2011.-№ 3,- C. 106- 110

   • ЖИРНЫЕ КИСЛОТЫ - FAT ACIDS

    • Дослідження ліпофільних екстрактів кори та листя верби білої / Тернинко І.І., Кисличенко В.С. // Укр. журн. клінічної та лабораторної медицини.- 2011.-№ 3,- C. 111-115

   • ДЕРМАТИТЫ - DERMATITISES

    • Перспективність створення вітчизняних топічних препаратів для лікування атопічного дерматиту / Бутько Я.О., Дроговоз С.М., Булига Л.О. // Укр. журн. клінічної та лабораторної медицини.- 2011.-№ 3,- C. 135-141

   • АНТИГИПЕРТЕНЗИВНЫЕ СРЕДСТВА - АНТИГИПЕРТЕНЗИВНЫЕ FACILITIES

    • Разработка методики количественного анализа многокомпонентного антигипертензивного препарата / Стрилец О.П., Трутаев И.В., Стрельников Л.С. // Укр. журн. клінічної та лабораторної медицини.- 2011.-№ 3,- C. 152-155

   • ГЛЮКОЗА - GLUCOSE

    • Дослідження в галузі фармацевтичної діагностики при визначенні рівня глюкози в крові у хворих на цукровий діабет /Н.Б. Ярко, Б.П. Громовик, А.І. Бойко та ін. // Укр. журн. клінічної та лабораторної медицини.- 2011.-№ 3,- C. 177- 180

   • ПОЛИЭТИЛЕН - POLYETHYLENE

    • Прогнозування стабільності парентеральних лікарських засобів у контейнерах з поліетилену / Шевченко В.О., Бондар В.С., Лукієнко О.В. // Укр. журн. клінічної та лабораторної медицини.- 2011.-№ 3,- C. 206- 208

  • Номер журналу 4

   • ЛЕКАРСТВА - MEDICATIONS

    • Соціально-психологічні особливості споживання антитромботичних лікарських засобів /З.М. Мнушко, Е.А. Люханова, І.В. Тіманюк та ін. // Укр. журн. клінічної та лабораторної медицини.- 2011.-№ 4,- C. 4-10

   • ПОЧЕК БОЛЕЗНИ - BUDS OF ILLNESS

    • Застосування методу інфрачервоної термометрії для визначення давності виникнення ушкоджень нирок при механічній травмі / Бабкіна О.П. // Укр. журн. клінічної та лабораторної медицини.- 2011.-№ 4,- C. 26-28

   • ПАНКРЕАТИТ - ПАНКРЕАТИТ

    • Характер изменений реактивных белков и ингибиторов протеиназ в сыворотке крови у больных с хроническим панкреатитом / Юлдашева Г.Р., Хамрабаева Ф.И., Хаджиметов А.А. // Укр. журн. клінічної та лабораторної медицини.- 2011.-№ 4,- C. 44- 46

   • ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ ЯЗВА - DUODENUM ULCER

    • Динамика уровня стабильных метаболитов оксида азота сыворотки крови у больных с кровоточащей язвой желудка и двенадцатиперстной кишки / Трофимов Н.В. // Укр. журн. клінічної та лабораторної медицини.- 2011.-№ 4,- C. 47- 50

   • ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЯ - GASTROENTEROLOGY

    • Ефективність застосування анксіолітиків для корекції вегетативної дисфункції у хворих із синдромом подразненого кишечника у сполученні з хронічним обструктивним захворюванням легень / Арбузова О.І., Іванова Л.М. // Укр. журн. клінічної та лабораторної медицини.- 2011.-№ 4,- C. 55- 57

   • БРОНХИТ - BRONCHITIS

    • Ефективність впливу цитраргініну на клініко-сонографічні показники у хворих на неалкогольний стеатогепатит у сполученні з хронічним бронхітом на фоні ожиріння / Налапко К.К. // Укр. журн. клінічної та лабораторної медицини.- 2011.-№ 4,- C. 58-61

    • Сироватка лактатдег1дрогеназа як біохімічний маркер стану міокарда у дітей, хворих на гострий обструктивний бронхіт / Коваленко Т.С. // Укр. журн. клінічної та лабораторної медицини.- 2011.-№ 4,- C. 84- 87

   • КОНТРАЦЕПТИВЫ ОРАЛЬНЫЕ ГОРМОНАЛЬНЫЕ - CONTRACEPTIVES ARE ORAL HORMONAL

    • Медична реабілітація жінок на етапі прегравідарної підготовки, які тривало використовували гормональну контрацепцію /С.С. Луб яна, Н.О. Удовіка, Я.М. Кремінський та ін. // Укр. журн. клінічної та лабораторної медицини.- 2011.-№ 4,- C. 62- 65

   • ЗАПОРЫ - CONSTIPATIONS

    • Влияние функциональных запоров у беременных на состояние антиэндотоксинового иммунитета / Окладникова С.Л. // Укр. журн. клінічної та лабораторної медицини.- 2011.-№ 4,- C. 66- 69

   • ПЛАЦЕНТАРНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ - PLACENTA INSUFFICIENCY

    • Отягощающие влияние энтеровирусной инфекции на течение и исход беременности / Гейдарова Н.Ф. // Укр. журн. клінічної та лабораторної медицини.- 2011.-№ 4,- C. 70- 74

   • АСТМА БРОНХИАЛЬНАЯ - ASTHMA IS BRONCHIAL

    • Влияние ронколейкина на цитокиновый статус детей с атопической бронхиальной астмой / Эюбова А.А., Алибекова Н.Д., Султанова Н.Г. // Укр. журн. клінічної та лабораторної медицини.- 2011.-№ 4,- C. 88- 91

   • ЧЕРНОБЫЛЬ - CHERNOBYL'

    • Соматическая патология у детей, подвергшихся радиационному воздействию в результате аварии на ЧАЭС , и их сиблингов / Нестеренко З.В., Иванина Е.Ю. // Укр. журн. клінічної та лабораторної медицини.- 2011.-№ 4,- C. 98-101

   • ШКОЛЬНИКИ - SCHOOLBOYS

    • Обгрунтування методики лабораторного досл1дження сечі у д1тей / Малиновська В.Г., Фабр1 З.Й. // Укр. журн. клінічної та лабораторної медицини.- 2011.-№ 4,- C. 102- 105

 • Рік видання номерів: 2012

  • Номер журналу 1

   • ПОДРОСТКИ - TEENAGERS

    • Клінічні особливості та провідні чинники вживання психоактивних речовин у дітей та підлітків у світлі розробки комплексної багаторівневої системи його медико-соціальної корекції та профілактики / С.І. Табачніков, А.М. Вієвський, М.П. Жданова / Табачніков С.І. // Укр. журн. клінічної та лабораторної медицини.- 2012.-№ 1,- C. 4- 11

   • РЕНТГЕНОГРАФИЯ - SCIAGRAPHY

    • Морфологические взаимоотношения верхнечелюстной пазухи с корнями зубов верхней челюсти / И.А. Романьков / Романьков И.А. // Укр. журн. клінічної та лабораторної медицини.- 2012.-№ 1,- C. 33- 36

   • МОЧА - WETTING

    • Обгрунтування методики лабораторного дослідження сечі у дітей / В.Г. Малиновська, З.Й. Фабрі / Малиновська В.Г. // Укр. журн. клінічної та лабораторної медицини.- 2012.-№ 1,- C. 140- 143

   • ЧЕРНОБЫЛЬ - CHERNOBYL'

    • Оцінка фізичного розвитку дітей із захворюваннями бронхолегеневої системи, батьки яких були ліквідаторами аварії на Чонобильській атомній електростанції/С.В. Вітріщак, О.В. Січанова, О.В. Саніна / Вітріщак С.В. // Укр. журн. клінічної та лабораторної медицини.- 2012.-№ 1,- C. 144- 147

   • ВОЗДЕЙСТВИЯ ОБЛУЧЕНИЯ - INFLUENCES OF IRRADIATION

    • Особливості структури захворювань шлунково-кишкового тракту у дітей із сімей радіаційного ризику / З.В. Нестеренко, О.Ю. Іваніна, Г.В. Доброхотова та ін. / Нестеренко З.В. // Укр. журн. клінічної та лабораторної медицини.- 2012.-№ 1,- C. 148- 151

   • ОЖИРЕНИЕ - OBESITY

    • Регуляція ліпідно-вуглеводного метаболізму у підлітків з надлишковою вагою та ожирінням / Т.В. Чайченко / Чайченко Т.В. // Укр. журн. клінічної та лабораторної медицини.- 2012.-№ 1,- C. 152-157

  • Номер журналу 2

   • БИОЛОГИЧЕСКИЕ РИТМЫ - BIOLOGICAL RHYTHMS

    • Особенности хронотипа студента медицинского ВУЗа / С.В. Витрищак, Е.В. Сичанова, Е.В. Санина и др. / Витрищак С.В. // Укр. журн. клінічної та лабораторної медицини.- 2012.-№ 2,- C. 84-86

   • ТУБЕРКУЛЕЗ - TUBERCULOSIS

    • Діагностика туберкульозу у жінок репродуктивного віку / С.П. Польова / Польова С.П. // Укр. журн. клінічної та лабораторної медицини.- 2012.-№ 2,- C. 145- 146

   • БЕРЕМЕННОСТИ ОСЛОЖНЕНИЯ - PREGNANCIES OF COMPLICATION

    • Особенности течения беременности, исход родов для плода и новорожденного при угрозе преждевременних родов в 22-28 недель / З.С. Мурадова, Є.М. Алиева / Мурадова З.С. // Укр. журн. клінічної та лабораторної медицини.- 2012.-№ 2,- C. 147-152

  • Номер журналу 3

   • ПНЕВМОНИЯ - PNEUMONIA

    • Повышение эффективности лечения детей, больных небольничной пневмонией, инфицированных Муcobacterium tuberculosis / Г.Н. Давидчук / Давидчук Г.Н. // Укр. журн. клінічної та лабораторної медицини.- 2012.-№ 3,- C. 67- 70

   • БЕРЕМЕННОСТИ ОСЛОЖНЕНИЯ - PREGNANCIES OF COMPLICATION

    • Современные подходы к ведению беременных с почечной патологией / Ш.Г. Кадимова / Кадимова Ш.Г. // Укр. журн. клінічної та лабораторної медицини.- 2012.-№ 3,- C. 98- 102

   • МАСТИТ - VENERABLE

    • Особенности этиопатогенеза острого гнойного лактационного мастита на современном этапе / Н.В. Чернова / Чернова Н.В. // Укр. журн. клінічної та лабораторної медицини.- 2012.-№ 3,- C. 103- 104

   • РОДЫ ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫЕ - BIRTHS ARE PREMATURE

    • Предгравидарная подготовка женщин с привычным невынашиванием на ранних сроках беременности / Х.Ф. Багирова, Г.Х. Гасымова, И.А. Тагиева / Багирова Х.Ф. // Укр. журн. клінічної та лабораторної медицини.- 2012.-№ 3,- C. 105-106

  • Номер журналу 4

   • ЛЕГКИХ ВЕНТИЛЯЦИЯ - LIGHTS VENTILATION

    • Критерії (готовності) для початку відлучення від респіратора після проведення тривалої штучної вентиляції легень / Дубров С.О. // Укр. журн. клінічної та лабораторної медицини.- 2012.-№ 4,- C. 19- 25

   • ЖЕЛУДКА НОВООБРАЗОВАНИЯ - STOMACH OF NEW FORMATION

    • Особливості ендоскопічних методів у діагностиці раку шлунка на ранніх стадіях / К.В. Баранніков / Баранніков К.В. // Укр. журн. клінічної та лабораторної медицини.- 2012.-№ 4,- C. 5- 17

   • ПАРКИНСОНА БОЛЕЗНЬ - PARKINSONA ILLNESS

    • Патология вегетативной нервной системы у больных болезнью Паркинсона / Е.А. руфанов / Труфанов Е.А. // Укр. журн. клінічної та лабораторної медицини.- 2012.-№ 4,- C. 18- 22

   • ПЛАЦЕНТАРНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ - PLACENTA INSUFFICIENCY

    • Цитокиновый профиль крови у беременных с почечной патологией / Ш.Г. Кадимова / Кадимова Ш.Г. // Укр. журн. клінічної та лабораторної медицини.- 2012.-№ 4,- C. 27- 31

    • Оценка состояния новорожденных, родившихся от матерей со смешанной вирусной инфекцией / Н.Ф. Гейдарова / Гейдарова Н.Ф. // Укр. журн. клінічної та лабораторної медицини.- 2012.-№ 4,- C. 37- 41

   • ВАГИНАЛЬНЫЕ ВЫДЕЛЕНИЯ - ВАГИНАЛЬНЫЕ EXCRETIONS

    • Сравнительная характеристика микроскопических и культурных методо исследования при инфекциях Trichomonas vaginalis / Я.В. Гаджиев / Гаджиев Я.В. // Укр. журн. клінічної та лабораторної медицини.- 2012.-№ 4,- C. 161- 164

   • ПРОБИОТИКИ - PROBIOTIKI

    • Розробка методів контролю якості та дослідження пробіотичного препарату, призначеного для лікування і профілактики алергії та дисбактеріозу / К.Г. Жемерова, О.В. Дунай, О.Ю. Галкін та ін. / Жемерова К.Г. // Укр. журн. клінічної та лабораторної медицини.- 2012.-№ 4,- C. 169- 174

 • Рік видання номерів: 2013

  • Номер журналу 1

   • ГИПОТАЛАМУС - ГИПОТАЛАМУС

    • Гіпоталамічний синдром / В.Г. Федорець / Федорець В.Г. // Укр. журн. клінічної та лабораторної медицини.- 2013.-№ 1,- C. 25- 29

   • ГЕМОСТАЗ - ГЕМОСТАЗ

    • Профілактика тромбогеморагічних ускладнень після операцій у хворих з переломами довгих трубчастих кісток нижніх кінцівок / І.С. Грічушенко / Грічушенко І.С. // Укр. журн. клінічної та лабораторної медицини.- 2013.-№ 1,- C. 48- 51

   • ТУБЕРКУЛЕЗ ЛЕГКИХ - WHITE PLAGUE

    • Порівняльний аналіз випадків смерті від ВІЛ/ СНІД - асоційованого туберкульозу в залежності від типу специфічного процесу / О.С. Шальмін, О.М. Разнатовська, Р.М. Ясінський / Шальмін О.С. // Укр. журн. клінічної та лабораторної медицини.- 2013.-№ 1,- C. 138-142

   • РОДЫ ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫЕ - BIRTHS ARE PREMATURE

    • Патогенетическое обоснование коррекции эндотелиальной дисфункции у беременных с преждевременными родами / С.В. Коровай / Коровай С.В. // Укр. журн. клінічної та лабораторної медицини.- 2013.-№ 1,- C. 147- 150

   • МАСТИТ - VENERABLE

    • Динамика цтологических изменений раневого процесса у больных с острым гнойным лактационным маститом в зависимости от сроков и методов лечения / И.В. Иоффе, Н.В. Чернова / Иоффе И.В. // Укр. журн. клінічної та лабораторної медицини.- 2013.-№ 1,- C. 151-204

   • СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ ЗДОРОВЬЕ - RURAL POPULATION HEALTH

    • Дослідження історичних аспектів рзвитку аптечної мережі в Україні та їх впливу на сьогодення /В .М. Хоменко, І.П. Бухтіярова, І.К. Ярмола / Хоменко В.М. // Укр. журн. клінічної та лабораторної медицини.- 2013.-№ 1,- C. 205- 209

   • ПРОТИВОГРИБКОВЫЕ СРЕДСТВА - ПРОТИВОГРИБКОВЫЕ FACILITIES

    • Дослідження мікробіологічної чистоти протигрбкових розчинів / О.О. Ващенко, Т.Г. КАлинюк, І.М. Кушнір / Ващенко О.О. // Укр. журн. клінічної та лабораторної медицини.- 2013.-№ 1,- C. 248- 250

   • МЕНИНГИТ - MENINGITIS

    • Состояние иммунной системы у больных с серозным менингитом и менингитом в сочетании с миокардитом , вызванными вирусами Коксаки В3 и В 5 / А.А. Новрузова, З.О. Караев / Новрузова А.А. // Укр. журн. клінічної та лабораторної медицини.- 2013.-№ 1,- C. 262

  • Номер журналу 2

   • ГИПЕРТЕНЗИЯ - ГИПЕРТЕНЗИЯ

    • Артериальная гипертензия при сахарном диабете / М.М. Аскеров / Аскеров М.М. // Укр. журн. клінічної та лабораторної медицини.- 2013.-№ 2,- C. 4- 8

   • ГЕМОРРОЙ - PILES

    • Геморрой - современній взгляд на проблему / А.Б. Рустамова / Рустамова А.Б. // Укр. журн. клінічної та лабораторної медицини.- 2013.-№ 2,- C. 9- 11

   • ФАРМАЦИЯ - ФАРМАЦИЯ

    • Організаційно-правові заходи з підвищення рівня доступності наркопацієнтів до медико-фармацевтичної допомоги / В.В. Шаповалов / Шаповалов В.В. // Укр. журн. клінічної та лабораторної медицини.- 2013.-№ 2,- C. 28-30

   • АНЕМИЯ - ANAEMIA

    • Допплерометрическая и морфогистохимическая характеристика фетоплацентарной системы у беременных с анемией / Ф.С. Кулиева / Кулиева Ф.С. // Укр. журн. клінічної та лабораторної медицини.- 2013.-№ 2,- C. 36- 40

   • ГЕПАТИТ B - HEPATITIS OF B

    • Особенности клинического течения острого гепатита В на фоне хронических персистирующих инфекций различной этиологи / Г.З. Алиева / Алиева Г.З. // Укр. журн. клінічної та лабораторної медицини.- 2013.-№ 2,- C. 84- 87

   • БЕРЕМЕННОСТЬ - PREGNANCY

    • Состояние плода и новорожденного у беременных с гельминто- протозойными инвазиями / Х.Д. Рустамова / Рустамова Х.Д. // Укр. журн. клінічної та лабораторної медицини.- 2013.-№ 2,- C. 91- 93

   • ПЛАЦЕНТАРНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ - PLACENTA INSUFFICIENCY

    • Возможные причины и прогностические критерии развития плацентарной недостатоности / Г.И. Бабаева / Бабаева Г.И. // Укр. журн. клінічної та лабораторної медицини.- 2013.-№ 2,- C. 97-100

   • ИШЕМИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ СЕРДЦА - ISCHEMIC HEART TROUBLE

    • Особенности поражения коронарных сосудов у больных с ишемической болезнью сердца на фоне сахарного диабета / В.А. Азизов, М. Дж.Султанова, Лж. З. Гамишаев / Азизов В.А. // Укр. журн. клінічної та лабораторної медицини.- 2013.-№ 2,- C. 109- 112

   • ТУБЕРКУЛЕЗ - TUBERCULOSIS

    • Гистохимическое изучение кислой и щелочной фосфатаз в тканях легких при мультирезистентном фиброзно-кавернозном туберкулезе / С.Д. Кузовкова, И.В. Лискина / Кузовкова С.Д. // Укр. журн. клінічної та лабораторної медицини.- 2013.-№ 2,- C. 113- 118

   • ЗРЕНИЕ - SIGHT

    • Физическое развитие детей школьного возраста с дефектами зрения / Н.Б. Пилькевич / Пилькевич Н.Б. // Укр. журн. клінічної та лабораторної медицини.- 2013.-№ 2,- C. 119-122

   • ТОКСОКАРОЗ - TOKSOKAROZ

    • Клініко- лабораторні прояви токсокарозу у дітей / О.І. Захарчук / Захарчук О.І. // Укр. журн. клінічної та лабораторної медицини.- 2013.-№ 2,- C. 123-128

  • Номер журналу 3

   • НЕЙРОХИРУРГИЯ - NEURO-SURGERY

    • Предложение, апробация и внедрение рациональных способов оперирования на синусах твердой оболочки головного мозга / Ю.Н. Вовк, В.С. Черно, Ю.В. Богулавский и др. / Вовк Ю.Н. // Укр. журн. клінічної та лабораторної медицини.- 2013.-№ 3,- C. 54- 58

   • ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ БОЛЕЗНИ - RESPIRATORY TRACTS OF ILLNESS

    • Особливості будови верхньощелепних пазух у дітей грудного віку / Т.В. Процак / Процак Т.В. // Укр. журн. клінічної та лабораторної медицини.- 2013.-№ 3,- C. 106- 108

   • ЛОБНАЯ ПАЗУХА - FRONTAL BOSOM

    • Порівняльна характеристика гістотопографічних та морфометричних особливостей залоз слизової оболонки нижньої стінки та перетинки лобової пазухи людини в нормі/ О.М. Проніна, С.І. Сербін / Проніна О.М. // Укр. журн. клінічної та лабораторної медицини.- 2013.-№ 3,- C. 122- 126

   • ПИЩЕВОД - GULLET

    • Синтопія та динаміка росту стравоходу в ранньому періоді онтогенезу людини / О.П. Антонюк, Б.Г. Макар, О.Ф. Марчук / Антонюк О.П. // Укр. журн. клінічної та лабораторної медицини.- 2013.-№ 3,- C. 131- 135

   • КРОВЕНОСНЫЕ СОСУДЫ - BLOOD VESSELS

    • Використання способу визначення критеріїв розвитку верхньої та нижньої брижових артерій у плодовому періоді та у новонароджених / Н.І. Гаїна / Гаїна Н.І. // Укр. журн. клінічної та лабораторної медицини.- 2013.-№ 3,- C. 146-148

   • МОЧЕВОЙ ПУЗЫРЬ - URINARY BLADDER

    • Топографоанатомічні особливості сечового міхура і сечівника у плодів людини / Л.О. Стрижаковська / Стрижаковська Л.О. // Укр. журн. клінічної та лабораторної медицини.- 2013.-№ 3,- C. 149-153

   • ПАХОВЫЙ КАНАЛ - INGUINAL CHANNEL

    • Особенности вариантной анатомии пахового промежутка у мужчин / Н.В. Антипов, И.В. Фесак, .Б. Зарицкий / Антипов Н.В. // Укр. журн. клінічної та лабораторної медицини.- 2013.-№ 3,- C. 154-156

   • ЯИЧНИКИ - OVARIES

    • Передумови виникнення порушень морфогенезу жіночих статевих органів / Д.В. Проняев, Т.В. Хмара / Пронєв Д.В. // Укр. журн. клінічної та лабораторної медицини.- 2013.-№ 3,- C. 162-167

   • ЛЕГКИЕ - LIGHTS

    • Органометричне дослідження легень щурів у нормі та після впливу експериментального іммобілізаційного стресу / М.М. Коптев / Коптев М.М. // Укр. журн. клінічної та лабораторної медицини.- 2013.-№ 3,- C. 192-194

  • Номер журналу 4

   • МЕЛАТОНИН - МЕЛАТОНИН

    • Никотинзависимый оксидативный стресс и роль мелатонина / В.П. Пишак / Пишак В.П. // Укр. журн. клінічної та лабораторної медицини.- 2013.-№ 4,- C. 17- 19

   • ПЕРИНАТОЛОГИЯ - PERINATOLOGIYA

    • Перинатальные осложнения у беременных с эндокринной патологией / А.Ю. Щербаков, В.Ю. Щербаков, Е.А. Новикова и др. / Щербакова А.Ю. // Укр. журн. клінічної та лабораторної медицини.- 2013.-№ 4,- C. 20- 23

    • Частота встречаемости пороков сердца плода у беременных с сахарным диабетом при ультразвуковом исследовании / Г.М. Байрамова / Байрамова Г.М. // Укр. журн. клінічної та лабораторної медицини.- 2013.-№ 4,- C. 155- 158

   • ЛЕГКИХ НОВООБРАЗОВАНИЯ - LIGHTS OF NEW FORMATION

    • Перспективы применения иммунотерапевтических подходов в лечении больных раком легкого / В.М. Совенко, Н.Н. Храновская, А.В. Ганул и др. / Совенко В .М. // Укр. журн. клінічної та лабораторної медицини.- 2013.-№ 4,- C. 24- 31

   • СТАРЕНИЕ - SENESCENCE

    • Некоторые критерии фармакологической геропротекции / А.А. Рощупкин / Рощупкин А.А. // Укр. журн. клінічної та лабораторної медицини.- 2013.-№ 4,- C. 32- 35

   • ЧЕЛЮСТЬ НИЖНЯЯ - A JAW NIZHNYAYA

    • Компрессионно-дистракционные методы лечения в травматологии и при реконструкции нижней челюсти / Т.Г. Хмыз / Хмыз Т.Г. // Укр. журн. клінічної та лабораторної медицини.- 2013.-№ 4,- C. 36- 41

   • СТОМАТОЛОГИЯ - STOMATOLOGY

    • Лабораторная оценка эффективности применения фитопрепаратов в комплексном лечении осложнений съемного протезирования / Р.Р. Шахмурадов , А.М. Сафаров / Шахмурадов Р.Р. // Укр. журн. клінічної та лабораторної медицини.- 2013.-№ 4,- C. 42- 47

   • ПАРОДОНТОЛОГИЯ - PARODONTOLOGIYA

    • Лечение заболеваний пародонта / А.М. Мамедов, Ф.Ю. Мамедов / Мамедов А.М. // Укр. журн. клінічної та лабораторної медицини.- 2013.-№ 4,- C. 48- 54

   • АОРТЫ АНЕВРИЗМА - AORTAS OF ANEURISM

    • Морфофункциональные изменения расслаивающей аневризмы аорты до и после наложения анастамозов и эндопротезирования / С.И. Лях, П.Н. Замятин, В.П. Невзоров и др. / Лях С.И. // Укр. журн. клінічної та лабораторної медицини.- 2013.-№ 4,- C. 55- 60

   • НЕЙРОБЛАСТОМА - НЕЙРОБЛАСТОМА

    • Вплив статусу плоїдності ДНК пухлин на перебіг захворюванн у дітей з нейробластомою / Н.М. Храновська, О.В. Скачкова, Н.М. Свергун / Храновська Н.М. // Укр. журн. клінічної та лабораторної медицини.- 2013.-№ 4,- C. 61- 64

   • ЛЕЙКОЗЫ - LEUCOSISES

    • Клональные аномалии хромосом в клетках костного мозга при остром миелобластном лейкозе у детей и подростков / С.В. Андреева / Андреева С.В. // Укр. журн. клінічної та лабораторної медицини.- 2013.-№ 4,- C. 69- 75

   • КИШЕЧНИК - INTESTINE

    • Роль перекисного окислення ліпідів та антиоксидантного захисту в патогенезі синдрому подразненого кишечника у сполученні з гіпертонічною хвообою / Л.М. Іванова, Т.В. Мироненко / Іванова Л.М. // Укр. журн. клінічної та лабораторної медицини.- 2013.-№ 4,- C. 76- 78

   • НЕВРОЛОГИЯ - NEUROLOGY

    • Неврологічний статус та невово-психічний розвиток дітей раннього віку, позбавлених батьківського піклування / Г.О. Шлєєнкова / Шлєєнкова Г.О. // Укр. журн. клінічної та лабораторної медицини.- 2013.-№ 4,- C. 99- 102

   • СЕРДЦЕ - HEART

    • Определение линейных и объемных параметров сердца у доношенных новорожденных в неонатальном периоде при гипоксическом ишемическом поражении ЦНС / А.В. Гулиева / Гулиева А.В. // Укр. журн. клінічної та лабораторної медицини.- 2013.-№ 4,- C. 108- 112

   • ПОЧКИ - BUDS

    • Влияние бенфурама на функцю почек в условиях острого экспериментального нефрита / В.И. Корниенко, Б.А. Самура, Н.И. Романенко / Корниенко В.И. // Укр. журн. клінічної та лабораторної медицини.- 2013.-№ 4,- C. 117- 121

   • ГИПЕРТЕНЗИЯ - ГИПЕРТЕНЗИЯ

    • Терапевтична ефективність мельдонію дигідрату та канефрону Н у лікуванні хворих на артеріальну гіпертензію з хронічним пієлонефритом / Н.М. Середюк, О.Р. Лучко / Середюк Н.М. // Укр. журн. клінічної та лабораторної медицини.- 2013.-№ 4,- C. 122- 125

   • БРОНХИТ - BRONCHITIS

    • Стан серцево-судинної системи за даними холтерівського моніторування у дітей раннього віку, хворих на гострий обструктивний бронхіт / Т.С. Коваленко, З.М. Третьякевич / Коваленко Т.С. // Укр. журн. клінічної та лабораторної медицини.- 2013.-№ 4,- C. 130- 133

   • ПРЕДСЕРДИЙ ФИБРИЛЛЯЦИЯ - AURICLES FIBRILLYACIYA

    • Застосування L- аргініну з метою профілактики гепатоцелюлярної токсичності аміодарону у хворих з фібриляцією передсердь / О.І. Данилюк / Данилюк О.І. // Укр. журн. клінічної та лабораторної медицини.- 2013.-№ 4,- C. 134- 138

   • ПЕЧЕНИ БОЛЕЗНИ - LIVERS OF ILLNESS

    • Изменение некоторых показателей белкового обмена в условиях хронической интоксикации в зависимости от длительности ишемии печени / Р. Дж. Керимова, Г.Ш. Гараев / Керимова Р.Дж. // Укр. журн. клінічної та лабораторної медицини.- 2013.-№ 4,- C. 139- 144

   • ХОЛЕЦИСТИТ - ХОЛЕЦИСТИТ

    • Оцінка біохімічних зсувів у сироваитці крові хворих на хронічний некалькульозний холецистит , коморбідний із цукровим діабетом 2 типу / О.Б. Тіщенко / Тіщенко О.Б. // Укр. журн. клінічної та лабораторної медицини.- 2013.-№ 4,- C. 145- 149

   • МАТКИ НОВООБРАЗОВАНИЯ - UTERUSES OF NEW FORMATION

    • Комбинированное лечение рака тела матки начальных стадий с применением видеохирургии / Г.А. Мамедбейли, К.С. Акперов / Мамедбейли Г.А. // Укр. журн. клінічної та лабораторної медицини.- 2013.-№ 4,- C. 159-161

   • МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ НОВООБРАЗОВАНИЯ - SUCKLING GLAND OF NEW FORMATION

    • Створення гібридної інтелектуальної системи морфометричної діагностики для верифікації внутрішньопротокового раку молочної залози за цитологічного дослідження / О.М. Березький, В.А. Дацко, Г.М. Мельник та ін. / Березький О.М. // Укр. журн. клінічної та лабораторної медицини.- 2013.-№ 4,- C. 162- 165

   • МАТОЧНЫХ ТРУБ БОЛЕЗНИ - UTERINE PIPES OF ILLNESS

    • Совместное применение антигомотоксического лечения лазерной терапии при непроходимости маточных труб / У.Г. Рустамли / Рустамли У.Г. // Укр. журн. клінічної та лабораторної медицини.- 2013.-№ 4,- C. 166- 170

   • КЕСАРЕВО СЕЧЕНИЕ - SECTION A CAESAR

    • Уровень противовоспалительного цитокина 1L -10 в крови у родильниц после кесарева сечения при тотальной внутривенной анестезии / А.О. Волков / Волков А.О. // Укр. журн. клінічної та лабораторної медицини.- 2013.-№ 4,- C. 171- 174

   • ЦИТОКИНЫ - ЦИТОКИНЫ

    • Цитокиновый стату у больных с дерматомикозами / С.Д. Ахмедова / Ахмедова С.Д. // Укр. журн. клінічної та лабораторної медицини.- 2013.-№ 4,- C. 175- 178

   • ГЛАУКОМА - GLAUCOMA

    • Аналіз структури супутньої патології у хворих на глаукому / О.В. Макаренко, О.В. Кривов яз, С.О. Кривов яз / Макаренко О.В. // Укр. журн. клінічної та лабораторної медицини.- 2013.-№ 4,- C. 179- 182

   • ПОЧЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ - KIDNEY INSUFFICIENCY

    • Роль перекисного окисления липидов в формировании єндотелиальной дисфункции при диабетической нефропатии / Р.Р. Гаюшова / Гоюшова Р.Р. // Укр. журн. клінічної та лабораторної медицини.- 2013.-№ 4,- C. 187- 190

   • ЖЕЛУДКА ЯЗВА - STOMACH ULCER

    • Гигантские язвы желудка, их оперативное и консервативное лечение / А.Б. Рустамова / Рустамова А.Б. // Укр. журн. клінічної та лабораторної медицини.- 2013.-№ 4,- C. 200- 203

   • КОНЕЧНОСТЬ НИЖНЯЯ - EXTREMITY NIZHNYAYA

    • Гострий вариеотромбофлебіт нижніх кінцівок з поширенням тромботичного процесу через гирло великої підшкірної вени в глибоку венозну систему / Р.В. Сабадош / Сабадош Р.В. // Укр. журн. клінічної та лабораторної медицини.- 2013.-№ 4,- C. 210- 214

   • АЛКОГОЛИЗМ - ALCOHOLISM

    • Розробка соціально орієнтованої схеми фармакокорекції алкогольного абстинентного синдрому в структурі алкогольної залежності (F10/2) / В.В. Шаповалов, І.К. Сосін, О.В. Шувера / Шаповалов В.В. // Укр. журн. клінічної та лабораторної медицини.- 2013.-№ 4,- C. 215-218

   • СУБЛИМАЦИЯ - SUBLIMATION

    • Дослідження процесу ліофілізації та шляхи його оптимізації / Я.П. Лиса, О.Я. Беспалова / Лиса Я.П. // Укр. журн. клінічної та лабораторної медицини.- 2013.-№ 4,- C. 219- 224

   • ВКУСОВЫЕ ВЕЩЕСТВА - TASTE MATTERS

    • Дослідження смакових характеристик оромукозних пастилок /С .М. Запорожська / Запорожська С.М. // Укр. журн. клінічної та лабораторної медицини.- 2013.-№ 4,- C. 229- 231

   • БЕРЕМЕННОСТИ ОСЛОЖНЕНИЯ - PREGNANCIES OF COMPLICATION

    • Возможности сохранения репродуктивной функции у женщин с шеечной беременностью : случай инструментального удаления шеечной беременности при двойне , индуцированной в программе ЭКО / Курбанов А.К. // Укр. журн. клінічної та лабораторної медицини.- 2013.-№ 4,- C. 232