Примірники в наявності

Укр. кардіологічний журн.

 • Рік видання номерів: 2007

  • Номер журналу 3

   • НОВОРОЖДЕННЫЙ, БОЛЕЗНИ - NEW-BORN, ILLNESSES

    • Диагностические возможности чреспищеводной эхокардиографии у больных с фибрилляцией предсердий /Икоркин М.Р. и др. // Укр. кардіологічний журн..- 2007.-№ 3,- C. 102-111

   • ГРУДНОЙ КЛЕТКИ ТРАВМЫ - THORAX OF TRAUMA

    • Диагностика контузии легких у пострадавших с закрытой травмой грудной клетки и профилактика осложнений / Рачко Ю.В. // Укр. кардіологічний журн..- 2007.-№ 3,- C. 63-66

   • АПОПТОЗ - APOPTOZ

    • Апоптоз і патологічний процес / Рамі Мухаммед Салім Юсеф // Укр. кардіологічний журн..- 2007.-№ 3,- C. 68-71

 • Рік видання номерів: 2008

  • Номер журналу 1

   • ГИПЕРТЕНЗИЯ - ГИПЕРТЕНЗИЯ

    • Якість життя в пацієнтів з м'якою та помірною артеріальною гіпертензією.Зміни під впливом антигіпертензивного лікування / Радченко Г.Д., Сыренко Ю.М. // Укр. кардіологічний журн..- 2008.-№ 1,- C. 42-51

   • СЕРДЦА БОЛЕЗНИ - HEARTS OF ILLNESS

    • Діагностика гіпертрофії лівого шлуночка у хворих метаболічним синдромом з урахуванням гендерних особливостей та ступеня ожиріння /Мітченко О.І. та ін. // Укр. кардіологічний журн..- 2008.-№ 1,- C. 56-66

    • Опыт клинического применения триметазидина у больных с эссенциальной гипертензией и нарушениями сердечного ритма / Зайцева В.И., Давідова И.В., Поташев С.В. // Укр. кардіологічний журн..- 2008.-№ 1,- C. 105-110

    • Ризик розвитку і профілактика тромбоемболічних ускладнень у хворих з фібриляцією передсердь / Чередниченко М.З. // Укр. кардіологічний журн..- 2008.-№ 1,- C. 110-121

   • ИНСУЛЬТ ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯРНЫЙ - STROKE OF CEREBROVASKULYARNYY

    • Соціальні та медичні проблеми цереброваскулярної патології / Корнацький В.М., Ревенько І.Л. // Укр. кардіологічний журн..- 2008.-№ 1,- C. 121-125

  • Номер журналу 2

   • ПРЕДСЕРДИЙ ФИБРИЛЛЯЦИЯ - AURICLES FIBRILLYACIYA

    • Фибрилляция предсердий и полиморфизм гена ангиотензинпревращающего фермента / Целуйко В.И., Матузок О.Э. // Укр. кардіологічний журн..- 2008.-№ 2,- C. 113-118

   • ИНФАРКТ МИОКАРДА - HEART ATTACK OF MYOCARDIUM

    • Синдром Дресслера / Ватутин Н.Т., Склянная Е.В. // Укр. кардіологічний журн..- 2008.-№ 2,- C. 118-123

    • Застосування бета-адреноблокаторів у лікуванні хворих з гострим коронарним синдромом /Абрагамович О.О. та ін. // Укр. кардіологічний журн..- 2008.-№ 2,- C. 123-129

   • СЕРДЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ ЗАСТОЙНАЯ - CARDIAC INSUFFICIENCY IS STAGNANT

    • Клинико-фармакологические свойства сердечных гликозидов с позиций патогенеза хронической сердечной недостаточности / Чекман И.С. // Укр. кардіологічний журн..- 2008.-№ 2,- C. 129-134

  • Номер журналу 3

   • СЕРДЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ ЗАСТОЙНАЯ - CARDIAC INSUFFICIENCY IS STAGNANT

    • Изолированная некомпактность левого желудочка / Осовская Н.Ю., Серкова В.К.. Иванив Ю.А. // Укр. кардіологічний журн..- 2008.-№ 3,- C. 120-127

  • Номер журналу 4

   • СЕРДЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ ЗАСТОЙНАЯ - CARDIAC INSUFFICIENCY IS STAGNANT

    • Епідеміологічні аспекти хронічної серцевої недостатності у дорослого населення Укераїни / Горбась І.М., Воронков Л.Г. // Укр. кардіологічний журн..- 2008.-№ 4,- C. 8-13

    • Роль немедикаментозных методов и обучающих программ в амбулаторном ведении больных с хронической сердечной недостаточностью /Ватутин Н.Т. и др. // Укр. кардіологічний журн..- 2008.-№ 4,- C. 123-128

   • ГИПЕРТРИГЛИЦЕРИДЕМИЯ - GIPERTRIGLICERIDEMIYA

    • Гипертриглицеридемия: распространенность, динамика и прогностическая значимость для смертности / Кваша Е.А. // Укр. кардіологічний журн..- 2008.-№ 4,- C. 13-21

   • ИШЕМИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ СЕРДЦА - ISCHEMIC HEART TROUBLE

    • Артериальная гипертензия при инфаркте миокарда: клинико-функциональніе параллели / Следзевская И.К. и др. // Укр. кардіологічний журн..- 2008.-№ 4,- C. 29-35

   • КОРОНАРНАЯ БОЛЕЗНЬ - CORONAL ILLNESS

    • Острый коронарный синдром у детей /Сухарева Г.Э. и др. // Укр. кардіологічний журн..- 2008.-№ 4,- C. 94-102

   • КАРДИОМИОПАТИЯ ГИПЕРТРОФИЧЕСКАЯ - КАРДИОМИОПАТИЯ IS HYPERTROPHY

    • Генетические основы гипертрофической кардиомиопатии / Целуйко В.И., Белостоцкая Е.А. // Укр. кардіологічний журн..- 2008.-№ 4,- C. 118-123

  • Номер журналу 5

   • ФАРМАКОГЕНЕТИКА - FARMAKOGENETIKA

    • Фармакогенетика статинов: современный взгляд на проблему / Бабак О.Я., Кравченко Н.А., Виноградова С.В. // Укр. кардіологічний журн..- 2008.-№ 5,- C. 8-21

   • ПРЕДСЕРДИЙ ФИБРИЛЛЯЦИЯ - AURICLES FIBRILLYACIYA

    • Особливості медикаментозної терапії у пацієнтів з різними формами фібриляції та тріпотіння передсердь за даними клініко-епідеміологічного обстеження / Срібна О.В., Сичов О.С., Романова О.М. // Укр. кардіологічний журн..- 2008.-№ 5,- C. 21-27

   • ГИПЕРТЕНЗИЯ - ГИПЕРТЕНЗИЯ

    • Небиволол в лечении больных с гипертонической болезнью и сопутствующим абдоминальным ожирением / Коваль С.Н.,Мысниченко О.В. // Укр. кардіологічний журн..- 2008.-№ 5,- C. 65-72

   • АМИНОКИСЛОТЫ - AMINO ACID

    • Рівні гомоцистеїну, цистеїну та аргінін у практично здорових осіб: вікові та статеві особливості / Андрушко І.І. // Укр. кардіологічний журн..- 2008.-№ 5,- C. 89-96

   • ЗДОРОВЬЕ - HEALTH

    • Демографічна ситуація та рівень здоров я населення України / Гандзюк В.А. // Укр. кардіологічний журн..- 2008.-№ 5,- C. 96-101

   • АРТЕРИИ - ARTERIES

    • Пружно-еластичні властивості артерій: визначення, методи дослідження, значення у практиці лікаря-кардіолога / Сіренко Ю.М., Радченко Г.Д. // Укр. кардіологічний журн..- 2008.-№ 5,- C. 109-129

  • Номер журналу 6

   • ИНФАРКТ МИОКАРДА - HEART ATTACK OF MYOCARDIUM

    • Вплив небівололу на варіабельність ритму серця у хворих з гострим інфарктом міокарда /Абрагамович О.О. та ін. // Укр. кардіологічний журн..- 2008.-№ 6,- C. 48-53

   • ПОЛОВЫЕ ГОРМОНЫ - SEXUAL HORMONES

    • Эндокринное старение женщины и проблема сердечно-сосудистой патологии / Волков В.И., Исаева А.С. // Укр. кардіологічний журн..- 2008.-№ 6,- C. 85-94

   • СТРЕСС - STRESS

    • Вплив психоемоційних порушень на розвиток і перебіг серцево- судинної патології / Корнацький В.М., Третяк І.В. // Укр. кардіологічний журн..- 2008.-№ 6,- C. 94-101

   • АРИТМИЯ - ARRHYTHMIA

    • Основні принципи лікування серцевих аритмій у вагітних / Лиманська А.Ю. // Укр. кардіологічний журн..- 2008.-№ 6,- C. 107-111

 • Рік видання номерів: 2009

  • Номер журналу 1

   • ИШЕМИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ СЕРДЦА - ISCHEMIC HEART TROUBLE

    • Гендерні особливості провідних факторів ризику, які визначають розвиток і перебіг інфаркту міокарда / Целуйко В.Й., Яковлева Л.М., Строкова С.О. // Укр. кардіологічний журн..- 2009.-№ 1,- C. 16-20

   • АНТИГИПЕРТЕНЗИВНЫЕ СРЕДСТВА - АНТИГИПЕРТЕНЗИВНЫЕ FACILITIES

    • Вплив тривалої комбінованої антигіпертензивної терапії на жорсткість артерій еластичного та м язового типів у пацієнтів з тяжкою артеріальною гіпертензією / Радченко Г.Д. та ін. // Укр. кардіологічний журн..- 2009.-№ 1,- C. 25-33

   • ИНСУЛИНОРЕЗИСТЕНТНОСТЬ - INSULINOREZISTENTNOST'

    • Инсулинорезистентность: патогенетическая значимость и возможности фармакологической коррекции / Талаева Т.В., Вавилова Л.Л., Братусь В.В. // Укр. кардіологічний журн..- 2009.-№ 1,- C. 64-83

   • ПРЕДСЕРДИЙ ФИБРИЛЛЯЦИЯ - AURICLES FIBRILLYACIYA

    • Роль дисперсии волні Р электрокардиограммы в прогнозировании риска фибрилляции предсердий / Ватутин Н.Т., Калинкина Н.В., Шевелек А.Н. // Укр. кардіологічний журн..- 2009.-№ 1,- C. 83-91

   • ВЕРАПАМИЛ - ВЕРАПАМИЛ

    • Клінічна фармакологія та критерії ефективності фіксованої комбінації трандолаприл /верапаміл СР / Жарінов О.Й. // Укр. кардіологічний журн..- 2009.-№ 1,- C. 91-97

   • СЕРДЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ ЗАСТОЙНАЯ - CARDIAC INSUFFICIENCY IS STAGNANT

    • Предупреждение декомпенсации кровообращения у больных с хронической сердечной недостаточностью / Воронков Л.Г. // Укр. кардіологічний журн..- 2009.-№ 1,- C. 97- 102

   • ГИПЕРТЕНЗИЯ - ГИПЕРТЕНЗИЯ

    • Рекомендації Української асоціації кардіологів з профілактики та лікування артерільної гіпертензії. Робоча група з артеріальної гіпертензії Української асоціації кардіологів. // Укр. кардіологічний журн..- 2009.-№ 1,- C. 102-111

  • Номер журналу 2

   • СТЕНОКАРДИЯ - СТЕНОКАРДИЯ

    • Стан функції ендотелію артеріального русла у пацієнтов з ранньо. післяінфарктною стенокардією і фактори, які його визначають / Амосова К.М., Ткаченко Л.О., Рокита О.І. // Укр. кардіологічний журн..- 2009.-№ 2,- C. 11-17

   • ТЕТРАДА ФАЛЛО - ТЕТРАДА OF FALLO

    • Хирургическое лечение тетрады Фалло у взрослых /Бабаджанов К.Б. и др. // Укр. кардіологічний журн..- 2009.-№ 2,- C. 62-67

   • ИШЕМИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ СЕРДЦА - ISCHEMIC HEART TROUBLE

    • Карведилол: клініко-фармакологічні властивості / Загородний М.І., Москаленко В.В., Свінціцький А.С. // Укр. кардіологічний журн..- 2009.-№ 2,- C. 67-73

   • ГИПЕРТЕНЗИЯ - ГИПЕРТЕНЗИЯ

    • Рекомендації Української асоціації кардіологів з профілактики та лікування артеріальної гіпертензії. Робоча група з артеріальної гіпертензії Української асоціації кардіологів // Укр. кардіологічний журн..- 2009.-№ 2,- C. 73-103

  • Номер журналу 3

   • ПРОФИЛАКТИКА ПЕРВИЧНАЯ - A PROPHYLAXIS IS PRIMARY

    • Профілактика хронічних неінфекційних захворювань - реальний шлях поліпшення демографічної ситуації в Україні / Горбась І.М. // Укр. кардіологічний журн..- 2009.-№ 3,- C. 6-11

   • СЕРДЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ ЗАСТОЙНАЯ - CARDIAC INSUFFICIENCY IS STAGNANT

    • Некоторые проблемы фармакотерапии хронической сердечной недостаточности / Рябенко Д.В. // Укр. кардіологічний журн..- 2009.-№ 3,- C. 94-102

   • ЭХОКАРДИОГРАФИЯ - ЭХОКАРДИОГРАФИЯ

    • Клінічне застосування ехокардіографії. Рекомендації робочої групи з функціональної діагностики Асоціації кардіологів України і Укр. асоціації фахівців з ехокардіографії // Укр. кардіологічний журн..- 2009.-№ 3,- C. 105-117

  • Номер журналу 4

   • ИНФАРКТ МИОКАРДА - HEART ATTACK OF MYOCARDIUM

    • Профілактика та лікування інфаркту міокарда в Україні / Коваленко В.М. // Укр. кардіологічний журн..- 2009.-№ 4,- C. 7-13

   • ПРЕДСЕРДИЙ ТРЕПЕТАНИЕ - AURICLES TREMBLING

    • Эффективность чреспищеводной электрокардиостимуляции при длительных эпизодах трепетания предсердий / Зинченко Ю.В. // Укр. кардіологічний журн..- 2009.-№ 4,- C. 58-65

   • ИШЕМИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ СЕРДЦА - ISCHEMIC HEART TROUBLE

    • Современные принципы антитромбоцитарной терапии у больных с ишемической болезнью сердца. Часть 1 / Бугаенко В.В. // Укр. кардіологічний журн..- 2009.-№ 4,- C. 82-82

   • ОКСИДЫ - OXIDES

    • Оксид азоту: роль у патогенезі артеріальної гіпертензії / Загородний М.І., Каплінський С.П. // Укр. кардіологічний журн..- 2009.-№ 4,- C. 92- 98

   • АРИТМИЯ - ARRHYTHMIA

    • Диагностика синдромов преждевременного возбуждения желудочков /Бобров В.А. и др. // Укр. кардіологічний журн..- 2009.-№ 4,- C. 98

  • Номер журналу 5

   • ГИПЕРТЕНЗИЯ - ГИПЕРТЕНЗИЯ

    • Нужна ли врачу в Украине стратификация риска пациентов с артериальной гипертонией? / Радченко А.Д., Марцовенко И.М., Сиренко Ю.Н. // Укр. кардіологічний журн..- 2009.-№ 5,- C. 7-17

    • Обгрунтування призначення антигіпертензивного лікування хворим на есенціальну артеріальну гіпертензію залежно від індивідуальної фармакогенетичної чутливості / Сидорчук Л.П., Амосова К.М. // Укр. кардіологічний журн..- 2009.-№ 5,- C. 35-52

   • ИНФАРКТ МИОКАРДА - HEART ATTACK OF MYOCARDIUM

    • Гостра серцева недостатність у хворих на інфаркт міокарда в умовах сучасного лікування: особливості перебігу, вплив на коротко-та довготривалий прогноз /Пархоменко О.М. та ін. // Укр. кардіологічний журн..- 2009.-№ 5,- C. 17-25

   • ЖЕЛУДОЧКОВ ФИБРИЛЛЯЦИЯ - VENTRICLES FIBRILLYACIYA

    • Эффективность восстановления синусового ритма у больных с сочетанием фибрилляции и трепетания предсердий / Зинченко Ю.В. // Укр. кардіологічний журн..- 2009.-№ 5,- C. 66-73

   • КОГНИТИВНЫЕ РАССТРОЙСТВА - КОГНИТИВНЫЕ DISORDERS

    • Диагностика когнитивных нарушений у пациентов с артериальной гипертензией /Васильева Н.Ю. и др. // Укр. кардіологічний журн..- 2009.-№ 5,- C. 91-101

   • ИШЕМИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ СЕРДЦА - ISCHEMIC HEART TROUBLE

    • Современные принципы антитромбоцитарной терапии у больных с ишемической болезнью серца. Часть 2. Переносимость и возможные побочные эффекты / Бугаенко В.В. // Укр. кардіологічний журн..- 2009.-№ 5,- C. 101-111

   • ЖЕЛУДОЧКОВ СЕРДЦА ТРЕПЕТАНИЕ-МЕРЦАНИЕ - VENTRICLES of HEART TREMBLING-TWINKLING

    • Синдром преждевременного возбуждения желудочков / Ватутин Н.Т., Калинкина Н.В., Ещенко Е.В. // Укр. кардіологічний журн..- 2009.-№ 5,- C. 111-116

  • Номер журналу 6

   • КРОВЕНОСНЫЕ СОСУДЫ - BLOOD VESSELS

    • Отдаленные результаты эндоваскулярного лечения больных с мультифокальным атеросклерозом / Фуркало С.Н., Колесник В.А., Хасянова И.В. // Укр. кардіологічний журн..- 2009.-№ 6,- C. 18-24

   • ИНСУЛЬТ ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯРНЫЙ - STROKE OF CEREBROVASKULYARNYY

    • Сучасні підходи до надання медичної допомоги хворим з інсультом / Корнацький В.М., Ревенько І.Л. // Укр. кардіологічний журн..- 2009.-№ 6,- C. 47-56

   • ПРЕДСЕРДИЙ ФИБРИЛЛЯЦИЯ - AURICLES FIBRILLYACIYA

    • Профилактика фибрилляции предсердий после кардиохирургических вмешательств / Ватутин Н.Т., Калинкина Н.В., Шевелек А.Н. // Укр. кардіологічний журн..- 2009.-№ 6,- C. 67-74

 • Рік видання номерів: 2010

  • Номер журналу 1

   • ГИПЕРТЕНЗИЯ - ГИПЕРТЕНЗИЯ

    • Досвід лікування пацієнтів з артеріальною гіпертензією за допомогою вітчизняних ліків / Сіренко Ю.М., Радченко Г.Д., Марцовенко І.М. // Укр. кардіологічний журн..- 2010.-№ 1,- C. 27-39

   • ИШЕМИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ СЕРДЦА - ISCHEMIC HEART TROUBLE

    • МЕтоды хирургического лечения постинфарктной аневризмы левого желудочка, осложненной тромбэндокардитом /Симоненко В.Б. и др. // Укр. кардіологічний журн..- 2010.-№ 1,- C. 65-72

   • АОРТАЛЬНЫЙ КЛАПАН - AORTIC VALVE

    • Приобретенный аортальный стеноз: вопросы этиологии и патогенеза / Коваленко В.Н., Несукай Е.Г.. Титов Е.Ю. // Укр. кардіологічний журн..- 2010.-№ 1,- C. 96-103

  • Номер журналу 2

   • ЭХОКАРДИОГРАФИЯ - ЭХОКАРДИОГРАФИЯ

    • Оцінювання структури і функції лівого шлуночка при серцево-судинних захворюваннях методом тривимірної ехокардіографії // Укр. кардіологічний журн..- 2010.-№ 2,- C. 81-88

   • ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФИЯ - ELECTROCARDIOGRAPHY

    • Напрямки використання методу електрокардіографії високого підсилення / Кондратюк В.Є., Єна Л.М. // Укр. кардіологічний журн..- 2010.-№ 2,- C. 88- 97

  • Номер журналу 3

   • ХОЛЕСТЕРИН - CHOLESTEROL

    • Холестерин и атеросклероз: традиционные взгляды и современные представления / Коваленко В.Н.,алаева Т.В.Братусь В.В. // Укр. кардіологічний журн..- 2010.-№ 3,- C. 7-35

   • СОЗНАНИЯ ОТСУТСТВИЕ - CONSCIOUSNESS ABSENCE

    • Діагностика ортостатичного синкопе / Жарінов О.Й., Скибчик Я.В., Грицай О.М. // Укр. кардіологічний журн..- 2010.-№ 3,- C. 90-95

   • КАРДИОМИОПАТИЯ ЗАСТОЙНАЯ - КАРДИОМИОПАТИЯ IS STAGNANT

    • Дилатационная кардиомиопатия: генетические и молекулярные аспекты развития заболевания / Рябенко Д.В. // Укр. кардіологічний журн..- 2010.-№ 3,- C. 96- 109

   • СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫЕ БОЛЕЗНИ - SERDECHNO-SOSUDISTYE ILLNESSES

    • Фармакологические различия между бета-адреноблокаторами: клинические последствия применения карведилола / Зайцева В.И. // Укр. кардіологічний журн..- 2010.-№ 3,- C. 116-122

  • Номер журналу 4

   • ГИПЕРТЕНЗИЯ - ГИПЕРТЕНЗИЯ

    • Контроль артеріального тиску в пацієнтів з цукровим діабетом (програма :Можливості ефективного контролю артеріального тиску за допомогою вітчизняних ліків) /Ю.М. Сіренко, Г.Д. Радченко , І.М. Марцовенко та ін. // Укр. кардіологічний журн..- 2010.-№ 4,- C. 7-19

   • ЛОЗАРТАН - LOZARTAN

    • Вплив лозартану на деякі фактори ризику у хворих на гіпертонічну хворобу зі зниженою функцією нирок / Безродний В.Б., Міщенко Л.А., Свіщенко Є.П. // Укр. кардіологічний журн..- 2010.-№ 4,- C. 20- 25

   • СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫЕ БОЛЕЗНИ - SERDECHNO-SOSUDISTYE ILLNESSES

    • Выживание и влияющие на него факторы у больных с постинфарктным кардиосклерозом при двухлетнем наблюдении /И.К.Следзевская, Л.Н. Бабий, Е.П. Погурельская и др. // Укр. кардіологічний журн..- 2010.-№ 4,- C. 36- 40

   • ИШЕМИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ СЕРДЦА - ISCHEMIC HEART TROUBLE

    • Вплив статинів на показники імунного запалення, ліпідного спектра крові, перекисного окиснення ліпідів та білків у хворих на хронічну ішемічну хворобу серця / Ломаковський О.М. // Укр. кардіологічний журн..- 2010.-№ 4,- C. 41- 48

   • ПРЕДСЕРДИЙ ТРЕПЕТАНИЕ - AURICLES TREMBLING

    • Эффективность чреспищеводной электрокардиостимуляции при трепетании предсердий 1 типа неклапанного генеза в зависимости от стадии сердечной недостаточности / Зинченко Ю.В. // Укр. кардіологічний журн..- 2010.-№ 4,- C. 61-69

   • ОЖИРЕНИЕ - OBESITY

    • Добовий профіль артеріального тиску та структурно-функціональний стан міокарда у хворих з метаболічним синдромом та дисфункцією щитоподібної залози, оптимізація лікування / Мітченко О.І., Логвиненко А.О., Романов В.Ю. // Укр. кардіологічний журн..- 2010.-№ 4,- C. 70-77

   • КАРДИОМИОПАТИЯ АЛКОГОЛЬНАЯ - КАРДИОМИОПАТИЯ IS ALCOHOLIC

    • Алкогольная кардиомиопатия / Рябенко Д.В., Корниенко Т.М. // Укр. кардіологічний журн..- 2010.-№ 4,- C. 91- 97

   • МАТРИКСА МЕТАЛЛОПРОТЕИНАЗЫ - МАТРИКСА OF METALLOPROTEINAZY

    • Остеопонтин как новый биологический маркер сердечно-сосудистого ремоделирования / Березин А.Е., Панасенко Т.А., Корецкая Е.Ю. // Укр. кардіологічний журн..- 2010.-№ 4,- C. 98-102

  • Номер журналу 5

   • ИНФАРКТ МИОКАРДА - HEART ATTACK OF MYOCARDIUM

    • Синдром гострої серцевої недостатності у хворих з інфарктом міокарда і збереженою систолічною функцією лівого шлуночка: особливості клінічного перебігу та прогнозу // Укр. кардіологічний журн..- 2010.-№ 5,- C. 7- 12

   • ИШЕМИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ СЕРДЦА - ISCHEMIC HEART TROUBLE

    • Виявлення післяінфарктних легеневих та тромботичних ускладнень методами рентгенографії та мультиспіральної комп ютерної томографії / Федьків С.В. // Укр. кардіологічний журн..- 2010.-№ 5,- C. 63-70

    • Ремоделирование левого желудочка при осложненных формах ишемической болезни сердца /А.Н. Блеткин, И.А. Борисов, В.Б. Симоненко и др. // Укр. кардіологічний журн..- 2010.-№ 5,- C. 71- 81

    • Статины: совместимость и безопасность при лечении больных с ишемической болезнью сердца // Укр. кардіологічний журн..- 2010.-№ 5,- C. 82-90

   • ГИПЕРТЕНЗИЯ - ГИПЕРТЕНЗИЯ

    • Результати опитування лікарів, що лікують пацієнтів з артеріальною гіпертензією / Радченко Г.Д., Марцовенко І.М., Сіренко Ю.М. // Укр. кардіологічний журн..- 2010.-№ 5,- C. 23-29

    • Вплив тривалого фармакогенетично детермінованого лікування на показники ехокардіографії та геометричні моделі міокарда лівого шлуночка у хворих з артеріальною гіпертензією / Сидорчук Л.П., Амосова К.М. // Укр. кардіологічний журн..- 2010.-№ 5,- C. 30- 41

   • МИОКАРД - MYOCARDIUM

    • Современные возможности сцинтиграфии в диагностике поражения миокарда левого желудочка сердца / Тодуров Б.М., Кундин В.Ю., Нобис О.Е. // Укр. кардіологічний журн..- 2010.-№ 5,- C. 100- 106

  • Номер журналу 6

   • ГИПЕРТЕНЗИЯ - ГИПЕРТЕНЗИЯ

    • Виконання Државної програми боротьби з гіпертензіями в Україні / Коваленко В.М., Корнацький В.М. // Укр. кардіологічний журн..- 2010.-№ 6,- C. 7-12

    • Взаємозвязок функціонального стану нирок з добовим профілем артеріального тиску, показниками вуглеводного та ліпідного обміну у хворих на гіпертонічну хворобу / Безродний В.Б. // Укр. кардіологічний журн..- 2010.-№ 6,- C. 35- 41

    • Гіпертрофія лівого шлуночка: визначення , методи оцінки, можливості регресу / Радченко Г.Д. // Укр. кардіологічний журн..- 2010.-№ 6,- C. 99- 109

   • АПНОЭ СИНДРОМ ВО ВРЕМЯ СНА - АПНОЭ SYNDROME DURING SLEEP

    • Оценк показателей артериального давления у пациентов с синдромом обструктивного апноэ сна / Сиренко Ю.Н., Михеева К.В. // Укр. кардіологічний журн..- 2010.-№ 6,- C. 27- 34

   • ИШЕМИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ СЕРДЦА - ISCHEMIC HEART TROUBLE

    • Лечение стабильной стенокардии в Украине: исследование КЛАССИКА / Несукай Н.Г. // Укр. кардіологічний журн..- 2010.-№ 6,- C. 42- 50

   • ОЖИРЕНИЕ - OBESITY

    • Корекція системних метаболічних порушень у ранній післяінфарктний період / Терешкевич Л.П. // Укр. кардіологічний журн..- 2010.-№ 6,- C. 51-56

   • КОРОНАРНОЙ АРТЕРИИ ШУНТИРОВАНИЕ - TO CORONAL ARTERY SHUNTING

    • Вивчення можливого прогресування коронарного атеросклерозу як результату екзогенних втручань: коронарного шунтування та стентування / Книшов Г.В., Левчишина О.В. // Укр. кардіологічний журн..- 2010.-№ 6,- C. 65- 71

   • МЕЖПРЕДСЕРДНОЙ ПЕРЕГОРОДКИ ДЕФЕКТЫ - МЕЖПРЕДСЕРДНОЙ PARTITION DEFECTS

    • Эндоваскулярное лечение дефекта вторичной межпредсердной перегородки /Б.М. Тодуров, Г.И.Ковтун, А.В. Хохлов и др. // Укр. кардіологічний журн..- 2010.-№ 6,- C. 95-98

   • АДГЕЗИЯ - АДГЕЗИЯ

    • Зміни адгезивних комплексів у тканині міокарда як один із механізмів порушень функції серця / Півень О.О. // Укр. кардіологічний журн..- 2010.-№ 6,- C. 110- 117

 • Рік видання номерів: 2011

  • Номер журналу 1

   • ИШЕМИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ СЕРДЦА - ISCHEMIC HEART TROUBLE

    • Ведение больных с ишемической болезнью сердца и сопутствующей артериальной гипертензией в Украине. Результаты исследования ПРЕСТИЖ / Лутай М.И. // Укр. кардіологічний журн..- 2011.-№ 1,- C. 25- 36

   • ОЖИРЕНИЕ - OBESITY

    • Резистентна артеріальна гіпертензія на тлі метаболічного синдрому: пошук ефективних комбінацій / С.Д. Бабляк, В.А. Скибчик, П.Л. Свердан та ін. // Укр. кардіологічний журн..- 2011.-№ 1,- C. 57- 62

   • СЕРДЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ ЗАСТОЙНАЯ - CARDIAC INSUFFICIENCY IS STAGNANT

    • Корекція анемічного синдрому у хворих похилого віку з хронічною серцевою недостатністю / Василенко А.М., С.О. Шейко // Укр. кардіологічний журн..- 2011.-№ 1,- C. 73- 78

   • ИНСУЛЬТ ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯРНЫЙ - STROKE OF CEREBROVASKULYARNYY

    • Медико-соціальні аспекти цереброваскулярних хвороб в Украаїні / Корнацький В.М.. Ревенько І.Л. // Укр. кардіологічний журн..- 2011.-№ 1,- C. 86-92

   • АРИТМИЯ - ARRHYTHMIA

    • Синдром ранней реполяризации желудочков /Н.Т. Ватутин, Н.В. Калинкина, Е.В. Склянная и др. // Укр. кардіологічний журн..- 2011.-№ 1,- C. 98-104

  • Номер журналу 2

   • СЕРДЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ ЗАСТОЙНАЯ - CARDIAC INSUFFICIENCY IS STAGNANT

    • Частота сокращений сердца и сердечная недостаточность. Взгляд клинициста / Лутай М.И. // Укр. кардіологічний журн..- 2011.-№ 2,- C. 7- 14

   • ИШЕМИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ СЕРДЦА - ISCHEMIC HEART TROUBLE

    • Роль системных метаболических нарушений в патогенезе гипертонической болезни и ее исходов /В.Н. Коваленко, Т.В. Талаева, В.А. Шумаков и др. // Укр. кардіологічний журн..- 2011.-№ 2,- C. 15- 31

    • Ангіографічні ознаки коронарного атеросклерозу і вторинна профілактика ішемічної хвороби серця / Бардаченко Н.!., Курята О.В. // Укр. кардіологічний журн..- 2011.-№ 2,- C. 54- 60

   • ГИПЕРТЕНЗИЯ - ГИПЕРТЕНЗИЯ

    • Изменения артериального давления в ответ на стресс у молодых лиц в зависимости от асихоэмоционального статуса / Ватутин Н.Т., Склянная Е.В., Калинкина Н.В. // Укр. кардіологічний журн..- 2011.-№ 2,- C. 46- 48

   • СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫЕ БОЛЕЗНИ - SERDECHNO-SOSUDISTYE ILLNESSES

    • Взаємозв язок між показниками ендотеліальної функції та результатами фізичного навантаження в ранній післяінфарктний період /В.О. Шумаков, Л.П. Терешкевич, І.Е. Малиновська та ін. // Укр. кардіологічний журн..- 2011.-№ 2,- C. 61- 66

   • ПРЕДСЕРДИЙ ФИБРИЛЛЯЦИЯ - AURICLES FIBRILLYACIYA

    • Взаимосвязь фибрилляции предсердий и сердечной недостаточности /О.С. сычев, Е.Н. Романова, Е.В. Могильницкий и др. // Укр. кардіологічний журн..- 2011.-№ 2,- C. 77- 82

    • Клінічний перебіг та лікування аритмій серця після операції аортокоронарного шунтування з аневризммектомією /Б.М. Тодуров, О.Й Жарінов, О.А. Єпанчінцева та ін. // Укр. кардіологічний журн..- 2011.-№ 2,- C. 96-100

  • Номер журналу 3

   • ИНФАРКТ МИОКАРДА - HEART ATTACK OF MYOCARDIUM

    • Оцінка виживання хворих з перенесеним інфарктом міокарда за даними п ятирічного спостереження /І.К. ледзевська, Л.М. Бабій, С.Ю. Савицький та ін. // Укр. кардіологічний журн..- 2011.-№ 3,- C. 7- 11

   • ЛЕПТИН - LEPTIN

    • Лептин у больных ишемической болезнью сердца в сочетании с сахарным диабетом / Серкова В.К., Кобринчук Ю.Л., Романова В.А. // Укр. кардіологічний журн..- 2011.-№ 3,- C. 19- 23

   • СЕРДЦА ЖЕЛУДОЧКА ЛЕВОГО ГИПЕРТРОФИЯ - HEARTS OF VENTRICLE OF LEVOGO ARE HYPERTROPHY

    • Динаміка показників гіпертрофії лівого шлуночка у хворих на гіпертонічну хворобу за умови епізодичного прийому антигіпертензивних препаратів / Купчинська О.Г. // Укр. кардіологічний журн..- 2011.-№ 3,- C. 50- 54

   • ПРЕДСЕРДИЙ ФИБРИЛЛЯЦИЯ - AURICLES FIBRILLYACIYA

    • Изменение показателей вариабельности ритма сердца у больных с фибрилляцией /трепетанием предсердий на фоне гипертонической болезни, ишемической болезни сердца и сердечной недостаточности /О.С. Сычев, Л.А. Шабильянова, М.З. Чередниченко и др. // Укр. кардіологічний журн..- 2011.-№ 3,- C. 60- 64

   • ТАХИКАРДИЯ - ТАХИКАРДИЯ

    • Шлуночкові тахікардії / Жарінов О.Й., Куць В.О., Грицай О.М. // Укр. кардіологічний журн..- 2011.-№ 3,- C. 80- 88

   • ГИПЕРТРИГЛИЦЕРИДЕМИЯ - GIPERTRIGLICERIDEMIYA

    • Гипертриглицеридемия, цели липидоснижающей терапии / Бугаенко В.В., Товстуха В.В. // Укр. кардіологічний журн..- 2011.-№ 3,- C. 89- 97

  • Номер журналу 4

   • МИОКАРДИТ - MYOCARDITIS

    • Изменения показателей магнитного картирования сердца у пациентов с очаговым миокардитом / В.Н. Коваленко, М.П. Бойчак , В.Н. Сосницкий и др. // Укр. кардіологічний журн..- 2011.-№ 4,- C. 7-13

   • ИШЕМИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ СЕРДЦА - ISCHEMIC HEART TROUBLE

    • Влияние нитропрепаратов пролонгированного действия на внутрисердечную гемодинамику у больных, перенесших инфаркт миокарда /И.К.Следзевская, Н.П. Строганова, Л.Н. Бабий и др. // Укр. кардіологічний журн..- 2011.-№ 4,- C. 20- 24

    • Механизмы воспалительной реакции в интиме венечных артерий при начинающимся атеросклерозе и воздействие на них системной энзимотерапии / Терзов А.И., Абуталипов Р.Ф., Терзов К.А. // Укр. кардіологічний журн..- 2011.-№ 4,- C. 31-38

   • СЕРДЦА БОЛЕЗНИ - HEARTS OF ILLNESS

    • Особливості перебігу післяінфарктного періоду на тлі прийому інгібіторів ангіотензинперетворюючого ферменту /В.О. Шумаков, Т.В. Талаєва, Л.П. Терешкевич та ін. // Укр. кардіологічний журн..- 2011.-№ 4,- C. 25- 30

   • ЭНДОТЕЛИАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ РОСТА - ENDOTELIAL'NYE FACTORS OF GROWTH

    • Сосудистый эндотелиальный фактор роста в клинике внутренних заболеваний и его патогенетическое значение / Гавриленко Т.И., Рыжкова Н.А., Пархоменко А.Н. // Укр. кардіологічний журн..- 2011.-№ 4,- C. 87-95

   • СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ СИСТЕМА - SERDECHNO-SOSUDISTAYA SYSTEM

    • Значення L -аргініну в лікуванні хворих із серцево-судинною патологією / М.І. Лутай, В.В. Бугаєнко, О.І. Моїсеєнко та ін. // Укр. кардіологічний журн..- 2011.-№ 4,- C. 96-107

   • АРИТМИЯ - ARRHYTHMIA

    • Артериальная гипертензия и нарушения ритма сердца / Ена Л.М., Кондратюк В.Е., Мудрук И.В. // Укр. кардіологічний журн..- 2011.-№ 4,- C. 108-117

  • Номер журналу 5

   • РЕВМОКАРДИТ - RHEUMATIC HEART DISEASE

    • Особенности иммунного статуса у больных с острым и хроническим диффузным миокардитом /В.Н. Коваленко, Е.Г. Несукай, Т.И. Гавриленко и др. // Укр. кардіологічний журн..- 2011.-№ 5,- C. 7-10

   • СЕРДЦЕ - HEART

    • Вплив х1рург1чного втручання на перебіг серцевої недостатності при набутих вадах серця / Целуйко В.Й., Жадан А.В., Романенко О.А. // Укр. кардіологічний журн..- 2011.-№ 5,- C. 16-20

   • ПРЕДСЕРДИЙ ТРЕПЕТАНИЕ - AURICLES TREMBLING

    • Роль чреспищеводной эхокардиографии при проведении кардиоверсии у больных с трепетанием предсердий / Зинченко Ю.В., Икоркин М.Р. // Укр. кардіологічний журн..- 2011.-№ 5,- C. 27- 34

   • ГИПЕРТЕНЗИЯ - ГИПЕРТЕНЗИЯ

    • Взаимосвязь плазменных маркеров деградации экстрацеллюлярного матрикса и поражения органов-мишеней при гипертонической болезни / Визир В.А., Волошина И.Н. // Укр. кардіологічний журн..- 2011.-№ 5,- C. 45- 49

    • Опыт применения метода суточного мониторирования артериального давления в диагностике лабильной артериальной гипертензии у лиц молодого возраста /Г.И.Нечаева Ю.В.Терещенко, Е.Н. Логинова и др. // Укр. кардіологічний журн..- 2011.-№ 5,- C. 50- 54

   • СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫЕ БОЛЕЗНИ - SERDECHNO-SOSUDISTYE ILLNESSES

    • Прогнозування результатів добутамінової стрес-ехокардіографії за результатами магнітокардіографії /Т.В. Сосницька, Л.А.Стаднюк, М.П. Бойчак та ін. // Укр. кардіологічний журн..- 2011.-№ 5,- C. 55-63

   • ИНФАРКТ МИОКАРДА - HEART ATTACK OF MYOCARDIUM

    • Інформативність векторкардіографії за троболізису у хворих із гострим інфарктом міокарда / Бєлая І.Є. // Укр. кардіологічний журн..- 2011.-№ 5,- C. 64- 71

   • ИШЕМИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ СЕРДЦА - ISCHEMIC HEART TROUBLE

    • Коморбидные состояния : ишемическая болезнь сердца и хроническое обструктивное заболевание легких / Бугаенко В.В., Слободской В.А., Товстуха В.В. // Укр. кардіологічний журн..- 2011.-№ 5,- C. 72- 78

  • Номер журналу 6

   • МИОКАРДИТ - MYOCARDITIS

    • Возможности магнитокардиографии в диагностике повреждений миокарда /В.Н. Коваленко, .П. Бойчак, А.Н. Пархоменко и др. // Укр. кардіологічний журн..- 2011.-№ 6,- C. 7-15

   • ИНФАРКТ МИОКАРДА - HEART ATTACK OF MYOCARDIUM

    • Вплив прихильності до лікування на віддалений прогноз у хворих, що перенесли інфаркт міокарда / В.Й.Целуйко, Л.М.Яковлева, С.О. Строкова // Укр. кардіологічний журн..- 2011.-№ 6,- C. 37- 39

   • АНГИОГРАФИЯ - ANGIOGRAPHY

    • Ротационная ангиография с трехмерной реконструкцией при стентировании почечных артерий / Б.М. Тодуров, А.В. Хохлов, М.В. Шиманко и др. // Укр. кардіологічний журн..- 2011.-№ 6,- C. 40- 43

   • ГИПЕРТЕНЗИЯ - ГИПЕРТЕНЗИЯ

    • Десятилетняя динамика показателей диастолической функции левого желудочка у больных с гипертонической болезнью /Е.А. МАтова, С.В. Павленко, Е.П. Свищенко и др. // Укр. кардіологічний журн..- 2011.-№ 6,- C. 53- 58

    • Вплив лерканідипіну на ризик виникнення гострих коронарних подій згідно зі шкалою PRОСАМ у пацієнтів молодого та середньог віку з артеріальною гіпертензією / Бабляк С.Д., Скибчик В.А., Коростил Л.В. // Укр. кардіологічний журн..- 2011.-№ 6,- C. 59-65

   • ИШЕМИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ СЕРДЦА - ISCHEMIC HEART TROUBLE

    • Звязок гіпергомоцистеїнемії з метаболічними факторами ризику у хворих на ішемічну хворобу серця / Коваленко В.М., Андрушко І.І., Талаєва Т.В. // Укр. кардіологічний журн..- 2011.-№ 6,- C. 66-70

 • Рік видання номерів: 2012

  • Номер журналу 1

   • ГИПЕРТЕНЗИЯ - ГИПЕРТЕНЗИЯ

    • Предиктори погіршення функціонального стану нирок у хворих на гіпертонічну хворобу з гіпертензивною нефропатією / Міщенко Л.А., Свіщенко Є.П., Безродний В.Б. // Укр. кардіологічний журн..- 2012.-№ 1,- C. 8-12

    • Гіпертензивні кризи: діагностика і лікування.Консенсус Асоціації кардіологів України та Української асоціації боротьби з інсультом /О.М. Пархоменко, К.А. Амосова, Г.В. Дзяк та ін. // Укр. кардіологічний журн..- 2012.-№ 1,- C. 82-113

   • ИНФАРКТ МИОКАРДА - HEART ATTACK OF MYOCARDIUM

    • Значення результатів тесту з дозованим фізичним навантаженням у хворих з післяінфарктним кардіосклерозом як показника прогнозу й оцінки ефективності відновлювального лікування /І.К. Следзевська, Л.М. Бабій, У.Ю. Остапчук та ін. // Укр. кардіологічний журн..- 2012.-№ 1,- C. 13- 17

   • ИШЕМИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ СЕРДЦА - ISCHEMIC HEART TROUBLE

    • Предикторы вторичной резистентности к ацетилсалициловой кислоте у больных пожилого возраста с ишемической болезнью сердца /В.Ю. Лишневская, Л.А. Бодрецкая, Н.Н. Коберник и др. // Укр. кардіологічний журн..- 2012.-№ 1,- C. 18-23

    • Информативность комплексного магнитокардиографического показателя для диагностики обструктивного поражения коронарных артерий: результаты двухцентрового исследования / И.А. Чайковский, М.П. Бойчак, В.Н. Сосницкий и др. // Укр. кардіологічний журн..- 2012.-№ 1,- C. 42- 51

    • Оценка жизнеспособности миокарда у больных с ишемической болезнью сердца и систолической дисфункцией левого желудочка / Б.М. Тодуров, О.И. Жаринов, Н.П. Строганова и др. // Укр. кардіологічний журн..- 2012.-№ 1,- C. 64- 72

   • СЕРДЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ ЗАСТОЙНАЯ - CARDIAC INSUFFICIENCY IS STAGNANT

    • Прогностичне значення рівня побутової фізичної активності та вираженості депресивних порушень як складових якості життя у пацієнтів з хронічною серцевою недостатністю /Л.Г. Воронков, О.О. Луцак, П.М. Бабич та ін. // Укр. кардіологічний журн..- 2012.-№ 1,- C. 24-28

   • ЛЕПТИН - LEPTIN

    • Ендокринна активність адипозної тканини та сурогатні маркери атеросклерозу у хворих з метаболічним синдромом / Мітченко О.І., Романов В.Ю., Яновська К.О. // Укр. кардіологічний журн..- 2012.-№ 1,- C. 29- 35

   • КРОВЕТВОРНАЯ СИСТЕМА - КРОВЕТВОРНАЯ SYSTEM

    • Хвороби системи кровообігу: провідні тенденції динаміки інвалідності /А.В. Іпатов, Ю.І. Коробкін, І.В. Дроздова та ін. // Укр. кардіологічний журн..- 2012.-№ 1,- C. 36- 41

   • НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ ВЕГЕТАТИВНОЙ БОЛЕЗНИ - NERVOUS SYSTEM OF VEGETATIVE ILLNESS

    • Диагностика и лечение дисфункции вегетативной нервной системы у женщин с климактерическим синдромом / Несукай Е.Г. // Укр. кардіологічний журн..- 2012.-№ 1,- C. 52- 57

   • КАРДИОМИОПАТИЯ ГИПЕРТРОФИЧЕСКАЯ - КАРДИОМИОПАТИЯ IS HYPERTROPHY

    • Клинико-гемодинамические эффекты триметазидина у больных с гипертрофической кардиомиопатией /Т.А. Абдуллаев, О.Х. Аллаберганов, Б.У. Марданов и др. // Укр. кардіологічний журн..- 2012.-№ 1,- C. 58-63

   • СТВОЛОВЫЕ КЛЕТКИ КРОВИ - BARREL MEWS OF BLOOD

    • Значение аутологичных стволовых клеток в комплексном лечении инфаркта миокарда / Слободской В.А. // Укр. кардіологічний журн..- 2012.-№ 1,- C. 73-81

  • Номер журналу 3

   • ГИПЕРТЕНЗИЯ - ГИПЕРТЕНЗИЯ

    • Роль нетрадиційних чинників серцево-судинного ризику в патогенезі гіпертонічної хвороби / Л.А. Міщенко / Міщенко Л.А. // Укр. кардіологічний журн..- 2012.-№ 3,- C. 15- 21

   • ПОЧКИ - BUDS

    • Радионуклидная оценка гемодинамики и фильтрационно-экскреторной функции почек у больных с сахарным диабетом и гипертонической болезнью /В.Н. Славнов, Г.А. Зубкова / Славнов В .Н. // Укр. кардіологічний журн..- 2012.-№ 3,- C. 22- 25

   • ПРЕДСЕРДИЙ ФИБРИЛЛЯЦИЯ - AURICLES FIBRILLYACIYA

    • Галектин-3 у больных с фибрилляцией предсердий / В.И. Целуйко, З.С. Вашакидзе, Т.В. Мотылевская и др. / Целуйко В.И. // Укр. кардіологічний журн..- 2012.-№ 3,- C. 45- 49

    • Пароксизмальна фібрілляція предсердь у ранні терміни після операції аортокоронарного шунтування / Б.М. Тодуров, О.Й. Жарінов, О.А. Єпанчінцева та ін. / Тодуров Б.М. // Укр. кардіологічний журн..- 2012.-№ 3,- C. 50- 54

   • ИНФАРКТ МИОКАРДА - HEART ATTACK OF MYOCARDIUM

    • Мозковий натрійуретичний пептид як маркер раннього післяінфарктного ремоделювання : результати когортного дослідження / О.Є. Березін, Т.О. Самура / Березін О.Є. // Укр. кардіологічний журн..- 2012.-№ 3,- C. 65- 71

   • МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ КАЧЕСТВО - TO MEDICARE QUALITY

    • Пілотний реєстр гострих коронарних синдромів з елевацією сегмента ST STIMUL: характеристика хворих, організація медичної допомоги на госпітальному етапі лікування /С.В. Валуєва, В.І. Денисюк / Валуєва С.В. // Укр. кардіологічний журн..- 2012.-№ 3,- C. 72- 78

   • ВОЛЧАНКА КРАСНАЯ СИСТЕМНАЯ - ВОЛЧАНКА IS RED SYSTEM

    • Атеросклеротичне ураження вінцевих артерій та ішемічна хвороба серця у хворих на системний червоний вовчок / І.Г. Матіящук / Матіящук І.Г. // Укр. кардіологічний журн..- 2012.-№ 3,- C. 79- 85

   • ПРЕДСЕРДИЙ ТРЕПЕТАНИЕ - AURICLES TREMBLING

    • Эффективность восстановления и сохранения синусового ритма у больных с трехлетним эпизодом трепетания предсердий / Ю.В. Зинченко, С.В. Лизогуб, М.Р. Искоркин / Зинченко Ю.В. // Укр. кардіологічний журн..- 2012.-№ 3,- C. 100-104

  • Номер журналу 4

   • АНТИФОСФОЛИПИДНЫЙ СИНДРОМ - ANTIFOSFOLIPIDNYY SYNDROME

    • Структурно-функціональний стан ендотелію судин у хворих з антифосфоліпідним синдромом / С.В. Шевчук, Ю.С. Сегеда, І.П. Кувікова / Шевчук С.В. // Укр. кардіологічний журн..- 2012.-№ 4,- C. 31- 40

   • ПРЕДСЕРДИЙ ФИБРИЛЛЯЦИЯ - AURICLES FIBRILLYACIYA

    • Показатели варибельности ритма сердца у больных с фибрилляцией предсердий в зависимости от состояния внутрисердечной гемодинамики и клинической симптоматики / О.С. Сычев, Л.А. Шабильянова, Е.В. Могильницкий и др. / Сычев О.С. // Укр. кардіологічний журн..- 2012.-№ 4,- C. 47- 52

   • ПРЕДСЕРДИЙ ТРЕПЕТАНИЕ - AURICLES TREMBLING

    • Эффективность восстановления и сохранения синусового ритма при длительно персистирующей форме трепетания предсердий / Ю.В. Зинченко / Зинченко Ю.В. // Укр. кардіологічний журн..- 2012.-№ 4,- C. 53-58

   • СЕРДЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ ЗАСТОЙНАЯ - CARDIAC INSUFFICIENCY IS STAGNANT

    • Порівняльна характеристика основних клініко-демографічних показників та якості життя у хворих із хронічною серцевою недостатністю ішемічного походження із систолічною дисфункцією лівого шлуночка та зі збереженою фракцією викиду лівого шлуночка / Л.Г. Воронков, І.О. Дюдіна, Л.П. Паращенюк / Воронков Л.Г. // Укр. кардіологічний журн..- 2012.-№ 4,- C. 65- 70

   • АОРТЫ АНЕВРИЗМА - AORTAS OF ANEURISM

    • Непосредственные результаты эндопротезирования инфраренальных аневризм аорты в зависимости от размера аневризматического мешка / С.Н. Фуркало, И.В. Хасянова, Е.А. Власенко и др. / Фуркало С.Н. // Укр. кардіологічний журн..- 2012.-№ 4,- C. 77- 83

  • Номер журналу 5

   • КАРДИОЛОГИЯ - CARDIOLOGY

    • Синдром удлиненного интервала GT и беременность / Ю.Г. Антипкин, В.В. Лазоришинец, Ю.В. Давыдова и др. / Анипкин Ю.Г. // Укр. кардіологічний журн..- 2012.-№ 5,- C. 15- 20

   • ИНФАРКТ МИОКАРДА - HEART ATTACK OF MYOCARDIUM

    • Електрофізіологічні властивості міокарда у хворих з гострим інфарктом міокарда зі збереженою фракцією викиду лівого шлуночка / С.М. Кожухов, Ю.В. Корнацький, О.М.Пархоменко / Кожухов С.М. // Укр. кардіологічний журн..- 2012.-№ 5,- C. 21- 27

   • СТЕНОКАРДИЯ - СТЕНОКАРДИЯ

    • Извитость венечных артерий и ее роль в развитии ишемии миокарда / Г.В. Кнышов,, Е.О. Лебедева, Е.А. Настенко и др. / Кнышов Г.В. // Укр. кардіологічний журн..- 2012.-№ 5,- C. 28- 35

   • ГИПЕРТЕНЗИЯ - ГИПЕРТЕНЗИЯ

    • Факторы, ассоциированные с показателями центрального аортального давления у больных с артериальной гипертензией /В.И. Целуйко, .Р. Брегвадзе, Н.Е. Мищук / Целуйко В.И. // Укр. кардіологічний журн..- 2012.-№ 5,- C. 58- 66

   • ИШЕМИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ СЕРДЦА - ISCHEMIC HEART TROUBLE

    • Состояние кардиодинамики у больных с хронической сердечной недостаточностью коронарного и некоронарного генеза по данным радионуклидной вентрикулографии / Д.В. Рябенко, Н.П. Строганова,, Л.Н. Бабий / Рябенко Д.В. // Укр. кардіологічний журн..- 2012.-№ 5,- C. 67- 71

   • ПРЕДСЕРДИЙ ФИБРИЛЛЯЦИЯ - AURICLES FIBRILLYACIYA

    • Результати ретроспективного спостереження за хворими з персистуючою формою фібріляції передсердь: оцінка серцево-судинних подій / О.О. Лобко, Є.В. Могильницький, С.В. Лизогуб ита ін. / Лобко О.О. // Укр. кардіологічний журн..- 2012.-№ 5,- C. 78- 84

   • ПРЕДСЕРДИЙ ТРЕПЕТАНИЕ - AURICLES TREMBLING

    • Течение впервые возникшего трепетания предсердий на протяжении трех лет после кардиоверсии / Ю.В. Зинченко / Зинченко Ю.В. // Укр. кардіологічний журн..- 2012.-№ 5,- C. 85- 90

  • Номер журналу 6

   • ЮБИЛЕИ И ДРУГИЕ ВАЖНЫЕ СОБЫТИЯ - ANNIVERSARIES AND OTHER IMPORTANT EVENTS

    • Леонід Георгійович Воонков (До 60- ліття від дня народження ) // Укр. кардіологічний журн..- 2012.-№ 6,- C. 15-16

   • СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫЕ АНОМАЛИИ - SERDECHNO-SOSUDISTYE ANOMALIES

    • Значение микрорибонуклеиновых кислот при сердечно-сосудистой патологии / М.И. Лутай, А.Ф. Лысенко, Г.Д. Телегеев и др. / Лутай М.И. // Укр. кардіологічний журн..- 2012.-№ 6,- C. 17- 26

   • ПРЕДСЕРДИЙ ФИБРИЛЛЯЦИЯ - AURICLES FIBRILLYACIYA

    • Зміни структури і функції міокарда у хворих із персистентною фібриляцією передсердь та різними функціональними класами серцевої недостатності / О.Й. Жарінов Н.П. Левчук, М.Р. Ікоркін та ін. / Жарінов О.Й. // Укр. кардіологічний журн..- 2012.-№ 6,- C. 94- 102

   • ЭХОКАРДИОГРАФИЯ - ЭХОКАРДИОГРАФИЯ

    • Спекл-трекінг ехокадіографія: нормативні значення і роль методу у вивченні систолічної та діастолічної функції лівого шлуночка серця / В.М. Коваленко, О.Г. Несукай, Н.С. Поленова та ін. / Коваленко В.М. // Укр. кардіологічний журн..- 2012.-№ 6,- C. 103-109

   • СЕРДЦА ЖЕЛУДОЧКА ЛЕВОГО ГИПЕРТРОФИЯ - HEARTS OF VENTRICLE OF LEVOGO ARE HYPERTROPHY

    • Предиктори прогресування гіпертрофії лівого шлуночка у пацієнтів з гіпертонічною хворобою / Л.А. Міщенко / Міщенко Л.А. // Укр. кардіологічний журн..- 2012.-№ 6,- C. 110- 117

   • СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫЕ БОЛЕЗНИ - SERDECHNO-SOSUDISTYE ILLNESSES

    • Серцево-судинний ризик у хворих із синдромом полікістозу яєчників / А.Г. Корнацька О.І. Мітченко, О.В. Сопко / Корнацька А.Г. // Укр. кардіологічний журн..- 2012.-№ 6,- C. 123- 128

 • Рік видання номерів: 2013

  • Номер журналу 4

   • ГИПЕРАЛЬДОСТЕРОНИЗМ - GIPERAL'DOSTERONIZM

    • Первичный альдостеронизм (синдром Конна) : основные сведения и собственное наблюдение /Н.Т. Ватутин, Н.В. Калинкина, О.И. Столика и др. / Ватутин Н.Т. // Укр. кардіологічний журн..- 2013.-№ 4,- C. 61- 65

  • Номер журналу 5

   • СЕРДЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ ЗАСТОЙНАЯ - CARDIAC INSUFFICIENCY IS STAGNANT

    • Эффективность индивидуальных программ обучения больных хронической сердечной недостаточностью навыкам самоконтроля и самопомощи / Н.Т. Ватутин / Ватутин Н.Т. // Укр. кардіологічний журн..- 2013.-№ 5,- C. 29- 34

   • КОРОНАРНАЯ БОЛЕЗНЬ - CORONAL ILLNESS

    • Острый коронарный синдром без стойкой элевации сегмента ST : лособенности интервенционной терапии / М.Ю. Соколов, М.И. Студзинская / Соколов М.Ю. // Укр. кардіологічний журн..- 2013.-№ 5,- C. 14- 28

   • МИОКАРДИТ - MYOCARDITIS

    • Характеристика иммунного статуса, оксидантного стресса и структурно-функционального состояния сердца у пациентов с миокардитом в динамике заболевания / Е.Г. Несукай, С.В. Чернюк / Несукай Е.Г. // Укр. кардіологічний журн..- 2013.-№ 5,- C. 35- 40

   • ПРЕДСЕРДИЙ ТРЕПЕТАНИЕ - AURICLES TREMBLING

    • Предикторы эффективной кардиоверсии у больных с трепетанием предсердий / Ю.В. Зинченко, .Р. Икоркин, А.А. Бородай / Зинченко Ю.В. // Укр. кардіологічний журн..- 2013.-№ 5,- C. 55- 61

    • Комплексная оценка электрической нестабльности предсердий у больных с пароксизмальной фибрилляцией предсердий при сопутствующих заболеваниях сердца / А.Н. Соловьян, С.Ю. Савицкий / Соловьян А.Н. // Укр. кардіологічний журн..- 2013.-№ 5,- C. 62- 70

   • ДИАБЕТ САХАРНЫЙ - DIABETES IS SACCHARINE

    • Атеросклероз вінцевих артерій у пацієнтів з цукровим діабетом та гіпотиреозом / О.І. Мітченко, А.В. Руденко, В.Ю. Романов та ін. / Мітченко О.І. // Укр. кардіологічний журн..- 2013.-№ 5,- C. 71- 79

   • ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФИЯ - ELECTROCARDIOGRAPHY

    • Електрокардіографічна діагностика синдромів передчасного збудження шлуночків / О.Й. Жарінов, В.О. Куць, Г.П. Вєрєжнікова та ін. / Жарінов О.Й. // Укр. кардіологічний журн..- 2013.-№ 5,- C. 106- 118

  • Номер журналу 6

   • ПРЕДСЕРДИЙ ФИБРИЛЛЯЦИЯ - AURICLES FIBRILLYACIYA

    • Эхокардиографические предикторы дисфункции ушка левого предсердия у больных с фибрилляцией предсердий неклапанного происхождения / О.С. Сычев, А.А. Бородай / Сычев О.С. // Укр. кардіологічний журн..- 2013.-№ 6,- C. 53- 59

    • Інформативність нових ехокардіографічних маркерів тромбоутворення у вушку лівого передсердя у хворих з неклапанною фібриляцією передсердь / Я.М. Логвінов, О.Й. Жарінов, К.О. Міхалєв та ін. / Логвінов Я.М. // Укр. кардіологічний журн..- 2013.-№ 6,- C. 60- 70

   • ПРЕДСЕРДИЙ ТРЕПЕТАНИЕ - AURICLES TREMBLING

    • Предикторы сохранения синусового ритма через 6 месяцев после кардиоверсии у больных с трепетанием предсердий / Ю.В. Зинченко, М.Р. Икоркин, А.А. Бородай / Зинченко Ю .В. // Укр. кардіологічний журн..- 2013.-№ 6,- C. 71-76

   • МЕНОПАУЗА - МЕНОПАУЗА

    • Сердечно-сосудистый риск и его связь с гормональным статусом у пациенток в период перименопаузы / А.С. Исаева, А.В. Мартыненко, В.И. Волков / Исаева А.С. // Укр. кардіологічний журн..- 2013.-№ 6,- C. 82- 87

   • АНТИФОСФОЛИПИДНЫЙ СИНДРОМ - ANTIFOSFOLIPIDNYY SYNDROME

    • Стратифікація ризику серцево-судинних подій у хворих з антифосфоліпідним синдромом / С.В. Шевчук, Ю.С. Сегеда / Шевчук С.В. // Укр. кардіологічний журн..- 2013.-№ 6,- C. 88-94

 • Рік видання номерів: 2014

  • Номер журналу 6

   • ПРЕДСЕРДИЙ ФИБРИЛЛЯЦИЯ - AURICLES FIBRILLYACIYA

    • Приверженность к длительной анткоагулянтной терапии и ее контроль у больных с фибрилляцией предсердий неклапанного происхождения, оценка взаимосвязи данных показателей с немыми инфарктами головного мозга / О.С. Сычев, А.А. Бородай, Э.С. Бородай и др. / Сычев О.С. // Укр. кардіологічний журн..- 2014.-№ 6,- C. 17- 25

    • Предиктори виникнення ускладнень у пацієнтів з фібриляцією пердсердь після операції аортокоронарного шунтування при 6- місячному спостереженні / О.Й. Жарінов, О.П. Надорак, О.А. Єпанчінцева та ін. / Жарінов О.Й. // Укр. кардіологічний журн..- 2014.-№ 6,- C. 26- 31

   • ИНФАРКТ МИОКАРДА - HEART ATTACK OF MYOCARDIUM

    • Влияние впервые выявленных нарушений углеводного обмена на прогноз у больных с остры инфарктом миокарда / Л.А. Давид / Давид Л.А. // Укр. кардіологічний журн..- 2014.-№ 6,- C. 38- 45

   • ГИПЕРТЕНЗИЯ - ГИПЕРТЕНЗИЯ

    • Гендерні відмінності активності інтерлейкінів у хворих на артеріальну гіпертензію із супутнім предіабетом та цукровим діабетом 2-го типу / Т.В. Ащеулова, О.М. Ковальова, М.А. Сайєд та ін. / Ащеулова Т.В. // Укр. кардіологічний журн..- 2014.-№ 6,- C. 46-53

    • Стан нейрогуморальної регуляції у хворих на артеріальну гіпертензію з інсулінорезистентністю при лікуванні радоновими ваннами /В .С. Корчинський / Корчинський В.С. // Укр. кардіологічний журн..- 2014.-№ 6,- C. 60- 65

    • Клінічна значущість сольової чутливості артеріального тиску : встановлені факти та невирішені питання / К.А. Бобришев, В.В. Коломієць, С.М. Тюріна та ін. / Бобришев К.А. // Укр. кардіологічний журн..- 2014.-№ 6,- C. 101-110

   • КАРДИОМИОПАТИЯ ГИПЕРТРОФИЧЕСКАЯ - КАРДИОМИОПАТИЯ IS HYPERTROPHY

    • Изучение особенностей ротационного движения стенок левого желудочка у больных гипертрофической кардиомиопатией с помощью вектор-эхокардиографии /Е.М. Трембовецкая / Трембовецкая Е.М. // Укр. кардіологічний журн..- 2014.-№ 6,- C. 66-71

   • ОЖИРЕНИЕ - OBESITY

    • Шляхи корекції показників ліпідного та вуглеводного обміну в пацієнтів з метаболічними порушеннями / І.М. Горбась, О.О. Каша, І.П. Смирнова / Горбась І.М. // Укр. кардіологічний журн..- 2014.-№ 6,- C. 72- 77

   • КОРОНАРНАЯ БОЛЕЗНЬ - CORONAL ILLNESS

    • Региональная система организации и оказания экстренной медицинской помощи больным с острым коронарным синдромом в Луганской области/ С.Н. Тыць, А.Г. Гуков, Д.П. Пархомчук и др. / Тыць С.Н. // Укр. кардіологічний журн..- 2014.-№ 6,- C. 78- 84

 • Рік видання номерів: 2015

  • Номер журналу 1

   • ПРЕДСЕРДИЙ ФИБРИЛЛЯЦИЯ - AURICLES FIBRILLYACIYA

    • Клінічні характеристики та перебіг уперше виявленої неклапанної фібріляції передсердь / О.Й. Жарінов, Ю.І. Залізна, К.О. Міхалєв та ін. / Жарінов О.Й. // Укр. кардіологічний журн..- 2015.-№ 1,- C. 46- 53

   • КРОВООБРАЩЕНИЕ - CIRCULATION OF BLOOD

    • Методологія профілактики і ранньої діагностики хвороб системи кровообігу в сучасних умовах / В.М. Корнацький, А.П. Дорогой, Д.М. Мороз / Корнацький В.М. // Укр. кардіологічний журн..- 2015.-№ 1,- C. 75- 80

   • КАРДИОМИОПАТИЯ ГИПЕРТРОФИЧЕСКАЯ - КАРДИОМИОПАТИЯ IS HYPERTROPHY

    • Продольное сегментарное смещение стенок левого желудочка у больных гипертрофической кардиомиопатией / Е.М. Трембовецкая, Г.В. Кнышов, В.П. Захарова / Трембовецкая Е.М. // Укр. кардіологічний журн..- 2015.-№ 1,- C. 81- 85

   • ТРАНСПОЗИЦИЯ МАГИСТРАЛЬНЫХ СОСУДОВ - ТРАНСПОЗИЦИЯ OF MAIN VESSELS

    • Корегована транспозиція магістральних судин/ О.В. Мальничук, Т.В. Бєляєва, Є.С. Рей та ін. / Мельничук О.В. // Укр. кардіологічний журн..- 2015.-№ 1,- C. 86-91

   • ЮБИЛЕИ И ДРУГИЕ ВАЖНЫЕ СОБЫТИЯ - ANNIVERSARIES AND OTHER IMPORTANT EVENTS

    • Борис Михайлович Тодуров (до 50-річчя вiд дня народження) // Укр. кардіологічний журн..- 2015.-№ 1,- C. 112-113 (провідний у

  • Номер журналу 2

   • ГИПЕРТЕНЗИЯ - ГИПЕРТЕНЗИЯ

    • Взаємозв язок між показниками добового моніторування артеріального тиску та деформацією і швидкістю деформації міокарда у хворих на гіпертонічну хворобу / В.М. Коваленко, О.Г. Несукай, Є.Ю. Тітов та ін. / Коваленко В.М. // Укр. кардіологічний журн..- 2015.-№ 2,- C. 26-33

    • Вплив фіксованої комбінації периндоприлу та амлодипіну на параметри деформації міокарда лівого шлуночка в чоловіків з артеріальною гіпертензією / Г.В. Дзяк, М.Ю. Колесник / Дзяк Г.В. // Укр. кардіологічний журн..- 2015.-№ 2,- C. 34- 41

   • ПУЧКА ГИСА НОЖЕК БЛОКАДА - BUNCH OF GISA OF LEGS BLOCKADE

    • Влияние блокаді левой ножки пучка Гиса на показатели продольного смещения стенок левого желудочка у больного дилатационной кардиомиопатией / Е.М. Трембовецкая, Г.В. Кнішов, В.П. Захарова / Трембовецкая Е.М. // Укр. кардіологічний журн..- 2015.-№ 2,- C. 41- 48

   • СЕРДЦА БОЛЕЗНИ - HEARTS OF ILLNESS

    • Оцінка життєздатності міокарда методом магнітно-резонансної візуалізації у передбаченні ефективності реваскуляризації при ішемічній кардіоміопатії / Н.Д. Орищин / Орищин Н.Д. // Укр. кардіологічний журн..- 2015.-№ 2,- C. 49- 58

   • ЛЕПТИН - LEPTIN

    • Лептинорезистентність , стан вуглеводного та ліпідного обмінів у пацієнтів з гіпертонічною хворобою та метаболічним синдромом / О.І. Мітченко, В.Ю. Романов, О.Ю. Кулик / Мітченко О.І. // Укр. кардіологічний журн..- 2015.-№ 2,- C. 58-64

   • ПРЕДСЕРДИЙ ФИБРИЛЛЯЦИЯ - AURICLES FIBRILLYACIYA

    • Использование метаболической терапии у больных с фибрилляцией передсердий / О.С. Сычев, Е.Н. Романова, О.В. Срибная / Сычев О.С. // Укр. кардіологічний журн..- 2015.-№ 2,- C. 65-70

    • Связь между фибрилляцией предсердий , артериальной гипертензией и немыми инфарктами головного мозга / А.А. Бородай, С.В. Федькив, Э.С. Бородай и др. / Бородай А.А. // Укр. кардіологічний журн..- 2015.-№ 2,- C. 71-81

   • АОРТАЛЬНОГО КЛАПАНА СТЕНОЗ - AORTIC VALVE STENOSIS

    • Ультразвуковая декальцификация створок аортального клапана / Б.М. Тодуров / Тодуров Б.М. // Укр. кардіологічний журн..- 2015.-№ 2,- C. 95-98

  • Номер журналу 3

   • ПРЕДСЕРДИЙ ФИБРИЛЛЯЦИЯ - AURICLES FIBRILLYACIYA

    • Качество жизни, тревога, депрессия и когнитивная дисфункция у больных с фибрилляций предсердий неклапанного происхождения и немыми инфарктами головного мозга / О.С. Сычев, А.А. БОродай, С.В. Федькив и др. / Сычев О.С. // Укр. кардіологічний журн..- 2015.-№ 3,- C. 54- 64

    • Зміни структури і функції міокарда в пацієнтів з персистентною фібриляцією передсердь після кардіоверсії при тривалому спостереженні / Н.П. Левчук, О.Й. Жарінов, М.Р. Ікоркін та ін. / Левчук Н.П. // Укр. кардіологічний журн..- 2015.-№ 3,- C. 68-75

   • ГИПЕРТЕНЗИЯ - ГИПЕРТЕНЗИЯ

    • Упруго-эластические свойства артериальной стенки в зависимости от возраста у мужчин с артериальной гипертензией / Г.В. Дзяк, Э.Л. Колесник / Дзяк Г.В. // Укр. кардіологічний журн..- 2015.-№ 3,- C. 13-20

   • ГОМЕОСТАЗ - ГОМЕОСТАЗ

    • Зміни активності згортувальної та протизгортувальної систем крові в жінок з різним ступенем ризику серцево-судинних подій / Н.В. Нетяженко, Т.Й. Мальчевська, О.М. Плєнов та ін. / Нетяженко Н.В. // Укр. кардіологічний журн..- 2015.-№ 3,- C. 48- 54

   • СТЕНОКАРДИЯ - СТЕНОКАРДИЯ

    • Вегетативный дисбаланс у больных со стенокардией напряжения: возможности физиологических триггеров процесса прекондиционирования / Н.Т. Ватутин, Н.В. Калинкина, В.С. Колесников / Ватутин Н.Т. // Укр. кардіологічний журн..- 2015.-№ 3,- C. 55- 60

   • МИТРАЛЬНОГО КЛАПАНА НЕДОСТАТОЧНОСТЬ - MITER VALVE INSUFFICIENCY

    • Продольное сегментарное смещение стенок левого желудочка у больніх с недостаточностью митрального клапана / Е.М. Трембовецкая / Трембовецкая Е.М. // Укр. кардіологічний журн..- 2015.-№ 3,- C. 75- 78

   • ИШЕМИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ СЕРДЦА - ISCHEMIC HEART TROUBLE

    • Магнітно-резонансна візуалізація в діагностиці ішемічного ураження міокарда лівого шлуночка / С.В. Федків, С.С. Теличкун / Федків С.В. // Укр. кардіологічний журн..- 2015.-№ 3,- C. 103- 113

  • Номер журналу 4

   • ГИПЕРТЕНЗИЯ - ГИПЕРТЕНЗИЯ

    • Уніфікований алгоритм антигіпертензивної терапії та контроль домашнього артеріального тиску у хворих з ймовірно резистентною артеріальною гіпертензією в амбулаторній практиці / К.М. Амосова, Ю.В. Руденко / Амосова К.М. // Укр. кардіологічний журн..- 2015.-№ 4,- C. 25-34

    • Генедерні особливості контролю артеріального тиску в пацієнтів з артеріальною гіпертензією / Г.Д. Радченко, Т.Г. Слащева, Ю.М. Сіренко та ін. / Радченко Г.Д. // Укр. кардіологічний журн..- 2015.-№ 4,- C. 34-47

    • Предиктори погіршення функціонального стану нирок у хворих на гіпертонічну хворобу / Л.А. Міщенко / Міщенко Л.А. // Укр. кардіологічний журн..- 2015.-№ 4,- C. 47-55

   • ИШЕМИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ СЕРДЦА - ISCHEMIC HEART TROUBLE

    • Оцінка якості життя в пацієнтів з ішемічною хворобою серця та систолічною дисфункцією лівого шлуночка після аортокоронарного міокарда / Б.М. Тодуров, О.В. Зеленчук, І.М. Кузьмич та ін. / Тодуров Б.М. // Укр. кардіологічний журн..- 2015.-№ 4,- C. 61-66

   • МЕНОПАУЗА - МЕНОПАУЗА

    • Особлиивості поширеності чинників серцево-судинного ризику в жінок залежно від наявності менопаузи / О.І. Мітченко, М.Н. Мамедов, Т.В. Колесник та ін. / Мітченко О.І. // Укр. кардіологічний журн..- 2015.-№ 4,- C. 96-103

  • Номер журналу 5

   • КАРДИОЛОГИЯ - CARDIOLOGY

    • Сучасний стан і перспективи розвитку екстреної, невідкладної кардіохірургії та інтервенційної кардіології в Україні / Г.В.Книшов, В.М. Коваленко, В.В. Лазоришинець и др. / Книшов Г.В. // Укр. кардіологічний журн..- 2015.-№ 5,- C. 13- 19

   • ГИПЕРТЕНЗИЯ - ГИПЕРТЕНЗИЯ

    • Чинники, які впливають на контроль артеріального тиску у хворих на артеріальну гіпертензію залежно від віку / Г.Д. Радченко, Т.Г. Слащева, Ю.М. Сіренко та ін. / Радченко Г.Д. // Укр. кардіологічний журн..- 2015.-№ 5,- C. 19- 33

   • ИШЕМИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ СЕРДЦА - ISCHEMIC HEART TROUBLE

    • Роль сучасних методів візуалізації серця в оцінюванні ремоделювання лівого шлуночка при хронічних формах ішемічної хвороби серця / В.С. Танасічук, С.В. Федьків, Т.М. Бабкіна та ін. / Танасічук В.С. // Укр. кардіологічний журн..- 2015.-№ 5,- C. 50- 63

   • ПРЕДСЕРДИЙ ТРЕПЕТАНИЕ - AURICLES TREMBLING

    • Тромбоэмболический потенциал трепетания предсердий / О.С. Сычев, А.А. Бородай, Э.С. Бородай / Сычев О.С. // Укр. кардіологічний журн..- 2015.-№ 5,- C. 63-71

   • СЕРДЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ ЗАСТОЙНАЯ - CARDIAC INSUFFICIENCY IS STAGNANT

    • Профілактика серцевої недостиатності при корекції мітральної недостатності ішемічного генезу / С.А. Руденко / Руденко С.А. // Укр. кардіологічний журн..- 2015.-№ 5,- C. 71-75

   • СЕРДЦА БОЛЕЗНИ - HEARTS OF ILLNESS

    • Кардиопротекторные и кардиотоксичные микроэлементы при хронической ревматической болезни сердца / О.В. Синяченко, Г.С. Такташов, М.В. Ермолаева / Синяченко О.В. // Укр. кардіологічний журн..- 2015.-№ 5,- C. 75- 79

   • МЕНОПАУЗА - МЕНОПАУЗА

    • Порушення ліпідного обміну та сурогатні маркери атеросклерозу у хворих на гіпертонічну хворобу на тлі фізіологічної та постхірургічної менопаузи / О.І. Мітченко, В.Ю. Романов, Г.Я. Ілюшина / Мітченко О.І. // Укр. кардіологічний журн..- 2015.-№ 5,- C. 79-85

   • ОЖИРЕНИЕ - OBESITY

    • Лептинорезистентність та серцево-судинний ризик у пацієнтів з гіпертонічною хворобою та метаболічним синдромом / О.Ю. Кулик, О.І. Мітченко , В.Ю. Романов та ін. / Кулик О.Ю. // Укр. кардіологічний журн..- 2015.-№ 5,- C. 85- 95

   • СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ СИСТЕМА - SERDECHNO-SOSUDISTAYA SYSTEM

    • Вплив поліморфізму гена альдостеронсинтази ( CYP 1 1B2) на серцево-судинну систему / М.М. Долженко, Л.Є. Лобач, С.В. Поташев / Долженко М.М. // Укр. кардіологічний журн..- 2015.-№ 5,- C. 104-110

    • Резолюція ХY1 Національного конгресу кардіологів України (Київ, 23-25 вересня 2015 р.) // Укр. кардіологічний журн..- 2015.-№ 5,- C. 126-131

  • Номер журналу 6

   • КАРДИОЛОГИЯ - CARDIOLOGY

    • Профілактика, діагностика та лікування інфекційного ендокардиту . Рекомендації робочої групи з хвороб міокарда, перикарда, ендокарда та клапанів серця Асоціації кардіологів України / В.М. Коваленко, О.Г. Несукай 9 модератори), Г.В. Книшов та ін. / Коваленко В.М. // Укр. кардіологічний журн..- 2015.-№ 6,- C. 11-25

   • ТРОМБОЭМБОЛИЯ - ТРОМБОЭМБОЛИЯ

    • Венозний тромбоемболізм: ефективність діагностики та лікування медичної допомоги в сучасних умовах / Б.М. Тодуров, А.І. Ячник, Г.І. Ковтун та ін. / Тодуров Б.М. // Укр. кардіологічний журн..- 2015.-№ 6,- C. 25-35

   • ИШЕМИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ СЕРДЦА - ISCHEMIC HEART TROUBLE

    • Морфологічні особливості ішемізованої та позішемічної зон міокарда в пацієнтів з хронічною ішемічною хвороблю серця / О.С. Гавриш, В.А. Кричкевич / Гавриш О.С. // Укр. кардіологічний журн..- 2015.-№ 6,- C. 44-53

    • Гендерные особенности диагностики, течения и лечения ишемической болезни сердца / В.В. Бугаенко / Бугаенко В.В. // Укр. кардіологічний журн..- 2015.-№ 6,- C. 100- 1 13

   • АПНОЭ СИНДРОМ ВО ВРЕМЯ СНА - АПНОЭ SYNDROME DURING SLEEP

    • Оцінка порушень пружно-еластичних властивостей артерій у пацієнтів з артеріальною гіпертензією та синдромом обструктивного апное сну / Н.А. Крушинська, Ю.М. Сіренко / Крушинська Н.А. // Укр. кардіологічний журн..- 2015.-№ 6,- C. 53-59

   • ГИПЕРТЕНЗИЯ - ГИПЕРТЕНЗИЯ

    • Результати дослідження рівня ендотелійзалежних факторів вазоконстрикції й вазодилатації в дітей з первинною артеріальною гіпертензією / Ю.В. Марушко, Т.І. Гавриленко, Т.В. Гищак та ін. / Марушко Ю.В. // Укр. кардіологічний журн..- 2015.-№ 6,- C. 59-64

    • Резистентна артеріальна гіпертензія: пошук оптимальної комбінованої терапії / О.Г. Обертинська / Обертинська О.Г. // Укр. кардіологічний журн..- 2015.-№ 6,- C. 113

   • ПРЕДСЕРДИЙ ФИБРИЛЛЯЦИЯ - AURICLES FIBRILLYACIYA

    • Гендерні особливості якості життя та емоційного стану у хворих з фібриляцією та тріпотінням передсердь неклапанного походження / О.С. Сичов, А.О. Бородай, О.М. Романова та ін. / Сичев О.С. // Укр. кардіологічний журн..- 2015.-№ 6,- C. 64- 72

   • ИНФАРКТ МИОКАРДА - HEART ATTACK OF MYOCARDIUM

    • Физическая реабилитация в комплексной программе лечения больных, перпенесших инфаркт миокарда / И.Э. Малиновская, В.А. Шумаков, Н.М. Терещенко / Малиновская И.Э. // Укр. кардіологічний журн..- 2015.-№ 6,- C. 90-100

 • Рік видання номерів: 2017

  • Номер журналу 1

   • ПОЧКИ - BUDS

    • Профилактика острого повреждения почек у больных с острым коронарным синдромом с подъемом сегмента ST , перенесших чрескожное коронарное вмешательство : сравнение влияния розувастатина и аторвастатина / А.В. Шумаков, А.Н. Пархоменко, Я.М. Лутай та ін. / Шумаков А.В. // Укр. кардіологічний журн..- 2017.-№ 1,- C. 16- 25

   • ИШЕМИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ СЕРДЦА - ISCHEMIC HEART TROUBLE

    • Кальциноз венечных артерий и аорты у пациентов с хронической ишемической болезнью сердца : возрастные и гендерные особенности , взаимосвязь с факторами риска / М.И. Лутай, И.П. Голикова / Лутай М.И. // Укр. кардіологічний журн..- 2017.-№ 1,- C. 25-32

    • Значение каротидно-феморальной скорости распространения пульсовой волны в прогнозировании атеросклеротического поражения венечных сосудов в зависимости от наличия сахарного диабета 2-го типа / Л.В. Журавлева, Н.А. Лопина / Журавлева Л.В. // Укр. кардіологічний журн..- 2017.-№ 1,- C. 43-51

   • КАРДИОМИОПАТИЯ ЗАСТОЙНАЯ - КАРДИОМИОПАТИЯ IS STAGNANT

    • Клінічні характеристики та якість життя пацієнтів з ішемічною кардіоміопатією після аортокоронарного шунтування або стентування / Н.Б. Іванюк / Іванюк Н.Б. // Укр. кардіологічний журн..- 2017.-№ 1,- C. 32-43

   • ПРЕДСЕРДИЙ ФИБРИЛЛЯЦИЯ - AURICLES FIBRILLYACIYA

    • Предиктори якості життя в пацієнтів з фібриляцією та тріпотінням передсердь неклапанного походження / О.С. Сичов, А.О. Бородай / Сичов О.С. // Укр. кардіологічний журн..- 2017.-№ 1,- C. 51-59

   • ГИПЕРТЕНЗИЯ - ГИПЕРТЕНЗИЯ

    • Зміни геометрії скорочення лівих відділів серця у хворих на гіпертонічну хворобу з різною частотою скорочень серця / О.Г. Несукай, Й.Й. Гіреш / Несукай О.Г. // Укр. кардіологічний журн..- 2017.-№ 1,- C. 64-70

    • Захворюваність, поширеність та інвалідність унаслідок гіпертонічної хвороби : підходи до аналізу й прогнозування / І.В. Дроздова, А.А. Бабець, Л.Г. Степанова та ін. / Дроздова І.В. // Укр. кардіологічний журн..- 2017.-№ 1,- C. 85-94

   • ЭНДОТЕЛИЙ СОСУДИСТЫЙ - ЭНДОТЕЛИЙ IS VASCULAR

    • Вплив порушень вуглеводного обміну та ожиріння на функціональний стан ендотелію судин різного діаметра в осіб віком понад 50 років / О.В. Коркушкло, В.П. Чижова, І.А. Антонюк-Щеглова и др. / Коркушко О.В. // Укр. кардіологічний журн..- 2017.-№ 1,- C. 76-85

   • АРТЕРИИ - ARTERIES

    • Синдром звивистих вінцевих артерій у дитячому віці / О.І. Бойко / Бойко О.І. // Укр. кардіологічний журн..- 2017.-№ 1,- C. 100- 105

  • Номер журналу 2

   • ИШЕМИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ СЕРДЦА - ISCHEMIC HEART TROUBLE

    • Факторы влияющие на функцию левого желудочка у больных с острым инфарктом миокарда с элевацией сегмента ST после ургентного первичного перкутанного коронарного вмешательства (данные годичного наблюдения) / Ю.Н. Соколов, М.Ю. Соколов, В.Г. Терентьев и др. / Соколов Ю.Н. // Укр. кардіологічний журн..- 2017.-№ 2,- C. 15-25

    • Ефективність триметазидину та його вплив на метаболічні процеси в пацієнтів з ішемічною хворобою серця / Н.М. Шуба, С.П. Кир яченко, Т.Д. Воронова та ін. / Шуба Н.М. // Укр. кардіологічний журн..- 2017.-№ 2,- C. 39-45

    • З вязок поліморфізму Q223R гена LEPR з кардіометаболічними чинниками ризику в чоловіків з післяінфарктним кардіосклерозом та цукровим діабетом 2-го типу / А.А. Аль Салім, М.А. Станіславчук, Н.В. Заічко / Аль Салім А.А. // Укр. кардіологічний журн..- 2017.-№ 2,- C. 68-77

    • Сосудистая кальцификация : значимость в патогенезе, диагностике, клиническом течении и прогнозе исходов атеросклероза и ишемической болезни сердца / Т.В. Талаева, В.А. Шумаков, В.В. Братусь / Талаева Т.В. // Укр. кардіологічний журн..- 2017.-№ 2,- C. 85-99

   • ИНФАРКТ МИОКАРДА - HEART ATTACK OF MYOCARDIUM

    • Вплив поліморфізму гена альдостеронсинтази (CVP1 1B2 ) на ризик розвитку інфаркту міокарда / Л.Є. Лобач, В.Є. Досенко, М.М. Долженко / Лобач Л.Є. // Укр. кардіологічний журн..- 2017.-№ 2,- C. 26-31

    • Чинники , що впливають на рівень s SN2 у хворих з інфарктом міокарда з елевацією сегмента ST /М.П. Копиця, О.В. Петюніна / Копиця М.П. // Укр. кардіологічний журн..- 2017.-№ 2,- C. 31-39

   • ГИПЕРТЕНЗИЯ - ГИПЕРТЕНЗИЯ

    • Особливості ремоделювання загальних сонних артерій та його взаємозв язок зі структурними змінами лівого шлуночка у хворих на гіпертонічну хворобу, поєднану з цукровим діабетом 2-го типу / С.М. Кожухов, Н.В. Довганич, О.А. Яринкіна та ін. / Кожухов С.М. // Укр. кардіологічний журн..- 2017.-№ 2,- C. 45-54

    • Оцінювання гендерних особливостей систолічної та діастолічної функції серця при гіпертонічній хворобі методом спекл-трекінг ехокардіографії / Й.Й. Гіреш / Гіреш Й.Й. // Укр. кардіологічний журн..- 2017.-№ 2,- C. 63-68

   • ПРЕДСЕРДИЙ ТРЕПЕТАНИЕ - AURICLES TREMBLING

    • Профіль серцево-судинного ризикку та показники структурно-функціонального стану міокарда в госпіталізованих пацієнтів з тріпотінням передсердь за даними одноцентрового реєстру / У.П. Черняго-Ройко, А.В. Акер, І.М. Тумак та ін. / Черняга-Ройко У.П. // Укр. кардіологічний журн..- 2017.-№ 2,- C. 54-63

   • СЕРДЦА НОВООБРАЗОВАНИЯ - HEARTS OF NEW FORMATION

    • Злоякісні шлуночкові порушення ритму серця у хворого з ангіосаркомою серця / Ю.В. Зінченко, О.І. Фролов, В.А. Кричкевич та ін. / Зінченко Ю.В. // Укр. кардіологічний журн..- 2017.-№ 2,- C. 77-85

   • ПРЕДСЕРДИЙ ФИБРИЛЛЯЦИЯ - AURICLES FIBRILLYACIYA

    • Ліве передсердя, фібриляція передсердь і ризик інсульту в пацієнтів з артеріальною гіпертензією та гіпертрофією лівого шлуночка /K. Wachtell / Wachtell K. // Укр. кардіологічний журн..- 2017.-№ 2,- C. 99-106

   • ПСИХИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ - PSYCHICAL HEALTH

    • Вплив психосоціальних чинників на стан здоров я та якість життя населення / В.М. Корнацький, Л.О. Дяченко, В.М. Михальчук / Корнацький В.М. // Укр. кардіологічний журн..- 2017.-№ 2,- C. 106-114

  • Номер журналу 3

   • ИШЕМИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ СЕРДЦА - ISCHEMIC HEART TROUBLE

    • Влияние стабильной стенокардии в анамнезе на прогноз у пациентов с инфарктом миокарда правого желудочка на фоне инфаркта миокарда с зубцом Q задней стенки левого желудочка / В.И. Целуйко, Т.А. Лозовая, В.М. Доминас / Целуйко В.И. // Укр. кардіологічний журн..- 2017.-№ 3,- C. 12-20

    • Диастолическая дисфункция левого желудочка сердца и ее роль в развитии сердечной недостаточности у больных ишемической болезнью сердца / Л.Н. Бабий, Н.П. Строганова, Ю.О. Хоменко / Бабий Л.Н. // Укр. кардіологічний журн..- 2017.-№ 3,- C. 20-27

   • ИНФАРКТ МИОКАРДА - HEART ATTACK OF MYOCARDIUM

    • Поліморфізм генів фолатного циклу в пацієнтів , які перенесли інфаркт міокарда: результати дослідження української популяції / Є.В. Андрєєв, Ю.М. Макуха / Андрєєв Є.В. // Укр. кардіологічний журн..- 2017.-№ 3,- C. 27-31

   • ГИПЕРТЕНЗИЯ ЛЕГОЧНАЯ - ГИПЕРТЕНЗИЯ LEGOCHNAYA

    • Досвід роботи регіональної програми допомоги хворим з легеневою гіпертензією: ще один крок назустріч створенню реєстру пацієнтів / Х.О. Семен, І.М. Любицький, Г.Я. Максим та ін. / Семен Х.О. // Укр. кардіологічний журн..- 2017.-№ 3,- C. 31-40

   • АРИТМИЯ - ARRHYTHMIA

    • Предиктори виникнення ускладнень у пацієнтів з уперше діагностованою фібриляцією передсердь при 6-місячному спостереженні / Ю.І. Залізна, К.О. Міхалєв, О.Й. Жарінов / Залізна Ю.І. // Укр. кардіологічний журн..- 2017.-№ 3,- C. 40- 51

    • Валідація опитувальника якості життя HeartQol у пацієнтів з фібриляцією- тріпотінням передсердь неклапанного походження / О.С. Сичов, А.О. Бородай, Е.С. Бородай / Сичов О.С. // Укр. кардіологічний журн..- 2017.-№ 3,- C. 51-58

  • Номер журналу 4

   • ГИПЕРТЕНЗИЯ ЛЕГОЧНАЯ - ГИПЕРТЕНЗИЯ LEGOCHNAYA

    • Структурно-функціональний стан артерій великого кола кровообігу в пацієнтів з легеневою артеріальною гіпертензією / І.О. Живило, Ю.М. Сіренко / Живило І.О. // Укр. кардіологічний журн..- 2017.-№ 4,- C. 47-52

   • ГИПЕРТЕНЗИЯ - ГИПЕРТЕНЗИЯ

    • Статеві та вікові відмінності взаємозвзку між показниками діастолічної функції лівого шлуночка та центральної гемодинаміки і судинної жорсткості у хворих з неконтрольованою неускладненою артеріальною гіпертензією / К.М. Амосова / Амосова К.М. // Укр. кардіологічний журн..- 2017.-№ 4,- C. 52-78

   • МИТРАЛЬНОГО КЛАПАНА НЕДОСТАТОЧНОСТЬ - MITER VALVE INSUFFICIENCY

    • Предиктори погіршення систолічної функції лівого шлуночка після хірургічного втручання з приводу тяжкої первинної мітральної недостатності : одноцентрове проспективне дослідження / О.А. Мишаківський / Мишаківський О.А. // Укр. кардіологічний журн..- 2017.-№ 4,- C. 100- 108

   • КОРОНАРНОЙ АРТЕРИИ ШУНТИРОВАНИЕ - TO CORONAL ARTERY SHUNTING

    • Клінічне застосування статинів при використанні аортокоронарного шунтування / О.Й. Жарінов, І.В. Шклянка, О.А. Єпанчінцева, Б.М. Тодуров / Жарінов О.Й. // Укр. кардіологічний журн..- 2017.-№ 4,- C. 108-117

   • СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫЕ БОЛЕЗНИ - SERDECHNO-SOSUDISTYE ILLNESSES

    • Стресові розлади як негативний чинник впливу на розвиток та перебіг серцево-судинної патології / В.М. Корнацький, А.М. Дорохіна / Корнацький В.М. // Укр. кардіологічний журн..- 2017.-№ 4,- C. 117

  • Номер журналу 5

   • ГИПЕРТЕНЗИЯ - ГИПЕРТЕНЗИЯ

    • Показники артеріальної жорсткості, хвиль відображення й шлуночково-артеріальної взаємодії в пацієнтів з артеріальною гіпертензією і серцевою недостатністю зі збереженою та зниженою фракцією викиду лівого шлуночка / К.М. Амосова / Амосова К.М. // Укр. кардіологічний журн..- 2017.-№ 5,- C. 14-22

    • Чинники, що асоціюються зі зміною прихильності пацієнта до антигіпертензивного лікування / Т.Г. Слащева, Г.Д. Радченко, Ю.М. Сіренко та ін. / Слащева Т.Г. // Укр. кардіологічний журн..- 2017.-№ 5,- C. 29-40

    • Вивчення функції правого шлуночка в пацієнтів з гіпертонічною хворобою методом спекл-трекінг ехокардіографії / О.Г. Несукай, Й.Й. Гіреш / Несукай О.Г. // Укр. кардіологічний журн..- 2017.-№ 5,- C. 85-93

    • Возможности музыкальной терапии в лечении артериальной гипертензии / В.И. Березуцкий, М.С. Березуцкая / Березуцкий В.И. // Укр. кардіологічний журн..- 2017.-№ 5,- C. 105- 112

   • ИНФАРКТ МИОКАРДА - HEART ATTACK OF MYOCARDIUM

    • Зв язок асиметричного диметиларгініну з клінічними, лабораторними та ультразвуковими показниками у хворих з інфарктом міокарда, яким проведено тромболітичну терапію / В.Й. Целуйко, Л.М. Яковлева, О.Е. Матузок / Целуйко В.Й. // Укр. кардіологічний журн..- 2017.-№ 5,- C. 40-48

   • ПРЕДСЕРДИЙ ТРЕПЕТАНИЕ - AURICLES TREMBLING

    • Предиктори раннього рецидиву аритмії в пацієнтів з неклапанною персистентною фібриляцією і тріпотінням передсердь після кардіоверсії / У.П. Черняга-Ройко, О.Й. Жарінов, Н.С. Павлік та ін. / Черняга-Ройко У.П. // Укр. кардіологічний журн..- 2017.-№ 5,- C. 56-63

   • ИШЕМИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ СЕРДЦА - ISCHEMIC HEART TROUBLE

    • Диагностическое значение уровня фактора роста нервов при желудочковой экстрасистолии у пациентов пожилого возраста с ишемической болезнью сердца / В.Ю. Жаринова, А.Ю. Галецкий, Л.А. Бодрецкая / Жаринова В.Ю. // Укр. кардіологічний журн..- 2017.-№ 5,- C. 63-68

    • Диагностические тесты при подозрении на ишемическую болезнь сердца у женщин. Роль метода определения коронарного кальция ( клинические случаи) / В.В. Бугаенко, И.П. Голикова, М.П. Слободяник / Бугаенко В.В. // Укр. кардіологічний журн..- 2017.-№ 5,- C. 93- 99

   • МИОКАРДИТ - MYOCARDITIS

    • Прогнозування перебігу міокардиту на основі комплексного аналізу імунного статусу та структурно-функціонального стану серця / В.М. Коваленко, О.Г. Несукай, С.В. Чернюк та ін. / Коваленко В.М. // Укр. кардіологічний журн..- 2017.-№ 5,- C. 68-75

   • ТРОМБОЭМБОЛИЯ - ТРОМБОЭМБОЛИЯ

    • Чинники , що асоціюються з несприятливим віддаленим прогнозом у хворих з гострою тромбоемболією легеневих артерій / В.Й. Целуйко, С.М. Сухова, Л.М. Яковлева та ін. / Целуйко В.Й. // Укр. кардіологічний журн..- 2017.-№ 5,- C. 75-85