Примірники в наявності

Укр. медичний часопис

 • Рік видання номерів: 2008

  • Номер журналу 2

   • ГИПЕРТЕНЗИЯ - ГИПЕРТЕНЗИЯ

    • Есенціальна артеріальна гіпертензія / Свіщенко Є.П., Безродна Л.В., Борткевич О.П. // Укр. медичний часопис.- 2008.-№ 2,- C. 5-35

    • Вплив антигіпертензивних препаратів на ендотеліальну дисфункцію у пацієнтів з гіпертонічною хворобою / Кузьмінова Н.В., Сєркова В.К. // Укр. медичний часопис.- 2008.-№ 2,- C. 66-75

    • Прозапальні фактори у хворих на артеріальну гіпертанзію як об єкт медикаментозного втручання / Кулішов С.К., Воробйов Є.О., СоломатІна Л.В., Запорожська Н.М. // Укр. медичний часопис.- 2008.-№ 2,- C. 51-55

   • ГОЛОВОКРУЖЕНИЕ - DIZZINESS

    • Види запаморочення / Барасій С.М., Трінус К.Ф. // Укр. медичний часопис.- 2008.-№ 2,- C. 107-112

   • СЕРДЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ ЗАСТОЙНАЯ - CARDIAC INSUFFICIENCY IS STAGNANT

    • Діастолічна серцева недостатність: фенотипова особливість або нове кардіоваскулярне захворювання? / Березін О.Є. // Укр. медичний часопис.- 2008.-№ 2,- C. 81-90

  • Номер журналу 3

   • ИНСУЛЬТ ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯРНЫЙ - STROKE OF CEREBROVASKULYARNYY

    • Прогностичні фактори клінічного перебігу і наслідків гострого ішемічного інсульту / Віничук С.М., Мохнач В.О. // Укр. медичний часопис.- 2008.-№ 3,- C. 29-37

    • Гострі порушення мозкового кровообігу у жінок: епідеміологія, етіологія та морфогенез / Зербіно Д.Д.,Гринчишин Н.З., Цюк І.І. // Укр. медичний часопис.- 2008.-№ 3,- C. 43-48

   • ГИПЕРТЕНЗИЯ - ГИПЕРТЕНЗИЯ

    • Симптоматичні форми артеріальної гіпертензії / Сіренко Ю.М. // Укр. медичний часопис.- 2008.-№ 3,- C. 48-80

  • Номер журналу 4

   • МОЗГА ГОЛОВНОГО ИШЕМИЯ - BRAIN OF HEAD ISCHEMIA

    • Нейропротекція в сучасній стратегії лікування гострого ішемічного інсульту: доцільність застосування комплексного підходу /Віничук С.М. та ін. // Укр. медичний часопис.- 2008.-№ 4,- C. 3-11

   • ИШЕМИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ СЕРДЦА - ISCHEMIC HEART TROUBLE

    • Метаболічна терапія, або кардіопротекція при ішемічній хворобі серця: підсумки і перспективи / Пархоменко О.М. // Укр. медичний часопис.- 2008.-№ 4,- C. 15-20

  • Номер журналу 5

   • МЕДИЦИНА - MEDICINE

    • Нанотехнології, наномедицина: перспективи наукових досліджень та впровадження їх результатів у медичну практику /Розенфельд Л.Г. та ін. // Укр. медичний часопис.- 2008.-№ 5,- C. 63-69

   • ЛЕКАРСТВА - MEDICATIONS

    • Метамакс при дисциркуляторній енцефалопатії // Укр. медичний часопис.- 2008.-№ 5,- C. 72-78

   • ЗДОРОВЬЯ СОСТОЯНИЯ ПОКАЗАТЕЛИ - HEALTH OF THE STATE INDEXES

    • Проблеми здоров я та подовження тривалості життя населення України / Корнацький В.М. // Укр. медичний часопис.- 2008.-№ 5,- C. 83-88

   • САНИТАРИЯ - SANITATION

    • До питання оптимізації системи надання первинної медико-санітарної допомоги / Хобзей М.К. // Укр. медичний часопис.- 2008.-№ 5,- C. 88-94

   • СЕРДЕЧНЫХ КЛАПАНОВ БОЛЕЗНИ - CARDIAC VALVES OF ILLNESS

    • Кальцинуюча хвороба клапанів серця: сучасні погляди на етіопатогенез / Іванов В.П., Юзвишина О.В., Габчак О.Л. // Укр. медичний часопис.- 2008.-№ 5,- C. 102-108

   • СЕРДЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ ЗАСТОЙНАЯ - CARDIAC INSUFFICIENCY IS STAGNANT

    • Безпека та особливості ефектів довготривалого лікування високими дозами карведилолу та еналаприлом у пацієнтів з хронічною серцевою недостатністю різного генезу /Коваленко В.М. та ін. // Укр. медичний часопис.- 2008.-№ 5,- C. 108-115

   • ТОМОГРАФИЯ - ТОМОГРАФИЯ

    • Імуносцинтиграфія та позитронна емісійна томографія сучасні методи діагностики в онкології / Мечев Д.С., Щербіна О.В. // Укр. медичний часопис.- 2008.-№ 5,- C. 136

  • Номер журналу 6

   • ПЕЧЕНИ БОЛЕЗНИ - LIVERS OF ILLNESS

    • Сучасні підходи до вибору гепатопротекторів при хронічних захворюваннях печінки / Яковенко Е.П. // Укр. медичний часопис.- 2008.-№ 6,- C. 16-20

   • ИММУНОСУПРЕССИЯ - IMMUNOSUPRESSIYA

    • Імуносупресанти: погляд вітчизняного експерта / Денисов В.К. // Укр. медичний часопис.- 2008.-№ 6,- C. 20-23

   • ВОСПАЛЕНИЕ - INFLAMMATION

    • Ензимотерапія запальних захворювань .Серрапептаза // Укр. медичний часопис.- 2008.-№ 6,- C. 32-39

   • МЕДИЦИНСКИЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ - MEDICAL SPECIALITIES

    • Про оптимізацію системи охорони здоров я працівників медичної галузі / Горачук В.В. // Укр. медичний часопис.- 2008.-№ 6,- C. 39-44

   • АПОЛИПОПРОТЕИНЫ - APOLIPOPROTEINY

    • Аполіпопротеїни як маркери кардіоваскулярного ризику / Візір В.А., Березін О.Є. // Укр. медичний часопис.- 2008.-№ 6,- C. 53-62

   • ХЕМОКИНЫ - KHEMOKINY

    • Хемокіни при цукровому діабеті 1-го типу в людини (огляд літератури та власні дані) / Зак К.П., Попова В.В. // Укр. медичний часопис.- 2008.-№ 6,- C. 69-79

   • ТЕРМОГРАФИЯ - ТЕРМОГРАФИЯ

    • Дистанційна інфрачервона термографія як сучасний неінвазивний метод діагностики захворювань /Розенфельд Л.Г. та ін. // Укр. медичний часопис.- 2008.-№ 6,- C. 92-98

   • ИНСУЛЬТ ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯРНЫЙ - STROKE OF CEREBROVASKULYARNYY

    • Методи діагностики нейрогенної дисфагії у хворих на мозковий інсульт / Віничук С.М., Волосовець А.О. // Укр. медичний часопис.- 2008.-№ 6,- C. 98-105

 • Рік видання номерів: 2009

  • Номер журналу 1

   • ГИПЕРТЕНЗИЯ - ГИПЕРТЕНЗИЯ

    • Актуальні питання антигіпертензивної терапії. Раціональний вибір препаратів : інгібітори АПФ , діуретики, комбіновані препарати /Дзяк Г.В. та ін. // Укр. медичний часопис.- 2009.-№ 1,- C. 17-26

    • Комбіноване застосування натуропатичних препаратів при лікуванні хворих з артеріальною гіпертензією / Свіщенко Є.П., Міщенко Л.А. // Укр. медичний часопис.- 2009.-№ 1,- C. 26-31

   • ГЕПАТИТ B - HEPATITIS OF B

    • Тельбівудин у сучасній терапії хронічного гепатиту В / Бабушкіна А.В. // Укр. медичний часопис.- 2009.-№ 1,- C. 31-40

   • ПНЕВМОНИЯ - PNEUMONIA

    • Клінічне застосування макролідів при пневмонії у дітей / Кривопусков С.П. // Укр. медичний часопис.- 2009.-№ 1,- C. 43-56

   • АРТРИТ РЕВМАТОИДНЫЙ - ARTHRITIS REVMATOIDNYY

    • Сучасні аспекти імунологічної діагностики раннього ревматоїдного артриту /Борткевич О.П. и др. // Укр. медичний часопис.- 2009.-№ 1,- C. 77- 84

  • Номер журналу 2

   • ГИПЕРТЕНЗИЯ - ГИПЕРТЕНЗИЯ

    • Вегетативні розлади у пацієнтів із гіпертонічною хворобою: діагностика та медикаментозна корекція / Кузьмінова Н.В.. Сєркова В.К. // Укр. медичний часопис.- 2009.-№ 2,- C. 37- 43

   • ТИРЕОИДИТ АУТОИММУННЫЙ - ТИРЕОИДИТ AUTOIMMUNNYY

    • Хронический аутоиммунный тиреоидит как заболевание в практике врача / Болгов М.Ю. // Укр. медичний часопис.- 2009.-№ 2,- C. 47-51

   • ОСТЕОАРТРИТ - ОСТЕОАРТРИТ

    • Остеоартроз в практике врача-терапевта /Верткин А.Л. и др. // Укр. медичний часопис.- 2009.-№ 2,- C. 51-55

   • ПСИХОЛОГИЯ СОЦИАЛЬНАЯ - PSYCHOLOGY IS SOCIAL

    • Профілактика синдрому вигорання у медичних працівників методами психологічної саморегуляції / Шелков В.Ю. // Укр. медичний часопис.- 2009.-№ 2,- C. 57-62

   • ЛЕГКИХ БОЛЕЗНИ - LIGHTS OF ILLNESS

    • Хроническая обструктивная болезнь легких и кардиоваскулярный риск / Березина А.Е. // Укр. медичний часопис.- 2009.-№ 2,- C. 62-70

   • МЕДИЦИНСКИЕ ОШИБКИ - MEDICAL ERRORS

    • Врачебная ошибка: невежество или халатность? / Черников Е.Э., Зарецкий М.М., Черникова Н.М. // Укр. медичний часопис.- 2009.-№ 2,- C. 70-71

   • НЕВРОЛОГИЯ - NEUROLOGY

    • Особенности профессиональной деятельности в клинике детской неврологии и медицинская этика / Кириллова Л.И., Пустовит С.В., Шевченко А.А. // Укр. медичний часопис.- 2009.-№ 2,- C. 93-99

   • ВИЧ - HIV

    • Побічні реакції антиретровірусних препаратів /Комар С.В. та ін. // Укр. медичний часопис.- 2009.-№ 2,- C. 136-144

  • Номер журналу 3

   • СТИМУЛЯТОРЫ, ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ - STIMULYATORY, HISTORICAL ASPECT

    • Нанонаука: істоичний аспект, перспективи досліджень / Чекман І.С. // Укр. медичний часопис.- 2009.-№ 3,- C. 19- 24

   • ГИПЕРТЕНЗИЯ - ГИПЕРТЕНЗИЯ

    • Комбинированная терапия артериальной гипертензии: оценка эффективности лечения и качества жизни /Беловол А.Н. и др. // Укр. медичний часопис.- 2009.-№ 3,- C. 35- 41

   • ОПЛОДОТВОРЕНИЕ - IMPREGNATION

    • Деякі питання правового регулювання репродуктивного запліднення / Костін І., Бондар О. // Укр. медичний часопис.- 2009.-№ 3,- C. 52-56

   • НАУКА - SCIENCE

    • Нанонаука: історичний аспект, перспективи досліджень / Чекман І.С. // Укр. медичний часопис.- 2009.-№ 3,- C. 19-21

   • ПОЗВОНОЧНИКА БОЛЕЗНИ - SPINE OF ILLNESS

    • Остеохондроз позвоночника: патогенез, неврологические проявления и современные подходы к лечению / Никифоров А.С., Мендель О.И. // Укр. медичний часопис.- 2009.-№ 3,- C. 24-29

  • Номер журналу 4

   • ЭНЦЕФАЛОПАТИЯ ГИПЕРТЕНЗИВНАЯ - ЭНЦЕФАЛОПАТИЯ GIPERTENZIVNAYA

    • Гипертоническая энцефалопатия.Возможности применения Кавинтона / Путилина М.В., Гришин Д.В. // Укр. медичний часопис.- 2009.-№ 4,- C. 49-55

   • ИНСУЛЬТ ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯРНЫЙ - STROKE OF CEREBROVASKULYARNYY

    • Гострий період ішемічного інсульту: сучасний погляд на проблему / Зозуля І.С., Мошшенська О.П. // Укр. медичний часопис.- 2009.-№ 4,- C. 67-74

    • Патогенетичні підтипи транзиторних ішемічних акак: клінічний перебіг , формулювання діагнозу / Вінчук С.М., Фартушна О.Є. // Укр. медичний часопис.- 2009.-№ 4,- C. 74-80

   • ПОЗВОНОЧНИКА БОЛЕЗНИ - SPINE OF ILLNESS

    • Остеохондроз позвоночника: патогенез, неврологические проявления и современные подходы к лечению Лекция для практических врачей . Часть 2 / Никифоров А.С., Мендель О.И. // Укр. медичний часопис.- 2009.-№ 4,- C. 80- 85

   • ХОДЖКИНА БОЛЕЗНЬ - KHODZHKINA ILLNESS

    • Современные алгоритмы лечения больных лимфомой Ходжкина на ранних стадиях /Крячок И.А. и др. // Укр. медичний часопис.- 2009.-№ 4,- C. 92-96

   • ЛЕГКИХ НОВООБРАЗОВАНИЯ - LIGHTS OF NEW FORMATION

    • Стандарты диагностики рака легкого / Колесник А.П. // Укр. медичний часопис.- 2009.-№ 4,- C. 96-99

   • ТУБЕРКУЛЕЗ - TUBERCULOSIS

    • Туберкульоз на автопсії: статистика та причини смерті (аналітичний огляд) / Новожилова І.О. // Укр. медичний часопис.- 2009.-№ 4,- C. 99-105

   • ВСЕМИРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ - WORLDWIDE ORGANIZATION OF HEALTH PROTECTION

    • Внесок українських лікарів у світову медицину / Ганіткевич Я.В. // Укр. медичний часопис.- 2009.-№ 4,- C. 110-116

   • ЛИПОСОМЫ - ЛИПОСОМЫ

    • Нанотехнології : перспективи застосування нанопрепаратів в офтальмології /Чекман І.С. // Укр. медичний часопис.- 2009.-№ 4,- C. 125

  • Номер журналу 5

   • ЛЕГКИХ БОЛЕЗНИ ОБСТРУКТИВНЫЕ - LIGHTS OF ILLNESS OBSTRUCTIVE

    • Хроническая обструктивная боезнь легких и кардиоваскулярный риск. Часть 2. Клиническое значение и перспективы модификации / Березин А.Е. // Укр. медичний часопис.- 2009.-№ 5,- C. 18-25

   • ИШЕМИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ СЕРДЦА - ISCHEMIC HEART TROUBLE

    • Аспекти раціонального лікування серцево-судинних хворих з поліморбідними ураженнями / Гуменюк А.Ф. // Укр. медичний часопис.- 2009.-№ 5,- C. 25-33

    • Взаємозвязок протизапальних реакцій та показників ліпідного обміну у пацієнтів із ішемічною хворобою серця (огляд літератури) / Сєркова В.К., Вознюк Л.А. // Укр. медичний часопис.- 2009.-№ 5,- C. 44-48

   • АМЛОДИПИН - AMLODIPIN

    • Оптически чистые соединения- ключ к будущему.S-амлодипин / Бабушкина А.В. // Укр. медичний часопис.- 2009.-№ 5,- C. 33-40

   • ЭНЦЕФАЛОМИЕЛИТ - ENCEFALOMIELIT

    • Особливості клінічних проявів та діагностики гострого розсіяного енцефаломієліту / Мяловицька О.А., Лобанова І.С. // Укр. медичний часопис.- 2009.-№ 5,- C. 58-62

   • ПЛЕЧЕВЫЕ БОЛИ - HUMERAL PAINS

    • Болевой синдром в плечелопаточной области: современные подходы к диагностике и лечению / Никифоров А.С., Мендель О.И. // Укр. медичний часопис.- 2009.-№ 5,- C. 62-66

   • ХОДЖКИНА БОЛЕЗНЬ - KHODZHKINA ILLNESS

    • Современные алгоритмы лечения больных лимфомой Ходжкина на поздних стадиях /Крячок И.А. и др. // Укр. медичний часопис.- 2009.-№ 5,- C. 76-80

   • ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА НЕСТЕРОИДНЫЕ - ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ FACILITIES НЕСТЕРОИДНЫЕ

    • Побічні реакції, спричинені нестероїдними протизапальними препаратами: сучасний стан проблеми в Україні / Кашуба О.В. // Укр. медичний часопис.- 2009.-№ 5,- C. 80-86

  • Номер журналу 6

   • ЭТИКА - ETHICS

    • Етичний кодекс лікаря України // Укр. медичний часопис.- 2009.-№ 6,- C. 8-11

   • АРГИНИН - ARGININE

    • L- аргинин с точки зрения доказательной медицины / Бабушкина А.В. // Укр. медичний часопис.- 2009.-№ 6,- C. 43-48

   • РЕНИН - РЕНИН

    • Кирены- прямые ингибиторы ренина- новый класс лекарственных средств. Потенциальные возможности клинического применения / Березин А.Е. // Укр. медичний часопис.- 2009.-№ 6,- C. 58- 65

   • ДИАБЕТ САХАРНЫЙ - DIABETES IS SACCHARINE

    • Профілактика і лікування передтромботичних станів при цукровому діабеті (огляд літератури) / Шуляренко Л.В. // Укр. медичний часопис.- 2009.-№ 6,- C. 66-68

   • МЕНИНГОЭНЦЕФАЛИТ - МЕНИНГОЭНЦЕФАЛИТ

    • Гнійний менінгоенцефаліт- прогноз перебігу та особливості етіотропної терапії / Гебеш В.В.. Коляда О.Л., Чегусов П.В. // Укр. медичний часопис.- 2009.-№ 6,- C. 73-76

   • ОСТЕОАРТРИТ - ОСТЕОАРТРИТ

    • Остеоартроз- проблема полиморбидности / Насонова В.А. // Укр. медичний часопис.- 2009.-№ 6,- C. 81-83

   • ХОДЖКИНА БОЛЕЗНЬ - KHODZHKINA ILLNESS

    • Прогностичні фактори перебігу лімфоми Ходжкіна: сьогодення та майбутнє/Крячок І.А. та ін. // Укр. медичний часопис.- 2009.-№ 6,- C. 88-91

   • ТЕХНОЛОГИЯ МЕДИЦИНСКАЯ - TECHNOLOGY IS MEDICAL

    • Нанотехнологии и наноматериалі: применение в стоматологии и челюстно-лицевой хирургии / Чекман И.С., Маланчук В.А., Гордейчук М.А. // Укр. медичний часопис.- 2009.-№ 6,- C. 95-97

  • Номер журналу 2009

   • ПОЗВОНОЧНИКА БОЛЕЗНИ - SPINE OF ILLNESS

    • Остеохондроз позвоночника: патогенез, неврологические проявления и современные подходы к лечению.Лекция для практических врачей.Часть 1. / Никифоров А.С., Мендель О.И. // Укр. медичний часопис.- 2009.-№ 2009,- C. 3

 • Рік видання номерів: 2010

  • Номер журналу 1

   • ТЕХНОЛОГИЯ МЕДИЦИНСКАЯ - TECHNOLOGY IS MEDICAL

    • Нанотехнології у розробці систем доставки лікарських засобів / Чекман І.С., Прискока А.О. // Укр. медичний часопис.- 2010.-№ 1,- C. 14-18

   • СЛЮННЫЕ ЖЕЛЕЗЫ - SALIVARY GLANDS

    • Клиника и диагностика неопухолевых заболеваний околоушных слюнных желез /Маланчук В.А. и др. // Укр. медичний часопис.- 2010.-№ 1,- C. 63-67

   • ВУЛЬВОВАГИНИТ - VUL'VOVAGINIT

    • Опыт лечения неспецифических вульвовагинитов у женщин старшей возрастной группы / Верещако Г.В.. Лазарева Н.В. // Укр. медичний часопис.- 2010.-№ 1,- C. 75-77

   • ИММУННАЯ СИСТЕМА - IMMUNE SYSTEM

    • Протиімунні пристосування паразитів / Воробець З.Д., Філяк Є.З., Радченко В.Г. // Укр. медичний часопис.- 2010.-№ 1,- C. 102-107

  • Номер журналу 2

   • ГРИПП - FLU

    • Противірусні лікарські засоби при лікуванні грипу: ефективність та безпека /Вікторов О.П. та ін. // Укр. медичний часопис.- 2010.-№ 2,- C. 7-12

   • ФИТОТЕРАПИЯ - ФИТОТЕРАПИЯ

    • Фитотерапия: прошлое, настоящее и будущее / Юдин В. // Укр. медичний часопис.- 2010.-№ 2,- C. 13-17

   • ЗОЛОТО - GOLD

    • Нанозолото та нанопокриття із золота: стан наукових досліджень, перспективи застосування у медицині / Чекман І.С., Прискока А.О. // Укр. медичний часопис.- 2010.-№ 2,- C. 37- 45

   • ГИПЕРТЕНЗИЯ - ГИПЕРТЕНЗИЯ

    • Комбинированная антигипертензивная терапия. Приоритеты сегодня / Селюк М.Н., Козачок Н.Н. // Укр. медичний часопис.- 2010.-№ 2,- C. 51-55

   • ЦИТОКИНЫ - ЦИТОКИНЫ

    • Иммунопатология атеросклероза. Значение биологических маркеров в оценке кардиоваскулярного риска / Визир В.А., Березин А.Е. // Укр. медичний часопис.- 2010.-№ 2,- C. 76- 83

   • СЕРДЦА КЛАПАНЫ - HEARTS ARE VALVES

    • Кальцинуюча хвороба клапанів серця: клінічна симптоматика, чинники прогресування та несприятливого прогнозу / Іванов В.П., Юзвишина О.В., Баранова О.Л. // Укр. медичний часопис.- 2010.-№ 2,- C. 84- 88

   • МИЕЛОМА МНОЖЕСТВЕННАЯ - МИЕЛОМА IS PLURAL

    • Сучасні стандарти діагностики та лікування хворих на множинну мієлому / Крячок І.А. // Укр. медичний часопис.- 2010.-№ 2,- C. 91- 97

  • Номер журналу 3

   • ЖЕЛЕЗО - IRON

    • Клініко- фармакологічні властивості наночастинок заліза / Чекман І.С., Дорошенко А.М. // Укр. медичний часопис.- 2010.-№ 3,- C. 44- 51

   • ГЕРПЕСВИРУС 1 ЧЕЛОВЕКА - GERPESVIRUS of a 1 MAN

    • Инновационные методы в терапии герпесвирусных инфекций // Укр. медичний часопис.- 2010.-№ 3,- C. 52- 54

   • ФУРНЬЕ ГАНГРЕНА - FURN'E GANGRENE

    • Ступінчаста антибактеріальна терапія при блискавичній спонтанній гангрені калитки /Строй О.О. та ін. // Укр. медичний часопис.- 2010.-№ 3,- C. 71- 74

   • ПНЕВМОНИЯ - PNEUMONIA

    • Пневмонії: сучасні стандарти діагностики та лікування / Денисюк В.І., Денисюк О.В. // Укр. медичний часопис.- 2010.-№ 3,- C. 75- 80

    • Биологические прогностические факторы риска у пациентов с внебольничной пневмонией.Клиническое значение, ожидания и перспективы (обзор литературы) / Березин А.Е. // Укр. медичний часопис.- 2010.-№ 3,- C. 81-87

   • ТУБЕРКУЛЕЗ - TUBERCULOSIS

    • Мультирезистентний туберкульоз з поліорганним ураженням / Дудник А.Б., Маргытич В.О. // Укр. медичний часопис.- 2010.-№ 3,- C. 88- 89

   • ТОМОГРАФИЯ ЭМИССИОННАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ - ТОМОГРАФИЯ IS EMISSION COMPUTER

    • Можливості променевої діагностики патології скронево-нижньощелепного суглоба (огляд) / Воловар О.С., Маланчук В.О., Жуковцева О.І. // Укр. медичний часопис.- 2010.-№ 3,- C. 90- 95

  • Номер журналу 4

   • ЛЕКАРСТВА - MEDICATIONS

    • Державні закупівлі: на шляху до оптимізації / Устінов О. // Укр. медичний часопис.- 2010.-№ 4,- C. 9-10

    • Комбинированный препарат Кратал в терапии сердечно-сосудистых заболеваний / Бабушкина А.В. // Укр. медичний часопис.- 2010.-№ 4,- C. 60-66

   • СКОРОЙ ПОМОЩИ МАШИНЫ - TO FIRST-AID OF MACHINE

    • Правила виклику бригади швидкої медичної допомоги у м. Києві // Укр. медичний часопис.- 2010.-№ 4,- C. 17- 18

   • АПОПТОЗ - APOPTOZ

    • Молекулярная диагностика : лазерная сканирующая и проточная цитометрия в исследовании апоптоза / Залесский В.Н. // Укр. медичний часопис.- 2010.-№ 4,- C. 27-31

   • ВЕНЫ - VEINS

    • Эскузан капли- патогенетическое средство при болезнях вен. Преимущество лечения на ранних стадиях / Полякова Д. // Укр. медичний часопис.- 2010.-№ 4,- C. 41-43

   • МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ РАССТРОЙСТВА - CEREBRAL CIRCULATION OF BLOOD OF DISORDER

    • Фезам в комплексном лечении нарушений мозгового кровообращения / М.А. Арабханова, Л.И. Пышкина, Кабанов А.А. и др. // Укр. медичний часопис.- 2010.-№ 4,- C. 44-45

   • ЛИЗИНОПРИЛ - LIZINOPRIL

    • Лизиноприл- единственный иАПФ, спасающий пациента в первые часы при остром инфаркте миокарда / Селюк М.Н., Козачок Н.Н. // Укр. медичний часопис.- 2010.-№ 4,- C. 55- 59

   • ТУБЕРКУЛЕЗ - TUBERCULOSIS

    • Современные методы обследования в дифференциальной диагностике туберкулеза / М.Ю. Кожушко, И.В. Евстигнеев, В.И. Черный и др. // Укр. медичний часопис.- 2010.-№ 4,- C. 78- 83

   • ОЖИРЕНИЕ - OBESITY

    • Патогенетична роль адипоцитокінів у розвитку неалкогольної жирової хвороби печінки (огляд літератури) / Костіцька І.О. // Укр. медичний часопис.- 2010.-№ 4,- C. 84- 90

   • ЗДРАВООХРАНЕНИЕ - HEALTH PROTECTION

    • Правове регулювання відшкодування витрат при медикментозному забезпеченні на регіональному рівні / Лисак В.П., Пашков В.М. // Укр. медичний часопис.- 2010.-№ 4,- C. 104- 107

   • ПРАВА ЧЕЛОВЕКА - HUMAN RIGHTS

    • Права законного представника пацієнта за законодавством України / Сенюта І.Я. // Укр. медичний часопис.- 2010.-№ 4,- C. 108

  • Номер журналу 5

   • ЗДОРОВЬЕ - HEALTH

    • Національний проект -Здорова нація- дорожна карта реформування медичної галузі / Устінов О. // Укр. медичний часопис.- 2010.-№ 5,- C. 4-6

   • ЗДРАВООХРАНЕНИЕ - HEALTH PROTECTION

    • Реформування охорони здоров я : стратегія, тактика, ризики / Устінов О. // Укр. медичний часопис.- 2010.-№ 5,- C. 7-9

    • Огляд сучасних інформаційних ресурсів поліпшення клінічної практики / Ліщишина О.М., Степаненко А.В., Кравець О.М. // Укр. медичний часопис.- 2010.-№ 5,- C. 37- 40

   • ПЕДИАТРИЯ - PAEDIATRICS

    • Актуальные проблемы организации эффективной работы педиатрической службы в Украине / Подобрий М. // Укр. медичний часопис.- 2010.-№ 5,- C. 15- 17

   • ГРИПП - FLU

    • Грип Н 1N1 : уроки пандемії / Гриневич О.Й., Маркович І.Г. // Укр. медичний часопис.- 2010.-№ 5,- C. 28- 32

   • ВАКЦИНАЦИЯ - VACCINATION

    • Вакцинація за віком, стан колективного імунітету та антивакцинальні кампанії: сучасна ситуація в Україні / Чудутова Д., Устінов О. // Укр. медичний часопис.- 2010.-№ 5,- C. 33-36

   • МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ КАЧЕСТВО - TO MEDICARE QUALITY

    • Міжнародний досвід застосування інтегрованого клінічного протоколу в медичній практиці (огляд літератури) / Шуляк В.І. // Укр. медичний часопис.- 2010.-№ 5,- C. 41- 44

    • Підходи до проблеми управління якістю профілактичної допомоги / Горачук В.В., Орлова Н.М. // Укр. медичний часопис.- 2010.-№ 5,- C. 45- 47

   • ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА - PROPHYLACTIC MEDICINE

    • Підходи до проблеми управління якістю профілактичної допомоги / Горачук В.В., Орлова Н.М. // Укр. медичний часопис.- 2010.-№ 5,- C. 45- 47

   • ПУЛЬМОНОЛОГИЯ - ПУЛЬМОНОЛОГИЯ

    • Нанотехнології в пульмонології: перспективи розробки та впровадження нанопрепаратів /І.С. Чекман, Н.О. Горчакова, В.Л. Бублік та ін. // Укр. медичний часопис.- 2010.-№ 5,- C. 48- 51

   • ЛАЗЕРЫ - LASERS

    • К 50- летию лазерной медицины : молекулярные механизмы лазерной биостимуляции / Залесский В.Н. // Укр. медичний часопис.- 2010.-№ 5,- C. 52-60

   • МЕДИЦИНА КЛИНИЧЕСКАЯ - MEDICINE IS CLINICAL

    • Применение статинов у больных высокого риска: путь от ожидания к клинической практике / Пархоменко А.Н. // Укр. медичний часопис.- 2010.-№ 5,- C. 67-71

   • ГИПЕРТЕНЗИЯ - ГИПЕРТЕНЗИЯ

    • О проблеме неконтролируемой артериальной гипертензии / Бабушкина А.В. // Укр. медичний часопис.- 2010.-№ 5,- C. 73- 80

   • ИШЕМИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ СЕРДЦА - ISCHEMIC HEART TROUBLE

    • Вплив стентування коронарних артерій на вибір та прихильність до подальшого лікування пацієнтів з ішемічною хворобою серця / Беш Д.І. // Укр. медичний часопис.- 2010.-№ 5,- C. 85-89

   • ИНСУЛЬТ ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯРНЫЙ - STROKE OF CEREBROVASKULYARNYY

    • Догоспітальний етап ішемічного інсульту:(час- це мозок) / Зозуля І.С., Мошенська О.П., Камінський А.О. // Укр. медичний часопис.- 2010.-№ 5,- C. 89- 93

   • РЕСПИРАТОРНЫЕ ИНФЕКЦИИ - RESPIRATOR INFECTIONS

    • Гострі респіраторні захворювання: питання клінічної діагностики та лікування (лекція) / Печінка А.М., Дземан М.І. // Укр. медичний часопис.- 2010.-№ 5,- C. 94- 103

   • КАШЕЛЬ - COUGH

    • Вопросы диагностики и терапии непродуктивного кашля / Бабушкина А.В. // Укр. медичний часопис.- 2010.-№ 5,- C. 104- 108

   • КИШЕЧНИК - INTESTINE

    • Оригінальний спосіб підготовки кишечника до діагностичних та лікувальних процедур /Адаменко О.І., Пироговський В.Ю., Сорокін Б.В. та ін. // Укр. медичний часопис.- 2010.-№ 5,- C. 127

 • Рік видання номерів: 2011

  • Номер журналу 1

   • СТВОЛОВЫЕ КЛЕТКИ КРОВИ - BARREL MEWS OF BLOOD

    • Регенеративна медицина: стан та перспективи розвитку в Україні // Укр. медичний часопис.- 2011.-№ 1,- C. 14

   • ЗДРАВООХРАНЕНИЕ - HEALTH PROTECTION

    • Реализация реформы здравоохранения в Украине / Устинов А. // Укр. медичний часопис.- 2011.-№ 1,- C. 16-17

    • Реалізація реформи охорони здоров я: пілотні проекти / Устінов О. // Укр. медичний часопис.- 2011.-№ 1,- C. 18- 19

   • ГЕПАТИТ B - HEPATITIS OF B

    • Гепатит В : контроль, эрадикация, элиминация ? / Шагинян В.Р., Сергеева Т.А. // Укр. медичний часопис.- 2011.-№ 1,- C. 25-29

   • ГИПЕРТЕНЗИЯ - ГИПЕРТЕНЗИЯ

    • Экватор: эффективный контроль артериальной гипертензии / Бабушкина А.В. // Укр. медичний часопис.- 2011.-№ 1,- C. 54- 59

   • РЕСПИРАТОРНЫЕ ИНФЕКЦИИ - RESPIRATOR INFECTIONS

    • Острые респираторные вирусные заболевания и бронхообструктивный синдром / Бабушкина А.В. // Укр. медичний часопис.- 2011.-№ 1,- C. 69- 74

   • ГЛАЗА СУХОГО СИНДРОМЫ - EYES OF DRY ARE SYNDROMES

    • Новое в лечении синдрома сухого глаза / Скрипник Р.Л., Скрипниченко И.Д. // Укр. медичний часопис.- 2011.-№ 1,- C. 79- 80

   • КУРЕНИЕ - SMOKING

    • Ризик розвитку патологічних станів у студентської молоді під впливом тютюнопаління / Чрп як В.В., Зубченко С.О. // Укр. медичний часопис.- 2011.-№ 1,- C. 90- 94

   • ИНСУЛЬТ ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯРНЫЙ - STROKE OF CEREBROVASKULYARNYY

    • Фатальний ішемічний інсульт: особливості найгострішого періоду / Мошенська О.П. // Укр. медичний часопис.- 2011.-№ 1,- C. 95- 100

   • ЖЕЛУДКА ЯЗВА - STOMACH ULCER

    • Вибір способу оперативного лікування хворих із гігантською виразкою шлунка / Мамчич В.І., Грузинський О.В. // Укр. медичний часопис.- 2011.-№ 1,- C. 101- 104

   • АНТИСЕПТИКА - АНТИСЕПТИКА

    • Мікробна контамінація антисептичних та дезінфікуючих засобів у хірургічних стаціонарах / Салманов А.Г., Марієвський В.Ф. // Укр. медичний часопис.- 2011.-№ 1,- C. 111-116

  • Номер журналу 2

   • ЧЕРНОБЫЛЬ - CHERNOBYL'

    • Медичні наслідки аварії на Чорнобильській АЕС : 25 років потому / Устінов О. // Укр. медичний часопис.- 2011.-№ 2,- C. 10

    • Вплив Чорнобильської аварії на розвиток патології щитоподібної залози / Устінов О. // Укр. медичний часопис.- 2011.-№ 2,- C. 11

   • МЕДИЦИНА - MEDICINE

    • Успішна Полтавщина- успішна медицина / Устінов О. // Укр. медичний часопис.- 2011.-№ 2,- C. 11-12

   • БИОМЕДИЦИНСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ - BIOMEDICAL TECHNOLOGY

    • Конвергентні технології- нанобіомедичний аспект / Чекман І.С., Небесна Т.Ю., Дорошенко А.М. // Укр. медичний часопис.- 2011.-№ 2,- C. 25- 27

   • ВАРИКОЗНОЕ РАСШИРЕНИЕ ВЕН - VARICOSE EXPANSION OF VEINS

    • Ранняя диагностика заболеваний сосудов нижних конечностей с применением инфракрасной термографии / Л.Г. Розенфельд, Т.В. Богдан, В.И. Тимофеев и др. // Укр. медичний часопис.- 2011.-№ 2,- C. 28-30

   • ПНЕВМОНИЯ - PNEUMONIA

    • Негоспитальная пневмония: классификация, диагностика, лечение / Симонов С.С. // Укр. медичний часопис.- 2011.-№ 2,- C. 36- 42

   • МОЛСИДОМИН - MOLSIDOMIN

    • Проблема тлерантности к нитратам. Молсидомин / Бабушкина А.В. // Укр. медичний часопис.- 2011.-№ 2,- C. 45-48

   • МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ - METEOROLOGICAL FACTORS

    • Артериальная гипертензия и метеозависимость: в поисках верного решения / Солошенко О.И. // Укр. медичний часопис.- 2011.-№ 2,- C. 51-53

   • БОЛИ - PAINS

    • Спастическая абдоминальная боль в клинической практике / Щербак И.Б. // Укр. медичний часопис.- 2011.-№ 2,- C. 61- 65

   • МОЗГА ГОЛОВНОГО ИШЕМИЯ - BRAIN OF HEAD ISCHEMIA

    • Мастер-класс: современный алгоритм лечения хронической ишемии мозга / Лукьянчук Е. // Укр. медичний часопис.- 2011.-№ 2,- C. 72- 73

   • КИШЕЧНИК - INTESTINE

    • Эндоскопия, абдоминальная хирургия и оперативная гинекология: решение проблемы предоперационной подготовки толстого кишечника // Укр. медичний часопис.- 2011.-№ 2,- C. 75-77

   • ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ОЦЕНКА - MEDICATIONS ESTIMATION

    • До питання класифікації побічних реакцій лікрських засобів та підходів до їх диференціацаї (бібліографічний огляд) /О.В. Матвєєва, О.П. Вікторов, В.Є. Бліхар та ін. // Укр. медичний часопис.- 2011.-№ 2,- C. 78-84

   • ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ГИГИЕНА - PROFESSIONAL HYGIENE

    • Оптимізація забезпечення гігієни рук медичного персоналу хірургічних стаціонарів / Салманов А.Г. // Укр. медичний часопис.- 2011.-№ 2,- C. 85- 92

   • ИММУНОГЛОБУЛИН E - ИММУНОГЛОБУЛИН OF E

    • Моніторинг алергенспецифічних імуноглобулінів е в полтавській популяції з симптомами алергії в 2008- 200 рр. / Кайдашев І.П., Куценко Н.Л., Весніна Л.Е. // Укр. медичний часопис.- 2011.-№ 2,- C. 94- 97

   • КАМПИЛОБАКТЕРИОЗЫ - KAMPILOBAKTERIOZY

    • Характеристика деяких біологічних властивостей кампілобактерій різного походження та їх вплив на епідемічний процес кампілобактеріозу / Кирик Д.Л. // Укр. медичний часопис.- 2011.-№ 2,- C. 111- 115

   • ГАЗЫ - GASES

    • Метаболизм кишечных газов и его роль в возникновении гастроинтестинальных симптомов / Козлов В.А. // Укр. медичний часопис.- 2011.-№ 2,- C. 116-118

   • ИНФЕКЦИИ КОММУНАЛЬНЫЕ - INFECTIONS ARE COMMUNAL

    • Плесень в жилых помещениях: гигиенические и строительные аспекты / Яргин С.В. // Укр. медичний часопис.- 2011.-№ 2,- C. 119- 120

  • Номер журналу 3

   • ДЕПРЕССИВНЫЕ РАССТРОЙСТВА - DEPRESSED DISORDERS

    • Депресивні та тривожні розлади в терапевтичній практиці: поширеність, діагностика та лікування / Мороз Г.З. // Укр. медичний часопис.- 2011.-№ 3,- C. 19-25

   • ЗДРАВООХРАНЕНИЕ - HEALTH PROTECTION

    • Національний проек (Нове життя) - складова реформування системи охорони здоров я // Укр. медичний часопис.- 2011.-№ 3,- C. 7-8

   • ГИПЕРТЕНЗИЯ - ГИПЕРТЕНЗИЯ

    • Медикаментозне лікування пацієнтів із артеріальною гіпертензією / Лисенко Г.І., Ященко О.Б. // Укр. медичний часопис.- 2011.-№ 3,- C. 27- 42

   • МИОФАСЦИАЛЬНЫЕ БОЛЕВЫЕ СИНДРОМЫ - MIOFASCIAL'NYE PAIN SYNDROMES

    • Миофасциальный болевой синдром: диагностика, лечение / Зозуля И.С., Бредихин А.В. // Укр. медичний часопис.- 2011.-№ 3,- C. 51- 58

   • ПЕЧЕНИ БОЛЕЗНИ - LIVERS OF ILLNESS

    • Адеметионин при болезнях печени. Доказательное досье / Юрьев К.Л. // Укр. медичний часопис.- 2011.-№ 3,- C. 63-69

   • КОЛИКА - COLIC

    • Почечная колика в ургентной медицинской практике / Щербак И.Б. // Укр. медичний часопис.- 2011.-№ 3,- C. 70-75

  • Номер журналу 4

   • ЗДРАВООХРАНЕНИЕ - HEALTH PROTECTION

    • Реформування медичної галузі в Україні отримало законодавче забезпечення / Устінов О. // Укр. медичний часопис.- 2011.-№ 4,- C. 4-6

   • ГРИПП - FLU

    • Этиопатогенетические профилактика и лечение гриппа и ОРВИ: новые возможности / Гриневич А.И., Матяш В.И. // Укр. медичний часопис.- 2011.-№ 4,- C. 20-26

   • ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, УПРАВЛЕНИЕ - Health PROTECTION, MANAGEMENT

    • Прикладні аспекти соціально-економічних проблем протиракової боротьби в Україні / Михайлович Ю.Й. // Укр. медичний часопис.- 2011.-№ 4,- C. 27-30

   • СКЛЕРОЗ РАССЕЯННЫЙ - A SCLEROSIS IS DISSIPATED

    • Рассеянный склероз с фульминантным течением / Н.П.Волошина, И.С.Зозуля, О.В.Егоркина и др. // Укр. медичний часопис.- 2011.-№ 4,- C. 32-39

   • ГИПЕРХОЛЕСТЕРИНЕМИЯ - ГИПЕРХОЛЕСТЕРИНЕМИЯ

    • Европейские рекомендации по лечению дислипидемий 2011 года: фокус на комбинированную терапию / Долженко М.Н. // Укр. медичний часопис.- 2011.-№ 4,- C. 47-50

   • ЖЕЛЧНОКАМЕННАЯ БОЛЕЗНЬ - ЖЕЛЧНОКАМЕННАЯ ILLNESS

    • Тенденції поширеності жовчнокам яної хвороби серед населення України / Гойда С.М. // Укр. медичний часопис.- 2011.-№ 4,- C. 112-113

   • ЖЕЛУДКА ЯЗВА - STOMACH ULCER

    • Гігантська виразка шлунка - шляхи вирішення проблеми / Мамчич В.І., Грузинський О.В., Шуляренко В.А. // Укр. медичний часопис.- 2011.-№ 4,- C. 116-119

  • Номер журналу 5

   • ВРАЧИ - DOCTORS

    • Александр Анищенко: Вам нужен врач? Купите его ! / Устинов А. // Укр. медичний часопис.- 2011.-№ 5,- C. 10- 12

   • ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ПЛАНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ ФИНАНСИРОВАНИЕ - Health PROTECTION, PLANNING And DEVELOPMENT FINANCING

    • Реформа в медичній галузі - це, перш за все, зміна фінансування / Устінов О. // Укр. медичний часопис.- 2011.-№ 5,- C. 13- 14

   • ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИННОВАЦИИ И УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ - HEALTH PROTECTIONS OF INNOVATION AND IMPROVEMENT

    • Приватна і державна медицина в Україні в умовах реформування: симбіоз замість конкуренції / Городецька А. // Укр. медичний часопис.- 2011.-№ 5,- C. 15- 17

   • ВЕНЕРОЛОГИЯ - VENEREOLOGY

    • Дерматовенерологическая служба : современное состояние и перспективы развития / Устинов А. // Укр. медичний часопис.- 2011.-№ 5,- C. 27-28

   • ГРИПП - FLU

    • Огляд епідемічного сезону грипу та гострих респіраторних інфекцій 2010- 2011 рр. / Гриневич О.Й., Маркович 1.Г. // Укр. медичний часопис.- 2011.-№ 5,- C. 34-37

   • БОЛЕЗНЬ - ILLNESS

    • Епідеміологія цереброваскулярних захворювань в Україні / Зозуля І.С., Зозуля А.І. // Укр. медичний часопис.- 2011.-№ 5,- C. 38-41

   • ЭПИЛЕПСИЯ - EPILEPSY

    • Медико-соціальні та економічні аспекти епілепсії / Горачук В.В. // Укр. медичний часопис.- 2011.-№ 5,- C. 42- 45

   • ОСТЕОПОРОЗ - ОСТЕОПОРОЗ

    • Патогенетичні аспекти розвитку остеопорозу у пацієнтів із ревматологічними хворобами як основа концепції лікування. Частина 2. Лікування і профілактика глюкокортикоїд-індукованого остеопорозу / Коваленко В.М., Шуба Н.М., Борткевич О.П. // Укр. медичний часопис.- 2011.-№ 5,- C. 46-54

   • СТВОЛА МОЗГА ИНФАРКТ - BARREL OF BRAIN HEART ATTACK

    • Окорухові розлади та педункулярний галюциноз як прояв інфаркту середнього мозку / Віничук С.М., Антоненко К.В., Прокопів М.М. // Укр. медичний часопис.- 2011.-№ 5,- C. 79-85

  • Номер журналу 6

   • ЗДРАВООХРАНЕНИЕ - HEALTH PROTECTION

    • Здравоохранение -2011 : подведение итогов / Устинов А. // Укр. медичний часопис.- 2011.-№ 6,- C. 4-5

    • Реформа первинної медичної допомоги . Стратегія / Уст1нов О. // Укр. медичний часопис.- 2011.-№ 6,- C. 6-8

   • ВРАЧЕЙ ФИНАНСОВАЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ ПРИ НАПРАВЛЕНИЯХ В МЕД УЧРЕЖДЕНИЯ - DOCTORS THE FINANCIAL PERSONAL INTEREST AT DIRECTIONS IN HONEY OF ESTABLISHMENT

    • Реальная зарплата врача может составлять 10-20 тыс. грн. / Устинов А. // Укр. медичний часопис.- 2011.-№ 6,- C. 13-15

   • ЭПИДЕМИОЛОГИЯ - EPIDEMIOLOGY

    • В Україні - концентрована епідемія ВІЛ/СНІДу з тенденцією до генералізації , у черзі на отримання антиретровірусної терапії -9037 осіб / Уст1нов О. // Укр. медичний часопис.- 2011.-№ 6,- C. 16-17

   • ДЕТИ - CHILDREN

    • Здоровые дети : современные методы лечения в педиатрии / Лукьянчук Е. // Укр. медичний часопис.- 2011.-№ 6,- C. 18-20

   • МАТЕРИНСТВА ОХРАНА, СЛУЖБЫ - MATERNITIES are GUARD, SERVICES

    • Національний проект (Нове життя) : його практична значимість та науковий супровід / Уст1нов О. // Укр. медичний часопис.- 2011.-№ 6,- C. 21-22

   • ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНЫЙ ТРАКТ - ZHELUDOCHNO-KISHECHNYY HIGHWAY

    • Современные подходы к лечению заболеваний желудочно-кишечного тракта / Ермолова Ю. // Укр. медичний часопис.- 2011.-№ 6,- C. 23- 25

   • ИНСУЛЬТ ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯРНЫЙ - STROKE OF CEREBROVASKULYARNYY

    • Актуальные вопросы профилактики инсульта / Харченко Т. // Укр. медичний часопис.- 2011.-№ 6,- C. 26-27

    • Главный специалист Министерства здравоохранения Украины о профилактике и лечении мозгового инсульта // Укр. медичний часопис.- 2011.-№ 6,- C. 39-41

   • МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ РАССТРОЙСТВА - CEREBRAL CIRCULATION OF BLOOD OF DISORDER

    • Сучасний стан проблеми діагностики, перебігу, лікування гострих порушень мзкового кровообігу в поліклінічних умовах (огляд Літератури) /І.С. Зозуля, Г.І. Лисенко, І.О. Латоха та ін. // Укр. медичний часопис.- 2011.-№ 6,- C. 30- 38

   • АРТРИТ РЕАКТИВНЫЙ - ARTHRITIS IS REACTIVE

    • Реактивний артрит: сучасний погляд на проблему / Спаська Г.О. // Укр. медичний часопис.- 2011.-№ 6,- C. 42- 48

   • ПРЕДСЕРДИЙ ФИБРИЛЛЯЦИЯ - AURICLES FIBRILLYACIYA

    • Фибрилляция предсердий . Современные подходы к лечению и профилактике осложнений у пациентов с сопутствующей патологией сердца / Сычев О.С. // Укр. медичний часопис.- 2011.-№ 6,- C. 54-58

   • ПНЕВМОНИЯ - PNEUMONIA

    • Негоспітальна пневмонія : стандарти дІагностики, сучасна антибактеріальна терапія /Р.С. Козлов, Т.О. Перцева, В.В. Дмитриченко та ін. // Укр. медичний часопис.- 2011.-№ 6,- C. 59- 64

   • ГИПЕРТЕНЗИЯ - ГИПЕРТЕНЗИЯ

    • Лечение артериальной гипертензии у пациентов высокого и очень высокого кардиоваскулярного риска с коморбидной патологией / Журавлева Л.В., Лопина Н.А. // Укр. медичний часопис.- 2011.-№ 6,- C. 66-70

   • ПОЧЕК БОЛЕЗНИ - BUDS OF ILLNESS

    • Липидный спектр и функция эндотелия сосудов у пациентов с хронической болезнью почек 111 стадии. Эффективность применения комбинированной терапии эзетимиб /аторвастатин / Курята А.В., Фролова В.И. // Укр. медичний часопис.- 2011.-№ 6,- C. 71-73

   • ПЕРЕЛОМЫ - BREAKS

    • Оптимальний метод лікування постраждалих із дорожньо-транспортною політравмою з переломами нижніх кінцівок / Шищук В.Д., Малетин А.В. // Укр. медичний часопис.- 2011.-№ 6,- C. 79- 81

   • ГЛОТКИ БОЛЕЗНИ - GULLETS OF ILLNESS

    • Топическая терапия при острых воспалительных заболеваниях глотки / Щербак И.Б. // Укр. медичний часопис.- 2011.-№ 6,- C. 87

   • РЕСПИРАТОРНЫЕ ИНФЕКЦИИ - RESPIRATOR INFECTIONS

    • Фитоиммуномодуляция в профилактике и комплексном лечении острых респираторных вирусных инфекций / Щербак И.Б. // Укр. медичний часопис.- 2011.-№ 6,- C. 82

   • ВАСКУЛИТЫ - ВАСКУЛИТЫ

    • Вузликовий поліартеріїт :пошуки етіології / З1мба О.О. // Укр. медичний часопис.- 2011.-№ 6,- C. 83-86

   • ФИТОТЕРАПИЯ - ФИТОТЕРАПИЯ

    • Урохолум : новая жизнь лекарственных растений / Щербак И.Б. // Укр. медичний часопис.- 2011.-№ 6,- C. 88- 89

   • ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА НЕСТЕРОИДНЫЕ - ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ FACILITIES НЕСТЕРОИДНЫЕ

    • Ефективне та безпечне медичне застосування анальгетиків-антипіретиків (погляд на проблему) О.П. Вікторов, С.І.Деяк, О.Є.Базика та ін. // Укр. медичний часопис.- 2011.-№ 6,- C. 90-93

   • НАСИЛИЕ - VIOLENCE

    • Влияние травмы детского возраста на накопление стрессовых событий и формирование суицидальных тенденций в течение жизни / Розанов А.Е., Емяшева Ж.В., Бирон Б.В. // Укр. медичний часопис.- 2011.-№ 6,- C. 94- 98

   • ЧЕРНОБЫЛЬ - CHERNOBYL'

    • Особливості церебральної гемодинаміки у постраждалих внаслідок аварії на Чорнобильській атомній електростанції із посттравматичним стресовим розладом у віддалений період / Зданевич Н.А. // Укр. медичний часопис.- 2011.-№ 6,- C. 108- 111

 • Рік видання номерів: 2012

  • Номер журналу 1

   • КАРДИОЛОГИЯ - CARDIOLOGY

    • Кардиохирургия и интервенционная кардиология: проблемы и перспективы развития / Устинов А. // Укр. медичний часопис.- 2012.-№ 1,- C. 8- 10

   • ПРЕДСЕРДИЙ ФИБРИЛЛЯЦИЯ - AURICLES FIBRILLYACIYA

    • Профилактика инсульта у пациентов с фибрилляцией предсердий / Харченко Т. // Укр. медичний часопис.- 2012.-№ 1,- C. 11- 12

   • КОСОГЛАЗИЕ - CROSS-EYE

    • Украинские ученые разработали уникальный метод лечения косоглазия / Устинов А. // Укр. медичний часопис.- 2012.-№ 1,- C. 13-14

   • МАТЕРИНСТВА ОХРАНА, СЛУЖБЫ - MATERNITIES are GUARD, SERVICES

    • Національний проект (Нове Життя) : ідеологія, політика, шляхи реалізації / Устінов О. // Укр. медичний часопис.- 2012.-№ 1,- C. 15-16

   • МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ РАССТРОЙСТВА - CEREBRAL CIRCULATION OF BLOOD OF DISORDER

    • Тактичні питання ведення хворих на гострий інфаркт мозку / Зозуля І.С., Слабкий Г.О., Зозуля А.І. // Укр. медичний часопис.- 2012.-№ 1,- C. 24- 25

   • БИОЛОГИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ - BIOLOGICAL THERAPY

    • Біосиміляри. Питання безпеки їх застосування / Матвєєва О.В., Бліхар В.Є., Яйченя В.П. // Укр. медичний часопис.- 2012.-№ 1,- C. 26- 30

   • ЖЕЛЕЗО - IRON

    • Взаємод1я наночастинок оксиду заліза з клітиною та компонентами біомембрани / Чекман І.С., Дорошенко А.М. // Укр. медичний часопис.- 2012.-№ 1,- C. 31- 37

   • СТЕНОКАРДИЯ - СТЕНОКАРДИЯ

    • Улучшение прогноза у больных со стенокардией: модификация образа жизни, фармакотерапия / Лутай М.И., Лысенко А.Ф. // Укр. медичний часопис.- 2012.-№ 1,- C. 45- 50

   • ДИАБЕТИЧЕСКАЯ СТОПА - DIABETIC FOOT

    • Комплексное лечение гнойно-воспалительных заболеваний у пациентов с синдромом диабетической стопы с применением ванкомицина / О.А. Беляева, А.П. Радзиховский, В.В. Крыжевский и др. // Укр. медичний часопис.- 2012.-№ 1,- C. 52- 58

   • АНТИДЕПРЕССАНТЫ - ANTIDEPRESSANTS

    • Гептрал (адеметионин) -гепатопротектор и антидепрессант / Юрьев К.Л. // Укр. медичний часопис.- 2012.-№ 1,- C. 61- 69

   • ДИАБЕТ САХАРНЫЙ - DIABETES IS SACCHARINE

    • Сахарный диабет 2-го типа. Роль семейного врача / Соколова Л.К. // Укр. медичний часопис.- 2012.-№ 1,- C. 70-74

   • ЖЕЛУДКА БОЛЕЗНИ - STOMACH OF ILLNESS

    • Ренорм: здоровье желудочно-кишечного тракта- от природы / Щербак И.Б. // Укр. медичний часопис.- 2012.-№ 1,- C. 81

   • ПРОФИЛАКТИКА ПЕРВИЧНАЯ - A PROPHYLAXIS IS PRIMARY

    • Уроки первичной профилактики на примере применения розувастатина / Аронов Д.М. // Укр. медичний часопис.- 2012.-№ 1,- C. 83- 87

   • ОСТЕОАРТРИТ - ОСТЕОАРТРИТ

    • Остеоартроз: стандарти діагностики та лікування за результатами доказової медицини / Денисюк В.І., Денисюк О.В. // Укр. медичний часопис.- 2012.-№ 1,- C. 91- 95

   • АНТИБИОТИКИ - ANTIBIOTICS

    • Дослідження клінічної ефективності орнідазолу в абдомінальній хірургії / В.І. Паламарчук, В.Г. Сіряченко, М.М. Гвоздяк та ін. // Укр. медичний часопис.- 2012.-№ 1,- C. 96- 97

   • МАРФАНА СИНДРОМ - MARFANA SYNDROME

    • Синдром Марфана: еволюція діагностичних критеріїв / Жураєв Р.К. // Укр. медичний часопис.- 2012.-№ 1,- C. 98- 102

   • ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ БОЛЕЗНИ - RESPIRATORY TRACTS OF ILLNESS

    • Назальная обструкция: некоторые аспекты морфологии, этиопатогенеза, клиники и лечения / Ходзицкая В.К., Ходзицкая С.В. // Укр. медичний часопис.- 2012.-№ 1,- C. 111- 113

   • РЕНИН - РЕНИН

    • Ренин- ангиотензиновая система в кардиоваскулярной патологии: возможности фармакологической коррекции / Талаева Т.В., Братусь В.В. // Укр. медичний часопис.- 2012.-№ 1,- C. 115- 122

   • ПЕРЕЛОМЫ - BREAKS

    • Возможности возобновления целостности орбиты и придаточного аппарата глаза у пострадавших с переломами средней зоны лица / В.А. Маланчук, О.О. Астапенко, Ю.В. Чепурный и др. // Укр. медичний часопис.- 2012.-№ 1,- C. 124- 126

   • СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫЕ БОЛЕЗНИ - SERDECHNO-SOSUDISTYE ILLNESSES

    • Метод дисперсионного картирования электрокардиограммы в оценке распространенности сердечно-сосудистой патологии при скрининговом обследовании /С.Е. Мостовой, О.Б. Дынник, И.Л. Киряцева и др. // Укр. медичний часопис.- 2012.-№ 1,- C. 127-129

   • МИЕЛОМА МНОЖЕСТВЕННАЯ - МИЕЛОМА IS PLURAL

    • Случай легочной формы аскаридоза у больного со множественной миеломой /Л.А. Песоцкая, И.В. Евстигнеев, В.А. Никоненко и др. // Укр. медичний часопис.- 2012.-№ 1,- C. 134- 135

   • ГЕРПЕСВИРУС 6 ЧЕЛОВЕКА - GERPESVIRUS 6 MAN

    • Прогресуюча мультифокальна лейкоенцефалопат1я, асоц1йована з в1русом герпесу людини 6-го типу / Мальцев Д.В. // Укр. медичний часопис.- 2012.-№ 1,- C. 136-142

  • Номер журналу 2

   • НЕОТЛОЖНЫЕ СОСТОЯНИЯ - URGENT STATES

    • Медицина невідкладних станів : надбання, проблеми, перспективи /Ю. Єрмолова / Єрмолова Ю. // Укр. медичний часопис.- 2012.-№ 2,- C. 5- 7

   • ЗДРАВООХРАНЕНИЕ - HEALTH PROTECTION

    • Европейская практика и украинские реалии : открытый диалог / И.Щербак / Щербак И. // Укр. медичний часопис.- 2012.-№ 2,- C. 8- 9

   • ИШЕМИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ СЕРДЦА - ISCHEMIC HEART TROUBLE

    • Современный взгляд на ишемическую болезнь сердца и атеросклероз у больных системной красной волчанкой / Д. Поспелов / Поспелов Д. // Укр. медичний часопис.- 2012.-№ 2,- C. 12-14

    • Цитокінпродукуюча властивість мононуклеарних клітин та рівень ендотеліну в плазмі крові у хворих на стабільну стенокардію напруження / Т.І. Гавриленко, В.А. Слободський, О.М. Корніліна та ін. / Гавриленко Т.І. // Укр. медичний часопис.- 2012.-№ 2,- C. 134- 136

   • ДИАБЕТ САХАРНЫЙ - DIABETES IS SACCHARINE

    • Как правильно лечить сахарный диабет 2-го типа: простые принципы, спасающие пациентам жизнь /Д. Поспелов / Поспелов Д. // Укр. медичний часопис.- 2012.-№ 2,- C. 15- 18

   • ЛЕГКИХ БОЛЕЗНИ ОБСТРУКТИВНЫЕ - LIGHTS OF ILLNESS OBSTRUCTIVE

    • Ожирение как мультидисциплинарная проблема: диагностика, лечение и предупреждение осложнений / А. Жигунова / Жигунова А. // Укр. медичний часопис.- 2012.-№ 2,- C. 19- 21

   • ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЧЕСКИЕ БОЛЕЗНИ - ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЧЕСКИЕ ILLNESSES

    • ЛОР-заболевания : профилактика, диагностика , лечение /М. Колесник / Колесник М. // Укр. медичний часопис.- 2012.-№ 2,- C. 26- 28

   • БРАХИТЕРАПИЯ - BRAKHITERAPIYA

    • Высокодозная брахитерапия: инновации в области топометрической подготовки и планирования / А. Жигунова / Жигунова А. // Укр. медичний часопис.- 2012.-№ 2,- C. 29- 30

   • ЧЕРНОБЫЛЬ - CHERNOBYL'

    • Клінічні та епідеміологічні дослідження синдрому залежності від алкоголю в учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС /В.М. Пострелко, К.М. Логановський, В.О. Бузунов та ін. / Пострелко В.М. // Укр. медичний часопис.- 2012.-№ 2,- C. 32- 35

   • СТВОЛОВЫЕ КЛЕТКИ КРОВИ - BARREL MEWS OF BLOOD

    • Перспективи трансплантації стовбурових клітин кордової крові у комплексному лікуванні хворих з онкогематологічною патологією / Р.В. Салютін, С.С. Паляниця, В.М. Боголєпов та ін. / Салютін Р.В. // Укр. медичний часопис.- 2012.-№ 2,- C. 36- 38

   • ОФТАЛЬМОЛОГИЯ - OPHTHALMOLOGY

    • Інформаційні системи і технології в офтальмології /О.М. Черемухіна, С.О. Риков, І.В. Александров / Черемухіна О.М. // Укр. медичний часопис.- 2012.-№ 2,- C. 39- 40

   • БЕЗОПАСНОСТЬ - SAFETY

    • Аналіз загроз та оцінка ризиків, повязаних із використанням біологічних агентів / І.Г. Маркович, О.Й. Гриневич, І.Ф. Маркович / Маркович І.Г. // Укр. медичний часопис.- 2012.-№ 2,- C. 41- 45

   • КОГНИТИВНЫЕ РАССТРОЙСТВА - КОГНИТИВНЫЕ DISORDERS

    • Особенности состояния гемодинамики у больных с прогрессирующими когнитивными нарушениями / А.В. Горева, Т.Н. Слободин, Ю.И. Головченко / Горева А.В. // Укр. медичний часопис.- 2012.-№ 2,- C. 46- 50

   • АРТРИТ РЕАКТИВНЫЙ - ARTHRITIS IS REACTIVE

    • Ураження серцево-судинної системи у хворих на реактивний артрит (огляд літератури)/* Г.О. Спаська / Спаська Г.О. // Укр. медичний часопис.- 2012.-№ 2,- C. 51- 54

   • ПОЧЕК НОВООБРАЗОВАНИЯ - BUDS OF NEW FORMATION

    • Рак нирки: пошук універсального маркера /О.Б. Банира, О.О. Строй, О.В. Шуляк / Банира О.Б. // Укр. медичний часопис.- 2012.-№ 2,- C. 55-62

   • ОСТЕОАРТРИТ - ОСТЕОАРТРИТ

    • Остеоартроз и проблема хронической боли в терапевтической практике /В.Ю. Приходько / Приходько В.Ю. // Укр. медичний часопис.- 2012.-№ 2,- C. 64-71

    • Нові аспекти патогенезу остеоартрозу та шляхи його корекції /Н.М. Шуба, Т.Д. Воронова, Т.М. Тарасенко та ін. / Шуба Н.М. // Укр. медичний часопис.- 2012.-№ 2,- C. 113- 119

   • ПСИХИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА - PSYCHICAL DISORDERS

    • Психозы подросткового возраста / И.А. Марценковский / Марценковский И.А. // Укр. медичний часопис.- 2012.-№ 2,- C. 72- 82

   • ПИЕЛОНЕФРИТ - PYELONEPHRITIS

    • Комплексное лечение при хроническом обструктивном пиелонефрите / С.А. Сохин, В.В. Мельник / Сохин С.А. // Укр. медичний часопис.- 2012.-№ 2,- C. 84- 86

   • ТАЛАМУСА БОЛЕЗНИ - TALAMUSA OF ILLNESS

    • Изолированный инфаркт таламуса : клинические синдромы, диагностика, лечение и исход /С.М. Виничук, М.М. Прокопов, Л.Н. Трепет / Виничук С.М. // Укр. медичний часопис.- 2012.-№ 2,- C. 87- 93

   • БОЛИ - PAINS

    • Рациональная спазмолитическая терапия абдоминального болевого синдрома / И.Б. Щербак / Щербак И.Б. // Укр. медичний часопис.- 2012.-№ 2,- C. 94-100

   • СЕРДЦА БОЛЕЗНИ - HEARTS OF ILLNESS

    • Профилактика диастолической дисфункции левого желудочка при остром коронарном синдроме с элевацией сегмента SТ /А.Л. Аляви, М.Л. Кенжаев, С.Ш. Хаитов и др. / Аляви А.Л. // Укр. медичний часопис.- 2012.-№ 2,- C. 109- 112

   • ДЕПРЕССИВНЫЕ РАССТРОЙСТВА - DEPRESSED DISORDERS

    • Нейропластичность в терапии при депрессивных расстройствах /А.Н. Дзюба, Е.А. Хаустова, В.Г. Безшейко / Дзюба А.Н. // Укр. медичний часопис.- 2012.-№ 2,- C. 121-125

   • РЕНИН-АНГИОТЕНЗИНА СИСТЕМА - RENIN-ANGIOTENZINA SYSTEM

    • Органопротекторные возможности комбинированной терапии блокаторами ренин-ангиотензин-альдостероновой системы у пациентов с высоким кардиоваскулярным риском / Т.Г. Ошевская, Е.В. Карпенко, С.С. Кисиль и др. / Осташевская Т.Г. // Укр. медичний часопис.- 2012.-№ 2,- C. 127- 129

   • СКЛЕРОЗ РАССЕЯННЫЙ - A SCLEROSIS IS DISSIPATED

    • Патогенетичні аспекти розсіяного склерозу / Н.С. Сич / Сич Н.С. // Укр. медичний часопис.- 2012.-№ 2,- C. 130- 132

   • ЦИТОКИНЫ - ЦИТОКИНЫ

    • Прогностический потенциал маркеров провоспалительной активации у пациентов с ишемической болезнью сердца: результаты проспективного 1- годичного исследования / А.Е. Березин, Т.А. Самура, Т.А. Березина и др. / Березин А.Е. // Укр. медичний часопис.- 2012.-№ 2,- C. 137- 141

   • ВИСОЧНО-НИЖНЕЧЕЛЮСТНОЙ СУСТАВ - VISOCHNO-NIZHNECHELYUSTNOY JOINT

    • Прояви патологічних змін травної системи у пацієнтів із захворюваннями скронево-нижньощелепного суглоба /О.С. Воловар / Воловар О.С. // Укр. медичний часопис.- 2012.-№ 2,- C. 142-145

   • МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ ПЕРВИЧНАЯ - MEDICARE IS PRIMARY

    • Стан первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини в Україні /О.П. Корнійчук / Корнійчук О.П. // Укр. медичний часопис.- 2012.-№ 2,- C. 146-150

   • АРТРИТ РЕВМАТОИДНЫЙ - ARTHRITIS REVMATOIDNYY

    • Математическое моделирование патогенетических предикторов основных осложнений у больных в дебюте ревматоидного артрита / Д.Г. Рекалов / Рекалов Д.Г. // Укр. медичний часопис.- 2012.-№ 2,- C. 151- 156

   • ОЖИРЕНИЕ - OBESITY

    • Эволюция поняття (метаболический синдром) и его современное значение /И.П. Кайдашев / Кайдашев И.П. // Укр. медичний часопис.- 2012.-№ 2,- C. 157-160

  • Номер журналу 3

   • ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ПРОФЕССИИ - Health PROTECTION, PROFESSIONS

    • Професія медика- це професія, дарована Богом // Укр. медичний часопис.- 2012.-№ 3,- C. 4-5

   • УРОДЫ - FREAKS

    • Как родить здорового ребенка ? / Ермолова Ю. // Укр. медичний часопис.- 2012.-№ 3,- C. 6-9

   • НЕВРОЛОГИЯ - NEUROLOGY

    • Вейновские чтения в Украине : современные подходы к ведению больных с неврологическими нарушениями /Т. Харченко / Харченко Т. // Укр. медичний часопис.- 2012.-№ 3,- C. 18- 22

   • ЗДРАВООХРАНЕНИЕ - HEALTH PROTECTION

    • К вопросу о реформировании системы здравоохранения : международный опыт / Г.А. Слабкий, Г.Я. Пархоменко / Слабкий Г.А. // Укр. медичний часопис.- 2012.-№ 3,- C. 26- 29

   • АРТРОГРИПОЗ - ARTROGRIPOZ

    • Вірус Шмалленберг : проблеми та перспективи / О.Й. Гриневич, І.Г. Маркович, О.Й. Гузик / Гриневич О.Й. // Укр. медичний часопис.- 2012.-№ 3,- C. 30- 32

   • ПОЧЕК НОВООБРАЗОВАНИЯ - BUDS OF NEW FORMATION

    • Малі ниркові новоутворення : активне спостереження чи хірургічне лікування ? /С.О. Возіанов, О.Б. Банира, О.О. Строй та ін. / Возіанов С.О. // Укр. медичний часопис.- 2012.-№ 3,- C. 33- 41

   • ВЕРТИГО - ВЕРТИГО

    • Запаморочення : актуальні питання діагностики і лікування / Н.К. Мурашко, Р.В. Сулік / Мурашко Н.К. // Укр. медичний часопис.- 2012.-№ 3,- C. 54- 62

   • ЛЕГКИХ БОЛЕЗНИ ОБСТРУКТИВНЫЕ - LIGHTS OF ILLNESS OBSTRUCTIVE

    • Анализ реальной практики антибактериальной химиотерапии обострения хронической обструктивной болезни легких в стационаре / Н.В. Щербенюк, О.А. Яковлева / Щербенюк Н.В. // Укр. медичний часопис.- 2012.-№ 3,- C. 72-74

   • ГИПЕРТЕНЗИЯ - ГИПЕРТЕНЗИЯ

    • Варианты коррекции биоэлементных нарушений у пациентов с гипертонической болезнью / Л.В. Журавлева, Л.Р. Бобронникова / Журавлева Л.В. // Укр. медичний часопис.- 2012.-№ 3,- C. 75- 78

   • ХОЛЕСТАЗ - KHOLESTAZ

    • Внутрипеченочный холестаз: от патогенеза до лечения /Т.Д. Звягинцева, А.И. Чернобай / Звягинцева Т.Д. // Укр. медичний часопис.- 2012.-№ 3,- C. 79- 83

   • ВОЛЧАНКА КРАСНАЯ СИСТЕМНАЯ - ВОЛЧАНКА IS RED SYSTEM

    • Можливості прогнозування розвитку кардіо-та цереброваскулярних ускладнень у хворих на системний червоний вовчак / Л.В. Хіміон / Хіміон Л.В. // Укр. медичний часопис.- 2012.-№ 3,- C. 94-96

   • ГЛАУКОМА ОТКРЫТОУГОЛЬНАЯ - GLAUCOMA OF OTKRYTOUGOL'NAYA

    • Результати моніторингу очей хворих на первинну відкритокутову глаукому в післяопераційний період двоетапних антиглаукомних операцій / С.О. Риков, Ю.М. Кондратенко, І.А. Макаренко та ін. / Риков С.О. // Укр. медичний часопис.- 2012.-№ 3,- C. 97-99

   • ЧЕРЕПНО-МОЗГОВЫЕ ТРАВМЫ - CRANIAL-CEREBRAL TRAUMAS

    • Клініко-біохімічні зіставлення при астенічному синдромі у віддалений період черепно- мозкової травми / Б.В. Задорожна / Задорожна Б.В. // Укр. медичний часопис.- 2012.-№ 3,- C. 104-106

    • Визначення ефективності магнітолазерної терапії у хворих з легкою черепно-мозковою травмою в гострий період за допомогою об єктивної вестибулометрії / О.В. Зубкова / Зубкова О.В. // Укр. медичний часопис.- 2012.-№ 3,- C. 139- 142

   • МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ ПЕРВИЧНАЯ - MEDICARE IS PRIMARY

    • Удосконалення економічного механізму розвитку первинної медико- санітарної допомоги в Україні / М.Д. Халангот, В.А. Ковтун, Н.В. Охріменко та ін. / Корнійчук О.П. // Укр. медичний часопис.- 2012.-№ 3,- C. 128- 133

   • ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ НОВООБРАЗОВАНИЯ - THYROID OF NEW FORMATION

    • Клініко-морфологічні особливості папілярної мікрокарциноми щитоподібної залози на фоні хвороби Грейвса / А.В. Дінець, П.Д. Фомін, М.В. Гульчій та ін. / Дінець А.В. // Укр. медичний часопис.- 2012.-№ 3,- C. 136-138

  • Номер журналу 4

   • ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ УХОД - ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ CARE

    • Регіоналізація перинатальної допомоги : міжнародний досвід / О. Устінов / Устінов О. // Укр. медичний часопис.- 2012.-№ 4,- C. 4- 5

   • ПРОВЕРКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И РАБОТЫ В БОЛЬНИЦЕ - VERIFICATION OF PROFESSIONAL ACTIVITY AND WORK IS IN HOSPITAL

    • Очередные законодательные ограничения: как быть врачам и фармацевтам ?/ Е.Горбунова / Горбунова Е. // Укр. медичний часопис.- 2012.-№ 4,- C. 8-9

   • СКЛЕРОЗ РАССЕЯННЫЙ - A SCLEROSIS IS DISSIPATED

    • Стратегии лечения рассеянного склероза : эффективность и безопасность / Н.П. Волошина, О.В. Егоркина / Волошина Н.П. // Укр. медичний часопис.- 2012.-№ 4,- C. 32- 37

   • ВРАЧИ СЕМЕЙНЫЕ - DOCTORS ARE DOMESTIC

    • Пациент высокого риска на приеме у семейного врача / В.Ю. Приходько / Приходько В.Ю. // Укр. медичний часопис.- 2012.-№ 4,- C. 43- 50

   • СЕМЬИ ПЛАНИРОВАНИЕ - FAMILIES PLANNING

    • Нормативно-правове регулювання діяльності служби планування сім ї та збереження репродуктивного здоров я / Н.Г. Гойда, О.Ю. Бісярін / Гойда Н.Г. // Укр. медичний часопис.- 2012.-№ 4,- C. 20- 25

   • ПЫЛЬЦА - POLLEN

    • Напрямки та перспективи аеропалінологічного моніторингу в Україні / Н.М. Воробець, Н.О. Калинович / Воробець Н.М. // Укр. медичний часопис.- 2012.-№ 4,- C. 26- 29

   • МОЗГА ГОЛОВНОГО БОЛЕЗНИ - BRAIN OF HEAD ILLNESSES

    • Місце ванкоміцину у лікуванні гнійно-запальних захворювань центральної нервової системи / О.К. Дуда, Р.О. Колесник / Дуда О.К. // Укр. медичний часопис.- 2012.-№ 4,- C. 38- 42

   • РЕСПИРАТОРНЫЕ ИНФЕКЦИИ - RESPIRATOR INFECTIONS

    • Імунопрофілактика гострих респіраторних інфекцій у дітей / Т.В. Марушко / Марушко Т.В. // Укр. медичний часопис.- 2012.-№ 4,- C. 51-56

   • РОТОВОЙ ПОЛОСТИ СЛИЗИСТАЯ ОБОЛОЧКА - TO ORAL CAVITY MUCOUS MEMBRANE

    • Колонізаційна резистентність порожнини рота / Н.О. Савичук / Савичук Н.О. // Укр. медичний часопис.- 2012.-№ 4,- C. 57- 64

   • ОЖИРЕНИЕ - OBESITY

    • Неалкогольна жирова хвороба печінки у контексті метаболічного синдрому: діагностика та лікування в амбулаторній практиці / І.Г. Палій, С.В. Заїка, А.В. Ліфанов / Палій І.Г. // Укр. медичний часопис.- 2012.-№ 4,- C. 85- 87

   • ПОЧКИ - BUDS

    • Закрита травма нирки : аспекти діагностики та лікування / О.Б. Банира, О.О. Строй, М.Є. Сабадаш та ін. / Банира О.Б. // Укр. медичний часопис.- 2012.-№ 4,- C. 127- 132

   • МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ РАССТРОЙСТВА - CEREBRAL CIRCULATION OF BLOOD OF DISORDER

    • Шляхи оптимізації лікування хворих з розривом артеріальних аневризм головного мозку в гострий період / А.І. Зозуля / Зозуля А.І. // Укр. медичний часопис.- 2012.-№ 4,- C. 134- 135

   • ГИПЕРТЕНЗИЯ - ГИПЕРТЕНЗИЯ

    • Сурогатні маркери атеросклерозу у жінок із гіпертонічною хворобою на фоні субклінічного гіпотиреозу / О.І. Мітченко, В.Ю. Романов, М.В. Гвоздик / Мітченко О.І. // Укр. медичний часопис.- 2012.-№ 4,- C. 143- 146

   • ДОНОРЫ КРОВИ - DONORS OF BLOOD

    • Технології одержання плазми донорської крові та їх ефективність/ Л.В. Назарчук, Т.О. Терещук, А.М. Чугрієв та ін. / Назарчук Л.В. // Укр. медичний часопис.- 2012.-№ 4,- C. 147- 149

   • ПЕРИТОНИТ - PERITONITIS

    • Оптимізація діагностико-лікувальної тактики у хворих із гострим розповсюдженим перитонітом / Б.І. Слонецький, С.Г. Керашвілі , М.В. Максименко та ін. / Слонецький Б.І. // Укр. медичний часопис.- 2012.-№ 4,- C. 150- 152

   • ВИСОЧНО-НИЖНЕЧЕЛЮСТНОЙ СУСТАВ - VISOCHNO-NIZHNECHELYUSTNOY JOINT

    • Прояви патологічних змін серцево-судинної системи у пацієнтів із захворюваннями скронево-нижньощелепного суглоба / О.С. Воловар / Воловар О.С. // Укр. медичний часопис.- 2012.-№ 4,- C. 153- 157

   • МАРФАНА СИНДРОМ - MARFANA SYNDROME

    • Синдром Марфана : стан артерій дуг аорти ( за результатами допплерографії ) / Р.К. Жураєв, О.В. Ольхова / Жураєв Р.К. // Укр. медичний часопис.- 2012.-№ 4,- C. 158- 160

  • Номер журналу 5

   • КОНГРЕССЫ - CONGRESSES

    • Х111 Национальный конгресс кардиологов Украины- событие года в области отечественной кардиологии // Укр. медичний часопис.- 2012.-№ 5,- C. 5-6

   • ЗДОРОВЬЕ - HEALTH

    • Инновации в медицине - здоровье нации // Укр. медичний часопис.- 2012.-№ 5,- C. 11-12

   • ЗДРАВООХРАНЕНИЕ - HEALTH PROTECTION

    • Между первой и второй. Ход реформы здравоохраенения в 2012 г. / А. Устинов / Устинов А. // Укр. медичний часопис.- 2012.-№ 5,- C. 28- 29

   • ДИАБЕТ САХАРНЫЙ - DIABETES IS SACCHARINE

    • Цукровий діабет : сучасна парадигма лікування / О. Устінов / Устінов О. // Укр. медичний часопис.- 2012.-№ 5,- C. 30- 31

   • ИНФАРКТ МИОКАРДА - HEART ATTACK OF MYOCARDIUM

    • Острый инфаркт миокарда : подходы к лечению, спасающие жизни / А. Устинов / Устинов А. // Укр. медичний часопис.- 2012.-№ 5,- C. 34- 35

   • ИНСУЛЬТ ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯРНЫЙ - STROKE OF CEREBROVASKULYARNYY

    • Інсульт: стратегія і тактика надання медичної допомоги / І.С. Зозуля, В.І. Цибалюк, А.І. Зозуля / Зозуля І.С. // Укр. медичний часопис.- 2012.-№ 5,- C. 36- 39

   • ЭНТЕРОКОЛИТ ПСЕВДОМЕМБРАНОЗНЫЙ - ЭНТЕРОКОЛИТ OF PSEVDOMEMBRANOZNYY

    • Псевдомембранозный колит и антибиотикоассоциированная диарея: принципы диагностики и лечения / А.К. Дуда, Н.В. Окружнов / Дуда А.К. // Укр. медичний часопис.- 2012.-№ 5,- C. 44- 49

   • ПОЛОВЫМ ПУТЕМ ПЕРЕДАВАЕМЫЕ БОЛЕЗНИ - SEXUAL WAY THE PASSED ILLNESSES

    • Инфекции, передающиеся половым путем : клиническая картина, диагностика, подходы к лечению / Л.Д. Калюжная / Калюжная Л.Д. // Укр. медичний часопис.- 2012.-№ 5,- C. 56- 60

  • Номер журналу 6

   • ТУБЕРКУЛЕЗ - TUBERCULOSIS

    • Шляхи подолання епідемії туберкульозу та ВІЛ- інфекції в Україні. Практичні питання / Устінов О. // Укр. медичний часопис.- 2012.-№ 6,- C. 11- 14

   • КОНФЕРЕНЦИИ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ КОНСЕНСУСА - CONFERENCES FOR ACHIEVEMENT OF CONSENSUS

    • -Дни гастроэнтерологии в Киеве - : в дискуссии рождается истина / И. Щербак / Щербак И. // Укр. медичний часопис.- 2012.-№ 6,- C. 15

   • ЧАСТНАЯ ПРАКТИКА - PRIVATE PRACTICE

    • Актуальные вопросы и перспективы развития частной медицины в Украине / // Укр. медичний часопис.- 2012.-№ 6,- C. 16-20

   • МАТЕРИНСТВА ОХРАНА, СЛУЖБЫ - MATERNITIES are GUARD, SERVICES

    • Новая идеология оказания акушерско-гинекологической помощи : опыт столицы / Ю. Ермолова / Ермолова Ю. // Укр. медичний часопис.- 2012.-№ 6,- C. 22- 23

   • САНИТАРИЯ - SANITATION

    • Санстанції ліквідовано. Хто нині стоятиме на сторожі санепідблагополуччя населення ? / Ю.Єрмолова / Єрмолова Ю. // Укр. медичний часопис.- 2012.-№ 6,- C. 24- 25

   • СПИНА, БОЛИ - BACK, PAINS

    • Симптоматическое лечение при болевом синдроме в нжней части спины / И.Б. Щербак / Щербак И.Б. // Укр. медичний часопис.- 2012.-№ 6,- C. 64-66

   • ПОДАГРА - GOUT

    • Влияние калия-натрия-гидроцитратного комплекса на показатели пуринового обмена и сопутствующей патологии у больных подагрой и гиперурикемией / Н.М. Шуба, Т.Д. Воронова, А.С. Крылова / Шуба Н.М. // Укр. медичний часопис.- 2012.-№ 6,- C. 67-71

   • МЕДЬ - COPPER

    • Эпидемиологические и клинико-неврологические аспекты болезни Вильсона-Коновалова / И.К. Волошин-Гапонов / Волошин-Гапонов И.К. // Укр. медичний часопис.- 2012.-№ 6,- C. 72- 75

   • МИГРЕНЬ - MIGRAINE

    • Самолечение мигрени и головной боли напряжения / А.К. Жигунова / Жигунова А.К. // Укр. медичний часопис.- 2012.-№ 6,- C. 97- 99

   • ГЛАЗНЫЕ БОЛЕЗНИ - EYE ILLNESSES

    • Характеристика використання ліжкового фонду для стаціонарного лікування дорослого населення з хворобами органа зору / Г.О. Слабкий, С.В. Збітнева / Слабкий Г.О. // Укр. медичний часопис.- 2012.-№ 6,- C. 100- 102

   • ГОЛОВНАЯ БОЛЬ СОСУДИСТАЯ - HEAD PAIN IS VASCULAR

    • Характеристика оптимізованої системи комплексної медичної допомоги при судинній патології головного мозку / А.І. Зозуля / Зозуля А.І. // Укр. медичний часопис.- 2012.-№ 6,- C. 103- 107

   • МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ НОВООБРАЗОВАНИЯ - SUCKLING GLAND OF NEW FORMATION

    • Аналіз структури соматичної патології та поширеність цукрового діабету у родинах жінок зі спадковим раком молочної залози / З.В. Осадчук, Н.І. Кіцера, Я.В. Шпарик та ін. / Осадчук З.В. // Укр. медичний часопис.- 2012.-№ 6,- C. 111- 113

   • ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ НОВООБРАЗОВАНИЯ - THYROID OF NEW FORMATION

    • Вікова залежність динаміки активності нейтрофільних ефекторів вродженого імунітету у хворих на рак щитовидної залози після радіойодотерапії / Т.Ф. Захарченко / Захарченко Т.Ф. // Укр. медичний часопис.- 2012.-№ 6,- C. 114- 117

   • ОБРАЗОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОЕ, ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ - EDUCATION is MEDICAL, IN-PLANT TRAINING

    • Оцінка досвіду навчання лікарів за кордоном на етапі безперервного професійного розвитку / В.М. Богомаз, П.В. Римаренко, О.І. Могила / Богомаз В.М. // Укр. медичний часопис.- 2012.-№ 6,- C. 121- 124

   • МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ, ПРОЦЕССА ЛЕЧЕНИЯ ОЦЕНКА - MEDICARE, PROCESS of TREATMENT ESTIMATION

    • Науково- правовий висновок щодо особливостей надання медичної допомоги Дитячою міською клінічною лікарнею м. Полтави мешканцями інших міст та областей України / В.М. Пашков / Пашков В.М. // Укр. медичний часопис.- 2012.-№ 6,- C. 138-139

 • Рік видання номерів: 2013

  • Номер журналу 1

   • КОНФЕРЕНЦИИ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ КОНСЕНСУСА, NIH - CONFERENCES FOR ACHIEVEMENT of CONSENSUS, NIH

    • Стратегічні напрямки реформ: профілактика, доступність ліків, наближення медичної допомоги до пацієнта / О. Устінов / Устінов О. // Укр. медичний часопис.- 2013.-№ 1,- C. 10- 12

   • КАРДИОЛОГИЯ - CARDIOLOGY

    • Современные подходы к провилактике инсульта и кровотечений у кардиологических больных / Ю. Ермолова / Ермолова Ю. // Укр. медичний часопис.- 2013.-№ 1,- C. 13- 15

   • МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ - LOGISTICAL SUPPORT

    • Сучасні підходи до управління матеріальними ресурсами медичного закладу / Ю.В. Вороненко, Н.Г. Гойда, І.С. Зозуля та ін. / Вороненко Ю.В. // Укр. медичний часопис.- 2013.-№ 1,- C. 19- 22

   • ПНЕВМОНИЯ - PNEUMONIA

    • Тактика ведения больных внегоспитальной пневмонией / С.С. Симонов / Симонов С.С. // Укр. медичний часопис.- 2013.-№ 1,- C. 30- 33

    • Место азитромицина в лечении внебольничной пневмонии у детей / С.А. Крамарев / Крамарев С.А. // Укр. медичний часопис.- 2013.-№ 1,- C. 34- 37

   • ОНИХОМИКОЗ - ONIKHOMIKOZ

    • Современные особенности клиники и лечения онихомикозов / Л.Д. Калюжная / Калюжная Л.Д. // Укр. медичний часопис.- 2013.-№ 1,- C. 45- 48

   • РЕСПИРАТОРНЫЕ ИНФЕКЦИИ - RESPIRATOR INFECTIONS

    • Коррекция состояния иммунной системы в контексте профилактики острых респираторных заболеваний / Л.Ф. Матюха / Матюха Л.Ф. // Укр. медичний часопис.- 2013.-№ 1,- C. 49- 53

   • ГРИППА A, B ВИРУСЫ - FLU of A, B VIRUSES

    • Рзультати моніторингу чутливості вірусів грипу, що циркулюють в Україні, до противірусних препаратів / А.П. Міроненко, О.С. Голобка, О.В. Онищенко та ін. / Міроненко А.П. // Укр. медичний часопис.- 2013.-№ 1,- C. 85-86

   • ЛИХОРАДКА - FEVER

    • Лихорадка. Многообразие причин и сложность решения / В.М. Делягин / Делягин В.М. // Укр. медичний часопис.- 2013.-№ 1,- C. 93- 96

   • ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ - PROFESSIONAL COMPETENCE

    • Доказательная медицина и компетентность врача /К.П. Воробьев / Воробьев К.П. // Укр. медичний часопис.- 2013.-№ 1,- C. 134- 140

   • АРТРИТ РЕВМАТОИДНЫЙ - ARTHRITIS REVMATOIDNYY

    • Стан судинної стінки та функції ендотелію у дітей із ювенільним ревматоїдним артритом / В.В. Бережний, Є.Ю. Марушко / Бережний В.В. // Укр. медичний часопис.- 2013.-№ 1,- C. 168- 170

   • КОЛИТ ЯЗВЕННЫЙ - A COLITIS IS ULCEROUS

    • Клинические аспекты неспецифического язвенного колита в сочетании с вирусным гепатитом С / А.А. Бабков, А.И. Михальчено, Е.В. Мосендз / Бабков А.А. // Укр. медичний часопис.- 2013.-№ 1,- C. 175-176

  • Номер журналу 2

   • ИНФАРКТ МИОКАРДА - HEART ATTACK OF MYOCARDIUM

    • Проблеми надання медичної допомоги хворим на гострий інфаркт міокарда в Україні / О. Устінов / Устінов О. // Укр. медичний часопис.- 2013.-№ 2,- C. 8- 11

   • ПЕДИАТРИЯ - PAEDIATRICS

    • Педіатрична галузь у період медичних реформ : надбання і проблемні питання / Ю. Єрмолова / Єрмолова Ю. // Укр. медичний часопис.- 2013.-№ 2,- C. 12- 14

   • ГЕПАТИТА C ВИРУСА АНТИГЕНЫ - HEPATITIS OF C OF VIRUS ANTIGENS

    • Тройная терапия в борьбе с вирусным гепатитом С : достижения и перспективы / И. Щербак / Щербак И. // Укр. медичний часопис.- 2013.-№ 2,- C. 15- 18

   • РЕВМАТОЛОГИЯ - РЕВМАТОЛОГИЯ

    • Современная ревматология : комплексный подход к диагностике и лечению / Ю. Ермолова / Ермолова Ю. // Укр. медичний часопис.- 2013.-№ 2,- C. 19- 21

   • КОНГРЕССЫ - CONGRESSES

    • Нейрореабілітація - як зробити її ефективнішою ? / А. Жигунова / Жигунова А. // Укр. медичний часопис.- 2013.-№ 2,- C. 21-23

   • КОНФЕРЕНЦИИ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ КОНСЕНСУСА, NIH - CONFERENCES FOR ACHIEVEMENT of CONSENSUS, NIH

    • Артериальная гипертензия и сердечно- сосудистый риск в практической деятельности врача / Д. Поспелов / Поспелов Д. // Укр. медичний часопис.- 2013.-№ 2,- C. 24- 27

    • Современная инфектология глазами клинициста / Ю. Ермолова / Ермолова Ю. // Укр. медичний часопис.- 2013.-№ 2,- C. 28- 30

    • Инновации в медицине для здоровья нации : 1V Международный медицинский форум / А Бармина / Бармина А. // Укр. медичний часопис.- 2013.-№ 2,- C. 32- 35

   • НЕЙРОХИРУРГИЯ - NEURO-SURGERY

    • Перспективи розвитку вітчизнної нейрохірургії: інноваційні біотехнології на лужбі пацієнта / О. Устінов / Устінов О. // Укр. медичний часопис.- 2013.-№ 2,- C. 36- 38

   • ПНЕВМОНИЯ - PNEUMONIA

    • Сучасна антибіотикотерапія хворих на негоспітальну пневмонію на первинному рівні медичної допомоги /Л.Ф. Матюха / Матюха Л.Ф. // Укр. медичний часопис.- 2013.-№ 2,- C. 51- 55

   • ЦИНК - ZINC

    • Цинк і наноцинк : властивості, застосування у клінічній практиці / І.С. Чекман, З.Р. Ульберг, А.Д. Руденко и др. / Чекман І.С. // Укр. медичний часопис.- 2013.-№ 2,- C. 42- 48

   • ОТИТ СРЕДНИЙ - An OTITIS IS MIDDLE

    • Діагностика та лікування гострого середнього отиту в дитячому віці / В.В. Синяченко / Синяченко В.В. // Укр. медичний часопис.- 2013.-№ 2,- C. 57- 62

  • Номер журналу 3

   • ЗДРАВООХРАНЕНИЕ - HEALTH PROTECTION

    • Парламентські слухання як відкрита площадка для загальнодержавного обговорення реформи у сфері охорони здоров я / О. Устінов / Устінов О. // Укр. медичний часопис.- 2013.-№ 3,- C. 4-8

   • ЗДОРОВЬЕ - HEALTH

    • Современные достижения и перспективы в сохранении здоровья женщины / Ю. Ермолова / Ермолова Ю. // Укр. медичний часопис.- 2013.-№ 3,- C. 9- 11

   • МЕДИЦИНСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ МЕНЕДЖМЕНТ - MEDICAL SERVICE MANAGEMENT

    • Досвід підготовки менеджерів охорони здоров я в Національній медичній акдемії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика / Ю.В. Вороненко, Н.Г. Гойда, В.М. Михальчук та ін. / Вооненко Ю.В. // Укр. медичний часопис.- 2013.-№ 3,- C. 32- 34

   • КОРОНАВИРУС - КОРОНАВИРУС

    • Коронавірус : проблеми та перспективи / О.Й. Гриневич, І.Г. Маркович / Гриневич О.Й. // Укр. медичний часопис.- 2013.-№ 3,- C. 45- 48

   • ГОЛОВНАЯ БОЛЬ - HEAD PAIN

    • Головная боль в практике терапевта и семейного врача / В.Ю. Приходько / Прихдько В.Ю. // Укр. медичний часопис.- 2013.-№ 3,- C. 50- 60

   • НОСА БОЛЕЗНИ - NOSE OF ILLNESS

    • Монтелукаст в терапии аллергического ринита и назальных полипов : механизм действия, клиническая эффективность / В.Г. Безшейко / Безшейко В.Г. // Укр. медичний часопис.- 2013.-№ 3,- C. 101- 106

   • ГЕПАТИТ C - HEPATITIS OF C

    • Возможности применения адеметионина в комплексной терапии при вирусном гепатите С / А.К. Жигунова / Жигунова А.К. // Укр. медичний часопис.- 2013.-№ 3,- C. 107- 111

   • МОЗЖЕЧОК - CEREBELLUM

    • Соматотопічна організація функцій мозочка / С.М. Віничук, Г.С. Трепет / Віничук С.М. // Укр. медичний часопис.- 2013.-№ 3,- C. 118- 122

  • Номер журналу 4

   • КОНГРЕССЫ - CONGRESSES

    • Резолюція V Конгресу серцево-судинних хірургів України і Польщі (Актуальні питання серцево-судинної хірургії ), академіка М.М. Амосова / Книшов Г.В. // Укр. медичний часопис.- 2013.-№ 4,- C. 11- 12

   • МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ, ОПЛАТА ПАЦИЕНТОМ - MEDICARE, PAYMENT PATIENT

    • Методика розрахунку тарифів на медичні послуги та медичну допомогу в закладах охорони здоров я України / О.К. Толстанов, В.П. Корж, В.А. Мохорєв та ін. / Толстанов О.К. // Укр. медичний часопис.- 2013.-№ 4,- C. 14- 19

   • ЗДРАВООХРАНЕНИЕ - HEALTH PROTECTION

    • Трансформація системи охорони здоров я України : стан та перспективи / О.П. Корнійчук / Корнійчук О.П. // Укр. медичний часопис.- 2013.-№ 4,- C. 20- 26

   • ИШЕМИЯ - ISCHEMIA

    • Использование клеточных технологий при лечении хронической ишемии нижних конечностей / Р.В. Салютин, Е.В. Буслович, В.М. Сирман и др. / Салютин Р.В. // Укр. медичний часопис.- 2013.-№ 4,- C. 27- 30

   • МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ ПЕРВИЧНАЯ - MEDICARE IS PRIMARY

    • Система управління ризиками загроз репродуктивному здоров ю населення на рівні мережі закладів первинної медичної допомоги / О.Ю Бісярін / Бісярін О.Ю. // Укр. медичний часопис.- 2013.-№ 4,- C. 30- 32

   • ДОНОРЫ КРОВИ - DONORS OF BLOOD

    • Шляхи розвитку трансфузіології та служби крові в Україні / О. Устінов / Устінов О. // Укр. медичний часопис.- 2013.-№ 4,- C. 33- 36

   • ПЕЧЕНИ БОЛЕЗНИ АЛКОГОЛЬНЫЕ - THE LIVERS OF ILLNESS ARE ALCOHOLIC

    • Эффективность применения комплексного натурального гепатопротектора в лечении при алкогольном стеатогепатите / И.Н. Скрыпник, А.С. Маслова / Скрыпник И.Н. // Укр. медичний часопис.- 2013.-№ 4,- C. 63- 66

   • АНГИОКЕРАТОМА - ANGIOKERATOMA

    • Дермато- нефро-цереброкардиальные проявления болезни Фабри / И.С. Евтушенко / Евтушенко И.С. // Укр. медичний часопис.- 2013.-№ 4,- C. 95- 96

   • МОЗГА ГОЛОВНОГО БОЛЕЗНИ - BRAIN OF HEAD ILLNESSES

    • Пути реорганизации оказания медицинской помощи при цереброваскулярных заболеваниях / А.И. Зозуля / Зозуля А.И. // Укр. медичний часопис.- 2013.-№ 4,- C. 132- 134

    • Состояние печени у пациентов с церебральными формами болезни Вильсона-Коновалова / И.К. Волошин- Гапонов / Волошин-Гапонов И.К. // Укр. медичний часопис.- 2013.-№ 4,- C. 158- 161

   • ПЕДИАТРИЯ - PAEDIATRICS

    • Концепція реформування педіатричної служби в Тернопільській області / Н.Г. Гойда, Г.І. Корицький / Гойда Н.Г. // Укр. медичний часопис.- 2013.-№ 4,- C. 135- 138

  • Номер журналу 5

   • ЮБИЛЕИ И ДРУГИЕ ВАЖНЫЕ СОБЫТИЯ - ANNIVERSARIES AND OTHER IMPORTANT EVENTS

    • ІГОРЮ ПОРФИРІЙОВИЧУ ШЛАПАКУ - 70 років ! // Укр. медичний часопис.- 2013.-№ 5,- C. 16

    • ЩИРІ ВІТАННЯ НАТАЛІї В ЯЧЕСЛАВІВНІ ХАРЧЕНКО з Ювілеєм ! // Укр. медичний часопис.- 2013.-№ 5,- C. 17

   • ИНТЕРФЕРОНЫ - INTERFERONS

    • Применение интерферонов в профилактике и лечении инфекционных заболеваний / А Жигунова / Жигунова А. // Укр. медичний часопис.- 2013.-№ 5,- C. 18

   • МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ ПЕРВИЧНАЯ - MEDICARE IS PRIMARY

    • Реформа первинної медичної допомоги - 2013 : сучасний стан, проблеми, шляхи вірішення / О. Устінов / Устінов О. // Укр. медичний часопис.- 2013.-№ 5,- C. 24- 27

   • ГОНОРАРЫ И ОПЛАТА УСЛУГ - FEES AND PAYMENT OF SERVICES

    • Метдика визначення вартості медичних послуг / Р.В. Багатирьова, .К. Толстанов, В.П. Дуда та ін. / Богатирьова Р.В. // Укр. медичний часопис.- 2013.-№ 5,- C. 28- 32

   • ТЕХНОЛОГИЯ МЕДИЦИНСКАЯ - TECHNOLOGY IS MEDICAL

    • Нанобиофотоника : фотонассоциированные нанобиотехнологии для лазерной и персонализированной медицины / В.Н. Залесский, Б.А. Мовчан / Залесский В.Н. // Укр. медичний часопис.- 2013.-№ 5,- C. 33- 42

   • ТУБЕРКУЛЕЗ - TUBERCULOSIS

    • Хіміорезистентний туберкульоз : стан проблеми в Україні / В.М. Мельник, І.О. Новожилова, В.Г. Матусевич / Мельник В.М. // Укр. медичний часопис.- 2013.-№ 5,- C. 43-45

   • ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАДРЫ, ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ - Health PROTECTIONS are PERSONNELS, EXPERT ESTIMATION of ACTIVITY

    • Принципи, на яких грунтуються кваліфікаційні характеристики професій працівників системи екстренної медичної допомоги , відповідно до вимог чинного законодавства / В.Д. Юрченко, М.Д. Близнюк, Я.С. Кукуруз / Юрченко В.Д. // Укр. медичний часопис.- 2013.-№ 5,- C. 49- 51

   • РИНИТ - РИНИТ

    • Особенности ринита при ОРВИ /С.В. Зайков, Л.С. Кузнецова, Л.С. Осипова и др. / Зайков С.В. // Укр. медичний часопис.- 2013.-№ 5,- C. 52- 55

   • ЭПИЛЕПСИЯ - EPILEPSY

    • Генерализованные идиопатические ( генетические ) эпилепсии у детей / Т.В. Коноплянко / Коноплянко Т.В. // Укр. медичний часопис.- 2013.-№ 5,- C. 57- 60

   • ОТИТ СРЕДНИЙ - An OTITIS IS MIDDLE

    • Сучасна тактика при гострому середньому отиті в дітей / А.Л. Косаковський, Ф.Б. Юрочко / Косаковський А.Л. // Укр. медичний часопис.- 2013.-№ 5,- C. 61- 66

   • КИШЕЧНИК - INTESTINE

    • Синдром раздраженного кишечника : от патогенеза к лечению / А.С. Свинцицкий, Г.А. Соловьева, Е.Л. Кваченюк и др. / Свинцицкий А.С. // Укр. медичний часопис.- 2013.-№ 5,- C. 67- 70

   • ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ БОЛЕЗНИ - THYROID OF ILLNESS

    • Поликомпонентная фитотерапия при заболеваниях щитовидной железы / Н.А. Кравчун, И.В. Чернявская / Кравчун Н.А. // Укр. медичний часопис.- 2013.-№ 5,- C. 71

   • ВИРУСНЫЕ БОЛЕЗНИ - VIRAL ILLNESSES

    • Острый риносинусит : патогенез, особенности диагностики и лечения . Синупрет в комплексной терапии острого риносинусита / А.К. Жигунова / Жигунова А.К. // Укр. медичний часопис.- 2013.-№ 5,- C. 73

   • ВОСПАЛЕНИЕ - INFLAMMATION

    • Изменение образа жизни, нарушение энергетического метаболизма и системное воспаление как факторы развития болезней цивилизации / И.П. Кайдашев / Кайдашев И.П. // Укр. медичний часопис.- 2013.-№ 5,- C. 103-109

   • ВИЧ ИНФЕКЦИИ - HIV OF INFECTION

    • Иммунный статус ВИЧ-позитивных потребителей инъекционных наркотиков / Э.П. Станько, С.А. Игумнов, В.М. Цыркунов / Станько Э.П. // Укр. медичний часопис.- 2013.-№ 5,- C. 120-123

   • ВЕГЕНЕРА ГРАНУЛЕМАТОЗ - VEGENERA GRANULEMATOZ

    • Гранулематоз Вегенера: ускладнення та причини смерті / Д.Д. Зербіно, О.О. Зімба / Зербіно Д.Д. // Укр. медичний часопис.- 2013.-№ 5,- C. 127- 130

   • ПЕЧЕНИ БОЛЕЗНИ - LIVERS OF ILLNESS

    • Гемодинамические и труктурные изменения печени у больных с церебральными формами болезни Вильсона-Коновалова по данным ультразвукового исследования / И.К. Волошин-Гапонов, А.В. Линская / Волошин-Гапонов И .К. // Укр. медичний часопис.- 2013.-№ 5,- C. 131-134

   • РЕЧИ РАССТРОЙСТВА - SPEECHES OF DISORDER

    • Гігієнічна оцінка використання комп ютерних технологій для корекції зору та мовлення у дітей / І.П. Козярін, О.П. Івахно, Ю.В. Нємцева / Козярін І.П. // Укр. медичний часопис.- 2013.-№ 5,- C. 138-141

   • ЛЕЙКОЗ ВОЛОСАТОКЛЕТОЧНЫЙ - LEUCOSIS OF VOLOSATOKLETOCHNYY

    • Особливості перебігу та принципи діагностики волосистоклітинної лейкемії / Н.В. Пеленьо, Я.І. Виговська, О.О. Шалай та ін. / Пеленьо Н.В. // Укр. медичний часопис.- 2013.-№ 5,- C. 142-144

   • МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ НОВООБРАЗОВАНИЯ - SUCKLING GLAND OF NEW FORMATION

    • Сучасні підходи до проведення радіонуклідної терапії множинних кісткових метастазів у хворих на рак молочної залози / М.М. Фірсова / Фірсова М.М. // Укр. медичний часопис.- 2013.-№ 5,- C. 149-152

   • ВРАЧИ - DOCTORS

    • Пам яті професора Григорія Івановича Лисенка // Укр. медичний часопис.- 2013.-№ 5,- C. 160

  • Номер журналу 6

   • КОНГРЕССЫ - CONGRESSES

    • V1 Национальный конгресс ревматологов Украины: вектор на доказательную медицину, системный подход и пртнерство с пациентом / О. Федорова. / Федорова О. // Укр. медичний часопис.- 2013.-№ 6,- C. 5- 9

   • ЮБИЛЕИ И ДРУГИЕ ВАЖНЫЕ СОБЫТИЯ - ANNIVERSARIES AND OTHER IMPORTANT EVENTS

    • Достижения и перспективы развития кардиохирургии по материалам Научной конференции, посвященной 100-летнему юбилею Николая Михайловича Амосова) / А. Жигунова / Жигунова А. // Укр. медичний часопис.- 2013.-№ 6,- C. 10- 12

    • Роки звитяги : діяльність М.М. Амосова в Українському НД1 туберкульозу ім. академіка Ф.Г. Яновського (до 100- річчя від дня народження М.М. Амосова) / А.М. Приходько / Приходько А.М. // Укр. медичний часопис.- 2013.-№ 6,- C. 120-125

   • ИНСУЛЬТ ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯРНЫЙ - STROKE OF CEREBROVASKULYARNYY

    • Борьба с инсулином : состояние медицинской помощи в Украине и опыт зарубежных коллег / А. Жигунова / Жигунова А. // Укр. медичний часопис.- 2013.-№ 6,- C. 13- 16

   • ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СЛУЖБ МАРКЕТИНГ - THE HEALTH PROTECTIONS OF SERVICES MARKETING

    • Рынок частной медицины в Украине : маркетинг и менеджмент как инструменты конкурентной борьбы / А. Бармина / Бармина А. // Укр. медичний часопис.- 2013.-№ 6,- C. 22- 24

   • КОНФЕРЕНЦИИ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ КОНСЕНСУСА - CONFERENCES FOR ACHIEVEMENT OF CONSENSUS

    • Новые горизонты гинекологической хирургии / А. Жигунова / Жигунова А. // Укр. медичний часопис.- 2013.-№ 6,- C. 25- 29

   • ВИЧ ИНФЕКЦИИ - HIV OF INFECTION

    • Стратегія подолання ВІЛ- інфекції в Україні : професійний погляд на проблему / О. Устінов / Устінов О. // Укр. медичний часопис.- 2013.-№ 6,- C. 30- 32

   • ПЕЧЕНИ БОЛЕЗНИ - LIVERS OF ILLNESS

    • Ообливості молекулярних механізмів розвитку неалкогольної жирової хвороби печінки / А.А. Чумак, Л.М. Овсянникова, А.В. Кубашко и др. / Чумак А.А. // Укр. медичний часопис.- 2013.-№ 6,- C. 33- 41

   • ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ БОЛЕЗНИ - RESPIRATORY TRACTS OF ILLNESS

    • Выбор антибиотикотерапии при сочетании острых инфекций верхних и нижних дыхательных путей / Л.В. Юдина / Юдина Л.В. // Укр. медичний часопис.- 2013.-№ 6,- C. 43- 47

   • ЛИХОРАДКА - FEVER

    • Эффективноть жаропонижающих препаратов при лихорадочных состояниях у детей / В.В. Бережной, В.Г. Козачук / Бережной В.В. // Укр. медичний часопис.- 2013.-№ 6,- C. 65- 69

   • ЦИНК - ZINC

    • Восстановительное лечение пациентов с неврологическими формами болезни Вильсона-Коновалова / И.К. Волошин-Гапонов / Волошин -Гапонов И.К. // Укр. медичний часопис.- 2013.-№ 6,- C. 107- 111

 • Рік видання номерів: 2014

  • Номер журналу 1

   • ХРОМ - CHROME

    • Хром і нанохром : властивості, перспективи застосування у медичній практиці / К.В. Садогурська, В.Г. Каплуненко, І.С. Чекман / Садогурська К.В. // Укр. медичний часопис.- 2014.-№ 1,- C. 14-16

    • Хром і нанохром: властивості, перспективи застосування у медичній практиці /К.В. Садогурська, В.Г. Каплуненко, І.С. Чекман / Садогурська К.В. // Укр. медичний часопис.- 2014.-№ 1,- C. 14- 16

   • ВОСПАЛЕНИЕ - INFLAMMATION

    • Роль ядерных транскрипционных факторов в синтропии современной внутренней патологии (обзор литературы) / М.С. Расин, И.П. Кайдашев / Расин М.С. // Укр. медичний часопис.- 2014.-№ 1,- C. 17- 21

    • Роль Ядерных транскрипционных факторов в синтропии современной внутренней патологии (обзор литературы) / М.С. Расин, И.П. Кайдашев / Расин М.С. // Укр. медичний часопис.- 2014.-№ 1,- C. 17- 21

   • АНТИОКСИДАНТЫ - ANTIOXIDANTS

    • Антиоксиданты : клинико- фармакологический аспект / И.С. Чекман, И.Ф. Беленичев, Н.А. Горчакова / Чекман И.С. // Укр. медичний часопис.- 2014.-№ 1,- C. 22- 28

   • ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА - DEMOGRAPHIC STATISTICS

    • Характеристика соціально-демографічної ситуації та соціально значущих захворювань в Україні / А.Ю. Ковальчук / Ковальчук А.Ю. // Укр. медичний часопис.- 2014.-№ 1,- C. 29- 33

   • ДИАБЕТ САХАРНЫЙ - DIABETES IS SACCHARINE

    • Індивідуальний підхід до лікування хворих на цукровий діабет 2-го типу / Н.М. Жердьова / Жердьова Н.М. // Укр. медичний часопис.- 2014.-№ 1,- C. 37- 40

   • РЕСПИРАТОРНЫЕ ИНФЕКЦИИ - RESPIRATOR INFECTIONS

    • Функціонування системи місцевого імунітету та її особливості в дітей, які часто хворіють на респіраторні інфекції / Ю.В. Марушко, О.С. Мовчан, Т.В. Марушко / Марушко Ю.В. // Укр. медичний часопис.- 2014.-№ 1,- C. 41- 46

    • Антибиотикорезистентность при лечении бактериальных респираторных инфекций и пути ее преодоления / А.Я. Дзюблик, Я.А. Дзюблик / Дзюблик А.Я. // Укр. медичний часопис.- 2014.-№ 1,- C. 47- 52

   • ЗРЕНИЕ - SIGHT

    • Вплив низькоенергетичної світловї терапії на оптичну щільність макулярного пігменту і гостроту зору у хворих із сухою формою вікової макулярної дегенерації / А.М. Сергієнко, Н.О. Дзюба, О.С. Пекарик / Сергієнко А.М. // Укр. медичний часопис.- 2014.-№ 1,- C. 118- 120

   • ГИПЕРТЕНЗИЯ - ГИПЕРТЕНЗИЯ

    • Особенности артериальной гипертензии при сочетании с гиперурикемией у мужчин / И.Л. Якименко / Якименко И.Л. // Укр. медичний часопис.- 2014.-№ 1,- C. 121- 123

   • ОТРАВЛЕНИЕ - POISONING

    • Экстренная медицинская помощь при острых отравлениях у взрослых : практические рекомендации для догоспитального этапа / Н.В. Курдиль, И.С. Зозуля, О.В. Иващенко / Курдиль Н.В. // Укр. медичний часопис.- 2014.-№ 1,- C. 128- 131

   • ШКОЛЬНИКИ - SCHOOLBOYS

    • Поведінкові чинники ризику розвитку патології органа зору у міських школярів / Н.М. Орлова, А.О. Костецька / Орлова Н.М. // Укр. медичний часопис.- 2014.-№ 1,- C. 137- 139

   • ЛЕГКИХ БОЛЕЗНИ ОБСТРУКТИВНЫЕ - LIGHTS OF ILLNESS OBSTRUCTIVE

    • Вплив порушень газообміну на параметри якості життя у пацієнтів із хронічним обструктивним захворюванням легень / Ю.І. Фещенко, Л.О. Яшина, С.Г. Опімах / Фещенко Ю.І. // Укр. медичний часопис.- 2014.-№ 1,- C. 140- 144

   • ЩИТОВИДНАЯ ЖЕЛЕЗА - THYROID

    • Значення вузлової патології у виникненні раку щитоподібної залози / С.М. Цибалюк, М.В. Гульчій, Н.В. Баленко та ін. / Цимбалюк С.М. // Укр. медичний часопис.- 2014.-№ 1,- C. 146- 151

  • Номер журналу 3

   • ИНСУЛИН - INSULIN

    • Поширені ускладнення та помилки при виконанні ін єкцій інсуліну / Н.М. Жердьова / Жердьова Н.М. // Укр. медичний часопис.- 2014.-№ 3,- C. 29- 34

   • РИНИТ АЛЛЕРГИЧЕСКИЙ ПОСТОЯННЫЙ - РИНИТ IS ALLERGIC PERMANENT

    • Клініко-імунологічна характеристика та сучасні аспекти антигістамінної терапії сезонного алергічного риніту / Л.В. Кузнецова / Кузнецова Л.В. // Укр. медичний часопис.- 2014.-№ 3,- C. 35- 39

   • ГОЛОВОКРУЖЕНИЕ - DIZZINESS

    • Запаморочення : етіопатогенетичні аспекти підходи до лікування /Р.В. Сулік / Сулік Р.В. // Укр. медичний часопис.- 2014.-№ 3,- C. 40- 45

   • ДЕРМАТИТ АТОПИЧЕСКИЙ - DERMATITIS ATOPICHESKIY

    • Эффективность и безопасность применения топических ингибиторов кальциневрина в педиатрии / Я.Ф. Кутасевич, .Р. Уманец / Кутасевич Я.Ф. // Укр. медичний часопис.- 2014.-№ 3,- C. 46- 55

   • ПЕЧЕНИ БОЛЕЗНИ - LIVERS OF ILLNESS

    • Роль адеметионина в развитии и прогрессировании хронических заболеваний печени / Т.Д. Звягинцева, А.И. Чернобай, С.В. Глущенко / Звягинцева Т.Д. // Укр. медичний часопис.- 2014.-№ 3,- C. 56- 60

   • ПОЧЕК БОЛЕЗНИ - BUDS OF ILLNESS

    • Возможности коррекции железодефицитной анемии у пациентов с хронической болезнью почек / А.В. Курята, О.С. Митрохина, Т.Д. Ященко / Курята А.В. // Укр. медичний часопис.- 2014.-№ 3,- C. 72- 76

   • ФИБРОМИАЛГИЯ - FIBROMIALGIYA

    • Фіброміалгія : деякі аспекти діагностики та особливості лікування / М.М. Орос / Орос М.М. // Укр. медичний часопис.- 2014.-№ 3,- C. 77- 81

   • СКЛЕРОЗ РАССЕЯННЫЙ - A SCLEROSIS IS DISSIPATED

    • Розсіяний склероз : глобальні перспективи /Т.С. Міщенко, О.Д. Шульга, Н.В. Бобрик та ін. / Міщенко Т.С. // Укр. медичний часопис.- 2014.-№ 3,- C. 84- 87

   • КЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ - CLINICAL RESEARCHES

    • Учебное клиническое исследование врача-интерна как способ освоения основ доказательной медицины / К.П. Воробъев / Воробъев К.П. // Укр. медичний часопис.- 2014.-№ 3,- C. 102- 109

   • ВРАЧИ СЕМЕЙНЫЕ - DOCTORS ARE DOMESTIC

    • Підходи до підготовки сімейних лікарів в Україні та країнах Європи / Ю.В. Вороненко, О.Г. Шекера, В.І. Ткаченко та ін. / Вооненко Ю .В. // Укр. медичний часопис.- 2014.-№ 3,- C. 116-120

  • Номер журналу 4

   • ЮБИЛЕИ И ДРУГИЕ ВАЖНЫЕ СОБЫТИЯ - ANNIVERSARIES AND OTHER IMPORTANT EVENTS

    • Іван Савович Зозуля (до 75-річчя від дня народження) // Укр. медичний часопис.- 2014.-№ 4,- C. 5

   • ЗДРАВООХРАНЕНИЕ - HEALTH PROTECTION

    • Дано старт роботі Стратегічної дорадчої групи з питань реформування системи охорони здоров я України / П. Снєгірьов / Снєгірьов П. // Укр. медичний часопис.- 2014.-№ 4,- C. 6- 9

   • ТЕХНОЛОГИЯ МЕДИЦИНСКАЯ - TECHNOLOGY IS MEDICAL

    • Магнітні наночастинки : властивості і біомедичне застосування /А.М. Дорошенко, І.С. Чекман / Дорошенко А.М. // Укр. медичний часопис.- 2014.-№ 4,- C. 10- 13

   • ОЖИРЕНИЕ - OBESITY

    • Особливості мікробіоценозів різних еконіш у людей з надмірною масою тіла / О.А. Литвиненко, І.Ю. Кучма, Т.П. Осолодченко / Литвиненко О.А. // Укр. медичний часопис.- 2014.-№ 4,- C. 14- 17

   • ГЕПАТИТ C - HEPATITIS OF C

    • Вірусний гепатит С: масштаб проблеми, перспективи лікування та роль лікаря первинної ланки / О. Устінов / Устінов О. // Укр. медичний часопис.- 2014.-№ 4,- C. 18- 20

   • АНТИБИОТИКИ - ANTIBIOTICS

    • Разумное применение антибиотиков : от громких заголовков к клинической практике / С.С. Симонов / Симонов С.С. // Укр. медичний часопис.- 2014.-№ 4,- C. 23- 26

   • ЭПИЛЕПСИЯ - EPILEPSY

    • Труднощі лікування локалізаційно зумовлених епілептичних нападів у дітей раннього віку / Л.Г. Кирилова / Кирилова Л.Г. // Укр. медичний часопис.- 2014.-№ 4,- C. 27- 31

  • Номер журналу 5

   • РАНЫ ОГНЕСТРЕЛЬНЫЕ - WOUNDS OGNESTREL'NYE

    • Вызовы украинской реальности : особенности оказания экстренной медицинской помощи в условиях современного вооруженного конфликта / О. Федорова / Федорова О. // Укр. медичний часопис.- 2014.-№ 5,- C. 20- 23

   • ХОСПИСЫ, МЕДИКО-СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ - KHOSPISY, MEDIKO-SOCIAL'NAYA HELP

    • Паллиативная и хосписная помощь в Украине : составляющие и пути развития / М. Колесник / Колесник М. // Укр. медичний часопис.- 2014.-№ 5,- C. 31- 33

   • ЧАСТНАЯ ПРАКТИКА - PRIVATE PRACTICE

    • Приватна медицина в Україні : організаційні, законодавчі маркетингові аспекти / Г. Барміна / Барміна Г. // Укр. медичний часопис.- 2014.-№ 5,- C. 34- 37

   • ВОЕННАЯ МЕДИЦИНА - MILITARY MEDICINE

    • Військово-медична доктрина : виважена відповідь на виклики часу / О. Устінов / Устінов О. // Укр. медичний часопис.- 2014.-№ 5,- C. 42-44

   • ГЕМОРРАГИЧЕСКАЯ ЛИХОРАДКА ЭБОЛА - ГЕМОРРАГИЧЕСКАЯ FEVER OF EBOLA

    • Болезнь, вызванная вирусом Эбола : проблемы и перспективы / В.И. Задорожная, А.И. Гриневич, Л.М. Соломаха / Задорожная В.И. // Укр. медичний часопис.- 2014.-№ 5,- C. 45- 48

   • ИНСУЛЬТ ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯРНЫЙ - STROKE OF CEREBROVASKULYARNYY

    • Освітні програми профілактики транзиторних ішемічних атак та / чи інсульту / С.М. Віничук, О.Є. Фартушна / Віничук С.М. // Укр. медичний часопис.- 2014.-№ 5,- C. 49- 52

    • Проблеми, які стоять перед дослідниками щодо церреброваскулярних хвороб в цілому та інсульту зокрема / А.І. Зозуля, Г.О. Слабкий, І.С. Зозуля / Зозуля А.І. // Укр. медичний часопис.- 2014.-№ 5,- C. 112- 120

   • ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ БОЛЕЗНИ - RESPIRATORY TRACTS OF ILLNESS

    • Ступенчатая терапия бактериальных инфекций дыхательных путей в практике семейного врача / С.С. Симонов / Симонов С.С. // Укр. медичний часопис.- 2014.-№ 5,- C. 55- 58

   • ДЕРМАТИТ АТОПИЧЕСКИЙ - DERMATITIS ATOPICHESKIY

    • Принципы топической терапии атопического дерматита /Л.Д. Калюжная / Калюжная Л.Д. // Укр. медичний часопис.- 2014.-№ 5,- C. 59- 62

   • АРТРИТ РЕВМАТОИДНЫЙ - ARTHRITIS REVMATOIDNYY

    • Вплив L-аргініну аспартату на ендотеліальну функцію судин у пацієнтів з артеріальною гіпертензією в поєднанні з ревматоїдним артритом / О.В. Курята, О.Ю. Сіренко / Курята О.В. // Укр. медичний часопис.- 2014.-№ 5,- C. 64- 66

   • МОЧЕВЫХ ПУТЕЙ ИНФЕКЦИИ - URINARY WAYS OF INFECTION

    • Аргументы и факты в нефрологии. Хронические инфекции мочевыводящих путей : микробиологические аспекты // Укр. медичний часопис.- 2014.-№ 5,- C. 67- 68

   • СКЛЕРОЗ РАССЕЯННЫЙ - A SCLEROSIS IS DISSIPATED

    • Можливості корекції психоемоційних порушень у пацієнтів із розсіяним склерозом / Н.Р. Сохор, О.Ю. Бударна, О.Р. Ясный / Сохор Н.Р. // Укр. медичний часопис.- 2014.-№ 5,- C. 68- 70

    • Мировой опыт применения натализумаба при педиатрическом рассеянном склерозе / Н.П. Волошина, О.В. Егоркина / Волошина Н.П. // Укр. медичний часопис.- 2014.-№ 5,- C. 92- 97

   • АНТИГИПЕРТЕНЗИВНЫЕ СРЕДСТВА - АНТИГИПЕРТЕНЗИВНЫЕ FACILITIES

    • Комбинированная антигипертензивная терапия . Политаблетка- будущее фармакологии / М.Н. Долженко / Долженко М.Н. // Укр. медичний часопис.- 2014.-№ 5,- C. 81- 82

   • ИШЕМИЯ - ISCHEMIA

    • Группы риска развития и методы профилактики острой артериальной мезентериальной ишемии / И.Г. Криворчук, В.Г. Мишалов / Криворчук И.Г. // Укр. медичний часопис.- 2014.-№ 5,- C. 121- 122

   • ОЖОГИ - BURNS

    • До характеристики сучасних інфекційних ускладнень у хворих з опіками / В.І. Нагайчук, О.А. Назарчук, І.Г. Палій та ін. / Нагайчук В.І. // Укр. медичний часопис.- 2014.-№ 5,- C. 123- 126

   • ДОНОРЫ КРОВИ - DONORS OF BLOOD

    • Принципи допуску та відсторонення донорів від донацій / Л.В. Назарчук, І.С. Буркова / Назарчук Л.В. // Укр. медичний часопис.- 2014.-№ 5,- C. 127- 129

   • ЗДРАВООХРАНЕНИЕ - HEALTH PROTECTION

    • Характеристика мережі закладів охорони здоров я , забезпеченості населення лікарняними ліжками та основні показники їх використання / Г.О. Слабкий, Г.Я. Пархоменко, Н.. Кондратюк та ін. / Слабкий Г.О. // Укр. медичний часопис.- 2014.-№ 5,- C. 130-133

   • ПСИХИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ - PSYCHICAL HEALTH

    • Особенности влияния информационной нагрузки на людей, находящихся в различных психических состояниях / В.В. Кальниш, М.Н. Дорошенко, Г.Ю. Пышнов и др. / Кальниш В.В. // Укр. медичний часопис.- 2014.-№ 5,- C. 144- 149

   • ИШЕМИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ СЕРДЦА - ISCHEMIC HEART TROUBLE

    • Порушення метаболізму міристинової кислоти як можлива патогенетична ланка ішемічної хвороби серця / Т.В. Богдан / Богдан Т.В. // Укр. медичний часопис.- 2014.-№ 5,- C. 149-153

   • АСТМА БРОНХИАЛЬНАЯ - ASTHMA IS BRONCHIAL

    • Алгоритм дії лікаря при наданні медичної допомоги дорослим хворим на бронхіальну атму // Укр. медичний часопис.- 2014.-№ 5,- C. 154

    • Алгоритм дії лікаря при наданні медичної допомоги хворим на бронхіальну астму дітям // Укр. медичний часопис.- 2014.-№ 5,- C. 168

   • ДИСПЕПСИЯ - DYSPEPSIA

    • Алгоритм дії лікаря при наданні медичної допомоги пацієнтам із диспепсією // Укр. медичний часопис.- 2014.-№ 5,- C. 179

   • ИНТЕРФЕРОН-ГАММА РЕКОМБИНАНТНЫЙ - An INTERFERON-GAMUT REKOMBINANTNYY

    • Клінічний випадок дефіциту мієлопероксидази фагоцитів /Д.В. Мальцев / МАльцев Д.В. // Укр. медичний часопис.- 2014.-№ 5,- C. 184