Примірники в наявності

Укр. нейрохірургічний журнал

 • Рік видання номерів: 2007

  • Номер журналу 2

    • Особливості мікротопографії внутрішньомозкових пухлин краніоспінальної локалізації /Р.М. Трош, М.І.Шамаєв, Є.І.Слинько та ін. // Укр. нейрохірургічний журнал.- 2007.-№ 2,- C. 14-19

   • МЕДУЛЛОБЛАСТОМА - MEDULLOBLASTOMA

    • Особливості продовженого росту та метастазування медулобластом мозочка / Черненко О.Г. // Укр. нейрохірургічний журнал.- 2007.-№ 2,- C. 29- 36

   • МОЗГА ГОЛОВНОГО БОЛЕЗНИ - BRAIN OF HEAD ILLNESSES

    • Особенности хирургической тактики при гигантских артериальных аневризмах головного мозга / Хиникадзе М.Р. // Укр. нейрохірургічний журнал.- 2007.-№ 2,- C. 41- 45

   • МОЗГА ГОЛОВНОГО НОВООБРАЗОВАНИЯ - BRAIN OF HEAD NEW FORMATION

    • Эпендимомы у детей младшего возраста / Орлов Ю.А., Шаверский А.В., Плавский П.Н. // Укр. нейрохірургічний журнал.- 2007.-№ 2,- C. 51- 53

 • Рік видання номерів: 2008

  • Номер журналу 4

   • АНЕВРИЗМА - ANEURYSM

    • Стан і перспективи хірургічного лікування артеріальних аневризм головного мозку/О.А. Цімейко, М.Р.Костюк, В.В. Мороз та ін. // Укр. нейрохірургічний журнал.- 2008.-№ 4,- C. 31-34

   • НЕВРИНОМА - НЕВРИНОМА

    • Невриноми нервових стовбурів кінцівок: клініка, діагностика та лікування / Цимбалюк В.І., Третяк І.Б.,Тончев М.Д. // Укр. нейрохірургічний журнал.- 2008.-№ 4,- C. 43- 46

   • ГРЫЖИ - HERNIA

    • Особливості діагностики рецидивів грижі міжхребцевих дисків у поперековому відділі хребта / Дикан І.М., Єрошкін О.А., Рябікін О.В. // Укр. нейрохірургічний журнал.- 2008.-№ 4,- C. 52--55

   • ПАРКИНСОНА БОЛЕЗНЬ - PARKINSONA ILLNESS

    • ОТдаленные результаты лечения больных паркинсонизмом с помощью аутологичных нейроиндуцированных стромальных клеток / Пятикоп В.А. // Укр. нейрохірургічний журнал.- 2008.-№ 4,- C. 56-62

   • ЧЕРЕПНО-МОЗГОВЫЕ ТРАВМЫ - CRANIAL-CEREBRAL TRAUMAS

    • Принципы моделирования черепно-мозговой травмы в эксперименте / Белошицкий В.В. // Укр. нейрохірургічний журнал.- 2008.-№ 4,- C. 9-15

   • МОЗГА ГОЛОВНОГО ЖЕЛУДОЧКИ БОКОВЫЕ - BRAIN HEAD VENTRICLES ARE LATERAL

    • Диагностика и хирургическое лечение больных с опухолями боковых желудочков и прозрачной перегородки / Вербова Л.Н., Шамаев М.И., Малышева Т.А. // Укр. нейрохірургічний журнал.- 2008.-№ 4,- C. 20- 24

 • Рік видання номерів: 2009

  • Номер журналу 1

   • МОЗГА ГОЛОВНОГО НОВООБРАЗОВАНИЯ - BRAIN OF HEAD NEW FORMATION

    • Протипухлинні властивості нейральних стовбурових клітин: можливості застосування у терапії пухлин мозку / Лісяний М.І.,Любич Л.Д. // Укр. нейрохірургічний журнал.- 2009.-№ 1,- C. 4- 7

   • КРЕСТЕЦ - SACRUM

    • Кісти крижового каналу / Лешко М.М. // Укр. нейрохірургічний журнал.- 2009.-№ 1,- C. 10- 13

   • МОЗГА ГОЛОВНОГО АБСЦЕСС - BRAIN OF HEAD ABSCESS

    • Принципы хирургического лечения множественных метастатических абсцессов головного мозга / Этибарлы С.А. // Укр. нейрохірургічний журнал.- 2009.-№ 1,- C. 26-29

   • ГЛИОМА - ГЛИОМА

    • Изучение противоопухолевого действия растительных лектинов на клетки глиом различной степени анаплазии / Н.И.Лисяный, И.А.Гнедкова, М.А. Гнедкова и др. // Укр. нейрохірургічний журнал.- 2009.-№ 1,- C. 30-38

   • НЕЙРОХИРУРГИЯ - NEURO-SURGERY

    • Когда нейрохирургия стала специальностью / Лихтерман Б.Л. // Укр. нейрохірургічний журнал.- 2009.-№ 1,- C. 61-69

  • Номер журналу 4

   • ГЛИОМА - ГЛИОМА

    • Молекулярные биомаркеры прогноза и оптимальной тактики лечения глиобластом Л.А. Дзяк, Н.А. Зорин, А.Г. Сирко и др. // Укр. нейрохірургічний журнал.- 2009.-№ 4,- C. 4-8

 • Рік видання номерів: 2010

  • Номер журналу 1

   • ЦЕРЕБРАЛЬНЫЙ ПАРАЛИЧ - CEREBRAL PARALYSIS

    • Хірургічна тактика при спастичності верхніх кінцівок у хворих на дитячий церебральний параліч / П1чкур Л.Д. // Укр. нейрохірургічний журнал.- 2010.-№ 1,- C. 52-58

  • Номер журналу 2

   • ИНФУЗИОННАЯ ТЕРАПИЯ ВНЕБОЛЬНИЧНАЯ - ИНФУЗИОННАЯ THERAPY VNEBOL'NICHNAYA

    • Эффекты, возможности и преимущества комплексного инфузионного препарата сорбилакт / Чепкий Л.П., Гавриш Р.В., Читаева Г.Е. // Укр. нейрохірургічний журнал.- 2010.-№ 2,- C. 4-10

  • Номер журналу 4

   • КИСТЫ - CYSTS

    • Результати хірургічного лікування артеріальних аневризм головного мозкуУкр. / Лешко М.М. // Укр. нейрохірургічний журнал.- 2010.-№ 4,- C. 35-38

   • ПОЗВОНОЧНИКА СТЕНОЗ - SPINE STENOSIS

    • Стеноз поясничного отдела позвоночного столба / Педаченко Ю.Е. // Укр. нейрохірургічний журнал.- 2010.-№ 4,- C. 9-14

   • КРАНИОФАРИНГИОМА - KRANIOFARINGIOMA

    • Выбор метода лечения краниофарингиом / Кариев Г.М., Тухтаев Н.Х., Алтыбаев У.У. // Укр. нейрохірургічний журнал.- 2010.-№ 4,- C. 30- 35

   • МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ РАССТРОЙСТВА - CEREBRAL CIRCULATION OF BLOOD OF DISORDER

    • Хірургічне лікування внутрішньошлуночкового крововиливу з використанням зовеішнього ліквородренування / Регуш А.В. // Укр. нейрохірургічний журнал.- 2010.-№ 4,- C. 44- 50