Примірники в наявності

Укр. пульмонологічний журнал

 • Рік видання номерів: 2008

  • Номер журналу 1

   • ТУБЕРКУЛЕЗ - TUBERCULOSIS

    • 24 березня 2008 р.-всесвытный день боротьби із захворюванням на туберкульоз /Фещенко Ю.І. та ін. // Укр. пульмонологічний журнал.- 2008.-№ 1,- C. 7-9

   • АМОКСИЦИЛЛИН - AMOKSICILLIN

    • Защищенные аминопенициллины: эпоха ренессанса в-лектамов / Зайцев А.А., Синопальников А.И. // Укр. пульмонологічний журнал.- 2008.-№ 1,- C. 45-51

   • ПНЕВМОНИЯ - PNEUMONIA

    • Место макролидов в лечении больных внебольничной пневмонией /Дзюблик А.Я. и др. // Укр. пульмонологічний журнал.- 2008.-№ 1,- C. 51-54

  • Номер журналу 2

   • ЛЕГКИХ БОЛЕЗНИ - LIGHTS OF ILLNESS

    • Основні збудники інфекційного загострення хронічного обструктивного захворювання легень / Бялик О.Й. // Укр. пульмонологічний журнал.- 2008.-№ 2,- C. 9-13

    • Диспансерне спостереження хворих на ідіопатичний фіброзуючий альвеоліт / Поліщук В.В. // Укр. пульмонологічний журнал.- 2008.-№ 2,- C. 21-25

   • АСТМА БРОНХИАЛЬНАЯ - ASTHMA IS BRONCHIAL

    • Приверженность к лечению больных бронхиальной астмой: современное состояние вопроса / Солдатченко С.С., Донич С.Г., Игнатонис И.П. // Укр. пульмонологічний журнал.- 2008.-№ 2,- C. 35-39

   • ТУБЕРКУЛЕЗ - TUBERCULOSIS

    • Современные тенденции в хирургии легочного туберкулеза /Радионов Б.В. и др. // Укр. пульмонологічний журнал.- 2008.-№ 2,- C. 43-48

    • Ефективність лікування хворих на вперше діагностований туберкулез та чинники, які погіршують її в сучасних умовах /Мельник В.М. та ін. // Укр. пульмонологічний журнал.- 2008.-№ 2,- C. 55-60

   • ТУБЕРКУЛЕЗ ЛЕГКИХ - WHITE PLAGUE

    • Проблеми рецидивів туберкульозу легень /Петренко В.М. та ін. // Укр. пульмонологічний журнал.- 2008.-№ 2,- C. 60-65

  • Номер журналу 3

   • ТУБЕРКУЛЕЗ - TUBERCULOSIS

    • Стан надання фтизіатричної допомоги населенню України / Фещенко Ю.И. // Укр. пульмонологічний журнал.- 2008.-№ 3,- C. 5-9

    • Універсальний алгоритм діагностики туберкульозу різної локалізації / Панасюк О.В., Панасюк В.О., Радиш Г.В. // Укр. пульмонологічний журнал.- 2008.-№ 3,- C. 65-70

   • ПНЕВМОНИЯ - PNEUMONIA

    • Ідіопатичні інтерстиціальні пневмонії: класифікація, діагностика, лікування (проект національної угоди) // Укр. пульмонологічний журнал.- 2008.-№ 3,- C. 9-20

   • АСТМА БРОНХИАЛЬНАЯ - ASTHMA IS BRONCHIAL

    • Качество жизни больных бронхиальной астмой в разные периоды течения заболевания / Донич С.Г. // Укр. пульмонологічний журнал.- 2008.-№ 3,- C. 20-25

   • ТУБЕРКУЛЕЗ ЛЕГКИХ - WHITE PLAGUE

    • Калапсохірургічне лікування хворих на деструктивний туберкульоз легень /Опанасенко М.С. та ін. // Укр. пульмонологічний журнал.- 2008.-№ 3,- C. 56-63

  • Номер журналу 4

   • ТУБЕРКУЛЕЗ - TUBERCULOSIS

    • Реєстрація побічних реакцій протитуберкульозних препаратів при лікуванні хворих на туберкульоз /Фещенко Ю.І. та ін. // Укр. пульмонологічний журнал.- 2008.-№ 4,- C. 8- 14

    • Туберкульоз і материнство / Савула М.М., Сахелашвілі М.І., Сливка Ю.І. // Укр. пульмонологічний журнал.- 2008.-№ 4,- C. 14-17

   • ПНЕВМОНИЯ - PNEUMONIA

    • Вибір оптімальної терапії в лікуванні негоспітальної пневмонії у хворих із факторами ризику / Шуба Н.М., Воронова Т.Д. // Укр. пульмонологічний журнал.- 2008.-№ 4,- C. 37-43

   • АМОКСИЦИЛЛИН - AMOKSICILLIN

    • История разработки и перспектива применения амоксициллина /клавуланата // Укр. пульмонологічний журнал.- 2008.-№ 4,- C. 55-58

   • АСПЕРГИЛЛЕЗ - ASPERGILLEZ

    • Інвазивний аспергільоз - актуальна проблема сучасності / Незгода О.П., Тхоровский М.А. // Укр. пульмонологічний журнал.- 2008.-№ 4,- C. 69

 • Рік видання номерів: 2009

  • Номер журналу 1

   • ТУБЕРКУЛЕЗ - TUBERCULOSIS

    • Стан та інфраструктура протитуберкульозної служби України в період епідемії туберкульозу /Фещенко Ю.І. та ін. // Укр. пульмонологічний журнал.- 2009.-№ 1,- C. 5-8

    • Сучасні методи бактеріологічної діагностики туберкульозу і визначення медикаментозної стійкості збудника до антимікобактеріальних препаратів /Журило О.А. та ін. // Укр. пульмонологічний журнал.- 2009.-№ 1,- C. 8-13

    • Влияние туберкулеза на психоэмоциональную сферу у детей / Сиренко И.А., Рыбалка В.В. // Укр. пульмонологічний журнал.- 2009.-№ 1,- C. 29- 33

   • БРОНХОВ БОЛЕЗНИ - BRONCHIAL TUBES OF ILLNESS

    • Бронхообструктивный синдром: принципы диагностики и терапии / Зайков С.В. // Укр. пульмонологічний журнал.- 2009.-№ 1,- C. 45-50

   • МАКРОЛИДЫ - МАКРОЛИДЫ

    • Кларитромицин при инфекционном обострении ХОБЛ- приоритеты сохраняются / Зайцев А.А., Синопальников А.И. // Укр. пульмонологічний журнал.- 2009.-№ 1,- C. 52-58

   • АСТМА БРОНХИАЛЬНАЯ - ASTHMA IS BRONCHIAL

    • Сучасний погляд на механізми поєднання бронхіальної астми з артеріальною гіпертензією / Гаврилов А.О., Победьонна Г.П., Рудіченко В.М. // Укр. пульмонологічний журнал.- 2009.-№ 1,- C. 58- 62

  • Номер журналу 2

   • ТУБЕРКУЛЕЗ ЛЕГКИХ - WHITE PLAGUE

    • Ренгенологічні особливості туберкульозу легень у ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД / Процюк Р.Г. // Укр. пульмонологічний журнал.- 2009.-№ 2,- C. 22-25

   • ПНЕВМОНИЯ - PNEUMONIA

    • Сравнительная эффективность различных схем антибиотикотерапии стационарных больных с негоспитальной пневмонией / Мостовой Ю.М., Демчук А.В. // Укр. пульмонологічний журнал.- 2009.-№ 2,- C. 31-36

   • АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА - АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЕ FACILITIES

    • Респираторный фторхинолон моксифлоксацин: данные о резистентности и профиле безопасности / Швайко Л.И. // Укр. пульмонологічний журнал.- 2009.-№ 2,- C. 41-45

   • ЛЕГКИХ БОЛЕЗНИ ОБСТРУКТИВНЫЕ - LIGHTS OF ILLNESS OBSTRUCTIVE

    • Кларитромицин в лечении обострений хронической обструктивной болезни легких / Аверьянов А.В., Зыков К.А. // Укр. пульмонологічний журнал.- 2009.-№ 2,- C. 48-52

  • Номер журналу 3

   • СМЕРТНОСТЬ - DEATH RATE

    • Смертність хворих на туберкульоз: її структура, динаміка і особливості в період епідемії/Фещенко Ю.І. та ін. // Укр. пульмонологічний журнал.- 2009.-№ 3,- C. 5-10

    • Причини смертності від туберкульозу дітей в сучасних умовах / Речкіна О.О. // Укр. пульмонологічний журнал.- 2009.-№ 3,- C. 10-14

   • ТУБЕРКУЛЕЗ ЛЕГКИХ - WHITE PLAGUE

    • Еволюція й ефективність антимікобактеріальної терапії хворих із рецидивом туберкульозу легень /Петренко В.М. та ін. // Укр. пульмонологічний журнал.- 2009.-№ 3,- C. 14-20

   • ЛЕГКИХ БОЛЕЗНИ - LIGHTS OF ILLNESS

    • Лікування хронічного обструктивного захворювання легень при супутній патології хребта / Гуменюк І.П., Колісник П.Ф. // Укр. пульмонологічний журнал.- 2009.-№ 3,- C. 58- 64

   • ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ БОЛЕЗНИ - RESPIRATORY TRACTS OF ILLNESS

    • Перспективы применения бактериальных лизатов при заболеваниях органов дыхания / Зайков С.В. // Укр. пульмонологічний журнал.- 2009.-№ 3,- C. 64- 69

  • Номер журналу 4

   • ИЛОПРОСТ - ILOPROST

    • Илопрост в лечении больных с легочной артериальной гипертензией / Гаврисюк В.К.. Меренкова Е.А. // Укр. пульмонологічний журнал.- 2009.-№ 4,- C. 17- 20

   • ТУБЕРКУЛЕЗ - TUBERCULOSIS

    • Водорозчинна форма бета-каротину та ефективність лікування туберкульозу у дітей /Стриж В.О. та ін. // Укр. пульмонологічний журнал.- 2009.-№ 4,- C. 21-24

    • Особенности течения туберкульозной инфекции у ВИЧ- инфицированных и больных СПИД / Бурятинский В.Н.. Коваль Г.В., Истомин С.А. // Укр. пульмонологічний журнал.- 2009.-№ 4,- C. 25-27

   • КРОВОТЕЧЕНИЯ ВРЕМЯ - BLEEDING IS TIME

    • Легнева кровотеча / Лузан Л.В. // Укр. пульмонологічний журнал.- 2009.-№ 4,- C. 28- 31

   • ЛЕГКИХ БОЛЕЗНИ - LIGHTS OF ILLNESS

    • Инфекционное обострение хронического обструктивного заболевания легких: подходы к терапии / Перцева Т.А., Плеханова О.В. // Укр. пульмонологічний журнал.- 2009.-№ 4,- C. 39-41

   • КЛАРИТРОМИЦИН - KLARITROMICIN

    • Практика використання кларитроміцину в сучасній терапії алергічних станів / Гиріна О.М.. Грішило П.В.. Вітик Л.Д. // Укр. пульмонологічний журнал.- 2009.-№ 4,- C. 42-46

   • ПУЛЬМОНОЛОГИЯ - ПУЛЬМОНОЛОГИЯ

    • Применение левофлоксацина в практике пульмонолога / Лещенко С.И. // Укр. пульмонологічний журнал.- 2009.-№ 4,- C. 54-57

 • Рік видання номерів: 2010

  • Номер журналу 1

   • ЛЕГКИХ БОЛЕЗНИ - LIGHTS OF ILLNESS

    • Обострение хронического обструктивного заболевания легких: современные принципы диагностики и лечения / Дзюблик А.Я., Дзюблик Я.А. // Укр. пульмонологічний журнал.- 2010.-№ 1,- C. 8- 8

    • Хроническое обструктивное заболевание легких(ХОЗЛ) : все ли возможности терапии мы использовали ? / Перцева Т.А., Гашинова Е.Ю. // Укр. пульмонологічний журнал.- 2010.-№ 1,- C. 9-11

    • Эволюция взглядов на проблему лечения хронического обструктивного заболевания легких / Швайко Л.И. // Укр. пульмонологічний журнал.- 2010.-№ 1,- C. 16

    • Вибір антибактеріальної терапії при інфекційному загостренні хронічного обструктивного захворювання легень / Перцева Т.О., Дмитриченко В.В. // Укр. пульмонологічний журнал.- 2010.-№ 1,- C. 17

   • ЛЕГКИХ БОЛЕЗНИ ОБСТРУКТИВНЫЕ - LIGHTS OF ILLNESS OBSTRUCTIVE

    • ХОЗЛ : Современное состояние проблемы / Перцева Т.О. // Укр. пульмонологічний журнал.- 2010.-№ 1,- C. 18- 19

    • Хронічне обструктивне захворювання легень та артеріальна гіпертензія : особливості клінічного перебігу, тактика лікування / Мостовий Ю.М., Распутіна Л.В. // Укр. пульмонологічний журнал.- 2010.-№ 1,- C. 23

  • Номер журналу 2

   • ЛЕГКИХ БОЛЕЗНИ ОБСТРУКТИВНЫЕ - LIGHTS OF ILLNESS OBSTRUCTIVE

    • Новые возможности в терапии хронического обструктивного заболевания легких / Перцева Т.А., Гашинова Е.Ю. // Укр. пульмонологічний журнал.- 2010.-№ 2,- C. 12-16

    • Применение фенспирида в базисной терапии больных ХОЗЛ ІІ стадии // Ю.И.Фещенко, Л.А.Яшина, Т.А.Перцева и др. // Укр. пульмонологічний журнал.- 2010.-№ 2,- C. 21-27

    • Роль системного запалення в розвитку остеопенії у хворих на ХОЗЛ / Масік Н.П., Маленький В.П. // Укр. пульмонологічний журнал.- 2010.-№ 2,- C. 36-38

   • АСТМА БРОНХИАЛЬНАЯ - ASTHMA IS BRONCHIAL

    • Курація хворих на бронхіальну астму в поєднанні з соматопсихічними синдромами / Константинович Т.В. // Укр. пульмонологічний журнал.- 2010.-№ 2,- C. 32-35

   • ТУБЕРКУЛЕЗ - TUBERCULOSIS

    • Організація ДОТ у сільській місцевості / Горбатюк І.М., Гончар Н.М. // Укр. пульмонологічний журнал.- 2010.-№ 2,- C. 44-46

   • МЕДИЦИНА - MEDICINE

    • Доказательная медицина как инструмент принятия решений в клинической практике / Фещенко Ю.И.,Яшина Л.А.,Ищук С.Г. // Укр. пульмонологічний журнал.- 2010.-№ 2,- C. 53-56

   • ЛИЧНОСТИ ВЫДАЮЩИЕСЯ - PERSONALITIES ARE PROMINENT

    • Корифей української медицини - академік Феофіл Гаврилович Яновський : до 150-річчя від дня народження / Фещенко Ю.И., Мельник В.М., Приходько А.М. // Укр. пульмонологічний журнал.- 2010.-№ 2,- C. 5-11

  • Номер журналу 3

   • ПНЕВМОНИЯ - PNEUMONIA

    • Хирургическая биопсия легкого-золотой стандарт диагностики идиопатических интерстициальных пневмоний? /В.К. Гаврисюк, Н.Е. Моногарова, Е.А. Меренкова и др. // Укр. пульмонологічний журнал.- 2010.-№ 3,- C. 14- 18

    • Современные руководства по ведению взрослых пациентов с внебольничной пневмонией // Укр. пульмонологічний журнал.- 2010.-№ 3,- C. 39-44

   • ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ БОЛЕЗНИ - RESPIRATORY TRACTS OF ILLNESS

    • Клінічні аспекти антибіотикорезистентності збудників негоспітальних інфекцій дихальних шляхів / Дзюблик Я.О. // Укр. пульмонологічний журнал.- 2010.-№ 3,- C. 53- 56

   • ТУБЕРКУЛЕЗ ЛЕГКИХ - WHITE PLAGUE

    • Преморбідна імуносупресія у хворих на туберкульоз легень /І.Ф. Ільїнська, В.М. Мельник, Л.В. Араф єва та ін. // Укр. пульмонологічний журнал.- 2010.-№ 3,- C. 57- 61

   • ЛЕГКИХ БОЛЕЗНИ - LIGHTS OF ILLNESS

    • Структурные и биохимические аспекты функционированной нервной системы легких /В.И. Коржов, О.К. Белошицкая, А.В. Видмаченко и др. // Укр. пульмонологічний журнал.- 2010.-№ 3,- C. 62- 66

  • Номер журналу 4

   • ТУБЕРКУЛЕЗ ЛЕГКИХ - WHITE PLAGUE

    • Підходи до організації лікування хворих на туберкульоз легень в сучасних умовах /Ю.І. Фещенко, В.М. Мельник, В.Г. Матусевич та ін. // Укр. пульмонологічний журнал.- 2010.-№ 4,- C. 5- 7

   • АСТМА БРОНХИАЛЬНАЯ - ASTHMA IS BRONCHIAL

    • Бронхіальная астма: економічні збитки, шляхи їх зниження на прикладі промислового регіону та спрямування управлінських рішень /П.М.Малиш, Ф.Т.Соляник, Ю.П. Семенець и др. // Укр. пульмонологічний журнал.- 2010.-№ 4,- C. 25- 29

    • Контроль бронхиальной астмы: связь между текущим контролем и будущим риском // Укр. пульмонологічний журнал.- 2010.-№ 4,- C. 30- 32

   • КЛАРИТРОМИЦИН - KLARITROMICIN

    • Застосування кларитроміцину при лікуванні алергологічних захворювань / Гришило П.В. // Укр. пульмонологічний журнал.- 2010.-№ 4,- C. 45- 48

   • ИММУНИТЕТ - IMMUNITY

    • Противотуберкулезный иммунитет (Часть 1) / Чернушенко Е.Ф., Процюк Р.Г. // Укр. пульмонологічний журнал.- 2010.-№ 4,- C. 53- 58

   • ТУБЕРКУЛЕЗ - TUBERCULOSIS

    • Ефективність хірургічного лікування хворих на легеневий туберкульоз та його вплив на розвиток епідеміологічної ситуації в Україні / Линник М.І. // Укр. пульмонологічний журнал.- 2010.-№ 4,- C. 59-63

 • Рік видання номерів: 2011

  • Номер журналу 1

   • ВИЧ ИНФЕКЦИИ - HIV OF INFECTION

    • Проблеми інтеграції програм для надання спеціалізованної медичної допомоги хворим на ВІЛ/СНІД -туберкульоз та наркотичну залежність /Ю.І. Фещенко, А.М. Вієвський, Л.В. Турченко та ін. // Укр. пульмонологічний журнал.- 2011.-№ 1,- C. 5- 13

   • ТУБЕРКУЛЕЗ - TUBERCULOSIS

    • Противотуберкулезный иммунитет (Часть 11) / Чернушенко Е.Ф., Процюк Р.Г. // Укр. пульмонологічний журнал.- 2011.-№ 1,- C. 29-32

   • БРОНХОЛЕГОЧНАЯ ДИСПЛАЗИЯ - BRONKHOLEGOCHNAYA DISPLAZIYA

    • Ендотелиальна дисфункція у хворих на ХОЛЗ із хронічним легеневим серцем у поєднанні з гіпертонічною хворобою / Треумова С.1. // Укр. пульмонологічний журнал.- 2011.-№ 1,- C. 46- 48

   • АСТМА БРОНХИАЛЬНАЯ - ASTHMA IS BRONCHIAL

    • Применение антагонистов лейкотриеновых рецепторов в длительной терапии больных бронхиальной астмой // Укр. пульмонологічний журнал.- 2011.-№ 1,- C. 58- 60

    • Астма и ожирение: какова взаимосвязь ? / Перцева Т.А., Нудьга Н.П. // Укр. пульмонологічний журнал.- 2011.-№ 1,- C. 61- 64

   • ЛЕГКИХ БОЛЕЗНИ ОБСТРУКТИВНЫЕ - LIGHTS OF ILLNESS OBSTRUCTIVE

    • Инфекционное обострение ХОЗЛ : какой антибиотик предпочесть ? / Юдина Л.В. // Укр. пульмонологічний журнал.- 2011.-№ 1,- C. 65- 68

  • Номер журналу 2

   • ЛЕГКИХ БОЛЕЗНИ ОБСТРУКТИВНЫЕ - LIGHTS OF ILLNESS OBSTRUCTIVE

    • Принципы терапии больных с осложнениями ХОЗЛ / Гаврисюк В.К. // Укр. пульмонологічний журнал.- 2011.-№ 2,- C. 10- 12

    • Новые возможности в терпии больных ХОЗЛ / Дзюблик А.Я. // Укр. пульмонологічний журнал.- 2011.-№ 2,- C. 24-25

    • Небулайзерная терапия- современный метод лечения больных ХОЗЛ / Лещенко С.И. // Укр. пульмонологічний журнал.- 2011.-№ 2,- C. 31- 32

    • Правильні рішення у застосуванні антибактеріальної терапії загострень хронічного обструктивного захворювання легень / Чуловська У.Б., Толох О.С. // Укр. пульмонологічний журнал.- 2011.-№ 2,- C. 55- 59

  • Номер журналу 3

   • ВИЧ ИНФЕКЦИИ - HIV OF INFECTION

    • Епідеміологічна ситуація щодо ВІЛ-інфекції та ВІЛ-асоційованого туберкульозу серед дітей та підлітків в Україні за період з 2006 по 2009 рік /О.І. Білогорцева, Н.В. Симоненкова, І.Л. Рубан та ін. // Укр. пульмонологічний журнал.- 2011.-№ 3,- C. 11- 14

   • ВАКЦИНАЦИЯ - VACCINATION

    • Стан та перспективи щеплення вакциною ВСG /В.П. Мельник, Л.В. Гутинська, Г.В. Садомова-Андріанова та ін. // Укр. пульмонологічний журнал.- 2011.-№ 3,- C. 15- 16

   • ТУБЕРКУЛЕЗ - TUBERCULOSIS

    • Проблема лікування хворих на туберкульоз з асоціальною поведінкою / Калабуха А.В., Калабуха В.А., Скворцова О.Ф. // Укр. пульмонологічний журнал.- 2011.-№ 3,- C. 17- 19

   • АСТМА БРОНХИАЛЬНАЯ - ASTHMA IS BRONCHIAL

    • Скільки коштує бронхіальна астма ? /П.М. Малиш, Ф.Т. Соляник, Г.П. Победьонна та ін. // Укр. пульмонологічний журнал.- 2011.-№ 3,- C. 23- 26

   • ЛЕГКИХ БОЛЕЗНИ ОБСТРУКТИВНЫЕ - LIGHTS OF ILLNESS OBSTRUCTIVE

    • Клинико-иммунологические характеристики различных фенотипов хронического обструктивного заболевания легких /Е.М. Рекалова, О.Р. Панасюкова, Л.П. Кадан и др. // Укр. пульмонологічний журнал.- 2011.-№ 3,- C. 34- 37

   • ТУБЕРКУЛЕЗ ЛЕГКИХ - WHITE PLAGUE

    • Алгоритм виявлення хворих на туберкульоз легень на первинному рівні надання медичної допомоги / Пузич Я.І., Черепій Н.В. // Укр. пульмонологічний журнал.- 2011.-№ 3,- C. 41-42

   • ГИСТИОЦИТОЗ - GISTIOCITOZ

    • Гистиоцитоз Х легких : клинические наблюдения /В.К. Гаврисюк, О.В. Страфун, О.В. Шадрина и др. // Укр. пульмонологічний журнал.- 2011.-№ 3,- C. 59-63

   • ЛЕГКИХ БОЛЕЗНИ - LIGHTS OF ILLNESS

    • Коррекция объема гемиторакса после резекций легкого по поводу туберкулеза / Савенков Ю.Ф., Белов А.В. // Укр. пульмонологічний журнал.- 2011.-№ 3,- C. 64-67

   • ИСТОРИЯ МЕДИЦИНЫ - HISTORY OF MEDICINE

    • Вклад Рене Лаеннека у вивчення туберкулезу / Пузич Я.І., Черепій Н.В. // Укр. пульмонологічний журнал.- 2011.-№ 3,- C. 68- 70

  • Номер журналу 4

   • ЛЕГКИХ ДИФФУЗИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ - LIGHTS DIFFUSIVE ABILITY

    • Состояние диффузионной способности легких у больных с различными стадиями ХОЗЛ / Пендальчук Н.В., Куц В.В., Морская Н.Д. // Укр. пульмонологічний журнал.- 2011.-№ 4,- C. 16- 18

   • ДЫХАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА - RESPIRATORY SYSTEM

    • Коморбідність неспецифічних захворювань органів дихання та серцево-судинної системи в практиці лікаря / Распут1на Л.В. // Укр. пульмонологічний журнал.- 2011.-№ 4,- C. 25- 27

   • ТОМОГРАФИЯ - ТОМОГРАФИЯ

    • Роль многосрезовой компьютерной томографии в решении проблемы своевременного выявления и предупреждения / Линник Н.Н., Мусиенко Н.Н. // Укр. пульмонологічний журнал.- 2011.-№ 4,- C. 28-32

   • МИКОБАКТЕРИИ - МИКОБАКТЕРИИ

    • Роль нетуберкульозних м1кобактер1й в захворюванн1 легень в сучасних умовах /О.А. Журило, А.1. Барбова, С.В. Миронченко та 1н. // Укр. пульмонологічний журнал.- 2011.-№ 4,- C. 37-40

   • КЛАРИТРОМИЦИН - KLARITROMICIN

    • Эффективность кларитромицина в лечении обострений хронического обструктивного заболевания легких // Укр. пульмонологічний журнал.- 2011.-№ 4,- C. 41- 43

   • ПНЕВМОНИЯ - PNEUMONIA

    • Внегоспитальная пневмония у беременных в условиях эпидемии гриппа / Перцева Т.А., Дмитриченко В.В. // Укр. пульмонологічний журнал.- 2011.-№ 4,- C. 44- 48

   • БРОНХИТ - BRONCHITIS

    • Особенности лечения бронхиальной обструкции при остром бронхите / Ходош Э.М. // Укр. пульмонологічний журнал.- 2011.-№ 4,- C. 49-54

 • Рік видання номерів: 2012

  • Номер журналу 1

   • ТУБЕРКУЛЕЗНЫЕ ОБЩЕСТВА - TUBERCULAR SOCIETIES

    • Аналітичний погляд на проблему хіміорезистентного туберкульозу : нинішній стан, досягнення та деякі невирішені питання /В.М. Мельник, І.О. Новожилова, В.Г. Масусевич та ін. / Мельник В.М. // Укр. пульмонологічний журнал.- 2012.-№ 1,- C. 5-7

   • ТУБЕРКУЛЕЗ - TUBERCULOSIS

    • Оптимізація стандартного режиму хіміотерапії при лікуванні хворих на мультирезистентний туберкульоз легень /Л.Д. Тодоріко, І.В. Єременчук, В.О. Чорноус та ін. / Тодоріко Л.Д. // Укр. пульмонологічний журнал.- 2012.-№ 1,- C. 8- 12

    • Клінічні особливості перебігу КО- інфекції туберкульоз/ВІЛ у осіб з різним ступенем імуносупресі1ї /О.В. Корж, О.В. Павєнко, Т.В. Тлустова та ін. / Корж О.В. // Укр. пульмонологічний журнал.- 2012.-№ 1,- C. 13- 16

   • ЛЕГКИХ БОЛЕЗНИ - LIGHTS OF ILLNESS

    • Особливості морфо-функціональних змін легень у хворих на ХОЗЛ тяжкого і вкрай тяжкого перебігу за даними багатозрізової комп ютерної томографії в залежності від строків і об єму лікування / Ячник А.І. // Укр. пульмонологічний журнал.- 2012.-№ 1,- C. 17- 22

    • Результаты изучения безопасности оксигенотерапии у больных интерстициальными заболеваниями легких с гипокапнией крови /А.В. Литвиненко / Литвиненко А.В. // Укр. пульмонологічний журнал.- 2012.-№ 1,- C. 23- 25

   • АСТМА БРОНХИАЛЬНАЯ - ASTHMA IS BRONCHIAL

    • Особенности манифестации бронхиальной астмы / А.И. БЕзродная, Э.М. Ходош, П.И. Потейко / Безродная А.И. // Укр. пульмонологічний журнал.- 2012.-№ 1,- C. 26- 28

    • Актуальные вопросы диагностики бронхиальной астмы // Укр. пульмонологічний журнал.- 2012.-№ 1,- C. 47-49

    • Механизмы воспаления при сочетании бронхиальной астмы и ишемической болезни сердца / Л.А. Будовская / Будовская Л.А. // Укр. пульмонологічний журнал.- 2012.-№ 1,- C. 68-72

   • ПЛЕВРИТ - PLEURISY

    • Обгрунтування строк1в застосування плевректом1ї з декортикац1єю легені при лікуванні хронічного плевриту /М.С. Опанасенко, О.В. Терешкович, В.В. Куц та ін. / Опанасенко М.С. // Укр. пульмонологічний журнал.- 2012.-№ 1,- C. 29- 33

   • БРОНХОСКОПИЯ - БРОНХОСКОПИЯ

    • WEB -обзор : бронхоскопия /Н.А. Калашников, К.А. Гончаров / Калашников Н.А. // Укр. пульмонологічний журнал.- 2012.-№ 1,- C. 38- 41

   • ЛЕГКИХ БОЛЕЗНИ ОБСТРУКТИВНЫЕ - LIGHTS OF ILLNESS OBSTRUCTIVE

    • Эффективность индакатерола в лечении больных ХОЗЛ // Укр. пульмонологічний журнал.- 2012.-№ 1,- C. 42- 46

   • ПНЕВМОНИЯ - PNEUMONIA

    • Антибактериальная терапия при внебольничной пневмонии у пожилых: акценты на главном /Л.В. Юдина / Юдина Л.В. // Укр. пульмонологічний журнал.- 2012.-№ 1,- C. 52-56

   • ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ БОЛЕЗНИ - RESPIRATORY TRACTS OF ILLNESS

    • Место некультуральных методов исследования в этиологической диагностике инфекций нижних дыхательных путей / Я.А. Дзюблик / Дзюблик Я.А. // Укр. пульмонологічний журнал.- 2012.-№ 1,- C. 57- 60

  • Номер журналу 2

   • ЛЕГКИХ БОЛЕЗНИ ОБСТРУКТИВНЫЕ - LIGHTS OF ILLNESS OBSTRUCTIVE

    • Особливості ендотелій-залежної вазодилатації та структурно-функціонального ремоделювання серця у хворих з поєднаним перебігом хронічного обструктивного захворювання легень та гіпертонічної хвороби / Л.В. Распутіна / Распутіна Л.В. // Укр. пульмонологічний журнал.- 2012.-№ 2,- C. 55- 58

  • Номер журналу 3

   • ПНЕВМОНИЯ - PNEUMONIA

    • Роль маркерів системного запалення (прокальцитоніну та C- реактивного протеїну) у деференціальній діагностиці тяжких негоспітальних пневмоній / Т.О. Перцева, Т.В. Кіреєва, К.О. Бєлослудцева / Перцева Т.О. // Укр. пульмонологічний журнал.- 2012.-№ 3,- C. 21-24

   • ЛЕГКИХ БОЛЕЗНИ ОБСТРУКТИВНЫЕ - LIGHTS OF ILLNESS OBSTRUCTIVE

    • Эффективность оксигенотерапии у больных хроническим обструктивным заболеванием легких и идиопатическими интерстициальными пневмониями / А.В. Литвиненко / Литвиненко А.В. // Укр. пульмонологічний журнал.- 2012.-№ 3,- C. 28- 30

    • Діагностика значущість деяких маркерів системного запалення при інфекційному загостренні хронічного обструктивного захворювання легень / Л.І. Конопкіна / Конопкіна Л.І. // Укр. пульмонологічний журнал.- 2012.-№ 3,- C. 31- 34

    • Активність фібринолітичної та протеолітичної системи крові у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень та бронхіальну астму / С.В. Коваленко, А.Е. Дорофеев / Коваленко С.В. // Укр. пульмонологічний журнал.- 2012.-№ 3,- C. 35- 37

   • ДИАГНОСТИКА - DIAGNOSTICS

    • Проблемы диагностики острого респираторного дистресс- синдрома / Н.Ю. Новиков, А.А. Биркун, Е.Н. Нестеров / Новиков Н.Ю. // Укр. пульмонологічний журнал.- 2012.-№ 3,- C. 47-49

  • Номер журналу 4

   • ПНЕВМОНИЯ - PNEUMONIA

    • Негоспітальна пневмонія у дорослих осіб: етіологія, патогенез, класифікація, діагностика, антибактеріальна терапія (проект клінічних настанов ) частина 1 / Фещенко Ю.І. // Укр. пульмонологічний журнал.- 2012.-№ 4,- C. 5-17

   • АСТМА БРОНХИАЛЬНАЯ - ASTHMA IS BRONCHIAL

    • Визначення сукупності клініко-лабораторних проявів бронхообструктивного синдрому при встановленні діагнозу бронхіальної астми у дітей / В.П. Костроміна, О.А.Речкіна, Л.Б. Ярощук та ін. / Костроміна В.П. // Укр. пульмонологічний журнал.- 2012.-№ 4,- C. 25- 29

    • Вибір оптимальної схеми бронхолітичної терапії під час вірус-індукованих загострень бронхіальної астми / М.М. Островський / Островский М.М. // Укр. пульмонологічний журнал.- 2012.-№ 4,- C. 33- 34

   • ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ БОЛЕЗНИ - RESPIRATORY TRACTS OF ILLNESS

    • Особливості епідеміології негоспітальних інфекцій нижніх дихальних шляхів в Україні / Я.О. Дзюблик / Дзюблик Я.О. // Укр. пульмонологічний журнал.- 2012.-№ 4,- C. 30- 32

   • ЛЕГКИХ БОЛЕЗНИ ОБСТРУКТИВНЫЕ - LIGHTS OF ILLNESS OBSTRUCTIVE

    • Роль системних запальних процесів у патогенезі хронічного обструктивного захворювання легень / Т.О. Перцева, Н.А. Саніна / Перцева Т.О. // Укр. пульмонологічний журнал.- 2012.-№ 4,- C. 48- 50

   • ЧЕРНОБЫЛЬ - CHERNOBYL'

    • Неонкологічні захворювання бронхолегеневої системи в учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС (результати довгострокового спостереження ) / Л.І. Швайко / Швайко Л.І. // Укр. пульмонологічний журнал.- 2012.-№ 4,- C. 64- 66

  • Номер журналу 5

   • МАГНЕТИЗМ И МАГНИТНЫЕ ПОЛЯ - MAGNETISM AND MAGNETIC FIELDS

    • Молекулярно-клеточные механизмы действия светового излучения и слабого магнитноо поля на кровь и системы микроциркуляции при использовании современной магнитолазерной аппаратуры (обзор литертуры) / Федоров С.Н. // Укр. пульмонологічний журнал.- 2012.-№ 5,- C. 3- 14

 • Рік видання номерів: 2013

  • Номер журналу 1

   • ПЕЧЕНИ БОЛЕЗНИ - LIVERS OF ILLNESS

    • Оцінка ефективності диференційованої імунокорекції із застосуванням фітозасобів при медичній реабілітації хворих, які перенесли негоспітальну пневмонію на тлі стеатозу печінки / Р.В. Разумний / Разумний Р.В. // Укр. пульмонологічний журнал.- 2013.-№ 1,- C. 31- 37

   • ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ БОЛЕЗНИ - PANCREAS OF ILLNESS

    • Случай лекарственного пневмонита у пациента с опухолью поджелудочной железы после проведения химиотерапии гемцитабином / Я.А. Дзюблик / Дзюблик Я.А. // Укр. пульмонологічний журнал.- 2013.-№ 1,- C. 57- 62

   • ТОМОГРАФИЯ ЭМИССИОННАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ - ТОМОГРАФИЯ IS EMISSION COMPUTER

    • Аллан Маклеод Кормак та Годфрі Ньюболд Хаунсфілд- вчені , які винайшли комп ютерну томографію / М.. Кушнєрова, І.В. Гаврисюк / Кушнєрова М.О. // Укр. пульмонологічний журнал.- 2013.-№ 1,- C. 68

  • Номер журналу 2

   • ЛЕГКИХ БОЛЕЗНИ ОБСТРУКТИВНЫЕ - LIGHTS OF ILLNESS OBSTRUCTIVE

    • Современный взгляд на выбор антибиотика при инфекционном обострении ХОЗЛ / Л.В. Юдина / Юдина Л.В. // Укр. пульмонологічний журнал.- 2013.-№ 2,- C. 51- 56

   • ПНЕВМОНИЯ - PNEUMONIA

    • Госпітальна пневмонія у дорослих осіб : етіологія, патогенез , класифікація, діагностика, антибактеріальна терапія ( проект клінічних настанов ) частина 1 / .І. Фещенко, О.А. Голубовська, К.А. Гончарова та ін. / Фещенко Ю. І. // Укр. пульмонологічний журнал.- 2013.-№ 2,- C. 57-66

   • ИСТОРИЯ МЕДИЦИНЫ - HISTORY OF MEDICINE

    • Зельман Ваксман - видатний вчений, якому світ завдячує за відкриття СТРЕПТОМІЦИНУ / М.О. Кушнєрова / Кушнєрова М.О. // Укр. пульмонологічний журнал.- 2013.-№ 2,- C. 67-71

  • Номер журналу 3

   • ТУБЕРКУЛЕЗ - TUBERCULOSIS

    • Хіміорезистентний туберкульоз : поширеність та профіль стійкості мікобактерій туберкульозу / Мельник В.М. // Укр. пульмонологічний журнал.- 2013.-№ 3,- C. 19- 23

    • Фармакокінетика ізоніазиду у хворих на туберкульоз з різним генотипом ацетилювання / В.Й. Кресюн, В.В. Філюк, П.Б. Антоненко та ін. / Кресюн В.Й. // Укр. пульмонологічний журнал.- 2013.-№ 3,- C. 24- 27

  • Номер журналу 4

   • КОНФЕРЕНЦИИ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ КОНСЕНСУСА, NIH - CONFERENCES FOR ACHIEVEMENT of CONSENSUS, NIH

    • Резолюція V з їзду фтизіатрів і пульмонологів України // Укр. пульмонологічний журнал.- 2013.-№ 4,- C. 5- 10

   • МОЧЕТОЧНИКОВ БОЛЕЗНИ - URETERS OF ILLNESS

    • Стентирование мочетачника как этап лечения обструктивных форм туберкулеза мочевых путей / С.К. Алиджанов / Алиджанов С.К. // Укр. пульмонологічний журнал.- 2013.-№ 4,- C. 61

   • КОСТЕЙ БОЛЕЗНИ - KOSTEY BOLEZNI

    • Диагностика и клиническое течение туберкулеза костей и суставов / З.П. Махмудова / Махмудова З.П. // Укр. пульмонологічний журнал.- 2013.-№ 4,- C. 63

   • ТУБЕРКУЛЕЗ - TUBERCULOSIS

    • Результаты хирургического лечения туберкулеза легких и плевры / Ш.Ю. Сабиров, Э.Д. Джураев, Ш.А. Рахманов / Сабиров Ш.Ю. // Укр. пульмонологічний журнал.- 2013.-№ 4,- C. 67- 68

    • Состоние печени и почек у больных туберкулезом легких с ВИЧ-инфекцией /М.Н. Тилляшайхов / Тилляшайхов М.Н. // Укр. пульмонологічний журнал.- 2013.-№ 4,- C. 70

   • ТУБЕРКУЛЕЗ ПОЧЕК - TUBERCULOSIS OF BUDS

    • Раннее выявления туберкулеза почки в группах риска / М.А. Хакимов / Хакимов М.А. // Укр. пульмонологічний журнал.- 2013.-№ 4,- C. 70

  • Номер журналу 7

   • ДИАБЕТ САХАРНЫЙ - DIABETES IS SACCHARINE

    • Іегібітор альфа-глюкозидази воглібоз : нові можливості лікування і профілактики цукрового діабету / В.І. Паньків / Паньків В.І. // Укр. пульмонологічний журнал.- 2013.-№ 7,- C. 35- 38

    • Безопасность и эффективность сахароснижающей терапии : место метформина /К.А. Зуев, Е.Н. Марциник Д.Г. Когут / Зуев К.А. // Укр. пульмонологічний журнал.- 2013.-№ 7,- C. 47- 54

 • Рік видання номерів: 2014

  • Номер журналу 1

   • ПЛЕВРИТ - PLEURISY

    • Роль відеоторакоскопії в комплексному лікуванні хворих на туберкульозний плеврит / М.І. Бабіч, В.П. Тимошенко, М.В. Цапів / Бабіч М.І. // Укр. пульмонологічний журнал.- 2014.-№ 1,- C. 33-34

   • ТУБЕРКУЛЕЗ - TUBERCULOSIS

    • Результати профілактики респіраторних ускладнень при використанні фібробронхоскопії у хворих на туберкульоз легень, якм застосовували колапсохірургічні методи лікування / В.Б. Бичковський, О.І. Шпак, Л.М. Загаба / Бичковський В.Б. // Укр. пульмонологічний журнал.- 2014.-№ 1,- C. 34- 35-36

    • Нові підходи до хірургічного лікування хворих на вперше діагностований туберкульоз легень і плеври в поєднанні з цукровим діабетом 111 типу. Обгрунтування показань до операції / Я.М. Волошин / Волошин Я.М. // Укр. пульмонологічний журнал.- 2014.-№ 1,- C. 37

    • Досвід хірургічного лікування хворих на двобічний деструктивний туберкульоз легень / І.В. Корпусенко / Корпусенко І.В. // Укр. пульмонологічний журнал.- 2014.-№ 1,- C. 47

    • Можливості хірургічного лікування туберкульозу органів дихання у хворих цукровим діабетом / Л.І. Леванда, М.С. Опанасенко / Леванда Л.І. // Укр. пульмонологічний журнал.- 2014.-№ 1,- C. 53- 54

    • Організаційні підходи до реформування фтизіохірургічної допомоги населенню / В.М. Мельник, В.Г. Матусевич, І.О. Новожилова / Мельник В.М. // Укр. пульмонологічний журнал.- 2014.-№ 1,- C. 55- 56

    • Досвід хірургічного лікування мультирезистентного деструктивного туберкульозу легень із застосуванням пульмонектомії і плевропульмонектомії / М.С. Опанасенко, О.В Терешкович / Опанасенко М.С. // Укр. пульмонологічний журнал.- 2014.-№ 1,- C. 57-58

   • ПЛЕВРАЛЬНЫЙ ВЫПОТ - PLEURA VYPOT

    • Хірургічна допомога ВІЛ- інфікованим хворим з плевральними випотами / Р.С. Демус, М.С. Опанасенко, В.І. Клименко та ін. / Демус Р.С. // Укр. пульмонологічний журнал.- 2014.-№ 1,- C. 38- 39

    • Морфологическая верификация синдрома плеврального выпота / Г.Н. Роенко, Д.А. Филатов, Д.А. Исаевский / Роенко Г.Н. // Укр. пульмонологічний журнал.- 2014.-№ 1,- C. 61- 62

   • ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ - ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЕ COMPLICATIONS

    • Профілактика післяопераційної кровотечі /Б.М. Конік, М.С. Опанасенко / Конік Б.М. // Укр. пульмонологічний журнал.- 2014.-№ 1,- C. 45- 46

   • ЛЕГКИХ ВЕНТИЛЯЦИЯ - LIGHTS VENTILATION

    • Современные подходы к обеспечению искусственной вентиляции легких во время оперативных вмешательств у больных туберкулезом / Н.М. МЕдвецкий, Г.Н. Роенко, Д.А. Филатов / Медвецкий Н.М. // Укр. пульмонологічний журнал.- 2014.-№ 1,- C. 54- 55

  • Номер журналу 2

   • ЛЕГКИХ БОЛЕЗНИ ОБСТРУКТИВНЫЕ - LIGHTS OF ILLNESS OBSTRUCTIVE

    • Современные подходы к профилактике и лечению обструктивных заболеваний легких ( по материалам симпозиума при поддержке компании Берингер Ингельхайм) // Укр. пульмонологічний журнал.- 2014.-№ 2,- C. 14- 16

    • Выбор терапии у пациентов с высоким риском обострения ХОЗЛ / Н.Е. Моногарова / Моногарова Н.Е. // Укр. пульмонологічний журнал.- 2014.-№ 2,- C. 20- 22

    • Влияние комплаенса на результаты лечения больных хроническим обструктивным заболеванием легких / Л.И. Конопкина / Конопкина Л.И. // Укр. пульмонологічний журнал.- 2014.-№ 2,- C. 23- 24

    • Использование инновационной структуры флутиказона пропионата в лечении больных хроническим обструктивным заболеванием легких / А.П. Гришило / Гришило А.П. // Укр. пульмонологічний журнал.- 2014.-№ 2,- C. 25- 28

    • Доказательная база эффективности гликопирония у пациентов с ХОЗЛ / Л.А. Яшина / Яшина Л.А. // Укр. пульмонологічний журнал.- 2014.-№ 2,- C. 29-30

    • Сибри Бризхалер- новый М-холинолитик: тактика выбора оптимльной бронхолитической терапии пациентов с ХОЗЛ / Т.А. Перцева / Перцева Т.А. // Укр. пульмонологічний журнал.- 2014.-№ 2,- C. 31-32

   • ВВЕДЕНИЕ ЛЕКАРСТВ ИНГАЛЯЦИОННОЕ - INTRODUCTION OF MEDICATIONS IS INHALATION

    • Новые перспективы развития отечественной ингаляционной терапии / С.И. Лещенко / Лещенко С.И. // Укр. пульмонологічний журнал.- 2014.-№ 2,- C. 34-35

    • ХОЗЛ в Украине: чего мы опасаемся ? Вопросы безопасности ингаляционных средств / И.И. Вишнивецкий / Вишнивецкий И.И. // Укр. пульмонологічний журнал.- 2014.-№ 2,- C. 10- 12

   • ТУБЕРКУЛЕЗ - TUBERCULOSIS

    • Ефективність лікування хворих на мультирезистентний туберкульоз в Україні : аналіз офіційної звітності / В.М. Мельник, І.О. Новожилова, В.Г. Матусевич та ін. / Мельник В.М. // Укр. пульмонологічний журнал.- 2014.-№ 2,- C. 36- 39

  • Номер журналу 3

   • ТУБЕРКУЛЕЗ - TUBERCULOSIS

    • Частота офлоксацин -та аміноглікозид-резистентних штамів МБТ у хворих на мультирезистентний туберкульоз / Ю.І. Фещенко, С.О. Черенько, А.І. Барбова та ін. / Фещенко Ю.І. // Укр. пульмонологічний журнал.- 2014.-№ 3,- C. 5- 7

    • Експертна оцінка організації лікування хворих на хіміорезистентний туберкульоз / В.М. Мельни, І.О. Новожилова, В.Г. Матусевич / Мельник В.М. // Укр. пульмонологічний журнал.- 2014.-№ 3,- C. 8-12

    • Хіміорезистентний туберкулоз : перспективи попередження та лікування / М.М. Кужко, Н.М. Гульчук, М.І. Линник / Кужко М.М. // Укр. пульмонологічний журнал.- 2014.-№ 3,- C. 12- 16

    • Бронхообструктивний синдром у осіб після перенесеного туберкульозу легень або пневмонії / Х.І. Вольницька / Вольницька Х.І. // Укр. пульмонологічний журнал.- 2014.-№ 3,- C. 49-51

   • ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ БОЛЕЗНИ - RESPIRATORY TRACTS OF ILLNESS

    • Інфекційні агенти актуальні для нижніх дихальних шляхів / Я.О. Дзюблик / Перцева Т.О. // Укр. пульмонологічний журнал.- 2014.-№ 3,- C. 17- 21

   • ПНЕВМОНИЯ - PNEUMONIA

    • Клінічна ефективність та фармакоекономічні показники емпіричної антибіотикотерапії хворих на негоспітальну пневмонію другої клінічної групи / Я.О. Дзюблик / Дзюблик Я.О. // Укр. пульмонологічний журнал.- 2014.-№ 3,- C. 22-25

    • Особливості перебігу та лікування негоспітальної пневмонії у осіб з цукровим діабетом / Г.В. Демчук / Демчук Г.В. // Укр. пульмонологічний журнал.- 2014.-№ 3,- C. 52- 55

   • АСТМА БРОНХИАЛЬНАЯ - ASTHMA IS BRONCHIAL

    • Застосування циклоферону та піобактеріофагу для імунокорекції у хворих на бронхіальну астму з колонізацією верхніх дихальних шляхів умовно-патогенною мікрофлорою / Ю.І. Фещенко, І.Ф. Ільїнська, І.П. Турчина та ін. / Фещенко Ю.І. // Укр. пульмонологічний журнал.- 2014.-№ 3,- C. 26- 32

   • ЛЕГКИХ БОЛЕЗНИ ОБСТРУКТИВНЫЕ - LIGHTS OF ILLNESS OBSTRUCTIVE

    • Маркери системного запалення у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень / М.І. Гуменюк, В.І. Ігнатьєва, Ю.О. Матвієнко та ін. / Гуменюк М.І. // Укр. пульмонологічний журнал.- 2014.-№ 3,- C. 33- 36

    • Ефективність рофлуміласту у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень при поєднанні з ішемічною хворобою серця / П.Р. Герич, Р.І. Яцишин / Герич П.Р. // Укр. пульмонологічний журнал.- 2014.-№ 3,- C. 56- 63

   • ПРОПИОНАТЫ - PROPIONATY

    • Оцінка нового складу порошку для інгаляції, що містить флютиказону пропіонат / Т.Р. Сосновський / Сосновський Т.Р. // Укр. пульмонологічний журнал.- 2014.-№ 3,- C. 37- 41

   • САРКОИДОЗ - САРКОИДОЗ

    • Случай семейного саркоидоза органов дыхания / В.К. Гаврисюк, Г.Л. Гуменюк, О.В. Шадрина и др. / Гаврисюк В.К. // Укр. пульмонологічний журнал.- 2014.-№ 3,- C. 45- 48

   • КУРЕНИЕ - SMOKING

    • Роль спірометричного моніторингу та визначення рівня неспецифічної бронхіальної чутливості в первинній профілактиці ХОЗЛ серед підлітків / С.І. Ільченко / Ільченко С.І. // Укр. пульмонологічний журнал.- 2014.-№ 3,- C. 68-70

  • Номер журналу 4

   • САРКОИДОЗ - САРКОИДОЗ

    • Результаты лечения больных саркоидозом органов дыхания (по материалам обследования клинически излеченных ) / В.К. Гаврисюк Е.А. Меренкова, Г.Л. Гуменюк и др. / Гаврисюк В.К. // Укр. пульмонологічний журнал.- 2014.-№ 4,- C. 9- 15

   • ЛЕГКИХ БОЛЕЗНИ ОБСТРУКТИВНЫЕ - LIGHTS OF ILLNESS OBSTRUCTIVE

    • Поширеність та структура соматопсихічних розладів у хворих на ХОЗЛ / А.О. Довгань, Т.В. Константинович, Ю.М. Мостовой / Довгань А.О. // Укр. пульмонологічний журнал.- 2014.-№ 4,- C. 16- 20

    • Вплив клініко-анамнестичних та функціональних характеристик на чатоту госпіталізації через загострення ХОЗЛ / К.Ю. Гашинова / Гашинова К.Ю. // Укр. пульмонологічний журнал.- 2014.-№ 4,- C. 21- 25

    • Хроническое обструктивное заболевание легких и бронхиальная астма : новые тенденции в диагностике и лечении // Укр. пульмонологічний журнал.- 2014.-№ 4,- C. 34-38

    • Хронічне обструктивне захворювання легень та ішемічна хвороба серця : паралелі і перехрестя коморбідності / А.І. Ячник, А.С. свінціцький , С.В. Шупер / Ячник А.І. // Укр. пульмонологічний журнал.- 2014.-№ 4,- C. 38-42

    • Цитокіновий профіль при хронічному обструктивному захворюванні легень і бронхіальної астми у хворих після перенесеного туберкульозу або пневмонії /Х.І. Вольницька / Волницька Х.І. // Укр. пульмонологічний журнал.- 2014.-№ 4,- C. 65-68

   • БРОНХОВ БОЛЕЗНИ - BRONCHIAL TUBES OF ILLNESS

    • Бронхообструктитний синдром і можливості його ефективної корекції / С.В. Зайков, А.П. Гришило, П.В. Гришило / Зайков С.В. // Укр. пульмонологічний журнал.- 2014.-№ 4,- C. 25- 31

    • Современные подходы к рациональной антибиотикотерапии и профилактике инфекционных обострений бронхообструктивных заболеваний / С.С. Симонов / Симонов С.С. // Укр. пульмонологічний журнал.- 2014.-№ 4,- C. 31- 33

   • АСПЕРГИЛЛЕЗ - ASPERGILLEZ

    • Випадок розвитку аспергільозної пневмонії на тлі хронічного мультирезистентного фіброзно-кавернозного туберкульозу легень (клініко-анатомічне спостереження) /А.І. Ячник, А.С. Свінціцький, С.В. Шупер / Лскіна І.В. // Укр. пульмонологічний журнал.- 2014.-№ 4,- C. 43-48

   • ТУБЕРКУЛЕЗ - TUBERCULOSIS

    • Аналіз впливу ефективності основного курсу хіміотерапії вперше виявленого туберкульозу легень на виникнення рецидивів захворювання / М.М. Кужко, О.М. Старкова, Л.М. Процик та ін. / Кужко М.М. // Укр. пульмонологічний журнал.- 2014.-№ 4,- C. 53- 57

 • Рік видання номерів: 2015

  • Номер журналу 1

   • ТУБЕРКУЛЕЗ - TUBERCULOSIS

    • Ефективність лікування хворих на мультирезистентний туберкульоз та туберкульоз із розширеною резистентністю МБТ до протитуберкульозних препаратів залежно від анамнезу попереднього лікування / Н.А. Литвиненко / Литвиненко Н.А. // Укр. пульмонологічний журнал.- 2015.-№ 1,- C. 10- 15

   • ТУБЕРКУЛЕЗ ЛЕГКИХ - WHITE PLAGUE

    • Тромбоемболія легеневої артерії як критичний стан при туберкульозі легень /Ю.І. Фещенко, Н.А. Грицова, О.М. Разнатовська / Фещенко Ю.І. // Укр. пульмонологічний журнал.- 2015.-№ 1,- C. 18-26

   • ПНЕВМОНИЯ - PNEUMONIA

    • Гендерные и возрастные особенности течения тяжелой негоспитальной пневмонии у больных с сопутствующей сердечно- сосудистой патологией / Т.А. Перцева, И.В. Авраменко / Перцева Т.А. // Укр. пульмонологічний журнал.- 2015.-№ 1,- C. 35-40

   • ЛЕГКИХ БОЛЕЗНИ ОБСТРУКТИВНЫЕ - LIGHTS OF ILLNESS OBSTRUCTIVE

    • Особливості клінічних проявів патологічний процесів пародонта у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень / М.І. Гуменюк, І.П. Мазур, В.І Ігнатьєва та ін. / Гуменюк М.І. // Укр. пульмонологічний журнал.- 2015.-№ 1,- C. 40- 45

    • Ведення пацієнтів з хронічним обструктивним захворюванням легень та ішемічною хворобою серця при наявності синдрому обструктивного апное / гіаоаное сну: невирішені питання / О.О. Крахмалова / Крахмалова О.О. // Укр. пульмонологічний журнал.- 2015.-№ 1,- C. 53- 57

   • АСТМА БРОНХИАЛЬНАЯ - ASTHMA IS BRONCHIAL

    • Особливості функціонального стану та нейровегетативної регуляції серцево-судинної системи у хворих на бронхіальну астму / Л.М. Курик / Курик Л.М. // Укр. пульмонологічний журнал.- 2015.-№ 1,- C. 58- 64

   • БРОНХОЛЕГОЧНАЯ ДИСПЛАЗИЯ - BRONKHOLEGOCHNAYA DISPLAZIYA

    • Бронхолегенева дисплазія у дитини раннього віку ( клінічний випадок ) / О.В. Кенс, О.І. Мисак / Кенс О.В. // Укр. пульмонологічний журнал.- 2015.-№ 1,- C. 66- 70

   • АОРТЫ БОЛЕЗНИ - AORTAS OF ILLNESS

    • Атиповий перебіг розшарування аорти / І.Д. Дужий, І.Я. Гресько, О.В. Кравець / Дужий І.Д. // Укр. пульмонологічний журнал.- 2015.-№ 1,- C. 70

   • ЮБИЛЕИ И ДРУГИЕ ВАЖНЫЕ СОБЫТИЯ - ANNIVERSARIES AND OTHER IMPORTANT EVENTS

    • Професору Лідії Іванівні Миколишин – 70 років // Укр. пульмонологічний журнал.- 2015.-№ 1,- C. 65

  • Номер журналу 2

   • ЛЕГКИЕ - LIGHTS

    • Міжнародні та вітчизняні стандарти базисної терапії ХОЗЛ / М.М. Островський / Островський М.М. // Укр. пульмонологічний журнал.- 2015.-№ 2,- C. 7-8

   • ЛЕГКИХ БОЛЕЗНИ - LIGHTS OF ILLNESS

    • Сочетание БА И ХОЗЛ , современные вызовы и перспективы / Л.А. Яшина, М.А. Полянская, К.В. Назаренко / Яшина Л.А. // Укр. пульмонологічний журнал.- 2015.-№ 2,- C. 8-10

    • Роль освітніх ініціатив в підвищенні знань лікарів сімейної практики в діагностиці та лікуванні ХОЗЛ / Ю.М. Мостовой, Г.В. Демчук / Мостовой Ю.М. // Укр. пульмонологічний журнал.- 2015.-№ 2,- C. 11-13

    • ХОЗЛ : новые возможности повышения комплайенса и контроля / Л.В. Юдина / Юдина Л.В. // Укр. пульмонологічний журнал.- 2015.-№ 2,- C. 27-28

   • АСТМА БРОНХИАЛЬНАЯ - ASTHMA IS BRONCHIAL

    • Современный взгляд на лечение больных с обострением бронхиальной астмы / Т.А. Перцева / Перцева Т.А. // Укр. пульмонологічний журнал.- 2015.-№ 2,- C. 10- 11

    • Что мы знаем об ингаляционных кортикостероидах в терапии больных бронхиальной астмой ? / Л.А. Яшин / Яшина Л.А. // Укр. пульмонологічний журнал.- 2015.-№ 2,- C. 14-16

   • ЛЕГКИХ БОЛЕЗНИ ОБСТРУКТИВНЫЕ - LIGHTS OF ILLNESS OBSTRUCTIVE

    • Влияние комплаенса на результаты лечения больных хроническим обструктивным заболеванием легких и бронхиальной астмой / Л.И. Конопкина / Конопкина Л.И. // Укр. пульмонологічний журнал.- 2015.-№ 2,- C. 16-18

   • БРОНХИ - BRONCHIAL TUBES

    • Современные методы лечения обостения бронхообструктивных заболеваний / Л.В. Юдина / Юдина Л.В. // Укр. пульмонологічний журнал.- 2015.-№ 2,- C. 22-25

  • Номер журналу 3

   • ТУБЕРКУЛЕЗ - TUBERCULOSIS

    • Проблеми і деякі підходи до реформування охорони здоров я та протитуберкульозної служби в Україні / Ю.І. Фещенко, В.М. Мельник, В.Г. Матусевич та ін. / Фещенко Ю.І. // Укр. пульмонологічний журнал.- 2015.-№ 3,- C. 5-13

    • Особливості стану імунітету у дітей , хворих на вперше діагностований туберкульоз / О.І. Білогорцева, Г.П. Победьонна, О.М. Рекалова та ін. / Білогорцева О.І. // Укр. пульмонологічний журнал.- 2015.-№ 3,- C. 20- 25

   • ЛЕГКИХ БОЛЕЗНИ - LIGHTS OF ILLNESS

    • Клинические проявления, КТ-семиотика, нарушения легочной вентиляции и диффузии у больніх саркоидозом с поражением паренхимі легких / Г.Л. Гуменюк / Гуменюк Г.Л. // Укр. пульмонологічний журнал.- 2015.-№ 3,- C. 13-20

   • ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ БОЛЕЗНИ - RESPIRATORY TRACTS OF ILLNESS

    • Сучасні аспекти медико-соціальної реабілітації інвалідів з хворобами органів дихання / Н.М. Беляєва, І.В. Куриленко, О.Б. Яворовенко та ін. / Беляєва Н.М. // Укр. пульмонологічний журнал.- 2015.-№ 3,- C. 31-35

   • ЭРИТРОЦИТЫ - RED CORPUSCLES

    • Дозированный отбор крови как метод гемодилюционной терапии больных с респираторной недостаточностью и эритроцитозом / Н.С. Шкуренко / Шкуренко Н.С. // Укр. пульмонологічний журнал.- 2015.-№ 3,- C. 35-39

   • ЛЕГКИХ БОЛЕЗНИ ОБСТРУКТИВНЫЕ - LIGHTS OF ILLNESS OBSTRUCTIVE

    • Порушення обміну вітаміну D - ще один екстрапульмональний ефект системного запалення при хронічному обструктивному захворюванні легень / Н.П. Масік / Масік Н.П. // Укр. пульмонологічний журнал.- 2015.-№ 3,- C. 39-44

   • БРОНХИТ - BRONCHITIS

    • Хронічний бронхіт і його загострення : погляд на проблему / О.Я. Дзюблик, Н.М. Недлінська, В.А. Ячник та ін. / Дзюблик О.Я. // Укр. пульмонологічний журнал.- 2015.-№ 3,- C. 44-49

   • МАКРОЛИДЫ - МАКРОЛИДЫ

    • Современный взгляд на фармакотерапию инфекций нижних дыхательных путей : место макролидов / Т.А. Перцева, Т.В. Киреева, М.А. Крыхтина / Перцева Т.А. // Укр. пульмонологічний журнал.- 2015.-№ 3,- C. 49-56

   • КАРТАГЕНЕРА СИНДРОМ - KARTAGENERA SYNDROME

    • Синдром картагенера: клиническое наблюдение / В.М. Рудиченко, И.В.Гаврисюк / Рудиченко В.М. // Укр. пульмонологічний журнал.- 2015.-№ 3,- C. 65-69

  • Номер журналу 4

   • САРКОИДОЗ - САРКОИДОЗ

    • Показания к пименению глюкокортикостероидов в лечении больных саркоидозом органов дыхания / В.К. Гаврисюк, Г.Л. Гуменюк, Е.А. Меренкова и др. / Гаврисюк В.К. // Укр. пульмонологічний журнал.- 2015.-№ 4,- C. 5-9

   • ТУБЕРКУЛЕЗ - TUBERCULOSIS

    • Ситуація з туберкульозу в збройних силах України в 2012-2013 роках / С.В. Зайков, М.І. Гуменюк, Л.В. Веселовський та ін. / Зайков С.В. // Укр. пульмонологічний журнал.- 2015.-№ 4,- C. 9-13

    • Колапсохірургічне лікування хворих на мультирезистентний туберкульоз легень / Ю.В. Савенков, І.В. Корпусенко, П.Е. Бакулін / Савенков Ю.Ф. // Укр. пульмонологічний журнал.- 2015.-№ 4,- C. 35-41

   • ЛЕГКИХ БОЛЕЗНИ ОБСТРУКТИВНЫЕ - LIGHTS OF ILLNESS OBSTRUCTIVE

    • Эффективность раздельного применения ингаляционного бронхолитика длительного действия и ингаляционного кортикостероида у больных с тяжелым течением ХОЗЛ / В.А. Сушко, А.И. Ячник, Л.И. Швайко и др. / Сушко В.А. // Укр. пульмонологічний журнал.- 2015.-№ 4,- C. 13-19

   • СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫЕ БОЛЕЗНИ - SERDECHNO-SOSUDISTYE ILLNESSES

    • Особливості клінічного перебігу негоспітальної пневмонії за наявності хронічних серцево-судинних захворювань / А.В. Демчук / Демчук А.В. // Укр. пульмонологічний журнал.- 2015.-№ 4,- C. 22-27

   • АСТМА БРОНХИАЛЬНАЯ - ASTHMA IS BRONCHIAL

    • Алгоритм етіологічної діагностики бокавірусної інфекції при загостренні бронхіальної астми у дітей / Ю.О. Соломко / Соломко Ю.О. // Укр. пульмонологічний журнал.- 2015.-№ 4,- C. 27-32

    • Новые перспективы возможности лечения от крайне тяжелой до легкой бронхиальной астмы / Т.А. Перцева / Перцева Т.А. // Укр. пульмонологічний журнал.- 2015.-№ 4,- C. 47-50

   • ЛЕГКИХ НОВООБРАЗОВАНИЯ - LIGHTS OF NEW FORMATION

    • Место опухоли панкоста -тобиаса среди верхнедолевого рака легкого / О.В. Синяченко, Ю.В. Думанский, О.Ю. Столярова и др. / Синяченко О.В. // Укр. пульмонологічний журнал.- 2015.-№ 4,- C. 32-35

   • ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ БОЛЕЗНИ - RESPIRATORY TRACTS OF ILLNESS

    • Нові коронавіруси людини та захворювання органів дихання / І.В. Дзюблик , О.В. Кукало / Дзюблик І.В. // Укр. пульмонологічний журнал.- 2015.-№ 4,- C. 53-60

   • ХЛОР - CHLORINE

    • Клінічний випадок професійного токсичного фіброзуючого альвеоліту, спричиненого впливом хлору та його сполук на робочому місці / А.В. Басанець, М.О. Кушнєрова / Басанець А.В. // Укр. пульмонологічний журнал.- 2015.-№ 4,- C. 65-69

   • АСПЕРГИЛЛЕЗ - ASPERGILLEZ

    • Аспергиллез легких: клинические формы, диагностика, лечение /В.А. Кравец, И.В. Гаврисюк / Кривец В.А. // Укр. пульмонологічний журнал.- 2015.-№ 4,- C. 69

 • Рік видання номерів: 2016

  • Номер журналу 1

   • ТУБЕРКУЛЕЗ - TUBERCULOSIS

    • Особливості сучасної ситуації з туберкульозу в Україні / Ю.І. Фещенко, В.М. Мельник, С.В. Зайков та ін. / Фещенко Ю.І. // Укр. пульмонологічний журнал.- 2016.-№ 1,- C. 5-10

    • Сезонність туберкульозу у дітей / Л.І. Миколишин, З.І. Піскур / Миколишин Л.І. // Укр. пульмонологічний журнал.- 2016.-№ 1,- C. 37-43

    • Ефективність застосування ін єкційних форм ізоніазиду і рифампіцину в інтенсивну фазу хіміотерапії при чутливому туберкульозі з супутньою патологією гепато-панкреатобіліарної системи / Л.Д. Тодоріко, І.О. Сем янів / Тодолріко Л.Д. // Укр. пульмонологічний журнал.- 2016.-№ 1,- C. 43- 49

    • Ефективність фторхінолонів у комплексному лікуванні хворих на поєднані захворювання- мультирезистентний туберкульоз і туберкульоз із розширеною резистентністю та ВІЛ-інфекцією / Г.В. Радиш / Радиш Г.В. // Укр. пульмонологічний журнал.- 2016.-№ 1,- C. 49-53

   • СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ БОЛЕЗНИ - TO CONNECTING FABRIC OF ILLNESS

    • Ураження легень та плеври як дебют системних захворювань сполучної тканини / М.С. Опанасенко, Л.І. Леванда, О.В. Терешкович та ін. / Опанасенко О.В. // Укр. пульмонологічний журнал.- 2016.-№ 1,- C. 14-18

   • РЕВМАТИЗМ ОСТРЫЙ - RHEUMATISM IS SHARP

    • Адсорбционно-реологические свойства легочных экспиратов при хронической ревматической болезни сердца / О.В. Синяченко, Г.С. Такташов, М.В. Ермолаева / Синяченко О.В. // Укр. пульмонологічний журнал.- 2016.-№ 1,- C. 18- 23

   • ТРОМБОЭМБОЛИЯ - ТРОМБОЭМБОЛИЯ

    • Тромбоемболія легеневої артерії : варіанти перебігу, гемодинамічні ознаки та особливості тромбоутворення / А.І. Ячник, О.В. Шниркова, В.А. Ячник та ін. / Ячник А.І. // Укр. пульмонологічний журнал.- 2016.-№ 1,- C. 23-29

   • АСТМА БРОНХИАЛЬНАЯ - ASTHMA IS BRONCHIAL

    • Нові можливості в діагностиці аспіринової гіперчутливості у хворих на бронхіальну астму, поєднану з назальним поліпозом / І.В. Кошель, М.М. Островський, О.І. Варунків та ін. / Кошель І.В. // Укр. пульмонологічний журнал.- 2016.-№ 1,- C. 29-33

   • ПЛЕВРАЛЬНЫЙ ВЫПОТ - PLEURA VYPOT

    • Оптимізація торакоскопічних втручань у хворих на синдром плеврального випоту / В.Є. Іващенко, І.А. Калабуха / Іващенко В.Є. // Укр. пульмонологічний журнал.- 2016.-№ 1,- C. 33-37

   • ТОМОГРАФИЯ - ТОМОГРАФИЯ

    • Особенности программного обеспечения визуализации и денситометрии внутригрудніх лимфоузлов при многосрезовой компьютерной томографии / Н.И. Линник / Линник Н.И. // Укр. пульмонологічний журнал.- 2016.-№ 1,- C. 53-57

   • ЛЕГОЧНАЯ ЭОЗИНОФИЛИЯ - PULMONARY EOZINOFILIYA

    • Легочные эозинофилии: эозинофильная пневмония / В.К. Гаврисюк, Е.А. Речкина, О.В. Строфун и др. / Гаврисюк В.К. // Укр. пульмонологічний журнал.- 2016.-№ 1,- C. 57-63

   • ЛЕГКИХ БОЛЕЗНИ - LIGHTS OF ILLNESS

    • Редкий случай гистоплазмомы легкого / С.Д. Кузовкова, И.В. Лискина, И.А. Калабуха и др. / Кузовкова С.Д. // Укр. пульмонологічний журнал.- 2016.-№ 1,- C. 63-68

   • ПЛЕВРИТ - PLEURISY

    • Туберкульозний плеврит як провісник дисемінованого прогресуючого туберкульозу/ І.Д. Дужий, Г.П. Піддібна / Дужий І.Д. // Укр. пульмонологічний журнал.- 2016.-№ 1,- C. 68-71

  • Номер журналу 2

   • ПУЛЬМОНОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ БОЛЬНИЦЫ - ПУЛЬМОНОЛОГИЧЕСКОЕ SEPARATION OF HOSPITAL

    • Ефективність і недоліки функціонування протитуберкульозної служби в України / Ю.І. Фещенко, В.М. Мельник, В.Г. Матусевич та ін. / Фещенко Ю.І. // Укр. пульмонологічний журнал.- 2016.-№ 2,- C. 5-9

   • ЛЕГКИХ БОЛЕЗНИ ОБСТРУКТИВНЫЕ - LIGHTS OF ILLNESS OBSTRUCTIVE

    • Порівняльний аналіз клініко-функціонального та психічного статусу хворих на хронічне обструктивне захворювання легень / Т.О. Перцева, Л.І. Конопкіна, Ю.В. Губа / Перцева Т.О. // Укр. пульмонологічний журнал.- 2016.-№ 2,- C. 9-14

    • Подвійна бронходилятація - нові можливості лікування ХОЗЛ . Доцільність комбінування бронходилататорів / М.М. Островський / Островський М.М. // Укр. пульмонологічний журнал.- 2016.-№ 2,- C. 50- 51

    • Подвійна бронходилатаційна терапія в покращенні функції легень у пацієнтів з ХОЗЛ /Д.М. Бойко / Бойко Д.М. // Укр. пульмонологічний журнал.- 2016.-№ 2,- C. 51-52

    • Діалог лікаря загальної практики і пацієнта з ХОЗЛ / Ю.М. Мостовой / Мостовой Ю.М. // Укр. пульмонологічний журнал.- 2016.-№ 2,- C. 54-56

    • Подходы к лечению больных хроническим обструктивным заболеванием легких в зависимости от фенотипов / Л.И. Конопкина / Конопкина Л.И. // Укр. пульмонологічний журнал.- 2016.-№ 2,- C. 56-58

    • Загострення ХОЗЛ: міжнародний погляд, український вибір / Ю.М. Мостовой, О.В. Бугайчук / Мостовой Ю.М. // Укр. пульмонологічний журнал.- 2016.-№ 2,- C. 60-62

    • Сучасні підходи до лікування хворих на ХОЗЛ / О.С. Толох / Толох О.С. // Укр. пульмонологічний журнал.- 2016.-№ 2,- C. 62-64

    • Можливості протизапальної терапії у лікуванні та профілактиці загострень хронічного обструкттивного захворювання легень / М.М. Островський / Островський М.М. // Укр. пульмонологічний журнал.- 2016.-№ 2,- C. 64-66

   • АПНОЭ ОБСТРУКТИВНОГО ГЕНЕЗА ВО ВРЕМЯ СНА - АПНОЭ OF OBSTRUCTIVE GENEZA DURING SLEEP

    • Связь эндоскопических проявлений гастроэзофагеальной рефлюксной болезни с уровнем мелатонина и тяжестью обструктивного апноэ сна / Е.О. Крахмалова, Г.Д. Фадеенко, Е.В. Измайлова / Крахмалова Е.О. // Укр. пульмонологічний журнал.- 2016.-№ 2,- C. 19-26

   • ТУБЕРКУЛЕЗ - TUBERCULOSIS

    • Проблема лікування хворих на туберкульоз на тлі реструктуризації протитуберкульозної служби в Україні / Ю.І. Фещенко, В.М. Мельник, В.Г. Матусевич та ін. / Фещенко Ю.І. // Укр. пульмонологічний журнал.- 2016.-№ 2,- C. 27-28

    • Современные подходы к диагностике мультирезистентного туберкулеза / А.И. Барбова / Барбова А.И. // Укр. пульмонологічний журнал.- 2016.-№ 2,- C. 28-29

    • 8-місячна інтенсивна фаза хіміотерапії при лікуванні хворих на мультирезистентний туберкульоз : наскільки це необхідно? / Н.В. Гранкіна / Гранкіна Н.В. // Укр. пульмонологічний журнал.- 2016.-№ 2,- C. 29-31

    • Обгрунтування принципів раціональної інтерферонотерапії у хворих на деструктивний туберкульоз легень / І.Ф. Ільїнська, О.М. Рекалова, Ю.О. Матвієнко та ін. / Ільїнська І.Ф. // Укр. пульмонологічний журнал.- 2016.-№ 2,- C. 31-33

    • Клініко-рентгенологічна картина рецидивів туберкульозу легень з різним рівнем стійкості до протитуберкульозних препаратів / М.М. Кужко, О.Ю. Гриб / Кужко М.М. // Укр. пульмонологічний журнал.- 2016.-№ 2,- C. 34-35

    • Клінічна демонстрація випадків скороченого курсу лікування хворих на мультирезистентний туберкульоз, діагностований молекулярно-генетичним методом / Н.А. Литвиненко, Г.О. Варицька / Литвиненко Н.А. // Укр. пульмонологічний журнал.- 2016.-№ 2,- C. 35-36

    • Застосування бактеріального пептидоглікану з метою корекції системи гама-інтерферону у хворих на деструктивний туберкульоз легень / Ю.А. МАтвієнко, О.М. Рекалова, О.Р. Панасюкова та ін. / Матвієнко Ю.А. // Укр. пульмонологічний журнал.- 2016.-№ 2,- C. 36-38

    • Проблеми ведення випадку мультирезистентного туберкульозу у ВІЛ-інфікованих / О.Д. Ніколаєва / Ніколаєва О.Д. // Укр. пульмонологічний журнал.- 2016.-№ 2,- C. 38-39

    • Можливості хірургічного лікування мультирезистентного деструктивного туберкульозу легень / М.С.Опанасенко, О.В. Терешкович, Б.М. Конік та ін. / Опанасенко М.С. // Укр. пульмонологічний журнал.- 2016.-№ 2,- C. 39-40

    • Оцінка ефективності удосконаленого лікування хворих на хіміорезистентний туберкульоз з урахуванням поліморфізму генів GSTT1 i GSTM1 стану кишкового всмоктування та ступеня дисбіозу / Л.Д. Тодоріко, І.О.Семянів, О.В. Підвербецька та ін. / Тодоріко Л.Д. // Укр. пульмонологічний журнал.- 2016.-№ 2,- C. 40-41

    • Клінічна демонстрація нових випадків мультирезистентного туберкульозу та туберкульозу із прерозширеною резистентністю, клінічне обгрунтування скорочених схем хіміотерапії / О.П. Чоботар, Н.А. Литвиненко / Чоботар О.П. // Укр. пульмонологічний журнал.- 2016.-№ 2,- C. 41-43

   • ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ БОЛЕЗНИ - RESPIRATORY TRACTS OF ILLNESS

    • Новые направления в диагностике и лечении аллергических заболеваний верхних дыхательных путей / И.В. Гогунская, О.А. Наумова, Т.Ю. Холоденко / Гогунская И.В. // Укр. пульмонологічний журнал.- 2016.-№ 2,- C. 66-68

   • ЛЕГКИХ БОЛЕЗНИ - LIGHTS OF ILLNESS

    • Особенности респираторной аллергии у детей подросткового и юношеского возраста и возможности современной противовоспалительной терапии / Е.Н. Охотникова / Охотникова Е.Н. // Укр. пульмонологічний журнал.- 2016.-№ 2,- C. 68-69

   • ВРАЧИ - DOCTORS

    • Професор В.Г. М’ясніков (1936-2016). Некролог. – Професор кафедри фтизіатрії і пульмонології Нац. Мед. академії післядипломної освіти ім.. П.Л. Шупика // Укр. пульмонологічний журнал.- 2016.-№ 2,- C. 44

  • Номер журналу 3

   • ТУБЕРКУЛЕЗ - TUBERCULOSIS

    • Погляд на проблему боротьби з туберкульозом в Україні / Ю.І. Фещенко, В.М. Мельник, Л.В. Турченко / Фещенко Ю.І. // Укр. пульмонологічний журнал.- 2016.-№ 3,- C. 5-11

    • Можливості прогнозування ризику розвитку туберкульозу у медичних працівників /С.В. Зайков, О.П. Литвинюк / Зайков С.В. // Укр. пульмонологічний журнал.- 2016.-№ 3,- C. 39- 43

    • Комп ютерна денситометрія в оцінці інтенсивної фази хіміотерапії при різних способах введення протитуберкульозних препаратів у хворих на вперше діагностований туберкульоз легень / М.І. Линник, М.М. Кужко, О.В. Аврамчук та ін. / Линник М.І. // Укр. пульмонологічний журнал.- 2016.-№ 3,- C. 44-49

    • Вплив препаратів з анаболічною дією на динаміку показників функціонального стану адренокортикальної системи у хворих на ко-інфекцію туберкульоз/ВІЛ / Ю.Б. Загута / Загута Ю.Б. // Укр. пульмонологічний журнал.- 2016.-№ 3,- C. 49-53

   • БРОНХИТ - BRONCHITIS

    • Дослідження спектру та частоти вірусних збудників при інфекційному загостренні хронічного бронхіту / О.Я. Дзюблик, І.В. Дзюблик, М.І. Гуменюк та ін. / Дзюблик О.Я. // Укр. пульмонологічний журнал.- 2016.-№ 3,- C. 11-15

   • ПНЕВМОНИЯ - PNEUMONIA

    • Етіологічні, клінічні та патологоанатомічні особливості негоспітальної пневмонії в епідемічний період / Т.О. Перцева, Т.В. Кіреєва, К.О. Бєлослудцева / Перцева Т.О. // Укр. пульмонологічний журнал.- 2016.-№ 3,- C. 15-21

   • САРКОИДОЗ ЛЕГОЧНЫЙ - САРКОИДОЗ LEGOCHNYY

    • Возможности глюкокортикостероидной терапии и показания к применению иммуносупрессантов у больных впервые выявленным саркоидозом с поражением паренхимы легких / В.К. Гаврисюк, Е.А. Меренкова, Г.Л. Гуменюк и др. / Гаврисюк В.К. // Укр. пульмонологічний журнал.- 2016.-№ 3,- C. 21-24

   • АПНОЭ СИНДРОМ ВО ВРЕМЯ СНА - АПНОЭ SYNDROME DURING SLEEP

    • Немедикаментозні можливості покращення контролю астми у пацієнтів із супутнім синдромом обструктивного апное-гіпопное сну / Ю.І. Фещенко, Л.О. Яшина, В.І. Ігнатьєва та ін. / Фещенко Ю.І. // Укр. пульмонологічний журнал.- 2016.-№ 3,- C. 24-30

   • ЛЕГКИХ БОЛЕЗНИ ОБСТРУКТИВНЫЕ - LIGHTS OF ILLNESS OBSTRUCTIVE

    • Імунологічні показники як індикатори запальних процесів у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень та хронічний бронхіт в фазі ремісії / О.М. Рекалова, О.Р. Панасюкова, Ю.О. Матвієнко та ін. / Рекалова О.М. // Укр. пульмонологічний журнал.- 2016.-№ 3,- C. 30-35

    • Вентиляция легких и легочный газообмен у больных пожилого возраста с ХОЗЛ : влияние гипоксических тренировок / Э.О. Асанов, И.А. Дыба, Е.Д. Осьмак и др. / Асанов Э.О. // Укр. пульмонологічний журнал.- 2016.-№ 3,- C. 35-39

    • Системное воспаление низкой интенсивности как общая основа обструктивного заболевания легких и коморбидных состояний / Н.И. Дегтярь, Н.Д. Герасименко, Л.В. Савченко, М.С. Расин. – УМСА. // Укр. пульмонологічний журнал.- 2016.-№ 3,- C. 64-68

   • ЛЕГОЧНЫЙ ФИБРОЗ - PULMONARY FIBROZ

    • Принципы диагностики идиопатического легочного фиброза / В.К. Гаврисюк, И.В. Лискина / Гаврисюк В.К. // Укр. пульмонологічний журнал.- 2016.-№ 3,- C. 53-59

   • АСТМА БРОНХИАЛЬНАЯ - ASTHMA IS BRONCHIAL

    • Бронхіальная астма, Вірус-індуковані загострення: погляд через призму метаболізму лейкотрієнів / Ю.І. Фещенко, М.М. Островський, О.І. Варунків / Фещенко Ю.І. // Укр. пульмонологічний журнал.- 2016.-№ 3,- C. 59-64

   • АДЕНОКАРЦИНОМА БРОНХИОЛОАЛЬВЕОЛЯРНАЯ - АДЕНОКАРЦИНОМА OF BRONKHIOLOAL'VEOLYARNAYA

    • Бронхиолоальвеолярный рак: клиническое наблюдение / О.В. Страфун / Страфун О.В. // Укр. пульмонологічний журнал.- 2016.-№ 3,- C. 69-72

   • ЮБИЛЕИ И ДРУГИЕ ВАЖНЫЕ СОБЫТИЯ - ANNIVERSARIES AND OTHER IMPORTANT EVENTS

    • К 80-летию со дня рождения профессора Иосифа Борисовича Бялика. – Фтизиатр // Укр. пульмонологічний журнал.- 2016.-№ 3,- C. 43

  • Номер журналу 4

   • ТУБЕРКУЛЕЗ - TUBERCULOSIS

    • Особливості епідеміологічної ситуації щодо туберкульозу у дітей в Україні / Ю.І. Фещенко, В.М. Мельник, О.І. Білогорцева та ін. / Фещенко Ю.І. // Укр. пульмонологічний журнал.- 2016.-№ 4,- C. 5-9

    • Туберкульоз і алкогольна залежність - актуальна проблема сьогодення / В.М. Мельник, Л.В. Турченко / Мельник В.М. // Укр. пульмонологічний журнал.- 2016.-№ 4,- C. 9-19

    • Доцільність застосування інфузійних форм протитуберкульозних препаратів для хворих на мультирезистентний туберкульоз у скороченому режимі хіміотерапії / Н.А. Литвиненко, Г.О. Варицька, М.І. Гуменюк та ін. / Литвиненко Н.А. // Укр. пульмонологічний журнал.- 2016.-№ 4,- C. 19- 24

   • АСТМА БРОНХИАЛЬНАЯ - ASTHMA IS BRONCHIAL

    • Прогнозування ступеня тяжкості перебігу бронхіальної астми за генетичними маркерами у дітей / О.О. Речкіна, Н.Г. Горовенко, В.О. Стриж та ін. / Речкіна О.О. // Укр. пульмонологічний журнал.- 2016.-№ 4,- C. 28-33

   • ЛЕГКИХ БОЛЕЗНИ ОБСТРУКТИВНЫЕ - LIGHTS OF ILLNESS OBSTRUCTIVE

    • Сироватковий рівень трансформуючого фактора росту - в1 у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень та його взаємозв язок з клініко-функціональними показниками / Т.О. Перцева, Д.С. Михайліченко / Перцева Т.О. // Укр. пульмонологічний журнал.- 2016.-№ 4,- C. 33-37

    • Оксидативний стрес та стрес-лімітуючі механізми у пацієнтів із хронічним обструктивним захворюванням легень, поєднаним з ішемічною хворобою серця / С.В. Шупер / Шупер С.В. // Укр. пульмонологічний журнал.- 2016.-№ 4,- C. 47-51

    • ХОЗЛ професійної етіології : сучасні підходи до контролю захворювання / А.В. Басанець / Басанець А.В. // Укр. пульмонологічний журнал.- 2016.-№ 4,- C. 59-64

   • ТОРАКОСКОПИЯ - TORAKOSKOPIYA

    • Відеоторакоскопія як метод вибору при встановленні етіології синдрому внутрішньогрудної лімфаденопатії та алгоритм її оптимального застосування / М.С. Опанасенко, І.М. Купчак, О.Е. Кшановський та ін. / Опанасенко М.С. // Укр. пульмонологічний журнал.- 2016.-№ 4,- C. 42-47

   • РЕСПИРАТОРНАЯ ТЕРАПИЯ - RESPIRATOR THERAPY

    • Респираторная недостаточность : механизмы развития , способы оценки, оксигенотерапия / В.К. Гаврисюк / Гаврисюк В.К. // Укр. пульмонологічний журнал.- 2016.-№ 4,- C. 56-59

   • ТУБЕРКУЛЕЗ РОГАТОГО СКОТА - TUBERCULOSIS OF CATTLE

    • Сучасні погляди на застосування моксифлоксацину в лікуванні хворих на туберкульоз легень / Л.І. Гречаник / Гречаник Л.І. // Укр. пульмонологічний журнал.- 2016.-№ 4,- C. 64-70

   • ВРАЧИ - DOCTORS

    • Катерина Федорівна Чернушенко [Фото]. Член-корреспондент НАМН Украины профессор Е.Ф. Чернушенко (1926-2016). Некролог // Укр. пульмонологічний журнал.- 2016.-№ 4,- C. 53-55

 • Рік видання номерів: 2017

  • Номер журналу 1

   • ЛЕГОЧНЫЙ ФИБРОЗ - PULMONARY FIBROZ

    • Принципы лечения больных идиопатическим легочным фиброзом / В.К. Гаврисюк / Гаврисюк В.К. // Укр. пульмонологічний журнал.- 2017.-№ 1,- C. 5-11

   • ЛЕГКИХ БОЛЕЗНИ ОБСТРУКТИВНЫЕ - LIGHTS OF ILLNESS OBSTRUCTIVE

    • Параметры кардиогемодинамики и особенности атеросклеротических поражений каротидных артерий у больных ХОЗЛ в сочетании с ИБС при наличии синдрома обструктивного апноэ/ гипопноэ сна / Е.О. Крахмалова / Крахмалова Е.О. // Укр. пульмонологічний журнал.- 2017.-№ 1,- C. 11-17

    • Влияние гипоксических тренировок на состояние автономной нервной системы у лиц пожилого возраста, больных ХОЗЛ / Э.О. Асанов, А.С. Свинцицкий, Л.Г. Полягушко и др. / Асанов Э.О. // Укр. пульмонологічний журнал.- 2017.-№ 1,- C. 31- 37

   • АСТМА БРОНХИАЛЬНАЯ - ASTHMA IS BRONCHIAL

    • Порушення адаптаційних можливостей організму як фактор ризику виникнення середньотяжких та тяжких форм перебігу бронхіальної астми у дітей / О.О. Речкіна, К.О. Мельник, В.П. Костроміна та ін. / Речкіна О.О. // Укр. пульмонологічний журнал.- 2017.-№ 1,- C. 17- 20

   • ПЛЕВРИТ - PLEURISY

    • Ефективність парієтальної плевректомії з декортикацією легені та резекцією вражених патологічним процесом ділянок легеневої тканини у хворих фтизіо-пульмонологічного профілю / М.С. Опанасенко / Опанасенко М.С. // Укр. пульмонологічний журнал.- 2017.-№ 1,- C. 20-25

   • САРКОИДОЗ ЛЕГОЧНЫЙ - САРКОИДОЗ LEGOCHNYY

    • Прогрессирующий саркоидоз легких / Е.А. Меренкова / Меренкова Е.А. // Укр. пульмонологічний журнал.- 2017.-№ 1,- C. 25-31

   • НОВОРОЖДЕННЫЙ, БОЛЕЗНИ - NEW-BORN, ILLNESSES

    • Вплив туберкульозної інфекції на перебіг вагітності , післяпологового періоду та стан здоров я немовлят / Н.А. Мацегора, О.Я. Лекан, М.Ю. Голубенко та ін. / Мацегора Н.А. // Укр. пульмонологічний журнал.- 2017.-№ 1,- C. 53-57

   • ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ НОВООБРАЗОВАНИЯ - RESPIRATORY TRACTS OF NEW FORMATION

    • Дифференциальная диагностика саркоидоза органов дыхания / В.К. Гаврисюк, О.К. Яковенко, И.В. Лискина и др. / Гаврисюк В.К. // Укр. пульмонологічний журнал.- 2017.-№ 1,- C. 63-70

   • АОРТЫ БОЛЕЗНИ - AORTAS OF ILLNESS

    • Поєднання мультирезистентного туберкульозу легень та полісерозиту з розшаруванням аорти / І.Д. Дужий, Г.П. Олещенко, В.О. Олещенко / Дужий І.Д. // Укр. пульмонологічний журнал.- 2017.-№ 1,- C. 70

  • Номер журналу 2

   • ТУБЕРКУЛЕЗ - TUBERCULOSIS

    • Амбулаторне лікування хворих на туберкульоз : (за ) та ( проти) /Ю.І. Фещенко, Н.А. Литвиненко, М.В. Погребна та ін. / Фещенко Ю.І. // Укр. пульмонологічний журнал.- 2017.-№ 2,- C. 5-11

    • Дезинфектологическая профилактика туберкулеза / Н.С. Морозова, В.Ф. Мариевский, С.В. Ридный и др. / Морозова Н.С. // Укр. пульмонологічний журнал.- 2017.-№ 2,- C. 37- 44

    • Структура клінічних форм та особливості бактеріовиділення у дітей з вперше діагностованим туберкульозом / О.І. Білогорцева, А.І. Барбова, І.Є. Шехтер та ін. / Білогорцева О.І. // Укр. пульмонологічний журнал.- 2017.-№ 2,- C. 44- 45

    • Досвід застосування скороченого 12 -місячного режиму хіміотерапії для хворих на мультирезистентний туберкулез в Україні / Г.О. Варицька, Н.А. Литвиненко, О.Р. Паненко та ін. / Варицька Г.О. // Укр. пульмонологічний журнал.- 2017.-№ 2,- C. 45- 46

    • Визначення рівня експресії мікобактеріальних антигенів у макрофагах легеневої тканини при туберкульомах / Л.М. Загаба, І.В. Ліскіна, С.Д. Кузовкова та ін. / Загаба Л.М. // Укр. пульмонологічний журнал.- 2017.-№ 2,- C. 46-47

    • Можливості комп ютерної томографії скроневих кісток в діагностиці туберкульозного середнього отиту та оцінці ефективності лікування / В.І. Ігнатьева, С.В. Зайков, О.Д. Ніколаєва та ін. / Ігнатьєва В.І. // Укр. пульмонологічний журнал.- 2017.-№ 2,- C. 48- 49

    • Ефективність застосування меропенему при лікуванні хворих на туберкульоз із розширеною резистентністю / Н.А. Литвиненко, Н.В. Гранкіна, М.В. Погребна та ін. / Литвиненко Н.А. // Укр. пульмонологічний журнал.- 2017.-№ 2,- C. 50- 51

    • Актуальні питання щодо хіміорезистентного туберкульозу в Україні / В.М. Мельник, В.Г. Матусевич, І.О. Новожилова та ін. / Мельник В.М. // Укр. пульмонологічний журнал.- 2017.-№ 2,- C. 51- 52

    • Побічні реакції при лікуванні хворих на мультирезистентний туберкульоз в поєднанні із ВІЛ-інфекцією / М.С. Опанасенко, С.М. Шалагай, О.Е. Кшановський та ін. / Ніколаєва О.Д. // Укр. пульмонологічний журнал.- 2017.-№ 2,- C. 52-52

    • Відеоасистовані операції при туберкульозі легень / М.С. Опанасенко, С.М. Шалагай, О.Е. Кшановський та ін. / Опанасенко М.С. // Укр. пульмонологічний журнал.- 2017.-№ 2,- C. 52-53

    • Досвід застосування скороченого 12-місячного режиму хіміотерапії для хворих на МРТБ з резистентністю до фторхінолонів або аміноглікозидів поліпептидів в Україні / О.П. Чоботар, Н.юА. Литвиненко, В.В. Давиденко та ін. / Чоботар О.П. // Укр. пульмонологічний журнал.- 2017.-№ 2,- C. 55-58

   • АСТМА БРОНХИАЛЬНАЯ - ASTHMA IS BRONCHIAL

    • Фунгальна алергія у хворих на легку та середньої тяжкості бронхіальну астму: клінічні, функціональні, алергологічні, лабораторні особливості / О.М. Рекалова, Л.В. Петренко / Рекалова О.М. // Укр. пульмонологічний журнал.- 2017.-№ 2,- C. 19- 23

    • Динаміка функції зовнішнього дихання при комплексному лікуванні хворих на сполучену патологію бронхіальної астми та ХОЗЛ за даними імпульсної осцилометрії / К.В. Назаренко / Назаренко К.В. // Укр. пульмонологічний журнал.- 2017.-№ 2,- C. 23- 28

   • БРОНХИТ - BRONCHITIS

    • Галоаерозольтерапія у відновлювальному лікуванні дітей з рецидивуючим бронхітом / О.І. Лемко, С.В. Лукащук, Н.В. Вантюх / Лемко О.І. // Укр. пульмонологічний журнал.- 2017.-№ 2,- C. 28- 33

   • ЛЕГКИХ БОЛЕЗНИ ОБСТРУКТИВНЫЕ - LIGHTS OF ILLNESS OBSTRUCTIVE

    • Аліментарне ожиріння внаслідок порушення харчової поведінки погіршує клінічний перебіг хронічного обструктивного захворювання легень / Л.В. Савченко, І.П. Кайдашев / Савченко Л.В. // Укр. пульмонологічний журнал.- 2017.-№ 2,- C. 33- 37

   • ТУБЕРКУЛЕМА - TUBERKULEMA

    • Визначення рівня експресії мікобактеріальних антигенів в клітинах гранульом при туберкульомах легень / С.Д. Кузовкова, Л.М. Загаба, О.О. Мельник та ін. / Кузовкова С.Д. // Укр. пульмонологічний журнал.- 2017.-№ 2,- C. 49-50

   • ОЖИРЕНИЕ ПАТОЛОГИЧЕСКОЕ - OBESITY IS PATHOLOGICAL

    • Аліментарне ожиріння внаслідок порушення харчової поведінки погіршує клінічний перебіг хронічного обструктивного захворювання легень / Л.В. Савченко, І.П. Кайдашев / Савченко, Л.В. // Укр. пульмонологічний журнал.- 2017.-№ 2,- C. 33-36. – УМСА

  • Номер журналу 3

   • ТУБЕРКУЛЕЗ - TUBERCULOSIS

    • Ефективність скороченого 12-місячного режиму антимікобактеріальної терапії хворих на мультирезистентний туберкульоз / Ю.І. Фещенко, Н.А. ЛИтвиненко, Г.О. Ворицька та ін. / Фещенко Ю.І. // Укр. пульмонологічний журнал.- 2017.-№ 3,- C. 5-9

    • Щодо прогнозування захворюваності й смертності від туберкульозу в Україні / В.М. Мельник, В.Г. МАтусевич, І.О. Новожилова та ін. / Мельник В.М. // Укр. пульмонологічний журнал.- 2017.-№ 3,- C. 9-14

    • Застосування мініінвазивного торакального доступу в хірургії туберкульозу легень і плеври / М.С. Опанасенко, С.М. Шалагай, О.Е. Кшановський та ін. / Опанасенко М.С. // Укр. пульмонологічний журнал.- 2017.-№ 3,- C. 39- 43

   • САРКОИДОЗ ЛЕГОЧНЫЙ - САРКОИДОЗ LEGOCHNYY

    • Факторы прогноза темпов регессии саркоидоза легких в процессе глюкокортикостероидной терапии / В.К. Гаврисюк, О.В. Быченко, Е.А. Меренкова и др. / Гаврисюк В.К. // Укр. пульмонологічний журнал.- 2017.-№ 3,- C. 14-19

   • ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ БОЛЕЗНИ - RESPIRATORY TRACTS OF ILLNESS

    • Якісний склад ліпопротеїдів крові у хворих із запальним процесом нижніх дихальних шляхів як фактор ризику атеросклерозу / О.Я. Дзюблик, М.І. Гуменюк, Л.С. Мхітарян та ін. / Дзюблик О.Я. // Укр. пульмонологічний журнал.- 2017.-№ 3,- C. 21-25

   • АСТМА БРОНХИАЛЬНАЯ - ASTHMA IS BRONCHIAL

    • Деякі можливості базового лікування хворих на бронхіальну астму / О.І. Лемко, Т.А. Александрович, І.І. Копинець та ін. / Лемко О.І. // Укр. пульмонологічний журнал.- 2017.-№ 3,- C. 34- 39

    • Влияние длительной терапии пиоглитазоном еа клинические состояние пациентов с бронхиальной астмой в сочетании с ишемической болезнью сердца / О.В. Белан, И.П. Кайдашев / Белан О.В. // Укр. пульмонологічний журнал.- 2017.-№ 3,- C. 43

    • Влияние длительной терапии пиоглитазоном на клиническое состояние пациентов с бронхиальной астмой в сочетании с ишемической болезнью сердца / О.В. Белан, И.П. Кайдашев / Белан, О.В. // Укр. пульмонологічний журнал.- 2017.-№ 3,- C. 43-48. – УМСА

   • ЛЕГКИХ БОЛЕЗНИ ОБСТРУКТИВНЫЕ - LIGHTS OF ILLNESS OBSTRUCTIVE

    • Легочная гипертензия у больных хроническим обструктивным заболеванием легких: механизмы развития и влияние на структурно-функциональное состояние сердца / Е.О. Крахмалова, Е.Н. Колесникова / Крахмалова Е.О. // Укр. пульмонологічний журнал.- 2017.-№ 3,- C. 61- 65

   • АСПЕРГИЛЛЕЗ - ASPERGILLEZ

    • Случай хронического некротизурующего легочного аспергиллеза, осложнившегося эмпиемой плевры : клинико- морфологическое наблюдение / Е.М. Рекалова, И.В. Лискина, Л.М. Загаба и др. / Рекалова Е.М. // Укр. пульмонологічний журнал.- 2017.-№ 3,- C. 65-71

   • ЭКОЛОГИЯ - ECOLOGY

    • Сучасні тенденції респіраторної медицини / Д.М. Бойко / Бойко Д.М. // Укр. пульмонологічний журнал.- 2017.-№ 3,- C. 57-61

   • МЕДИЦИНА - MEDICINE

    • Сучасні тенденції респіраторної медицини / Д.М. Бойко / Бойко, Д.М. // Укр. пульмонологічний журнал.- 2017.-№ 3,- C. 57-60. – УМСА

  • Номер журналу 5

   • ЛЕГКИХ БОЛЕЗНИ ОБСТРУКТИВНЫЕ - LIGHTS OF ILLNESS OBSTRUCTIVE

    • Хірургічні доступи при протезуванні аортального клапану та їх вплив на показники вентиляційної функції легень , ступінь проявів операційного стресу і системної запальної реакції організму / А.В. Іванюк / Іванюк А.В. // Укр. пульмонологічний журнал.- 2017.-№ 5,- C. 37- 44

 • Рік видання номерів: 2018

  • Номер журналу 1

   • ПНЕВМОНИЯ - PNEUMONIA

    • Оптимізація лікування вірусно-бактеріальної пневмонії у військовослужбовців , які мобілізовані для проходження служби в зоні проведення антитерористичної операції / Я.О. Дзюблик, Г.Б. Капітан, Р.Є. Сухін та ін. / Дзюблик Я.О. // Укр. пульмонологічний журнал.- 2018.-№ 1,- C. 14-19

    • Ризик формування тормботичних ускладнень у хворих на негоспітальну пневмонію третьої та четвертої клінічних груп / М.А. Крихтіна / Крихтіна М.А. // Укр. пульмонологічний журнал.- 2018.-№ 1,- C. 29- 33

   • ТУБЕРКУЛЕЗ - TUBERCULOSIS

    • Ефективність лікування хворих за результатами виконання (загальнодержавної цільової соціальної програми протидії захворюванню на туберкульоз на 2012-2016 роки ) / В.М. Мельник, В.Г. Матусевич, І.О. Новожилова та ін. / Мельник В.М. // Укр. пульмонологічний журнал.- 2018.-№ 1,- C. 19- 23

   • САРКОИДОЗ ЛЕГОЧНЫЙ - САРКОИДОЗ LEGOCHNYY

    • Частота рецидивов у лиц, клинически излеченных от саркоидоза легких с бессимптомным дебютом / О.В. Быченко / Быченко О.В. // Укр. пульмонологічний журнал.- 2018.-№ 1,- C. 23-29

   • ЛЕГКИХ БОЛЕЗНИ - LIGHTS OF ILLNESS

    • Препараты иммуносупрессивной терапии больных интерстициальными заболеваниями легких / Е.А. Меренкова / Меренкова Е.А. // Укр. пульмонологічний журнал.- 2018.-№ 1,- C. 33-39

   • ТУБЕРКУЛЕЗ ЛЕГКИХ - WHITE PLAGUE

    • Коморбідність бронхіальної астми та туберкульоз легень : труднощі лікування А перспективи вирішення проблеми / М.М. Островський / Островський М.М. // Укр. пульмонологічний журнал.- 2018.-№ 1,- C. 47- 49

   • ХИЛОТОРАКС - KHILOTORAKS

    • Рідкісний випадок поєднання дифузної осифікації легень і лівобічного хілотораксу / М.С. Опанасенко, І.В. Ліскіна, О.В. Терешкович та ін. / Опанасенко М.С. // Укр. пульмонологічний журнал.- 2018.-№ 1,- C. 49-54

   • АСТМА БРОНХИАЛЬНАЯ - ASTHMA IS BRONCHIAL

    • Визначення поліморфізму Pro12Ala гена PPAR-y2 як предиктора ефективності протизапальної терапії піоглітазоном бронхіальної астми на фоні ішемічної хвороби серця / О.В. Белан, О.А. Шликова, Т.В. Мамонтова, І.П. Кайдашев // Укр. пульмонологічний журнал.- 2018.-№ 1,- C. 65-70. - УМСА

  • Номер журналу 2

   • ТУБЕРКУЛЕЗ - TUBERCULOSIS

    • Патоморфоз туберкульозу- реалії сьогодення, хіміорезистентність як ознака прогресування / Ю.І. Фещенко, Л.Д. Тодоріко, М.М. Кужко та ін. / Фещенко Ю.І. // Укр. пульмонологічний журнал.- 2018.-№ 2,- C. 6-11

    • Особливості перебігу та ефективність лікування туберкульозу у медичних працівників / О.П. Литвинюк, С.В. Зайков, Л.Г. Кулик / Литвинюк О.П. // Укр. пульмонологічний журнал.- 2018.-№ 2,- C. 11-15

    • Клінічна оцінка ефективності препарату мурамілпептидного ряду у хворих на мультирезистентний туберкульоз / М.І. Сахелашвілі , І.Л. Платонова, О.П. Костик та ін. / Сахелашвілі М.І. // Укр. пульмонологічний журнал.- 2018.-№ 2,- C. 36- 39

   • ЛЕГКИХ БОЛЕЗНИ ОБСТРУКТИВНЫЕ - LIGHTS OF ILLNESS OBSTRUCTIVE

    • Особливості перебігу ХОЗЛ та !ХС у хворих з частими та нечастими загостреннями ХОЗЛ / О.О. Крахмалова, О.А. Гетман, О.М. Колеснікова та ін. / Крахмалова О.О. // Укр. пульмонологічний журнал.- 2018.-№ 2,- C. 19- 25

    • Структурний та функціональний стан клітин крові у пацієнтів із хронічним обструктивним захворюванням легень, асоційованим з ішемічною хворобою серця / С.В. Шупер / Шупер С.В. // Укр. пульмонологічний журнал.- 2018.-№ 2,- C. 25-31

   • БРОНХИТ - BRONCHITIS

    • Вміст про- та протизапальних цитокінів у сироватці крові дітей з повторними епізодами гострого обструктивного бронхіту / О.В. Кенс, Н.С. Лук яненко, В.І. Бергтравм / Кенс О.В. // Укр. пульмонологічний журнал.- 2018.-№ 2,- C. 31-36

   • ПУЛЬМОНОЛОГИЯ - ПУЛЬМОНОЛОГИЯ

    • Гиперсенситивный пневмонит / В.К. Гаврисюк / Гаврисюк В.К. // Укр. пульмонологічний журнал.- 2018.-№ 2,- C. 47- 53

   • САРКОИДОЗ ЛЕГОЧНЫЙ - САРКОИДОЗ LEGOCHNYY

    • Лікування хворих на саркоїдоз легень : методичні рекомендації / В.К. Гаврисюк, Є.О. Меренкова, Я.О. Дзюблик та ін. / Гаврисюк В.К. // Укр. пульмонологічний журнал.- 2018.-№ 2,- C. 61- 71

  • Номер журналу 3

   • АСПЕРГИЛЛЕЗ - ASPERGILLEZ

    • Інвазивна діагностика та хірургічне лікування аспергільозу легень та плеври / М.С. Опанасенко, О.Є. Кшановський, Б.М. Конік та ін. / Опанасенко М.С. // Укр. пульмонологічний журнал.- 2018.-№ 3,- C. 13-17

   • САРКОИДОЗ ЛЕГОЧНЫЙ - САРКОИДОЗ LEGOCHNYY

    • Частота рецидивов у лиц, клинически излеченных от саркоидоза легких / Е.А. Меренкова / Меренкова Е.А. // Укр. пульмонологічний журнал.- 2018.-№ 3,- C. 28-34

   • ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ БОЛЕЗНИ - RESPIRATORY TRACTS OF ILLNESS

    • Динаміка параметрів місцевого імунітету при застосуванні імуномодулятора і бактеріофага в комплексному лікуванні пацієнтів з риносинуситом / Аль Харірі Махмуд Жумаа, С.І. Семененко, С.В. Зайов та ін. / Аль Харірі Махмуд Жумаа // Укр. пульмонологічний журнал.- 2018.-№ 3,- C. 34-38

   • ЛЕГКИХ БОЛЕЗНИ ОБСТРУКТИВНЫЕ - LIGHTS OF ILLNESS OBSTRUCTIVE

    • Влияние дыхательных тренировок с положительным давлением в конце выдоха на вентиляцию и газообмен в легких у больных пожилого возраста с ХОЗЛ / Э.О. Асанов, И.А. Дыба / Асанов Э.О. // Укр. пульмонологічний журнал.- 2018.-№ 3,- C. 38-44

    • Сучасны досягнення у профылактицы ы лыкуванны загострень ХОЗЛ / Я.О. Дзюблик / Дзюблик Я.О. // Укр. пульмонологічний журнал.- 2018.-№ 3,- C. 49-52

    • Вплив генетичних факторів на розвиток та перебіг хронічного обструктивного захворювання легень / Ю.М. Мостовой, Н.С. Слепченко, К.Д. Дмитрієв / Мостовой Ю.М. // Укр. пульмонологічний журнал.- 2018.-№ 3,- C. 52-59

   • ТУБЕРКУЛЕЗ - TUBERCULOSIS

    • Стигматизація хворих на туберкульоз / І.О. Новожилова / Новожилова І.О. // Укр. пульмонологічний журнал.- 2018.-№ 3,- C. 59-69

   • СКЛЕРОЗ ТУБЕРОЗНЫЙ - A SCLEROSIS IS TUBEROSE

    • Випадок лімфангіолейоміоматозу, асоційованого з комплексом туберозного склерозу / О.К. Яковенко, Р.Б. Сидор, О.В. Соловей та ін. / Яковенко О.К. // Укр. пульмонологічний журнал.- 2018.-№ 3,- C. 69

   • ЛЕГОЧНЫЙ АЛЬВЕОЛЯРНЫЙ ПРОТЕИНОЗ - ЛЕГОЧНЫЙ ALVEOLAR PROTEINOZ

    • Легочный альвеолярный протеиноз : ближайшие и отдаленные результаты лечения / В.К. Гаврисюк, О.В. Шадрина, О.В. Страфун и др. / Гаврисюк В.К. // Укр. пульмонологічний журнал.- 2018.-№ 3,- C. 17-28

  • Номер журналу 4

   • КОНГРЕССЫ - CONGRESSES

    • Резолюція і національного конгресу пульмонологів України / // Укр. пульмонологічний журнал.- 2018.-№ 4,- C. 5- 8

   • ЛЕГКИХ БОЛЕЗНИ ОБСТРУКТИВНЫЕ - LIGHTS OF ILLNESS OBSTRUCTIVE

    • Сучасні погляди на діагностику та лікування хронічного обструктивного захворювання легень / Т.О. Перцева, Л.І. Конопкіна / Перцева Т.О. // Укр. пульмонологічний журнал.- 2018.-№ 4,- C. 13-16

    • Существует ли хроническое обструктивное заболевания легких в детском возрасте ? / В.К. Гаврисюк, Є.О. Меренкова / Речкина Е.А. // Укр. пульмонологічний журнал.- 2018.-№ 4,- C. 29-32

    • Хронічне обструктивне захворювання легень та серце : здобутки та питання сьгодення / Ю.М. Мостовой, Н.С. Слепченко, К.Д. Дмитрієв та ін. / Мостовой Ю.М. // Укр. пульмонологічний журнал.- 2018.-№ 4,- C. 56-62

   • АСТМА БРОНХИАЛЬНАЯ - ASTHMA IS BRONCHIAL

    • Бронхіальна астма - актуальна проблема сьогодення / Л.О. Яшина / Яшина Л.О. // Укр. пульмонологічний журнал.- 2018.-№ 4,- C. 16-21

    • Особливості змін гуморального імунітету у хворих на бронхіальну астму дітей з поліморфізмом генів судинного тонусу / О.О. Речкіна, В.О. Стриж, І.Ф. Ільїнська та ін. / Речкіна О.О. // Укр. пульмонологічний журнал.- 2018.-№ 4,- C. 42-48

   • ПНЕВМОНИЯ - PNEUMONIA

    • Принципы диагностики и лечения внебольничной пневмонии у взрослых иммунокомпетентных больных в современных условиях / А.Я. Дзюблик / Дзюблик А.Я. // Укр. пульмонологічний журнал.- 2018.-№ 4,- C. 21-25

   • САРКОИДОЗ ЛЕГОЧНЫЙ - САРКОИДОЗ LEGOCHNYY

    • Лікування хворих на саркоїдоз легень / В.К. Гаврисюк, Є.О. Меренкова / Гаврисюк В.К. // Укр. пульмонологічний журнал.- 2018.-№ 4,- C. 25-29

   • БРОНХИТ - BRONCHITIS

    • Діагноз ( Хронічний бронхіт) в дитячій пульмонології (за) та (проти) / С.І. Ільченко / Ільченко С.І. // Укр. пульмонологічний журнал.- 2018.-№ 4,- C. 32-35

   • ТУБЕРКУЛЕЗ - TUBERCULOSIS

    • Оцінка результатів лікування хворих на туберкульоз / В.М. Мельник, І.О. Новожилова, В.Г. Матусевич / Мельник В.М. // Укр. пульмонологічний журнал.- 2018.-№ 4,- C. 35-42

    • Досвід хірургічного лікування мультирезистентного туберкульозу легень у дітей і підлітків / М.С. Опанасенко, О.В. Терешкович, О.І. Білогорцева та ін. / Опанасенко М.С. // Укр. пульмонологічний журнал.- 2018.-№ 4,- C. 48-53

    • Особливості перебігу рецидивів у хворих на обмежений туберкульоз легень / О.В. Хмель, І. А. Калабуха, Є.М. Маєтний та ін. / Хмель О.В. // Укр. пульмонологічний журнал.- 2018.-№ 4,- C. 53-56

   • АМИЛОИДОЗ - AMYLOIDOSIS

    • Идиопатический бронхо-легочный амилоидоз / В.К. Гаврисюк, О.В. Страфун, Н.В. Пендальчук и др. / Гаврисюк В.К. // Укр. пульмонологічний журнал.- 2018.-№ 4,- C. 62-70

  • Номер журналу 2018

   • ПУЛЬМОНОЛОГИЯ - ПУЛЬМОНОЛОГИЯ

    • Актуальні проблеми сучасної пульмонології / Ю.І. Фещенко / Фещенко Ю.І. // Укр. пульмонологічний журнал.- 2018.-№ 2018,- C. 9- 13

 • Рік видання номерів: 2019

  • Номер журналу 1

   • ТУБЕРКУЛЕЗ - TUBERCULOSIS

    • Сучасні тенденції вивчення проблем туберкульозу / Ю.І. Фещенко / Фещенко Ю.І. // Укр. пульмонологічний журнал.- 2019.-№ 1,- C. 8-25

    • Проблема низької ефективності лікування хворих на туберкульоз легень /В.М. Мельник, І.О. Новожилова, В.Г. Матусевич / Мельник В. М. // Укр. пульмонологічний журнал.- 2019.-№ 1,- C. 25-33

    • Застосування технології зварювання живих тканин при виконанні резекції легені у хворих на туберкульоз / О.В. Хмель, І.А. Калабуха, Є. М. Маєтний та ін. / Хмель О.В. // Укр. пульмонологічний журнал.- 2019.-№ 1,- C. 41-44

   • АСТМА БРОНХИАЛЬНАЯ - ASTHMA IS BRONCHIAL

    • Бронхиальная астма и табакокурение: трудности лечения и перспективы решения проблемы / Ю.В. Просветов, С.С. Баринов, О.В. Яценко и др. / Просветов Ю.В. // Укр. пульмонологічний журнал.- 2019.-№ 1,- C. 63-68

   • КИСТЫ - CYSTS

    • Напружена кіста верхньої частки лівої легені з міграцією в м які тканини шиї і туліба : клінічний випадок / М.С. Опанасенко , Б.М. Конік, Л.І. Леванда та ін. / Опанасенко М.С. // Укр. пульмонологічний журнал.- 2019.-№ 1,- C. 68

   • КОНГРЕССЫ - CONGRESSES

    • 1 Национальный конгресс пульмонологов Украины : современные тенденции в ведении пациента с хроническим обструктивным заболеванием легких // Укр. пульмонологічний журнал.- 2019.-№ 1,- C. 55-57

   • КОНФЕРЕНЦИИ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ КОНСЕНСУСА - CONFERENCES FOR ACHIEVEMENT OF CONSENSUS

    • V11 науково-практична конференція (Актуальні проблеми лікування хворих на хронічне обструктивне захворювання легень ) Інформаційне повідомлення // Укр. пульмонологічний журнал.- 2019.-№ 1,- C. 61