Примірники в наявності

Укр. ревматологічний журнал

 • Рік видання номерів: 2007

  • Номер журналу 6

   • СТОМАТОЛОГИЯ - STOMATOLOGY

    • Особливості вимовляння приголосних звуків хворими, які користуються повними знімними зубними протезами з різних базисних матеріалів / Чикор Т.О. // Укр. ревматологічний журнал.- 2007.-№ 6,- C. 42- 45

 • Рік видання номерів: 2008

  • Номер журналу 1

   • АРТРИТ - ARTHRITIS

    • Еволюція поглядів на класифікацію та терапію ювенільного ідіопатичного артриту / Бойко Я.Є. // Укр. ревматологічний журнал.- 2008.-№ 1,- C. 30-40

   • СТОМАТОЛОГИЯ - STOMATOLOGY

    • О методике оценки величины сил, генерируемых ортодонтической дугой /Чуйко А.Н., Гризодуб В.И., Смаглюк Л.В., Али Халил Реда // Укр. ревматологічний журнал.- 2008.-№ 1,- C. 24-31

  • Номер журналу 2

   • ОСТЕОПОРОЗ - ОСТЕОПОРОЗ

    • Остеопороз- актуальна проблема ХХ1 століття: сучасне уявлення про патогенез і терапію / Шуба Н.М. // Укр. ревматологічний журнал.- 2008.-№ 2,- C. 5-27

   • АРТРИТ РЕВМАТОИДНЫЙ - ARTHRITIS REVMATOIDNYY

    • Зміни у крові при ревматоїдному артриті /Ватутін М.Т. та ін. // Укр. ревматологічний журнал.- 2008.-№ 2,- C. 58-79

  • Номер журналу 3

   • ДИАБЕТ САХАРНЫЙ - DIABETES IS SACCHARINE

    • Радіонуклідна діагностика остеоартропатій і ангіопатій діабетичного генезу, оцінка ефективності їх лікування / Славнов В.М., Савицький С.Ю. // Укр. ревматологічний журнал.- 2008.-№ 3,- C. 42-52

   • СПИНА, БОЛИ - BACK, PAINS

    • Ефективність препаратів кеторол та найз у лікуванні пацієнтів з болем у нижній ділянці спин / Поворознюк В.В., Макогончук А.В. // Укр. ревматологічний журнал.- 2008.-№ 3,- C. 71-75

  • Номер журналу 4

   • ОСТЕОПОРОЗ ПОСТКЛИМАКТЕРИЧЕСКИЙ - ОСТЕОПОРОЗ POSTKLIMAKTERICHESKIY

    • Європейські рекомендації з діагностики та ведення остеопорозу у жінок в постменопаузальному періоді /J.A. Kanis та ін. // Укр. ревматологічний журнал.- 2008.-№ 4,- C. 10-38

   • АРТРИТ РЕВМАТОИДНЫЙ - ARTHRITIS REVMATOIDNYY

    • Определение роли факторов аутоиммуной и иммуновоспалительной реакции в патогенезе ревматоидного артрита /Коваленко В.Н. и др. // Укр. ревматологічний журнал.- 2008.-№ 4,- C. 42-51

 • Рік видання номерів: 2009

  • Номер журналу 1

   • ВОСПАЛЕНИЕ - INFLAMMATION

    • Ензимотерапія запальних захворювань. Серрапептаза // Укр. ревматологічний журнал.- 2009.-№ 1,- C. 5-23

   • ПЕЧЕНЬ - LIVER

    • Гепатотоксичність НПЗП: чи існує реальна загроза? / Шуба Н.М., Воронова Т.Д. // Укр. ревматологічний журнал.- 2009.-№ 1,- C. 33-40

   • МИОКАРДИТ - MYOCARDITIS

    • Міокардіт: нові підходи до вирішення актуальної проблеми / Коваленко В.М., Несукай О.Г., Чернюк С.В. // Укр. ревматологічний журнал.- 2009.-№ 1,- C. 11-17

   • АРТРИТ - ARTHRITIS

    • Артроз як облігатний процес- нова парадигма / Сіменач Б.І. // Укр. ревматологічний журнал.- 2009.-№ 1,- C. 17-23

   • АРТРИТ РЕВМАТОИДНЫЙ - ARTHRITIS REVMATOIDNYY

    • Перспективи застосування ритуксимабу в ревматології / Проценко Г.О. // Укр. ревматологічний журнал.- 2009.-№ 1,- C. 44-48

  • Номер журналу 2

   • АРТРИТ РЕВМАТОИДНЫЙ - ARTHRITIS REVMATOIDNYY

    • Остеодефіцит у хворих на ревматоїдний артрит / Синяченко О.В., Москаленко О.В., Добровинська О.В. // Укр. ревматологічний журнал.- 2009.-№ 2,- C. 5- 15

    • Ревматоїдний артрит: сучасний погляд на проблему / Нейко Є.М., Яцишин Р.І., Штефюк О.В. // Укр. ревматологічний журнал.- 2009.-№ 2,- C. 35- 40

   • СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ТКАНЬ - CONNECTING FABRIC

    • Системні хвороби сполучної тканини: досвід роботи /Чоп як В.В. та ін. // Укр. ревматологічний журнал.- 2009.-№ 2,- C. 15-35

   • ВОЛЧАНКА КРАСНАЯ СИСТЕМНАЯ - ВОЛЧАНКА IS RED SYSTEM

    • Системний червоний вовчак: деякі питання етіології та патофізіології /Дядик О.І. // Укр. ревматологічний журнал.- 2009.-№ 2,- C. 61- 67

   • ПОЗВОНОЧНИКА БОЛЕЗНИ - SPINE OF ILLNESS

    • Остеохондроз хребта: патогенез, неврологічні прояви та сучасні підходи до лікування / Нікіфоров А.С., Мендель О.І. // Укр. ревматологічний журнал.- 2009.-№ 2,- C. 67-74

  • Номер журналу 3

   • РЕВМАТИЧЕСКИЕ БОЛЕЗНИ - RHEUMATIC ILLNESSES

    • Ревматичні захворювання: сучасні тенденції фармакотерапії / Коваленко В.М. // Укр. ревматологічний журнал.- 2009.-№ 3,- C. 5-13

    • Невідкладні стани у пацієнтів із ревматичними хворобами: сучасні підходи до лікування / Шуба Н.М. // Укр. ревматологічний журнал.- 2009.-№ 3,- C. 41- 53

   • ОСТЕОПОРОЗ - ОСТЕОПОРОЗ

    • Остеопороз у чоловіків: погляд на проблему / Торопцова Н.В. // Укр. ревматологічний журнал.- 2009.-№ 3,- C. 53-63

   • ПОЗВОНОЧНИКА БОЛЕЗНИ - SPINE OF ILLNESS

    • Остеохондроз Хребта: патогенез, неврологічні прояви та сучасні підходи до лікування / Нікіфоров А.С., Мендель О.І. // Укр. ревматологічний журнал.- 2009.-№ 3,- C. 86- 91

   • ОСТЕОПОРОЗ ПОСТКЛИМАКТЕРИЧЕСКИЙ - ОСТЕОПОРОЗ POSTKLIMAKTERICHESKIY

    • Рекомендації з діагностики, профілактики та лікування системного остеопорозу у жінок в постменопаузальному періоді // Укр. ревматологічний журнал.- 2009.-№ 3,- C. 23-41

   • ПЕДЖЕТА БОЛЕЗНЬ ЭКСТРАМАМИЛЛЯРНАЯ - PEDZHETA ILLNESS OF EKSTRAMAMILLYARNAYA

    • Хвороба Педжета: клінічний випадок/Ждан В.М., Кітура Є.М.,Іваницький І.В., Гордієнко О.В. // Укр. ревматологічний журнал.- 2009.-№ 3,- C. 57-63

  • Номер журналу 4

   • РЕВМАТОЛОГИЯ - РЕВМАТОЛОГИЯ

    • V національний конгрес ревматологів України: сучасне та майбутнє вітчизняної ревматології / Малєй Марина, Приходько О. // Укр. ревматологічний журнал.- 2009.-№ 4,- C. 5-9

   • ОСТЕОПОРОЗ - ОСТЕОПОРОЗ

    • Остеопороз у постменопаузальному періоді: від європейських рекомендацій до клінічної практики / Солошенко О. // Укр. ревматологічний журнал.- 2009.-№ 4,- C. 9- 16

   • АРТРИТ РЕВМАТОИДНЫЙ - ARTHRITIS REVMATOIDNYY

    • Проблема переносимості базисної терапії ревматоїдного артриту / Яременко О.Б., Микитенко Г.М. // Укр. ревматологічний журнал.- 2009.-№ 4,- C. 63-69

    • Вплив активації рецепторів РРAR-v на функцію ендотелію за даними проби целермаєра - соренсена та на атеросклеротичне ураження сонних артерій у хворих на ревматоїдний артрит з метаболічним синдромом / Іваніцький І.В. // Укр. ревматологічний журнал.- 2009.-№ 4,- C. 81-86

    • Особенности лабораторных и инструментальных показателей у пациентов с ревматоидным артритом на ранних стадиях заболевания / Коваленко В.Н., Рекалов Д.Г. // Укр. ревматологічний журнал.- 2009.-№ 4,- C. 28- 31

    • Влияние активации рецепторов РРАR-у на функцию эндотелия по данным пробы целермаера- соренсена и на атеросклеротическое поражение сонных артерий у больных с ревматоидным артритом и метаболическим синдромом / Иваницкий И.В. // Укр. ревматологічний журнал.- 2009.-№ 4,- C. 81-85

   • БОЛИ - PAINS

    • Больовий синдром у плечелопатковій ділянці: сучасні підходи до діагностики та лікування / Нікіфоров А.С., Мендель О.І. // Укр. ревматологічний журнал.- 2009.-№ 4,- C. 69-81

    • Болевой синдром в плечелопаточной области: современные подходы к диагностике и лечению / Никифоров А.С., Мендель О.И. // Укр. ревматологічний журнал.- 2009.-№ 4,- C. 69- 74

   • РЕВМАТИЧЕСКИЕ БОЛЕЗНИ - RHEUMATIC ILLNESSES

    • Сучасні тенденції розвитку ревматичних захворювань / Боярчук О.Р., Маховська О.С. // Укр. ревматологічний журнал.- 2009.-№ 4,- C. 16-21

   • ГИПЕРТЕНЗИЯ - ГИПЕРТЕНЗИЯ

    • Порушення пуринового обміну і артеріальна гіпертензія / Коваль С.М., Божко В.В., Мисниченко О.В. // Укр. ревматологічний журнал.- 2009.-№ 4,- C. 75

   • ОСТЕОАРТРИТ - ОСТЕОАРТРИТ

    • Патогенетичні механізми розвитку деформівного остеоартрозу у поєднанні з метаболічним синдромом / Ткаченко М.В. // Укр. ревматологічний журнал.- 2009.-№ 4,- C. 86

   • КОНГРЕССЫ - CONGRESSES

    • Y Национальный Конгресс ревматологов Украины: настоящее и будущее отечественной ревматологии / Малей М., Приходько Е. // Укр. ревматологічний журнал.- 2009.-№ 4,- C. 5-7

   • МОЧЕВАЯ КИСЛОТА - URINARY ACID

    • Патогенетические механизмы развития деформирующего остеоартроза в сочетании с метаболическим синдромом / Ткаченко М.В. // Укр. ревматологічний журнал.- 2009.-№ 4,- C. 86-75

  • Номер журналу 5

   • СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ИМПЛАНТАЦИЯ - STOMATOLOGY IMPLANTACIYA

    • Анализ результатов первичного анкетирования пациентов на частном клиническом приеме с целью планирования стоматологической имплантации / Король Д.М. // Укр. ревматологічний журнал.- 2009.-№ 5,- C. 49- 52

 • Рік видання номерів: 2010

  • Номер журналу 1

   • ВОЛЧАНКА КРАСНАЯ СИСТЕМНАЯ - ВОЛЧАНКА IS RED SYSTEM

    • Системний червоний вовчак: патогенетичні особливості клінічної симптоматики, сучасна діагностика і терапевтична ьтактика ведення хворих. Частина 1 /Коваленко В.М. та ін. // Укр. ревматологічний журнал.- 2010.-№ 1,- C. 13-24

   • ОСТЕОАРТРИТ - ОСТЕОАРТРИТ

    • Застосування МРТ і УЗД у діагностиці остеоартрозу / Коваленко В.М., Борткевич О.П. // Укр. ревматологічний журнал.- 2010.-№ 1,- C. 55-86

  • Номер журналу 2

   • АРТРИТ ПСОРИАТИЧЕСКИЙ - ARTHRITIS IS PSORIASIS

    • Комплексна діагностика псоріатичного артриту на ранніх стадіях патологічного процесу /Свінцицький А.С. та ін. // Укр. ревматологічний журнал.- 2010.-№ 2,- C. 16- 28

   • ОСТЕОАРТРИТ - ОСТЕОАРТРИТ

    • Принципи і тактика запобігання прогресуванню остеоартрозу в підлітків /Лебець І.С. та ін. // Укр. ревматологічний журнал.- 2010.-№ 2,- C. 62- 64

    • Актуальні питання безпеки медикаментозної терапії остеоартрозу у пацієнтів похилого та старечого віку / Вікторов О.П. // Укр. ревматологічний журнал.- 2010.-№ 2,- C. 76- 79

   • РЕВМАТИЧЕСКИЕ БОЛЕЗНИ - RHEUMATIC ILLNESSES

    • Сучасні уявлення про спектр застосування та безпеку терапії глюкокортикоїдами при ревматичних хворобах / Борткевич О.П., Білявська Ю.В. // Укр. ревматологічний журнал.- 2010.-№ 2,- C. 40-50

  • Номер журналу 3

   • ЮБИЛЕИ И ДРУГИЕ ВАЖНЫЕ СОБЫТИЯ - ANNIVERSARIES AND OTHER IMPORTANT EVENTS

    • Ректор вищого державного навчального закладу України -Українська медична стоматологічна академія- святкує свій 50- й день народження // Укр. ревматологічний журнал.- 2010.-№ 3,- C. 88

   • ГРУДНОЙ КЛЕТКИ БОЛЕЗНИ - THORAX OF ILLNESS

    • Диференційна діагностика гіпертрофічної остеоартропатії (огляд літератури та власне спостереження) /Л.Н. Приступа, І.Д. Дужий, В.Д. Шищук та ін. // Укр. ревматологічний журнал.- 2010.-№ 3,- C. 21-26

   • ВАСКУЛИТЫ - ВАСКУЛИТЫ

    • Випадок пізньої діагностики гланулематозу Вегенера /І.Ю. головач, О.О. Лазоренко, В.М. Матійко та ін. // Укр. ревматологічний журнал.- 2010.-№ 3,- C. 41-46

   • ОСТЕОПОРОЗ - ОСТЕОПОРОЗ

    • Дослідження поширення факторів ризику остеопорозу та пошук оптимальної профілактики переломів у жінок віком старше 50 років / Коваленко В.М., Борткевич О.П. // Укр. ревматологічний журнал.- 2010.-№ 3,- C. 15-20

   • РЕВМАТИЧЕСКИЕ БОЛЕЗНИ - RHEUMATIC ILLNESSES

    • Симптоматична терапія болю при ревматичних захворюваннях: місце ацеклофенаку / Насонова В.А., Каратєєв А.Є. // Укр. ревматологічний журнал.- 2010.-№ 3,- C. 33-40

   • ОСТЕОАРТРИТ - ОСТЕОАРТРИТ

    • Остеоартроз як фактор ризику кардіоваскулярних катастроф /О.І. Мендель, А.В. Наумов, Л.І. Алексєєва та ін. // Укр. ревматологічний журнал.- 2010.-№ 3,- C. 68-74

    • Роль лептину в патогенезі остеоартрозу при ожирінні / Приступа Л.Н., Опімах О.І. // Укр. ревматологічний журнал.- 2010.-№ 3,- C. 64-67

  • Номер журналу 4

   • АРТРИТ РЕВМАТОИДНЫЙ - ARTHRITIS REVMATOIDNYY

    • Основні підходи до ведення пацієнтів із ревматоїдним артритом згідно з останніми рекомендаціями Європейської антиревматичної ліги (2010) /В.М. Коваленко, Н.М. Шуба, О.П. Борткевич та ін. // Укр. ревматологічний журнал.- 2010.-№ 4,- C. 6-18

    • Особливості перебігу ревматоїдного артриту у пацієнтів із пониженим рівнем гемоглобіну / Калінкіна Н.В., Смирнова Г.С., Ватутін М.Т. // Укр. ревматологічний журнал.- 2010.-№ 4,- C. 34- 41

   • ВОЛЧАНКА КРАСНАЯ СИСТЕМНАЯ - ВОЛЧАНКА IS RED SYSTEM

    • Аутоімунна гемолітична анемія у хворих на системний червоний вовчак / Шевчук С.В., Куриленко В.В. // Укр. ревматологічний журнал.- 2010.-№ 4,- C. 29- 33

   • СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ БОЛЕЗНИ - TO CONNECTING FABRIC OF ILLNESS

    • Системні захворювання сполучної тканини і тиреоїдна дисфункція / Ребров Б.О., Благодаренко Г.Б., Реброва О.О. // Укр. ревматологічний журнал.- 2010.-№ 4,- C. 64- 54

   • МАРФАНА СИНДРОМ - MARFANA SYNDROME

    • Синдром Марфана: клінічний перебіг під маскою ревматизму / Жураєв Р.К., Ольхова О.В. // Укр. ревматологічний журнал.- 2010.-№ 4,- C. 55- 88

 • Рік видання номерів: 2011

  • Номер журналу 1

   • ВИЧ ИНФЕКЦИИ - HIV OF INFECTION

    • Ревматические симптомы и синдромы, ассоциированные с ВИЧ- инфекцией / Приступа Л.Н. // Укр. ревматологічний журнал.- 2011.-№ 1,- C. 6-14

   • РЕВМАТИЧЕСКИЕ БОЛЕЗНИ - RHEUMATIC ILLNESSES

    • Микрохимеризм .1. Возможные источники и роль при аутоиммунных заболеваниях /В.К. Гринь, А.М. Гнилорыбов, Е.С. Иващенко и др. // Укр. ревматологічний журнал.- 2011.-№ 1,- C. 43-51

   • БОЛИ - PAINS

    • Лечение боли и воспаления: новые аспекты клинической практики / Полякова Д. // Укр. ревматологічний журнал.- 2011.-№ 1,- C. 91- 51

   • АРТРИТ - ARTHRITIS

    • Особенности клиники, диагностики и прогнозирования течения недифференцированного артрита / Борткевич О.П., Шманько О.В., Ю.В. Белявская // Укр. ревматологічний журнал.- 2011.-№ 1,- C. 84- 89

   • СКЛЕРЕДЕМА ВЗРОСЛЫХ - SKLEREDEMA OF ADULTS

    • Случай диагностики склередемы Бушке- редкого склеродермоподобного заболевания / Туряница С.Р., Головач И.Ю., Гранчак К.И. // Укр. ревматологічний журнал.- 2011.-№ 1,- C. 96-99

  • Номер журналу 2

   • ВОЛЧАНКА КРАСНАЯ СИСТЕМНАЯ - ВОЛЧАНКА IS RED SYSTEM

    • Поражение эндокарда и клапанов сердца у больных системной красной волчанкой с антифосфолипидным синдромом / Игнатенко Г.А., Синяченко П.О., Ливенцова Е.А. // Укр. ревматологічний журнал.- 2011.-№ 2,- C. 15-22

    • Особенности анемического синдрома у больных системной красной волчанкой / Шевчук С.В., Куриленко И.В., Шевчук А.В. // Укр. ревматологічний журнал.- 2011.-№ 2,- C. 69- 75

   • АРТРИТ РЕВМАТОИДНЫЙ - ARTHRITIS REVMATOIDNYY

    • Ерозивно-деструктивні ураження суглобового апарата при ранньому ревматохдному артриті: підходи до прогнозування перебігу хвороби // Укр. ревматологічний журнал.- 2011.-№ 2,- C. 81-88

    • Оптимизация лечения отечного и воспалительного синдромов у пациентов с ревматическими болезнями суставов: данные доказательной медицины и опыт применения в Украине / Коваленко В.Н. // Укр. ревматологічний журнал.- 2011.-№ 2,- C. 43-47

   • АМИЛОИДОЗ - AMYLOIDOSIS

    • Амилоидоз почек при артрите / Синяченко О.В., Бевзенко Т.Б., Гончар Г.А. // Укр. ревматологічний журнал.- 2011.-№ 2,- C. 58-63

  • Номер журналу 3

   • АРТРИТ РЕВМАТОИДНЫЙ - ARTHRITIS REVMATOIDNYY

    • Индивидуализация лечения ревматоидного артрита: курс на достижение оптимальных результатов / Коваленко В.Н., Головач И.Ю., Борткевич О.П. // Укр. ревматологічний журнал.- 2011.-№ 3,- C. 5-14

   • МАРФАНА СИНДРОМ - MARFANA SYNDROME

    • Синдром Марфана : антропометрические показатели, их важность в диагностике / Жураев Р.К. // Укр. ревматологічний журнал.- 2011.-№ 3,- C. 39- 42

   • ПИЩЕВОДА БОЛЕЗНИ - GULLET OF ILLNESS

    • Клинические особенности течения заболеваний пищевода у пациентов ревматологического профиля / Бычков Н.А. // Укр. ревматологічний журнал.- 2011.-№ 3,- C. 75-78

   • ПОДАГРА - GOUT

    • Случай диагностики диуретик-индуцированной тофусной подагры у женщин в пременопаузальный период /И.Ю. Головач, Т.М. Чипко, Е.А. Лазоренко и др. // Укр. ревматологічний журнал.- 2011.-№ 3,- C. 67-71

  • Номер журналу 4

   • АРТРИТ РЕВМАТОИДНЫЙ - ARTHRITIS REVMATOIDNYY

    • Можливості прогнозування розвитку кардіо- та цереброваскулярних ускладнень у хворих на ревматоїдний артрит/ В.М. коваленко, Г.!. Лисено, Л.В. Хіміон та ін. // Укр. ревматологічний журнал.- 2011.-№ 4,- C. 3-10

    • Вихідний клініко-демографічний статус як предиктор ефективності терапевтичних втручань у хворих на ревматоїдний артрит / Коваленко В.М., Рекалов Д.Г. // Укр. ревматологічний журнал.- 2011.-№ 4,- C. 77-84

    • Порівняльні особливості побічних реакцій, спричинених нестероїдними протизапальними препаратами диклофенаком та німесулідом- проблема клінічної фармакології ревматології / Проценко Г.О., Кашуба О.В. // Укр. ревматологічний журнал.- 2011.-№ 4,- C. 68-75

   • КОЛЕННЫЙ СУСТАВ - KNEE-JOINT

    • Динаміка сонографічних змін синовіальної оболонки колінних суглобів у хворих на остеартроз / Петров А.В., Романець В.М. // Укр. ревматологічний журнал.- 2011.-№ 4,- C. 11- 30

   • АРТРИТ ПСОРИАТИЧЕСКИЙ - ARTHRITIS IS PSORIASIS

    • Можливості об єктивізації активності запально-деструктивного процесу при псоріатичному артриті / Яременко О.Б., Федьков Д.Л., Яременко К.М. // Укр. ревматологічний журнал.- 2011.-№ 4,- C. 31- 42

   • СКЛЕРОДЕРМИЯ СИСТЕМНАЯ - СКЛЕРОДЕРМИЯ IS SYSTEM

    • Клініко-патогенетичне значення змін вентиляційної, вологовидільної, сурфактантної та дифузійної здатності легень у хворих на системну склеродермію /О.В. Синяченко, І.В. Совпель, А.В. Юр єва та ін. // Укр. ревматологічний журнал.- 2011.-№ 4,- C. 43- 47

   • ПОДАГРА - GOUT

    • Особливості перебігу подагри на фоні метаболічного синдрому / Свінціцький А.С., Козак Н.П., Остафійчук А.С. // Укр. ревматологічний журнал.- 2011.-№ 4,- C. 85-87

   • РЕВМАТОЛОГИЯ - РЕВМАТОЛОГИЯ

    • Аутоімунні ревматологічні захворювання в Україні: тенденції, досягнення та перспективи / Лук янчук Є. // Укр. ревматологічний журнал.- 2011.-№ 4,- C. 27-37

   • КОСТЬ И КОСТНЫЕ ТКАНИ - BONE AND BONE FABRICS

    • Вплив протизапальних препаратів на мінеральну щільність кісткової тканини за даними літератури / Шуба Н.М., Тарасенко Т.М., Крилова А.С. // Укр. ревматологічний журнал.- 2011.-№ 4,- C. 59- 64

   • ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА НЕСТЕРОИДНЫЕ - ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ FACILITIES НЕСТЕРОИДНЫЕ

    • Адаптація слизової оболонки шлунка до дії нестероїдних протизапальних препаратів / Свінціцький А.С., Козак Н.П., Антоненко А.В. // Укр. ревматологічний журнал.- 2011.-№ 4,- C. 65- 67

 • Рік видання номерів: 2012

  • Номер журналу

   • ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА НЕСТЕРОИДНЫЕ - ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ FACILITIES НЕСТЕРОИДНЫЕ

    • К вопросу одновременного назначения нестероидных противовоспалительных препаратов и ацетилсалициловой кислоты: фармакодинамическое взаимодействие, эффективность, подходы к индивидуализации назначения // Укр. ревматологічний журнал.- 2012,- C. 25-28

  • Номер журналу 1

   • ВОЛЧАНКА КРАСНАЯ СИСТЕМНАЯ - ВОЛЧАНКА IS RED SYSTEM

    • Традиционные и специфические факторы риска развития атеросклероза у больных системной красной волчанкой / Е.Н. Амосова, О.Б. Яременко, И.Г. Матиящук и др. // Укр. ревматологічний журнал.- 2012.-№ 1,- C. 5- 11

   • АРТРИТ РЕВМАТОИДНЫЙ - ARTHRITIS REVMATOIDNYY

    • Влияние медикаментозной терапии на прогрессирование субклинического атеросклероза и развитие сосудистых осложнений у больных ревматоидным артритом /В.Н. Коваленко, Г.И. Лысенко, Л.В. Химион и др. // Укр. ревматологічний журнал.- 2012.-№ 1,- C. 12-31

    • Зависимость распространенности ревматоидного артрита от экологических факторов внешней среды / О.В. Синяченко, Е.А. Петренко, Н.В. Науменко и др. // Укр. ревматологічний журнал.- 2012.-№ 1,- C. 87-91

    • Эффективность и переносимость иммунобиологической терапии у больных ревматоидным артритом / Яременко О.Б., Ивашковський А.И., Федьков Д.Л. // Укр. ревматологічний журнал.- 2012.-№ 1,- C. 76-82

    • Эффективность лечения больных ревматоидным артритом в зависимости от их соматотипового статуса / Стигар М.В., Станиславчук Н.А. // Укр. ревматологічний журнал.- 2012.-№ 1,- C. 92-96

    • Басисная терапия ревматоидного артрита (ренессанс гидроксихлорохина в схемах лечения) / Проценко Г.А. // Укр. ревматологічний журнал.- 2012.-№ 1,- C. 59- 64

   • АЗОТА ОКСИДЫ - NITROGEN OXIDES

    • Содержание метаболитов оксида азота и провоспалительных цитокинов у пациентов с острой ревматической лихорадкой и хронической ревматической болезньью / Боярчук О.Р. // Укр. ревматологічний журнал.- 2012.-№ 1,- C. 32-36

   • ОСТЕОПОРОЗ - ОСТЕОПОРОЗ

    • D-дефицит у мужчин с облитерирующим атеросклерозом артерий нижних конечностей / В.В. Поворознюк, О.И. Нишкумай, В.А. Строило и др. // Укр. ревматологічний журнал.- 2012.-№ 1,- C. 65- 67

   • ОСТЕОАРТРИТ КОЛЕННОГО СУСТАВА - ОСТЕОАРТРИТ OF KNEE-JOINT

    • Частота диагностики нейропатического компонента болевого синдрома у пациентов с остеоартрозом коленных суставов/ И.П. Семенив, И.Ю. Головач, Т.М. Чипко и др. // Укр. ревматологічний журнал.- 2012.-№ 1,- C. 68-71

   • СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ БОЛЕЗНИ - TO CONNECTING FABRIC OF ILLNESS

    • Проявления неклассифицированной дисплазии соединительной ткани в зависимости от возраста : прогноз /Н.Я. Доценко, Л.В. Герасименко, С.С. Боев и др. // Укр. ревматологічний журнал.- 2012.-№ 1,- C. 19-23

   • ОСТЕОАРТРОПАТИЯ ВТОРИЧНАЯ ГИПЕРТРОФИЧЕСКАЯ - ОСТЕОАРТРОПАТИЯ IS THE SECOND HYPERTROPHY

    • Новые аспекты патогенеза остеоартроза и пути коррекции /Н.М. Шуба, Т.Д. Воронова, Т.Н. Тарасенко и др. // Укр. ревматологічний журнал.- 2012.-№ 1,- C. 51- 58

   • АРТРИТ РЕВМАТОИДНЫЙ ЮВЕНИЛЬНЫЙ - ARTHRITIS REVMATOIDNYY YUVENIL'NYY

    • Влияние метотрексата в зависимости от способа его введения на состояние слизистой оболочки верхнего отдела желудочно-кишечного тракта у детей с ЮРА / Марушко Т.В., Герман Е.Б., Андреев С.А. // Укр. ревматологічний журнал.- 2012.-№ 1,- C. 83-86

   • АОРТАЛЬНЫЙ КЛАПАН - AORTIC VALVE

    • Двустворчатый аортальный клапан: особенности образования кальцинатов и патоморфологические изменения структуры клапана /Р.К. Жураев, П.В. Кузык, Д.В. Аверчук и др. // Укр. ревматологічний журнал.- 2012.-№ 1,- C. 29-31

   • ПСОРИАЗ - PSORIASIS

    • Изменения реологических свойств сыворотки крови при псориатическом артрите / Синяченко О.В., Делятин О.В. // Укр. ревматологічний журнал.- 2012.-№ 1,- C. 46- 50

  • Номер журналу 2

   • КУРЕНИЕ - SMOKING

    • Тютюнопаління і розвиток ревматоїдного артриту: складання патогенетичного пазла /В.М. Коваленко, І.Ю. Головач, О.П. Борткевич / Коваленко В.М. // Укр. ревматологічний журнал.- 2012.-№ 2,- C. 5- 13

   • СУСТАВОВ БОЛЕЗНИ - JOINTS OF ILLNESS

    • Причинність та її роль у генезисі руйнування суглобів при захворюваннях, зумовлених спадковою схильністю (на моделі колінного суглоба) / Б.І. Сіменач, О.П. Бабуркіна / Сіменач Б.І. // Укр. ревматологічний журнал.- 2012.-№ 2,- C. 37- 41

    • Особливості хронічного больового синдрому при запальних захворюваннях суглобів та ефективність контролю болю на тлі корекції тривожно-депресивних розладів / О.В. Курята,О.Ю. Нода, Т.К. Лисунець / Курята О.В. // Укр. ревматологічний журнал.- 2012.-№ 2,- C. 14- 18

   • СЕРДЦА БОЛЕЗНИ - HEARTS OF ILLNESS

    • Особливості субклінічного перебігу хронічної ревматичної хвороби серця/О.Р. Боярчук / Боярчук О.Р. // Укр. ревматологічний журнал.- 2012.-№ 2,- C. 28- 32

   • ОСТЕОАРТРИТ КОЛЕННОГО СУСТАВА - ОСТЕОАРТРИТ OF KNEE-JOINT

    • Особливоті клінічної симптоматики гонартрозу у хворих зі зниженою щільністю кісткової тканини / Н.М. Шуба, Т.М. Тарасенко / Шуба Н.М. // Укр. ревматологічний журнал.- 2012.-№ 2,- C. 33-36

   • ПОЛИХОНДРИТ РЕЦИДИВИРУЮЩИЙ - POLIKHONDRIT RECIDIVIRUYUSCHIY

    • Рецидивуючий поліхондрит : клінічний випадок / В.М. Ждан, Є.М. Кітура,М.Ю. Бабаніна та ін. / Ждан В.М. // Укр. ревматологічний журнал.- 2012.-№ 2,- C. 42- 43

   • СКЛЕРОДЕРМИЯ СИСТЕМНАЯ - СКЛЕРОДЕРМИЯ IS SYSTEM

    • Труднощі діагностики системної склеродермії / Ю.О. Маніщенкова, Н.Б. Некрасова, О.О. Вертій / Маніщенкова Ю .О. // Укр. ревматологічний журнал.- 2012.-№ 2,- C. 44- 47

   • АРТРИТ РЕВМАТОИДНЫЙ - ARTHRITIS REVMATOIDNYY

    • Особливості лікування артеріальної гіпертензії при ревматоїдному артриті / Л.І. Рудюк / Рудюк Л.І. // Укр. ревматологічний журнал.- 2012.-№ 2,- C. 53-55

  • Номер журналу 3

   • ОЖИРЕНИЕ - OBESITY

    • Розвиток порушення місцевого неспецифічного імунітету у дітей з надмірною масою тіла і ожирінням / В.І. Величко / Величко В.І. // Укр. ревматологічний журнал.- 2012.-№ 3,- C. 61-64

   • АРТРИТ РЕВМАТОИДНЫЙ - ARTHRITIS REVMATOIDNYY

    • Современные мишени для целевой терапии ревматоидного артрита : от моноклональных антител до блокаторов сигнальных молекул / В.Н. Коваленко, И.Ю. Головач, О.П. Борткевич / Коваленко В.Н. // Укр. ревматологічний журнал.- 2012.-№ 3,- C. 5- 15

    • Распространенность анемии среди пациентов с ревматодным артритом / Н.Т. Ватутин, Н.В. Калинкина, А.С. Смирнова и др. / Ватутин Н.Т. // Укр. ревматологічний журнал.- 2012.-№ 3,- C. 64- 66

    • Роль васкулярного эндотелиального фактора роста в развитии воспаления и иммунного реагирования у пациентов с ранним ревматоидным артритом / Т.И. Гавриленко, М.Г. Илляш, Е.И. Митченко и др. / Гавриленко Т.И. // Укр. ревматологічний журнал.- 2012.-№ 3,- C. 58-63

   • АРТРИТ - ARTHRITIS

    • Цитокиновые маркеры и прогностические факторы неблагоприятного течения ювенильного идиопатического артрита / Я.Е. Бойко, В.П. Чернышев / Бойко Я.Е. // Укр. ревматологічний журнал.- 2012.-№ 3,- C. 16- 22

   • АРТРИТ ПСОРИАТИЧЕСКИЙ - ARTHRITIS IS PSORIASIS

    • Дезадаптивное реагирование на болезнь и его влияние на динамику болевого синдрома у пациентов с псориатическим артритом / .А. Ребров, И.И. Благинина, О.А. Реброва / Ребров Б.А. // Укр. ревматологічний журнал.- 2012.-№ 3,- C. 67- 71

   • СЕРДЕЧНЫХ КЛАПАНОВ БОЛЕЗНИ - CARDIAC VALVES OF ILLNESS

    • Диагностика и лечение клапанных пороков сердца Рекомендации Ассоциации кардиологов Украины / В.Н. Коваленко, Е.Г. Несукай / Коваленко В.Н. // Укр. ревматологічний журнал.- 2012.-№ 3,- C. 27-39

   • АНТИФОСФОЛИПИДНЫЙ СИНДРОМ - ANTIFOSFOLIPIDNYY SYNDROME

    • Антифосфолипидные антитела как факторы риска сердечно-сосудистых поражений у пациентов с антифосфолипидным синдромом / С.В. Шевчук, Ю.С. Сегеда, И.П. Кувикова / Шевчук С.В. // Укр. ревматологічний журнал.- 2012.-№ 3,- C. 40- 47

   • РЕВМАТОЛОГИЯ - РЕВМАТОЛОГИЯ

    • Случай паранеопластической артропатии / Л.А. Волошина, Л.О. Гавриш / Волошина Л.А. // Укр. ревматологічний журнал.- 2012.-№ 3,- C. 75-78

   • КЕРАТОКОНЪЮНКТИВИТ СУХОЙ - KERATOKON'YUNKTIVIT DRY

    • Хенрик Шегрен- автор ,,Сухого синдрома ,, долгий путь к мечте /И.Ю. Головач, С.В. Вершинин / Головач И.Ю. // Укр. ревматологічний журнал.- 2012.-№ 3,- C. 79-81

  • Номер журналу 4

   • КОНФЕРЕНЦИИ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ КОНСЕНСУСА, NIH - CONFERENCES FOR ACHIEVEMENT of CONSENSUS, NIH

    • Інновації в діагностиці та лікуванні ревматичних захворювань (за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції Асоціації ревматологів України ) // Укр. ревматологічний журнал.- 2012.-№ 4,- C. 4-6

   • КОНГРЕССЫ - CONGRESSES

    • Х11 національний конгрес кардіологів України- подія року в галузі вітчизняної кардіології // Укр. ревматологічний журнал.- 2012.-№ 4,- C. 7-10

   • РЕВМАТИЧЕСКИЕ БОЛЕЗНИ - RHEUMATIC ILLNESSES

    • Сучасні методи терапії ревматичних захворювань / Є. Лук янчук / Лук янчук Є. // Укр. ревматологічний журнал.- 2012.-№ 4,- C. 11-15

   • ВОЛЧАНКА КРАСНАЯ СИСТЕМНАЯ - ВОЛЧАНКА IS RED SYSTEM

    • Досягнення терапії системного червоного вовчака / В.М. Коваленко / Коваленко В.М. // Укр. ревматологічний журнал.- 2012.-№ 4,- C. 16-22

   • АНГИОГЕНЕЗА ИНГИБИТОРЫ - ANGIOGENEZA INGIBITORY

    • АНГІОГЕНЕЗ- важлива ланка початку та хронізації ревматоїдного артриту/О.Б. Комарова, Б.О. Ребров / Комарова О.Б. // Укр. ревматологічний журнал.- 2012.-№ 4,- C. 43- 47

   • АНТИФОСФОЛИПИДНЫЙ СИНДРОМ - ANTIFOSFOLIPIDNYY SYNDROME

    • Особливості порушень ліпідного обміну у пацієнтів із антифосфоліпідним синдромом /С.В. Шевчук, Ю.С. Сегеда, І.П. Кувікова / Шевчук С.В. // Укр. ревматологічний журнал.- 2012.-№ 4,- C. 31-37

   • АРТРИТ РЕВМАТОИДНЫЙ - ARTHRITIS REVMATOIDNYY

    • Остеопенія та гастроезофагеальний рефлюкс у хворих на ревматоїдний артрит у світлі концепції кластеризації позасуглобових проявів / А.А. Заздравнов, Л.М. Пасієшвілі / Заздравнов А.А. // Укр. ревматологічний журнал.- 2012.-№ 4,- C. 56-59

    • Ревматоїдний артрит і офтальмопатія / О.В. Синяченко, А.К. Павлюченко, Л.В. Лукашенко та ін. / Синяченко О.В. // Укр. ревматологічний журнал.- 2012.-№ 4,- C. 38-42

   • СПОНДИЛИТ АНКИЛОЗИРУЮЩИЙ - СПОНДИЛИТ OF ANKILOZIRUYUSCHIY

    • Зміни функціонального стану опорно-рухового апарату у пацієнтів з анкілозивним спондилоартритом / С.О. Коваленко / Коваленко С .О. // Укр. ревматологічний журнал.- 2012.-№ 4,- C. 52-55

 • Рік видання номерів: 2013

  • Номер журналу 1

   • ОСТЕОПОРОЗ - ОСТЕОПОРОЗ

    • Новая цель таргетной терапии остеопороза- ингибитор RANKL деносумаб /И.Ю. Головач / Головач И.Ю. // Укр. ревматологічний журнал.- 2013.-№ 1,- C. 12-20

    • Терапия при постменопаузальном остеопорозе: кратчайший путь к цели- двойное воздействие // Укр. ревматологічний журнал.- 2013.-№ 1,- C. 39-42

    • Активные метаболиты витамина D в лечении различных форм остеопороза / И.Ю. Головач / Головач И.Ю. // Укр. ревматологічний журнал.- 2013.-№ 1,- C. 91- 95

   • ОСТЕОАРТРИТ - ОСТЕОАРТРИТ

    • Гендерно-возрастные особенности течения гонартроза / О.В. Синяченко, М.В. Ермолаева, Т.С. Ютовец и др. / Синяченко О.В. // Укр. ревматологічний журнал.- 2013.-№ 1,- C. 33- 37

    • Значение дислипидемии в патогенезе остеоартроза в сочетании с эссенциальной гипертензией / В.В. Коломиец, Т.А. Рогачева / Коломиец В.В. // Укр. ревматологічний журнал.- 2013.-№ 1,- C. 83- 89

   • БЕХЧЕТА СИНДРОМ - BEKHCHETA SYNDROME

    • Особенности диагностики болезни Бехчета / Ю.А. Манищенкова, В.И. Коломиец, Н.Б. Некрасова и др. / Манищенкова Ю.А. // Укр. ревматологічний журнал.- 2013.-№ 1,- C. 96- 99

  • Номер журналу 2

   • ПАНКРЕАТИТ - ПАНКРЕАТИТ

    • Новости медицины. Ig G4 -связанное заболевание / Г.И. Лысенко, Л.В. Химион Е.А. Гармиш и др. / Лысенко Г.И. // Укр. ревматологічний журнал.- 2013.-№ 2,- C. 8- 11

   • ПОДАГРА - GOUT

    • Гіперурикемія- мультиморбідна патологія в ревматології / Н.М. Шуба / Шуба Н.М. // Укр. ревматологічний журнал.- 2013.-№ 2,- C. 14- 22

   • АРТРИТ РЕВМАТОИДНЫЙ - ARTHRITIS REVMATOIDNYY

    • Клініко- рентгенологічні асоціації при різних варіантах базисної терапії ревматоїдного артриту / В.В. Поворознюк, Н.І. Дзерович, Д. Ханс / Яременко О.Б. // Укр. ревматологічний журнал.- 2013.-№ 2,- C. 51- 56

  • Номер журналу 3

   • АРТРИТ РЕВМАТОИДНЫЙ - ARTHRITIS REVMATOIDNYY

    • Влияние сульфата железа на состояние прооксидантно-антиоксидантной системы у больных железодефицитной анемией на фоне ревматоидного артрита / Н.Т. Ватутин, А.С. Смирнова, А.Н. Шевелек, Е.Б. Комарова / Ватутин Н.Т. // Укр. ревматологічний журнал.- 2013.-№ 3,- C. 4- 6

    • Новые возможности в диагностике и лечении раннего ревматоидного артрита / Б.А. Ребров, С.С. Касинец, Е.Б. Комарова / Ребров Б.А. // Укр. ревматологічний журнал.- 2013.-№ 3,- C. 35- 38

    • Антидеструктивное действие базисных препаратов у больных с очень ранним, ранним и поздним ревматоидным артритом / О.Б. Яременко, А.Н. Микитенко / Яременко О.Б. // Укр. ревматологічний журнал.- 2013.-№ 3,- C. 28- 34

    • Минеральная плотность и качество костной ткани у женщин с ревматоидным артритом / В.В. Поворознюк, Д.Ханс, Т.А. Карасевська и др. / Поворознюк В.В. // Укр. ревматологічний журнал.- 2013.-№ 3,- C. 83- 88

    • Эффективность стандартного лечения больных ревматоидным артритом в зависимости от уровня лептина / М.В. Стыгар, Н.А. Станиславчук / Стыгар М.В. // Укр. ревматологічний журнал.- 2013.-№ 3,- C. 89- 92

   • ВОЛЧАНКА КРАСНАЯ СИСТЕМНАЯ - ВОЛЧАНКА IS RED SYSTEM

    • Случай абдоминального ишемического синдрома атеросклеротического генеза у больной системной красной волчанкой / А.И. Волошин, В.М. Копчак, К.В. Копчак и др. / Волошин А.И. // Укр. ревматологічний журнал.- 2013.-№ 3,- C. 12-16

   • ЛУЧЕВОЙ КОСТИ ПЕРЕЛОМЫ - TO RADIAL BONE BREAKS

    • Особенности патогенеза, современные аспекты диагностики и лечения комплексного регионарного болевого синдрома / А.А. Бкрьянов, Т.Н. Омельченко, В.В. Котюк / Бурьянов А.А. // Укр. ревматологічний журнал.- 2013.-№ 3,- C. 19-27

   • СПИНА, БОЛИ - BACK, PAINS

    • Боль в спине при остеопорозе : диагностика и лечение / В.А. Паннер, О.И. Нишкумай, О.В. Скоробогатова / Пеннер В.А. // Укр. ревматологічний журнал.- 2013.-№ 3,- C. 41- 44

   • ОСТЕОПОРОЗ - ОСТЕОПОРОЗ

    • Комплексное лечение остеопороза: бисфосфонаты и аналоги витамина D // Укр. ревматологічний журнал.- 2013.-№ 3,- C. 63-70

   • ВАСКУЛИТЫ - ВАСКУЛИТЫ

    • История описания болезни КАВАСАКИ. ТОМИСАКУ КАВАСАКИ-известный понский педиатр, автор системного васкулита у детей / И.Ю. Гловач / Головач И.Ю. // Укр. ревматологічний журнал.- 2013.-№ 3,- C. 45-50

  • Номер журналу 4

   • ЛИХОРАДКА - FEVER

    • Сучасні проблемні питання гострої ревматичної лихоманки / Г.І. Лисенко, Л.В. Хіміон / Лисенко Г.І. // Укр. ревматологічний журнал.- 2013.-№ 4,- C. 4- 12

   • КОНГРЕССЫ - CONGRESSES

    • V! національний конгрес ревматологів України : вектор на доказову медицину, системний підхід і партнерство з пацієнтом / О. Федорова / Федорова О. // Укр. ревматологічний журнал.- 2013.-№ 4,- C. 13- 19

   • ВАСКУЛИТЫ - ВАСКУЛИТЫ

    • Труднощі діагностики шкірних васкулітів В.К. Казимирко, .М. Іваницька, А.Г. Дубкова та ін. / Казимирко В.К. // Укр. ревматологічний журнал.- 2013.-№ 4,- C. 73-76

   • АРТРИТ РЕВМАТОИДНЫЙ - ARTHRITIS REVMATOIDNYY

    • Фармакотерапія при ревматоїдному артриті : сучасний погляд на проблему / Л.І. Рудюк, О.М. Харітонова / Рудюк Л.І. // Укр. ревматологічний журнал.- 2013.-№ 4,- C. 46- 49

   • ГЕМАТОЛОГИЯ - HAEMATOLOGY

    • Інфекційні фактори ризику у розвитку імунного дизбалансу і коагулопатій у хворих з тромбозом вен і тромбоемболією легеневої артерії / О.М. Клімова, Ю.В. Калашникова , Л.А. Дроздова ( англ. мова) / Клімова О.М. // Укр. ревматологічний журнал.- 2013.-№ 4,- C. 17- 20

 • Рік видання номерів: 2014

  • Номер журналу 2

   • ОСТЕОАРТРИТ - ОСТЕОАРТРИТ

    • Остеоартрит : фундаментальні та прикладні аспекти етіопатогенезу захворювання. Нічого не стоїть на місці / І.Ю. Головач / Головач І.Ю. // Укр. ревматологічний журнал.- 2014.-№ 2,- C. 4-11

    • Актуальні питання лікування хворих на остеоартрит на фоні комбінованої дисліпідемії /О.І. Мітченко / Мітченко О.І. // Укр. ревматологічний журнал.- 2014.-№ 2,- C. 19-23

    • Ефективність та переносимість препаратів із пролонгованим вивільненням диклофенаку у пацієнтів із остеоартрозом // Укр. ревматологічний журнал.- 2014.-№ 2,- C. 57-61

   • УВЕИТ - UVEIT

    • Клініко-імунологічні особливості увкїту при ревматичних захворюваннях / В.Є. Кондратюк, М.В. Сидорова, О.І. Івашківський та ін. / Кондратюк В.Є. // Укр. ревматологічний журнал.- 2014.-№ 2,- C. 45- 50

   • ВИТАМИН D - VITAMIN OF D

    • Роль вітаміну D та його активних метаболітів у профілактиці падінь у пацієнтів із остеопорозом / Є. Лук янчук / Лук янчук Є. // Укр. ревматологічний журнал.- 2014.-№ 2,- C. 79-83

   • РЕВМАТОЛОГИЯ - РЕВМАТОЛОГИЯ

    • Коморбідність і шляхи раціональної фармакотерапії в ревматології : думка спеціаліста // Укр. ревматологічний журнал.- 2014.-№ 2,- C. 12-13

   • ПОДАГРА - GOUT

    • Вікові та гендерні аспекти формування коморбідноті та супутньої птології у хворих на подагру ( проспективне дослідження ) / О.І. Волошин, О.І. Доголіч, Л.О. Волошина / Волошин О.І. // Укр. ревматологічний журнал.- 2014.-№ 2,- C. 14- 18

   • АРТРИТ ПСОРИАТИЧЕСКИЙ - ARTHRITIS IS PSORIASIS

    • Імунологічні особливості у хворих на псоріатичний артрит та їх кореляційні співвідношення з клінічними та функціональними змінами опорно-рухоового апарату / Г.О. Проценко, Т.І. Гавриленко, В.В. Качур / Проценко Г.О. // Укр. ревматологічний журнал.- 2014.-№ 2,- C. 51-61

   • АРТРИТ РЕВМАТОИДНЫЙ ЮВЕНИЛЬНЫЙ - ARTHRITIS REVMATOIDNYY YUVENIL'NYY

    • Віддалені наслідки ювенільного ревматоїдного артриту : результати спостереження 70 хворих / Я.Є. Бойко / Бойко Я.Є. // Укр. ревматологічний журнал.- 2014.-№ 2,- C. 67- 72

   • БОЛИ - PAINS

    • Нові механізми дії диклофенаку в контексті купірування больового синдрому / Є. Лук янчук / Лук янчук Є. // Укр. ревматологічний журнал.- 2014.-№ 2,- C. 24-39

   • ХОЛЕСТЕРИН - CHOLESTEROL

    • Атеросклероз як ліпідна дистрофія і запалення / В.К. Казимирко, Л.М. Іваницька, В.В. Кутовий та ін. / Казимирко В.К. // Укр. ревматологічний журнал.- 2014.-№ 2,- C. 33- 39

   • СКЛЕРОДЕРМИЯ СИСТЕМНАЯ - СКЛЕРОДЕРМИЯ IS SYSTEM

    • Контроль ревматичних захворювань у період вагітноті: системна склеродермія. Оцінювання пріортетів / А.П. Кузьміна С.І. Сміян / Кузьміна А.П. // Укр. ревматологічний журнал.- 2014.-№ 2,- C. 73- 78

   • МИКРОЭЛЕМЕНТЫ - MICROELEMENTS

    • Мікроелементоз при мікроскопічному поліангіїті / О.В. Синячненко, А.М. Герасименко, П.О. Синяченко / Синяченко О.В. // Укр. ревматологічний журнал.- 2014.-№ 2,- C. 62- 72

   • ПОЛИМИОЗИТ - ПОЛИМИОЗИТ

    • Антисинтетазний синдром : особливості діагностики та лікування / Ю.М. Сіренко, Г.О. Проценко, Н.С. Бойчук / Сіренко Ю.М. // Укр. ревматологічний журнал.- 2014.-№ 2,- C. 85-88

  • Номер журналу 4

   • ЗДРАВООХРАНЕНИЕ - HEALTH PROTECTION

    • Асоціація кардіологів України . Щодо публічного обговорення проекту національної стратегії побудови нової системи охорони здоров я в Україні на період 2015-2025 рр. // Укр. ревматологічний журнал.- 2014.-№ 4,- C. 4-28

   • ПАРАНЕОПЛАСТИЧЕСКИЕ СИНДРОМЫ - PARANEOPLASTICHESKIE SYNDROMES

    • Паранеопластичні синдроми в ревматології / І.А. Палієнко, С.І. Джулай / Палієнко І.А. // Укр. ревматологічний журнал.- 2014.-№ 4,- C. 29- 38

   • ПОДАГРА - GOUT

    • Клинико-патогенетические значение изменений пуринового обмена при современном течении подагры / О.В. Синяченко, Ю.О. Брижата, О.Д. Якубенко / Синяченко О.В. // Укр. ревматологічний журнал.- 2014.-№ 4,- C. 80-84

   • РЕВМАТОЛОГИЯ - РЕВМАТОЛОГИЯ

    • Медико-соціальний вектор Української ревматології : інноваційні біотехнології - у широку клінічну практику / О. Федорова / Федорова О. // Укр. ревматологічний журнал.- 2014.-№ 4,- C. 5- 10

   • СПИНА, БОЛИ - BACK, PAINS

    • Біль у спині як одна з центральних проблем геріатричної ревматології / О. Федорова / Федорова О. // Укр. ревматологічний журнал.- 2014.-№ 4,- C. 23- 28

   • ПЕРЕЛОМЫ - BREAKS

    • Вплив застосування альфакальцидолу на процеси загоєння переломів у пацієнтів із остеопоозом / Є. Лук янчук / Лук янчук Є. // Укр. ревматологічний журнал.- 2014.-№ 4,- C. 39- 42

   • ОСТЕОАРТРИТ - ОСТЕОАРТРИТ

    • Ефективність системної ензимної терапії в корекції обмінних порушень та функціонального стану периферичних артерій у пацієнтів із метаболічним синдромом в поєднанні з остеоартрозом / А.С. Козлюк / Козлюк А.С. // Укр. ревматологічний журнал.- 2014.-№ 4,- C. 72- 84

   • СПОНДИЛИТ АНКИЛОЗИРУЮЩИЙ - СПОНДИЛИТ OF ANKILOZIRUYUSCHIY

    • Гістопатологія, частота виникнення і кореляційна залежність морфологічних показників ураження голівки стегнової кістки та капсули кульшового суглоба у хворих на анкілозивний спондиліт / В.В. Григоровський, А.С. Герасименко, Д.М. Полулях / Григоровський В.В. // Укр. ревматологічний журнал.- 2014.-№ 4,- C. 42- 49

   • АНТИФОСФОЛИПИДНЫЙ СИНДРОМ - ANTIFOSFOLIPIDNYY SYNDROME

    • Статус вітамінів В2 та В 12 у пацієнтів із антифосфоліпідним синдромом , зв язок із перебігом захворювання та ураженням серцево-судинної системи / С.В. Шевчук, І.П. Кувікова / Шевчук С.В. // Укр. ревматологічний журнал.- 2014.-№ 4,- C. 60- 71

 • Рік видання номерів: 2015

  • Номер журналу 1

   • ЛЕКАРСТВА - MEDICATIONS

    • Біотехнологічні лікарські препарати та біосиміляри : що необхідно знати клініцистам при призначенні біосимілярів / Т.В. Талаєва, Л.В. Дорошук, І.Г. Кудрявцева / Талаєва Т.В. // Укр. ревматологічний журнал.- 2015.-№ 1,- C. 3- 8

   • ОСТЕОАРТРИТ - ОСТЕОАРТРИТ

    • Диференційований підхід у лікуванні при гонартрозі протизапальними препаратами залежно від мінеральної щільності кісткової тканини / Н.М. Шуба, Т.М. Тарасенко / Шуба Н.М. // Укр. ревматологічний журнал.- 2015.-№ 1,- C. 42- 50

   • ГИАЛУРОНОВАЯ КИСЛОТА - GIALURONOVAYA ACID

    • Застосування препаратів гіалуронової кислоти для лікування при остеоартрозі / ВМ. Коваленко, О.П. Борткевич, Н.С. Бойчук / Коваленко В.М. // Укр. ревматологічний журнал.- 2015.-№ 1,- C. 51- 60

   • ЯТРОГЕННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ - ЯТРОГЕННЫЕ DISEASES

    • Ятрогенний фактор при захворюваннях, зумовлених спадковою схильністю / О.П. Бабуркіна, Б.І. Сіменач / Бабуркіна О.П. // Укр. ревматологічний журнал.- 2015.-№ 1,- C. 55- 72

   • ПОДАГРА - GOUT

    • Подагра - мультиморбідна патологія / Н.М. Шуба, Т.Д. Воронова / Шуба Н.М. // Укр. ревматологічний журнал.- 2015.-№ 1,- C. 72- 86

   • ТРОМБОЭМБОЛИЯ - ТРОМБОЭМБОЛИЯ

    • Профілактика тромбоемболічних ускладнень у пацієнтів із ревматичними пороками серця / Т.В. Гетьман / Гетьман Т.В. // Укр. ревматологічний журнал.- 2015.-№ 1,- C. 87- 99

   • ВАСКУЛИТЫ - ВАСКУЛИТЫ

    • Ураження суглобів при системному васкуліті / О.В. Синяченко, М.В. Єрмолаєва, Є.Д. Єгудіна та ін. / Синяченко О.В. // Укр. ревматологічний журнал.- 2015.-№ 1,- C. 66- 72

   • СЕРДЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ ЗАСТОЙНАЯ - CARDIAC INSUFFICIENCY IS STAGNANT

    • Особливості імунних реакцій у хворих із серцевою недостатністю / С.В. Федоров, Л.В. Глушко / Федоров С.В. // Укр. ревматологічний журнал.- 2015.-№ 1,- C. 84- 94

   • АКРОМЕГАЛИЯ - АКРОМЕГАЛИЯ

    • Акромегалічна артропатія : епідеміологія , патогенез, клініка, діагностіка та прогноз / В.Є. Кондратюк / Кондратюк В.Є. // Укр. ревматологічний журнал.- 2015.-№ 1,- C. 99- 104

   • РЕВМАТИЧЕСКИЕ БОЛЕЗНИ - RHEUMATIC ILLNESSES

    • Ревматичні прояви гемоглобінопатії / В.К. Казимирко, Л.М. Іваніцька, В.В.Кутовий та ін. / Казимирко В.К. // Укр. ревматологічний журнал.- 2015.-№ 1,- C. 108-111

   • ЮБИЛЕИ И ДРУГИЕ ВАЖНЫЕ СОБЫТИЯ - ANNIVERSARIES AND OTHER IMPORTANT EVENTS

    • Георгію Вікторовичу Дзяку – 70! // Укр. ревматологічний журнал.- 2015.-№ 1,- C. 112

  • Номер журналу 2

   • СЕРДЦА БОЛЕЗНИ - HEARTS OF ILLNESS

    • Зміни метаболізму ліпідів і процесів їх перекисного окиснення при хронічній ревматичній хворобі серця / Г.С. Такташов / Такташов Г.С. // Укр. ревматологічний журнал.- 2015.-№ 2,- C. 9-14

   • ГОМЕОСТАЗ - ГОМЕОСТАЗ

    • Кальцієвий гомеостаз та питання його корекції / В.К. Казимирко, І.А. Козак, Л.М. Іваніцька та ін. / Казимирко В.К. // Укр. ревматологічний журнал.- 2015.-№ 2,- C. 14-20

   • РЕВМАТИЧЕСКИЕ БОЛЕЗНИ - RHEUMATIC ILLNESSES

    • Вибір нестероїдних протизапальних препаратів для купірування гострого болю при ревматичних захворюваннях / Є. Лук янчук / Лук янчук Є. // Укр. ревматологічний журнал.- 2015.-№ 2,- C. 29- 35

   • ОСТЕОАРТРИТ - ОСТЕОАРТРИТ

    • Роль біомаркерів пошкодження суглобового хряща у діагностиці й оцінці ефективності лікування хворих на остеоартроз / Р.І. Яцишин / Яцишин Р.І. // Укр. ревматологічний журнал.- 2015.-№ 2,- C. 36-51

   • ОСТЕОПОРОЗ - ОСТЕОПОРОЗ

    • Раціональний вибір препарату для профілактики падінь та пов язаних з ними переломів у пацієнтів із остеопорозом / Є. Лук янчук / Лук янчук Є. // Укр. ревматологічний журнал.- 2015.-№ 2,- C. 52-55

   • ВОЛЧАНКА КРАСНАЯ СИСТЕМНАЯ - ВОЛЧАНКА IS RED SYSTEM

    • Індекс ушкодження у підлітків із системним червоним вовчаком / Л.Ф. Богмат, Н.С. Шевченко, О.В. Матвієнко / Богмат Л.Ф. // Укр. ревматологічний журнал.- 2015.-№ 2,- C. 42-46

    • Структурно- функціональна характеристика кісткової тканини у хворих на системний червоний вовчак / С.В. Шевчук, Л.П. Денищук / Шевчук С.В. // Укр. ревматологічний журнал.- 2015.-№ 2,- C. 46-60

 • Рік видання номерів: 2017

  • Номер журналу 1

   • КОЛЕННЫЙ СУСТАВ - KNEE-JOINT

    • Про аномалії будови та (варіанти норми) опорно-рухової системи (на моделі колінного суглоба ) /Є.П. Бабуркіна, Б.І. Сіменач / Бабуркіна Є.П. // Укр. ревматологічний журнал.- 2017.-№ 1,- C. 34-39

    • Ревматичні прояви як наслідок гранулематозу ендогенних чужорідних тіл / В.К. Казимирко / Казимирко В.К. // Укр. ревматологічний журнал.- 2017.-№ 1,- C. 13-21

  • Номер журналу 2

   • ПОДАГРА - GOUT

    • Подагра и атеросклероз как гранулематозные болезни / В.К. Казимирко / Казимирко В.К. // Укр. ревматологічний журнал.- 2017.-№ 2,- C. 17-25

   • ВАСКУЛИТЫ - ВАСКУЛИТЫ

    • Анца-ассоциированный васкулит - обновленный подход к ведению пациентов / О.П. Борткевич, В.В. Корендович, Г.В. Ярецкая / Борткевич О.П. // Укр. ревматологічний журнал.- 2017.-№ 2,- C. 31- 38

   • КСАНТИНОКСИДАЗА - KSANTINOKSIDAZA

    • Роль гиперурикемии в развитии кардиоваскулярной патологии / Н.М. Шуба, Т.Д. Воронова, С.В. Литвиненко / Шуба Н.М. // Укр. ревматологічний журнал.- 2017.-№ 2,- C. 38-47

   • АРТРИТ РЕВМАТОИДНЫЙ - ARTHRITIS REVMATOIDNYY

    • Боль в суставах у больных ревматологического профиля : роль контроля тревожно-депрессивных расстройств / А.В. Курята , О.Ю. Сиренко, Т.К. Лысунец / Курята А.В. // Укр. ревматологічний журнал.- 2017.-№ 2,- C. 52-58

   • АРТРИТ - ARTHRITIS

    • Изменения коллагенолитической активности крови у детей и подростков с ювенильным идиопатическим артритом / Д.А. Кашкалда, Н.С. Шевченко, И.С. Лебец и др. / Кашкалда Д.А. // Укр. ревматологічний журнал.- 2017.-№ 2,- C. 47-52

   • ОСТЕОНЕКРОЗ - ОСТЕОНЕКРОЗ

    • Развитие мультифокального асептического остеонекроза у пациента с дерматомиозитом как осложнения глюкокортикаидной терапии / И.Ю. Головач, Т.М. Чипко, Е.М. Михальченко / Головач И.Ю. // Укр. ревматологічний журнал.- 2017.-№ 2,- C. 58-65

   • ХОЛЕСТЕРИН - CHOLESTEROL

    • Патогенез атеросклеротического воспаления /В.К. Казимирко / Казимирко В.К. // Укр. ревматологічний журнал.- 2017.-№ 2,- C. 65-72

  • Номер журналу 3

   • ВОЛЧАНКА КРАСНАЯ СИСТЕМНАЯ - ВОЛЧАНКА IS RED SYSTEM

    • Особливості взаємозв язків аутоантитіл до екстрагованих ядерних антигенів та скринінгових аутоантитіл у хворих на системний червоний вовчак / В.В. Чоп як, Я.Ф. Толстяк / Чопяк В.В. // Укр. ревматологічний журнал.- 2017.-№ 3,- C. 11-15

   • ЛЕГКИХ НОВООБРАЗОВАНИЯ - LIGHTS OF NEW FORMATION

    • Ревматологічний паранеопластичний синдром при раку легені / О.В. Синяченко, Ю.В. Думанський, О.Ю. Столярова та ін. / Синяченко О.В. // Укр. ревматологічний журнал.- 2017.-№ 3,- C. 15-22

   • КОСТИ ПЛОТНОСТЬ - KOSTI CLOSENESS

    • Вікові особливості мінеральної щільності кісткової тканини у жінок молодого віку з ювенільним ідіопатичним артритом / В.В. Поворознюк, К.М. Амосова, М.Б. Джус / Поворознюк В.В. // Укр. ревматологічний журнал.- 2017.-№ 3,- C. 22-39

   • АМИЛОИДОЗ - AMYLOIDOSIS

    • Амілоїдна артропатія в ревматології / Г.О. Проценко / Проценко Г.О. // Укр. ревматологічний журнал.- 2017.-№ 3,- C. 27-31

   • ХОЛЕСТЕРИН - CHOLESTEROL

    • Актуальні питання з проблеми атеросклерозу. Частина 1. /В.К. Казимирко, Т.С. Сілантьєва, Л.М. Іваницька та ін. / Казимирко В.К. // Укр. ревматологічний журнал.- 2017.-№ 3,- C. 31-45

   • ДЕРМАТОМИОЗИТ - DERMATOMIOZIT

    • Розвиток критичної дигітальної ішемії у пацієнтки з дерматоміозитом та антисинтетазним синдромом : клінічний випадок / С.А. Трипілка, І.Ю. Головач / Трипілка С.А. // Укр. ревматологічний журнал.- 2017.-№ 3,- C. 45-51

  • Номер журналу 4

   • ВЕГЕНЕРА ГРАНУЛЕМАТОЗ - VEGENERA GRANULEMATOZ

    • Поражение орбиты глаз при гранулематозном полиангиите на примере клинических наблюдений / А.В. Курята, И.Л. Караванская, И.Л. Гармиш и др. / Курята А.В. // Укр. ревматологічний журнал.- 2017.-№ 4,- C. 47-61

   • БЕХЧЕТА СИНДРОМ - BEKHCHETA SYNDROME

    • Применение человеческого иммуноглобулина для лечения пациента с синдромом Бехчета / С.Р. Туряница, В.В. Бигунец / Туряница С.Р. // Укр. ревматологічний журнал.- 2017.-№ 4,- C. 61- 64

   • ШЕГРЕНА СИНДРОМ - SHEGRENA SYNDROME

    • Клинический случай развития гангренозной пиодермии у пациентки с болезнью Шегрена / С.А. Триполка, И.Ю. Головач / Триполка С.А. // Укр. ревматологічний журнал.- 2017.-№ 4,- C. 54-61