Примірники в наявності

Україна. Здоров’я нації

 • Рік видання номерів: 2007

  • Номер журналу 2

   • ЗДОРОВЬЯ СОСТОЯНИЯ ПОКАЗАТЕЛИ - HEALTH OF THE STATE INDEXES

    • Закономірності змін стану здоров я населення України / Весельський В.Л. // Україна. Здоров’я нації.- 2007.-№ 2,- C. 16-21

    • Репродуктивне здоров я населення України: стан, проблеми та шляхи збереження / Жилка Н.Я. // Україна. Здоров’я нації.- 2007.-№ 2,- C. 21-29

    • Оцінка здоров я населення України з позиції Європейської політики (Здоров я для всіх) / Ринда Ф.П., Бєлєнський Ж.В., Кучеренко Н.Т. // Україна. Здоров’я нації.- 2007.-№ 2,- C. 116-121

   • ДЕТЕЙ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ СЛУЖБЫ - CHILDREN OF HEALTH OF SERVICE CARE

    • Ситуаційний аналіз стану здоров я дитячого нселення / Дудіна О.О., Волошина У.В. // Україна. Здоров’я нації.- 2007.-№ 2,- C. 33-40

   • БОЛЕЗНЕЙ ЭПИДЕМИЧЕСКИЕ ВСПЫШКИ - ILLNESSES EPIDEMIC FLASHES

    • Захворюваність населення України на соціально небезпечні хвороби та аналіз заходів протидії епідеміям / Подлужний Б.Л., Ципко М.І. // Україна. Здоров’я нації.- 2007.-№ 2,- C. 52-57

   • САМОУБИЙСТВО - SUICIDE

    • Особливості проблеми саморуйнівної поведінки в Україні та шляхи її вирішення / Пилягіна Г.Я. // Україна. Здоров’я нації.- 2007.-№ 2,- C. 57-66

   • ВРАЧИ СЕМЕЙНЫЕ - DOCTORS ARE DOMESTIC

    • Погляд на сімейного лікаря з позиції профілактики / Ринда Ф.П. // Україна. Здоров’я нації.- 2007.-№ 2,- C. 73-78

   • МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ КАЧЕСТВО - TO MEDICARE QUALITY

    • До шляхів реформування стаціонарної медичної допомоги / Кондратюк Н.Ю., Шемечко М.В., Кривенко Є.М. // Україна. Здоров’я нації.- 2007.-№ 2,- C. 84-88

    • Індикатори якості процесу медичної допомоги (огляд літератури) / Васянович І.А. // Україна. Здоров’я нації.- 2007.-№ 2,- C. 141-146

   • СТРАХОВАНИЕ - INSURANCE

    • Реалії та перспективи розвитку медичного страхування в Україні: розробка нормативних документів /Федущак А.Л. та ін. // Україна. Здоров’я нації.- 2007.-№ 2,- C. 101-107

   • ВИЧ - HIV

    • Епідеміологічний нагляд за розвитком епідемії ВІЛ/СНІДу (аналітичний огляд літератури) / Юрченко О.В., Панченко В.Г. // Україна. Здоров’я нації.- 2007.-№ 2,- C. 131-137

   • БУЛИМИЯ - БУЛИМИЯ

    • Сучасне розуміння нервової булімії / Мажак Н.М. // Україна. Здоров’я нації.- 2007.-№ 2,- C. 137-141

   • ДИАРЕЯ - ДИАРЕЯ

    • Антибиотикоассоциированная диарея / Шаргород И.И. // Україна. Здоров’я нації.- 2007.-№ 2,- C. 146-150

  • Номер журналу 3-4

   • ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА - DEMOGRAPHIC STATISTICS

    • Загальний огляд медико-демографічної ситуації та аналіз тенденцій у сфері охорони здоров я за останні п ять років (2002-2006 рр.) /Айстраханов Д.Д. та ін. // Україна. Здоров’я нації.- 2007.-№ 3-4,- C. 7-16

   • ПОДРОСТКИ - TEENAGERS

    • Стан здоров я підлітків та особливості їхнього способу життя /Медведовська Н.В. та ін. // Україна. Здоров’я нації.- 2007.-№ 3-4,- C. 27-31

   • МЕНОПАУЗА - МЕНОПАУЗА

    • Злоякісні новоутворення і менопауза: медико-соціальні аспекти проблеми /Децик О.З. та ін. // Україна. Здоров’я нації.- 2007.-№ 3-4,- C. 31-36

   • ПОДРОСТКОВАЯ МЕДИЦИНА - JUVENILE MEDICINE

    • Сучасні закономірності виникнення і поширення хвороб серед підлітків / Гребняк М.П., Щудро С.А. // Україна. Здоров’я нації.- 2007.-№ 3-4,- C. 42-48

   • ТУБЕРКУЛЕЗ - TUBERCULOSIS

    • Особливості та взаємовплив ВІЛ/СНІДу і туберкульозу (огляд літератури) / Якобчук А.В. // Україна. Здоров’я нації.- 2007.-№ 3-4,- C. 76-83

   • РЕФЛЕКСОТЕРАПИЯ - РЕФЛЕКСОТЕРАПИЯ

    • Рефлексотерапія: можливості, переваги, шляхи удосконалення / Кулемзіна Т.В. // Україна. Здоров’я нації.- 2007.-№ 3-4,- C. 91-94

   • СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ ДЕТСКАЯ - STOMATOLOGY HELP IS CHILD

    • Медико-економічне обгрунтування ефективності дитячої стоматологічної служби / Канюра О.А. // Україна. Здоров’я нації.- 2007.-№ 3-4,- C. 94-97

   • ХИРУРГИЯ - SURGERY

    • Результати вивчення професійної думки лікарів-хірургів щодо доцільності розмежування обсягів надання спеціалізованої хірургічної допомоги / Кондратюк Н.Ю.,Кривенко Є.М., Шемечко М.В. // Україна. Здоров’я нації.- 2007.-№ 3-4,- C. 97-102

   • ЗДРАВООХРАНЕНИЕ - HEALTH PROTECTION

    • Науковий аналіз соціально-економічних перетворень в охороні здоров я / Євсєєв В.І., Слабкий В.Г. // Україна. Здоров’я нації.- 2007.-№ 3-4,- C. 102-108

   • ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ БОЛЬНИЧНЫЙ - FINANCIAL MANAGEMENT IS HOSPITAL

    • Методичні підходи до розподілу фінансових коштів на потреби сфери охорони здоров я /Айстраханов Д.Д. та ін. // Україна. Здоров’я нації.- 2007.-№ 3-4,- C. 108-111

   • ВРАЧИ СЕМЕЙНЫЕ - DOCTORS ARE DOMESTIC

    • Актуальність питань акушерства і пери-неонатології для сімейного лікаря / Гойда Н.Г., Матюха Л.Ф. // Україна. Здоров’я нації.- 2007.-№ 3-4,- C. 127-132

   • КУРЕНИЕ - SMOKING

    • Нормативно-правова база України щодо контролю над тютюном та шляхи подальшого її удосконалення / Слабкий Г.О., Ринда Ф.П. // Україна. Здоров’я нації.- 2007.-№ 3-4,- C. 151-164

    • Нараженість населення Українеи на дію навколишнього тютюнового диму та потенціал заходів щодо заборони куріння на робочих і в громадських місцях / Андреєва Т.І., Красовський К.С. // Україна. Здоров’я нації.- 2007.-№ 3-4,- C. 191-198

   • ФАРМАЦИЕЙ УПРАВЛЕНИЕ - ФАРМАЦИЕЙ MANAGEMENT

    • Проблеми правового поля ринку лікарськх засобів / Бодак В.М., Швецов В.С., Ліпухін А.В. // Україна. Здоров’я нації.- 2007.-№ 3-4,- C. 164-172

   • ЗДОРОВЬЯ СОСТОЯНИЯ ПОКАЗАТЕЛИ - HEALTH OF THE STATE INDEXES

    • Висвітлення регіональних аспектів стану здоров я населення України в науковій літературі / Кульчицька Т.К., Кульчицька Н.О. // Україна. Здоров’я нації.- 2007.-№ 3-4,- C. 178- 185

   • ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА И ЗДРАВООХРАНЕНИЕ - ENVIRONMENT AND HEALTH PROTECTION

    • Вплив шкідливих чинників навколишнього природного середовища на стан здоров я населення України / Ципко М.І., Янченко С.М. // Україна. Здоров’я нації.- 2007.-№ 3-4,- C. 202-205

 • Рік видання номерів: 2009

  • Номер журналу 1-2

   • СЕМЕЙНАЯ ПРАКТИКА - DOMESTIC PRACTICE

    • Сімейна медицина України на сучасному етапі реформування охорони здоров я /Кризина Н.П. та ін. // Україна. Здоров’я нації.- 2009.-№ 1-2,- C. 62-66

   • МЕЛАТОНИН - МЕЛАТОНИН

    • Физиологические свойства, патогенетическое значение и клиническое применение эпифизарного гормона-мелатонина (аналитический обзор научной литературы) / Ромаскевич Ю.А. // Україна. Здоров’я нації.- 2009.-№ 1-2,- C. 84-93

   • ЗДОРОВЬЕ - HEALTH

    • Основні результати виконання заходів Міжгалузевої комплексної програми -Здоров я нації- на 2002-2011 роки (за підсумками 2007 року) /Ситенко О.Р. та ін. // Україна. Здоров’я нації.- 2009.-№ 1-2,- C. 97- 103

   • ЭКОНОМИКА МЕДИЦИНСКАЯ - An ECONOMY IS MEDICAL

    • Економічні засади розвитку відносин у багатоукладній системі охорорни здоров я України / Євсєєв В.І. // Україна. Здоров’я нації.- 2009.-№ 1-2,- C. 131-136

   • ТЕХНОЛОГИЯ МЕДИЦИНСКАЯ - TECHNOLOGY IS MEDICAL

    • Стан впровадження комп ютерних технологій у роботу служби інтенсивної терапії обласних лікарень України /Князевич В.М. та ін. // Україна. Здоров’я нації.- 2009.-№ 1-2,- C. 136-140

   • МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ СТОИМОСТЬ - TO MEDICARE COST

    • Нерівність у доступності медичної допомоги для населення України / Лехан В.М., Крячкова Л.В. // Україна. Здоров’я нації.- 2009.-№ 1-2,- C. 148-153

   • МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ ПЕРВИЧНАЯ - MEDICARE IS PRIMARY

    • Аналіз діяльності мережі закладів первинної медико-санітарної допомоги в сільській місцевості / Матюха Л.Ф., Гойда Н.Г., Жданова М.П. // Україна. Здоров’я нації.- 2009.-№ 1-2,- C. 153- 160

   • ЗДРАВООХРАНЕНИЕ - HEALTH PROTECTION

    • Радянсська система охорони здоров я України в умовах переходу до нової економічної політики / Ціборовський О.М. // Україна. Здоров’я нації.- 2009.-№ 1-2,- C. 176- 186

   • ОНКОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА БОЛЬНИЦЫ - ONCOLOGIC SERVICE OF HOSPITAL

    • Розвиток онкологічної служби в Черкаській області: досягнення і перспективи / Парамонов В.В., Гайдай І.В. // Україна. Здоров’я нації.- 2009.-№ 1-2,- C. 210- 216

  • Номер журналу 1

   • ИНТЕНСИВНАЯ ТЕРАПИЯ - INTENSIVE THERAPY

    • Характеристика інформаційно-комп ютерного забезпечення служби інтенсивної терапії міських лікарень України /Князевич В.М., Слабкий Г.О., Федосюк Р.М., Ковальова О.М. // Україна. Здоров’я нації.- 2009.-№ 1,- C. 53-57

   • ГИПЕРТЕНЗИЯ - ГИПЕРТЕНЗИЯ

    • Ризик виникнення артеріальної гіпертензії, зумовлений способом життя, у жителів агропромислового регіону / Дурдикулієва Н.І. // Україна. Здоров’я нації.- 2009.-№ 1,- C. 19-24

  • Номер журналу 3

   • ЗДОРОВЬЕ - HEALTH

    • Моніторинг виконання заходів Міжгалузевої комплексної програми -Здоров я нації-/Ситенко О.Р. та ін. // Україна. Здоров’я нації.- 2009.-№ 3,- C. 18- 24

   • АТМОСФЕРА - ATMOSPHERE

    • Влияние атмосферных загрязнений на репродуктивный потенциал / Гребняк Н.П., Ермаченко А.А., Федоренко А.Ю. // Україна. Здоров’я нації.- 2009.-№ 3,- C. 37-40

   • ХОСПИСЫ - KHOSPISY

    • Паліативна та хоспісна медицина: концепція, складові, розвиток в Україні (за даними наукової літератури) / Князевич В.М., Митник З.М., Губський Ю.І. // Україна. Здоров’я нації.- 2009.-№ 3,- C. 55-62

   • АМБУЛАТОРНЫЕ БОЛЬНЫЕ - OUT-PATIENTS

    • Стаціонарозамінні технології в Україні: стан і тенденції розвитку ( на прикладі Головного військово-медичного клінічного центру) / Андрієнко М.М. // Україна. Здоров’я нації.- 2009.-№ 3,- C. 63-68

   • АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ - ANAESTHESIOLOGY

    • Структура служби дитячої анестезіології та інтенсивної терапії в Україні / Ковальова О.М. // Україна. Здоров’я нації.- 2009.-№ 3,- C. 72-76

   • ЗДРАВООХРАНЕНИЕ - HEALTH PROTECTION

    • Стан законодавства України в галузі охорони здоров я та гармонізації його до зконодавства європейських країн / Кризина Н.П., Істомін С.В. // Україна. Здоров’я нації.- 2009.-№ 3,- C. 97-106

    • Сучасний погляд на стратегію розвитку служби медико-соціальної експертизи України / Сергієні О.В., Марунич В.В. // Україна. Здоров’я нації.- 2009.-№ 3,- C. 131

   • ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО - LEGISLATION

    • Проблеми щодо захисту прав пацієнтів в Україні (огляд літератури) / Паращич І.М., Радиш Я.Ф. // Україна. Здоров’я нації.- 2009.-№ 3,- C. 117-123

   • РАНЫ И ТРАВМЫ - WOUNDS AND TRAUMAS

    • Перспектива місцевого лікування ран / Кризина П.С. // Україна. Здоров’я нації.- 2009.-№ 3,- C. 124- 131

   • МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО - INTERNATIONAL COOPERATION

    • Міжнародний досвід організації медичної допомоги / Ценілова Ж.В. // Україна. Здоров’я нації.- 2009.-№ 3,- C. 5-12

   • ИНВАЛИДЫ - INVALIDS

    • Причини та фактори, які зумовлюють первинну інвалідність серед осіб молодого віку /Сергієні О.В. та ін. // Україна. Здоров’я нації.- 2009.-№ 3,- C. 13- 16

   • ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАДРЫ - HEALTH PROTECTIONS ARE PERSONNELS

    • Кадрове забезпечення служби інтенсивної терапії новонароджених в Україні / Слабкий Г.О., Ковальова О.М. // Україна. Здоров’я нації.- 2009.-№ 3,- C. 23-27

   • СЕМЕЙНАЯ ПРАКТИКА - DOMESTIC PRACTICE

    • Розвиток сімейної медицини в Україні у 2006 р.- 1 півріччі 2009 р. / Кризина Н.П., Кондратюк Н.Ю., Слабкий В.Г. // Україна. Здоров’я нації.- 2009.-№ 3,- C. 38-41

   • ЖИЗНИ ОЖИДАЕМАЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ - LIVES ARE THE EXPECTED DURATION

    • Зміни середньої очікуваної тривалості життя в Україні за останні 50 років як показник ефективності охорони громадського здоров я / Поліщук М.Є., Красовський К.С., Андрєєва Т.І. // Україна. Здоров’я нації.- 2009.-№ 3,- C. 54- 61

   • ВИЧ - HIV

    • Вплив інтервенцій, реалізованих на території України, на ВІЛ-ризиковану поведінку споживачів ін єкційних наркотиків / Слободяник Л.П., Андрєєва Т.І., Салюк Т.О. // Україна. Здоров’я нації.- 2009.-№ 3,- C. 92-91

   • МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ ПЕРВИЧНАЯ - MEDICARE IS PRIMARY

    • Проблеми надання населенню медичних порслуг на фельдшерсько-акушерських пунктах /Бодак В.М. та ін. // Україна. Здоров’я нації.- 2009.-№ 3,- C. 107-110

 • Рік видання номерів: 2010

  • Номер журналу 1

   • ЗДРАВООХРАНЕНИЕ - HEALTH PROTECTION

    • Стратегія розвитку системи охорони здоров я : український вимір / Лехан В.М., Слабкий Г.О.. Шевченко М.В. // Україна. Здоров’я нації.- 2010.-№ 1,- C. 5- 23

   • ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ЖИЗНИ СТАТИСТИЧЕСКИЕ ТАБЛИЦЫ - LIFE-SPANS ARE STATISTICAL TABLES

    • Распространенность отдельных заболеваний в детском возрасте и продолжительность жизни населения / Шкробанец И.Д.,Горский П.В., Таралло В.Л. // Україна. Здоров’я нації.- 2010.-№ 1,- C. 32- 35

   • ГЛАУКОМА - GLAUCOMA

    • Організаційне та ресурсне забезпечення реалізації в Україні Національної стратегії боротьби із первинною глаукомою / Вітовська О.П. // Україна. Здоров’я нації.- 2010.-№ 1,- C. 40- 47

   • СЕМЬИ ПЛАНИРОВАНИЕ - FAMILIES PLANNING

    • Національна політика у сфері охорони репродуктивного здоров я і планування сім ї: експертна оцінка / Рингач Н.О., Моісеєнко Р.О. // Україна. Здоров’я нації.- 2010.-№ 1,- C. 60- 64

  • Номер журналу 2

   • ЧЕРЕПНО-МОЗГОВЫЕ ТРАВМЫ - CRANIAL-CEREBRAL TRAUMAS

    • Особливості епідеміології черепно-мозкової травми в Україні / Лехан В.М., Гук А.П. // Україна. Здоров’я нації.- 2010.-№ 2,- C. 7- 14

   • ЖИЗНИ ОЖИДАЕМАЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ - LIVES ARE THE EXPECTED DURATION

    • Стан та прогноз середньої очікуваної тривалості життя населення в Україні / Любінець О.В. // Україна. Здоров’я нації.- 2010.-№ 2,- C. 15- 23

   • ЗДОРОВЬЕ - HEALTH

    • Сучасний стан здоров я населення працездатного віку в Україні / Медведовська Н.В. // Україна. Здоров’я нації.- 2010.-№ 2,- C. 24-33

   • САМОУБИЙСТВО, ПОПЫТКА - SUICIDE, ATTEMPT

    • Характеристика саморуйнівної поведінки населення України / Загородній С.М., Якимець В.М. // Україна. Здоров’я нації.- 2010.-№ 2,- C. 34-39

   • БЕЗОПАСНОСТИ МЕРЫ - TO SAFETY OF MEASURE

    • Детермінанти безпеки пацієнтів у неонатальних відділеннях інтенсивної терапії / Слабкий Г.О., Ковальова О.М., Федосюк Р.М. // Україна. Здоров’я нації.- 2010.-№ 2,- C. 47-52

   • ЗДРАВООХРАНЕНИЕ - HEALTH PROTECTION

    • Інтегральна оцінка результатів діяльності системи охорони здоров я України / Лехан В.М., Крячкова Л.В. // Україна. Здоров’я нації.- 2010.-№ 2,- C. 53- 65

    • Загальні витрати на охорону здоров я в Україні (за даними Національних рахунків охорони здоров я) / Шевченко М.В. // Україна. Здоров’я нації.- 2010.-№ 2,- C. 84-88

    • Впровадження клінічного аудиту в закладах охорони здоров я / Богомаз В.М. // Україна. Здоров’я нації.- 2010.-№ 2,- C. 108- 115

   • АМБУЛАТОРНЫЕ БОЛЬНЫЕ - OUT-PATIENTS

    • Стаціонарозамінні форми запобіжної гаспіталізації дітей / Олексюк О.Б. // Україна. Здоров’я нації.- 2010.-№ 2,- C. 69- 74

   • ДЕТЕЙ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ СЛУЖБЫ - CHILDREN OF HEALTH OF SERVICE CARE

    • Показники діяльності дитячої обласної лікарні (на прикладі Рівненської області) / Бойко В.Я. // Україна. Здоров’я нації.- 2010.-№ 2,- C. 75-78

   • РЕАБИЛИТАЦИЯ - REHABILITATION

    • Актуальні питання організації реабілітації кардіологічних хворих у сучасних умовах / Клименко В.І.. Денисенко І.М. // Україна. Здоров’я нації.- 2010.-№ 2,- C. 79- 83

   • МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ КАЧЕСТВО - TO MEDICARE QUALITY

    • Вимірювання якості медичної допомоги: проблеми імплементації кращої світової практики в Україні / Ліщишина О.М., Горох Є.Л. // Україна. Здоров’я нації.- 2010.-№ 2,- C. 121-127

   • ОЖОГИ - BURNS

    • Термічні опікові рани / Письменна О.В. // Україна. Здоров’я нації.- 2010.-№ 2,- C. 137- 140

  • Номер журналу 3

   • ЗДРАВООХРАНЕНИЕ - HEALTH PROTECTION

    • Пілотний проект -Реформа медичного обслуговування: цілі та кроки реалізації / В.М.Лехан, В.Г. Гінзбург, Г.О. Слабкий, та ін. // Україна. Здоров’я нації.- 2010.-№ 3,- C. 7- 15

    • Деякі територіальні особливості структурних перетворень в охороні здоров я України / Орлова Н.М., Корецький В.Л. // Україна. Здоров’я нації.- 2010.-№ 3,- C. 24- 28

    • Сучасний стан та регіональні особливості мережі лікувальних закладів первинного рівня системи МОЗ України (аналіз динаміки за 2005- 2009 рр.) / Медведовська Н.В. // Україна. Здоров’я нації.- 2010.-№ 3,- C. 74- 82

   • ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СЛУЖБЫ ДЛЯ ПОЖИЛЫХ - HEALTH PROTECTIONS OF SERVICE FOR ELDERLY

    • Медико-соціальне обгрунтування оптимізації системи надання допомоги населенню похилого віку з вадами психічного здоров я / Пінчук І.Я. // Україна. Здоров’я нації.- 2010.-№ 3,- C. 16-23

   • ПЕРИНАТОЛОГИЯ - PERINATOLOGIYA

    • Стан ресурсного забезпечення перинатальної допомоги в Житомирській області та шляхи його поліпшення / Гойда Н.Г., Парій В.Д., Донець В.Є. // Україна. Здоров’я нації.- 2010.-№ 3,- C. 29- 31

   • СМЕРТНОСТЬ - DEATH RATE

    • Втрачений життєвий потенціал населення України у 2008 році / Любінець О.В. // Україна. Здоров’я нації.- 2010.-№ 3,- C. 32- 38

   • ЗДОРОВЬЕ - HEALTH

    • Характеристика загальних закономірностей здоров я населення України / Слабкий Г.О., Пархоменко Г.Я., Кризина Н.П. // Україна. Здоров’я нації.- 2010.-№ 3,- C. 39- 47

    • Міжгалузева комплексна програма (Здоров я нації) : результати виконання в 2009 році / Ситенко О.Р., Аксенова В.І., Смирнова Т.М. // Україна. Здоров’я нації.- 2010.-№ 3,- C. 89- 94

   • ЧЕРЕПНО-МОЗГОВЫЕ ТРАВМЫ - CRANIAL-CEREBRAL TRAUMAS

    • Закономірності смертності від травм голови та черепно-мозкових травм в Україні / Гук А.П. // Україна. Здоров’я нації.- 2010.-№ 3,- C. 48- 53

   • АЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ - SWIZZLES

    • Вживання алкоголю під час вагітності: поширеність та можливі наслідки / Хомич Л.С., Андрєєва Т.І., Салюк Т.О. // Україна. Здоров’я нації.- 2010.-№ 3,- C. 58-65

   • ПОЧЕК БОЛЕЗНИ - BUDS OF ILLNESS

    • Особливост цитокінової ланки імунітету у хворих на хронічну хворобу нирок 1V-Vст. у додіалізному та діалізному періодах /В.Є. Дріянська, О.П. Петрина, ІІ.О. Дудар та ін. // Україна. Здоров’я нації.- 2010.-№ 3,- C. 66-73

   • АСТМА БРОНХИАЛЬНАЯ - ASTHMA IS BRONCHIAL

    • Профіль запобіжної госпіталізації дітей з бронхіальною астмою / Олексюк О.Б. // Україна. Здоров’я нації.- 2010.-№ 3,- C. 83- 88

   • СМЕРТЬ - DEATH

    • Організація питання ведення летальних випадків на ранньому госпітальному етапі / Марков Ю.І. // Україна. Здоров’я нації.- 2010.-№ 3,- C. 95- 98

   • СЕМЕЙНАЯ ПРАКТИКА - DOMESTIC PRACTICE

    • Характеристика діагностичних можливостей лікаря загальної практики /сімейної медицини та перспективи поліпшення / Толстанов О.К. // Україна. Здоров’я нації.- 2010.-№ 3,- C. 99- 102

   • ОФТАЛЬМОЛОГИЯ - OPHTHALMOLOGY

    • Деякі показники ресурсного забезпечення та діяльності офтальмологічної служби України / Збитнева С.В. // Україна. Здоров’я нації.- 2010.-№ 3,- C. 103- 106

   • НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ СИМПТОМЫ ПРИ ПАТОЛОГИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЯХ - NEUROLOGICAL SYMPTOMS AT THE PATHOLOGICAL STATES

    • Застосування методів наукового аналізу при прийнятті управлінських рішень / Шкробанець І.Д. // Україна. Здоров’я нації.- 2010.-№ 3,- C. 107- 111

   • СПИД - AIDS

    • Використання даних соціологічних досліджень з проблеми ВІЛ/СНІД для потреб державного управління / Рингач Н.О. // Україна. Здоров’я нації.- 2010.-№ 3,- C. 115- 119

   • МЕДИЦИНСКИЙ ПЕРСОНАЛ - MEDICAL PERSONNEL

    • Аналіз задоволеності медичного персоналу якістю медичного обслуговування в акушерських стаціонарах / Лехан В.М., Гінзбург В.Г. // Україна. Здоров’я нації.- 2010.-№ 3,- C. 124- 133

   • МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ КАЧЕСТВО - TO MEDICARE QUALITY

    • Порівняльний аналіз якості та адекватності лікувально-діагностичного процесу хворих хірургічного профілю в стаціонарах з різними методами фінансування / Павленко М.В. // Україна. Здоров’я нації.- 2010.-№ 3,- C. 134- 141

   • ИНФЕКЦИОННЫЕ БОЛЕЗНИ - INFECTIOUS DISEASES

    • Инфекционные осложнения в многопрофильном хирургическом стационаре: эпидемиологический диагноз и мероприятия по контролю / Зейналов Б.Р. // Україна. Здоров’я нації.- 2010.-№ 3,- C. 142- 148

   • БЕРЕМЕННОСТЬ МНОГОПЛОДНАЯ - PREGNANCY MNOGOPLODNAYA

    • Плацентарна дисфункція при багатоплідній вагітності / Корчинська О.О., Волошина У.В., Теличко Л.В. // Україна. Здоров’я нації.- 2010.-№ 3,- C. 155- 162

   • МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ РАССТРОЙСТВА - CEREBRAL CIRCULATION OF BLOOD OF DISORDER

    • Методологія розробки прогностичної моделі з метою оцінки індивидуального ризику виникнення мозкового інсульту / Олійник І.В. // Україна. Здоров’я нації.- 2010.-№ 3,- C. 163-168

   • ГРИПП - FLU

    • Современное состояние проблемы гриппа А Н1N 1 2009 /Рібалко С.Л., Краснобаев Е.А., Жеребцова Є.Н. и др. // Україна. Здоров’я нації.- 2010.-№ 3,- C. 169- 178

  • Номер журналу 4

   • СЕМЕЙНАЯ ПРАКТИКА - DOMESTIC PRACTICE

    • Центри первинної медико- саніторної допомоги як місцеві органи управління розвитком сімейної медицини / Ціборовський О.М. // Україна. Здоров’я нації.- 2010.-№ 4,- C. 115- 118

   • МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ РАССТРОЙСТВА - CEREBRAL CIRCULATION OF BLOOD OF DISORDER

    • Клініка та діагностика гіпертензивних крововиливів у задню черепну яму / Гончарук О.М. // Україна. Здоров’я нації.- 2010.-№ 4,- C. 119- 125

   • РАНЕВАЯ ИНФЕКЦИЯ - РАНЕВАЯ INFECTION

    • Нанодисперсні феромагнетичні порошки в місцевому лікуванні ран ( експериментальне дослідження) / Кризина П.С., Письменна О.В. // Україна. Здоров’я нації.- 2010.-№ 4,- C. 126- 129

   • МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ, РАСХОДЫ - MEDICARE, CHARGES

    • Фінансування професійної діяльності лікаря у різні історичні епохи розвитку суспільств світу (огляд літератури) / Рудень В.В., Мудра М.М. // Україна. Здоров’я нації.- 2010.-№ 4,- C. 130- 139

   • РОДЫ ВАГИНАЛЬНЫЕ ПОСЛЕ КЕСАРЕВА СЕЧЕНИЯ - BIRTHS VAGINAL'NYE AFTER CAESAR SECTIONS

    • Сучсний погляд на проблему вагінальних пологів у жінок з рубцем на матці (огляд літератури) / Корчинська О.О., Волошина У.В.. Греба Н.М. // Україна. Здоров’я нації.- 2010.-№ 4,- C. 140- 146

   • ЗДРАВООХРАНЕНИЕ - HEALTH PROTECTION

    • Ожидания граждан от общественного здравоохранения (аналитический обзор литетратуры) / Пархоменко Г.Я., Якимець В.Н. // Україна. Здоров’я нації.- 2010.-№ 4,- C. 147- 151

 • Рік видання номерів: 2012

  • Номер журналу 1

   • ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА И ЗДРАВООХРАНЕНИЕ - ENVIRONMENT AND HEALTH PROTECTION

    • Международные подходы к развитию общественного здравоохранения / Г.А. Слабкий, Г.Я. Пархоменко / Cлабкий Г.А. // Україна. Здоров’я нації.- 2012.-№ 1,- C. 7- 14

   • СМЕРТНОСТЬ - DEATH RATE

    • Перинатальна смертність в Україні : досягнення та проблеми / В.М. Лехан , В.Г. Гінзбург / Лехан В.М. // Україна. Здоров’я нації.- 2012.-№ 1,- C. 15- 25

    • Типологізація регіонів України за коефіцієнтами смертності ( методом кластерного аналізу) /Л.А. Чепелевська, О.М. Орда, Н.В. Чепелевська / Чепелевська Л.А. // Україна. Здоров’я нації.- 2012.-№ 1,- C. 26- 29

   • ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ - MORBIDITY

    • Стан здоров я дорослого населення України, діяльність та ресурсне забезпечення закладів охорони здоров я в регіональному аспекті / Н.В. Медведовська, Д.Д. Дячук / Медведовська Н.В. // Україна. Здоров’я нації.- 2012.-№ 1,- C. 30-38

    • Захворюваність на основні класи хвороб та їх поширеність серед дорослого населення України в генедерному аспекті ( 2008-2010) / А.А. Крапівіна / Крапівіна А.А. // Україна. Здоров’я нації.- 2012.-№ 1,- C. 51- 55

   • ВИЧ - HIV

    • Результати визначення стадії епідемії ВІЛ - інфекції / СНІДу в Закарпатській області / .С. Миронюк, В.Й. Шатило / Миронюк І.С. // Україна. Здоров’я нації.- 2012.-№ 1,- C. 39- 43

   • ШКОЛЬНИКИ, СЛУЖБЫ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ - SCHOOLBOYS, SERVICES of HEALTH CARE

    • Стан здоров я сучасних школярів, шляхи його збереження та поліпшення / Т.М. Бухановська, Л.О. Мальцева, Л.В. Андрейчин / Бухановська Т.М. // Україна. Здоров’я нації.- 2012.-№ 1,- C. 44- 50

   • ИНФЕКЦИОННЫЕ БОЛЕЗНИ - INFECTIOUS DISEASES

    • Соціально-медичні аспекти захворюваності на туберкульоз / М.І. Ципко, О.В. Розум, О.В. Любінець / Цпко М.І. // Україна. Здоров’я нації.- 2012.-№ 1,- C. 56- 60

   • КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОТОКОЛЫ - CLINICAL PROTOCOLS

    • Оцінка ефективності впровадження медико- організаційних технологій клінічних протоколів / О.О. Дудіна, Р.О. Моісеєнко, О.В. Лузінова / Дудіна О.О. // Україна. Здоров’я нації.- 2012.-№ 1,- C. 61- 64

   • МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ, МЕРЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ КАЧЕСТВА - MEDICARE, MEASURES ON PROVIDING of QUALITY

    • Підходи до комунікацій з підготовки реформування системи охорони здоров я в непілотних регіонах / Г.О. Слабкий, С.В. Збітнєва / Слабкий Г.О. // Україна. Здоров’я нації.- 2012.-№ 1,- C. 65- 69

   • СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ - STOMATOLOGY HELP

    • Удовлетворенность населения качеством и ассортиментом стоматологических услуг / И.В. Бугорков / Бугорков И.В. // Україна. Здоров’я нації.- 2012.-№ 1,- C. 70- 74

   • МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ КАЧЕСТВО - TO MEDICARE QUALITY

    • Нормативно-правове регулювання та основні етапи акредитації закладів охорони здоров я в Україні / Н.Ю. Кондратюк / Кондратюк Н.Ю. // Україна. Здоров’я нації.- 2012.-№ 1,- C. 75- 79

   • ТЕЛЕМЕДИЦИНА - ТЕЛЕМЕДИЦИНА

    • Деякі аспекти створення телемедичної мережі в Україні / Є.М. Кривенко / Кривенко Є.М. // Україна. Здоров’я нації.- 2012.-№ 1,- C. 80-85

   • ЗДОРОВЬЯ ПОПУЛЯЦИИ МОНИТОРИНГ - HEALTH OF POPULYACII MONITORING

    • Міжгалузева комплексна програма -Здоров я нації- на 2002 -2011 роки як крок до втілення політики ЗДВ -21 в Україні О.Р. Ситенко, В.І. Аксенова, Т.М. Смірнова та ін. / Ситенко О.Р. // Україна. Здоров’я нації.- 2012.-№ 1,- C. 86- 89

   • ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПОЛИТИКА - HEALTH PROTECTIONS OF POLITICIAN

    • Впровадження політики ВООЗ -Здоров я для всіх у 21-му столітті- в державні програми з охорони здоров я населення України / Ф.П. Ринда, М.О. Крисько / Ринда Ф.П. // Україна. Здоров’я нації.- 2012.-№ 1,- C. 90- 94

   • ЗДРАВООХРАНЕНИЕ - HEALTH PROTECTION

    • Розрахунки потреби в інвестиціях для дооснащення високовартісним обладнанням закладів охорони здоров я госпітальних округів / О.О. Дорошенко, М.В. Шевченко, Л.А. Капрамзіна та ін. / Дорошенко О.О. // Україна. Здоров’я нації.- 2012.-№ 1,- C. 101- 115

    • Механізми формування та реалізації вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги на сучасному етапі реформування системи охорони здоров я України / Н.П. Кризина, В.Г. Слабкий, П.С. Кризина та ін. / Кризина Н.П. // Україна. Здоров’я нації.- 2012.-№ 1,- C. 116-120

   • ЖЕНСКИЕ БОЛЕЗНИ - WOMANISH ILLNESSES

    • Особливості медико-соціального впливу впровадження сучасних медичних технологій на поліпшення репродуктивного здоров я жінок із запальними захворюваннями статевих органів / В.В. Подольський , В.Л. Дронова, Р.С. Теслюк та ін. / Подольский В.В. // Україна. Здоров’я нації.- 2012.-№ 1,- C. 121- 124

   • БОЛЬНИЦЫ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ - HOSPITALS ARE MUNICIPAL

    • Досвід затосування муніципальних систем охорони здоров я в Росії / В.М. Якимець, С.М. Іващенко, Т.В. Лобода / Якимець В.М. // Україна. Здоров’я нації.- 2012.-№ 1,- C. 125- 128

   • РЕСПИРАТОРНЫЕ ИНФЕКЦИИ - RESPIRATOR INFECTIONS

    • Гострі респіраторні захворювання та грип: особливості сучасного перебігу, лікування та профілактика / О.А. Голубовська, А.В. Шкурба, А.М. Печінка / Голубовська О.А. // Україна. Здоров’я нації.- 2012.-№ 1,- C. 129- 140

   • ГРИПП - FLU

    • Міжнародний досвід роботи центрів грипу щодо протидії пандемії вірусу А ( Н1N1) у 2009 році /О.Й. Гриневич, І.Г. Маркович, С.В. Найда та ін. / Гриневич О.Й. // Україна. Здоров’я нації.- 2012.-№ 1,- C. 141- 144

    • К проблеме лекарственных средств для профилактики и лечения гриппа и острых респираторных вирусных инфекций / С.П. Рыбалко, Е.А. Краснобаев, Э.Н. Жеребцова и др. / Рыбалко С. // Україна. Здоров’я нації.- 2012.-№ 1,- C. 145-150

   • ИСТОРИЯ МЕДИЦИНЫ - HISTORY OF MEDICINE

    • Наукове і практичне значення досліджень з історії української медицини / О.М. Цібровський / Ціборовський О.М. // Україна. Здоров’я нації.- 2012.-№ 1,- C. 168- 173

  • Номер журналу 2-3

   • НАУКА - SCIENCE

    • Науковий вклад ДУ -Український інститут стратегічних досліджень МОЗ України - в оптимізацію системи медичної допомоги населенню України / Ю.Б. Ященко, Н.В. Медведовська, В.А. Русняк / Ященко Ю.Б. // Україна. Здоров’я нації.- 2012.-№ 2-3,- C. 9-12

   • СОЦИАЛЬНАЯ МЕДИЦИНА - SOCIAL MEDICINE

    • Академік О.В. Корчак-Чепурківський- фундатор соціальної медицини як науки та предмету викладання (до 155-річчя від дня народження ) / В.Ф. Москаленко, О.П. Яворовський, Ф.Я. Ступак та ін. / Москаленко В.Ф. // Україна. Здоров’я нації.- 2012.-№ 2-3,- C. 13- 21

   • МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ ПЕРВИЧНАЯ - MEDICARE IS PRIMARY

    • Досвід Вінницької області щодо впровадження первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини / Л.О. Діденко, В.Д. Железняк, З.О. Шеремет / Діденко Л.О. // Україна. Здоров’я нації.- 2012.-№ 2-3,- C. 22- 26

    • Модернізація первинної медичної допомоги населенню України в руслі світових тенденцій / В.М. Лехан, Г.О. Слабкий, В.Г. Гінзбург та ін. / Лехан В.М. // Україна. Здоров’я нації.- 2012.-№ 2-3,- C. 63- 69

   • ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ УХОД - ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ CARE

    • Результати регіоналізації перинатальної допомоги в Дніпропетровській області / В.Г. Гінзбург / Гінзбург В.Г. // Україна. Здоров’я нації.- 2012.-№ 2-3,- C. 27- 31

    • Новая методика оценки эффективности организации перинатальной помощи / И.А. Наумов, Е.М. Тищенко, В.С. Новицкая / Наумов И.А. // Україна. Здоров’я нації.- 2012.-№ 2-3,- C. 107- 111

   • НЕОТЛОЖНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ - THE FIRST MEDICAL AID IS PSYCHIATRIC

    • Реформирование системы оказания психиатрической помощи населению Донецкой области: опыт и проблемы / И.Я. Пинчук / Пинчук И.Я. // Україна. Здоров’я нації.- 2012.-№ 2-3,- C. 36- 43

   • МЕДСЕСТРИНСКАЯ ПОМОЩЬ - TRAINED NURSE HELP

    • Досвід Полтавської області щодо реформування системи надання медичної допомоги населенню / В.П. Лисак / Лисак В.П. // Україна. Здоров’я нації.- 2012.-№ 2-3,- C. 44- 47

   • КРОВЬ - BLOOD

    • Проект щодо реорганізації переробки плазми крові /В.В. Любчак / Любчак В.В. // Україна. Здоров’я нації.- 2012.-№ 2-3,- C. 48- 50

   • ЗДОРОВЬЕ - HEALTH

    • Державна програма -Репродуктивне здоров я нації- на період до 2015 року - пріоритетне питання уряду України у 2011 р. / Н.В. Заглада / Заглада Н.В. // Україна. Здоров’я нації.- 2012.-№ 2-3,- C. 51-59

    • Репродуктивне здоров я населення України як основний критерій ефектиності соціально-економічної політики держави /Р.О. Моісеєнко , С.Є. Мокрецов, О.О. Дудіна та ін. / Моісеєнко Р.О. // Україна. Здоров’я нації.- 2012.-№ 2-3,- C. 86- 91

   • СТУДЕНТЫ - STUDENTS

    • Відповідльне ставлення до збереження та зміцнення власного здоров я як основа складова формування здоров язберігаючої компетенції студентів вищих медичних навчальних закладів / О.В. Свиридюк / Свиридюк О.В. // Україна. Здоров’я нації.- 2012.-№ 2-3,- C. 60- 62

   • ВРАЧИ-РУКОВОДЯЩИЕ РАБОТНИКИ - VRACHI-RUKOVODYASCHIE WORKERS

    • Професійно-важливі риси заступника головного лікаря з медичної частини / В.Ф. Москаленко, Т.А. Вежновець, О.П. Гульчій / Москаленко В.Ф. // Україна. Здоров’я нації.- 2012.-№ 2-3,- C. 74- 78

   • ВРАЧИ СЕМЕЙНЫЕ - DOCTORS ARE DOMESTIC

    • Структурно- інформаційна модель управління системою первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини з урахуванням існуючих ризиків / Л.Ф. Матюха, Н.Г. Гойда, К.О. Надутий та ін. / Матюха Л.Ф. // Україна. Здоров’я нації.- 2012.-№ 2-3,- C. 79- 85

    • Вплив моделі надання первинної медико- санітарної допомоги на принципах сімейної медицини на доступність і якість надання медичної допомоги : проблеми та шляхи їх вирішення / З.В. Лашкул / Лашкул З.В. // Україна. Здоров’я нації.- 2012.-№ 2-3,- C. 224- 228

    • Первичная медицинская помощь населению: опыт зарубежных стран / И.Н. Матвиенко / Матвиенко И.Н. // Україна. Здоров’я нації.- 2012.-№ 2-3,- C. 320- 323

   • ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НУЖД ОЦЕНКА - HEALTH PROTECTIONS OF NEEDS ARE ESTIMATION

    • Досвід проведення оцінки діяльності систем охорони здоров я / В.М. Лехан, Л.В. Крячкова, Е.В. Борвінко та ін. / Лехан В.М. // Україна. Здоров’я нації.- 2012.-№ 2-3,- C. 92- 96

   • ФИНАНСИРОВАНИЕ ОРГАНИЗОВАННОЕ - FINANCING IS ORGANIZED

    • Фінансування системи охорони здоров я зарубіжний та вітчизняний досвід / М.В. Шевченко, Л.А. Карамзіна, О.О. Дорошенко / Шевченко М.В. // Україна. Здоров’я нації.- 2012.-№ 2-3,- C. 97- 100

   • ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАДРЫ - HEALTH PROTECTIONS ARE PERSONNELS

    • Організація підготовки керівників охорони здоров я в умовах реформування галузі / В.М. Лобас, С.М. Вовк, О.А. Кравець / Лобас В.М. // Україна. Здоров’я нації.- 2012.-№ 2-3,- C. 112- 114

    • Состояние кадров системы здравоохранения в Украине /Н.Г. Левенец, Г.В. Шпак / Левенец Н.Г. // Україна. Здоров’я нації.- 2012.-№ 2-3,- C. 272- 278

   • ЗДРАВООХРАНЕНИЕ - HEALTH PROTECTION

    • Стан та перспективи модернізації мережі закладів охорони здоров я України / Н.П. Кризина, В.Г. Слабкий, Г.Я. Пархоменко / Кризина Н.П. // Україна. Здоров’я нації.- 2012.-№ 2-3,- C. 115- 118

    • Управління антикризовими заходами в системі охорони здоров я України / І.І. Фуртак, І.В. Бурий, І.Ю. Гавчак та ін. / Фуртак І.І. // Україна. Здоров’я нації.- 2012.-№ 2-3,- C. 128-131

    • Стандартизація медичної допомоги в контексті євроінтеграції України / О.В. Любінець, І.І. Фуртак, І.М. Паробецька та ін. / Любінець О.В. // Україна. Здоров’я нації.- 2012.-№ 2-3,- C. 221- 223

   • ГЛАУКОМА - GLAUCOMA

    • Сучасний стан та динаміка поширеності глаукоми серед дорослого населення України / .О. Риков, Н.В. Медведовський, Д.П. Троянов / Риков С.О. // Україна. Здоров’я нації.- 2012.-№ 2-3,- C. 119- 121

   • АЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ - SWIZZLES

    • Релізація глобальної стратегії зменшення споживання алкоголю ВООЗ в Україні / Ф.П. Ринда, О.Р. Ситенко, В.І. Аксенова / Ринда Ф.П. // Україна. Здоров’я нації.- 2012.-№ 2-3,- C. 122- 127

   • СМЕРТНОСТЬ - DEATH RATE

    • Регіональна диференціація смертності населення України за типом поселення, статтю та причинами смерті / Л.А. Чепелевська, О.В. Любінець , О.М. Орда та ін. / Чепелевська Л.А. // Україна. Здоров’я нації.- 2012.-№ 2-3,- C. 139- 144

    • Методологічний підхід до вивчення летальності внаслідок екстреної патології на основі дизайну -випадок-контроль- зі змінними серіями / А.В. Пірникоза / Пірникоза А.В. // Україна. Здоров’я нації.- 2012.-№ 2-3,- C. 206- 212

    • Смертність населення України від хвороб органів дихання : регіональні аспекти / .А. Чепелевська, О.М. Орда / Чепелевська Л.А. // Україна. Здоров’я нації.- 2012.-№ 2-3,- C. 245- 250

   • ВИЧ ИНФЕКЦИИ - HIV OF INFECTION

    • Проблеми дискордантних пар у середовищі високих темпів поширення ВІЛ- інфекції / Н.Я. Жилка, Н.В. Чепурнова / Жилка Н.Я. // Україна. Здоров’я нації.- 2012.-№ 2-3,- C. 145- 152

    • Регіональна група високого ризику інфікування ВІЛ у Закарпатті- заробітчани /І.С. Миронюк, Г.О. Слабкий / Миронюк І.С. // Україна. Здоров’я нації.- 2012.-№ 2-3,- C. 201-205

   • ЗРЕНИЕ - SIGHT

    • Захворюваність населення України на специфічні хвороби органа зору та очний травматизм / С.В. Збітнєва / Збітнєва С.В. // Україна. Здоров’я нації.- 2012.-№ 2-3,- C. 153- 159

    • Інвалідизація дітей України внаслідок хвороб органа зору / С.В. Збітнєва / Збітнєва С.В. // Україна. Здоров’я нації.- 2012.-№ 2-3,- C. 256- 260

   • ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ В ОБЛАСТИ УПРАВЛЕНИЯ - INFORMATIVE SYSTEMS IN AREA OF MANAGEMENT

    • Сучасні підходи до інформаційно- аналітичного забезпечення системи охорони здоров я /І.В. Бєлікова / Бєлікова І.В. // Україна. Здоров’я нації.- 2012.-№ 2-3,- C. 160- 162

   • ОЖИРЕНИЕ - OBESITY

    • Метаболічний синдром, цукровий діабет: епідеміологія і наслідки для здоров я / Я.А. Рутовський, М.О. Качмарська / Рутовський Я.А. // Україна. Здоров’я нації.- 2012.-№ 2-3,- C. 163- 167

   • МЕДИЦИНСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО - MEDICAL LEGISLATION

    • Актуальні напрями вдосконалення законодавства про охорону здоров я / В.Ф. Москаленко, О.П. Гульчій, В.І. Журавель та ін. / Москаленко В.Ф. // Україна. Здоров’я нації.- 2012.-№ 2-3,- C. 168- 170

   • КОММУНИКАЦИЯ - COMMUNICATION

    • Комунікації у процесі впровадження та супроводу реформування / Г.О. Слабкий, Ю.Б. Ященко, Л.В. Ященко та ін. / Слабкий Г.О. // Україна. Здоров’я нації.- 2012.-№ 2-3,- C. 176- 181

   • СЕЛЬСКОЕ НАСЕЛЕНИЕ - RURAL POPULATION

    • Фактори якості і доступності медичної допомоги сільському населенню / Л.О. Диденко / Диденко Л.О. // Україна. Здоров’я нації.- 2012.-№ 2-3,- C. 182- 195

   • МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ КАЧЕСТВО - TO MEDICARE QUALITY

    • Алгоритм впровадження системи менеджменту якості в медичних організаціях на основі міжнародних стандартів ISO серії 9000 / І.П. Семенів, А.С. Котуза, А.М. Строкань / Семенів І.П. // Україна. Здоров’я нації.- 2012.-№ 2-3,- C. 196- 200

    • Оцінка якості медичної допомоги населенню Сумської області / В.А. Сміянов, А.. Костенко / Сміянов В.А. // Україна. Здоров’я нації.- 2012.-№ 2-3,- C. 218- 220

    • Оцінка ефективності існуючої системи аредитації закладів охорони здоров я (результати соціологічного опитування) / Н.Ю. Кондратюк / Кондратюк Н.Ю. // Україна. Здоров’я нації.- 2012.-№ 2-3,- C. 307- 311

   • ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ - HEALTHY WAY OF LIFE

    • Нагальні питання формування здорового способу життя в Україні /Ф.П. Ринда, А.А. Григоренко / РИнда Ф.П. // Україна. Здоров’я нації.- 2012.-№ 2-3,- C. 213-217

   • ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СЛУЖБ МАРКЕТИНГ - THE HEALTH PROTECTIONS OF SERVICES MARKETING

    • Место маркетинговых исследований в управлении системой здравоохранения /М.М. Шутов, С.М. Вовк / Шутов М.М. // Україна. Здоров’я нації.- 2012.-№ 2-3,- C. 229- 232

   • ЗРЕНИЯ РАССТРОЙСТВА - SIGHTS OF DISORDER

    • Фактори ризику порушення зорових функцій у школярів м Києва / А.О. Костецька / Костецька А.О. // Україна. Здоров’я нації.- 2012.-№ 2-3,- C. 233- 236

    • Характеристика ургентної хірургічної допомоги пацієнтам у Київській міській клінічній офтальмологічній лікарні -Центр мікрохірургїї ока / Троянов Д.П. // Україна. Здоров’я нації.- 2012.-№ 2-3,- C. 329-333

   • ПЛАВАНИЕ - SWIMMING

    • Стратегия оздоровлення младших школьников плаванием на основе оценки уровней здоровья / А.И. Туранский / Туранский А.И. // Україна. Здоров’я нації.- 2012.-№ 2-3,- C. 237- 244

   • ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА - DEMOGRAPHIC STATISTICS

    • Стан демографічної ситуації в Україні: проблеми та шляхи їх вирішення / Л.А. Чепелевська, Ю.Б. Ященко, Н.Ю. Кондратюк та ін. / Чепелевська Л.А. // Україна. Здоров’я нації.- 2012.-№ 2-3,- C. 251- 255

   • ГОСПИТАЛИ - GOSPITALI

    • Госпітальні округи: реальність і ризики їх створення / Г.О. Слабкий, М.В. Шевченко, А.І. Зозуля / Слабкий Г.О. // Україна. Здоров’я нації.- 2012.-№ 2-3,- C. 261- 265

   • МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ, ОПЛАТА ПАЦИЕНТОМ - MEDICARE, PAYMENT PATIENT

    • Напрями формування переліку платних засобів охорони здоров я населення / Н.П. Ярош / Ярош Н.П. // Україна. Здоров’я нації.- 2012.-№ 2-3,- C. 266-271

   • БЕСПЛОДИЕ - FRUITLESSNESS

    • Аналіз соцільного статусу дискордантних пар, яким застосована внутрішньоматкова інсемінація / Н.В. Чепурнова / Чепурнова Н.В. // Україна. Здоров’я нації.- 2012.-№ 2-3,- C. 279-283

   • УРОЛОГИЧЕСКИЕ БОЛЕЗНИ - UROLOGY ILLNESSES

    • Уретеролітіаз: особливості госпіталізації, ендоскопічних втручань, частоти та характеру ускладнень / В.М. Шило, Д.В. Черненко, В.В. Черненко / Шило В.М. // Україна. Здоров’я нації.- 2012.-№ 2-3,- C. 284- 293

   • ЛЕЙОМИОМА - ЛЕЙОМИОМА

    • Значення коефіцієнта поєднання для кількісної характеристики впливу етіологічних чинників лейоміоми матки / П.В. Яворський / Яворський П.В. // Україна. Здоров’я нації.- 2012.-№ 2-3,- C. 294 299

   • ГИПЕРТЕНЗИЯ - ГИПЕРТЕНЗИЯ

    • Нові підходи до реалізації стратегії боротьби з артеріальною гіпертензією в Україні : роль Антигіпертензивного центру / Д.Д. Дячук, Н.О. Рингач, О.О. Чорнобривенко / Дячук Д.Д. // Україна. Здоров’я нації.- 2012.-№ 2-3,- C. 300- 306

   • ВИЧ - HIV

    • Порівняльний аналіз чинного національного законодавства з протидії епідемії ВІЛ/ СНІДу в країні / А.В. Якобчук / Якобчук А.В. // Україна. Здоров’я нації.- 2012.-№ 2-3,- C. 312- 319

   • ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ - SERVICEMEN

    • Аналіз організаційно-штатної структури в системі медичного забезпечення військовослужбовців Збройних сил України / .С. Рожков, В.М. Якимець / Рожков Г.С. // Україна. Здоров’я нації.- 2012.-№ 2-3,- C. 324-328