Конференція: Медичні бібліотеки як осередки збереження та популяризації історико-культурної національної пам’яті